БАҒдарламасы (Syllabus) «Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» пәні бойынша 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»жүктеу 126.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі126.21 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасы-

ның титульдік парағы (Syllabus)

 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Металлургия кафедрасыПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

 «Химия және материалтану. 

Конструкциялық материалдар технологиясы» пәні

бойынша

5В090100  «Көлікті   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдаудыұйымдастыру» 

5B071300  «Көлік,   көліктік   техника   және   технологиялар»  мамандықтарының

(сырттай оқитын) студенттеріне арналған 

                                         Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарлама-

сын (Syllabus) бекіту парағы

Нысан

МПУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ММЖжКФ деканы 

__________ Т.Т. Тоқтағанов

                                                                                                        (қолы)

«___»________20__ж.

Құрастырушылар: аға оқытушы Шошай Ж.Ш.

Металлургия кафедрасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» пәні

бойынша

5В090100  «Көлікті   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдаудыұйымдастыру»,   5B071300  «Көлік,   көліктік   техника   және   технологиялар»

мамандықтарының сырттай оқитын студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы 5В090100  «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен

тасымалдауды   ұйымдастыру»,   5B071300  «Көлік,   көліктік   техника   және

технологиялар»   мамандықтарының   жұмыс   оқу   бағдарламасы   мен   элективті

пәндер каталогы негізінде құрастырылған 

20__ж. «__»_________№__ хаттама

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «__» _____ №_ хаттама

Кафедра меңгерушісі _________ Сүйіндіков М.М.

                                                              

Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу әдістемелік кеңесі

қолдады 20__  ж. «__» _____ №__ хаттама

ОӘК төрағасы __________ Ахметов Ж.Е.

КЕЛІСІЛГЕН:

КТжЛ кафедрасының меңгерушісі ________ Абишев К.К.1 Оқытушы тұралы мағлұмат 

Шошай Жансерик Шошайұлы

Аға оқытушы. Металлургия кафедрасы Б-1 корпуста орналасқан (Павлодар қ., Чокин

ак. к. 139 үй), 224 аудиториясы, телефон 67-36-23.2 Пән туралы мағлұмат

1 курс  (2 семестр – емтихан).3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Се-


местр

Кредит-


тер саны

Дәріс сабақтарының түрлері

бойынша тікелей қатынас

сағаттары

Студенттің өздік жұмысы-

ның саны


Бақылау

түрі


бар-

лығы


Дәріс

Тәж


Зерт 

барлығы


СӨЖ

2

424

12

66

156


78

Емтихан 


4  Пәнді оқытудың мақсаты

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»

пәнінің   мақсаты   материалдардың   қасиеттері   мен   құрылысы,   құрамы

арасындағы   байланыстарды   меңгеру,   конструкциялық   материалдарды   таңдау

қағидаларын   және   дайындама   және   машина   бөлшектерін   алу   үшін   заманауи

әдістермен   алу   және   конструкициялық   материалдарды   өңдеудің   негізгі

технологиялары мен құйып алу, қысыммен, пісірумен, кесумен және басқада

прогрессивті қалыпберу әдістерімен таныстыру болып табылады. Пәнді оқытудың міндеті 

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»

курсы жалпы техникалық пәндермен бірге, өндірістік жұмыс кезінде, сонымен

қатар жобалау  және ғылыми-зерттеу ұйымдарына да қажетті білімнің негізін

қалап,   студенттерге   қажетті   жалпыинженерлік,   технологиялық   дайындықты

береді.   Конструкциялау   және   машинаны   және   аспабтарды   даярлау,   оларды

пайдалануға   және   жөндеуге   ұйымдастыру   кезінде   050713   –   «Көлік,   көліктік

техника   және   технология»   мамандығы   бойынша   көлік   бакалавры   күнделікті

жұмыста   әртүрлі   конструкциялық   материалдарды   қолданумен   және   оларды

өңдеу әдістерімен жиі кездесіп тұрады.5 Біліміне, қабілетіне және машықтарына қойылатын талаптар 

білуі керек:

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»

курсын білу студенттерге «Машина бөлшектерін», «Машинажасау технология-

сы»,   «Машина   жөндеу   технологиясы»  және   тағы   басқа   пәндерді   меңгеруге,

курстық   және   дипломдық   жобалауды   жасауға   және   көліктік   техниканы

қолдануда тиімділігін артыруға  байланысты міндеттерді шешуге бағытталған

тәжірибелік қызметте қажетт.


істей білуі:

-

бөлшектерді   жасауда   түсті   металдар   мен   болат   таңбасынтағайындауды;

-

көміртекті және қоспаланған болат пен шойынның микроқұрылымынанықтауды;

-

термиялық өңдеудің түрлерін жіктеуді;-

бөлектерді жасау тәсілдерін;

-

көліктік техника өндірісінде пісіру тәсілдерін қолдануды.Тәжірибелік машықтарға үйрену:

– материалдарды өңдеудің әртүрлі операцияларын іске асыру. 6 Пререквизиттер

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»

пәні физика, химия пәндерімен негізделеді. 

7 Постреквизиттер 

Пәнді оқып меңгеру және алған білімі келесі пәндерді ұғынуға қажетті:

жобалау негіздері және машина бөлшектері. 

8 Пәннің тақырыптық жоспары 

Сырттай оқу түрі

р/рТақырыптың атауы

Сабақтар түрлері бойынша

тікелей қатынас сағаттары

Дәріс 


Тәжір

ибе


Зерт-

хана 


СӨЖ

1

Кіріспе. 

Химия


 

негіздері.

Материалдар   қасиеттері.   Қара   және

түсті металдар өндірісі.

2

20

2Дайындаманы құю әдісімен алу

1

21

10

3Металдарды   қысыммен   өңдеу

арқылы дайындаманы алу

1

1

210

4

Пісіру 

өндірісі.

 

Ұнтақты


металлургия

1

105

Металдарды кесіп өңдеу негіздері

1

10

6Конструкциялық   материалдардың

жіктелуі.  Металдар мен қорытпалар-

дың кристалдануы. Пластикалық де-

формация және материалдардың ме-

ханикалық қасиеттері

1

12

10

7Қорытпалар теориясы

1

108

Термиялық   өңдеу   негіздері.   Химия-

термиялық өңдеу

1

169

Темір   және   оның   қорытпалары.

Конструкциялық   және   аспабтық

болаттар.

1

2

120

10

Түсті металдар және қорытпалар1

20

11Металл

 

емес 

материалдар.

Композициялық материалдар

1

20Барлығы:

12

66

156


9 Пәннің қысқаша сипатталуы

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»

курсы жалпы техникалық пәндермен бірге, өндірістік жұмыс кезінде, сонымен

қатар жобалау  және ғылыми-зерттеу ұйымдарына да қажетті білімнің негізін

қалап,   студенттерге   қажетті   жалпыинженерлік,   технологиялық   дайындықты

береді.   Конструкциялау   және   машинаны   және   аспабтарды   даярлау,   оларды

пайдалануға   және   жөндеуге   ұйымдастыру   кезінде   050713   –   «Көлік,   көліктік

техника   және   технология»   мамандығы   бойынша   көлік   бакалавры   күнделікті

жұмыста   әртүрлі   конструкциялық   материалдарды   қолданумен   және   оларды

өңдеу әдістерімен жиі кездесіп тұрады.10 Курс компоненті 

10.1 Пәннің тақырыптар мазмұны 

1 тақырып. .Кіріспе. Химия негіздері. Материалдар қасиеттері. Қара және

түсті металдар өндірісі.

Материалдың технологиялық машиналарды және жабдықтарды жасауда

маңызы. Материалдың конструкциялық беріктігі. Конструкциялық материалдар

жіктелімі. Дайындамаларды және машина бөлшектерін алу үрдістерінің негізгі

сатылары.   Химия   негіздері   және   металлургия.   Металдар   мен   қорытпалар

өндірісі үшін металдар. Болат және түсті металдар, шойын өндірісі.

2 тақырып. Дайындаманы құю әдісімен алу

Құю өндірісінің машина жасаудағы қазіргі орны, маңызы және болашақта

дамуы.  Құю     қорытпалары   мен   олардың     қасиеттері.   Құю     қорытпаларын

дайындау   тәсілдері  классификациясы. Бір  реттік  құм-балшық  қалыптарында

құймалар   дайындау. 

Құймалар  алудың  арнайы  түрлері.  Қабыршықты  қалыптарға,  балқи-

тын  үлгілері   бойынша, кокильге, қысыммен, орталықтан   тепкіш  құю.

3 тақырып. Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу

Металдарды қысыммен өңдеудің физика- химиялық негізі.   МҚӨ негізгі

түрлерінің жіктелімі. Илемдеу. Илемдеу өндірісінің өнімі. Соғу және қалыптау.

Ыстық көлемдік қалыптау. Сығымдау   және созу. Өндірісі технологиясы, жаб-

дықтары, бұйымдардың қасиеттері және олардың тағайындалуы.  4 тақырып.  Пісіру өндірісі. Ұнтақты металлургия 

Пісіру өндірісінің жалпы сипаттамасы. Доғамен балқытып пісіру. Газбен

балқытып   пісіру.   Флюс   астында   және   оқшауланған   ортада   пісіру.

Электрошлакпен   пісіру.   Түйістіріп   пісіру.   Пісірудің   арнайы   түрлері:

диффузиялық,   суық   түрде,   жарылыс   арқылы   пісіру,   үйкеліспен   пісіру   және

басқалар. 

Ұнтақты металлургия негіздері. Металл ұнтағын алу өндірісінің әдістері.

Металл   ұнтақтарынан   бұйымдарды   жасаудың   технлогиялық   үрдістері.

Металлокерамикалық материалдар және олардан бұйым жасау. 

5 тақырып. Металдарды кесіп өңдеу негіздері

  Дайындамаларды фрезерлік және токарлық станоктарда өңдеу. Беттерді

ажарлап өңдеу әдістері: жалтырату, суперфиништеу, хонингтеу, шевингтеу. Ме-

талдарды электрофизикалық және электрохимиялық әдіспен өңдеу.

6 тақырып. Конструкциялық материалдардың жіктелуі. Металдар мен қо-

рытпалардың   кристалдануы.  Пластикалық   деформация  және  материалдардың

механикалық қасиеттері.

Техника   мен   технологияда   заманауи   инновациялық-өнеркәсіптік   даму-

дағы материалдардың маңызы. Темір негізіндегі қорытпалар және альтернативті

материалдар.  Металдардың   құрылуы.   Кристалдық   торлар   типтері.   Реалдық

кристалдар құрылуы.  Кристалдық   құрылу    ақаулары  және   олардың кри-

сталдық құрылу қасиеттеріне әсері.  Материалдар қасиеттерін талдау әдістері.

Балқыту үрдістері және кристалдануы. Фазалық түрленістің термодинамикалық

негіздері.   Аморфты   материалдар.   Металлл   құймакесектердің   құрылысы.

Түйіршіктер өлшемі және кристалдар пішіні. Модифицирлеу үрдісі. 

Кернеу   мен   деформация.   Серпімді   және   пластикалық   деформация.

Пластикалық деформация механизмі. Металдардың қирауы. 

Деформацияланған  металдар  қасиеттері  және  құрылысына   қыздырудың

әсері. Шыңдау мәні. Қайтарма. Қайтакристалдану. 

7 тақырып. Қорытпалар теориясы

Металл   қорытпалары   туралы   жалпы   мағлұматтар.   Қорытпа,   жүйе,

компонент, фаза. Фазалар ережесі. Қатты ерітінділер. Механикалық қоспалар.

Химиялық қосылыстар. Қорытпалардың күй диаграммасы. Қорытпалар құрылу

әдістері,   қатты   және   сұйық   күйде   толық   еритін   компоненттер.   Кесінділер

ережесі.   Оларды   қолдану.   Қатты   күйде   компоненттердің   еруі   шектелген

қорытпалардың   күй   диаграммасы.   Құрылысы   және   қасиеттері   арасындағы

байланыс.  

8 тақырып. Термиялық өңдеу негіздері. Химия-термиялық өңдеу

Қыздыру кезіндегі болаттың негізгі түрленісі. Аустенит түйіршігінің өсуі. 

Болаттың   технологиялық   және   механикалық   қасиеттеріне   түйіршік

өлшемінің әсері. Аса қыздыру және күйдіру. Суытылған аустениттің түрленісі.

Перлиттік   түрленіс.   Суытылған   аустениттің   изотермиялық   ыдырауына

қоспалаушы элементтердің әсері. Мартенсит, оның құрылысы және қасиеттері.

Мартенситтік түрленіс. Аралық түрленіс. 

Химия-термиялық   өңдеудің   физикалық   негіздері.   Болатты   химия-

термиялық   өңдеудің   түрлері.   Цементация   түрлері   және   тағайындалуы.


Цементтелген   қабаттың   қасиеті   және   құрылысы.   Қатты   карбюризаторда

цементациялау.   Газбен   цементациялау.   Цементтелген  бұйымдарды  термиялық

өңдеу. Болатты азоттау. Азотталған қабаттың қасиеті мен құрылысы. Азоттауға

арналған болаттар. Забен азоттаудың технологиясы. Болатты циандау. Циандау

түрлері. Болатты нитроцементациялау. Диффузиялық метализация. Алитирлеу.

Хромдау. Силициялау. Борлау. Шыңдаумен бетті беріктендіру.

9  тақырып.     Темір   және   оның   қорытпалары.   Конструкциялық   және

аспабтық болаттар

Конструкциялық   болаттың   жалпы   тағайындалуы.   Қоспаланған

конструкциялық   болаттардың   таңбалануы.   Төмен   қоспаланған   болаттар.

Цементтелетін,   көміртекті   және   қоспаланған   болаттар,   олардың   термиялық

өңделуі.   Жақсартылатын   болаттар.   Шариктімойынтірек   болат   және   оларды

термиялық   өңделу.   Жемірлуге   тұрақты   жоғарымарганецті   болаттар   және

олардың   термиялық   өңделуі.   Коррозияғатұрақты   және   ыстыққатөзімді

конструкциялық   болаттар   және   қорытпалар.   Хромды   тотбаспайтын   болаттар.

Тотбаспайтын   хромникельді   аустенитті   және   аустенит-ферритті   болаттар.

Ыстыққа төзімді конструкциялық болаттар мен қорытпалар. Шойындар және

олардың түрлері.  

10 тақырып. Түсті металдар және қорытпалар

Алюминий   және   оның   қорытпалары.   Алюминий   қорытпаларының

жіктелімі.   Құйылатын   және   деформацияланатын   алюминий   қорытпалары.

Магний және оның қорытпалары. Құйылатын және деформацияланатын магний

қорытпалары.   Мыс   және   оның   қасиеттері.  Мыстың   қолданылуы   және

таңбалануы.   Мыс   қорытпаларының   жіктелімі.   Жез   және   қола.

Деформацияланатын және құйылатын қолалар. Антифрикциялық қорытпалар.

Баббиттер. Титан және оынң қорытпалары. Титан қорытпалары. Түсті металдар

және қорытпаларды термиялық өңдеу. 

11 тақырып. Металл емес материалдар. Композициялық материалдар 

Металл   емес   материалдар   туралы   түсінік.  Металл   емес   материалдарды

қолдану   болашағы.   Полимерлер   жіктелімі.   Термопласттар,   пластмассалар.

Пластмасса қасиеті, құрамы және қолданылуы. 

Жалпы   сипаттама.   Композициялық   материалдар   түрлері.   Металл,   қыш,

және полимер матрицалы композиттік материалдар қасиеті. 

10.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі

Тақырып 2. Дайындаманы құю әдісімен алу 

Тәжірибелік   сабақ   №   1.   Қорамда   қалыптау   және   қалыпқа   балқыған

металды құю. 

Тәжірибелік сабақ № 2. Кокильге құю және қатаюды есептеу.

Тақырып 3. Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу 

Тәжірибелік сабақ № 3. Соғымдау үрдісін және технологиялық жабдықты

меңгеру. Тақырып   6.   Конструкциялық   материалдардың   жіктелуі.  Металдар   мен

қорытпалардың кристалдануы. Пластикалық деформация және материалдардың

механикалық қасиеттері 

Тәжірибелік сабақ № 4. Статикалық сынау кезінде болаттың механикалық

қасиеттерін анықтау. Зертханалық жабдықтың конструкциясын меңгеру. 

Тәжірибелік   сабақ    №   5.   Бринелль   және   Роквелл   әдістері   бойынша

қорытпалардың қаттылығын анықтау. 

Тақырып   9.   Темір   және   оның   қорытпалары.   Конструкциялық   және

аспабтық болаттар

Тәжірибелік сабақ № 6. Темір-цементит күй диаграммасын меңгеру. Болат

және шойын микроқұрылымы. 

Тәжірибелік  сабақ  №   7.  Болатты   термиялық   өңдеу.   Өңдеу   режимін

тағайындау. 

10.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

Тақырып 2. Дайындаманы құю әдісімен алу 

Зертханалық жұмыс № 1. Қорамда қалыптау және қалыпқа балқыған ме-

талды құю. 

Зертханалық жұмыс № 2. Кокильге құю.

Тақырып 3. Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу 

Зертханалық жұмыс № 3. Сығымдау процесін меңгеру.

Зертханалық   жұмыс  6.  Металдардың   механикалық   қасиеттері   және

пластикалық деформация. 

Зертханалық   жұмыс  №   4.  Статикалық   сынау   кезінде   болаттың

механикалық қасиеттерін анықтау. 

Зертханалық жұмыс № 5. Қорытпалардың қаттылығын анықтау. 

Тақырып   9.   Темір   және   оның   қорытпалары.   Конструкциялық   және

аспабтық болаттар.

Зертханалық   жұмыс  №   6.  Темір-цементит   күй   диаграмасын   меңгеру.

Болат микроқұрылысы. 

Зертханалық жұмыс № 7. Болатты термиялық өңдеу. 

Студенттің өздік жұмысының мазмұны

CӨЖ түрлерінің тізімі

Вид СРСФорма отчет-

ности


Вид контроля

Объем в ча-

сах

1

Зертханалық  сабақтарға   дайын-далуы,   үйге   берілген   тапсырма-

ларды орындау

Конспект

Сабаққа қатысу

30

2

СӨЖ орындауРеферат

Тапсыру және

қорғау

66


3

Аудыториялық сабақтан тыс ма-

териалдарды меңгеру

Конспект


Тапсыру 

30

4Бақылау шараларына дайындалу

МБ1, МБ2,

30

       Барлығы 

156


Студенттерге өздігінен оқып-үйренуге арналған тақырыптар

Тақырып 1. Қара және түсті металдар өндірісі

Шойынды   өндіру.   Домна   пешінің   құрылысы.   Болатты   өндіру.   Болатты

өндіру әдістерінің түрлері және олардың қысқаша сипаттамасы. Болатты оттегі

конверторында, мартен пешінде және электр пештерінде өндіру технологиясы.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 104 – 120 бет, [2], 20 – 51 бет.

Тақырып 2. Құю әдістерімен  дайындамалар  алу

Құймаларды жасау әдістері. Құю  қорытпалары мен олардың  қасиеттері.

Құю  қорытпаларын дайындау   тәсілдері  классификациясы. Құймалар  алудың

арнайы   түрлері.   Қабыршықты   қалыптарға,   балқитын   үлгілері     бойынша,

кокильге, қысыммен, орталықтан   тепкіш  құю.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 243 – 254 бет. [4], 120 – 181 бет.

Тақырып 3. Металдарды  қысыммен өңдеп  дайындамалар  алу (МҚӨ)

Илемдеу.   Илем   өндірісінің     өнімі.   Шыңдау   және       штамптау.     Ыстық

көлемдік штамптау. Суық  көлемдік штамптаумен бөлшектер  дайындау. Ашық

және   жабық   қалыптармен   қалыптау.  Сығымдау       және   созу.   Өндіріс

технологиясы,       құрал-жабдықтары,   бұйымдар       қасиеттері     мен       олардың

тағайындалуы

Ұсынылатын әдебиет: [4], 53 – 118 стр.

Тақырып 4. Пісіру өндірісінің технологиясы

Газбен,   доғамен,   электрдоғамен   балқытып   пісіру.   Флюстің   астында

автоматпен   пісіру.   Электрошлакпен   пісіру.   Қысыммен   пісіру   әдістері.

Электротүйістіріп   пісіру:   түйістіріп,   нүктелеп,   жапсарлап,   конденсаторлық.

Қысыммен   пісірудің   арнайы   түрлері:   диффузиялық,   суық   түрде,   жарылыс

арқылы пісіру, үйкеліспен пісіру және басқалар. Пісірудің жаңа әдістері.

Ұсынылатын әдебиет: [4], 182 – 250 бет.

Тақырып 5. Металдарды кесіп өңдеу негіздері

Дайындамаларды токарлық және фрезер станоктарында өңдеу. Беттерді

бөлшектеп өңдеу әдістері: Үйкелеумен, супер фиништеу, хонингтеу, шевенгтеу.

Металдарды өңдеудің электрофизикалық және электрофимиялық әдістері.

Тақырып 6. Металл емес материалдар 

Пластикалық  массалар, резеңке  материалдары.  Резеңкенің түрлері және

қасиеттері.   Резеңке   қоспаларын   пайдалану   және   оларды   өңдеу.   Жалпы

сипаттамасы, құрамы, құрылуы,  қасиеттері,    маркалануы. Қолдану  салалары.

Толықтырғыш. Пластификаторлар. Бояулар. Полимерлеу үрдісінің мәні. 

Ұсынылатын әдебиет: [1], 182 – 240 бет.Бақылау шараларының күнтізбелік графигі

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»  пәні

бойынша сырттай оқу түрі 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы

мен   тасымалдауды   ұйымдастыру»,   5B071300  «Көлік,   көліктік   техника   және

технологиялар» мамандықтарында сырттай оқитын студенттеріне арналған  

са-

бақ үстінде жұмыс жасауға және СӨЖ-ді орындау және тапсыру бойынша тапсырмалар.СӨЖ түрі/есеп.

түрі


Макс. балл

Тапсырманы

беру мерзімі

Срок сдачи

Форма

контроля


1 сабаққа

қойылатын

барлығы

1 рейтинг

Сабаққа   қатысу

және

 

дәріскедайындалу

4

241 сабақта

кесте бойынша

Қатысу 

Сабаққа   қатысутәжірибелік  және

зертханалық  са-

бақтарға   дайын-

далу


1 сабақта

Кесте


бойынша

Қатысу,


ауызша

есеп


Курс

тақырыптары

бойынша

ағымдағы


бақылау

76

1 сабақтаСессияаралық

кезеңдегі

СӨЖМ кестесі

бойынша 


Қорғау 

Барлығы 

100

2 рейтинг

Сабаққа   қатысу

және

 

дәріскедайындалу

4

241 сабақта

кесте бойынша

Қатысу

Сабаққа   қатысутәжірибелік  және

зертханалық  са-

бақтарға   дайын-

далу


8

48

1 сабақтакесте бойынша

Қатысу,


ауызша

есеп


Курс

тақырыптары

бойынша

ағымдағы


бақылау

28

1 сабақтакесте бойынша

Қорғау 


Барлығы 

 

100

 

 

 Металлургия  кафедрасының меңгерушісі ________ Сүйіндіков М.М

Қорытынды рейтинг есептеу әдістемесі 

Қорытынды   баға   жіберу   рейтингісі   (ЖР)   мен   қорытынды   бақылаудың

(ҚБ)   қосындысымен   есептелінеді,   олардың   үлес   салмағын   ескере   отырып

(ҮСЖР және ҮСҚБ).

Қ = ЖР·ҮСЖР + ҚБ·ҮСҚБ

Университеттің   Ғылыми   кеңесі   бақылау   түрлеріне   және   ағымдағы

үлгерімге байланысты төмендегідей салмақтық үлес бекітілген. 

Бақылаудың қорытын-

дысының түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

Емтихан

Емтихан (ҮСЖР)0,4

Ағымдағы   үлгерімді   бақылау

(ҮСҚБ)

0,6


Студенттің   семестр   бойы   пән   бойынша   жинаған   жіберу   рейтингісінің

бағасы  мынаған тең

ЖР = (Р1 + Р2)/2

Студенттің рейтингісі (Р1 және Р2) мына формула бойынша анықталады

Р1(2) = АҮ1(2) ·0,7 + МБ1(2) ·0,3

Ағымдағы үлгерім (АҮ) 100 балдық шкаламен анықталады(бақылау іс-

шараларының күнтізбелік графигін қара).

Сонымен қатар межелік бақылаудың (МБ) бағасы да 100 балдық шкала-

мен анықталады.

Қорытынды бақылау (ҚБ) 100 балдық шкаламен анықталады.

Баллдық жүйе бойынша пәннен қорытынды рейтинг “Оқушылардың оқу

жетістіктері”   және   “Рейтингтік   ведомость”   журналдарына   балл   түрінде   ке-

стелерге енгізіліп эквивалентті бағаға айналдырылады. 

Балл  ретіндегі  қоры-

тынды баға (И)

Баллдардың

сандық (Ц)

Әріптік   жүйедегі

баға (Б)

Дәстүрлі жүйедегі баға (Т)

Емтихан, диф. Сынақ  Сынақ 

95-100


4

А

Өте жақсыСынақ-

талды


90-94

3,76


А-

85-89


3,33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

75-79


2,67

В-

70-742,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

D+

50-541,0

D

0-490

F

ҚанағаттанарлықсызСынақ. 

жоқ


11 Курс саясаты

Оқу үрдісіне қатысу деген сабаққа уақытымен келу, тақырыпты талқылау-

да белсенділік көрсету, оқу бөлмесінде өзін тәртіпті ұстау, басқа студенттер мен

оқытушыға бөгет жасамау болып табылады. Сабаққа кешікпеу керек. Дәріс са-

бақтарға   қатысудың   әрқайсысы  2  ұпаймен,   тәжірибелік   сабаққа   –   4   балл,

зертханалық жұмыстарды қорғау және орындау - 6 баллмен бағаланады. 

Тәлімгердің   өздік   жұмысы   дәріс   сабақтарында   берілген   тақырыптарды

өздігінен тереңдете оқу, оқыған тақырыптар бойынша конспект жазудан тұрады.

Жазған   конспектіні   оқытушыға   көрсетіп,   тақырып   мазмұнын  толық   келтіріп,

ауызша жауап берсе әрбір тақырып 6 ұпаймен бағаланады. 

Семестр екі мәрте, 8-ші және 15-ші аптада, бірінші және екінші межелік

бақылау жүргізіледі. Әрбір межелік бақылауда тәлімгер 100-ге дейін ұпай ала

алады. Межелік бақылау тест түрінде қабылданады. Қойылатын сұрақтар саны

мүмкіндігінше өткен тақырыптарды түгелдей қамтиды. Маңызды деген тақы-

рыптар бойынша бірінеше сұрақ болуы мүмкін.

Тапсыру 100 ұпаймен бағаланады. 

Тәлімгерлердің оқу тәртібін бұзушылығы ұпай азайту түріндегі айып са-

лумен жазаланады. Айып шамасы төмендегідей болады.

• Дәріс сабағына қатыспау 0 ұпай қойылады.

• Сабаққа кешігіп келсе 1 ұпай шегеріледі.

15 минуттан артық кешіккен жағдайда сабаққа кіргізбей 0 ұпай жа-зылады. 

• Тәртіп бұзып сабақтан қуылса – 0 ұпай.

• Тәртібі   үшін   ескерту   алып,   бірақ   сабақта   қалдырылса   1   ұпай   ше-

геріледі.

Тапсырманы орындау және қорғау кестесін бұзу былай жазаланады.

Мерзімінен кеш жазылған конспект жұмыстардың ұпай сандары кестеде

көрсетлігеннен кешіккен сайын азайтылып отырады. Семестрдің соңғы жұма-

сына дейін кешіктірілген жұмыстардың ұпайы 0 –ге азаяды.

Емтиханда және межелік бақылауда көшіруге тыйым салынады. Бақылау

шараларында студент көшіргені үшін аудиториядан қуылады және оған 0 ұпай

қойылады.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі: 

1. Сүлеймен Е.Б. Материалтану. Оқулық. – Павлодар: С. Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы 2006.

– 261 б. 

2. Cыздыков О., Оразбаев Б., Нысанбаев Ғ. Конструкциялық материалдар

технологиясы. Оқулық – Алматы Республикалық баспа кабинеті, 1993 ж. – 290

б. 


3.   Оськин   В.А.,   Евсиков   В.В.   Материаловедение.   Технология

конструкционных   материалов.   Учебники   и   учебное   пособие   для   студентов

высш. учеб. заведений / Книга.1. – М. : Колос, 2008. – 447 с.

4. Дальский А.М., Арутюнова А.И., Барсукова Т.М. Технология 

конструкционных материалов: Учебник для машиностроительных специально-

стей вузов.- 2-ое изд., перераб. и доп.– М. : Машиностроения, 1985. – 448 с.

5. Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов 

машиностроительных спец. вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин

и др. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк,. 2007. – 862 с.; ил.

6. Сүлеймен Е.Б., Сүйіндіков М.М. Металтану: –  Металлургиялық және

машинажасау мамандықтарындағы студенттерді оқытуға ерналған әдістемелік

құрал:   Павлодар:   С.   Торайғыров   атындағы   Павлодар   мемлекеттік

университетінің ғылыми баспа орталығы, 2001. – 34 б.

7.     Сүйіндіков   М.М.   Конструкциялық   материалдар   технологиясы:   –

Лабораториялық   жұмыстарға   арналған   әдістемелік   құрал:   Павлодар:   С.

Торайғыров   атындағы   Павлодар   мемлекеттік   университетінің   ғылыми   баспа

орталығы, 2000. – 100 б.

8. Казаков Н.Ф., Осокин А.М., Шишкова А.П. Технология металлов и 

других конструкционных материалов: Учеб. пособие для  немашиностроитель-

ных вузов. - М.: Металлургия, 1975 – 687с.

9. Гуляев А.П. Металловедение, уебник, 6-е издание, перерап. и доп.-М.:

Металлургия, 1986 – 541 с.

10. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. 

Учебник, 3-е издания, перерап. и доп.-М.: Металлургия, 1986, 360 с. 

11. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. Технология металлов: 

Учебник для вузов.- 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1987.- 902 с.

12. Солонцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов.

Изд. 3-е перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Химиздат, 2004. – 736 с.

13.   Вернер   А.К.,   Курбатова   И.А.,   Парфеновская   О.А.   Технология

кострукционных материалов: Краткий курс лекций , 3-е изд. – М. : МГИУ, 2008.

–140 с.  

Қосымша:

14. Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов

и материаловедение: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1990.- 447с.

15. Жадан В.Т., Гринберг Б.Г., Никонов В.Я. Технология металлов и дру-

гих конструкционных материалов: Учеб. пособие для немашиностроительных

вузов. -2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1970. - 704с.

16. Архипов В.В., Абиндрев А.А., Касенков М.А. Технология металлов и

других конструкционных материалов: Учебник для механических специально-

стей вузов.- 3-ие изд., перераб, и испр. - М.: Высшая школа, 1970. - 520с.

17. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Металлургия/ Жалпы 

редакциясын   басқарған   э.ғ.д.,   профессор   Е.Арын.   –   Павлодар:   С.Торайғыров

атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2002. – 65 б.

18. Сүлейменов Е.Б., Сүлейменов Т.Ж.  Материалтану сөз тізбегінің 


орысша-қазақша сөздігі. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1993. – 19 б.

19. Сүлеймен Е.Б. Металтану сөз тіркесінің орысша-қазақша сөздігі. – 

Павлодар:   С.   Торайғыров   атындағы   Павлодар   мемлекеттік   университетінің

ғылыми баспа орталығы, 2005. – 35 б.

20.  Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение: Учебник

для вузов. – М. : Металлургия, 1989. – 384 с.Document Outline

  • Металлургия кафедрасы
  • Металдарды кесіп өңдеу негіздері
  • 10 Курс компоненті
  • 4 тақырып. Пісіру өндірісі. Ұнтақты металлургия
  • 5 тақырып. Металдарды кесіп өңдеу негіздері

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 126.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет