Бағдарламасы негізінде құрастырылды. Шайекенов Жангелді Жұматайұлы филология ғылымдарының кандидаты, доцет. (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) «Қазақ филологиясы»


«Қазақ əдебиетін оқыту əдістемесі» тест тапсырмаларыжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата26.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

«Қазақ əдебиетін оқыту əдістемесі» тест тапсырмалары 

(бағдарламада қарастырылмаған  ) 

1. 

Шолу дəрісі сабақтың неше минутына шақтап құрылады? а) 20-30 минут 

в) 15-20 минут 

с) 30-40 минут 

д) 5-15 минут 

2.  Шығармадағы  ортақ  белгілерді  жинақтап  салыстыру  қандай  əдіс  арқылы 

жүзеге асады? 

А) таблица 

В) тірек сигналы 

С) Венн диграммассы 

Д) магниттік жазба 

3. Техникалық оқу құралдары қалайша екіге бөлінеді? 

А) тірек плакаты, тірек конспектісі 

В)экрандық, дыбыстық 

С) киноаппарат, эпидиаскоп 

Д) магниттік жазба 

4. Фигураға тəн ұғымдарды көрсет 

А) метафора, кейіптеу 

В) синекдоха, символ 

С) эпитет, теңеу 

Д) инверсия, элипсис 

5. Лириканың құрылыс материалын ажырат 

А) роман, хикаят В) буын, ырғақ 

С) ода, баллада 

Д) арнау, пьеса 

6. Торптың түрін тап 

А) метафора, кейіптеу 

В) шендестіру, дамыту 

С) арнау, қайталау, 

Д) инверсия, элипсис 

7. Романтикалық баяндауға тəн шарттылықтар қайсысы? 

А) гиперболла, фантастика 

В) эпигарф, фабула 

С) реализм, эпитет 

Д) идея, сюжет 

8. Психологиялық поэманы ажырат 

А) «Көкшетау» 

В) «Күйші» 

С) «Сұлушаш» 

Д) «Кедей» 

9. Мысал жанрын алғаш əдебиетке енгізген кім? 

А) Крылов 

В) Лофонтен 

С) Эзоп 


Д) Абай 

10. Тақырыптың мазмұнын төте жолмен нақты жеткізудің жүйесі не? 

А) лекция 

В) түсіндіру 

С) баяндау 

Д) қорыту 

11. Бірде мұғалімнің өзі түсіндіріп, бірде оқушының өзін іздендіретін қай əдіс? 

А) баяндау 

в) əңгімелеу 

с) сұрақ-жауап 

Д) сөздік 

12. «Технология модульного обучения» деген құнды еңбектің авторын атаңыз? 

А) Қ.Бітібаева 

В) С.Дүйсебаев 

С) Т. Жұмажанова 

Д) М.Жанпейсова 

13.  Оқушының  білімді  меңгеру  сатысын:  оқушы  деңгейі,  алгоритімдік, 

эвристикалық, шығармашылық деп 4 деңгейге бөлуші əдіскер-педагог кім? 

А) Шаталов 

вВолков 


с) Рез 

д) Беспалько 

14. Тыңдаушыға қарата айтылатын сөз 

А) диалог 

В) монолог 


С) эпилог 

Д) пролог 

15. Шығарма эпиграфы парақтың қай тұсына жазылады? 

А) сол жағына 

В) оң жағына 

С) ортасына 

Д) аяғына 

16. Əл-Фараби, Ахмет Йассауи, Ж.Баласағұни – қай дəуір əдебиетінің өкілдері 

А) Ежелгі дəуір əдебиеті 

В) Ислам дəуіріндегі əдебиет 

С) ХҮ ғасырдағы əдебиет 

Д) Көне Орхон əдебиеті 

17. Өлең жанрына тəн ұғымды тап. 

А) Баллада, Сонет, Мысқылдау 

В) əңгіме, повест, роман 

С) Драма, комедия 

Д) аңыз, ертегі, жыр 

18. Шұбыртпалы ұйқас қайсысы? 

А) б, а, а, б, а 

В) а, а, а, а, а, 

С) а, а, б, а 

Д) а, б, а, б 

19.  7  –сыныптың  оқу  шапшаңдығы  дауыстап  оқығанда  минутына  неше  сөзді 

қамтуы тиіс? 

А) 90-100 

В) 100-120 

С) 120-130 

Д) 140-160 

20. Оқушыға теориялық білім беруде, жаңа ұғымдарды оқушыға жеткізуде өте 

тиімді саналатын əдіс қайсысы? 

А) Көрнекілік 

В) сөздік 

С) Практикалық 

Д) зерттеу 

21. Оқушылардың өзіндік, шығармашылық жұмыстарды орындаву мақсатында 

пайдаланылатын көрнекілік түрі. 

А) буклет, альбом 

В) кеспе, үлестірмелі топшамалар 

С) радиола, магнитола 

Д) синтетикалық, синхроникалық кестелер 

22.  Базистік  оқу  жоспарында  қоғамдық-гуматиралық  мектепте  «Қазақ 

əдебиетін» оқытуға жылына неше сағат белгіленген? 

А) 140 

В) 150 


С) 160 

Д) 170 


23.  Жұмбақтар,  өтірік  өлеңдер,  ертегілер  шығару,  мысалдар,  күлдіргі  өлеңдер 

жазу қай сынып оқушыларының орындайтын оқу əрекетінің түріне кіредіҰ 

А) 5-7 сынып 

В) 8-9 сынып 

С) 9-10 сынып 

Д) 10-11 сынып 

24.  Баяндама,  хабарлама,  ғылыми  қосымша  материалдар  қай  сабақта  жетекші 

ролге ие? 

А) Дəріс сабақ 

В) диспут сабақ 

С) семинар сабақ 

Д) жəрмеңке сабақ 

25. Поэмалар жанрына қарай қалайша жіктеледі? 

А) романтикалық, реалистік, пəлсафалық 

В) халықтық, отандық, елшілік 

С) эпостық, лирикалық, драмалық 

Д) фантастикалық, психологиялық сюжеттік 

26.  «Қазақ  əдебиетінен  шығарма  жұмыстары»  (1987,  1996)  еңбегінің  авторы, 

белгілі əдіскер? 

А) Қ.Бітібаева 

В) Б.Əрінова 

С) Б.Сманов 

Д) С.Мақпыров 

27. Мынау қай ұйқас түрі: а, ə, а, ə 

А) кезекті ұйқас 

В) шалыс ұйқас 

С) егіз ұйқас 

Д) ақсақ ұйқас 

28. «Əлем əдебиеті» қай сыныптарда оқытылады? 

А) 5-9 сынып 

В) 5-8 сынып 

С) 10-11 сынып 

Д) 9-11 сынып 

29. Əдеби-теориялық білімге құрылған жинақтаулар қандай сабақтарға тəн? 

А) дəріс сабақ 

В) шолу сабақ 

С) Қайталау сабағы 

Д) қорытындылау 

30.  Оқиғаның  басталуы,  дамуы,  шеленісу,  шарықтау  шегі,  шешімі  қай 

элементке тəн? 

А) Типтілік 

вКомпозициялық 

с) Градациялық 

д) Алгоритмдік 

31. Қазан төңкерісіне дейінгі үш түрлі типті мектепті атаңыз? 

А) орыс меектебі, латын мектебі, ұйғыр мектебі 

В) қадим мектебі, жадит мектебі, Ыбырай мектептері 


С) шүршіт мектебі, Ғалия мектебі, Шоқан мектебі 

Д) Уфа мектебі, Абай мектебі, татар 

32. Əдебиетпен тығыз байланысатын пəндерді ата? 

А) тарих, қоғамтану, қазақ тілі 

В) қазақ тілі, физика, əн-күй 

С) тарих, құқық, бейнелеу өнері 

Д) орыс тілі, қазақ тілі, этнография 

33.  Əдебиеттің  оқу  пəні  ретіндегі  спецификалық  табиғатына  жақын  оқу  əдісін 

ата. 

А) эвристикалық əдіс В) зерттеу əдісі 

С) репродуктивтік əдіс 

Д) творчестволық оқу əдісі 

34. Сын мақалалар мен зерттеу еңбектерімен жəне мұғалім лекциясымен жүзеге 

асатын қандай əдіс? 

А) творчестволық оқу əдісі 

В) реппродуктивтік əдісі 

С) зерттеу əдісі 

Д) эвристикалық əдіс 

35. Монолог, акт, əрекет, ремарка ұғымдары қай жанрға тəн? 

А) эпика 

В) лирика 

С) дрма 

Д) толғау 

36.  Хронологиялық,  монографиялық  принципке  негізделіп  оқылатын  тақырып 

қайсы? 


А) Жазушы өмірбаянын оқыту 

В) Шоу тақырыптарын оқытьу 

С) Əдеби-теориялық ұғымдарды оқыту 

Д) Көркем мəтінді оқыту 

37. Сабақтағы басты тұлғаны ата: 

А) оқушы 

В) Мұғалім 

С) Оқулық 

Д) Ұжым 

38. Факультативтік сабақ əдеби білім беруде қандай қызмет атқарады? 

А) Үй тапсырмасы мен сынып жұмысын байланыстырады 

В) Көрнекі құралдар мен үйірмелерді байланыстырады 

С) Əдебиеттің негізгі курсы мен үйірмелерді байланыстырады 

Д) Жаңа сабақ пен əдеби мəтіндерді жалғастырады 

39.  «Əдебиетті  тереңдетіп  оқыту»  кітабының  авторы,  белгілі  жаңашыл  ұстаз-

əдіскерді ата 

А) Қ.Айтқалиев 

В) Т.Жұмажанова 

С) Қ.Бітібаева 

Д) Г.Құрманбаева 

40. Əдебиеттің ең басты бейнелеу субъектісін көрсет: 


А) адам 

В) қоғам 

С) мемлекет 

Д) отан 


41. Өлең құрылысына тəн сипаттарды ата: 

А) Лирика, ода, қаһарман 

В) толғау, поэма, дастан 

С) Əжуа, мысқыл, сарказм 

Д) ырғақ, ұйқас, шумақ 

42.  Бір  мезетте  бірнеше  пəндер  бойынша  тереңдетіліп  білім  берілетін  сабақ 

түрін ата: 

А) конференция сабағы 

В) сот сабақ 

С) семинар сабағы 

Д) интеграциялық сабақ 

43. Көркем туындының оқиғасына құрылған жоспар түрін көрсет: 

А) сюжеттік жоспар 

В) Композициялық жоспар 

С) бейнелік жоспар 

Д) Проблемалық жоспар 

44. Көркем шығарма табиғатын танудың құралы, кілті боп есептелетін ұғымды 

көрсет: 


А) əдебиет сыны, 

В) əдебиет атрихы 

С) əдебиет теориясы 

Д) əдебиет текстлогиясы 

45. Публицистикалық шығарманы ата: 

А) «Жусан иісі», «Түйебай» 

В) «Сыр сандық», «Қамар сұлу» 

С) «Əнші», «Есіл бойында» 

Д) «Шығыс ұлына хат», «Заман біздікі» 

46.  Бір  нəрсені  практикалық  орындаудың  əдістерінің,  тəсілдерінің  жиынтығы 

немесе қандай да бір ғылымды оқытудың əдістері туралы ілім қалай аталады? 

А) əдіснама 

В) əдістеме 

С) əдіс-нұсқа 

Д) əдіскерлік 

47.  Білім  беру  стандартына  сай  көне  əдебиет  нұсқалары  (ҮІ  –ҮІІІ  ғасырлар 

ескерткіштері: күлтегін, білге қаған, Тоныкөк) қай сыныптарда оқылуы тиіс? 

А) 5-6 


В) 7-8 

С) 9-10 


Д) 10-11 

48.  Қазақ  əдебиеті  пəні  бойынша  5-9  сыныптарда  оқу  жүктемесінің  апталық 

көлемі қалай белгіленген? 

А) 5 сынып – 3сағ., 6-8 сынып. – 2сағ, 9 сын. – 3 сағ. 

В) 5 сын. – 2 сағ., 6-8 сын. – 3 сағ., 9 сын. – 2 сағ. 


С) 5 сын. – 4 сағ., 6-8 сын. – 1 сағ, 9 сын. – 4 сағ. 

Д) 5 сын. – 3 сағ., 6-8 сын. – 3 сағ., 9 сын. – 2 сағ. 

49.  Мектеп  өмірінде  əдістемелік  жағының  жүйеленген  педагогика  кеңінен 

қолданылып жүрген сабақ түрі қайсы? 

А)Дəстүрлі сабақ 

В) конференция сабағы 

С) пролемалық сабақ 

Д) Интеграциялық сабақ 

50. Творчестволық оқу əдісін қай əдіс алмастырады? 

А) Репродуктивтік 

В) Зерттеу 

С) Эвристикалық 

Д) Эмпирикалық 

51. Қазақ əдебиетінен мазмұндама көлемі 5-сыныпта 

А) 150-200 сөз 

В) 80-100 сөз 

С) 250-300 сөз  

Д) 230-260 сөз  

52. Мазмұндаманы бағалау нормативі: «5» деген баға 

А) мəтіні толық, тілі бай, сауатытылығы диктант нормативіне сəйкес  

В) мазмұнын дұрыс ашылмаған, оқиға желісі сақталған  

С) мазмұны сақталған, бір-екі олақтығы бар 

Д) мазмұны дұрыс ашылған, үш қатесі бар 

53. Жалпы орта білім беретін қазақ орта мектебінің 5-сыныбына аптасына, 

жылына барлығы қанша сағат бөлінген  

А) аптасына 3 сағат, 102 сағат 

В) аптасына 4 сағат, 136 сағат  

С) аптасына 2 сағат, 68 сағат 

Д) аптасына 1 сағат, 38 сағат  

54. 5-сыныпта Қабдеш Жұмаділовтің «Қозыкүрең» туындысына неше сағат 

бөлінген жəне автор қай романынан қысқартылып алынған? 

А) «Сəйгүлік» романынан, 2 сағат  

В) «Ақбоз ат» романынан, 2 сағат 

С) «Тұлпарлар» романынан, 3 сағат 

Д) «Бəйге» романынан, 3 сағат 

55. Сыныпта М.Өтемісұлының қандай өлеңдерін оқытылады, қанша сағат 

бөлінген? 

А) «Соғыс», «Қызғыш құс», 2 сағат 

В) «Тарланым», «Мұнар күн», 1 сағат 

С) «Қызғыш құс», «Траланым», 2 сағат 

Д) «Ереуіл атқа ер салмай» 1 сағат 

56. Орта жалпы білім беретін қазақ мектебінің 10 сыныбы қоғамдық-

гуманитарылық бағытына қанша сағат бөлінген? 

А) аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат 

В) аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат 

С) аптасынеа 3 сағат, барлығы 102 сағат 

Д) аптасына 4 сағат, барлығы 136 


57. 6-сыныпта Абайдың қай шығармалары оқытылады? 

А) «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ», «Құлақтан кіріп бойды алар», 

«Əсемпаз болма əрнеге», «Отыз бірінші қара сөз» (3-сағат) 

В) «Қан сонарда бүркітші шығады аңға», «Қараңғы түнде тау қалғып» (2 сағат) 

С) 29, 45-ші қара сөздері 

Д) «Қыс», «Ғылым таппай мақтан ба» (2 сағат) 

58. 5-сыныптың мемлекеттік бағдарламасы бойынша оқушылар қанша 

шығармадан үзінді жатқа айта білуі керек? 

А) 8-10 өлең, 3-4 прозалық туындылардан 

В) 10-15 өлең, 6 прозалық туындылардан 

С) 5 өлең, 2 прозалық туындыдан 

Д) 12-16 өлең, 8 прозалық туындыдан  

59. 5-сыныпта жалпы 102 сағаттың ішінен көркем шығармаларды оқып, 

талдауға қанша сағат бөлінген  

А) 90 сағат 

В) 80 сағат 

С) 95 сағат 

Д) 85 сағат 

60. 5-сыныпта жалпы 102 сағаттың ішінен тіл ұстарту, шығармашылық 

жұмыстарға қанша сағат бөлінген 

А) 8 сағат 

В) 6 сағат 

С) 10 сағат 

Д) 15 сағат  

61. 5-сыныпта жалпы 102 сағаттың ішінен сыныптан тыс оқуға қанша сағат 

бөлінген 

А) 4 сағат  

В) 6 сағат 

С) 10 сағат 

Д) 8 сағат 

62. 6-сыныпта жалпы 68 сағаттың ішінен сыныптан тыс оқуға қанша сағат 

бөлінген 

А) 4 сағат 

В) 15 сағат 

С) 12 сағат 

Д) 10 сағат 

63. 6-сыныпта жалпы 68 сағаттың ішінен тіл ұстарту, шығармашылық 

жұмыстарға қанша сағат бөлінген 

А) 4 сағат  

В) 10 сағат 

С) 8 сағат 

Д) 15 сағат 

64. 6-сыныпта жалпы 68 сағаттың ішінен көркем шығармаларды оқып, талдауға 

қанша сағат бөлінген  

А) 60 сағат 

В) 55 сағат 

С) 50 сағат 


Д) 65 сағат 

65. 6-сыныптың мемлекеттік бағдарламасы бойынша оқушылар қанша 

шығармадан үзінді жатқа айта білуі керек? 

А) 10-12 өлең, 3-4 прозалық туындылардан 

В) 15 өлең, 6 прозалық туындылардан 

С) 8 өлең, 2 прозалық туындыдан 

Д) 16 өлең, 8 прозалық туындыдан  

66. 6-сыныпта шетел əдебиетінен бөлінген туындыны көрсетіңіз? 

А) Джек Лондон. «Мексика ұлы» (2 сағат) 

В) А.С.Пушкин. «Балықшы мен балық» ертегі (3 сағат) 

С) Даниэл Дефо «Робинзон Крузо» (2 сағат) 

Д) Шандор Петефи «Ұлт өлеңі» (1 сағат)  

67. 7-сыныптағы оқушылардың оқу жəне мəнерлеп оқу шапшаңдағына 

қойылатын талаптар 

А) 120-130 сөз дауыстап оқуғанда, іштей 210-250 сөз 

В) 150 сөз дауыстап оқу, іштей 300 сөз 

С) 100 сөз дауыстап оқу, іштей 200 сөз  

Д) 250 сөз дауыстап оқу, іштей 400 сөз 

68. 7-сыныпта жалпы 68 сағаттың ішінен сыныптан тыс оқуға қанша сағат 

бөлінген 

А) 4 сағат 

В) 10 сағат 

С) 6 сағат 

Д) 8 сағат 

69. 7-сыныпта жалпы 68 сағаттың ішінен көркем шығармаларды оқып, талдауға 

қанша сағат бөлінген 

А) 61 сағат 

В) 62 сағат 

С) 55 сағат 

Д) 58 сағат 

70. 7-сыныпта жалпы 68 сағаттың ішінен тіл ұстарту, шығармашылық 

жұмыстарға қанша сағат бөлінген 

А) 3 сағат  

В) 5 сағат 

С) 8 сағат 

Д) 6 сағат 

71. 7-сыныпта шетел əдебиетін оқуға қанша сағат бөлінеді? 

А) 4 сағат 

В) 5 сағат 

С) 8 сағат 

Д) 6 сағат 

72. 6-сыныпта оқытылатын Ш.Мұртазаның «Тұтқын бала» туындысы 

қаламгердің қай шығармасынан алынған үзінді? 

А) «Қызыл жебе» романынан 

В) «Қара маржан» романынан  

С) «Ай мен айша» романынан  

Д) «41 келіншек» əңгімесінен 


73. Орта жалпы блім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 

10-11-сыныптарға арналған бағдарламасының авторлары  

А) С.С.Қирабаев, Т. Қ. Жұмажанова, Б.А. Əрінова 

В) С.Мақпырұлы, Дүйсенбаев С.Р., Құрманбаева Г.С.. 

С) Дүйсенбаев С.Р., Құрманбаева Г.С.. С.С.Қирабаев, 

Д) Р.Нұрғали., С.Мақпырұлы, Құрманбаева Г.С. 

74. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-сыныпта жалпы 68 сағаттың ішінен 

көркем шығармаларды оқып, талдауға қанша сағат бөлінген 

А) 58 

В) 60 


С) 55  

Д) 58 


75. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 11-сыныбына аптасына, жылына  қанша 

сағат бөлінген? 

А) 3 сағат, 102 сағат  

В) 4 сағат, 136 сағат 

С) 2 сағат, 68 сағат 

Д) 1 сағат, 34 сағат 

76. Жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-сыныпқа аптасына, жалпы 

жылына қанша сағат бөлінген? 

А) 1 сағат, 34 сағат 

В) 3 сағат, 102 сағат  

В) 4 сағат, 136 сағат 

С) 2 сағат, 68 сағат 

77. Жаратылыстану-математикалық бағыттағы 11-сыныпқа аптасына, жалпы 

жылына қанша сағат бөлінген? 

А) 1 сағат, 34 сағат 

В) 3 сағат, 102 сағат  

В) 4 сағат, 136 сағат 

С) 2 сағат, 68 сағат 

78. «Бала тəрбиесі ұлы іс. Онымен адам тағдыры шешіледі» деген пікірдің 

авторы? 


А) В.Г.Белинскиий 

В) В.А.Сухомлинскиий 

С) Ы.Алтынсарин 

Д) Я.Каменский 

79. 6-сыныптың əдебиет оқулығының авторларын таңыз  

А) К.Іслəмжанұлы, С.Тілешова, Б.Əрінова Р.Баттал. 

В) С.С.Қирабаев, Т. Қ. Жұмажанова, Б.А. Əрінова 

С) Дүйсенбаев С.Р., Құрманбаева Г.С.. С.С.Қирабаев, 

Д) Р.Нұрғали., С.Мақпырұлы, Құрманбаева Г.С. 

30. С.Мұқановтың «Лашын» туындысы қаламгердің қай шығармасынан 

алынған үзінді  

А) «Өмір мектебі» романынан 

В) «Ботагөз» романынан  

С) «Адасқандар» романынан 

Д) «Жұмбақ жалау» романынан  


81. 10 сыныптың бағдарламасы қай кезеңді қамтиды? 

А)  ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы əдебиеттен (Дулат Бабайтайұлынан), 

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы əдебиет аралығы (Əсет Найманбайұлына 

дейін) 


В) Ежелгі дəуірден, ХХ ғасырдың басына дейінгі əдебиет кезеңі  

С) Ежелгі дəуірден, ХІХ ғасырға дейін  

Д) Көне дəуірден, бүгінгі əдебиетке дейін  

82. 6-сыныпта Мағжан Жұмабаевтың  қандай шығармасы оқытылады? 

А) «Мен кім?», «Қазақ тілі»  

В) «Балалық шақ», «Қысқы жолда»  

С) «Мен жастарға сенемін» 

Д) «Батыр баян» поэмасы  

83. «Қазақ əдебиетін оқытудың əдіснамасы» оқу құралының авторы? 

А) Қ.Айтжанова 

В) С.Тілешова 

Д) С.Дүкенбаев 

С) К.Əміреев 

84. «Əдебиет сабақтарында мəнерлеп оқу дағдыларын қалыптастыру» көмекші 

құларының авторын атаңыз? 

А) С.Тілешова  

В) С.Мақпырұлы 

Д) Б.Əрінова 

С) К.Əміреев 

85. 5-сыныпта ертегілерге жалпы қанша сағат бөлінген? 

А) 15 сағат 

В) 10 сағат 

С) 8 сағат 

Д) 16 сағат 

86. 5-сыныпта аңыз-əңгімелер, шешендік сөздерге қанша сағат бөлінген? 

А) 8 сағат 

В) 15 сағат 

С) 5 сағат 

Д) 10 сағат 

87. 5-сыныпта Ғ.Мүсіреповтің «Жаңа достар» əңгімесі қай туындыдан алынған 

үзінджі? 

А) «Қазақ солдаты» романы  

В) «Қазақ батыры» романы  

С) «Ұлпан» повесі 

Д) «Өскен өркен»  

 

 12.Оқу сабақтарының бағдарламалық жəне мультимедийлік 

қамтамасыздандыру 

(пəннің 

мазмұнына 

қарай). 

ПОƏК 

шығыс 

мəліметтерді жəне мекенжайы көрсетілу қажет – кітапхана, кафедра т.б. 

Қазақ  əдебиетін  оқытудың  жаңа  заман  технологиясы  пəні  бойынша  «Жаңа 

технологиялар»  атты  электрондық  оқулық  бойынша  жұмыстанады.  Аталмыш 

электронды оқулық №1 оқу ғимараты, 102-электронды оқулық залында бар.  

 

 13.Арнаулы аудитория, кабинет жəне лабораториялар тізімі. 

Кесте бойынша Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет