БАҒдарламасы (Syllabus)жүктеу 165.94 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі165.94 Kb.

Қазақстан Республикасы  білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

 коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 

Электр энергетика факультеті 

 

“Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау” кафедрасы 

 

 

 

 

                                                                Бекітемін: 

 

                                                                 ЭЭФ деканы                   Денисенко В.И.  

  «_____» ________            2012 ж.   

 

 

 

 

 

5В071800 – Электр энергетика мамандығы бойынша  

ЕҢБЕК ҚОРҒАУ   пәнінің  

БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)  

 

Курс    4    

Триместр 7                                                                       

Барлығы - 2  несие                                                                                                  

Барлық сағаттар саны  – 90  

Дәріс – 1 кредит  

Тәжірибелік сабақтар  – 1 кредит 

CӨЖ – 45 сағат  

Соның ішінде СОӨЖ – 15 сағат                        

ЕГЖ -  7 триместр 

Емтихан - 7 триместр                        

 

  

 

Алматы 2012  

 

Силлабуссты  5В071800  -  Электроэнергетика  мамандығы  бойынша типтік бағдарламасы негізінде т.ғ.к., доцент Жандаулетова Ф.Р.  құрастырған.  

Пәннің  бағдарламасы  (syllabus)  «Еңбек  пен  қоршаған  ортаны  қорғау» 

кафедрасының мәжілісінде  ________ 2012 ж, хаттама № ____ қарастырылды 

және қабылданды. 

 

 

 Кафедра меңгерушісі    

 

 Приходько Н.Г. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Пәннің аталуы: Еңбек қорғау         

 

Жандаулетова  Фарида  Рустембековна  -  АЭжБИ,  «Еңбек  пен  қоршаған 

ортаны қорғау» кафедрасының доценті, техн. ғыл. канд., каб.113А, 117А 

Консультация уақыты – кесте бойынша  

 

Аудиториялық сабақтардың жүргізілу орны және уақыты: 

Сабақтар кестесіне сәйкес. 

 

Пререквизиттер.  «Еңбек  қорғау»  курсы  «Электр  техникасының  теориялық 

негіздері»,  «Электртехникалық  материалдар  тану»,  «Ақпараттық-өлшеу 

техникасы»,  «Электр  машиналары»,  «Электр  станциясымен  қосалқы 

станциясы»,  «Электр  тораптарымен  жүйелері»,  «Электрмен  жабдықтау»  

және басқада базалық, сонымен бірге кәсіби пәндері негізінде жинақталған. 

 

Постреквизиттер.    «Еңбек  қорғау»  курсы  «Электр  қондырғыларындағы 

электр қауіпсіздігі», «Электр техникалық қондырғыларын пайдалану, жөндеу 

және  баптау»,  «Релелік  қорғаныс  және  автоматика»  және  басқа  пәндерді 

оқып үйренуде базалық болып табылады.  

 

    


Курс  жалпы  білім  беретін  пәндер  кешенінде  бакалаврға  маман 

ретінде қалыптастыратын пән болып табылады. Теориялық және машықтану 

сұрақтарын оқып үйрену нәтижелері студенттердің дипломдық жұмыстарын 

жазғанда «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінде қолданылады.  

 

Пәннің  сипаты.  Курс  өндірістік  қауіпсіздікті  заңдарға  және  нормативтік 

құжаттарға  сәйкес  басқару  және  ұйымдастыру  проблемалары  бойынша 

оқытылатын  міндетті  пән  болып  табылады.  Пәнде  жұмыс  процессіндегі 

адамның  жұмыс  қабілиетін,  ден-саулығын  қамтамасыз  ететін  әлеуметті-

экономикалық,  ұйымдастыру,  техникалық,  гигиеналық  және  сауықтыру  –

профилактикалық құралдармен шараларды қарастырып өтеді.  Пәннің  мақсаты  -    болашақ  мамандарға  төмендегілерге  қажет  теориялық 

және машықтану білімдер беру: 

 

еңбекке қолайлы жағдай жасау;  

санитарлы-гигиеналық және өртке қарсы талаптарға сәйкес энергетикалық 

кәсіпорындардың 

цехтарындағы 

қондырғы 

және 


құрылғыларды 

рационалды түрде орналастыру; 

 

кәсіби  ауруларды  және  өндірістік  травматизмді  болдырмайтын  жаңа техникамен 

технологияларды 

өңдеуге 

байланысты 

сұрақтарды 

творчестволық шешу.  

Сабақтар кестесі. 

Оқыту ұзақтығы - 10 апта.  

Кредиттік  технология  бойынша  оқыту  студенттердің  оқу  процессіне 

жауапкершілігіне негізделген.   

Бұл мерзімдегі сабақтар үлгісі кесте бойынша анықталады:  - 1 дәріс; 

- 2 тәжірибе сабағы;  

-  СӨЖ  –  дәрістерге,  тәжірибелік  сабақтарға  және  есептеу-графикалық 

жұмыстарға өзіндік дайындық жасаулары.;  

- СОӨЖ-  консультация және есептеу-графикалық жұмыстарды тапсырулар.   

 

Дәріс сабақтары – сағаттар торы 

Дәрістер  күн 

Тақырыптар 

Әдебиет 


нөмері 

1. Еңбек қорғаудың ұйымдастыру сұрақтары – 3 сағ. 

 Кіріспе. ҚР негізгі заңдық және 

нормативтік актілердегі еңбек қорғау 

сұрақтары– 1 сағ. 

1, 9, 12 

 

Еңбек қорғауды басқару объектілері. Бақытсыз жағдайларды тіркеу, зерттеу және 

тергеу. Өндірістік травматизмнің және 

кәсіби аурулардың себептерін оқыту 

әдістері.– 2 сағ. 

1, 13, 15 

2. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы– 4 сағ. 

 

Өндіріс ортасының метеорологиялық жағдайы. Өндіріс ортасының факторлары. 

Өндірістегі микроклимат– 1,5 сағ. 

9, 10, 13, 16 

 Өндірістік жарықтану түрлері және 

жүйелері. Шу және дірілдің зиянды 

әсерінен қорғану.– 1,5 сағ.  

9, 13, 15,16 

 

Электромагниттік өрістер және одан қорғану әдістері.– 1 сағ. 

9, 10, 22, 

3. Өндірістік электр құрылғыларын пайдалану және жөндеуде қауіпсіздік 

шаралары. – 6 сағ. 

 

Электр травматизм түрлері, талдау жасау  – 1 сағ. 

9, 13, 21 

 Электр тоғынан зақымдалуды талдау – 1 

сағ.   


9, 10, 13 

6,7 


 

Электр қондырғыларындағы қауіпсіздіктік шаралары. - 3 сағ. 

9, 13, 21 

6,7 

 

Статикалық электрленуден қорғану шаралары - 1 сағ. 

9, 13, 21 

4. Өрт қауіпсіздігі -2 сағ. 

7/8 


 

Энергетикалық объектілерді пайдаланудағы өртқауіпсіздік шаралары. 

Өрт сөндіру құралдары. Ғимарат және 

құрылыстарды найзағайдан қорғау.  

2,  3,  5,  11, 

14, 20, 23 

 

Ескерту:    *  -  таңбасымен    белгіленген  тақырыптар  сессия  кезінде  сырттай  оқу 

студенттеріне оқытылады. Басқа тақырыптар өзіндік дайындық жұмыстарына енгізіледі.  


 Тәжірибелік сабақтары – сағаттар торы 

Тәж.ж   Күні 

Тақырыптар 

Әдебиеттер 

нөмері және 

бөлімі  Зардап  шегушіге  алғашқы  көмек  көрсетуді 

үйрену. – 2 сағ.  

25 


 

Өндіріс бөлмесіндегі 

микроклимат 

параметрлерін анықтау. – 4 сағ.  

23 


 

Өндіріс  бөлмесіндегі  ауада  зиянды  газдардың құрамын анықтау. – 4 сағ.  

23, 28 


 

 Бөлмедегі  жасанды  жарықтануды  есептеу  және 

зерттеу.– 4 сағ 

23  Бөлмедегі  өндірістік  шуды  есептеу  және 

зерттеу– 4 сағ. 

24, 26  Адам денесінің электрге кедергісін зерттеу -          

4 сағ. 

23 


 

Электр құрылғыларын қорғаныстық нөлге қосуды зерттеу.– 4 сағ. 

23 


 

Радиожиіліктік диапазонда электр магниттік өрісті зерттеу. – 4 сағ. 

27 


Ескерту:    *  -  таңбасымен    белгіленген  сабақтар  сырттай  оқу  студенттеріне 

оқытылады.

 

Студенттердің өзіндік жұмыс графигі  

№ 

п/п  

Сабақ түрі 

                            

СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ, 

ЕГЖ 


және  т.б.лар 

тақырыптары

мен  тапсыру 

мерзімі  

Әдебиет-

тер 


Дәріс 


 Өткен дәріс материалдары-

мен жұмыс істеу  

 Әр аптада 

Дәрістер 

жинағы   

Тәжірибе 

 

 

Болашақ тәжірибе жұмыстарымен танысу және 

дайындау  

Екі  аптада  бір 

рет 


 

Әдіст-лік 

нұсқау

 

3  Есептеу 

графикалық 

жұмыстар 

Есептеу графикалық 

жұмыстарды орындау үшін 

олардың әдістемесін және 

теориясын оқып үйрену  

8-10 апта 

 

Әдіст-лік нұсқау 

 

ЕСЕПТЕУ-ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

1. Өндіріс орнындағы жасанды жарықтануға есеп жүргізу. 

2. Жұмыс орнындағы шу деңгейіне акустикалық есеп жүргізу және одан 

қорғану шаралары.  ДӘРІСТІҢ МАЗМҰНЫ  

Дәріс 1 


Тақырып 1: Кіріспе. Еңбек қауіпсіздігін басқару (ЕҚБ) нормативті-

құқықтық негіздері. 

Курстың мақсаты мен мазмұны. Түсініктер мен анықтамалар. Ғылыми-

техникалық прогресс, өндірістегі еңбек қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздік. 

Қазақстан  Республикасының  еңбек  қорғау  және  өмір  тіршілік  қауіпсіздік 

туралы  заң  шығаратын  актілер.  Нормативті-техникалық  құжаттеу: 

стандарттар,  ережелер,  еңбек  қорғау  бойынша  нормалар,  еңбек  қауіпсіздігі 

стандарттарының  жүйесі  (ЕҚСЖ),  ҚР  өндірісіндегі  еңбек  гигиенасы 

бойынша  санитарлық  ережелер  мен  нормалар  (СН),  құрылыс  нормалары 

және  ережелері  (ҚНжЕ),  қауіпсіздік  техникасы  бойынша  нұсқаулықтар, 

еңбек  қорғау  бойынша  ведомствоның  жетекші  құжаттары.  Өнеркәсіптегі 

еңбек қорғауды ұйымдастыру. Еңбек қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін 

лауазымды адамдардың жауапкершілігі. Жұмыстың қауіпсіз әдістерін үйрету 

және өндірістегі  нұсқаулықтың түрлері. 

 

Дәріс 2 Тақырып  2:  Еңбекті  қорғауда  өндірістік  травматизмді  есептеу  және 

тексеру.  

Еңбек қорғау жайын қадағалау және бақылау мүшелері. Ведомстволық 

қадағалау,  қоғамдық  қадағалау  және  олардың  түрлері.  Мемлекеттік 

қадағалау.  Мемлекеттік  қадағалау  мүшелері,  олардың  түрлері,  құрылымы 

және  функциялары.  Объекттің  санитарлы-техникалық  күйін  паспорттандыру. 

Еңбек  қорғау  жайын  тіркеу,  талдау  және  бағалау.  Өндірістік  және 

профессионалды  аурулар,  олардың  себептері.  Өндірістегі  апаттар  және 

жарақаттанудың  себептері.  Өндіріспен  байланысты  бақытсыз  жағдайларды 

тергеу  және тіркеу. Жарақаттануды  талдау  әдістері. Апаттар  мен  жарақаттану 

болуының  тәуекелділігі.  Еңбек  қауіпсіздігінің  деңгейін  болжау,  мүмкін 

болатын 

тәуекелділік 

және 

тәуекелділікті басқару 

принциптері. 

Жарақаттанудың зардаптарын экономикалық бағалау. 

 

Дәріс 3 Тақырып  3:  Еңбек  қорғауды  басқару  жүйесінің  психофизиологиялық 

негіздері. 

 

  Психофизиологиялық  факторлардың  еңбек  қорғаудағы  рөлі.  Еңбектің ауырлығы  және  қызулығы,  оны  бағалау.  Жұмысқа  қабілеттілік,  оның 

кезеңдері  және  қарқындалуы.  Қажығандық  (утомление),  оның  формалары 

және  онымен  күресу  жолдары.  Еңбек  режимі  және  тынығу.  Адамның 

антропометриялық  сипаттамалары.  Талдаушылардың  түрлері,  олардың 

жалпы  және  жеке  сипаттамалары.  Еңбектің  психологиялық  сипаттамалары 

және адамның психологиялық үйлесімділігі. Жеке тұлғаның және ұжымның 

психологиясы. Жүйе қауіпсіздігіндегі адамның рөлі.  «Айнала-адам-машина» 

(ААМ).  ААМ  жүйесінің  сипаттамасы  -    тез  әрекет  ету,  дәлдік,  сенімділік 

және  кедергіге  төзімділік.  Адамның  ААМ  жүйесіндегі  сенімділігі  – 


 

қателіктер, бұзылыстар және істен шығу.  Кадрлардың психофизиологиялық себептері және оларды профессионалды іріктеу. Жұмыс орнына, машинаның 

құрылымына,  информацияны  көрсететін  жүйе  және  басқару  мүшелеріне, 

өндірістік  эстетикаға,  бөлменің  және  машинаның  түстік  безендірілуіне 

қойылатын эргономикалық талаптар. 

 

Дәріс 4 


Тақырып 

4: 


Әуе 

кеңістігінің 

жағымсыз 

метеорологиялық 

жағдайларынан сақтану.   

 

Жұмыс  орнынынң  микроклиматы  және  оның  параматерлері. Микроклимат  параметрлерінің  ағзаға  әсері  және  оның  гигиеналық 

нормалауы.  Терморегуляция туралы түсінік. Жұмыс орнында жабдықталған 

метеожағдайлар  жасау  әдістері.  Микроклиматтың  параметрлерін  нормалау 

және оларды қамтамасыз ету әдістері. Микроклимат параметрлерін бақылау. 

Ауаны жылыту және кондициялау. Оларды есептеу принциптері. Өндірістік 

ортаның метеожағдайын бақылау. Өнеркәсіптік желдету, оның түрлері және 

қолдану  шарттары.  Табиғи  желдету  және  оны  есептеу.  Жасанды  желдету, 

оның түрлері және есептеу принциптері. 

 

Дәріс 5 


Тақырып 5: Өндірістік жарықтандырылу. 

 

Өндірістік жарықтандырылу туралы жалпы мағлұматтар. Негізгі жарық 

техникалық  бірліктер  және  өндірістік  жарықтандырылуға  қойылатын 

талаптар.  Жасанды  жарықтандырылу  және  оны  жобалау.  Жасанды 

жарықтандырылудың  түрлері  және  оларды  қолдану  шарттары.  Жарық 

беретін  қондырғылар,  олардың  классификациясы  және  жарық  техникалық 

көрсеткіштер. Жасанды жарықтандырылуды нормалау және есептеу әдістері. 

Табиғи жарықтандырылу, оны нормалау және есептеу. 

 

Дәріс 6 


Тақырып 6: Шу, діріл, инфра- және ультрадыбыстан сақтану. 

Өндірістегі  шу  және  діріл  көздері  және  олардың  адам  ағзасына  әсері. 

Олардың  копьютерлік  технологиялар  және  басқарудың  ақпараттық  жүйесін 

қолданған  кезіндегі  пайда  болу  көздері.  Шу  мен  дірілді  сипаттайтын 

көрсеткіштер. Шу мен дірілді нормалау.  

Шу және дірілмен күресу  әдістері.  Шумен күресу  әдістері:  акустикалық 

есептеу. Ультрадыбыс және инфрадыбыс, олардың негативті әсері, нормалауы 

және  қорғану  жолдары.  Шу,  діріл,  инфра-  және  ультрадыбысты  өлшеу 

параметрлері.  

 

Дәріс 7 Тақырып 7: Зиянды сәулеленуден сақтану. 

 

Электромагниттік  сәулелену,  оның  адам  ағзасына  әсері  және гигиеналық нормалау.  Иондаушы  сәулеленулер,  оның  адам  ағзасына  әсері, 

гигиеналық нормалау және олардан қорғану. Лазерлі сәулелену,  оның адам 

ағзасына  әсері,  гигиеналық  нормалау  және  олардан  қорғану.  Компьютерлік 


 

құрылғы  және  электронды  аппаратураларды  қолданған  кездегі  зиянды сәулеленуден қорғану. 

 

Тақырып 8: Электр құрылғыларын қолданған кездегі электрқауіпсіздік. Электр  қауіпсіздігінің  негіздері.  Электр  тоғының  адам  ағзасына  әсері 

және  адам  зақымдануының  нәтижесін  алдын  ала  белгілеу.  Электр  тоғымен 

зақымдану  қауіпсіздігі  бойынша  өндірістік  бөлмелердің  классификациясы. 

Әр-түрлі  электр  желілерінде  адамның  электр  тоғымен  зақымдану  қаупін 

талдау. Қадамдық кернеу және жанасу.  

Адамның  электр  тоғынан  зақымдануынан  техникалық  және 

ұйымдастырушы  қорғану  әдістері.    Қорғаныш  жерлендіру  және  нөлдеуді 

есептеудің  принциптері.  Тасымалданатын  электр  қондырғыларын  қолдану 

қауіпсіздігі.  Электронды-санауыш  техникасын  қолдану  кезіндегі  электр 

қауіпсіздігінің арнайы шаралары.  

Статикалық  электр:  пайда  болу  шарттары  және  қорғану  шаралары. 

Атмосферлік  электрден  ғимараттарды  және  құрылыстарды  қорғау 

(нажағайдан қорғаныс).  

 

Дәріс 8 Тақырып 9: Өрт қауіпсіздігінің негіздері. Өртке қарсы қорғаныс жүйесі.   

Жану,  оның  анықтамасы,  фазалары  және  пайда  болу  шарттары.  Жану 

түрлері 

және 


оның 

параметрлері. 

Өрт, 

оның 


себептері 

және 


классификациясы.  Өрттің  ұзақтығы  және  темпертуралық  режимдері.  Өрт 

және жарылу қауіпті заттар, олардың көрсеткіштері. Өрт және жарылу қауіпі 

бойынша  өндіріс  орны,  бөлмелер  және  қондырғылардың  классификациясы. 

Өнеркәсіпте  өрттен  қорғануды  ұйымдастыру.  Өнеркәсіпте  өрттен  қорғауды 

ұйымдастыру. Өрт және жарылыс қаупіне жол бермеу жүйелері.  

Өрттің  таралуын  шектеу.  Құрылыс  материалдарының  және 

конструкциялардың  жанғыштығы.  Құрылыс  конструкцияларының  және 

ғимараттарының  отқа  төзімділігі.  Жанғыштық  тобын  және  конструкциялар 

мен  құрылыстардың  отқа  төзімділігінің  керекті  шегін  таңдау.  Өнеркәсіптік 

алаңды зоналау және олардың арасындағы өртке қарсы қабыспай алшақтауы. 

Қондырғылар және коммуникациядағы отты бөгеуші құрылғылар. 

Өртті  сөндіру.  Өртті  сөндірудің  тәсілдері  және  от  сөндіруші  заттар, 

оларды  таңдау  принциптері.  Өртті  сөндіру  техникасы  –  алғашқы, 

жылжымалы,  стационарлы  және  автоматты  құралдар.  Өртке  қарсы  сумен 

жабдықтау және оны есептеу. Өрттік байланыс және дабыл.  

Ғимараттан  адамдарды  эвакуациялау.  Эвакуациялық  кезеңдер,  жолдар 

және  шығатын  есік.  Эвакуцация  процессін  нормалау.  Ақпараттық  және 

компьютерлік  техникасын  қолдану  объектілеріндегі  өрт  қауіпсіздігінің 

арнайы шаралары. 

 

  

 

 Қосымша сабақтың уақыты  

Қосымша  сабақтың  уақыты  семестрдің  басында  сабақ  кестесі  шыға 

салысымен тағайындалады. Қосымша сабақтың уақытын хабарлау «Еңбекпен 

қоршаған  ортаны  қорғау»  кафедрасының  хабарландыру  тақтасында 

көрсетіледі. 

 

   

 

 

   

Оқытушының шарты 

 

Барлық  жұмыс  түрлерін  міндетті  түрде  орындау:  дәрістердің 

кіріспелері  және  семинарлық  конспектілер;  есептеу-сызба  жұмыстарын 

қорғау  және  орындау,  оқу  кезеңінің  сызбасына  сәйкес  зертханалық 

жұмыстарды  қорғау  және  орындау.  Дәрістерді  және  семинарлық 

конспектілерді  жіберген  үшін,  сондай-ақ  студенттер  есептеу-сызба 

жұмыстарын және зертханалық жұмыстарды қорғау және орындау  уақытын 

бұзған  жағдайда  қорытынды  баллы  төмендетіледі.  Ешқандай  себепсіз 

сабақты жіберу және кешігу  қарастырылмайды. 

 

    

Баға критериясы  

 

Пән бойынша оқытылатындардың оқу жетістігінің деңгейі қорытынды 

бағамен  (

д

Ц

)  құрылады,  ол  жіберілген  рейтинг  бағасы  (жр

Ц

)  және  емтихан 

бағасымен (

e

Ц

) анықталады.  

Жіберілген  рейтинг  бағасы  ағымдық  үлгерімді  бақылау  бағасы  және 

аралық бақылау бағасынан құрылады.  

Ағымдық  үлгерімді  бақылау  бағасы  өзіне  семинар  мен  практикалық 

сабақтан,  зертханалық  жұмыс,  үй  жұмысы,  студенттің  өзіндік  жұмыс 

тапсырмаларын  (МСӨЖ,  ММӨЖ)  орындағанан  алған  бағаларынан 

құрылады.  Пән  бойынша  оқытылатындардың  жеке  жұмыс  түрлерінің 

мазмұны кафедрамен және институттың оқу-әдістемелік бөлімімен келісіліп 

анықталады.  

Практикалық  жұмыстарға  қатысуы,  зертханалық  жұмыс,  курстық 

жұмыс  және  ЕГЖ    бағасымен  бағаланып,  50%  құрайды.  Сабақтағы 

белсенділігі, жұмыстарды қорғау сапасына қарай мұғалім баға деңгейін 50% 

дейін қоса алады. Әр жұмыс түрі үшін минималды баға 50%-дан аз болмауы 

керек  («қанағаттанарлық»  бағасы  0  баллдан  9  баллға  дейінгі  баға 

шкаласымен). 

Әрбір жұмыс бойынша есепті  уақытында тапсырмағаны үшін мұғалім 

оқушыға  тыйымдық  баға  (немесе  баллдық  бағасын  азайту)  енгізе  алады. 

Сабақты босатқанда (дәріс, практикалық және зертханалық жұмыс) ағымдағы 

жұмыстың бағасы босатылған сағат санына қарай азайтылады.  

Оқушылардың  оқу  жұмысы  академиялық  кезең  ағымында  аралық 

бақылау жүйесімен бақыланады.   

10 


Аралық  аттестация  100  пайыздық  көрсеткішпен  немесе  9  баллдық 

жүйемен бағаланады.  

Ағымдық  бақылау  аясында  қорытынды  рубеждік  аттестация 

компьютерлік тестілеу арқылы жүргізіледі. Берілген шектік минималды балл 

алған  оқушыға  баға  қойылады,  ол  баға  ағымдық  бақылау  мен  аралық 

аттестация  кезінде  алынады,  сосын  ол  пән  бойынша  аралық  аттестацияға 

(емтихан) жіберіледі. 

Жіберілетін рейтинг бағасы келесі формуламен анықталады: 

 

...


3

2

1егж

егж

егж

дс

зж

пс

рдеЦ

Ц

 

мұндағы b

а,

  және  т.б.  –  студенттің  ағымдық  жұмыс  жеке  түрінің 

белгілері (практикалық сабақ, зертханалық жұмыс, дәрістік сабақ, ЕГЖ). 

                пс

Ц

  және  т.б.  –  студенттердің  әр  жұмыс  түрі  бойынша 

сапалық бағасы.  

%.

15%,

15

%,15

%,

10%,

30

%,15

m

e

d

c

b

a

 

 Жіберу рейтингінің бағасы келесі шарттар бойынша саналады: 

 пәннің бағдарламасын толық орындау; 

 барлық жұмыс түрі бойынша толық есеп бергенде; 

 қорытынды  аттестация  аясында  компьютерлік  тестілеуден  сәтті 

өтсе. 


Көрсетілген  шарттардың  кем  дегенде  біреуі  орындалмаған  жағдайда 

оқушыны  рейтингке  жіберу  бағасы  саналмайды  және  емтихан  ведомостіне 

«қанағаттанарлық» бағасы қойылады. 

Аралық аттестацияда (емтиханда) деңгейіне қарай емтихан бағасын е

Ц

 

(өте  жақсы,  жақсы,  қанағаттанарлық,  қанағаттандырылмаған,  яғни  «А»-дан «F»-ке  дейін).  Егер  оқушы  жеткілікті  білім  деңгейін  көрсете  алмаса  (50% 

пайыздық  көрсеткіштен  аз  болса),  онда  оған  қанағаттанарлықсыз  бағасы 

қойылады.  

Емтихан  ведмостіне  және  транскриптке  жазылатын,  пән  бойынша 

қорытынды  баға  аралық  аттестациядан  (емтиханды)  сәтті  өткенде  ғана 

қойылады. Пән бойынша қорытынды баға жіберілген рейтинг бағасы 60%, ал 

емтихан бағасы 40% құрайды: 

 

,4

,

06

,

0е

жр

д

Ц

Ц

Ц

 

 Емтиханды  қайта  тапсыру  тек  келесі  академиялық  кезеңде  (көктемдік 

семестрде – күздік семестр пәндері үшін немесе қосымша жаздық семестрде 

– көктемдік және күздік семестрлер үшін) ақылы түрде пәнді қайта оқығанда 

ғана жіберіледі.  

Кур  бағдарламасы  бойынша  студенттердің  жетістік  деңгейі  АЭжБИ 

қорытынды баға жүйесіне негізделік бағаланады  (1-кесте).    

                       

 


 

11 


                                         1-кесте.   Оқу жетістігін бағалау жүйесі 

 

Әріп  жүйесі бойынша 

бағалау  

Балл 

Жұрыс 

жауаптардың  %-

тік түрі  

Дәстүрлік жүйе бойынша 

бағалау 

        А 

   9 

95- 100 


Өте жақсы 

        А- 

   8 

90-94 


        В+ 

   7 


85-89 

 

Жақсы         В 

   6 


80-84 

        В- 

   5 

75-79 


        С+ 

   4 


70-74 

 

 Қанағаттанарлық 

 

        С    3 

65-69 


        С- 

   2 


60-64 

        Д+ 

   1 

55-59 


        Д- 

   0 


50-54 

        F 

   0 

0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

 

2-кесте. Емтиханға жіберу рейтингі. Әр бір жұмыс түрінің бағалануы   

                      Параметр 

   %-тік түрі 

           Балл 

Тәжірибе сабақтарын орындау  

               30 

30 

Есептеу-графикалық жұмыстар                 24 

24 


Қорытынды  шектік  аттестация 

(ШБ1, ШБ2) 

               30 

30 


Дәрістерге қатысу   

               16 

16 

Қорытынды      ∑               100 

          100 

 

Семестр  бойынша  жинақталатын  қорытынды  баға  3-кестеде көрсетіледі.  

                                                                                                                                        

3-кесте. Семестр бойынша пайыз және балда көрсетілген қорытынды баға  

 

                      Параметр    %-тік түрі 

           Балл 

Емтиханға жіберу рейтингі 

60 


60 

Емтихан 


40 

40 


Жалпы: 0,6∑ жіберу+0,4емт. 

100 


100 

 

 

 

 

 

 

Сабақ кестесі  

Сабақ 


кестесі 

оқу 


жылының 

басында 


институттың 

ОӘБ 


құрастырылады  және  ЭЭФ  деканаты  және  ЕпҚОҚ  кафедрасының 

хабарландыру тақталарында көрсетіледі.  

 

 

12 


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Арнайы 

         1. Конституция Республики Казахстан, Алматы от 30 августа 1995 г.  

         2. Закон Республики Казахстан «О безопасности и охране труда». 

Астана,от 28 февраля 2004 г.  

         3. Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах», Астана, 3 апреля 2002 г.  

         4. Экологический кодекс Республики Казахстан. Изд.  дом  «БИКО»  

Алматы, 2007. -193с.                 

 

 

Негізгі 5. Тонкопий  М.С. Экономика природопользования.  – Алматы. 2007,  - 

680 с.   

6. Экологиялық энциклопедия / А.Ж. Акбасова, Е.У. Жамалбеков т.б. – 

Алматы, 2007. -303б. 

7.  Нуркеев  С.С.,    Мусина  У.Ш.  Экология:    Учеб.  пособия  для 

технических вузов. – Алматы, 2005.-  490. 

8.  Кузнецов  К.Б.,    Мишарин  А.С.  Электробезопасность    в  

электроустановках железнодорожного  транспорта. Учеб. пособие для  вузов 

ж.д.  транспорта / Под. ред. К.Б. Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 456с.  

 

9. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана.  Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы, 2004. -  604с. 

 

10. Раздорожный  А.А.  Безопасность    производственной  деятельности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА, 2003. – 208с. 

 

11.  Гарин  В.М.,  Кленова  И.А.,  Колесников  В.И.  Экология  для технических вузов. Под. ред.  В.М. Гарина. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384с  

        12. Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности 

субъектов Республики Казахстан/ Сост. В.И. Скала.- Алматы:  «LЕМ», 2002. - 

276с.  


          13. Безопасность  жизнедеятельности.  /  Под  ред.  Арустамова  Э.А. -  

Москва: Издательский дом «Дашков и К», 2002. - 676с.  

          14.  Дукенбаев К.Д., Нурекен Е. Энергетика Казахстана (технический 

аспект). Алматы, 2001, 2001. – 312с. 

 15.    Безопасность      жизнедеятельности,        производственная 

безопасность  и  охрана  труда  /  П.П.  Кукик,  В.Л.  Лапин  и  др.  -  М.:  Высш. 

школа,2001.431с.  

          16.  Безопасность  жизнедеятельности.  /  С.В.  Белов,  А.В.  Ильницкая  и 

др. Москва: Высшая 

школа, 


1999. 

448с.              17.  Охрана  труда  и  экологическая  безопасность  в  химической 

промышленности:    Учеб.  для  вузов.  Изд.  2-  е    /  А.С.  Бобков,  А.А.  Блинов. 

И.А.  Роздин,  Е.И.  Хабарова. 

–  М.:  Химия,  1998.  –  400с.  

            

 


 

13 


18.    Рихтер  Л.А.  и  др.  Охрана  водного  и  воздушного  бассейнов  от 

выбросов  тепловых  электростанций:  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  П.С. 

Непорожнего. - М.: Энергоиздат, 1981. -296 с. 

            19.  Охрана  труда  в  электроустановках  /  Под  ред.  Б.А.  Князевского.  –

М.: 1981. – 311 с. 

 

Қосымша 

20.    Охрана  труда  и  техники  безопасности  в  практической  деятельности 

субъектов  Республики Казахстан /Сост. В.И. Скала. – Алматы: «LEM» , 2002. – 

276с.  

21.  Приходько  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  Курс  лекций.  -Алматы: ВШП «Адилет», 2000. - 366с. 

22.  Дюсебаев  М.К.,  Кашкарова  З.А.,  Жандаулетова  Ф.Р.  Охрана  труда  и 

основы безопасности жизнедеятельности. Конспект  лекций.  - Алматы: АИЭС, 

2006. - 40с. 

23.  Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов. Алматы, 

Эверо, 2006. - 288 с. 

24.  Безопасность  производственных  процессов:  Справочник  /С.В. 

Белов, В.Н. Бринза, Б.С. Векшин др. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с. 

        25. Абдимуратов Ж.С., Дюсебаев М.К., Санатова Т.С., Хакимжанов Т.Е. 

Еңбек қорғау.  Дәрістер жинағы.  Алматы:- АЭжБИ, 2006. -36 б. 

 

                                                                                      Бақылау сұрақтары 

 

1. 

Ењбек ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін негізгі нормативтік ќ±жаттар.  

2.

 

Кєсіпорындарда ењбекті ќорѓау бойынша ж±мыстарды ±йымдастыру.  3.

 

¤ндіріс  бµлмелеріндегі  микроклимат,  микроклимат  параметрлерініњ адам организіміндегі жылу алмасуына єсер етуі.  

4.

 Микроклимат параметрлерін µлшеуге арналѓан аспаптар, нормалары.  

5.

 Ж±мыс орнында ќалыпты микроклиматты жасау ‰шін ќолданылатын 

шаралар. 

6.

 

¤ндірістік вентиляция, классификациясы, ќолданылуы.  7.

 

Кєсіпорындардаѓы ењбек ету жаѓдайын талдау.  8.

 

Ж±мыс  орныныњ  шањдануы,  газдануы,  олардыњ  адам  организміне єсер етуі. 

9.

  Шањдануды  жєне  газдануды  аныќтау  єдістері,  ж±мыс  орнындаѓы  ауа 

сапасыныњ нормалары. 

10.

 

Зиянды газдар мен шањдардан  ќорѓану шаралары.  11.

 

¤ндірістік жарыќтану т‰рлері, оѓан ќойылатын талаптар, нормалары.  12.

 

Жасанды жарыќтану ж‰йесі, нормалары.  13.

 

Жасанды жарыќтануды есептеудіњ єдістері. 14.

 

 Шамдар (светильники) (аныќталуы, классификациясы, маркировкасы). 15.

 

Жарыќтану бойынша негізгі маѓлуматтар (шамасы,  µлшем  бірлігі).  

14 


16.

 

Кєсіпорындардаѓы шу кµздері, шудыњ адам организміне єсері.   17.

 

Ж±мыс орындарындаѓы шу дењгейініњ  мµлшері.  18.

 

¤ндірістік шудан ќорѓану тєсілдері. 19.

 

Кєсіпорындардаѓы  вибрация кµздері, вибрацияныњ  адам  организміне єсері.   

20.


 

Ж±мыс орындарындаѓы вибрация дењгейініњ  мµлшері.  

21.

 

¤ндірістік вибрациядан ќорѓану тєсілдері. 22.

 

Адам организміне электромагниттік сєулеленудіњ єсері, мµлшері, одан ќорѓану шаралары.  

23.


 

Адамныњ тоќќа т‰сіп ќалуына єсер етуші факторлар.  

24.

 

Ќорѓаныстыќ  жерге  ќосу  ќ±рылѓысы,  оныњ  кернеуі  1  кВ  жєне  одан жоѓары тораптардаѓы істеу принципі. 

25.


 

 Кіші кернеу, ќорѓаныстыќ ажырату ќ±рылѓысы.  

26.

 

Нµлдеу, істеу принципі, есептелуі.  27.

 

 Оќшауламаны баќылау.  28.

 

Ќорѓаныстыќ  жерге  ќосу  ж‰йесі  жєне  т‰рлері,  есептеу  принципі, баќылау.  

29.


 

Электр ќауіпсіздігініњ техникалыќ шаралары.   

30.

 

Электр  ќауіпсіздігініњ  ±йымдастырылѓан  шаралары:  ж±мысќа  р±ќсат ету, 

µкім 


жєне 

наряд 


бойынша 

атќарылатын 

ж±мыс, 

электрќорѓаныстыќ ќ±ралдар.  31.

 

Жану  жєне  жарылу  процесстерініњ  негіздері,  кєсіпорындарда  µрттіњ пайда болу себептері.  

32.


 

 ¤рт болѓанда адамдарды ќауіпсіз жерге жеткізу (эвакуация) шарттары.  

33.

 

 Кєсіпорындарда  µрттіњ  алдын-алудыњ  ±йымдастырылѓан  жєне техникалыќ шаралары. 

34.


 

 Автоматты µрттен ќорѓану.  

35.

 

¤ндіріс  орындары  мен  бµлмелердіњ  µрт  жєне  жарылыс  бойынша классификациясы.  

36.


 

¤рт сµндірудіњ негізгі ќ±ралдары мен єдістері.  

37.

 

 ¤ртті сумен жабдыќтау ж‰йесін ±йымдастыру.  38.

 

 Ѓимараттар мен ќ±рылыстарды найзаѓайдан ќорѓау.  39.

 

Найзаѓайдан  ќорѓанудыњ  категориясы,  найзаѓай  шыќпасыныњ (молниеотвод) т‰рлері.  

40.


 

Ќауіпті жєне зиянды µндірістік факторлар.  

41.

 

Кєсіпорындарында баќытсыз жаѓдайлардыњ себептері.  42.

 

¤ндірістік травматизмді талдау єдістері.   

 

Каталог: student -> sillabus 2012 -> otios kz
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
sillabus 2012 -> Нpe 215 Метрология, стандарттау және сапаны басқару 1
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
sillabus 2012 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И. 2012ж. «Геоэкология»
otios kz -> «Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И. 2012 ж. «Өндірістік желдету»
otios kz -> БАҒдарламасы (Syllabus)

жүктеу 165.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет