Бағдарламасы поәК №1 басылым 18. 09. 2013жжүктеу 92.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.06.2017
өлшемі92.8 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

3 деңгейлі СМК құжаты 

ПОӘК 

ПОӘК  


042-18-12.1.71/2-2013 

«1С 


ортасында 

бағдарламалау» 

пәнінің 

студенттерге 

арналған 

бағдарламасы 

ПОӘК 

№1 басылым 18.09.2013ж 

 

  

 

 

 

 

 

«1С ортасында бағдарламалау

»

»

 

 

 

 

пәнінен оқу-әдістемелік кешен 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»   мамандығына арналған 

 

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

  

 

 

 

 

 

 

Семей 

2013 

ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 2-сі   

 

 Алғы сӛз 

1. ҚҰРАСТЫРҒАН 

Құрастырған  ___________  И.Б.Карымсакова,  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының 

аға оқытушысы, Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

«__09___» ___________09_________ 2013 ж. 

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ 

2.1. Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер» 

кафедрасы отырысында қарастырылды.  

Хаттама № _1__  «__09___» ____________09________ 2013 ж. 

Кафедра меңгерушісі __________ / С.К.Смагулов, э.ғ.к./ 

2.2. Факультетің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.  

Хаттама № _1__  «___11__» ________09____________ 2013 ж. 

Тӛрағасы __________ /Бекбаева Р.С./ 

3. БЕКІТІЛДІ 

Университеттің  Оқу-әдістемелік    кеңесі  отырысында  баспаға  жіберуге  ұсынылды 

және  мақұлданды.  

Хаттама № _1__  «_18__»_____09_________2013  ж. 

Оқу жұмысы бойынша проректор_______________ /Искакова Г.К./ 

 

    4. АЛҒАШ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ  

 


ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 3-сі   

 

 МАЗМҰНЫ  

 

1. 


Жалпы мағлұматтар 

 

2. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бӛлу  

 

3. Пәнді менгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар  

 

4. Курс форматы  

 

5. Курс саясаты 

 

6. Баға қою саясаты  

 

7. Әдебиеттер 

 

 ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 4-сі   

 

 1. ЖАЛПЫ МАҒЛҦМАТТАР 

 

1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар Карымсакова Индира Бекеновна, Ақпараттық жүйелер магистрі 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

Байланыс ақпараты – тел.: 35-26-22, оқу корпусы № 1, кабинет № 1111 

Сабақ ӛткізу аудиториясы - аудитория № 1108; 

Кредиттер саны — 3; 

 

1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы «1С ортасында бағдарламалау» пәні 5В070300-«Ақпараттық жүйелер»  мамандығында 

оқитын студенттер үшін  1С:Предприятие бағдарламасында жобалауды толық қарастырады. 

Аталған программалар жайлы мағлұматтар дәріс сабақтарында беріледі және олармен жұмыс 

істеу реті тәжірибелік сабақтарында кӛрсетіледі.  

1.3. Осы курстың мақсаты 1С:Предприятие негіздерімен жүйелі түрле танысу. 

1.4. Пәнді оқудың негізгі міндеті: 

 

1С:Предприятие бағдарламасында жобалуды қарастыру;  

негізгі операцияларын қарастыру 

құралдармен танысу;  

1С:Предприятие меңгеру. 1.5.   Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

 1С:Предприятие бағдарламасында жобалауды үйрену; 

 Шешу әдістерін таңдап, шешу алгоритмдерін құра білулері; 

 Тәжірибелік  сабақтарда  теориялық  және  практикалық  сабақтарда  алған  білімдерін 

одан әрі бекіту мақсатымен есептік есептерін шығару үшін ӛз беттерімен жұмыс істеуге; 

 

Алгоритм  құрудың  маңызды  амалдары  мен  әдістерін,  оларды  формальды  сипаттау  және орындау тәсілдерін білуге. 

1.6. Курс пререквизиттері: 

 

Есеп және аудит  

Экономикадағы АЖ 1.7. Курс постреквизиттері: 

 Дипломдық жоба 

 


ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 5-сі   

 

2. ПӘН МАЗМҦНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҤРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӚЛУ  

Кесте 3 – Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бӛлу  

Тақырып 


атауы 

Сағаттар саны 

Әдебиет 

Дәріс  Тәж  Лаб  ОБСӚЖ  СӚЖ Негізгі 


түсініктер, 

ақпараттық 

база 

құру, 


жүйешелер 

1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы: Экономика, 2008.- 356 с.  

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495  

Анықтамалық

тар 1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495  

Құжаттар 

1.Султанбекова, А.О. 

Новые 


технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Модульдер, 

формалар, 

объекттер 

1.Султанбекова, А.О. 

Новые 


технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Жинақтау 

регистрлері. 

Қарапайым 

есеп 1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 6-сі   

 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. Макеттер.  

Мәліметтердің 

периодтық 

регистрлері. 

Есептеулер 

1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Құжатты 


бернеше 

регистрлерден 

ӛткізу. 

Жинақтаудың 

айналмалы 

регистрлары 

1.Султанбекова, А.О. 

Новые 


технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Есептер 
1.Султанбекова, А.О. 

Новые 


технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Құжатты 


ӛткізуді 

оптимизациял

ау 1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Сипаттамалар 

тұрлерінің 

жоспары 
1.Султанбекова, А.О. 

Новые 


технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Бухгалтерлік 

есеп.  

Есептесу 

1.Султанбекова, А.О. 

Новые 


технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 7-сі   

 

түрлерінің жоспары, 

есептесу 

регистрі 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Мәліметтер 

қорынан іздеу. 

Тапсырмалард

ы 

кестемен орындау. 

Ӛткізулерді 

құжат 

формасында түзету 

1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Қолданушыла

р  тізімі  және 

олардың  ролі. 

Жұмыс  столы 

және 


командалық 

интерфейсті 

баптау 1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Мәліметтерді 

алмасу 1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

Функционалд

ық  опциялар. 

Талғау  және 

негізде  еңгізу. 

Формаларды 

құру әдістері 

1.Султанбекова, 

А.О. 


Новые 

технологии 

в 

экономических информационных  системах:  учеб. 

пособие  /  А.О.  Султанбекова.- 

Алматы:  Экономика,  2008.-  356  с. 

2.Кузнецов, 

В. 

Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ 

В.  Кузнецов;  С.Засорин.-  СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

3. ПӘНДІ МЕҢГЕРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҤСҚАУЛАР  

Бұл  курсты  меңгеру  кезінде  студент  дәріске,  практикалық  сабақтарға  міндетті  түрде 

қатысу.  Егер  студент  ӛз  бетімен  меңгере  алса,  ОБСӚЖ-ге  қатысуы  міндетті  емес.  Дәрісті 

меңгергеннен кейін, практикалық тапсырма орындалу керек. ОБСӚЖ-ді оқытушы кӛмегімен 

немесе  ӛз  бетімен  орындап,  уақытында  тапсыру  керек.  Ӛздік  жұмысты  орындау  барлық 

менгерген  материал  негізінде  студент  ӛз  бетімен  орындайды,  кӛрсетілген  уақытта  тапсыру 

міндетті. 


ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 8-сі   

 

4. КУРС ФОРМАТЫ  

Межелік  бақылауға  сабаққа  қатысуы,  ағымдағы  және  үй  жұмыстары,  тақта  алдында  жауап 

беруі,  орынында  жауап  беруі  және  бақылау  жұмыстарын  уақытында  тапсыруы  кіреді.  Әрбір 

дәрістік сабақта 5-7 негізгі ұғымдарды меңгеру қажет. 

Қортынды  бақылау  барлық  бақылауды  қамтиды:  Емтихан  бағасы  межелік  бақылау  (40%) 

және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да  100% құрайды.  

ОБСӚЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.  5. КУРС САЯСАТЫ 

Келесі талаптар: 

 

дәріске, СТС және ОБСӚЖ міндетті түрде қатысу. Егер қандай да себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта ӛтілген материалға ӛзі жауапты болады.  

 Сабақ үстінде ұялы телефонды ӛшіріп қою қажет. 

 Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылады, немесе 

барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға қойылады. 

 

СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті 6. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ 

«1С ортасында бағдарламалау» пәнінен баллдарды бӛлу 

 

 

Апта  Бақылау тҥрі 

Балл 

Ескерту 

1-8 апталарда дәрістік сабақтарға дайындық және қатысу 

30 


Дәріс 

СӚЖ 30 

СӚЖ 


Практикалық тапсырма 

20 

Практикалық сабақ Лабораториялық тапсырма 

20 

Лабораториялық сабақ Практикалық тапсырма 

20 

Практикалық сабақ ОБСӚЖ 

45 


ОБСӚЖ 

Лабораториялық тапсырма 20 

Лабораториялық  сабақ 

СӚЖ 

30 


СӚЖ 

Практикалық тапсырма 25 

Практикалық сабақ 

Межелік бақылау 

60 


Межелік бақылау 

1-7 апталарда оқу нәтижесі бойынша 

300 

 8-15 

апталарда 

дәрістік 

сабақтарға 

дайындық және қатысу 

30 


Дәріс 

 

СӚЖ 30 

СӚЖ 


Практикалық тапсырма 

20 

Практикалық сабақ 10 

Лабораториялық тапсырма 

20 

Лабораториялық сабақ 11 

Практикалық тапсырма 

20 

Практикалық сабақ СӚЖ 

20 


СӚЖ 

12 


Лабораториялық тапсырма 

20 


СӚЖ 

13 


Практикалық тапсырма 

25 


ОБСӚЖ 

14 


ОБСӚЖ 

45 


Межелік бақылау 

 

Межелік бақылау 60 

Практикалық сабақ 

8-15 апталарда оқу нәтижесі бойынша 

300 


 

Емтихан нәтижесі 

400 

 

Академиялық период бойынша баллдар саны 1000 

 


ПОӘК 042-18-12.1.71/2-2013

 

№1 басылым 18.09.2013ж 9 беттің 9-сі   

 

7. ӘДЕБИЕТ 7.1. Негізгі 

7.1.1  Султанбекова,  А.О.  Новые  технологии  в  экономических  информационных  системах:  учеб. 

пособие / А.О. Султанбекова.- Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. 

7.1.2. Кузнецов, В. Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.- СПб: 

БХВ-Петербург, 2008.- 495 с. 

7.1.3. Самоучитель 1С: Бухгалтерии версий 7.5-7.7 в вопросах и ответах/ Под ред. В.Б.Комягина.- 

М.: Триумф, 2000.- 392 с. 

8.2.Қосымша 

7.2.1.  Таттибаев,  К.М.  1С:Бухгалтерия  с  МСФО  для  Казахстана:  учеб.-  практическое  пособие  / К.М. Таттибаев.- Алматы: Экономика, 2009.- 105 с. 

 

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 119/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Математиканы оқыту теориясы 5B010900-Математика мамандығына арналған студенттерге арналған пәннің ОҚу бағдарламасы
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> 3 деңгейлі смж құжаты поәК Е поәК 042-14-4-05. 20. 24/03- 2009 ж. ПoәК ««Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар»
umkd -> Оқу-әдістемелік материалдар «Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі»
umkd -> Бағдарламасы «Дискретті математикалық логика»
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 113/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 06/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым

жүктеу 92.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет