Бағдарламасы негізінде құрастырылғанжүктеу 0.63 Mb.

бет2/5
Дата11.05.2017
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3   4   5

 

№9  Семинар  тақырыбы:  «Көркем  шығармаларды  тереңдетіп  оқыту 

əдістері» 

 

Əдебиет: 

1. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 

2. 


Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 


3. 

Мұқанов М. Жас жəне педагогикалық психология – А., 1981  

№9 МОӨЖ тақырыбы: «Жазба жұмыстарының түрлері» 

 

Əдебиет: 

1. 


Бадырақов Қ. Жоғары кластарда қазақ əдебиетінен тапсырмалар жүйесі 

– А., 1977 

2. 

Рубинштейн С. Воспитание читательских интересов школьников – М., 1950 

3. 


Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Əдебиет сабақтарының үлгілері – А., 

1999 


 

№9  МӨЖ  тақырыбы:  «Проблемалық  жəне  ізденімді-зерттеушілік 

əрекетін ұйымдастыру мəселелері» 

 

Əдебиет: 

1. 


Мəшһүр Жүсіп Қ. Көркем сөздің құдіреті (Мектепте қазақ əдебиетін 

оқыту) – Павлодар, 2000 

2. 

Прессман Л. Кабинет литературы – М., 1975 3. 

Бадырақов Қ. Жоғары кластарда қазақ əдебиетінен тапсырмалар жүйесі 

– А., 1977 

 

10 – апта  

Дəріс 10 

Тақырыбы: « Даралап, саралап оқыту» 

 

Əдебиет: 

1. 


Нургалиева Г.Қ. , Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика – А., 1999 

2. 


Ержанова С. Сырлы дүние (оқу-əдістемелік құрал) – А., 2002 

3. 


Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

 

№10  Семинар  тақырыбы:  «Көркем  шығармаларды  модульді  оқыту 

əдістері» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

2. 


Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 


 

№10  МОӨЖ  тақырыбы:  «Көркем  шығарманы  эстетикалық  табиғатын 

таныту (поэтикалық талдау)» 

 

Əдебиет: 

1. 


Ержанова С. Сырлы дүние (оқу-əдістемелік құрал) – А., 2002 

2. 


Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

3. 


Жұмалиев Қ. Əдебиет теориясы – А., 1964 

 

№10 МӨЖ тақырыбы: «Əдеби-теориялық ұғымдарды меңгерту көркем 

мəтінмен толық бірлікте алынатыны» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

2. 


Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 


3. 

Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 

 

11 – апта  

Дəріс 11  

Тақырыбы:  «Қазақ  əдебиетін  оқытудағы  дидактикалық  ұстанымдар 

(принциптер)» 

 

Əдебиет: 

1. 


Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 

1997 


2. 

Браже Т.Т. Искусство анализа художественного произведения – 

Москва, 1991 

3. 


Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы 

и вуза. Сборник: Научные труды (Под редакцией Ф.К.Савиной – Волгоград, 

2003) 

 

№11  Семинар  тақырыбы:  «Əдебиет  сабағының  дəстүрден  тыс  үлгілері 

мен түрлері» 

 

Əдебиет: 

1. 


Бадырақов Қ. Жоғары кластарда қазақ əдебиетінен тапсырмалар жүйесі 

– А., 1977 

2. 

Рубинштейн С. Воспитание читательских интересов школьников – М., 1950 

 

№11  МОӨЖ  тақырыбы:  «Əдеби  білімнің  жүйелілігі  мен  үзіліссіздігі, 

ғылымилығы; білімді ізгілендіру, оқу-тəрбие ісін демократияландыру» 

 

Əдебиет: 

1. 


Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

2. 


Жұмалиев Қ. Əдебиет теориясы – А., 1964 

3. 

Қабдолов З. Əдебиет теориясының негіздері  

№11  МӨЖ  тақырыбы:  «Қазақ  əдебиетін  оқыту  əдістемесінің  оқу-

əдістемелік кешенін дайындау» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

2. 


Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 


3. 

Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 

 

12 – апта 

Дəріс 12  

Тақырыбы: «Оқытудың ғылыми ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

2. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

3. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

 

№12 

Семинар 

тақырыбы: 

«Қазақ 

əдебиеті 

сабағында 

жаңа 

технологияны жүзеге асыру жолдары» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 

2. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

 

№12  МОӨЖ  тақырыбы:  «Республикалық  ғылыми-педагогикалық 

əдістемелік басылымдардың рөлі» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 


2. 

Мұқанов М. Жас жəне педагогикалық психология – А., 1981  

№12  МӨЖ  тақырыбы:  «Əдебиетті  оқытудағы  сұрау-тапсырмалардың 

іздендіргіш, ойландырғыштық, проблематикалық рөлі» 

 

Əдебиет: 

1. 


Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996 

2. 


Бітібаева Қ. Əдебиет сабағының түрлері мен үлгілері – А., 1994 

3. 


Жұматаева Е. Əдебиетті оқытудың кейбір мəселелері – А., 1999 

 

13 – апта  

Дəріс 13  

Тақырыбы: «Оқытудың жүйелілік ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

2. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

3. 

Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962  

№13  Семинар  тақырыбы:  «Қазақ  əдебиетін  оқытуда  сын  тұрғысынан 

ойлау технологиясын қолдану» 

 

Əдебиет: 

1. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

2. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

3. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

 

№13 МОӨЖ тақырыбы: «Педагогикалық технология талаптары жəне 

бүгінгі сабақ түрлері» 

 

Əдебиет: 

1. 


Мырзағалиев Қ. Қазақ əдебиетінен ІХ класта шолу тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 1984 

2. 

Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996 3. 

Бітібаева Қ. Əдебиет сабағының түрлері мен үлгілері – А., 1994  

№13 МӨЖ тақырыбы: «Оқытудың инновациялық технологиясы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Байсолов Ю.У. Научно-методические основа создания и использования 

модульного обучения – А., 1994 

2. 

Лавреентьев М.И. Слагаемое технология модульного обучения – М., 1994 

3. 


Махмутов М.И. Проблемное обучения – М., 1979 

 

14 – апта  

Дəріс 14 

Тақырыбы: «Оқытуда материалды дұрыс орналастыру ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

2. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

3. 

Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962  

№14 Семинар тақырыбы: «Əдебиетті оқыту əдістері мен тəсілдерінің көп 

түрлілігі» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 

2. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

3. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

 

№14 МОӨЖ тақырыбы: «Интеграциялап оқыту» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қазақ əдебиетін оқыту тұжырымдамасы – А., 1997 

2. 


Қазақ əдебиеті пəні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама 

(V-ІХ-Х-ХІ сыныптар, А., 1999)  

№14 МӨЖ тақырыбы:  «Практикалық сабақтың өткізілу əдісі» 

 

Əдебиет: 

1. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

2. 

Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 3. 

Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе – 

М., Просвещение, 1971 

 

15 – апта  

Дəріс 15 

Тақырыбы: «Оқытудың алдын-ала болжау ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

2. 


Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 


3. 

Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 

 

№15  Семинар тақырыбы:  «Педагогикалық  технология  талаптары  жəне 

бүгінгі сабақ» 

 

Əдебиет: 

1. 


Методика преподавания литературы (под. ред. З.Я.) – М., 1985 

2. 


Маранцман Б., Чирковская Т. Проблемное изучение литературного 

произведения в школе – М., Просвещение, 1997 

3. 

Рез З. Изучение лирических произведений в школе – М., 1968  

№15  МОӨЖ  тақырыбы:  «Аудиториядан  тыс  жүргізілетін  жұмыстар 

жүйесі» 

 

Əдебиет: 

1. 


Рубинштейн С. Воспитание читательских интересов школьников – М., 

1950 


2. 

Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Əдебиет сабақтарының үлгілері – А., 1999  

№15  МӨЖ  тақырыбы:  «Білімді  бағалаудағы  тестілік  рейтинг  жүйесі 

(күнделікті, аралық, қорытынды тексеру) 

 

Əдебиет: 

1. 


Аленькина С.Н. Поурочное планирование (Методическое пособие) – 

Санкт-Петербург, «Раритет», 2004 

2. 

Амфилохиева М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы. Санкт-Петербург, «Раритер», 2003  

 

 

 

Негізгі жəне қосымша əдебиет тізімі: 

1. 


Мемлекеттік білім стандарты – А., 1998 

2. 


Қазақ əдебиетін оқыту тұжырымдамасы – А., 1997 

3. 


Қазақ əдебиеті пəні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама 

(V-ІХ-Х-ХІ сыныптар, А., 1999) 

4. 

Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 5. 

Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

6. 

Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 7. 

Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

8. 

Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

9. 


Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 

10. 


Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе – 

М., Просвещение, 1971 

11. 

Методика преподавания литературы (под. ред. З.Я.) – М., 1985 12. 

Маранцман Б., Чирковская Т. Проблемное изучение литературного 

произведения в школе – М., Просвещение, 1997 

13. 


Рез З. Изучение лирических произведений в школе – М., 1968 

14. 


Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – М., 

1981 


15. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

16. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 1969 

17. 


Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 


18. 

Мұқанов М. Жас жəне педагогикалық психология – А., 1981 19. 

Мақпыров С. Əдебиеттен шығарма жұмыстары – А., 1981 

20. 

Мəшһүр Жүсіп Қ. Көркем сөздің құдіреті (Мектепте қазақ əдебиетін оқыту) – Павлодар, 2000 

21. 


Прессман Л. Кабинет литературы – М., 1975 

22. 


Бадырақов Қ. Жоғары кластарда қазақ əдебиетінен тапсырмалар жүйесі – 

А., 1977 

23. 

Рубинштейн С. Воспитание читательских интересов школьников – М., 1950 

24. 


Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Əдебиет сабақтарының үлгілері – А., 1999 

25. 


Мырзағалиев Қ. Қазақ əдебиетінен ІХ класта шолу тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 1984 

26. 

Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996 27. 

Бітібаева Қ. Əдебиет сабағының түрлері мен үлгілері – А., 1994 

28. 

Жұматаева Е. Əдебиетті оқытудың кейбір мəселелері – А., 1999 29. 

Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе – М., 1989 

30. 

Байсолов Ю.У. Научно-методические основа создания и использования модульного обучения – А., 1994 

31. 


Лавреентьев М.И. Слагаемое технология модульного обучения – М., 

1994 


32. 

Махмутов М.И. Проблемное обучения – М., 1979 

33. 

Сабыров Т.С. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру – А., 1999 

34. 


Нургалиева Г.Қ. , Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика – А., 1999 

35. 


Ержанова С. Сырлы дүние (оқу-əдістемелік құрал) – А., 2002 

36. 


Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

37. 


Жұмалиев Қ. Əдебиет теориясы – А., 1964 

38. 


Қабдолов З. Əдебиет теориясының негіздері 

39. 


Тəжібаев Ə. Өмір жəне поэзия – А., 1970 

40. 


Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы. Учебник для 

студентов пед. вузов Москва, Издательский центр «Академия», 2004 

41. 

Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 1997 

42. 


Браже Т.Т. Искусство анализа художественного произведения – Москва, 

1991 


43. 

Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы и 

вуза. Сборник: Научные труды (Под редакцией Ф.К.Савиной – Волгоград, 

2003) 


44. 

Аленькина С.Н. Поурочное планирование (Методическое пособие) – 

Санкт-Петербург, «Раритет», 2004 

45. 


Амфилохиева М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы. 

Санкт-Петербург, «Раритер», 2003  

 

 

  

3. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі. 

 

№ 

Жұмыс 

түрі 

Тапсырм

аның 

мақсаты 

мен 

мазмұны 

 

Ұсынылат

ын 

əдебиеттер 

Орындау 

мерзімі 

жəне 

тапсыру 

уақыты 

(аптасы) 

Балл 

Бақылау 

түрі 

1.   Реферат 

Тақырып 

бойынша 


негізгі 

баяндама 

Семинар 

тақырыбын

а 

байланысты 4  апта 

8 апта 


11 апта 

15 апта 


2 (үй 

тапсырмасы 

түрінде 

беріледі) 

Реферат 

жəне 


баяндама 

2  МӨЖ 


тапсырма

ларын 


орындау 

(барлығы 

15 

тапсырма) Талдау 

жəне 


танымдық 

қабілеттер

ін арттыру 

Семинар 


тақырыбын

а 

байланысты МӨЖ 

кестесі 


бойынша 

берілген 

уақыт 

шеңберінде 

 Тапсырмала

рдың 


орындалуын, 

сұрақтарға 

жауап беру 

қабілетін 

тексеру 

3.  Емтихан 

Білімді 

кешенді 


тексеру 

 

  

Тест 


 

 

4.Пəннің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілу картасы. 

 

№  

Əдебиет атауы 

 

Барлығы 


 

Ескерту 


 

Кітапха


нада 

 

Кафедрада 

Студент


тердің  

қамтылу 


пайызы  

(%)  


Электр

онды 


түрі 

1.  Бітібаева Қ. Əдебиетті 

оқыту əдістемесі – А., 

Рауан, 1997 

   

10  

20 


 

2.  Ақшолақов Т. Көркем 

шығармаға талдау жасау – 

Мектеп, 1993 

   

15  

15 


 

3.  Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті 

оқыту методикасы – А., 

Мектеп, 1985 

 

 

  

  

 10 

 

 15 

 Жұмажанова Т. Əдебиеттен 

кластан тыс жұмыстарды 

    

10 


 

ұйымдастырудың ғылыми-

əдістемелік негіздері – А., 

1995 

 Құрманбаева Г., Дүйсебаев 

С. Əдебиет сабақтарының 

үлгілері – А., 1999 

  

   

 

 Сабыров Т.С. Болашақ 

мұғалімдердің 

дидактикалық дайындығын 

жетілдіру – А., 1999 

 

  

  

  

  

 Ержанова С. Сырлы дүние 

(оқу-əдістемелік құрал) – 

А., 2002 

    

10 


 

Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы. 

Учебник для студентов пед. 

вузов Москва, 

Издательский центр 

«Академия», 2004 

 

  

  

  

 

  

  

  

 Амфилохиева М.В. 

Традиции и инновации в 

преподавании литературы. 

Санкт-Петербург, 

«Раритер», 2003  

 

  

  

  

  

  

 

5.  Дəрістік кешен (дəріс  тезистері, көрнекілік, таратылу материалдары, қажетті əдебиет тізімі). 

 №1 Дəріс  

Тақырыбы: « Қазақ əдебиетін оқытудағы басты заңдылықтар, ғылыми 

зерттеу əдістері» 

 

2.Қарастырылатын сұрақтар:  

1) Қазақ əдебиетінің заңдылықтары 

2) Ғылыми зерттеу əдісі 

3) Экспериментті зерттеу əдісі 

4) Озат мұғалімдердің жаңашыл əдісі 

5) Əдебиет пен бағдарламаның жаңашылдық түзілуі 

 

     3.Дəрістің мақсаты:  Əдебиеттің зерттейтін нысанасын жан-жақты ашып, 

оқушыға толық таныту 

 

Дəріс мазмұны:    

      Қазақ  əдебиетінің  заңдылықтары  -  əдебиеттің  қамтитын  тақырыптық 

жанрлары  мен  шығарманы  танытып  білу  тұтастығымен  айқындалатын 

заңдылықтар. Заңдылықтар ғылыми зерттеу əдісі арқылы (практикаға) өмірге 

енеді. 


      Ғылыми  зерттеу  əдісі  –  белгісізді  таныту,  анығына  жеткізу, 

заңдылықтарын 

айқындап, 

жүйелі 


жеткізу 

жолдарының 

теориялық 

ережелерін табу.       Экспериментті  зерттеу  əдісі  –  белгілі  бір  əдісті  мектеп  тəжірибесінде 

сынақтан 

өткізіп, 

эксперименттегі 

əдістің 

тиімділігін 

дəлелдейді. 

Эксперимент  екі  сыныпта,  екі  мектепте  қатар  жүргізіліп  тексеріледі. 

Экспериментке  қойылған  мақсаттар  мен  əдістер  екі  мектепте  бір-бірімен 

салыстырылады.  Салыстыру  нəтижесінде  эксперименттің  берген  нəтижелері 

сараланып, ұсыныстар жасалады. 1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал