БАҒдарламасы (syllabus) dsh 2401 «Дене шынықтыру» пəні dsh 13 «Дене шынықтыру» модуліжүктеу 97.07 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі97.07 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

 

Бекітемін Ғылыми кеңесінің төрағасы, 

Ректор, ҚарМТУ академигі 

                                                                             Ғазалиев А.М.__________ 

_____________ 20___ж. 

 

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

DSh 2401 «Дене шынықтыру» пəні 

DSh 13 «Дене шынықтыру» модулі 

 5В010400 «Бастапқы əскери дайындық» мамандығы 

Жол - көлік  факультеті 

 «Дене тəрбиесі» кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

 2015 

Алғы сөз 

 

Студентерге арналған оқыту пəндер бағдарламасына жасалған (syllabus): Дене тəрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахметуллаев Жақсыбек 

Балтабаевич.  

 

«Дене тəрбиесі» кафедрасының отырысында талқынған.  

Хаттама № _______   «____»_____________________2016ж 

 

Кафедраның меңгерушісі Головин И.Л. ______________ (қолы)  

«____» ________ 2016 жылы 

 

ИЭжМФ факультетінің оқу-əдістемелік кеңесімен бекітілген   

Хаттама № _______   «____»___________________2016ж 

 

Төрағасы________ (Қолы) 

«____» __________ 2016ж 

 

 

Кафедрамен келісімен ___________________________________                                                       (кафедраның аталуы) 

 

Меңгерушісі_______________________ «____»_________ 2016ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    Оқытушы жайлы мəлеметтер жəне байланыс ақпараты 

 

«Дене тəрбиесі» кафедрасының  аға оқытушысы Рахметуллаев Ж.Б. КарМТУ 

Бейбітшілік бульвары, 56 спорт кешенінде орналасқан.   

 

Тəртіптің қиыншылығы  

Семестр

 

Кредиттердің 

саны


 

ECTS 


Сабактардыңтүрі 

СӨЖ


 сағатт

 

саны  

Жалпы


 сағат

  

Бакылау 

нысаны


 

Байланыссағаттарының саны 

СӨЖ 

сағат 


саны 

Жалпы 


сағат  

лекции 


Практикалық

сабақтары 

Зертханалық 

сабақтары 

1-7 16 24  - 

480 


-

 

- 

-

 -

 

480 Сар. 

несие


 

Тəртіптің сипаттамасы 

 

«Дене  шынықтыру»  тəртібі  қосымша  оқыту  тəртібіне  кіреді  (міндетті 

компонент), ұлттық бағдарламаның ажыралмас бөлігі жəне кəсіби тұлғаның 

мəдениетінің  заманауи  маманның  оқулық  тəртібі  болып  табылады,  барлық 

мамандарға  міндетті,  ол  дене  қызметінің  дайындығын  қамтамасыз  етеді, 

салауатты  өмір  салтының  ұғыну  қажеттілігінің  тəртібі,  физикалық  жəне 

психофизикалық  жағдайының  оңтайландыруы,  студентін  дене  шыныктыру 

білімін арттыру.                                                                                                            

 

«Дене шынықтыру» пəнінің  мақсаттары мен міндеттері  

     


Дене шынықтырудың ортақ мəдениетпен шартталғаны, ол өздік саланы 

құрайтындығы,  саланың  ерекше  əрекетін,  тұлғаның  физикалық  жетілдіру 

барысындағы əдісі мен тəсілі. 

     


Дене  шынықтыру  тəртібінің  негізгі  мақсаты–студенттердің  əлеуметтік 

жəне жеке тұлғалық құзыретін қалыптастыру, сақтау, денсаулықтын нығайту 

жəне  кəсіби  жұмыс  үшін  студенттерінің  оқыту  үшін  дене  шынықтыру  жəне 

спорт құралдырын пайдалана отырып тиісті. 

Тəртіптің міндеттері: 

Дене  шынықтыру  тəртібінің  біліктілігін  білім  берудің  мемлекеттік  білім 

беруінің стандартының талаптарына сəйкес түлегі білуі тиіс: 

 адам дамды жəне маманы оқытуының дене шынықтыру рөлі. 

 дене  шынықтыру  жəне  спорт  саласында  Қ.Р-ның  мемлекеттік 

саясатының негіздері. 

 

дене  шынықтыру  жəне  салуатты  өмір  салтының  теориялық  жəне əдістемелік негіздері. 

 дене шынықтыру жəне спорт саласында Қ.Р-ның негізгі жетістіктері. 

 дене шынықтыру жəне спорт сабақтарының гигиеналық жəне 

ұйымдастырушылық негіздері. 

 

Қабілетті болуы тиіс: денсаулығын  сақтауды  жəне  нығайту,  дамуын  жəне  психико-физикалық 

қабілеттері  мен  қасиеттерін  қамтамасыз  ету  үшін  өмірлік  даңдыларды 

қолдану. 

 дене жаттығулары жəне спорттың түрлерін кауіпсіз болуын ережелерді 

қолдану. 

 

өмірлік  жəне  кəсіби  мақсатына  жету  үшін  дене  шынықтыру-спорттық қызметтерінің тəжірибисін пайдалану. 

 

Практикалық дағдыларды меңгеруге:  

спорттық-бұқаралық жəне 

спорттық-сауықтық 

өлшеулерін 

ұйымдастыру. 

 

Тақырыбы пəн жоспары 

 

Бөлімнің аталуы, (Тақырыптар)  Сабақтардың түрібойынша 

қиыншылық 

Дəріс 

Тəжірбиелі 

Жалпы физикалық дайындық           

(физикалық қасиеттерінің дамуы) 

- 104 


Арнайы физиалық дайындық 

-

 84 

Спорттын түрлері ( атлетикалық 

гимнастика, спорттық жəне қозғалмалы 

ойындар, жеңіл атлетика, шаңғы спорты) 

-

 

150 Кəсіби-қолданбалы физикалық дайындық

-

 64 

Заманауи сауықтыратын жүйелер 

-

 

43 Физикалық сабақ үрдісіндегі 

жаттығуларды  бақылау 

-

 

35 Барлығы 

-

 480 

 

Тəжірбиелі сабақ бойынша тізім:    

1.

  Волейбол бойынша сабақ. 

2.

  Баскетбол бойынша сабақ. 

3.

  Жеңіл атлетика бойынша сабақ. 

4.

  Күрес бойынша сабақ. 

5.

  Үстел теннисі бойынша сабақ. 

6.

  Атлетикалық гтмнастика бойынша сабақ. 

7.

  Футбол бойынша сабақ. 

 


Зертханалық жұмыс бойынша тізім

Бұл зертханалық сабақ бойынша бағыт қаралмаған. 

 

Курстық жоба бойынша тізім (жұмыс) 

Бұл курстық бойынша бағыт қаралмаған. 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы 

Бұл бағытқа арналған СӨЖ бақылау жұмыстары қаралмаған. 

 

Студенттердін білім бағасының сипатбелгісі 

 

Емтихандық  баға  максималдық  көрсеткіштердін  үлгерушілік  жиынтығының 

тəртібімен анықталады, рубеждық бақылау бойынша(60%) жəне қорытынды 

аттестация бойынша (емтихан) (40%) жəне 100% мағынасын құрайды 

 

Пəн бойынша кестесі жəне жеткізу нысаналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау 

түрі 

Жұмыстың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсыналатын 

оқу 

Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

нысаны 

Өтуінің 

мерзімі 

Баллы 

Практикал

ық 

сабақтарының 

орындау 


жəне 

қатысу 


Практикалық 

материалдарме

н танысу, дене 

тəрбиесі 

дағдылану  

Практикалық 

сабақтар үшін 

əдістік 


материалдар  

15 апта 


Ағындағы 6,10, 

12,14 


апта 

60 


Тестілерін

орындау 


Алынған 

материалды 

тексекру  

 1 


байланыс 

сағат 


Рубежны

й 

7,14 апта 

40 


Барлығы  

 

     

100 

Студенттердін физикалық дайындылықтарының бақылау нормативтері 

                          негізгі оқу бөлімі (күзгі семестр) 

 

Еркектер 

Сынақтардың 

түрі  

Ұпайлар 

 

 

Өте жақсы  

Жақсы 


 

Қанағаттанарлық 

Қанағаттан

ғысыз 


А 

А- 


В+ 

В 

В- С+ 

С 

С- Д+ 

Д- F 


100м жүгіріс 

13,3 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,3 14,4 14,6 14,7 

14.8 

2000м жүгіріс, мин 

9,00 9,30 9,35 9,40 9,45 9,50 9,55 10,0 10,5 10,10 

10.11 

Орнынансекіру 250 245 240 235 230 225 220 215 210 200 

195 


Тартылу, саңы 

15 13 12 11 10  9  8  7  5  4 

Астығаеңкейуі, см 18 16 14 12 10  8  6  4  2  1 

Қолды бүгу саңы 40 37 33 30 27 24 20 15 10  8 

Шаңғымен 5км жүгүру, мин 

23,50 24,30 25,00 25,30 26,00 26,30 27,00 27,30 28,30 29,00 

29,30 

Жүзу (50м,с) 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 54,0 57,0 61,0 60,0 62,0 

63,0 


 

 Əйелдер 

 

Сынақтардың түрі 

Ұпайлар 

 

 

Өте жақсы 

 

Жақсы  

Қанағаттанарлық

 

Қанағаттанғысыз 

А 

А- В+ 

В 

В- С+ 

С 

С- Д+ 

Д- F 


100м жүгіріс 

15,7 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,2 17,6 17,9 19,0 

19,1 

Жүгіріп-жүру 6-минут, м 

 

1200  1190 1150 1110 1090 1080 1060 1041000 800 

790 

Орнынансекіру,см 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 

140 


Астығаеңкейуі,см 

21 18 16 14 13 11  9 8 6  4 

1мин ішінде дененді көтеру, саңы 

44 42 40 39 38 36 34 33 32 31 

30 

Шаңғымен 3км жүгіру, мин 

18,00 18,15 18,30 18,45 19,00 19,30 19,45 20,0

21,00 22,00 23,00 

Жүзу (50м,с) 

Ескере уақыт алмағанда 

 

 

Студенттердін президенттік сынақтамаға  физикалық дайындықтың нормативтері 

 (көктемгі семестр) 

Сынақтардың түрі 

Президенттік дəриже 

Ұлттық дайындықтың 

дəрижесі 

Еркектер 

100м жүгіріс, с 13,0 

13,52 

3000м жүгіріс, мин 12.00,0  12.30,0 Ұзындыққа  орнынан  секіру, 

см 


260 245 

Тартылу, саны 17 14 

Шаңғымен  5км  жүгіру,  мин 

əлде 6-минут жүгіріп жүру 

24.00,0 

1650 


25.00,0 

1500 


Жүзу (50м,с) 40,0 

45,0 


Атылыс, ұпайлар 42  36 

Əйелдер 

100м жүгіріс, с 15,5 

16,0 

1000м жүгіріс, мин 4.20,0  4.44,0 Орнынансекіру, см 200 

190 


Денендіарқандажатып 

көтеру 1мин ішінде, саңы 

50 45 

Шаңғымен 3км жүгіру , мин əлде 6-минут жүгіріп-жүру 

17.00,0 


1350 

18.30,0 


1200 

Жүзу (50м,с) 50,0 

1.00,0 

Атылыс, ұпайлар 40  33  

 

  Саясатпен тəртіп 

 

«Физикалық  мəдениет»  тəртібін  зерттеу  барысында  келесі  ережелерді сақтауынызды сұраймын: 

1.

 Сабаққа қалып келмеу. 

2.

  Сабақты  дəлелді  себепсіз  қалдырмау,  ауырып  қалған  жағдайда 

анықтама жазып беру, басқа жағдайда түсінік хат жазып беру. 

3.

 

Оқулық үрдісте белсенді қатысу. 4.

 

Спорттық-көпшік іс шараларда белсенді қатысу. 5.

 

Физикалық жағдайды жəне физикалық қатысу дайындықты жетілдіру. 6.

 

 Курстастармен  жəне  оқытушылармен  төзімді,  игілікті,  ашық  болу керек. 

 

Негізгі əдебиет тізімі 

1.

 Каначатов  Е.  Б,  Гаранько  М.  И.,  Кульназаров  А.  К.  Президентские 

тесты физической подготовленности. Астана, 2004 г. 

2.

 

Петров  Н.  Я.,  Соколов  В.  А.  Физическое  воспитание  студентов. Минск, 2008 г. 

3.

 Рыбалова  С.  И.,  Рыбалов  Ю.  В.  Легкая  атлетика.  Учебное  пособие. 

Москва, 2012 г. 

4.

 

Андреев  В.  И.,  Капилевич  Л.  В. Баскетбол.  Учебное пособие.  Томск, 2010 г.  Кульбеда В. С. Волейбол. Учебное пособие. Гамель, 2010 г. 

5.

 Барчукова Г. В., Богушаев  М. М., Матицин О. В. Теория и методика 

настольного тенниса. Москва, 2010 г. 

6.

 

Завиров  А.  И.  Футбол.  Учебное  пособие  для  начинающих. Москва,2010 г. 

7.

 Андреев С. Н. Мини – футбол в школе. Москва, 2006 г. 

8.

 Кенжалгин Д. Қазақ күресі. Алматы, 2012 ж. 

9.

 Попов С. Н. Лечебная физическая культура. Москва, 2004 г. 

10.


 

Смирнов И. Ю. Физкультура для специальной медицинской группы. 

Кострома, 2012 г. 


11.

 

Афанасенко  Е.  Э.  Формирование  мотивационно - ценностного отношения  к  физической  культуре  у  студентов  специальной  медицинской 

группы. Москва, 2006 г.  

Қосымша əдебиет тізімі 

1.

 Жилкин А. И., Кузьмин В. С, Сидорчук Е. В. Легкая атлетика. Учебное 

пособие. 6 издание. Москва, 2009 г. 

2.

 

Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. Легкая атлетика. Учебное пособие для вузов. Академия, 2008 г. 

3.

 Кобринский М. Е. Легкая атлетика. Тесей, 2005 г.  

4.

 Новоселов  М.  А.,  Аракелян  Е.  Е.,  Бабенин  В.  Ф.  Разработка 

электронного учебного пособия по легкой атлетике. Минск, 2009 г. 

5.

 

 Скворцова  М.  Ю.  Методика  проведения  занятий  по  физической подготовке баскетболистов. Кемерово, 2010 г. 

6.

  Карлюк Т. В. Учебно – методическое пособие по баскетболу. Гомель, 

2010 г. 


7.

 

Бибик  В.  Л.  Основы  учебно-тренировочного  процесса  по  баскетболу. Томск, 2010 г. 

8.

 Заборов В. Г. Обучение технике приема подачи. Томск, 2008 г. 

9.

 Булыкина Л. В., Фомин Е. В. Волейбол для всех. Москва, 2012 г. 

10.


 

Туба В. П., Родин А. В. Волейбол в университете. Москва, 2009 г. 

11.

 

Мосин  А.  О.  Учебно – методический  комплекс  для  занятий настольным теннисом. Москва, 20013 г. 

12.


 

Барчукова  Г.  В.,  Мизин  А.  Н.  Настольный  теннис.  Учебное  пособие 

для студентов. Кемерово, 2008 г. 

13.


 

Овчаров В. С. Играем в футбол. Программа факультативных занятий. 

Минск, 2009 г. 

14.


 

Банников  С.  Е.,  Минязов  Р.  И.  Футбол.  Учебно – методическое 

пособие. Москва, 2006 г. 

15.


 

Лапшин О. В. Теория и методика подготовки футболистов. Москва,  

16.

 

Кенжалин Д. Қазаққолдаукерек. Алматы, 2012 ж. 17.

 

Əліқожа  Б.  №  Қазақ  күресінің  абыройын  алқақтанқан    аламан 2. Алматы, 2011 ж. 

18.


 

Гляда С.  А., Старов М. А.,  Батыгин Ю. В. Стань сильным. Учебно – 

методическое пособие по основам пауэрлифтинга. Москва, 2013 г. 

19.


 

Шейко Б. И. Пауэрлифтинг. Уфа, 2009 г. 

20.

 

Иванов  Л.  И.  Программа  по  физической  культуре  для  студентов специальной медицинской группы. Москва, 2012 г. 

21.


 

Малиновская  Л.  С. , Мамонова  О.  В.,  Федорова  Г.  А.  Физическая 

культура – важнейший  аспект  здорового  образа  жизни  студентов 

спец..мед.групп. Вологда, 2011 г. 

22.

 

Гришина О. Н. Методическая разработка по баскетболу, 2012г. 23.

 

Сейсенова  А.  С.  Методическая  разработка  по  баскетболу  (каз.яз), 2013г. 

24.


 

Саденов Р. М. Методическая разработка по волейболу, 2012г. 25.

 

Елеукешов  О.  Н.  Методическая  разработка  по  волейболу  (каз.яз), 2013г. 

26.


 

Черясова О. Ю. Методическая разработка по легкой атлетике, 2012г. 

27.

 

Якуб Г. Ф. Методическая разработка по общефизической подготовке,  2010

 

ж. 28.

 

Кужахметов  С.  Б.  Методические  рекомендации  по  пауэрлифтингу, 2012ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

DSh 2401 «Дене шынықтыру» пəні 

DSh 13 «Дене шынықтыру» модулі 

 5В010400 «Бастапқы əскери дайындық» мамандығы 

Жол - көлік  факультеті 

 «Дене тəрбиесі» кафедрасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік баспасы  шенеуніктер № 50  31.03.2004. 

Мөрге қол қойылған ______    20__г.  Формат 90х60/16. Баспа   _____ данасы.  

 Көлем  ___ оқ. басп. шен. 

Тапсырыс № __________ 

келісім бағасы 

_______________________________________________________________ 

100027. КарМТУ баспасы , Караганда, Бейбітшілік бульвары, 56  

 

 

 

Каталог: syllabus
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) kвshT 2216 «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні Til 4 Тілдік модулі
syllabus -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі

жүктеу 97.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет