Бағдарламасы негізінде құрастырылғанжүктеу 0.63 Mb.

бет1/5
Дата11.05.2017
өлшемі0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Қазақ филологиясы кафедрасы 

 

6N0117 – «Қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығы 

 бойынша 

2 курс магистранттарына  арналған 

 

 

«Қазақ əдебиетін жаңа технология бойынша оқыту»  пəнінің оқу-əдістемелік кешені 

 

  

 

Курс: 2  Семестр: 3 

Кредит саны –2 

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ – 15 сағат 

МОӨЖ – 30 сағат  

МОЖ – 30 сағат 

Барлығы - 90 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Орал 2011ж. 

1. 

Пəннің оқу əдістемелік кешені 2009 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан  мемлекеттік  университеті  дайындаған  жоғарғы  оқу  орындарға 

арналған  «Қазақ  əдебиетін  жаңа  технология  бойынша  оқыту»  типтік 

бағдарламасы негізінде құрастырылған 

                                       ___________________________________          

                                                                         (типтік бағдарлама атауы, қаласы, 

жылы) 


 

Құрастырушы(лар):  Филология  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Мүтиев 

З.Ж. 

____________________________________________ (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

 «Қазақ филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Филологиялық    факультеттің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Пəннің  типтік  оқу  бағдарламасы  .  М.Өтемісов  атындағы  Батыс 

Қазақстан  мемлекеттік  университеті  дайындаған  жоғарғы  оқу  орындарға 

арналған    «Қазақ  əдебиетін  жаңа  технология  бойынша  оқыту»,  Орал, 

2009 жылы. 

 Ғимарат № 1, кабинет 408.  

2. Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Мүтиев З.Ж. 

Қазақ филологиясы кафедрасы №1 ғимараттың 4-қабаты, 409-бөлме 

 

Курс  пререквизиттері  -    əдебиеттану  ғылымы,  тіл  білімі,  тарих 

ғылымы, психология, педагогика теориясы, таным теориясы, эстетика.   

Курс постреквизитттері - əдебиетті төменгі жəне жоғары мектептерде 

оқыту əдістемесі, қазақ əдебиетінде қолданылатын əдістер  

Оқу пəнінің сипаттамасы 

 

Əдебиетті  оқыту  бағдарламасының  құрылысын,  заңдылықтары  мен ғылыми  зерттеу  əдістерін,  мазмұнын,  мақсатын,  таныту  жүйеленген.  Оқыту 

дидактикалық  ұстанымдарының  сабақ  үрдісіндегі  қызметі,  теориясы,  бір-

бірімен байланысы ашылған. 

 

 

 Оқу пəнінің бағыты: 

 

Жалпы  білім  беретін  қазақ  орта  мектептерінде  оқылатын  барлық 

пəндер  секілді  қазақ  əдебиетін  оқыту  əдіснамасының  да  заңдылықтары  мен 

ғылыми  зерттеу  əдісі  бар.  Ол  зерттеу  əдістер  -  əдебиетті  оқыту 

дидактикасына  негізделген.  Қазақ  əдебиетін  жаңа  технология  бойынша 

оқыту əдіснамасының мақсаты - əдебиеттің оқыту əдіснамасының мақсаты - 

əдебиеттің  зерттейтін  нысанасын  (объектісін)  жан-жақты  ашып,  оқушыға 

толық таныту  

 

Оқу пəнінің мақсаты: 

 

Қазақ  əдебиеті  пəнінен  берілетін  білімді  ғылыми-теориялық  жағынан 

қаруландыру. Оқушының шығарманы оқуы, қабылдауы – көркемдік танудың 

екі  жағы.  Бұл  -  əдебиетті  оқытудағы  басыт  нəрсе.  Оқыту  үрдісінде 

шығарманың  ерекшілігіне,  сабақ  мақсатына  қарай  əдістер  таңдалады.  Қазақ 

əдебиеті  əдіснамасында  зерттелген  əдістер  ұтымды  пайдаланып,  мектеп 

тəжірибесінде жинақталды. 

 

 

Оқу пəнінің міндеттер:і 

білім беру приоритетіндегі ұстанымдарды жетілдіру; əдістемелік нұсқауларды толықтырып отыру; 

əдеби-теориялық ұғымдар сөздігін жасау; сабаққа қажетті дидактикалық материалдарды көбейту; 

сыныптан тыс оқу кітаптары; көрнекі 


құралдар: 

синтетикалық, 

синхроникалық 

кестелер, 

альбомдар, портреттер; 

техникалық  оқу  құралдары:  диафильмдер,  оқу  кинофильдер, слайдтер, 

магниттаспаларына 

жазылған: 

радио, 


телехабар 

беттері, 

фонохрестоматиялар жасау.  

 

  

 Оқу пəнінің талабы: 

Ғылыми, жүйелік, материалды болжау, саналылық, беріктік, теория мен 

практикалық көрнекілік, жас ерекшілігі, ынталандыру, ізгілендіру оқытудың 

дидактикалық ұстанымдарының өту əдістері жеке-жеке талқыланған. 

 

 

Аптаға кредит –сағат санының бөлінуі 

 

Сабақ 


Өткізу уақыты 

Сабақ 


Өткізу 

уақыты 


Байланыс сағаты 

(1дəріс) 50 минут 

 

МӨЖ ОЖМӨЖ 

50 минут 

50 минут  

 

Байланыс сағаты  (практикалық 

сағат ) 


50 минут 

МӨЖ 


ОЖМӨЖ 

50 минут 

50 минут 

 

 Оқу жоспарынан көшірме: 

 

 

Курс  Семест

р 

Креди


т саны 

Дəрістер 

Семин

арлар 


МОӨЖ 

МӨ

Ж Барлы

ғы 


Бақыла

у  


түрі 15 


15 

30 


30 

90 


тест 

 

  

Сабақ мазмұны мен кестесі 

 

1 апта 

 

Дəріс 1 

Тақырыбы:  «Қазақ  əдебиетін  оқытудағы  басты  заңдылықтар,  ғылыми 

зерттеу əдістері»  

 

Əдебиет:  

1. 


 Мемлекеттік білім стандарты – А., 1998 

2. 


Қазақ əдебиетін оқыту тұжырымдамасы – А., 1997 

3. 

Қазақ əдебиеті пəні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама 

(V-ІХ-Х-ХІ сыныптар, А., 1999) 

 

№1 Семинар  тақырыбы: «Оқытудың сапалық ұстанымы» 

    

Əдебиет:  1. 

Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Руан, 1997 

2. 

Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

3. 


Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 

 

№1  МОӨЖ  тақырыбы:  «Қазақ  əдебиеті  пəні  бойынша  сыныптың күнтізбелік жоспар жасау» 

 

Əдебиет:  1. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

2. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 1969 

3. 


Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 


 

№1  МӨЖ    тақырыбы:  «С.Сейфуллин  «Көкшетау»  поэмасы  бойынша 

сабақ жоспары 

 

Əдебиет:  1. 

Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – 

М., 1981 

2. 


Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 

3. 


Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 


 

2 – апта  

Дəріс 2 

Тақырыбы: «Оқу мен оқыту үрдісінің (процесінің) ғылыми негізі 

 

Əдебиет:  1. 

Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Əдебиет сабақтарының үлгілері – А., 

1999 

2. 


Мырзағалиев Қ. Қазақ əдебиетінен ІХ класта шолу тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 1984 

3. 

Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996  

№2 Семинар тақырыбы: «Оқытудың берік болу ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 

Қазақ əдебиетін оқыту тұжырымдамасы – А., 1997 

2. 

Қазақ əдебиеті пəні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама (V-ІХ-Х-ХІ сыныптар, А., 1999) 

3. 


Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 

 

№2  МОӨЖ  тақырыбы:  «Ғ.Мүсірепов  –  сөз  зергері  тақырыбында 

реферат жазу» 

 

Əдебиет: 

1. 


Жұмалиев Қ. Əдебиет теориясы – А., 1964 

2. 


Қабдолов З. Əдебиет теориясының негіздері 

3. 


Тəжібаев Ə. Өмір жəне поэзия – А., 1970 

 

№2  МӨЖ  тақырыбы:  «Абай  поэзиясы  –  халқымыздың  рухани  інжу-

маржаны,  əлемдік  өнермен  байланыстыратын  алтын  көпір»  деген 

тақырыпқа баяндама əзірлеу» 

 

  Əдебиет: 

1. 


Мырзағалиев Қ. Қазақ əдебиетінен ІХ класта шолу тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 1984 

2. 

Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996 3. 

Бітібаева Қ. Əдебиет сабағының түрлері мен үлгілері – А., 1994  

3 – апта 

Дəріс 3 

Тақырыбы:  «Оқытудың  дидактикалық  ғылыми  негізі.  Бағдарламалап 

оқыту» 

    

Əдебиет: 

1. 


Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 

2. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

3. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

 

№3 

Семинар 

тақырыбы: 

«Оқытудың 

теорияны 

практикалық 

байланыстыру ұстанымы» 

 

   Əдебиет: 

1. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Руан, 1997 

2. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

3. 

Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962  

№3  МОӨЖ  тақырыбы:  «І.Жансүгіров  «Құлагер»  поэмасы  бойынша 

«Баспасөз конференция» сабағын өткізудің əдістемесі» 

 

Əдебиет: 

1. 


Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 

2. 


Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе – 

М., Просвещение, 1971 

3. 

Методика преподавания литературы (под. ред. З.Я.) – М., 1985  

№3 МӨЖ тақырыбы: «Ақын-жазушыларға арналған «Əдебиет лотосы», 

«Кім  көп  біледі»,  «Алыптар  əңгіме  жанрында»  т.б.  əдеби  ойындар 

құрастыру 

 

Əдебиет: 

1. 


Методика преподавания литературы (под. ред. З.Я.) – М., 1985 

2. 


Маранцман Б., Чирковская Т. Проблемное изучение литературного 

произведения в школе – М., Просвещение, 1997 

3. 

Рез З. Изучение лирических произведений в школе – М., 1968  

4 – апта 

 Дəріс 2 

Тақырыбы: «Сатылмалы оқыту» 

 

Əдебиет:  

1. 


Рез З. Изучение лирических произведений в школе – М., 1968 

2. 


Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – 

М., 1981 

3. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979  

№4 Семинар тақырыбы: «Оқытудың көрнекілік ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – 

М., 1981 

2. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 3. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 

4. 


Қалиев  С.  Мектепте  Ғ.Мүсірепов  шығармаларын  оқыту  жолдары  –А., 

1974 


 

 

№4  МОӨЖ  тақырыбы:  «Жүректен  шыққан  сөз  жүрекке  жетеді» 

тақырыпта мəнерлеп оқу жарысы (поэмалардан үзінді жаттау) 

 

Əдебиет: 

1. 


Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары – А., 

1974 


2. 

Мұқанов М. Жас жəне педагогикалық психология – А., 1981 3. 

Мақпыров С. Əдебиеттен шығарма жұмыстары – А., 1981  

№4  МӨЖ  тақырыбы:  «Қазіргі  ақындар  шығармашылығы  бойынша 

оқырмандар конференциясын ұйымдастыру» 

 

Əдебиет: 

1. 


Мəшһүр Жүсіп Қ. Көркем сөздің құдіреті (Мектепте қазақ əдебиетін 

оқыту) – Павлодар, 2000 

2. 

Прессман Л. Кабинет литературы – М., 1975 3. 

Бадырақов Қ. Жоғары кластарда қазақ əдебиетінен тапсырмалар жүйесі 

– А., 1977 

 

5 – апта 

Дəріс 5 

Тақырыбы: «Дəстүрлі оқыту» 

 

Əдебиет: 

1. 


Мұқанов М. Жас жəне педагогикалық психология – А., 1981 

2. 


Мақпыров С. Əдебиеттен шығарма жұмыстары – А., 1981 

3. 


Мəшһүр Жүсіп Қ. Көркем сөздің құдіреті (Мектепте қазақ əдебиетін 

оқыту) – Павлодар, 2000  

№5  Семинар  тақырыбы:  «Жеке  оқушылардың  психикалық 

ерекшілігін ескеру ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Мырзағалиев Қ. Қазақ əдебиетінен ІХ класта шолу тақрыбын оқытуға 

методикалық нұсқау – Орал, 1984 

2. 

Абайдың тəлімгерлік талғамы (құрастырған Ə.Дайырова) – А., 1996 3. 

Бітібаева Қ. Əдебиет сабағының түрлері мен үлгілері – А., 1994  

№5  МОӨЖ  тақырыбы:  «Жоғары  сынып  (10-11)  оқулықтарындағы 

берілген туындыларға проблемалық сұрақ-тапсырмалар түзу» 

 

Əдебиет: 

1. 


Сабыров Т.С. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын 

жетілдіру – А., 1999 

2. 

Нургалиева Г.Қ. , Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика – А., 1999 3. 

Ержанова С. Сырлы дүние (оқу-əдістемелік құрал) – А., 2002  

 №5 

МӨЖ 

тақырыбы: 

«І.Есенберлиннің 

«Көшпенділер» 

трилогиясының  тарихи  шығарма  екендігі  (Ауызша  əдеби  журнал 

құрастыру)» 

 

Əдебиет: 

1. 

 Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

2. 


Жұмалиев Қ. Əдебиет теориясы – А., 1964 

3. 


Қабдолов З. Əдебиет теориясының негіздері 

 

6 – апта  

Дəріс 6 

Тақырыбы: «Проблемалық оқыту» 

 

Əдебиет: 

1. 


Тəжібаев Ə. Өмір жəне поэзия – А., 1970 

2. 


Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы. Учебник для 

студентов пед. вузов Москва, Издательский центр «Академия», 2004 

3. 

Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 1997 

 

№6 Семинар тақырыбы: «Оқытудың ізгілендіру ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Нургалиева Г.Қ. , Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика – А., 1999 

2. 


Ержанова С. Сырлы дүние (оқу-əдістемелік құрал) – А., 2002 

3. 


Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу – А., 1991 

 

№6 МОӨЖ тақырыбы: « М.Жұмабаев – қазақ халқының ұлы ақыны 

əрі патриоты» деген тақырыпқа жазба жұмысы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы. Учебник для 

студентов пед. вузов Москва, Издательский центр «Академия», 2004 

2. 

Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 1997 

3. 


Браже Т.Т. Искусство анализа художественного произведения – 

Москва, 1991  

№6  МӨЖ  тақырыбы:  «Əдеби-теориялық  ұғымдарды  меңгертудің 

жолдары (мысалдар келтіру)» 

 

Əдебиет: 

1. 


Леонов С.А. развитие речи учащихся на уроках литературы – Москва, 

1997 


2. 

Браже Т.Т. Искусство анализа художественного произведения – 

Москва, 1991 

3. 


Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы 

и вуза. 


 

7 – апта 

Дəріс 7 

Тақырыбы: «Дамытпалы оқыту» 

 

Əдебиет: 

1. 


Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы 

и вуза. Сборник: Научные труды (Под редакцией Ф.К.Савиной – Волгоград, 

2003) 

2. 


Аленькина С.Н. Поурочное планирование (Методическое пособие) – 

Санкт-Петербург, «Раритет», 2004  

№7 Семинар тақырыбы: «Оқытудың тиімді (оптимальды) ұстанымы» 

 

Əдебиет: 

1. 


Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 

2. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

3. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

4. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

 

№7  МОӨЖ  тақырыбы:  «Мінгенім,  Құлагерім,  өзің  тұлпар»  атты  сыр 

толғау жазу» 

 

Əдебиет: 

 

1. 


Қоңыратбаев Ə. Əдебиетті оқыту методикасы – А., Мектеп, 1985 

2. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

3. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

 

№7  МӨЖ  тақырыбы:  «Ғылыми  сын  əдебиеттермен  жұмыс  істеудің 

жолдары» 

 

Əдебиет: 

1. 


Көшімбаев А. Қазақ əдебиетін оқыту методикасы – А., Мектеп, 1969 

2. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

3. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

 

8 –апта  

Дəріс 8  

Тақырыбы: «Тəрбиелей оқыту» 

 

Əдебиет: 

1. 


Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау – Мектеп, 1993 

2. 


Бітібаева Қ. Əдебиетті оқыту əдістемесі – А., Рауан, 1997 

3. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995  

№8  Семинар  тақырыбы:  «Ұлттық  мəдениет  пен  өнер  негізінде 

əдебиеттен жан-жақты эстетикалық тəрбие беру» 

 

Əдебиет: 

1. 


Жұмажанова Т. Əдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 

ғылыми-əдістемелік негіздері – А., 1995 

2. 

Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 3. 

Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе – 

М., Просвещение, 1971 

 

№8  МОӨЖ  тақырыбы:  «Поэзиялық  шығармаларды  оқытудың 

педагогикалық жəне əдістемелік принциптері» 

 

Əдебиет: 

1. 


Рез З. Изучение лирических произведений в школе – М., 1968 

2. 


Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – 

М., 1981 

3. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 4. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969 

 

№8  МӨЖ  тақырыбы:  «Драмалық  шығармаларды  оқытудың  өзіндік 

ерекшіліктері» 

 

Əдебиет: 

1. 


Голубков В. Методика преподавания литературы – М., 1962 

2. 


Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе – 

М., Просвещение, 1971 

3. 

Методика преподавания литературы (под. ред. З.Я.) – М., 1985  

9 – апта  

Дəріс 9 

Тақырыбы: «Ірі блоктармен оқыту» 

Əдебиет: 

1. 


Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы – 

М., 1981 

2. 

Қирабаев С. Мектеп жəне қазақ əдебиеті – А., Мектеп, 1979 3. 

Дайырова Ə. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествасын оқыту – А., 

1969   1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал