Бағдарламасы негізінде құрастырылғанжүктеу 0.63 Mb.

бет3/5
Дата11.05.2017
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3   4   5

     Озат  мұғалімдердің  жаңашыл  əдісін  –  оқушылардың  қаншалықты 

қабылдап,  қай  дəрежеде  меңгергенін  бақылау.  Бақылау  нəтижесін 

қорытындылау, сол əдістің жаңашылдығын дəлелдеу. 

 

          5 .Пайдаланатын əдебиеттер

 

1.  Мемлекеттік білім стандарты – А., 1998 2.Қазақ əдебиетін оқыту тұжырымдамасы – А., 1997 

3.Қазақ əдебиеті пəні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама (V-

ІХ-Х-ХІ сыныптар, А., 1999) 

№2 Дəріс  

1.Тақырыбы: «Оқу мен оқыту үрдісінің (процесінің) ғылыми негізі 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Мұғалімнің іс-əрекеттері 

2) Оқыту теориясы 

3) Оқушының  оқу іс-əрекеті 

4) Танымдық іс-əрекет 

5) Талдау, жинақтау 

 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:  Оқу  мен  оқыту  үрдісінің  ғылыми  негіздерін  жан-жақты қарастыру 

   


   4. Дəріс мазмұны:   

Оқыту үрдісі екі жақты:  - мұғалімнің оқыту іс-əрекеті 

 - оқушының оқу іс-əрекеті 

Мұғалімнің іс-əрекеттері: 

 - оқыту теориясына жетіктігіне; 

- оқыту əдісінің жүйесін меңгеруіне; 

- мұғалім мен шəкірттің ынтымақты жұмысына байланысты.          ОҚушының іс-əрекеті негізінен, ойлау қызметінен тұрады. Білім сапасы 

оқушының  ойлау  қызметіне  байланысты.  П.Я.Гальперин,  оның  шəкірттері 

ойлау  əрекетін  бірте-бірте  қалыптастыру  теориясын  ұсынды.  Бұл  теория 

бойынша ойлау қызметі кез келген басқа і-əрекет сияқты əрекеттер бірлігінен 

тұрады. Əрекет ретінде танымдық əрекет алынады.  

        Талдау,  жинақтау  –  тақырыптан  талданатын  негізгі  бөлшекті  бөліп  алу. 

Қарастырылатын  нысанаға  кіретін  бөлшектің  құрамын  анықтау,  талдау 

жасау.  Бөлініп  алынған  бөлшекті  тұтас  нысанамен  салыстыру,  тұтас 

нысананың  пайда  болу  ерекшеліктеріне  мəн  беру,  байланысын  анықтау, 

жинақтау  

     5. Пайдаланатын əдебиеттер 

1. 


Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Əдебиет сабақтарының үлгілері – А., 

1999 


2. 

Мырзағалиев Қ. Қазақ əдебиетінен ІХ класта шолу тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 1984 

3. 


Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996 

 

Дəріс №3  

1.Тақырыбы: «Оқытудың дидактикалық ғылыми негізі. Бағдарламалап 

оқыту» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Педагогика, дидактика 

2) Оқытудың дидактикалық ғылыми негіздері 

3) Бағдарламалап оқытудың мақсаты 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:  Оқытудың  дидактикалық  ғылыми  негізінің  оқыту 

үрдісіндегі  басты  мақсаты  –  шығармашылық  оқыту  негізінде  абстракты 

ойлауын дамытып шəкірттерді ғылым негіздерімен қаруландыру. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Педагогика,  дидактика  –  жастарға  білім,  тəрбие беретін  ғылымның  негізгі  діңгегі.  Ғасырлар  бойы  туған  тəжірибелердің  ең 

тиімді, нəтижелі өміршең жақтарының тезінен өткен ғылыми жинағы 

          Оқытудың дидактикалық ғылыми негіздері: 

 - бағдарламалап оқыту; 

- сатылмалы оқыту; 

- дəстүрлі оқыту; 

- проблемалық оқыту; 

- дамытпалы оқыту; 

- тəрбиелей оқыту; 

- ірі блокпен оқыту; 

- даралап, саралап оқыту; 

- дифференциалап оқыту; 

 


          5 . Пайдаланатын əдебиеттер: 

 

1.   Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 2.Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

3. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

 

№4 дəріс  1.Тақырыбы:  «Сатылмалы оқыту» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Сатылмалы оқыту негізі; 

2) Сатылмалы оқу əрекетінің жүйесі; 

3) Сабақтың бағдарлау сатысы; 

4) Материалданған əрекер сатысы 

5) Іштей орындау сатысы 

6) Қорытындылау, тұжырымдау сатысы 

 

     3.Дəрістің мақсаты:  :  Сатылмалы оқу əрекетінің құрылымы: бағдарлау, 

материалданған əрекет, іштей орындау, талдау іс-əрекеттерінен құрылады.  

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Сатылмалы  оқыту  –  білімнің  сатылап  дамуына, тақырыптың  жеңіл  меңгерілуіне,  білім  қорын  байытуға,  жинаған  білім 

негіздерін тəжірибеде күнделікті пайдалана білу жолын үйретеді, комплексті 

жүйе  жасайды,  білімнің  саналы  игерілуіне  тиімді  ықпал  етеді.  Сатылмалы 

оқыту  жүйесін  ғалымдар  мен  мұғалімдер  бірлесе  отырып  шешсе; 

шеберлікпен үйлестірсе нəтижесі зор болады. Жеке мəселеден жалпыға қарай 

даму  жүйесін  ескеріп,  тəжірибе  үстінде  жалпы  мəселелерден  жекеге  қарай 

жүреді. Осындай жолмен меңгерту жүйесі гносеологиялық əдіс деп аталады. 

Психологиялық  арнайы  механизмдері  талдау  (анализ),  біріктіру  (синтез) 

қызметіне  сүйенеді.  Осыдан  туындайтын  заңдылықтардың  бірі  –  жалпылау 

(генерализация). Мұны анықтап білген академик И.П.Павлов. 

     Сатылмалы оқыту негізі: 

- сатылмалы бағдарлама; 

- сатылмалы оқулық; 

- сатылмалы оқу-əрекеттері. 

 

          5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

1. 


Рез З. Изучение лирических произведений в школе – М., 1968 

2. 


Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – 

М., 1981 

3. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 Дəріс №5  

1.Тақырыбы: « Дəстүрлі оқыту» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар1) Дəстүрлі оқытудың негізгі психикалық заңдылықтары; 

2) Дəстүрлі оқу мотивтері; 

3) Тікелей сезімді оятатын мотив; 

4) Перспективалық бағыттағы сезімді оятатын мотив; 

5) Санаткерлік (интеллектілік) мотив; 

6) Танымдық əрекеттер; 

7) Ұғым – түсініктерді меңгеру 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:    Дəстүрлі  оқыту  процесін  саналы  ұйымдастыруда 

мұғалім  оқушының  өз  іс-əрекетін  саналы  мақсатқа  ұйымдастыра  білуіне 

байланысты. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Оқыту  –  педагогикалық  процесс:  оның заңдылықтарын  дидактика  қарастырады.  Дəстүрлі  оқытудың  белгілі  бір 

физиологиялық  механизмі,  психологиялық  мазмұны  бар.  Дəстүрлі  оқыту 

заңдылықтары мен табиғаты физиологиялық, психикалық үрдістерімен тығыз 

байланысты.  Оқытудың  мазмұнын,  үрдістерін,  заңдылықтарын  айқындау  – 

тереңдетіп, проблемалықпен оқыту жүйесіне негіз болады. 

 

     5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

 

1. Мұқанов М. Жас жəне педагогикалық психология – А., 1981 

2. 


Мақпыров С. Əдебиеттен шығарма жұмыстары – А., 1981 

3. 


Мəшһүр Жүсіп Қ. Көркем сөздің құдіреті (Мектепте қазақ əдебиетін 

оқыту) – Павлодар, 2000 

 

№6 Дəріс 

1.Тақырыбы: «Проблемалық оқыту» 

  

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Проблемалық ситуация жасаудың дидактикалық негіздері; 

2) Білімді проблемалы меңгерту; 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:    Проблемалықпен  оқыту  əдістерінің  дидактикалық 

заңдарының  талап  деңгейінде  оқушылардың  терең,  тиянақты  білім  мен 

дағдылары болуының өзі - өнімді ойлауды дамыту үшін айқын негіз қалайды. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Проблемалық  оқыту  əдісінің  дəстрүлі  оқыту əдістерінен екі түрлі айырмашылығы бар. Бірі – оқытудың мақсаты; екіншісі 

–  материалының  мазмұны  зерттеліп,  белгілі  дəрежеде  қорытылып, 

практикада  сыналып,  оқу  бағдарламасы  бойынша  жаңа  білім  меңгеріледі. 

Проблемалықпен  оқыту  əдісінде  дəстүрлі  əдіс  бойынша  меңгерілген  білім 

негізінде  теориялық,  практикалық  мəселелерден  туатын  жаңа  білімдерді, 

ерекше  мəні  бар  ұғымдарды  оқушылардың  өз  беттерімен  іздестіру  мақсаты 

қойылады. 


 

     5 . Пайдаланатын əдебиеттер: 

1.   Тəжібаев Ə. Өмір жəне поэзия – А., 1970 

2.Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы. Учебник для 

студентов пед. вузов Москва, Издательский центр «Академия», 2004 

3. 

Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 1997 

 

№7 Дəріс 1.Тақырыбы: «Дамытпалы оқыту» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Оқыту – таным; 

2) Көркем шығармалар арқылы дамыту жүйесі; 

3) Дамыта оқытудың басқа дидактикалық оқыту негізінен айырмашылығы; 

 

      3.Дəрістің мақсаты:  Дамыта оқыту өзекті мəселе мен оқу мəселесі жəне 

оқыту  мен  білім  алудың  диаоектикалық  қарым-қатынасы,  өзара  бірлігінен 

тұрады. 


 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Қазіргі  əдебиет  сабағы  дамыта  оқыту  сабағы  болуға 

тиісті  екенін  дидактикалық  ғылымдар  дəлелдеп  берді.  В.С.Леднев:  «Адам  – 

үнемі  даму  үстінде  болатын  айналасымен  өзара  қарым-қатынас  үрдісінде 

жеке  тұлға  ретінде  қалыптасқан  динамикалық  құрылым».  Жеке  тұлға 

динамикасы  –  оның  əрекеті,  қасиеттері  мен  сапасының  өзгеруі,  оның  үнемі 

дамуы, - дейді. Ол жеке тұлға құрылымына енетін компоненттерді үлкен үш 

топқа  бөледі.  Бірінші  топ  –  «жеке  тұлғаның  білігі»  деп  аталады.  Ол  екі 

бөліктен  тұрады;  білімімен  іскерлік  дағдылары;  бағыттылық,  таным,  еңбек, 

сезім.  Екінші  топ  –  «психика  миханизмдері»,  оған  қабылдау,  ойлау,  сөйлеу, 

есте  сақтау,  басқарудың  «Мен»  жүйесін  топтайды.  Үшінші  топ  –  «жеке 

тұлғаның 

типологиялық 

қасиеттері» 

қатарында 

адам 


характерін, 

темпераментін, талабы мен қабілетін атайды. 

 

     5 . Пайдаланатын əдебиеттер 

 

1. Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы и 

вуза. Сборник: Научные труды (Под редакцией Ф.К.Савиной – Волгоград, 

2003) 


2.Аленькина С.Н. Поурочное планирование (Методическое пособие) – Санкт-

Петербург, «Раритет», 2004 

 

№8 Дəріс  

1.Тақырыбы:  «Тəрбиелей оқыту» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар1) Бала тəрбиесі - өзекті мəселе; 

2) Эстетикалық тəрбиенің мақсаттары. 

 

    3.Дəрістің  мақсаты:    Тəрбиенің  негізгі  мақсаты  –  жаңа  адамды 

қалыптастыру. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Тəрбие  мынадай  педагогикалық  қағидаларды басшылыққа  алады:  əдістерді  жалпы  мақсатқа,  халықтық  педагогиканың 

нақтылы  міндеттеріне,  моралымызға  сүйене  іріктеу;  əрбір  əдістің  тəрбие 

жүйесіндегі  орнын  жете  білу,  оны  түрлендіру;  əрбір  тəрбиелік  көркем 

шығарманың  психологиялық  ықпалына  назар  аудару;  оқушының  жағымсыз 

қылығына  қарай  емес,  себебін  айқындап,  ықпал  етудің  тиімді  жолын  табу; 

əдісті шəкірттің жас ерекшелігі мен эмоциялық сезіміне қарай қолдану. 

 

     5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

1. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

2. 

Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 3. 

Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе – 

М., Просвещение, 1971 

 

№9 Дəріс  1.Тақырыбы: «Ірі блоктармен оқыту» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Мектеп оқушыларны əдебиет пəнін ірі блокпен оқып үйренуі; 

2) Блокты оқыту жүйесінің құрылымы; 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:    Блокты  сабақ  мұғалім  психологиясын  жаңартуды, 

ізденімпаздықты қажет етеді. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Мектеп  оқушыларының  əдебиет  пəнін  ірі  блокпен оқып  үйренуі,  оны  меңгеруі  психологиялық  жағдайларға  байланысты.  Онда 

мынандай  психологиялық  жағдайлар  бар.  Олар:  балалардың  күнделікті 

сабақта  дұрыс  оқу  мен  оқытудың,  əдістерді  меңгертудің  практикасы 

нəтижесінде 

ассоциациялық 

заңдылықтар 

мен 

стереотиптерін қалыптастыруы;  индукциялық  ойлау  əдісімен  дедукциялық  ойлау  əдістерін 

талдай  алуы.  Индукциялық  талдауда  –  белгілі  тақырып  бойынша  жекеден 

бастап  жалпы  ереже  шығаруға  машықтандыру.  Дедукциялық  талдауда  – 

жалпыдан  жеке  ереже  шығаруға  шығарып  тұжырымдай  ала  білуге  үйренуі; 

оқушының жас ерекшілігін ескере отырып, мұғалім ірі блокты оқыту жүйесін 

шығармашылықпен жоспарлауы. 

 

     5. Пайдаланатын əдебиеттер: 


1. 

Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – 

М., 1981 

2. 


Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

3. 


Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 


 

№10 Дəріс 

1.Тақырыбы: «Даралап, саралап оқыту» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Даралап оқытудың жолдары; 

2) Даралап, саралап оқытудың басты мақсаттары 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:  Даралап,  саралап  оқытудың  басты  мақсаты  – шығармашылық жұмыс арқылы оқушы бойындағы ішкі күштерді дамыту. 

 

     4. Дəріс мазмұны:  Жүргізілген сабақ тек білім беру шеңберімен шектеліп қана  қойса,  бүгінгі  талапқа  сай  келмес  еді.  Даралай,  саралап  оқыту  – 

оқушының  ой  жүйесін  ұштай  білсе,  сезім  жүйелерін  оятып,  əдебиетке 

құштарлығын арттырса, əсемдікті сезініп, терең түсінуге жетелесе ғана талап 

деңгейінен шықпақ. Даралап оқыту – талғампаздықты танып, тума дарынның 

қабілетіне жол ашу үшін қызмет етеді. Əдебиет шуағы оқушының ой-қиялын 

байытып, шығармашылық қабілетін арттырады.  

     5 . Пайдаланатын əдебиеттер: 

 

4. Нургалиева Г.Қ. , Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика – А., 1999 

5. 


Ержанова С. Сырлы дүние (оқу-əдістемелік құрал) – А., 2002 

6. 


Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

 

№11 Дəріс  1.Тақырыбы:  «Қазақ  əдебиетін  оқытудағы  дидактикалық  ұстанымдар 

(принциптер)» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Оқыту ұстанымдары «принциптері) 

2) Қазақ əдебиетін оқыту əдіснамасы мен əдістері 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:    Қазақ  əдебиетін  оқытудың  негізгі  əдістері 

дидактикасының ұстанымдарына негізделеді. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Оқыту  ұстанымдары  (принциптері)  оқыту  үрдісінің барлық  бөлшектеріне  (мазмұны,  оқыту  əдістері,  ұйымдастыру  түрі 

(формалары)  қатысы  бар,  солардың  бəріне  бағыт-бағдар  белгілейтін  негізгі талаптар.  Қазақ  əдебиетін  оқытудың  негізгі  əдістері  оқыту  дидактикасының 

ұстанымдарына негізделеді. 

        Олар:  Оқытудың  ғылыми  ұстанымы.  Оқытудың  жүйелілік  ұстанымы. 

Оқытуда  матераиалды  ұстанымы.  Оқытудың  алдын  ала  болжау  ұстанымы. 

Оқытудың  саналылық  ұстанымы.  Оқытудың  берік  болу  ұстанымы. 

Оқытудың 

көрнекілік 

ұстанымы. 

Жеке 

оқушылардың психикалық 

ерекшелігін ескеру ұстанымы. Оқытудың ынталандыру ұстанымы. Оқытудың 

ізгілендіру ұстанымы. 

 

          5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

 

1. 


Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 

1997 


2. 

Браже Т.Т. Искусство анализа художественного произведения – 

Москва, 1991 

3. 


Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы 

и вуза. Сборник: Научные труды (Под редакцией Ф.К.Савиной – Волгоград, 

2003) 

Дəріс №12 

1.Тақырыбы: «оқытудың ғылыми ұстанымы» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Мəтінге эстетикалық талдау; 

2) Шығарманың сюжеттік-композициялық негізін талдау; 

3)  Көркем  əдебиетті  оқытудыға  тарихи  ұстанымының  ғылыми  ұстаныммен 

байланысы 

4) Əдебиеттегі ұлттық ұғымдарды қалыптастыру 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:    Базалық  мектепте  оқытудың  ғылыми  ұстанымы 

əдеби-теориялық  ұғымдарды  мына  тақырыпта  меңгертеді:  көркем  сөз, 

суреттеу,  көркем  бейне;  көркем  мəтіннің  композициясын  таныту;  кейіпкер 

потреті;  тақырып  пен  идеяның  көркем  бейнемен  бірлігі;  композиция,  сюжет 

бірлігі. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Оқытудың  ғылыми  ұстанымы  –  оқушыларға  əдеби-ғылыми  білім  берудің  тиімді  жолдарын  үйрететін  оқытудың  дидактикалық 

заңдылықтары.  Мұғалім  оқыту  ұстанымдарын  жете  зерттеп  сабақта 

пайдалана  білуі  шарт.  Пəнді  оқыту  –  үлкен  өнер,  терең  ғылым.  Бүгінгі 

өскелең  ғылым  деңгейінен,  өскен  мəдениет  тұрғысынан  алғанда  оқытудың 

ғылыми ұстанымының маңызы артып отыр. Əдебиет ғылымы оның теориясы 

тəжірибесіз, тəжірибе теориясыз əрекет ете алмайды. Əрқайсысының өзінше 

жасаған  əрекеті  жансыз,  ек  бірлесе  отырып  жасаған  əрекеті  ғана  негізгі 

білімнің 

құрамын, 

мазмұнын, 

теориясын, 

тəжірибеде 

анықтайды. 

Метериалдық дүниені танудың екі формасы бар: логикалық, көркемдік.      

     5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

1. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

2. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

3. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

 

№ 13 Дəріс  1.Тақырыбы: «Оқытудың жүйелілік ұстанымы» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Ойлауға қойылатын негізгі талаптар; 

2) Қазақ əдебиетін оқыту жүйесінің сатылары; 

3) Оқытудың жүйелілік ұстанымын толық жеткізу 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:    Алғашқы  сабақтастық  түрі  бағдарламалардың 

жасалуында, ондағы материалдардың орналасуында көрінеді. 

 

     4.  Дəріс  мазмұны:    Сабақ  өзінің  логикасы  мен  оқу  материалын  жүйелі меңгертуімен  құнды.  Ойлауға  қойылатын  негізгі  талаптардың  бірі  – 

ойлаудың  жүйелі  дəйекті  болуы.  Екінші  –  ойлаудың  ақиқаттығы,  шындығы. 

Үшінші  –  кез  келген  ойлаудың  бір  ізді  жүйемен  тұжырымды  болуы.  Сабақ 

логикасы  əдебиет  пəнінің  бəріне  ортақ  заңдары  мен  формаларын  зерттейтін 

ғылым.  Логика  сөзін  дербес  телдасақ,  «Логика»  -  ойлау  үрдісінің  (процесі) 

жалпыадамдық  сипаттағы  заңдарын  зерттейтін  ғылым.  Сабақ  логикасы 

соның  бір  тармағы  ғана.  Логикасыз  сабақ  болмайды.  Логика  ғылымының 

алғашқы  ірге  тасын  қалаған,  оны  ғылыми;  жүйемен  іздестірген;  ежелгі  грек 

жұртының  энциклопедист  ғұлама  ғалымы  –  Аристотель:  «Ақиқат  –  ойдың 

объективті  шындыққа  сəйкес  келуі,  ақиқаттықты  танып  білудің  өлшемі, 

ойдың болмыстығы заттармен жүйелі үйлесуі» - деп түсіндіреді. 

 

    5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

 

1. Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

2. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

3. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

 

№14 Дəріс  1.Тақырыбы: «Оқытуда материалды дұрыс орналастыру ұстанымы» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Оқулықтарға енген тақырыптардың міндеттері; 

2)  Оқытуда  материалды  дұрыс  орналастыру  ұстанымы  тақырыпты  жүйелі 

орналастырғандағы талаптар; 

 


     3.Дəрістің  мақсаты:    Əдеби  білімнің  құрылымы  –  оқушылардың  жас 

ерекшеліктеріне  қарай  əдебиетті  оқыту  сатысы  үш  буыннан  тұрады: 

бастауыг, базалық, жоғары буын. 

 

     4. Дəріс мазмұны:  Əдебиет пəні – мектептегі негізгі эстетикалық пəн. Ол оқушы бойында биік эстетикалық талғамды дамытады. Өнер туындысындағы 

табиғатты,  адамдар  арасындағы  ажарасымдылық  пен  əсемдікті  тани  да  ұға 

білуге,  дұрыс  бағалауға,  олардың  жан  лəззатын  тауып  əсерленуге,  терең 

пайымдауға  үйрееді.  Оқушылардың  адамгершілік  эстетикалық  мұраттарын, 

көркем  талғамы  мен  қажеттіліктерін  осы  негізде  қалыптастыруды  көздейді. 

Əдебиет өмір танудың ерекше құралы. Көркем əдебиетке деген оқырмандық 

мəдениеті қалыптастырып, оқырмандық тəжірибені дамытуы тиіс. 

      

     5. Пайдаланатын əдебиеттер: 

1. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

2. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

3. 

Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962  

Дəріс №15 

1.Тақырыбы: «Оқытудың алдын-ала болжау ұстанымы» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар

1) Оқытудың алдын-ала болжау ұстанымының мақсаты; 

2) Нақты міндеттерді айқындау; 

3) Əдістерді талдап алу; 

4) Материалдан алатын білім сапасын болжау 

 

     3.Дəрістің  мақсаты:    Сабақ  беруде  əдістердің  ең  маңызды  əдістерді 

материалға  байланыстырып,  оқушының  білімін  тереңдетіп,  əдебиетке 

құштарлығын оятып, оларға сапалы білім беру жолын табу. 

 

     4. Дəріс мазмұны:  Сабақ – оқытудағы ең негізгі үрдіс. Материалды есте қалдыру,  жан-жақты  оқушы  бйына  сіңіре  білу  -  əрбір  мұғалімнің  өзіндік 

шеберлігін қажет етеді. Жаңа тақырыпты оқытуда, болжауда шешуші тұлға – 

мұғалім.  Мұғалімнің  білімі,  шығармашылық  ізденімпаздығы  жан-жақты 

көрінеді.  Мұғалімнің  əрбір  əдісті  алдын  ала  болжап,  сабақ  өту  барысында 

жүйелі  əрқайсысын  өз  орнына  қою  –  оқу  мəселелеріндегі  ең  маңызды  кілт. 

Қай  мұғалім  болсын  сабақ  жоспарын  жасауда  ең  əуелі  жаңа  материалды 

мазмұндаудың  жүйелілігіне  көңіл  бөлуі  тиіс.  Сабақ  кезеңдерін  қалай 

орналастыруды ойластырған жөн.  

 1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал