БАҒдарламасы семей 2013 поәК 042-18-12 45/02-2013 №1 басылым 18. 09. 2013ж. 8 беттің 2-сі Алғы сөз ҚҰрастырған ерланова Г. Ж., «Ақпараттық жүйелер»жүктеу 241.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі241.26 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ  

3 деңгейлі СМК құжаты 

ПОӘК 

ПОӘК 


 042-18-12.1.45/02-2013 

«Экономикалық-

ақпараттық жүйелерде 

жаңа технологиялар»  

пәнінің студенттерге 

арналған бағдарламасы 

№1 басылым 

18.09.2013ж 

 

 

 

 

«

«Экономикалық-ақпараттық жүйелерде 

жаңа технологиялар

»

»

 

 

 

ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

5В050900


– «Қаржы»

, 5В051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару», 

мамандықтарына арналған 

 

 СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Семей 

2013 

ПОӘК 042-18-12.1.45/02-2013 

№ 1 басылым 

18.09.2013ж. 

8 беттің 2-сі   

 

  

Алғы сөз 

1. ҚҰРАСТЫРҒАН 

___________  Ерланова  Г.Ж.,  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға 

оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

«___09__» ______09_____________ 2013 ж. 

 

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ 2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің 

 «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.  

Хаттама № _1__  «__09__» ___09_____________ 2013 ж. 

Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./ 

 

2.2.  «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  факультетінің  оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.  

Хаттама № _1__  «_11_» _______09___________ 2013ж. 

Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./ 

 

3. БЕКІТІЛДІ Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесі  отырысында  баспаға  жіберуге 

ұсынылды және мақұлданды.  

Хаттама № _1__  «_18_»______09_______2013ж. 

ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор 

 _______________ / Г.К. Искакова / 

 

 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР 

 


ПОӘК 042-18-12.1.45/02-2013 

№ 1 басылым 

18.09.2013ж. 

8 беттің 3-сі   

 

 МАЗМҰНЫ  

 

1. 


Жалпы мағлұматтар 

 

2. Пәнді менгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар 

 

3. Курс форматы және саясаты 

 

4. Баға қою саясаты 

 

5. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 

 

6. ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны 

 

7. Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі 

 

 ПОӘК 042-18-12.1.45/02-2013 

№ 1 басылым 

18.09.2013ж. 

8 беттің 4-сі   

 

 1. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР 

 

1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар  

Ерланова Гульмира Жумагалиевна  

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы  

Байланыс ақпараты – тел.: 35-, оқу корпусы № 1, кабинет № 1111  

Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 311;  

Кредиттер саны — 3;  

 

1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы «ЭАЖ-да  жаңа  технологиялар»    пәні  студенттерді  математикалық  модельдеу 

көмегімен нақты өмір заңдылықтарын практикалық қызметте пайдалану және тану 

процесінде  туындайтын  математикалық  есептерді  есептеу  алгоритмі  шешімінің 

компьютерлер көмегімен құрастыру және пайдалануды дайындайды.   

1.3. Осы курстың мақсаты:  

 Экономикалық  ақпараттық  жүйелердің  құрылымы  мен  құрамын  оқу  және 

оларды экономикалық шығармашылықтың әртүрлі салаларында пайдалану

 

Ақпараттық технологияларды тұрғызудың теоретикалық негізін білу;  

Берілген пәндік облыстағы есептерді шешудің тәжірибелік тәсілін үйрету. 1.4. Пәнді оқудың негізгі міндеті: 

 Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау және қолдану, сондай ақ құру 

және оның функциясын білу; 

 

Ақпараттық жүйелердің мақсатын, міндетін анықтай білу;  

Белгілі ақпараттық жүйелердің жетістіктері мен кемшіліктерін анықтай білу және оларды жетілдіру әдістерін білу; 

 Қазіргі  ақпараттық технологиялар  туралы  және  оларды  мекемені  басқаруда 

эффектілі пайдалануды білу. 

1.5.   Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

 Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау және қолдану, сондай ақ құру 

және оның функциясын білу; 

 

Ақпараттық технологияларды тұрғызудың теоретикалық негізін білу;  

Экономикалық  ақпараттық  жүйелердің  құрылымы  мен  құрамын  оқу  және оларды экономикалық шығармашылықтың әртүрлі салаларында пайдалану; 

 Ақпараттық жүйелердің мақсатын, міндетін анықтай білу; 

 Ақпараттық технологияларды тұрғызудың теориялық негізін түсіну; 

 Қазіргі  ақпараттық  технологиялар  туралы  және  оларды  мекемені  басқаруда 

эффектілі пайдалануды білу; 

 

Берілген пәндік облыстағы есептерді шешудің тәжірибелік тәсілін үйрету. 1.6. Курс пререквизиттері: 

 Информатика; 

 Экономикалық теория негізі. 

1.7. Курс постреквизиттері: ПОӘК 042-18-12.1.45/02-2013 

№ 1 басылым 

18.09.2013ж. 

8 беттің 5-сі   

  

Бухгалтерлік есеп және аудит

 

Эконометрика;  

Экономиканы модельдеу және деректерін талдау;  

Мекемені ұйымдастыру.  

 

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

САҒАТ ҮЛЕСТІРІЛІМІ 

Кесте 1 – Пәннің мазмұны. Сағат үлестірілімі 

Тақырып аты 

Сағат саны 

Әдебиет 

Дәр


іс 

С

ТС ЗС 

ОБС


ӨЖ 

С

ӨЖ Ақпараттық жүйелерге кіріспе. 

Ақпараттық  жүйелер  ұғымы. 

Ақпараттық  жүйелердің  даму 

этаптары.    

Ақпараттық 

жүйелердегі 

басқару құрылымының ролі   Ақпараттық 

жүйелер 


құрылымы 

және 


классификациясы   

Ақпараттық  жүйелерді  есептің 

құрылымдануына 

қарай 


классификациялау   

Ақпараттық  жүйелердің  басқа 

классификациялары.   

Ақпараттық 

жүйе 

мен 


Ақпараттық технологиялар   

Экономикалық 

ақпараттық 

жүйелердегі 

ақпараттық 

технологияларға кіріспе   Ақпараттық  технологиялардың 

даму тенденциясы   Ақпараттық жүйелерді жобалау 

әдістемесі   Қаржылық  –  экономикалық 

ақпараттық жүйелер   Банктік ақпараттық жүйелер   

Нарықтық 

қордың 

автоматтандырылған жүйесі   ПОӘК 042-18-12.1.45/02-2013 

№ 1 басылым 

18.09.2013ж. 

8 беттің 6-сі   

 

Басқарудың автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі   Ақпараттандырудың 

перспективалары    

3. ПӘНДІ МЕҢГЕРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҮСҚАУЛАР  

Бұл  курсты  меңгеру  кезінде  студент дәріске,  практикалық  сабақтарға  міндетті 

түрде  қатысу.  Егер  студент  өз  бетімен  меңгере  алса,  ОБСӨЖ-ге  қатысуы  міндетті 

емес. Дәрісті меңгергеннен кейін, практикалық тапсырма орындалу керек. ОбСӨЖ-

ді оқытушы көмегімен немесе өз бетімен орындап, уақытында тапсыру керек. Өздік 

жұмысты  орындау  барлық  менгерген  материал  негізінде  студент  өз  бетімен 

орындайды, көрсетілген уақытта тапсыру міндетті. 

 

4. КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ 

келесі талаптар: 

 дәріске,  СТС  және  ОБСӨЖ  міндетті  түрде  қатысу.  Егер  қандай  да 

себептермен  студент  сабақты  босатқан  болса,  сол  күні  сабақта  өтілген 

материалға өзі жауапты болады.  

 Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет. 

 Сабақты  жүйелі  түрде  бұзып,  тәртіп  бұзған  студент  аудиториядан 

шығарылады, немесе барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға қойылады. 

 

СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті  

Бақылау  жұмыстары  міндетті  түрде  орындалып,  аталған  уақытта тапсырылуы  қажет.  Кешіктіріліп  өткізілген  жұмыс  автоматты  түрде  төмен 

бағамен бағаланады. 

 

Көшіру  орын  алғанда  студент  аудиториядан  шығарылады  немесе "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.  

Межелік  бақылауға  сабаққа  қатысуы,  ағымдағы  және  үй  жұмыстары,  тақта 

алдында жауап беруі, орынында жауап беруі және бақылау жұмыстарын уақытында 

тапсыруы кіреді. 

Қортынды  бақылау  барлық  бақылауды  қамтиды:  Емтихан  бағасы  межелік 

бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан  – 60%) қамтиды да  

100% құрайды.  

ОБСӨЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.  

 

5. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ 

Кесте 2 – Семестр бағаларын есептеу 

апта 

Бақылау түрі Барлық 

балл 


Ескерту 

1-7 


1-7 аптада сабаққа қатысу 

30 


 

Тәжірибелік сабақ 25 

 


ПОӘК 042-18-12.1.45/02-2013 

№ 1 басылым 

18.09.2013ж. 

8 беттің 7-сі   

 Тәжірибелік сабақ 

 ОБСӨЖ 

10 


 

СӨЖ 


20 

 Тәжірибелік сабақ 

25 


 

Тәжірибелік сабақ  

ОБСӨЖ 10 

 

СӨЖ 20 

 Тәжірибелік сабақ 

25 


 

Тәжірибелік сабақ 25 

 

ОБСӨЖ 10 

 

СӨЖ 20 

 Межелік бақылау 1 

80 


 

1-7 аптадағы жинаған баллдар саны 

300 

 

8-15 аптада сабаққа қатысу балы 

30 

 Тәжірибелік сабақ 

 Тәжірибелік сабақ 

25 

 

ОБСӨЖ  

СӨЖ  

10 Тәжірибелік сабақ 

 ОБСӨЖ 

10 


 

СӨЖ 


20 

 

11 Тәжірибелік сабақ 

25 


 

ОБСӨЖ 


 

СӨЖ  

12 Тәжірибелік сабақ 

 ОБСӨЖ 

10 


 

СӨЖ 


20 

 

13 Тәжірибелік сабақ 

25 


 

ПОӘК 042-18-12.1.45/02-2013 

№ 1 басылым 

18.09.2013ж. 

8 беттің 8-сі   

 

ОБСӨЖ  

СӨЖ  

14 Тәжірибелік сабақ 

 ОБСӨЖ 

10 


 

СӨЖ 


20 

 

15 15 

Тәжірибелік сабақ 

25 

 

Межелік бақылау 2 80 

 

8-15 аптада жинаған баллдар саны 300 

 

Емтихан балы 

400 

 

Академиялық кезең бойынша балл 

1000 

 

 

6. ӘДЕБИЕТ 6.1. Негізгі 

6.1.1.  Максимова  О.  В.,  Невзорова  В.  И.  Информационные  технологии  для 

экономистов: - Ростов – на –Дону, Феникс, 2004. 

6.1.2. Карминский А. М., Нестеров П. В. Информатизация бизнеса: -  М.: Финансы и 

статистика, 1997. 

6.1.3.  Овчаренко  Е.  К.,  Ильина  О.  П.,  Балыбердин  Е.  В.  Финансово-экономические 

расчеты в Excel. Издание 2-е, дополненное: - М.: Издательство «Филинъ», 1998. 

6.1.4. Рудикова Л. В. Microsoft Excel для студента: - СПб.: «БХВ - Петербург», 2005 6.2.Қосымша 

6.2.1.  Автоматизированные  информационные  технологии  в  экономике./под  ред. 

Проф. Г. А. Титоренко М.: Юнити, 1998. 

6.2.2. Мишенин А. Теория экономических информационных систем. – М., Финансы 

и статистика, 1993. 

6.2.3. Бойко В. В., Савинков В. М. Проектирование информационной базы на основе 

СУБД. – М.: Финансы и статистика, 1987 

6.2.4. Компьютерные технологии обработки информации./ Под ред. Назарова С. В. – 

М.: Финансы и статистика, 1993 

 

 Каталог: ebook -> umkd
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 119/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Математиканы оқыту теориясы 5B010900-Математика мамандығына арналған студенттерге арналған пәннің ОҚу бағдарламасы
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> 3 деңгейлі смж құжаты поәК Е поәК 042-14-4-05. 20. 24/03- 2009 ж. ПoәК ««Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар»
umkd -> Оқу-әдістемелік материалдар «Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі»
umkd -> Бағдарламасы «Дискретті математикалық логика»
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 113/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 06/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым

жүктеу 241.26 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет