Бағдарламасы негізінде құрастырылғанжүктеу 0.63 Mb.

бет4/5
Дата11.05.2017
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3   4   5

     5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

1. 


Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

2. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 

3. 


Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 


 

6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары: 

 

№  Тақырып 

Мазмұны 

Апта  Əдебиет 

1.  Оқытудың 

саналылық 

ұстанымы 

 

Мотив;  

Қажеттік; 

 

Қатынас;  

Мақсат; 


 

Сана 


 

 1.  Бітібаева Қ. Əдебиетті 

оқыту əдістемесі – А., Руан, 

1997 

2.Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды 

ұйымдастырудың ғылыми-

əдістемелік негіздері – А., 

1995 


 

Голубков В. Методика 

преподавания литературы – 

М., 1962 

Оқытудың берік болу 

ұстанымы 

 

«Қайталау-оқу айнасы; 

 

Оқу еңбегі  

 

  

1. Қазақ 

əдебиетін 

оқыту  тұжырымдамасы  –  А., 

1997 


2. 

Қазақ 


əдебиеті 

пəні 


бойынша 

қазақ 


мектептеріне 

арналған 

бағдарлама 

(V-ІХ-Х-ХІ 

сыныптар, А., 1999) 

 

Қоңыратбаев Ə. 

Əдебиетті  оқыту  методикасы 

– А., Мектеп, 1985 

 

3.  Оқытудың теорияны 

практикамен 

байланыстыру 

ұстанымы 

 

Таным 


теориясы; 

2) 


Теориялық 

ұғымдарды жете 

меңгерту 

 

 1..Бітібаева 

Қ. 

Əдебиетті оқыту  əдістемесі  –  А.,  Руан, 

1997 


2. 

Жұмажанова 

Т. 

Əдебиеттен кластан 

тыс 


жұмыстарды 

ұйымдастырудың 

ғылыми-

əдістемелік  негіздері  –  А., 1995 

3.  Голубков  В.  Методика 

преподавания  литературы  – 

М., 1962 

Оқытудың көрнекілік 

1)Заттық,  образдық, 

графикалық 

 

 1. 

Кудряшов Н. 

Взаимосвязь методов 


ұстанымы 

2)Синтетикалық, 

синхроникалық 

кестелер 

 

 обучения на уроках 

литературы – М., 1981 

2.  Қирабаев С. Мектеп жəне 

қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 

1979 

3.  Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров 

творчествасын оқыту – А., 

1969 

4.  Қалиев С. 

Мектепте 

Ғ.Мүсірепов  шығармаларын 

оқыту жолдары –А., 1974 

5.  Жеке 

оқушылардың 

психикалық 

ерекшелігіне 

ескеру 

ұстанымы 1)А.Құнанбаев, 

Л.Н.Толстойдың осы 

тақырып 

бойынша 


ойлары; 

2) Қиял; 

3)Темперамент; 

4)Зейін 


 

 

 1. 


Мырзағалиев Қ. Қазақ 

əдебиетінен ІХ класта шолу 

тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 

1984 

2. 


Абайдың тəлімгерлік 

талғамы (құрастырған 

Ə.Дайырова) – А., 1996 

3. 


Бітібаева Қ. Əдебиет 

сабағының түрлері мен 

үлгілері – А., 1994 

 Оқытудың 

ізгілендіру 

ұстанымы 

1)Негізгі 

мақсаттары; 

2)Оқытуды 

ізгілендірудің 

сатылары; 

 

 1.  Нургалиева Г.Қ. , Мусин 

Қ.С. Салыстырмалы 

педагогика – А., 1999 

2.  Ержанова С. Сырлы дүние 

(оқу-əдістемелік құрал) – А., 

2002 


3. 

Белинский В.Г. 

Поэзияның тегі мен түріне 

қарай бөлу – А., 1991 

 Оқытудың тиімді 

ұстанымы 

 

Оптимальды оқытудың негіздері; 

2) 


Оқу  тəрбие 

үрдісінің 

ең 

оптимальды варианты 

 

 1.  Қоңыратбаев Ə. 

Əдебиетті оқыту методикасы 

– А., Мектеп, 1985 

2.  Көшімбаев А. Қазақ 

əдебиетін оқыту методикасы 

– А., Мектеп, 1969 

3)  Ақшолақов Т. Көркем 

шығармаға талдау жасау – 

Мектеп, 1993 

4)  Бітібаева Қ. Əдебиетті 

оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

 Ұлттық 

мəдениет  пен 

өнер  негізінде 

əдебиеттен 

жан-жақты 

эстетикалық 

тəрбие беру 

1)  Ұлттық  мəдениет 

пен  өнер  негізінде 

əдебиеттен 

жан-

жақты  эстетикалық тəрбие беру 

 

  

 

 1.  Жұмажанова 

Т. 

Əдебиеттен кластан 

тыс 


жұмыстарды 

ұйымдастырудың 

ғылыми-

əдістемелік  негіздері  –  А., 1995 

2.  Голубков  В.  Методика 

преподавания  литературы  – 

М., 1962 

3.  Никольский 

В. 


Методика 

преподавания 

литературы  в  средней  школе 

– М., Просвещение, 1971 

 Көркем шығармаларды 

тереңдетіп 

оқыту əдістері 

1) 


Тереңдетіп 

оқыту əдістері; 

2) 

Лирикалық шығармаларды 

тереңдетіп оқыту; 

 

1.  Дайырова Ə. 

Орта 


мектепте 

І.Жансүгіров 

творчествасын  оқыту  –  А., 

1969 


2.  Қалиев  С.  Мектепте 

Ғ.Мүсірепов  шығармаларын 

оқыту жолдары – А., 1974 

3) 


Мұқанов 

М. 


Жас 

жəне 


педагогикалық 

психология – А., 1981 

 

10  Көркем шығармаларды 

модульді 

оқыту əдістері 

1)  Прозалық 

шығармаларды 

оқыту; 


2)Проза, 

поэзияны 

талдау модуль 

 

 10 

1.  Қирабаев  С.  Мектеп 

жəне  қазақ  əдебиеті  –  А., 

Мектеп, 1979 

2.  Дайырова 

Ə. 


Орта 

мектепте 

І.Жансүгіров 

творчествасын  оқыту  –  А., 

1969 

 

11  Əдебиет сабағының 

дəстүрден  тыс 

үлгілері 

мен 


түрлері 

1)Əдебиет 

сабағының 

дəстүрден 

тыс 

үлгілері ; 2)Əдебиет 

сабағының 

дəстүрден 

тыс 


түрлері; 

 

  

11 


1.  Бадырақов  Қ.  Жоғары 

кластарда  қазақ  əдебиетінен 

тапсырмалар  жүйесі  –  А., 

1977 


2.  Рубинштейн 

С. 


Воспитание 

читательских 

интересов  школьников  –  М., 

1950 


 

12  Қазақ  əдебиеті 

1)  Жаңадан 

 

1.  Қоңыратбаев Ə. сабағында 

жаңа 


технологияны 

жүзеге  асыру 

жолдары 

шыққан 


технологияларды 

қоолдану; 

2)  Олардың 

бұрынғылардан 

айырмашылығы; 

 

 12 

Əдебиетті оқыту методикасы 

– А., Мектеп, 1985 

2.  Көшімбаев А. Қазақ 

əдебиетін оқыту методикасы 

– А., Мектеп, 1969  

 

13  Қазақ əдебиетін 

оқытуда 


сын 

тұрғысынан 

ойлау 

технологиясын қолдану 

1)  Сын 


тұрғысынан 

ойлау 


технологисяның  

ерекшілігі; 

 

Айырмашылығы; 

 

 13 

1. Ақшолақов  Т.  Көркем 

шығармаға  талдау  жасау  – 

Мектеп, 1993 

2. Бітібаева 

Қ. 


Əдебиетті 

оқыту  əдістемесі  –  А.,  Рауан, 

1997 

3)  Жұмажанова Т. 

Əдебиеттен 

кластан 

тыс 


жұмыстарды 

ұйымдастырудың 

ғылыми-

əдістемелік  негіздері  –  А., 1995 

 

14  Əдебиетті оқыту  əдістері 

мен 


тəсілдерінің 

көп түрлілігі 

1)  Əдебиетті 

оқыту əдістері; 

2) 

Əдебиетті оқыту тəсілдері; 

 

 14 

1.  Қоңыратбаев 

Ə. 

Əдебиетті  оқыту  методикасы – А., Мектеп, 1985 

2.  Көшімбаев  А.  Қазақ 

əдебиетін  оқыту  методикасы 

– А., Мектеп, 1969 

3)  Ақшолақов  Т.  Көркем 

шығармаға  талдау  жасау  – 

Мектеп, 1993 

 

15  Педагогикалық технология 

талаптары 

жəне 

бүгінгі 


сабақ 

1)  Педагогикалық 

технология 

талаптары; 

2)  Бүгінгі 

сабақтың 

айырмашылығы; 

 

 15 

1. Методика 

преподавания 

литературы  (под.  ред.  З.Я.)  – 

М., 1985 

2. 


 Маранцман 

Б., 


Чирковская  Т.  Проблемное 

изучение 

литературного 

произведения  в  школе  –  М., 

Просвещение, 1997 

3)  Рез 


З. 

Изучение 

лирических  произведений  в 

школе – М., 1968  

 

  

 

 

7. Пəнді оқыту жөніндегі əдістемелік нұсқаулар: 

 

          Осы  пəн  оқыту  бойынша  жалпы  əдістемелік  нұсқаулар:  ПОƏК-нің 

тарауларды  мұқият  талқылау,  пəннің  ерекшеліктері  бойынша,  қолданалатын 

оқыту əдістер, əдебиет жəне Интернетпен жұмыс жасау бойынша əдістемелік 

ұсыныстар, семинар, МОӨЖ, МӨЖ, практикалық сабақтарының сұрақтарды 

конспектілеу  қажеттілігі    бойынша,  МӨЖ  сұрақтарды  міндетті  түрде 

орындалу бойынша нұсқаулар, білімді бағалау жөніндегі мəліметтер, бағалау 

критериялары,  сонымен  қатар  негізгі  бақылау  түрлері  жəне  дайындау 

материалдары бойынша нұсқаулар.  

 

   2)  Əдістемелік  нұсқаулар:  «Қазақ  əдебиетін  жаңа  технология  бойынша оқыту» пəні бойынша магистранттарға арналған семинар сабақтары олардың 

бойына  ізденушілік,  ғылыми  жəне  зерттеушілік  қасиеттерді  қалыптавтыру 

мақсатында жасалды. Себебі лекциялық сабақтарда пəн бойынша магистрант 

меңгеруге тиісті барлық ғылыми жəне теориялық білімдер жүйесін меңгеруге 

мүмкіндік  бола  бермейді.  Сонымен  қатар  пайдалануға  ұсынылған  негізгі 

жəне  қосымша  əдебиеттерді  табу  мүмкіндігі  шектеулі  де  болғандықтан, 

басты  проблемалар  бойынша  семинар  сабақтарында  нақты  мəселелеріне 

талдау жасуа қажеттігі сақталынады. 

Семинар  сабақтарының  тақырыптық  жəне  мазмұндық  жүйесі  ғылыми-

зерттеушілік сипатта алынады. Ондағы мақсат сол – дəрістер оқу барысында 

тек  шолу  мəнінде  ғана  айтылып  қана  кететін  нақты  мəселелер  екі  жақты 

талдау  нысанасына  айналуында.  Семинар  сабақ  болғандықтан  ол  сұрақ-

жауап  түрінде  емес,  керісінше  пікірталас,  көзқарастар  тартысы,  белгілі  бір 

жағдайларға деген ой-қортындысына келу мақсатында жүргізілуге тиісті.  

3)  МОӨЖ  сабақтарға  əдістемелік  нұсқаулар:  «Қазақ  əдебиетін  жаңа 

технология  бойыша  оқыту»  пəні  жоғарғы  оқу  орындарында  тек  қана 

магистратурада  ғана  оқылатын  болғандықтан,  оның  жан-жақты  оқу 

процесіндегі барлық ғылыми жəне методикалық мəселелері бір жүйеге түсті 

дей  алмаймыз.  Семинар  сабақтары  тақырыптары  ғылыми  сипаттағы 

ізденушілік  мақсаттағы  ұстанымда  болуының  себебі  осы  пəн  бойынша 

зерттеу нысанасында əлі күнге дейін қарастырыла қоймаған тақырыптардың 

алдағы уақытта қандай жолда саралануына жол ашу жағында десе де болады. 

Əдістемелік  нұсқау  түрінде  айтылып  отырылған  бұл  мəселелердің 

барлығын  магистрант  тек  осы  пəнді  меңгеру  жолында  ғана  емес,  зерттеуге 

алған  ғылыми  жұмысына  əдіснамалық  əдіс-тəсілдерді  де  дəл  тауып  қолдану 

жағына  белгілі  бір  дəрежеде  көмек  көрсете  алуға  тиісті.  Осы  пəн  бойынша 

жасалып  отырған  силлабустық  бағдарлама  жүйесінде  қамтылған  барлық 

ұстанымдар  жүзеге  асыруға  қол  жеткізе  алсақ,  онда  алға  қойған  мақсат-

міндеттердің орындалғаны деп санар едік. 

 


Пайдаланылатын əдебиеттер: 

1. 


Мемлекеттік білім стандарты – А., 1998 

2. 


Қазақ əдебиетін оқыту тұжырымдамасы – А., 1997 

3. 


Қазақ əдебиеті пəні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама 

(V-ІХ-Х-ХІ сыныптар, А., 1999) 

4. 

Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 5. 

Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

6. 

Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 7. 

Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

8. 

Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

9. 


Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 

10. 


Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе – 

М., Просвещение, 1971 

11. 

Методика преподавания литературы (под. ред. З.Я.) – М., 1985 12. 

Маранцман Б., Чирковская Т. Проблемное изучение литературного 

произведения в школе – М., Просвещение, 1997 

13. 


Рез З. Изучение лирических произведений в школе – М., 1968 

14. 


Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – М., 

1981 


15. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

16. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 1969 

17. 


Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 


18. 

Мұқанов М. Жас жəне педагогикалық психология – А., 1981 

19. 

Мақпыров С. Əдебиеттен шығарма жұмыстары – А., 1981 20. 

Мəшһүр Жүсіп Қ. Көркем сөздің құдіреті (Мектепте қазақ əдебиетін 

оқыту) – Павлодар, 2000 

21. 


Прессман Л. Кабинет литературы – М., 1975 

22. 


Бадырақов Қ. Жоғары кластарда қазақ əдебиетінен тапсырмалар жүйесі – 

А., 1977 

23. 

Рубинштейн С. Воспитание читательских интересов школьников – М., 1950 

24. 


Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Əдебиет сабақтарының үлгілері – А., 1999 

25. 


Мырзағалиев Қ. Қазақ əдебиетінен ІХ класта шолу тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 1984 

26. 

Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996 27. 

Бітібаева Қ. Əдебиет сабағының түрлері мен үлгілері – А., 1994 

28. 

Жұматаева Е. Əдебиетті оқытудың кейбір мəселелері – А., 1999 29. 

Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе – М., 1989 

30. 

Байсолов Ю.У. Научно-методические основа создания и использования модульного обучения – А., 1994 

31. 


Лавреентьев М.И. Слагаемое технология модульного обучения – М., 

1994 


32. 

Махмутов М.И. Проблемное обучения – М., 1979 

33. 

Сабыров Т.С. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру – А., 1999 

34. 


Нургалиева Г.Қ. , Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика – А., 1999 

35. 


Ержанова С. Сырлы дүние (оқу-əдістемелік құрал) – А., 2002 

36. 


Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

37. 


Жұмалиев Қ. Əдебиет теориясы – А., 1964 

38. 


Қабдолов З. Əдебиет теориясының негіздері 

39. 


Тəжібаев Ə. Өмір жəне поэзия – А., 1970 

40. 


Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы. Учебник для 

студентов пед. вузов Москва, Издательский центр «Академия», 2004 

41. 

Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 1997 

42. 


Браже Т.Т. Искусство анализа художественного произведения – Москва, 

1991 


43. 

Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы и 

вуза. Сборник: Научные труды (Под редакцией Ф.К.Савиной – Волгоград, 

2003) 


44. 

Аленькина С.Н. Поурочное планирование (Методическое пособие) – 

Санкт-Петербург, «Раритет», 2004 

45. 


Амфилохиева М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы. 

Санкт-Петербург, «Раритер», 2003  

 

8.Типтік  есептеу,  графикалық  жұмыс,  лабораторлық  жұмыс,  курстық 

проект (жұмыс) орындалуы бойынша əдістемелік нұсқаулар. 

         Бағдарламада қарастырылмаған 

 

         9.Магистранттардың  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар:  үйге 

берілген        тапсырмалардың мəтіні, əр бір тақырып бойынша өзін-өзі 

тексеру 

материалдары, 

реферат 

т.б. 

ұй 

жұмыстары 

бойынша 

тапсырмалар, əдебиет тізімі жəне арналған уақыт көлемі. 

 

1) Көркем мəтінді оқу жұмыстарын ұйымдастыру; 

2) 


Автор ізімен талдау; 

3) 


Көркем туындыны образдар жүйесіне қарай талдау жолдары; 

4) 


Əдеби шығармаларды проблемалық талдау жолдары; 

5) 


«Абай жолындағы» Абай бейнесін проблемалап оқыту; 

6) 


Эпикалық шығармаларды оқыту (теориясы); 

7) 


Көркем туындының сюжеті, композициясы; 

8) 


М.Əуезовтың «Абай жолы» эпопеясын оқыту; 

9) 


Əңгіме жанрын, мысал жанрын жəне ертегілерді оқыту; 

10) 


Публицистикалық шығармаларды, эпистолярлық жанрды оқыту; 

 

9.2. Курс бойынша жазба жұмыстарының тақырыптары (реферат т.б.) 

 


1) 

Сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты, маңызы; 

2) 

Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері; 3) 

Мемуарлық (өмірбаяндық) еңбектер негізінде орындалатын ғылыми-

зерттеу сипатындағы тапсырмалар үлгісі; 

4) 


С.Сейфуллин өмірі; 

5) 


Дебат үлгісіндегі тапсырма; 

6) 


Жаңа білімді меңгеру технологиясы; 

7) 


Технология талаптарына негізделген сабақ жоспарының үлгісі; 

8) 


Ақпараттық-технологиялық карта; 

9) 


Дəстүрлі білім беру мен өнімді білім берудің басты ерекшіліктері, 

айырмашылықтары; 

10) 

Білім беру параметрі;  

            10.Оқу,  өндірістік  жəне  дипломалды  сараманды  өткізу  жөнінде əдістемелік                   нұсқаулар жəне есеп құжаттарының түрі (егер пəн 

бойынша қажет болса). 

               Бағдарламада қарастырылмаған  

 

11.Магистранттың 

оқу 

жетістіктерін 

бақылау 

жəне 

бағалау 

материалдары  (бақылау  тапсырмалары,  тесттік  тапсырма,  өзін-өзі 

даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер жəне т.б.) 

 

       «Білімді бағалау схемасы»  

№ 

 Бағалау 

критериясы 

Бағалау түрі 

Апталар  

барл


ығы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

15Үй тапсырмас

ы 

(МОЖӨЖ) 15 


+  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Жеке 


жұмыс 

(реферат, 

баяндама)  

 

  +    

 

+    

  

 Практикал

ық 

сабақтардағы 

белсенділіг

і 

0,5 


 

+  +  +  +  +  +  +  +  + МӨЖ 

 30 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  + Р

1  + Р

2

  

 

60  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Емтихан 


 

40 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Барлығы 

 

100  

 

Барлық семестр уақытында 2 рубеждік бақылау (7-ші – 15 – ші жұмада). Магистранттардың үлгерімі бақылау уақытында максимальді көрсеткіш 60% 

құрайды.  Семестр  аяғында  сабақ  пəні  бойынша  емтихан  өтеді.  Максимальді 

көрсеткіш  40%  құрайды.  Екеуін  қосқанда  100%  құрайды.  Емтихан  тест 

түрінде,  курсты  теориялық  жəне  практикалық  материалды  қамтитын  30 

сұрақтан тұруы керек.  

          

         Білімді  бағалау  саясаты  келесі  принциптерге  негізделеді:  шынайлық, 

əділдік, айқындылық, икемділік, жоғары дифференциация. 

          Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау жəне емтихан кіреді. 

          Қорытынды бағалау мен рейтингтік бақылау. 

• 

Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нəтижесі бойынша) жəне 15 аптада (8-15  нəтижесі  бойынша)  оқытушы  100  балдық  шкала  бойынша  рейтингті 

бақылау  нəтижелерін  шығарады  жəне  оқытушы  өткізген  рейтингке 

қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді. 

• 

Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі: U = [( Р1 + Р2) / 2] * 0,6 + Е * 0,4 

Р1 – бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Р2 – екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан).  

 1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал