Бағдарламасы т.ғ. к., Жылу энергетикалық қондырғылары кафедрасыныңжүктеу 311.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі311.58 Kb.
#15316

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

АҚ Коммерциялық емес «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Жылуэнергетикалық факультеті 

«Жылуэнергетикалық қондырғылар» кафедрасы  

«Бекітемін» 

 

ЖЭФ деканы________М.У.Зияханов  

______________20______г. 

 

 

  

 

  

 

 

Syllabus  

 

HPE 4312 – Тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру 

мамандық «5В071700 – Жылуэнергетика» 

 

Курс 


Семестр 


Жалпы кредит 

ТЕЖКЖ жалпы кредиті Байланысты сағаттың жалпы саны 

180 часов 

Соның ішінде: 

 

Дәрістер 38 

Машықтану сабақтары 

Зертханалық сабақтар 30 

СРО 


105 

Соның ішінде ОСӨЖ 

30 

Пәндік жұмыс  

Емтихан 


 

 

  

 

  

 

 

Алматы, 2013 ж. 

 

 «ЖЭС  технологиялық  процесстерді  жүзеге  асыру»  пәнінің  курстық 

бағдарламасы  т.ғ.к.,  Жылу  энергетикалық  қондырғылары  кафедрасының 

доценті  Тютебаева  Ғалия  Муафековна  және  Жылу  энергетикалық 

қондырғылары 

кафедрасының 

аға 

оқытушысы  Касимов  Арман Салемовичпен  5В071700  –  Жылу  энергетика  мамандығының  жұмыстық 

оқу  бағдарламасының  негізінде  құрылған  (мамандандыру  Жылу  электр 

станциялары)  

 

SYLLABUS  «Жылуэнергетикалық  қондырғылар»  кафедрасының отырысында қаралған және мақұлданған 

Хаттама  № 11,  25 маусым 2013 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі ______________ А.А. Кибарин  

 

Syllabus Жылуэнергетика 

факультетінің 

оқу-тәсілдемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама №    5     "   26    "            06          2013 ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1.

 

Оқытушылар: 

Тютебаева Галия Муафековна, т.ғ.к., АЭжБУ доценті, каб.А118, А503; 

Байланыс телефондары: 8(727)2927898, galia_t59@rambler.ru. 

Касимов  Арман  Салемович,  Жылуэнергетикалық  қондырғылар 

кафедрасының  аға  оқытушысы,  А118,  А505;  Байланыс  телефоны: 

8(727)2927898.  

 

2.

 Курстың  аудиториялық  тапсырмаларын  орындау  уақыты 

мен  орны  оқу  кестесінде  көрсетілген,  ОСӨЖ  кеңес  беру  кестесі 

жылуэнергетикалық  факультеті  деканатының  (Б227)  және  ЖЭҚ 

кафедрасының (А118) хабарландыру тақтасында орналасқан.       

3.

 

Курстың  пререквизиттері:  ЖЭС  қазандық  қондырғылары,  бу 

және  газ  шығырқондырғылары,  техникалық  термодинамика  және 

жылумаңызалмасу, сұйық және газ механикасы. 

4.

 

Пострективизы  курса:  ЖЭС-ң  негізгі  жабдықтарын  пайдалану, 

ЖЭС  пайдалану  және  жұмыс  тәртібі,  электр  және  жылу  энергиясының 

аралас өндіру тиімділігі.  

 

5.

 

Оқу пәнінің сипаттамасы 

5.1  Пәннің  мақсаты  –  студенттермен  қамтылған  білімді  және  осы 

машықтарын 

кейінгі 

профессиональдық 

қызметінде, 

технологиялық 

процесстерді жетілдірумен байланысты, жобалауда, пайдалануда, ремонттауда 

және ЖЭС-тағы қондырғыларды жөндеуде қолданады. 5.2  Пәннің  маңызы  –  студенттерді  технологиялық  құбылыстардың 

негізіне,  қондырғылар  мен  жылулық  сұлбалардың  сипатындағы 

инженерлік есептеулерге, ЖЭС  жұмысының негізгі техника-экономикалық 

көрсеткіштерін есептеуге үйрету.   5.3 Пән  «5В071700-Жылуэнергетика»  мамандығының  студенттеріне 

арналған  және  оның  мақсаты  студенттерді  келесідей  ЖЭС-да  орындалатын 

технологиялық  құбылыстармен,  отын  шаруашылық  сипатымен  және 

құрылымымен,  техникалық  сумен  қамдау  жүйесімен,  күл  ұстау  және  күлқож 

шығарумен таныстыру.  

«ЖЭС-да ТҚЖА» пәнін оқу нәтижесінде студенттер келесіні білулері 

қажет: 

Түсінігі болуы қажет: 

-  әртүрлі  типтегі  бугазды  және  газшығырлы  қондырғыларда  энергия 

алу әдістерін; 

-  ЖЭС-ын  жобалаудың  негізі  және  негізгі  қондырғыларды  таңдау 

туралы; 

- жылулық сорғылардың жұмысы туралы;   

білуі қажет: 

-  органикалық  отынның  барлық  түрімен  жұмыс  істейтін  ЖЭС-ның 

отын шаруашылығын; 

- қатты, сұйық және газ түріндегі отындарды жағуға дайындауды; 

-  аса  жоғары  көрсеткіштегі  шықтағышты  құрамалардың  жылулық 

сұлбаларын; жылулық сұлбаларға газсыздандырғыш, ШҚС және ТҚҚ қосу 

сұлбасын.  

- ЖЭО  жылыту және аралық жылытудың жылулық сұлбаларын; 

су  шығынын  термиялық  әдіспен  толтыру,  буландырғыш қондырғысын іске қосу сұлбасын

-  техникалық  судың  қолданылуын,  ЖЭС-да  техникалық  сумен 

қамдаудың тура ағынды және қайтымды сұлбасы; 

- күлұстау, күлұстағыштардың түрлері, жұмыс істеу қағидасы; 

-  бас  жоспарға,  бас  тұрқыны  ықшамдауға  және  ЖЭС  бас 

тұрқысындағы негізгі жабдықтарға қойылатын талаптарды.  

Істей білуі керек: 

- ШЭС және ЖЭО энергетикалық көрсеткіштерін анықтауды; 

- жылулық сұлбаларды құруды, бас жоспардың сұлбасын бағдарлауды 

және ЖЭС бас тұрқысындағы жабдықтарды ықшамдауды бағдарлауды; 

-    теоричлық  және  тәжірибелік  білімдерін  кәсіби  қызметте 

пайдалануды; 

 

 

6. 

Пәннің мазмұны 

6.1

 

Дәрістер 

Дәрістер 

Тақырыбы 

Әдебиеттер 

нөмірі Энергия пайдалану түрлері және ЖЭС жүктемелерінің кестесі. Жылу электр станцияларының түрлері. 

Энергетиканың Қазақстанда және басқа да елдерде 

дамуы.  

Ә.1,2,4,17 

Қатты отындағы жылу электр станциясының отын шаруашылығы. Қатты отынның (көмірлер) түрлері мен 

техникалық сипаттамалары. Қағидалық жылулық 

сұлбалар және отын дайындау жүйесінің негізгі 

жабдықтары.  

Ә.1,2,4,17 

Сұйық отындағы ЖЭС отын шаруашылығы. Мазут сипаттамасы. Құйылмалы эстакада және мазут қоймасы. 

ЖЭС газ шаруашылығы. Газ түріндегі отындардың 

сипаттамалары. Газ тарататын пункттердің сұлбасы.. 

Ә.1,2,4,17 

Органикалық  отындағы  шықтық  электрстанциялардың сұлбалары.  Қоректік  суды  жаңғыртулы  қыздыру. 

Қыздырғыштардың түрлері және оларды қосу сұлбалары. 

Жылулық және материалды теңесу теңдеулері. 

Ә.1,2,4,17 

Қоректік сорғыларды 

қосу 


сұлбалары. 

Қоректік  Ә.1,2,4,17  

сорғыларды  жеткізу  түрлері.  Шықтық  және  қарсы 

қысымды 

түрдегі 


ШҚС 

қосу 


сұлбасы. 

Жетек 


шығырындағы бу шығысы.  

Газсыздандырғыштарды  қосу  сұлбасы.  Жылулық  және материалды теңесу теңдеулері.  

Ә.1,2,4,17 

Шықтық  шығырдағы  бу  шығысын  анықтау.  «К»  типтес шығырының  турбинасының  h-s  сызбағындағы  бу  кеңею 

құбылысы.Энергетикалық 

теңесу. 

Шықтық 


электр 

станциясының энергетикалық көрсеткіштері. 

Ә.1,2,4,17 

Жылулық  жүктемелер,  ұзақтығы  бойынша  жылулық жүктемелер.  Жылулық  желінің  температуралық  сызбағы. 

Желі суларын жылыту сұлбалары: бір-, екі-, үшсатылы.  

Ә.1,2,4,17 

Жылу желілерін қоректендіру сұлбалары. «Р», «ПТ» және «Т»  шығырлары  бар  өнеркәсіпті  –  жылыту  ЖЭО 

сұлбалары.  Жылумен  қамдауды  резервтеу  сұлбалары. 

ЖЭО –тың сипатты тәртібі бойынша қуат, бу және ыстық 

су теңестіктері.  

Ә.1,2,4,17 

10 


Жылуэлектр  орталығының  жұмысының  энергетикалық 

көрсеткіштері.  Жылулық  үнемділік  және  ЖЭО  отын 

шығысы.  

Ә.1,2,4,17 

11 

ШЭС-дағы  бу  және  су  теңестіктері.  Қосымша  суды термиялық  дайындау.  Бір  сатылы  және  екі  сатылы 

буландырғыш  қондырғылар.  Температуралық  арын. 

Тұзды және жылулық теңестік теңдеулері.  

Ә.1,2,4,17 

12 

Техникалық суды тұтынушылар. ЖЭС-дағы техникалық су теңестігі. Сумен қамдау жүйесі және көздері. 

Техникалық сумен қамдаудың тура ағынды және 

қайтымды жүйелері.  

Ә.1,2,4,17 

13 

Салқындатқыш қондырғылар. 

Сусалқындатқыштар. 

Сусалқындатқыш  түрлері.  Сусалқындатқыштағы  су  мен 

ауа қозғалысының сұлбалары. Охладительные устройства. 

Градирни.  Типы  градирен.  Схемы  движения  воздуха  и 

воды  в  градирнях.  Салқындатқыш  қойма  және  бүркігіш 

бассейндер. Сумен қамдау жүйесін таңдау. 

Ә.1,2,4,17 

14 

Жылу  электр  станциясынан  зиянды  заттардың  шығуы. Түтін мұржалары арқылы таралуы. ЖЭС-дағы күл ұстау. 

Күлұстағыштарды іске қосу. Техникалық сипаттамалары.   

Ә.1,2,4,17 

15 


Азот және күкір оксидінің шығысын төмендету. 

Күкіртпен қосылысын тазалау. Азот оксидінің пайда 

болуын жою. Түтін газдарын ауаға шығару. Түтін 

мұржаларының негізгі өлшемдерін анықтау.  

Ә.1,2,4,17 

16 


Күлқож шығару жүйесі. Күлқож шығарудың қағидалық 

сұлбасы. Гидрокүлқож шығару: бірге және жеке жою. 

Қожды жоюға арналған құрылғы.  

Ә.1,2,4,17 

17 

Электрстанция құбырларын белгілеу және категориялары. Құбырлардың түрлері және материалдары. Құбырлардағы 

орта  қозғалысының  жылдамдығы.  Құбырлы  арматура: 

жапқыш, реттегіш, сақтандырғыш және сақтағыш.  

Ә.1,2,4,17 

18 

Көмірлі  және  газ  мазутты  ЖЭС  ықшамдау  түрлері.  Бас ғимаратты  ықшамдаудың  жалпы  қағидалары.  Машзалды, 

Ә.1,2,4,17  

қазандық 

бөлімдерді, 

ЖЭС-ның 


шанақты 

және 


газсыздандырғышты 

бөлімдерінің 

жабдықтарын 

ықшамдау.   

19 

ЖЭС  аудандарын  таңдау.  Аудандарға  қойылатын талаптар. Электр станцияның бас жоспары. Бас жоспарды 

ықшамдаудың техника – экономикалық көрсеткіштері.  

Ә.1,2,4,17 

 

6.2 

Зертханалық жұмыстар тізімі 

Зерт. 


жұмыс

тар 


Тақырыбы 

Әдебиет тізімі 

ПТ-60/70-90/13 шығырының 

техника-экономикалық 

көрсеткішін анықтау 

Ә.1,2,4,5,6,7 

Желдеткішті  сусалқындатқышта  суды  салқындатуды зерттеу  

Ә.1,2,4,5,6,7 

Май салқындатқыш жұмысының тиімділігін анықтау  Ә.1,2,4,5,6,7 

Шықтағышты БШҚ жаңғыртулы алымдарын анықтау Ә.1,2,4,5,6,7 

Шықтық ЖЭС жылулық сұлбасын автоматты жобалау Ә.1,2,4,5,6,7 

 

 6.3

 

Машықтану сабағының тізімі 

Машықтан


у сабағы 

Тақырыбы  

Әдебиет тізімі 

ЖЭС  бушығырлы  қондырғысының  қуатының,  бу шығысының  және  жылулық  үнемділік  көрсеткішінің 

есебі.  


Л.1,2,4,5,6 

ЖЭС көмекші жабдықтары Л.1,2,4,5,6 

Тұтынушыларғы жылуды жіберу Л.1,2,4,5,6 

Шықтық құрылғылар және техникалық сумен қамдау Л.1,2,4,5,6 

 

6.4 

Пәндік жұмыс 

Тақырыбы:  жаңғыртулы  қыздырғыштардың  тиімді  санын  және 

қорек судың тиімді температурасын таңдау 

Әдістемелік нұсқауға сәйкес орындалады ( ). Тапсырма семестрдің 

бірінші аптасында беріледі.  

6.5

 

СРО тақырыптары 

 

6.5.1


 

 Үнемділігіне 

әсер  ететін  энергетикалық  ГШҚ-ның  негізгі 

көрсеткіштері.Барлық  ГШҚ-ның  және  осьтік  сығымдағыштың 

базалық жұмыс тәртібі. ГШҚ жылулық сұлбасының есебі. 

6.5.2


 

 Электрстанцияның  бугазды  қондырғылары.  Пайдаға  асырғыш 

қазаны  бар  БГҚ  жылулық  сұлбасының  негізгі  элементтерін 

белгілеу.  Пайдаға  асырғыш  қазаны  бар  бугазды  қондырғылар. 

Пайдаға  асырғыш  қазаны  бар  БГҚ  көрсеткіштері  және  жылулық 

сұлбалары. БГҚ-ның жылулық сұлбасындағы ПАҚ.  ПАҚ бар БГҚ- 

ын тиімдендіру. Бугазды ЖЭО.  

6.5.3

 

 Тұтынушыларға  буды  жіберу  үшін  бутүрлендіргіш  қондырғыларды қолданудың  маңыздылығы.  ЖЭО-тан  жылу  жіберуді  реттеу 

әдістері. Реттелмелі алымдағы бу қысымы мен желі суын қыздыру 

температурасы арасындағы байланыс.  

6.5.4


 

 ЖЭС  айналмасындағы  шық  пен  бу  шығындары  және  оларды 

толтыру  әдістері.  ЖЭО-тағы  ішкі  шығындарды  толтыру  үшін  су 

дайындау әдістері. Бастапқы судағы қоспалар мен оларды тазалау 

әдістері 

арасындағы 

байланыс. 

ШЭС 


және 

ЖЭО 


буландырғыштарды  іске  қосудың  негізгі  айырмашылықтары. 

ЖЭС-на  көпсатылы  буландырғыш  қондырғысын  белгілеу.  Басқа 

әдістермен  салыстырғанда  су  дайындаудың  термиялық  әдісінің 

артықшылығы.  

6.5.5

 

 Екібастұз  көмірінде  жұмыс  істейтін  ЖЭС-ның  экологиялық қауіпсіздігін құру үшін ұсынылған негізгі техникалық шешімдер.  

6.5.6


 

 Құбырлардың  сорттары  және  матриалдары.  Құбырлардың  ішкі 

оформлениесі. Құбырлардағы ортаның қозғалыс жылдамдығы.  

 

 

6.6

 

Емтихан сұрақтары 

1.

 Қазақстан Республикасының электр энергетикасының дамуы қандай 

көрсеткіштермен сипатталады?  

2.

 

Энергия жүйенің электрлік жүктемесінің тәуліктік сызбағы ЖЭС-на қандай талаптар қояды?  

3.

 ЖЭС дамуының тенденцияларын атаңыз? 

4.

 2030  ж.  дейінгі  Қазақстандағы  жылуэнергетиканың  мақсаты 

қандай?  

5.

 

Қазақстандағы  ЖЭС-дағы  өндірілетін  элект  энергияның  мөлшерін атаңыз. 

6.

 Қатты  отынмен  жұмыс  істейтін  ЖЭС  технологиялық  сұлбасы 

қандай?  

7.

 

Көмірде  және  газмазутта  жұмыс  істейтін  ЖЭС  технологиялық сұлбаларында қандай қағидалық айырмашылық бар?  

8.

 Қазақстанның  отын-энергетикалық  базасының  жағдайы  мен 

келешектегі дамуы.  

9.

 

Қазақстандағы  ЖЭС,  СЭС,  ГТС  өндіретін  электрэнергияның мөлшері қандай?  

10.


 

Қазақстанда  ЖЭС-ы  өндіретін  электр  энергиясындағы  ЖЭО 

мөлшері қандай? 

11.


 

ШЭС-на  электрэнергиясын  өндірген  кезде  көмір  қандай 

түрленулерден өтеді? 

12.


 

Магистралды газ құбырынан қазанның оттық құрылғысына дейінгі 

табиғи газ жолын сипаттаңыз.  


 

13.


 

ЖЭС-на мазут қалай құйылады?  

14.

 

ЖЭС-да мазут қай жерде сақталады? 15.

 

Қатты аязда көмірді қалай түсіреді? 16.

 

Вагондарды көмірімен қалай жылдам түсіруге болады?  17.

 

Көмірді ұнтақтау қандай мақсатпен жүргізіледі?  18.

 

Көмірді қалай ұнтақтауға болады?  19.

 

Көмірден басқа қоспаларды қалай жоюға болады?  20.

 

Қоймада қанша көмір болуы қажет?  21.

 

Қоймадағы көмір санын қалай анықтауға болады?  22.

 

Қоймадағы көмір қазан цехына қандай жолмен келеді?  23.

 

Көмірді  тасығышпен  қандай  биіктікте,  қандай  иілу  бұрышымен көтеру қажет?  

24.


 

Таспалы тасығыштағы көмірдің санын қалай анықтауға болады?  

25.

 

Диірменді таңдауда көмірдің қандай сипаттамалары әсер етеді?  26.

 

Газ шаруашылығындағы газ ағысын қалай көруге болады?  27.

 

Газ ағысының қауіптілігі қандай? 28.

 

Көмірлер үшін таспалы тасығыштың шекті иілу бұрышы қандай?  29.

 

Бусалқындатқыштарды  тізбектей  қосу  сұлбасының  қандай айырмашылықтары бар?  

30.


 

Бусалқындатқыштарды  параллель  қосу  қандай  шарттарда 

орындалады? 

31.


 

ЖЭС-ның 


бусулы 

жылуалмастырғыштары 

үшін 

жылуалмастырғыш бетінің маңыздылығы қандай?  32.

 

Қорек сорғылардың жетегінің қандай түрлерін білесіз? 33.

 

ШҚС қандай құрамаларда (қуаты бойынша) орнатылады?  34.

 

Қоректік  сорғыларды  біртекті  қосу  сұлбасының  артықшылығы қандай? 

35.


 

ҚС-дағы сығылу жұмысы қорек су теспературасынан қалай тәуелді 

болады? 

36.


 

Қарсы қысымды ШҚС шығатын буы үнемі қайда бағытталады? 

37.

 

Шықтық  ШҚС  үшін  неліктен  бас  шығырдың  салқындатқышын пайдаланылмайды?   

38.


 

ТҚҚ,  ЖҚҚ  тұрқы  мен  құбырлы  жүйесі  үшін  қандай  материалдар 

қолданылады?  

39.


 

Жылуалмастырғыштардың  құбырлы  жүйесінің  материалдарына 

қандац талаптар қойылады?  

40.


 

Жылалмастырғыш  тұрқысының  қалыңдығы  қандай  себептерге 

тәуелді болады? 

41.


 

Жылуалмастырғыштағы бу мен су жылдамдығын қалай анықтауға 

болады? 

42.


 

Бусулы  жылуалмастырғышта  қандай  мақсатпен  тұрақты  шық 

деңгейін ұстап отырады?  

43.


 

Қыздырғыштардағы 

жылуалмастырғышқа 

жылутасығыштың  

гидраликалық қозғалыс тәртібі қалай әсер етеді?  

44.

 

Қыздырғыштардағы судың «кемқызуы» деген не? 45.

 

«Кемқызудың» мөлшерін қалай төмендетуге болады?  46.

 

ЖҚҚ,  ТҚҚ,  желілік  қыздырғыштардың  қыздырылатын  бу  шығы қайда жіберіледі? 

47.


 

Беттік қыздырғыштардың байланыстыдан айырмашылығы қандай?  

48.

 

ТҚҚ,  ЖҚҚ  құбырлы  жүйесіндегі  жылуалмастырғышқа  қандай себептер әсер етеді?  

49.


 

ТҚҚ-тағы шық деңгейін жоғарылатуға не әсер етеді?  

50.

 

Жылуалмастырғыштардың түтіктерінің 

қалыңдығы 

қалай 

анықталады?  51.

 

Аралас ТҚҚ «гравитациялық» қосу сұлбасы қандай?  52.

 

ЖҚҚ-тың ТҚҚ-тан құрылымдық айырмашылығы қандай?  53.

 

Құбыр  жүйесінің  ішкі  және  сыртқы  бетіндегі  тұнбалар жылуалмастырғышқа қалай әсер етеді? 

54.


 

ТҚҚ және ЖҚҚ-тағы бу мен су қатынасы қандай? 

55.

 

Жаңғыртулы қыздырғыштарда 

бусалқындатқышты 

қандай 

мақсатта қолданады?   56.

 

ТҚҚ,  ЖҚҚ  және  басқа  жылуалмастырғыштардағы  қыздырылатын бу шығын салқындататын қондырғының тиімділігі неде? 

57.


 

Қыздырғыштың  тексерулік  және  құрылмалық  жылулық  есебінің 

айырмашылығы неде? 

58.


 

Жылу  желісінің  қорек  суына,  негізгі  шыққа,  негізгі  айналманың 

қорек суына қандай газсыздандырғыш қолданылады? 

59.


 

Жоғары  қысымдағы  газсыздандырғыштағы  қыздырылатын  орта 

қандай?  

60.


 

Негізгі айналманың газсыздандырғыштарын қандай биіктік белгіде 

орналасьырған жөн және неліктен? 

61.


 

«К»,  «ПТ»,  «Т»,  «Р»  және  «ПР»  түріндегі  турбиналардың  h-s 

сызбағындағы бу кеңею құбылысының айырмашылықтары қандай?  

62.


 

«К»,  «ПТ»,  «Т»,  «Р»  және  «ПР»  түріндегі  шығырға  бу  шығысы 

қалай анықталады? 

63.


 

Шығырға  кететін  бу  шығысына  реттелмелі  алым  жүктемесінің 

шамасы қалай әсер етеді? 

64.


 

Тұрғын  үйді  жылытудың  жылулық  жүктемесі  қандай  себептерге 

тәуелді болады?  

65.


 

ЖЭО жылулық сұлбасын есептеудің қандай тәртіптері бар? 

66.

 

ЖЭО  және  қазандықтарда  желі  суларын  жылытудың  қандай сұлбалары бар?  

67.


 

Шықтағыштағы  «енгізілген  жылубеттері»  дегеніміз  не,  ол  жерде 

қандай орта қыздырылуы мүмкін? 

68.


 

Желі суын үш сатылы қыздыру бойынша қандай шектеулер болуы 

мүмкін? 


 

69.


 

Шығырдың  өндірістік  алымындағы  бу  шығысы  қалай  қорға 

жіберіледі? 

70.


 

Шыңдық  су  жылытұыш  қазандар  қандай  температуралық 

диапазонда жұмыс істейді?  

71.


 

ЖЭО жұмысын қандай көрсеткіштер сипаттайды?  

72.

 

ЖЭС-да бу мен судың қандай шығыстары болады? 73.

 

Сіз ЖЭС-да бу мен судың шығысының орнын толтырудың қандай әдістерін білесіз? 

74.


 

ЖЭС-да бу мен су шығысын қалай төмендетуге болады?  

75.

 

Буландырғышты үрлеу шамасы қандай себептерге тәуелді?  76.

 

Буландырғыштың тиімді температуралық арыны қалай таңдалады?  77.

 

Буландырғыш  қондырғысының  сатыларын  параллель  қосу сұлбасынан  тізбектей  қосылу  сұлбасынан  қандай  қағидалық 

айырмашылықтары бар?  

78.

 

Буландырғыш  қондырғысының  қыздырылатын  ортасы  дегеніміз не?  

79.


 

Буландырғыш қондырғысының саты саны неге тәуелді болады?  

80.

 

Буландырғыштың  шықтандырғышы  ретінде  нені  пайдалануға болады?  

81.


 

Буландырғышты  және  буландырғыш  шықтағышын  қосу  әдістері 

жылулық үнемділігіне қалай әсер етеді?  

82.


 

Көп сатылы буландырғышты қондырғының артықшылығы қандай?  

83.

 

ЖЭС-дағы техникалық су қайда жұмсалады?  84.

 

Шықтағыштағы  буды  салқындатуға  техникалық  су  қандай мөлшерде жұмсалады?  

85.


 

Сумен  қамдаудың  қайтымды  жүйесіндегі  техникалық  су  қайда 

салқындайды?  

86.


 

Сусалқындатқышта  ауа  мен  су  қозғалысының  қандвй  сұлбалары 

қолданылады?  

87.


 

Су салқындатқыштың мөлшерін қалай төмендетуге болады?  

88.

 

Сусалқындатқыштың жұмысын қандай көрсеткіштер сипаттайды?  89.

 

Қысқы уақытта желдеткішті сусалқындатқышты пайдалану кезінде қандай мәселелер туындайды?   

90.


 

Желдеткішті  сусалқындатқыштар  суды  қанша  мөлшерге  (градус) 

дейін салқындата алады? 

91.


 

ЖЭС-да күл ұстаудың қандай әдістерін қолданады?  

92.

 

Құрғақ  инерциялы  күл  ұстағыштың  артықшылықтары  мен кемшіліктері қандай?  

93.


 

Көмірді, мазутты және газды жаққанда қандай зиянды заттар пайда 

болады?  

94.


 

Скруббердегі газдың жылдамдығы қандай болуы қажет?   

95.

 

Вентури  құбырындағы  коагуляция  құбылысына  қандай  себептер әсер етеді?  

 

96.


 

Электр сүзгі қалай орналасқан?  

97.

 

Электрсүзгідегі күлді ұстауға қандай негізгі себептер әсер етеді?  98.

 

Эмульгатор қандай қағидамен жұмыс істейді?  99.

 

Сіз қандай аралас күл ұстағыштарды білесіз?  100.

 

ЖЭС-да күкірттен тазалаудың қандай әдістері қолданылады?  101.

 

ЖЭС-да  азот  оксидін  төмендетудің  қандай  тәртіптік  әдістері пайдаланылады?  

102.


 

Азот  оксидінің  шоғырын  төмендетуде  каталикалық  әдістің 

маңызы неде?  

103.


 

ЖЭС-да күкірт ұстаудың қандай әдістері қолданылады?  

104.

 

Түтін мұржасының биіктігіне қандай себептер әсер етеді?  105.

 

Түтін мұржаларында газ жылдамдығы қалай таңдалады?  106.

 

Күл және қож санын қалай анықтауға болады?  107.

 

ЖЭС-нан күл және қожды қай кезде бөліп жоюға болады?  108.

 

Күл мен қожды шығаруға қандай көрсеткіштер әсер етеді?   109.

 

Күлқож құбырының диаметрі мен санына не әсер етеді?  110.

 

Эрлифт қалай жұмыс істейді? 111.

 

Ауақысымды  күлқож  жоюдың  вакуумды  жүйесін  пайдаланған кезде қандай техникалық мәселелер туындайды? 

112.


 

Күл әкетуде күл мен қож қалай тасымалданады? 

113.

 

Москальков гидроаппаратын қай кезде қолдану керек?  114.

 

Күл мен қожды бөлек жоюдың маңызы?  115.

 

Күлді әкету қандай талаптарға сай болуы қажет?  116.

 

ЖЭС-да  құбырдың  максималды  диаметрі  қандай  болуы  қажет және ол не үшін?  

117.


 

Өткір будың бу құбырларына қандай оқшаулама қолданылады?  

118.

 

Қорек,  желі  және  шикі  судың  құбырлары  үшін  болаттың  қандай таңбасы қолданылады?  

119.


 

Шығырдың жаңғыртулы құбырларында арматураның қандай түрі 

қолданылады?  

120.


 

Өткір будағы сақтандырғыш қақпақша қалай жұмыс істейді?  

121.

 

Кері қақпақшаны қандай құбырларда орнату міндетті?  122.

 

Құрамалық  ЖЭС-ның  бас  тұрқысының  қандай  үйлестірулерін білесіз? 

123.


 

Машзалдағы  көпірлік  кранның  жүк  көтерулігі  қандай  болуы 

қажет?  

124.


 

Шығырдың бойлық орналасуы қандай жағдайларда болады?  

125.

 

Құрамалы басқару щиті қай жерде тиімді орналасады?  126.

 

ЖЭС бас тұрқының үйлестірілуі қандай талаптарға жауап береді? 127.

 

ЖЭС бас жоспарын қандай көрсеткіштер сипаттайды?  128.

 

ЖЭС  ауданында  су  салқындатқыш  орналастыруда  қандай талаптар қойылады?  

129.


 

Әкімшілік тұрқыны қай жерде орналастыру қажет?   

 

  

 

6  Студенттердің  жеткен  жетістіктерін  бағалау  туралы  ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Пән бағдарламасы бойынша жетістіктер деңгейі оқытудың кредиттік 

технологиясында  қабылданған  қорытынды  баға  шкаласымен  бағаланады 

(1-кесте). 

 

1-кесте 


Әріптік жүйе 

бойынша 


Баллдың сандық 

баламасы 

Пайыздық мөлшер  Дәстүрлік жүйе бойынша 

А 95-100 

Өте жақсы  

А- 90-94 В+ 

85-89 Жақсы 

В 80-84 

В- 


75-79 


С+ 

70-74 Қанағаттанарлық 

С 65-69 

С- 


60-64 


D+ 

55-59 50-54 0-49 Қанағаттанарлық емес 

 

Жіберу  рейтингісінің  (ЖР)  бағасын  Өзіңізбен  семестр  бойы 

жиналады.  Оқу  жұмысының  әрбір  түрі  100-баллдық  шкала  бойынша 

бағаланады  және  2-кестеге  сәйкес  мөлшерлік  коэффициентті  ескерумен 

жіберу рейтингісіне қосылады. 

 

2-кесте. Жіберу рейтингісі. Әрбір жұмыстың маңыздылығы  

                      Көрсеткіш 

  Мөлшерлік коэффициент 

Зертханалық практикумның орындалуы  

                0,2 

Машықтану сабағының орындалуы 

                0,2 

Пәндік жұмыс 

               0,4 

Бірінші аралық бақылау 

               0,1 

Екінші аралық бақылау 

               0,1 

Барлығы   Жіберу рейтингісі      (ЖР) 

               1,0 

Аралық  бақылау  жүргізу,  зертханалық  жұмысты,  пәндік  жұмысты 

қорғау  кезінде  жұмыстың  орындалу  мерзімі  мен  оның  сапасы  ескеріледі. 

Аралық  бақылауды,  зертханалық  жұмысты  өз  уақытында  қорғамаған 

жағдайда 

бағасы 


кемиді. 

  

Емтиханға рұқсат алу үшін зертханалық жұмыстарды, пәндік жұмыстарды,   

машықтану  және  өзіндік  орындалған  тапсырмаларды  орындап,  қорғау 

қажет және тест пен аралық бақылаудан өту қажет.  

Қорытынды  баға  максималды  көрсеткіштердің  қосындысы  секілді 

шығарылады:  Рұқсат  рейтинг  60  %  (оған  жататындар:  аралық  бақылау 

бойынша,  машықтану  және  зертханалық  сабақтар  және  пәндік  жұмыстар 

мен қорытынды тестілеу бойынша үлгерімі)және емтиханға - 40

 

%.   

       Оц

и 

= 0,6*РД + 0,4*Э = (0,6*(Р1

ц1 + Р

2ц2 

+ Р


лр

*Оц


лр

+ Р


пз

*Оц


пз

  

 кр

*Оцкр

 + Р


т

*Оц


т

) + 0,4*Оц

э Мұндағы  Р

1,

Р=  0,1  –  аралық  бақылаудың  бағасының  мазмұны,    Р

лр0,2  –  зертханалық  жұмыстың  бағасының  мазмұны, 

Р

пз  =  0,2  –  машықтану 

сабағының  бағасының  мазмұны,    Р

кр 

=  0,4  –  пәндік  жұмыс  бағасының мазмұны,  Р

т

 = 0,1 – тесттік бақылау бағасының мазмұны, РЭ

=0,4 – емтихан 

бағасының мазмұны. 

 

 Қорытынды баға келесідей шығарылады 

 

Қ = 0,6ЖР+0,4Е,  

мұнда Э – емтихандағы баға. 

 

6.2 Балл қою саясаты: 

     Максималды бағаланатын баллдар  

 

Бағаланатын  максималды  баллдар  жұмыстың  қалыпты  және  сапалы орындалу шартына байланысты қойылады.  

 

6.3  Университетте  оқитын  студенттердің  академиялық  мобильностін ұйымдастыру кезінде бағаның ауысуы 

        

ҚР  оқитын  оқу  жетістіктерінің  бағаларын  баллдық-рейтингілі 

әріптік  жүйеге  ТЕЖКЖ  (трнасфердің  еуропалық  жүйесі  (ауысу)  және 

кредиттің  жиналуы)  бойынша  бағаның  ауысуы  және  ол  3  және  4  кестеге 

сәйкес жүргізіледі.   

   

                                                                                                     

3 – кесте. ҚР  

 ECTS 

бойынша   

Әріптік жүйе 

бойынша 

Баллдың 


сандық 

баламасы 

%-дық 

маңызы 


Дәстүрлік жүйе бойынша 

А 

А 4,0 

100 


Өте жақсы 

В 

В+ 3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлық емес 

 

 

4  –  кесте.  ҚР  оқитын  оқу  жетістіктерінің  бағаларын  баллдық-рейтингілі 

әріптік жүйеге ТЕЖКЖ бойынша бағаның ауысуы

 

Әріптік жүйе 

бойынша 


Баллдың 

сандық 


баламасы 

%-дық 


маңызы 

Дәстүрлік жүйе бойынша 

ECTS бойынша 

 

А 4,0 

95-100 


Өте жақсы 

 

А А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы

 

В В 

3,0 


80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық  

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық  

0-49 

Қанағаттанарлық емес 

FX, F 

 

7 Пәннің саясаты: 

- кешікпеу және сабақты қалдырмау қажет; 

- оқытушының оқу кезінде беретін тапсырмаларына мұқият болуы қажет;  

-  себепті  қалдырған  (деканаттың  рұқсатымен)  зертханалық  жұмыстарды 

орындау;  

- семестрдің соңғы аптасының алдында пәндік жұмысты қорғау қажет.  

-  кітапханада және үйде өз бетімен жұмыс жасау.  

 

 8 Академиялық этика нормалары: 

- тәртіпті болу; 

- тәрбиелік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефонды сөндіріп жұмыс жасау.  

        

 

 Дау  тудырған  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен  ашық  түрде  өтуі 

керек, ал шешілмей жатқанда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіс.   

 

9. Әдебиет тізімі 

Негізгі: 

1.

 Тепловые и атомные электрические станции. Учебник для вузов/ Л.С. 

Стерман, В.М. Лавыгин, С.Г. Тишин – 5-е изд.стереотип.- М.:МЭИ, 2010.-

464 с. 


 

2.

 Теплоэнергетика  и  теплотехника.  Кн.3.  Тепловые  и  атомные 

электростанции,  в  4-х  кн.:  справочник/М.С.  Алтухов  и  др.  под  ред. 

Клименко, В.М. Зорина. – 4-е изд. стер. М.:МЭИ, 2007. – 648 с. 

3.

 Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д.Буров, 

Е.В.Дорохов,  Д.П.Елизаров  и  др.;  под  ред.  В.М.Лавыгина,  А.С.Седлова, 

С.В.Цанева. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 454 с.:ил. 

4.

 Рыжкин  В.Я.  Тепловые  электрические  станции,  -  М.: 

Энергоатомиздат, 1987. - 328 с. 

5.

 

Стерман  Л.С.,  Лавыгин  В.М.,  Тишин  С.Г.  Тепловые  и  атомные электрические станции. – М.: Издательство МЭИ, 2004. –  

6.

 Огай  В.Д.,  Кибарин  А.А.,  Тютебаева  Г.М.  Реализация 

технологического процесса на ТЭС. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ. – Алматы: АИЭС, 2006. – 48 с. 

7.

 Дукенбаев  К.  Энергетика  Казахстана  и  пути  ее  интеграции  в 

мировую экономику. – Алматы, 1996, - 489 с. 

8.

 

Леонков  А.М.,  Яковлев  Б.В.  Тепловые  электрические  станции. Дипломное проектирование. Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 227 с. 

9.

 Елизаров  Д.П.  Теплоэнергетические  установки  электростанций. 

М.:Энергоатомиздат, 1982. – 264 с. 

 

Қосымша:  

 

1.

 Гаврилов  Е.И.  Топливно-транспортное  хозяйство  и  золошлакоудаление 

на ТЭС: Учеб. пособие для вузов. -М.: Энергоатомиздат, 1987. -168 с. 

2.

 

Назмеев  Ю.Г.,  Лавыгин  В.М.  Теплообменные  аппараты  ТЭС:  Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., стереот. – Издательство МЭИ, 2005. – 260 

с.: ил. 


3.

 

Назмеев  Ю.Г.,  Мингалеева  Г.Р.  Системы  топливоподачи  и пылеприготовления  ТЭС.  Справочное  пособие.  М.  –  Издательский  дом 

МЭИ, 2005. – 479 с. 

4.

 

Программа  развития  электроэнергетики  до  2030  года.  Утверждена Постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  от  09.04.1999 

года №384. 

5.

 

Глухенький  Т.Е.  Станционные  трубопроводы,  их  изготовление  и монтаж. М.:Энергия, 1977. – 410 с. 

6.

 Гиршфельд  В.Я.,  Морозов  Г.Н.  Тепловые  электрические  станции.  М.: 

Энергоатомиздат, 1986. - 220с. 

7.

 

Шаров  Ю.И.  Оборудование  тепловых  электростанций  –  Проблемы  и перспективы. Новосибирск, 2002. - 65с. 

8.

 Аметистов  Е.В.  Основы  современной  энергетики.  М.:  Издательство 

МЭИ, 2004. 

9.

 

Цанев  С.В.,  Буров  В.Д.,  Ремезов  А.Н.  Газотурбинные  и  парогазовые установки тепловых электростанций. М.:Издательство МЭИ, 2002. – 573 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: student -> sillabus 2014 -> tey kz
tey kz -> Жылуэнергетика қондырғылар кафедрасы
tey kz -> Жылуэнергетика қондырғылар кафедрасы
sillabus 2014 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
sillabus 2014 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
sillabus 2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
sillabus 2014 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2014 ж
sillabus 2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7

жүктеу 311.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет