БАҒдарламасы (syllabus) fu1 3302 «Қаржылық есеп 1»жүктеу 173.79 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі173.79 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасы

титулдық парағы (SYLLABUS)

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының білім және ғылым

министірлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

Есеп және аудит кафедрасы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

FU1 3302 «Қаржылық есеп 1»Павлодар, 2013 г.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын

(Syllabus) бекіту парағы

Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің 

деканы

___________Т.Я. Эрназаров 

20_ ж «____»_____________

Құрастырушы: _____________аға оқытушы Ә.С. Амеркулова 

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

___________________FU 1 3302 

 

 Қаржылық есеп  

 I_______________________

Есеп және аудит кафедрасы

күндізгі


 

  оқу нысанындағы студенттеріне арналған

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының

Бағдарлама «__» ________     20_ж. бекілілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген

20_ ж. «____»____________кафедра отырысында ұсынылған 

№ ____ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ А.Ж. Мусина 20_ ж. «____»____________

Қаржы - экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 

20__ж. «____»_________№_____ хаттама

ОӘК төрағасы __________А.Б. Темиргалиева 20__ж. «____»_________


1. Оқу пәннің паспорты

Пәннің атауы Қаржылық есеп 1 

Пәннің міндетті / вузалық компонентіКредиттің саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2,3

Семестр: 3

Аудиторлық сабақтардың барлығы– 45 сағат      

Дәрістер  - 30  сағат

Тәжирибелік сабақ - 15 сағат                                     

              СӨЖ– 90 сағат

Оның ішінде  ӨСӨЖ– 45 сағат 

Жалпы еңбексыйымдылығы - 135 сағатБақылау нысаны

Курстық жұмыс – 3,5 семестр (қорғау)

Емтихан – 3,5 семестр

Пререквизиттер

«Қаржылық   есеп   I»   пәнің   игеру   келесі   пәндерді   оқытуды   талап   етеді:   «Экономикалық   теория»,

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерлік есеп қағидалары».

Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін

қажет «Қаржылық есеп II» «Қаржылық және басқару талдауы», «Басқару есебі».

2 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Амеркулова Әсел Ситулақызы

Қызметі – есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы 

Есеп   және   аудит   кафедрасы   Бас   корпусында,   мекен-жайы   Ломов   64, 426

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673643 іш. 11413 Пәні, мақсаты мен міндеттері 

Пәннің пәні 

Курсты   оқуты   барысында   бухгалтерлік   тұжырымдамалардың   және

принциптерінің дамуын дәлелдейтін себептер терең зерттеледі.

Пәннің мақсаты 

Қаржылық   есептің   мақсаты   әлеуетті   инвесторлардың,   акционерлер   мен

кредиторлардың   қаржылық   ресурстарын   тиімді   пайдалану   мақсатында,   сол   сияқты

мемлекеттік, статистикалық, салық қызметтеріне және басқа сыртқы қолданушылардың

ақпараттық   қажеттіліктерін   қанағаттандыруға   арналған   дұрыс   та   тиімді   шешімдерді

қабылдау үшін сыртқы қолданушыларға толық та шыншыл қаржылық есептілікті ұсыну

жатады.

Пәннің міндеті:Пәнді оқытудың міндеттері:

шаруашылық іс-әрекет жүргізетін субъектінің экономикасын басқару жүйесіндегі

бухгалтерлік есептің ролін игеру, оның ресурстардың барлық түрлерін сақталуын және

мақсатқа сай пайдалануын қамтамасыз етудегі мақсаты;

қаржылық есептің бақылау-ақпараттық мүмкіндіктерін зерттеу;

экономикалық ойлау қабілетін меңгеру. 4 Білім, икем, әдет пен компетенцияға қойылатын талаптар

Пәнді зерттеу нәтижесінде студент:

елестету керек:

қаржылық есептің нормативті – құқықтық базасын;қаржылық есептің принциптерін және тұжырымдамаларын;қаржылық есептілікті және оны құрастырудағы дайындау жұмысын білуге

тиісті.

Білу керек:қысқа мерзімді активтер есебің;

қорлар есебі;негізгі құралдардың есебің;

міндеттемелер есебі;капитал есебі;

табыстар мен шығыстар есебі.Қолдану керек:

қаржылық есептілікті құрастыру.Тәжирибелік әдеттерді табу:

бастапқы құжаттаржы және регистрлердің толтыруды;бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияларды көрсетуді;

қаржылық есептілікті құрастыруды;Біліктілілу керек:

есептік ақпаратты талдауды 5 Пәнді оқытудың тақырыптық  жоспар

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды тарату

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы, жалпы орта, орта кәсіби білім негізінде

күндізгі оқыту формасы

Тақырыптарды

ң атауы


Сабақ   түрлері   бойынша   аудиторлық

сағаттарының саны

ОӨЖ

Дәріс


Тәжирибелік

(семинарлық)

лабораторлық

студиялық, жеке

Барл

ығы


Оның

ішінде


ООӨЖ 

1

Тақырып   1.Қысқа мерзімді

активтер


есебі:ақша

қражаты   және

дебиторлық

борыштары

4

1

105

2

Тақырып   2.Қорлар есебі

4

110

5

3Тақырып   3.

Негізгі


құралдардың

есебі


4

2

105

4

Тақырып   4.Материалдық

емес


активтердің

есебі (38 ҚЕХС)

3

2

105

5

Тақырып   5.Активтердің

құнсыздануы

(ҚЕХС 36)

3

210

5

6Тақырып   6.

3

210

5


Ұйымның

міндеттемелер

дің есебі

7

Тақырып 7. Кірістер мен 

шығыстар 

есебі (18 ХҚЕС)

3

210

5

8Тақырып   8.

Капитал   және

резервтер

есебі


3

2

105

9

Тақырып   9.Қаржылық

есептілікті

ұсыну

3

110

5

Барлығы:135сағат

 

(3кредит)

30

1590

45

6. Дәріс сабақтарының  мазмұны1 тақырып. Қысқа мерзімді активтер есебі: ақша қаражаты және дебиторлық борыштар

Жоспар

1 Ақша қаражаттарын және олардың баламаларын тану, 7 ҚЕХС.

2 Банктік овердрафт

3 Дебитордық борыштарды тану және жіктеу. Баспапқы бағалау.Ақша  құралының  эквиваленті.  Ақша құралының  эквиваленті  – қысқа мерзімді, жоғары  ликвидті

инвестициялар, келесі шарттарды қанағаттандырады:

ақшалай құралдарға аударуға дайын;олардың жабу мерзімі соншалықты аз, олардың пайыздық бағасы шамалы. 

Ақша   құралдарының   эквиваленті   қысқа   мерзімді   ақша   міндеттерін   қанағаттандыру   үшін   және

инвестиция   немесе   басқа   мақсаттарға   арналған.   Инвестиция   ақша   құралдарының   эквиваленті   ретінде

мамандануы   үшін   ақша   қаражатының   белгілі   бір   сомасына   ауысуы   тиіс   және   шамалы   тәуекелге   бағаның

өзгеруіне әкеледі. Әдетте, инвестиция ақша құралдарының эквиваленті ретінде тек қана қысқа мерзімде өтеліп,

үш ай немесе табыс күнінен аз болғанда бола алады. Ақша құралдарының эквивалентіне жатады: қазыналық

вексельдер,   қысқа   мерзімді   комерциялық   вексельдер,   нарықтық   құнды   қағаздар,   депозитті   сертификаттар,

ерекше жеңілдетілген акциялар, олардың өтеуінің мерзіміне дейін табысталған және нақты төлеу күнін көрсету

үшін.


Банктік овердрафттың  банкке қарыз пайда болған  себебі:  ақшалай  қаражат  есеп  шотында қалған

қалдық берілген чек сомасынан асатын болған жағдайда. Банктік қарыздар көбінесе қаржы іс-әрекеттері сияқты

қарастырылады.   Бірақ   банктік   овердрафттар   қайтарылуы   талап   етілгенде   компанияның   ақша   қаражаты

басқарудың   ажырамас   бөлігі   болады.   Мұндай   жағдайда   банктің   овердрафттар   ақша   құралы   және   олардың

эквивалентінің компоненті ретінде саналады.

Овердрафттар   қысқа   мерзімді   міндеттер   сияқты   есептеледі   және   кредиттік   қарыздың   сомасына

енгізіледі. Егер овердрафттың сомасы өте үлкен болса, онда бұл баптарды бөлек не баланстық есептеуде, не

болмаса   сәйкесінше   түсіндірме   хаттарда   ашылуы   тиіс.   Көбінесе   овердрафттар   компаниясының   чек   беру

кезіндегі жай ғана қателіктерден пайда болады. Банктер компанияда белгілі бір уақытта овердрафттар пайда

болғанын   күтеді,   сондықтан   комиссионды   төлемді   пайда   болар   овердрафт   үшін   ұстап   қалады.   Егер

овердрафттар сол банкте бөлек есеп  шотта көрсетілген болса,  онда өтпелі активтер шотынан овердрафттар

жойылмайды.Дебиторлық қарыз (ДҚ)  - ақшалай қаражат, тауар, қызмет алу үшін сатып алушыларға және басқа

тұлғаларға қойылатын талап.

ДҚ   қаржылық   есепті   (ҚЕ)   құру   үшін   өтпелі   (қысқа   мерзімді)   немесе   қайтарымсыз   (ұзақ   мерзімді)

болып сұрыпталады. Сонымен қатар ДҚ саттық және саттық емес боп сұрыпталады.

Саттық  ДҚ - бұл, қарапайым  шаруашылық  іс-әрекеттер жасау кезінде сатып  алынған  тауарлар  мен

қызметтер үшін клиенттер төлейтін сома.

Саттық ДҚ ең қолайлы ДҚ және есеп бөлімшелері мен вексельдерді алу үшін топталуы мүмкін. Алуға

арналған шоттар өз алдына «ашық шот» болады, олар қысқа мерзімді несиелерді ұзарту нәтижесінде пайда

болады. Алуға арналған вексельдер - бұл келешекте белгілі бір уақытқа белгілі бір соманы төлеуге берілетін

жазбаша уәде. Саттық емес ДҚ әр түрлі операцияларды жүзеге асыру барысында пайда болған және жазбаша

уәделі төлемді жасау немесе тауар не қызмет көрсетуде болады. Мысалы:


міндетті тұлғаларға және жұмысшыларға берілген өтем ақылар;

көмекші мекемелерге төленген өтем ақылар;алуға арналған дивиденттер мен пайыздар;

сақтандыру компанияларға;соттағы айыпталушыға;

тауарды қайтарылуы жөнінде мемлекеттік органдарына;қайтаруға жататын заттар үшін сатып алушыларға (контейнерлер, қорапталған сөмкелер) талаптар

қойылады. 

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

2 тақырып. Қорлар есебі (2 ҚЕХС)

Жоспар

1 Қорларды тану (2 ҚЕХС). Қорларды тану критерийлері. 

2 Қорларды бағалау. Сатып өткізудің мүмкін таза құны. Сатып алудың нақты құны. Қорларды бағалау

әдістері.

Қорлардың шығыс етілуі. Дайын өнімдердің, тауарлардың, аяқталмаған өндірістің есебі.

Қорлар есебінің мерзімдік және үздіксіз жүйелері.

Қорлардың қоймағы және бухгалтериядағы есебі. Қорларды есептен шығару бойынша резерв.

Қорлар - мындай түрдегі активтер:

сатуға арналған дайын өнім тауары, сонымен қатар жолдағы тауарлар жатады;өнімділігі, жұмысы мен қызмет бітпеген;

шикізат,   материал,   сатып   алынатын   жартылай   фабрикаттар   және   олардың   қосалқы   бөлшектері,конструкциялар мен бөлшектер, отын, ыдыс және оған материалдар, керекті бөліктер мен басқа материалдар

қорлары;


Тауар-  материалды  қорлар өз құнының және қолданудың  таза бағасының ең кіші көрсеткіштерімен

бағаланады.Өзіндік құн  тұрады:

қорлар сатып алудағы шығын, оған сатып алуға кеткен жеңілдіктерді, территориядан өтуге кететіншығынды,   фрахт   құнын   (тиеу-түсіру   шығынын   және   жолдағы   тауарды   сақтандыруға   кеткен   транспорттық

шығын) санай отырып сатып алу құны кіреді;

өндіруге кеткен шығын, дайын өнімді өндіруге байланысты. (төлем, есептен шығару);басқа шығындар.Тауар-материалдық қорлардың есептік жүйелері.

Периодты ТМҚ. Периодты есеп жүйесін қолданған ккезде жыл ішіндегі ТМҚ есебі жүргізілмейді. ТМҚ

фактілік барын қорларды хаттау нәтижесінде анықтайды, ол периодты өткізіліп отырады. ТМҚ қолданылған

өзіндік құны инвентаризация аяқталмағанша анықталмайды, өйткені жіберілген ТМҚ өзіндік құнын есептеу

өрнек бойынша шығарылады.

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

3 тақырып. Негізгі құралдардың есебі. (16 ҚЕХС)

Жоспар

1 Негізгі құралдарды тану критерийлері (16 ҚЕХС).

2 Негізгі құралдардың бағалау

3 Негізгі  құралдардың  амортизациясы:  пайдалы  қызмет  мерзімдері  және  есептеу  әдістері, оларды

есепте бейнелеу. 

Негізгі құралдар - ұзақ мерзім уақытында (бір жылдан көп) қозғалыста болатын материалды активтер,

өндірістік және өндірістік емес салаларда қолданылады.

Бастапқы   құны   -   негізгі   қаражатты   алу   мен   үлкейту   бойынша   жүргізілген   құн,   төленген

қайтарылмайтын салықтар мен жинауларды, сонымен қатар жеткізуге,  жөндеуге,  орнатуға,  қызметкөрсетуге

жіберуге   кеткен   шығындар   және   басқа   шығындарды,   активтерге   жұмыс   қалпына   келтіру   үшін   кеткен

шығындарды қосады. 

Өтпелі құны - белгілі бір уақытқа арналған  әрекеттегі нарықтық бағалар бойынша негізгі құралдар

құны.

Баланстық құны - жинақталған амортизацияны жоюды есептей отырып негізгі құралдардың бастапқынемесе өтпелі құны, олар арқылы есепке алу кезінде активтер көрсетіледі.

Қолданысқа жіберу құны - қарастырылған және келісілуге дайын шарттарды тәуелсіз жақтармен негізгі

құралдардың айырбас мүмкіншілігі бар құн.

Ликвидті  құны - қосымша  бөліктердің, шығындардың,  қажетсіз  материалдардың  болжамды  бағасы,

негізгі   құралдарды   ликвидтеу   барысында   пайдалы   жұмыстың   аяғында   шығару   бойынша   күтілетін

шығындардың пайда болуын көрсетеді.

Тозу   -   негізгі   құралдардың   объектілерінің   физикалық   және   материалды   мінездемелерін   жоғалту

процесі.

Амортизация   -   тозудың   жүйелік   тарату   түрінде   жұмыс   мерзімі   кезінде   активтің   амортизациялық

құнының бағалық көрсеткіші.

ХҚЕС 16 келесі тозуларды есептеу тәсілдері көрсетеді:

құндылықты қалыпты (бір сызықты) жою;

жұмсалған жұмыс көлеміне пропорционалды құнды жою (өндірістік тәсіл);

қалдықтың азаюы.

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

4 тақырып. Материалдық есемс активтердің есебі (38 ҚЕХС)

Жоспар

1 Материалдық есемс активтерді тану (38ҚЕХС).

2 Материалдық емес активтермен операциялар есебі.

Материалдық   емес   активтер-   табиғи   натуралды   нысандар,   бірақ   «материалдық   емес   құндылықпен»

үлестірілген және осының күшімен субъектке, ұзақ мерзім аралығында немесе әрқашан, қосымша кіріс әкелетін

активтер.   Сонымен   қоса,   материалдық   емес   активтер   иеліктен   айыру   мүмкіндіктерін   иеленуі   қажет.

Материалдық   емес   активтерге   тауарлық   нышандар,   даму   тауарларының   тіркелген   орындары,   фирма

құны(гудвилл), «ноу-хау», өнер-кәсіп үлгілері және потенттер, лицензиялар, интелектуалды меншік, ұйымдық

шығыстар,   табиғи   ресурстарды   қолдану   құқығы,   ЭЕМ-ді   қамтамасыз   ету   бағдарламасы   және   тағы   басқа

жатады. Мүліктегі субъектінің материалдық емес активтерінің үлесі және мағынасының дамуы, техниканың

және   технологияның   дамуымен,   ақпараттардың   таратылуы   мен,   экономикалық   қатынастардың   дамуымен

үлкейеді. Қазақстан Республикасының  іс-әрекет ететін заңдылығына сәйкес материалдық емес активтер келесі

тәртіпте бағаланады:

дамытылған   кәсіпорынның   жарғы   капиталына   құрылтайшылармен   олардың   салым   шотынаенгізілген-  екі  жақтық  келісім бойынша. Осыдан  салымның  бағалануы  тәуелсіз  аудитормен  тұжырымдалуы

керек;


осы   объектілердің   дайындық   жағдайына   келтіру   және   иеленуі   бойынша   нақты   келтірілген

шығыстарды ескере- басқа кәсіпорындардың, ұйымдардың және азаматтардың төлемімен иеленген;

келісім бағасы бойынша немесе эксперттік жолмен- қайтарымсыз алынған.Материалды емес активтердің бар болу және айналым есебі «Материалды емес активтер» 2700 бөлімше

шоттарында жүргізіледі:

2710 «Гудвилл»;2720 «Гудвиллді қамтамасыз ету»;

2730 «Басқа да материалды емес активтер»;2740 «Басқа да материалды емес активтер құнсыздануы және амортизациясы».Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

5 тақырып. Активтердің құнсыздануы (36ҚЕХС)

Жоспар

1 Құнсыздану белгілері.

2 Активтердің құнсыздануының есебін ұйымдастыру.

Пайдалану құндылығын анықтау кезінде ұйым: 

басшылықтың активтің пайдалы қызметінің қалған мерзімі ішінде болатын экономикалық жағдайлар

жиынына қатысты барынша жақсы бағалауын білдіретін ұйғарынның негізді және бекітілген дәлелдемелеріне

сүйене   отырып,   ақшалай   қаражаттар   ағындарын   болжауға   міндетті.   Сыртқы   көздерден   алынған   деректерге

үлкен мән берілуі тиіс;

басшылық   бекіткен   ең   соңғы   қаржы   сметаларына/болжамды   бағалауларға   сүйене   отырып,   бірақ,

күтілуіне сәйкес, болашақ қайта құрылымдауға немесе активтің өнімділігін жақсарту немесе арттыру жөніндегі

шараларға   байланысты   пайда   болатын   ақшалай   қаражаттардың   кез   келген   болашақ   түсімдерін   немесе

жылыстауларын   болғызбай,   ақшалай   қаражаттар   ағындарын   болжауға.   Осы   сметаларға/болжау   бағаларынанегізделген болжамдар, неғұрлым ұзақ кезең ақталатын жағдайларды қоспағанда, ең көп ұзақтығы бес жыл

болатын кезеңді қамтуы тиіс; 

ең соңғы сметалармен/болжау бағаларымен қамтылған кезең шегінен тысқары шығарылатын ақшалай

қаражаттар   ағындарының   болжамдары,   көтеріліп   келе   жатқан   өсу   қарқыны   ақталуы   мүмкін   болатын

жағдайларды қоспағанда, келесі жылдарға арналған тұрақты немесе төмендейтін өсу қарқынының көмегімен,

сметаларға/болжау бағаларына негізделген болжамдарды экстраполяциялау жолымен бағалануы тиіс. Неғұрлым

жоғары  қарқын   ақталуы   мүмкін  болатын   жағдайларды  қоспағанда,   осы   өсу  қарқыны  тауарлар,   салалар,   ел

немесе ұйым өз қызметін жүзеге асыратын елдер үшін немесе актив пайдаланылатын нарық үшін ұзақ мерзімі

өсу қарқынынан аспауы тиіс.

Активті пайдалану құндылығын есептеу кезінде мынадай элементтерді көрсету керек:

 ұйым актив алуды күтетін ақшалай қаражаттардың болашақ ағындарын бағалау;

ақшалай қаражаттардың осы ағындарының келіп түсу мөлшері мен мерзімдеріндегі мүмкін болатын 

түрлендірмелерге қатысты күтілімдер;

ағымдағы нарықтық тәуекелсіз пайыздық мөлшерлеме ұсынған ақшаның уақытша құны;

осы активке тән белгісіздік үшін үстеме ақы; және

ұйым активтен алуды күтіп отырған ақшалай қаражаттардың болашақ ағындарының өлшемін 

белгілеген кезде нарыққа қатысушылар көрсеткен өтемсіздік сияқты басқа да факторлар.

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

6 тақырып. Ұйымның міндеттемелерінің есебі

Жоспар

1 Еңбекақы бойынша қысқамерзімдік кредитордық борыштар есебі.

2 Салықтар бойынша міндеттемелер есебі.

Еңбекақы   –   жұмыскердің   еңбегінің   нәтижесінде   қызығушылық   тудыратын   қажетті   қаражат,   оның

өндірістілігі, дайын өнім көлемінің өсуі, ассортименттің және оның сапасының жақсаруы.  Еңбек есебі және

жалақы   еңбектің   сапасын   және   санын,   қаражаттың   қолданылуына   төленетін   еңбек   қорының   түзетілуін,

оперативті бақылауды қамтамасыз ету қажет. Есептің негізгі мақсаттары және оның төлемі болып: 

өндірістік еңбек шығындарын дұрыс анықтау және жалақыны есептеу;жұмыс   уақытының   рационалды   қолданылуын,   еңбек   дисциплинасының   жағдайын   және

бөлімшелері бойынша еңбек төлем қорының дұрыс қолданылуын бақылау. 

Заңнамаға сәйкес жалақыдан келесі ұстап қалулар және шегерулер өндіріледі:

жеке табыс салығы;міндетті зейнет ақы жарнасы;

орындай парақтары бойынша; келтірілген материалды зияны;

кеткен жарамсыздыздық;уақытында қайтарылмаған есептеуге алынған сомалар.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

7 тақырып. Кірістер мен шығыстар есебі (18 ХҚЕС)

Жоспар

1 Түсімді тану критериі 18 ХҚЕС.

2 Тауарларды сатудан, қызмет көрсетуден, пайыздар,лицензиялық төлемдер, дивидендтер түріндегі

түсімді тану.

Табыс   -   өзінің   капиталының   өсімі,   меншік   иесінің   шотына   салымдар   арқылы   өзіндік   өсудің

қорытындысы болып келетін ұйымдық істің кезінде пайда болатын кезеңдегі экономикалық пайданың жалпы

түсімі.

Табыс әділетті алынған құнмен немесе алынатын сыйақы бойынша өлшенеді. Әділеттік құн – екі жақтың тәуелсіз  операциялардың  жүзеге асырғысы келетін, операцияны жүзеге

асыру   кезінде   жақсы   хабардар   болған   активерді   айырбастау   немес   орындау   сомасы.   Тауарлардың   және

қызметтердің, айырбастаудың өлшемі және сипаты бойынша  ұқсас  тауарларды және қызметтерді айырбастау

кезінде табысты пайда болдыратын операция ретінде қарастырылмайды. 

Табыстың танылуы мезеті: 

табысты беру кезіндегі танылуы (мезеті);сатудан кейінгі табыстың танылуы;

сатуға дейінгі табыстың танылуы.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

8 тақырып. Капитал және резервтер есебі

Жоспар

1 Жарғылық капитал есебі:

2 Ұйымның резервтерінің есебі.

3 Есепті және өткен кезеңнің бөлінбеген пайдасы.

Жарғылық   капитал   –   арнайы   органдардағы   меншіктіктің   пайда   болдыру   және   тіркеу   кезіндегі

кәсіпорынға салынатын сома қаражаты. 

Резервтік  капитал  – келешекте  болуы  мүмкін зияндармен  шығындардың  орнын  толтыруға  арналып

кәсіпорынның өзінің таза пайдасынан  бөлінген меншіктік капиталыныңбір бөлігі.

Резервтік капиталдың мөлшері мен ұйымның жарғысында қаралады.

Бөлінбеген пайда – кәсіпорынның жалпы кірісінен барлық жұмсалған шығындрды басқадай бағыттарға

пайдаланған сомаларын шегеріп тастағандағы қалған бөлігі болып табылады.

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

9 тақырып. Қаржылық есептілікті ұсыну (1 ҚЕХС)

Жоспар

1 Қаржылық есептіліктің мақсаты

2 Пайда және зиян жөніндегі есепке екі нысаны.  Капиталдағы өзгерістер туралы есептің құрылама.

Оның нысаны. Ақша қозғалысы туралы есепті құрастырудың тікелей және жанама әдістері.

Кәсіпорын   есептілігі   –   өткен   жылдағы   жұмысының   шартымен   нәтижиесін   сипаттайтын   көрсеткіш

жүйесі.


ҰСҚЕ сәйкес қаржы есептілігі: бухгалтерлік баланстан, табыс және шығыс туралы есептіліктен, қаржы

қаражатының   айналымы   туралы   есептіліктен,   өзіндік   капиталдағы   өзгерістер   туралы   есептіліктен,   қаржы

есептілігіне түсініктеме хаттан құралады.

Ақша   қаражаттарының   қозғалысы   операциондық,   қаржылық,   инвестициялық   қызметі   тұрғысынан

алған мағлұматтардың мазмұнын ашу үшін керек, мұның өзі заңды тұлғаның қаржы жағдайын және қызмет

түрлерін ықпалын бағалауға мүмкіндік береді.

Табыс және шығыс туралы есептілік келесідей көрсеткіштерден тұрады:

өнімді өткізуден  табыс;өткіліген өнімнің өзіндік құны;

жалпы табыс;қаржыландыру табысы;

басқа да табыстар;көрсетілген қызмет және өнімді өткізуге кеткен шығыс;

шығысты әкімшелендіру;қаржыландыру шығысы;

басқа да шығыстар;үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдардың шығындар/ табыстар үлесі;

жалғастырылатын іс кезеңіне табыс (шығыс);тоқтатылатын іс кезеңіне табыс (шығыс);

салықтандыруға дейінгі табыс (шығыс);корпоративті табыс салығына шығындар;

азшылық үлесінің шегеруіне дейінгі кезеңге қорытынды табыс /шығыс;азшылық үлесі;

кезең қорытындысының табысы (шығыс);акция табыс. Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

7. Тәжирибелік сабақтардың мазмұны, олардың сағаттық көлемі 


Тақырып 2 Қысқа мерзімді активтер есебі: ақша қаражаты және дебиторлық борыштар

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – Қысқа мерзімді активтер есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

Тапсырма   1   Келесі   мәліметтер   негізінде   операциялардың   әрбіреуі   үшін   қатысты   «негіздеме»,

«корреспонденциялаушы шот» анықтаңдар.

Операциялар:

1.

банктен еңбекақылар, шаруашылық қажеттіліктер үшін құралдар, іс сапарлар.2.

қолма қол түсім.

3.

қолданылмаған есепті соманың қайтарылуы.4.

жарғылық қорға жарна.

5.

кәсіпорыннан немесе жеке тұлғадан қолма қол несие.6.

ақшаны қайтарымсыз демеулік алу.

7.

инвентаризация нәтижелелрі бойынша кемшіліктерді жабуға құралдарды салу.8.

құрылысқа және т.б. жұмысшылардың алған ссудасының қайтарылуы.

9.

қолма қол арендалық төлемнің алуы.ағымдағы аренда;

келесі кезеңдер үшін.10.

авансты алу.

11.

касса инвентаризациясы кезінде шыққан артықшылықтар.Негіздеме: чек кітапшасынан; инвентаризация нәтижелерінің актісі; екі жақты несиелік келісім-шарт;

аванстық   есеп;   фискалды   чек   және   аванстық   есеп;   жиналыс   протоколының   жарғылығынан   көшірме;

инвентаризация нәтижелерінің актісі және жиналыс протоколынан көшірме; жетекші визасымен құралдарды

қабылдау туралы хат-өтініш; жұмыскермен келісім-шарт; жиналыс протоколынан көшірме; келісім-шарт.  

Корреспонденттік   шоттар:   1250;   3510;   3520;   1210,2110;   6280;   1250,   6-шы   бөлім   шоттары;

1030;1250,2150; 6230,6280; 5020;1250,2150.

Жауапты 1.1 кестесі түрінде әзірлеу қажет.

Кесте 1.1 – Кіріс касса ордерлерімен әзірленетін кассалық операциялар 

№п/п

Операция


Негіздеме

Шоттың дебеті

1…

Тапсырма   2   Келесі   мәліметтер   негізінде   операциялардың   әрбіреуі   үшін   қатысты   «негіздеме»,«корреспонденциялаушы шот» анықтаңдар.

Операциялар:

1. жұмыскерлерге еңбекақы.

2. банкке түсім.

-

өздігімен;-

инкассация арқылы.

3. шаруашылық қажеттіліктерге есепті, іс сапарлар.

4. аванс берілді

-

ТМҚ жеткізу;-

жұмыстар мен қызметтерді орындау.

5. жедел төлеммен құндылықтарды (шартты) сатып алу үшін.

6. жеткізушілер мен мердігерлермен есептесу.

7. жұмыскерлерге ссуда берілді.

Негіздеме:   жетекшінің   басқарушылық   қолы   немесе   бұйрық;   банк   квитанциясы;   есептік,   төлемдік

ведомость; жетекші  визасымен  өтініш немесе  бұйрық; келісім-шарт, алдын ала өткізу ведомості; екі жақты

келісім-шарт. 

Корреспонденттік шоттар: 1250,2150; 1610; 1030;3350; 1610; 1310, 1330, 1350; 1250; 1030;3310.

Жауапты 1.2 кестесі түрінде әзірлеу қажет.

Кесте 1.2 – Кіріс касса ордерлерімен әзірленетін кассалық операциялар

№п/п


Операция

Негіздеме

Шоттың дебеті

1…

Тапсырма  3 Фирмасының 2004 жылғы көрсеткіштері: сатылған тауарларынынң көлемі 1000000 теңге,қайтарылғаны 50000 теңге, сауда шегерімі  10000, күмәнді қарыздар бойынша резерв 8000.

Соңғы үш жылдағы фирмасының күмәнді қарыздар бойынша шығындары: 2000-29700, 2001 – 31500,2002 – 36100. Сатылған тауарларының көлемі – 2000-900000, 2001 – 930000, 2002 – 950000.

2004 ж. күмәнді қарыздар сомасы таза табыстан есептелінген пайыз әдісті қолданып есептеніз.

Тапсырма  4  2.1   кестеде   келтірілген   шаруашылық   операциялдарды   бухгалтерлік   есеп   шоттарында

көрсетіңдер. 

Кесте 2.1 - Шаруашылық операциялар

Операциялар мазмұны

Корреспонденция

Дебет


Кредит

1 Өнім, жұмыстар, қызметтер, тауарларды жетілдіру:

түсірілген   өнім,   жұмыстар,   қызметтер,   тауарлардың   келісімдік

құнына;


ҚҚС сомасына (қойылған шот-фактура негізінде);

жетілдірілген өнім үшін сатып алушылардың төлемі

2 Күмәндік қарыздар бойынша резервтің құрылуы

3   Әкімшілік-шаруашылық,   опреациялық   шығындар   және   қызметтік   іс

сапарларға есепті беру

4   Есепті   сомалар   бойынша   жұмысшылардың   дебиторлық   қарыздары

жабылды

5 Есеп беруге міндетті тұлғалармен алынған ТМҚ, негізгі құралдардың түсуі6 ТМҚ жеткізу бойынша авансты есептеу

8 Авансты бергеннен бұрын қолданылмаған соманың қайтарылуыТапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.  Тапсырмада берілген    мәліметтер

негізінде операциялардың әрбіреуі үшін корреспонденцияларды құрастырыны.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тақырып 2 Қорлар есебі 

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – қорлар есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

Тапсырма 1 Шикізаттың келесі сатып алулары мен шығарылулары 6 ай ішінде орын алды.   ТМҚ-ны

ФИФО және орта өлшенген құнымен бағалау қажет. 

Орындау   үшін   тақырыпты   таңдау   фамилияның   алғашқы   әріпімен   анықталады.   Егер   фамилияның

алғашқы әрібі «А»-дан «М» аралығында орналасса, онда шешу үшін мәліметтер 1 кестеде келтірілген, ал егер

«Н» мен «Я» аралығында, онда шығысмәліметтер 2 кестеде берілген.

Кесте 3.1 – Шешу үшін шығыс мәліметтер

А-М


Сатып алынды

Мерзімі


 3000

12

01.01.06750

9,5


10.01.06

Жіберілді

2400  

17.01.06


Сатып алынды

900


10

08.02.06


700

12

17.03.06Жіберілді

1470  


25.04.06

500  


14.05.06

Сатып алынды

850

11,5


08.06.06

Жіберілді

500  

20.06.06


Кесте 3.2 – Шешу үшін шығыс мәліметтер

Н-Я


Сатып алынды

Мерзімі


5000

11

02.04.06900

10

11.05.06Жіберілді

3450  


15.06.06

Сатып алынды

1450

10

28.06.06980

15

17.07.06Жіберілді

3200  


25.07.06

500  


14.08.06

Сатып алынды

850

11,5


08.09.06

Жіберілді

400  

23.09.06


Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.  Тапсырмада берілген    мәліметтер

негізінде операциялардың әрбіреуі үшін корреспонденцияларды құрастырыны.

 

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тақырып 5 Негізгі құралдар есебі

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – Қысқа мерзімді активтер есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

Тапсырма   1   ТОО   «Ариман»   200000   теңге   құнына   құрал-жабдықтар   алды,   комиссиямен   2000   теңге

мөлшерінде ұсынылған өтімділік құны анықталған, құрал-жабдықты пайдалану мерзімі техникалық құжаттар

бойынша 10 жылды анықтады. Амортизацияның әр жылдық және әр айлық сомасын анықтаңдар. 

Тапсырма   2   Кәсіпорынның   алғашқы   құны   250000   теңгені   құрайтын   агрегаты   бар,   болжамданған

өтімділік құны 10000 теңге.  Оның  көмегімен  6 жыл пайдаланғаннан  60000 бұйым өндіріледі.  Бір бұйымға

өндірістік әдіспен есептелген амортизациясын анықтаңдар. Егер қатысты 1000 және 1200 бұйым өндірілсе, 2006

жылдың ақпаны мен қаңтары үшін амортизация сомасын есептеңдер.  Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.  Тапсырмада берілген    мәліметтер

негізінде операциялардың әрбіреуі үшін корреспонденцияларды құрастырыны.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тақырып 6 Материалдық емес активтердің есебі 

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – Материалдық емес активтердің есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

Тапсырма 1 «А» ЖШС 500000 теңге құнына сауда марканы  алды, пайдалану мерзімі 10 жыл анықтады.

Амортизацияның әр жылдық және әр айлық сомасын анықтаңдар. 

Тапсырмаларды   орындау   бойынша   әдістемелік   нұсқаулықтар   -  матeриалдық   емес   активтер

амортизациясының   есебi   сұрақты  оқу.   Тапсырмада   берілген     мәліметтер  негізінде  операциялардың   әрбіреуі

үшін корреспонденцияларды құрастырыны.


Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тақырып 7 Міндеттемелер есебі 

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – Міндеттемелер есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

Тапсырма 1 Қабылданған уақыт нормаларына байланысты құрал-жабдықты қамтамасыз ету бойынша

слесарь   өзінің   жұмыс   сменасы   ішінде   10   станоктың   жөнге   келтіруін   және   тексеруін   жасау   қажет.   Жұмыс

сапасына қауіпсіз өзінің біліктілігінің күшіне ол өзінің жұмыс сменасында 15 станокқа қызмет етуге алады.  

Слесарьдің  айлық тарифтік ставкасы – 10630 теңге, мерзімді-сыйақылы төлем. 

Жеке еңбек шартына және бұйрыққа қатысты ұйымдастыру бойынша оған қызмет көрсету зонасын

үлкейткені үшін 50 % қосымша төлем айлық тарифтік ставкасына 30 % сыйақы бекітілген. Еңбекақыны төлеу

туралы ережеге қатысты еңбекақыға сыйақы қызмет көрсету зонасын үлкейту есебімен есептеледі.  

Қажет:   қызмет   көрсету   зонасын   үлкейту   бойынша   қосымша   төлемнің   мөлшерін,   сыйақы   және

жұмысшыға еңбекақының дәлелді есептелуін анықтау.  

Тапсырма 2 4 разрядтағы мерзімді-жұмысшы 64,03 теңге сағаттық тарифтік ставкасымен сенбі күні 12-

ден 13-ке дейінгі түскі үзіліспен сағат 8-ден 17-ге дейін жұмыс істеді. Жұмыс күнінің ұзақтылығы 8 сағатты

құрады.   Ұйымда   бес   күндік   жұмыс   аптасы,   8   сағаттық   жұмыс   күні.     Демалыс   күндегі   жұмыс   төлемі   екі

мөлшерде бекітілген және ұжымдық шартында айтылған.  

Қажет: демалыс күні үшін жұмысты төлемін анықтау. 

Тапсырма 3 30000 теңге қызметтік айлығымен кәсіпорынның еңбекті сақтау және қауіпсіздігі бойынша

инженер 2006 жылдың қаңтарында 1 және 2 қаңтардағы екі мерекелік күнді игерді. 

Қаңтарда 19 жұмыс күні. Кәсіпорында бес күндік жұмыс аптасы. Жұмыскер бүкіл айды толығымен

игерді.  

Қажет: мерекелік күндер үшін төлемді және еңбекақының дәлелді есептеуін анықтау. 

Тапсырма 4 Жұмыскер 24 күнтізбелік күн ұзақтылығымен 2006 жылдың 17 шілдеде жылдық демалысқа

шығады. Есептік кезең 2005 жылдың 17 шілдесінен 2006 жылдың 17 шілдесіне дейін – толығымен игерілген.

Осы кезеңде оған 350000 теңге еңбекақысы есептелген.   Күнтізбелік күндердің орта айлық саны 2006 жылы

29,58.  


Қажет: орта күндік еңбекақыны және демалыстарды анықтаңдар. 

Әдебиет 3 б 313 - 455.Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.  Тапсырмада берілген    мәліметтер

негізінде операциялардың әрбіреуі үшін корреспонденцияларды құрастырыны.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тақырып 8 Табыстар мен шығыстарды тану 

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – Қысқа мерзімді активтер есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

Тапсырма   1   Төменде   келтірілген   шаруашылық   операцияларды   бухгалтерлік   есеп   шоттарына

көрсетіңдер 

Кесте 7.1 - Шаруашылық операциялар

Операциялар мазмұны

Корреспонденция

Дебет

Кредит


1 Дайын өнімді жетілдіруден табыс (тауарлар, жұмыстар, қызметтер)

2   Сатып   алушылармен   және   тапсырыс   берушілермен   төленбеген   жетілдірілген

тауарларды қайтару 

3 Негізгі құралдарды жетілдіруден табыс4 Жеке тұлғалар мен ұйымдардан активтердің қайтарымсыз түсуі 

5 Жетілдірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнын көрсетеді Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.  Тапсырмада берілген    мәліметтер

негізінде операциялардың әрбіреуі үшін корреспонденцияларды құрастырыны.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тақырып 9 Капитал мен резервтер есебі

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – Капитал мен резервтер есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

Тапсырма 1

«капитал» ұғымына анықтама беріңдер;

«алынған капитал» ұғымына анықтама беріңдер;

төленген капитал өзімен нені ұсынады;

төленбеген капитал деп нені атайды;

резервті капитал өзімен не ұсынады.

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.  Тапсырмада берілген    мәліметтер

негізінде операциялардың әрбіреуі үшін корреспонденцияларды құрастырыны.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тақырып 10 Қаржылық есептілікті ұсыну 

Жұмыстың мақсаты мен мазмұны – Қысқа мерзімді активтер есебін зерттеу

Жоспар

1. Ауызша сурау

2. Есептерді шығару

Тапсырмалар

ХҚЕС-пен танысу:

№ 5 «Қаржылық есептерді ашуға жататын ақпарат»;

№ 7 «Ақша қозғалысы туралы есеп»;

№ 8 «Есептік кезеңнің таза пайдасы немесе шығыны, есептік саясаттағы қателер мен өзгерістер».

Тапсырмаларды  орындау   бойынша  әдістемелік   нұсқаулықтар.  Қаржылық  есептілікті   кұру  үшін

әрбір бапты баланстың бөлімдері бойынша жіктелуі керек.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

8 Өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар

Тақырып 1 Қысқа мерзімді активтер есебі:ақша қражаты және дебиторлық борыштары 

Ақша қаражаттарын, ақшалай құжаттарды және қатаң есептегі бланкілерді түгендеу және оның 

нәтижесін бухгалтерлік есеп шоттарында бейнелеу.Ақша эквиваленттері Банктік овердрафт. Ақпараттарды 

ұсыну және көрсету.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау


1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Ақша қаражаттарын, ақшалай құжаттарды және қатаң есептегі бланкілерді түгендеу және

оның нәтижесін бухгалтерлік есеп шоттарында бейнелеу.

Ақша эквиваленттері

Банктік овердрафт.

Ақпараттарды ұсыну және көрсету.

Алынуға тиісті  вексельдер.

Алынуға тиісті шоттар  мен алынуға тиісті вексельдерді салыстыру.

2 тақырып. Қорлар есебі (2 ҚЕХС)

Қорлардың қоймағы және бухгалтериядағы есебі. Қорларды есептен шығару бойынша резерв.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Қорлар есебінің мерзімдік және үздіксіз жүйелері.

Қорларды есептен шығару бойынша резерв.

3 тақырып. Негізгі құралдардың есебі. (16 ҚЕХС)

Негізгі құралдардың амортизациясы: пайдалы қызмет мерзімдері және есептеу әдістері, оларды есепте

бейнелеу. 

Негізгі құралдардың шығыс етілуі: тану және есепте ашып көрсету.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Негізгі құралдардың амортизациясы: пайдалы қызмет мерзімдері және есептеу әдістері,

оларды есепте бейнелеу. 

Негізгі құралдардың шығыс етілуі: тану және есепте ашып көрсету.4 тақырып. Материалдық емес активтердің есебі (38 ҚЕХС)

Кәсіпорында   жасалған   саудалық   маркалар,   іскерлік   бедел.   Кейінгі   шығындар.   Материалдық   емес

активтерді кейінгі есепке алудың моделі. Бастапқы құн бойынша есепке алудың моделі есепке алудың моделі.

Қайта бғалау құны бойынша есепке алудың моделі. Пайдалы қызмет ету мерзімі. Шектелмеген пайдалы қызмет

ету   мерзімі   бар   материалдық   есем   активтер.   Материалдық   емес   активтерді   амортизациялау   әдістері.

Материалдық емес активтердық қолдануды тоқтату және есептен шығару.

Материалдық емес активтермен операциялар есебі.

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Кәсіпорында жасалған саудалық маркалар, іскерлік бедел.

Кейінгі шығындар.

Материалдық   емес   активтерді   кейінгі   есепке   алудың   моделі.   Бастапқы   құн   бойынша

есепке алудың моделі есепке алудың моделі.

5 тақырып. Активтердің құнсыздануы (36ҚЕХС)

Құнсыздану белгілері. Құнсызданудан алынатын зиянды тану. Құнсызданудан алынатын зиянды қайта

қалпына келтіру (реверсирование).

Активтердің құнсыздануының есебін ұйымдастыру.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Құнсыздану белгілері.

Құнсызданудан алынатын зиянды тану.

Активтердің құнсыздануының есебін ұйымдастыру.6 тақырып. Ұйымның міндеттемелерінің есебі

Еңбекақы бойынша қысқамерзімдік кредитордық  борыштар есебі. Бағаланушы  міндеттемелер есебі:

кепілдік   міндеттемелері;   заңды   шағым   талаптары   бойынша   міндеттемелер;   қызметкерлерге   сыйақылар

бағаланушы міндеттемелер; басқа да бағаланушы міндеттемелер.

Басқа  да міндеттемелер есебі:  алынған  аванстар;  алдығы  кезең  кірістері;  шығарылуға  тиісті  топтар

міндеттемелері; өзге де міндеттемелер.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Еңбекақы бойынша қысқамерзімдік кредитордық борыштар есебі.

Бағаланушы   міндеттемелер   есебі:   кепілдік   міндеттемелері;   заңды   шағым   талаптары

бойынша   міндеттемелер;   қызметкерлерге   сыйақылар   бағаланушы   міндеттемелер;   басқа   да

бағаланушы міндеттемелер.

Басқа  да міндеттемелер  есебі:  алынған  аванстар;  алдығы  кезең  кірістері;  шығарылуға

тиісті топтар міндеттемелері; өзге де міндеттемелер.

7 тақырып. Кірістер мен шығыстар есебі (18 ХҚЕС)

Кірістер және шығыстар түсінігі. Қаржыландырудан алынатын кірістер есебі. Басқа да кірістер есебі.

Сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құндарының есебі. Кезең шығыстарының есебі. өзге де

шығыстар  есебі. Қорытынды кірісті немесе  зиянды тану,  жабылушы  жазбалар.  Корпоративті  табыс салығы

боыйнша  шығындар есебі.

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Кірістер және шығыстар түсінігі.

Қаржыландырудан алынатын кірістер есебі.

Басқа да кірістер есебі.

Сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құндарының есебі.

8 тақырып. Капитал және резервтер есебі

Ұйымның   резервтерінің   есебі.   Резервтік   капитал,   активтерді   қайта   бағалау   резервтерінің;   шетел

валютасын қайта санау резервтері және басқа да резервтер.

Есепті   және   өткен   кезеңнің   бөлінбеген   пайдасы.   Жабылмаған   зиянды   есепте   және   қаржылық

есептілікте бейнелеу.

Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Ұйымның резервтерінің есебі.

Резервтік капитал, активтерді қайта бағалау резервтерінің; шетел валютасын қайта санау

резервтері және басқа да резервтер.

Есепті   және   өткен   кезеңнің   бөлінбеген   пайдасы.   Жабылмаған   зиянды   есепте   және

қаржылық есептілікте бейнелеу.9 тақырып. Қаржылық есептілікті ұсыну (1 ҚЕХС)

Мәнділік   және   біріктіруі.   өзара   есепке   алу.   Салыстырмалы   ақпарат.   Қысқамерзімзімді   және

ұзақмерзімдіге жіктеу. Пайда және зиян жөніндегі есепке екі нысаны. Капиталдағы өзгерістер туралы есептің

құрылама. Оның нысаны. Ақша қозғалысы туралы есепті құрастырудың тікелей және жанама әдістері.

Түсініктеме   жазбаларда   ақпаратарды   ашып   көрсету.   Есеп   саясаты   түсінігі,   оның   құрылымы.   Есеп

саясатындағы өзгерістер. Кейіндетілген жағдайлер.Әдебиет

1 С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

2 Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.

Тапсырманы орындау

1 Тақырып бойынша 10 терминді глоссарийға жазу

2 Келесі сұрақтарға жауап беру

Мәнділік   және  біріктіруі.  өзара   есепке   алу.   Салыстырмалы  ақпарат.   Қысқамерзімзімді

және ұзақмерзімдіге жіктеу.

Түсініктеме жазбаларда ақпаратарды ашып көрсету

Есеп саясатындағы өзгерістер. Кейіндетілген жағдайлер.

9. ӨСӨЖ кенестердің кестесі

Бүкіл сұрақтар бойынша кенестер ағымдағы семестр бойынша ӨСӨЖ кесте бойынша жүргізіледі10. Оқушылардың білімін тексеру кестесі

Дәрістер мен тәжірибелік сабақтар 0-100 ұпаймен бағалайды.11 СӨЖ-дің орындайтын мазмұны және графигі

Қаржылық есеп I СӨЖ-дің орындайтын мазмұны және графигі 

п/п

Бақылау

түрі

Тақырыптар,

мақсаты мен

мазмұның атауы

Ұсынылған

әдебиет

Жасау уақыты

Бақылау

нысаны

Орындау мерзімі

1

Конспекттітексеру

Ағымдағы 

активтердің есебі: 

ақша қаражаты және

олардың 

эквиваленттері

1

 

С.Б.Баймуханова

«Қаржылық

есеп»

Алматы


2007ж.

Бірінші апта

Ауызша

сұрау


Бірінші апта

2

Конспекттітексеру

Ағымдағы 

активтердің есебі: 

алынатын шоттар 

және басқа да 

дебиторлық берешек

1

 

С.Б.Баймуханова

«Қаржылық

есеп»

Алматы


2007ж.

Екінші апта

Ауызша

сұрау


Екінші апта

3

Конспекттітексеру

Тауарлы-


материалдық 

қорлардың есебі

1

 

С.Б.Баймуханова

«Қаржылық

есеп»

Алматы


2007ж.

Үшінші  апта

Ауызша

сұрау


Үшінші  апта

4

Конспекттітексеру

Ақшаның уақыттық 

құны 

тұжырымдамасы1

 

С.Б.Баймуханова

«Қаржылық

есеп»

Алматы


2007ж.

Төртінші  апта

Ауызша

сұрау


Төртінші  апта

5

Конспектті

тексеру

Негізгі құралдардың есебі: бастапқы 

танылуы және 

бағалануы

1

 С.Б.

Баймуханова

«Қаржылық

есеп»


Алматы

2007ж.


Бесінші  апта

Ауызша


сұрау

Бесінші  апта

6

Конспекттітексеру

Негізгі құралдардың 

амортизациясы

1

 С.Б.

Баймуханова

«Қаржылық

есеп»


Алматы

2007ж.


Алтыншы апта

Ауызша


сұрау

Алтыншы апта

7

Конспекттітексеру

Материалдық емес 

активтердің есебі

1

 С.Б.

Баймуханова

«Қаржылық

есеп»


Алматы

2007ж.


Жетінші,сегізінші

апта апта

Ауызша

сұрау


Жетінші,сегізінші

апта апта

8

Конспекттітексеру

Міндеттемелердің 

есебі

1

 С.Б.

Баймуханова

«Қаржылық

есеп»


Алматы

2007ж.


Тоғызыншы,

оныншы апта

Ауызша

сұрау


Тоғызыншы,

оныншы апта

9

Конспекттітексеру

Табыстар мен 

шығыстарды тану

1

 С.Б.

Баймуханова

«Қаржылық

есеп»


Алматы

2007ж.


Он бірінші, он

екінші апта

Ауызша

сұрау


Он бірінші, он

екінші апта

10

Конспекттітексеру

Меншікті 

капиталдың есебі 

1

 С.Б.

Баймуханова

«Қаржылық

есеп»


Алматы

2007ж.


Он үшінші апта

Ауызша


сұрау

Он үшінші апта

11

Конспекттітексеру

Қаржылық 

есептілікті ұсыну

1

 С.Б.

Баймуханова

«Қаржылық

есеп»


Алматы

2007ж.


Он төртінші,

бесінші апта

Ауызша

сұрау


Он төртінші, бесінші

апта


11. Оқушылардың білімін бағалау критерийлері

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі

(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3

Егер   студент   аралық   бақылаудан   50   кем   балл   алса,   рейтинг   анықталмайды.   Сонда   декан   АБ

тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Емтиханға рұқсат (РР) алу келесі формула бойынша есептеледі

РР  = (1Р + 2Р)/2

Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жіберілмейді.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ)

салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формула боыйнша есептеледі

ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ

Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес,

ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек. Сонда


ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4

Емтихан ережелері. Емтихан тест бойынша өткізіледі. Тестте қырық сұрақ болады.  Бір тестілік сұрақ

2,5. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл.

12. Оқытушының талаптары, саясаты мен іс-шаралары 

Егер де сіз барлық сабақтарға қалмай келіп отырсаңыз, барлық сабақтарға дайын болып және жақсы

жұмыс істесеңіздер, тапсырмаларды сапалы және мерзімінде орындасаңыздар, онда   бақылау шараларының

күнтізбелік кестесінде көрсетілген максималды балдар.

Оқу процесіне қатысу - сабақтарға қатысу, дайын болу және топ жұмыстарына белсенді болу.

Сіздің тәжірибелік сабақтарға дайындығыңыз топ ішінде сұраулармен, ҮЖ орындалуының тексерумен,

сабаққа   қатысуымен   тексеріледі.   Сабаққа   дайындық   оның   аяқталғанынан   кейін   бағаланбайды.   СӨЖ-дің

уақытында орындалмауы аптадағы қалулар кезінде ½ балға төмендеуі мүмкін. Бір аптадан көп қалулар кезінде

үй жұмысын орындау бағаланбайды.

Пәнді   бұзған   және   қалған   үшін   әр   сабақ   түрлерінің   отыру   балы   0,5-ке   дейін   төмендетілуі   мүкін.

Сабақтан кетірген кезде қатысу үшін бал 0-ге тең болады. 

Семестре тест немесе бір сұрақ пен Есеп түріндегі екі рубждік бақылаулар қарастырылған. 

 Егер де сіз дәлелді себеп бойынша сабаққа қатыспаған немесе бақылау шараларын босатқан болсаңыз,

онда сізге жеке тапсырма бойыша және белгіленген уақытта қайта орындауға мүмкіндік беріледі. 

Жұмыс   қорытындылары   бойынша   семестрде   екі   рет   ағымдағы   үлгерімінің   қорытынды   балы

анықталады. 50-ден төмен бал қанағаттанарлық бағаға тең болады.

Егер де сіз рубеждік бақылауға қатыспасаңыз, онда сіздің рейтингіңіз анықталмайды, яғни ол 0-ге тең

болады.


Аралық   бақылау   100   балға   тең.   Аралық   бақылауға   ағымды   үлгерім   балдары   болған   студенттер

жіберіледі.13 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1. Қаржылық   есептіліктің   халықаралық   стандарты.   Перевод   полного   официального   текста   МСФО,

действующих в ЕС по состоянию на 1 января 2007 года М.: Аскери, 2007 г.

2. Гершун А.М. и др. Учет по Международным стандартам: учеб. Пособие.- изд. М.: - Фонд развития

бухгалтерского учета, 2006 г.

3. Тулешова Г.К. Учет и отчетность по международным стандартам. Алматы, 2005 г.

4. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. – Москва: ИНФРА-М, 2006 г.

5. 06.07.2007ж   ҚР   Қаржы   министрлігінің   №   184   бұйрығы   «Қаржылық   есептілікті   және

депозитарийлерді ұсыну ережелерін бекіту туралы».

6. Ф.С. Сейдахметова «Қазіргі замандағы бухгалтерлік есеп» Алматы 2008ж.

7. С.Б. Баймуханова «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж.

8. Қ.К.   Кеулімжаев,   Н.А.   Құдайбергенов   «Бухгалтерлік   есеп:   теориясы   және   негіздері»   Алматы,

Экономика, 2006ж.

9. Қ.К.   Кеулімжаев,   Н.А.   Құдайбергенов   «Бухгалтерлік   есеп:   теориясы   және   негіздері»   Алматы,

Экономика, 2006ж.

10.


Ә.Әбдіманапов «Бухгалтерлік  және қаржылық есеп  беру принциптері» Алматы,  Экономика,

2006ж.


11.

С.Т.Миржакыпова,   Г.Н.   Аппакова   и   др.   Основы   бухгалтерского   учета   по   МСФО.-Алматы:

Экономика, 2009г.

12.


М.А.Вахрушина, Л.А. Мельникова Международные стандарты финансовой отчетности. Омега-

Л, 2009г.Қосымша

13.


Терехова В.А.   Международные и национальные стандарты учета и финансовой отчетности. –

Москва: «Питер», 2005 г.

14.

Нидлз Б., Андерсон Х. и др. Принципы бухгалтерского учета. М., 2005 г.15.

В.Л. Назарова «Шаруашылық субьектілердегі бухгалтерлік есеп». Учебник. Алматы,2005ж.

16.

К.К. Кеулимжаев и др. «Финансовый учет» Алматы, 2005г.17.

Г.К.Тулешова «Финансовый учет в соответствии с международными стандартами» (часть 1,2)Алматы, 2005г.

Document Outline

  • 6. Дәріс сабақтарының мазмұны
  • 7. Тәжирибелік сабақтардың мазмұны, олардың сағаттық көлемі
  • 11. Оқушылардың білімін бағалау критерийлері
    • 13 Әдебиеттер тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 173.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет