Бағдарламасы негізінде жасалып, 050103-«Педагогика жəне психология»жүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата29.03.2017
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дəрістің мазмұны 

1.Оқу сабақтарының формалары 

2.Оқытудың  лекция түрі 

Мақсаты: Оқу сабақтарының формалары мен  оларды   қолданып  сабақ өткізу  əдістемесін таныстыру. Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

 

№ 4 дəріс Тақырып: Оқыту теориясы жəне білім беру жұйесіндегі оқыту 

Дəрістің мазмұны 

3.  Оқыту іс- əрекеттік тұрғысынан 

4.  Л.С.Выготскийдің оқыту теориясы 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

№5 дəріс 

Тақырып:  Педагог келбеті  мен шығармашылығы  

Дəріс мазмұны: 

1.  Педагог  келбеті мен   іскерлігі 

2.  Педагогтың сенсорлық əрекетінің (қабылдауы, есте сақтауы, зейін жəне т.б.) 

ерекшеліктері. 

Мақсаты: Ұстаз тұлғасымен  оның іскерлігін, келбетін, жеке  тұлғалық ерекшелігі  анықтап  саралау.  

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер  

 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

  5. Мұханбетжанова Ə. М. Мұханбетова Ш.Т. Педагогикалық шеберлік     

       О;2006 

  6. Битяева М.Р. Культура самосовершенствования преподавателя. М., 1994. 

  7.Введение в педагогическую культуру./Под ред. Е.В.Бондаревской. Ростов-н/Д., 1995. 

  8.Гребнев В.С. Культура педагогического общения. М., 1990. 

 

№6  дəріс 

Тақырып:  Педагогикалық ықпал ету шеберлігі. 

Дəріс мазмұны 

1. Педагогикалық тіл табысу, оның мəні, қызметі, стилі. 

2.Педагогикалық епті игеру шарттары. 

Мақсаты: Ұстаздың  педагогикалық ықпал ету шеберлігі,  əрекет ету стилі оны қолдану үрдісін анықтау.   Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

  5. Мұханбетжанова Ə. М. Мұханбетова Ш.Т. Педагогикалық шеберлік     

       О;2006 

  6. Б.Б. Айсмонтас  Педагогическая психолгия  М; 2001  

  7. Синица И.Е. Педагогтық əдеп жəне ұстаздық шеберлік. А., 1987. 

  8. Шыныбекова Э.И. Ұстаздық қызметтегі педагогикалық этика. А., 1987. 

  9.Щетинин М.П. Ұстаздық еткен жалықпас. А., 1989. 

№ 7 дəріс 

Тақырып:  Оқушылардың өздік жұмысын басқару 

Дəрістің мазмұны 

1.Өздік жұмысты ұйымдастырудың психологиялық  ерекшелігі  

42 


2. Өздік жұмысқа қойылатын талаптар 

Мақсаты: Оқушылардың  өздік жұмасы жəне оны ұйымдастыру ерекшелігі жəне орындауда  басшылыққа 

алынатын  талаптармен таныстыру. 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

  5. Сабыров Т Оқушылардың өздік жұмысын басқару А; 1987 

№ 8 дəріс 

Тақырып: ЖОО-ы білім беру технологияларының орны мен мəні  

Дəрістің мазмұны 

1Модульдік оқыту технологиясы  

2. Инновациялық технологияларды білім беруде қолдану 

Мақсаты: Инновациялық технологияларды  қолданудың тиімділігі мен ерекшелігі жəне жалпы 

педагогикалық технологиялардың түрлерімен таныстыру. 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

№ 9 дəріс 

Тақырып:  Оқу іс -əрекетін қалыптастыру 

Дəріс мазмұны: 

Мақсаты:  П.Я.Гальпериннің      психологиясы  ойлау    əрекетінің    қалыптастыруының    тұжырымдамасының 

негізімен  жəне оқытудың  нəтижелілігінің  негізгі  көрсеткіштерімен таныстыру. 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер. 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

 

№ 10 дəріс  Тақырып: Білім беру жүйесіндегі психологияның орны  

Дəріс мазмұны: 

3.  Білім беру жүйесіндегі психологияның орны 

4.  Оқыту мен оқытушы модельдері 

Мақсаты: Қазіргі қоғамдағы психологияның орны мен  маңыздылығы, білім беру жүйесіндегі  оқыту мен  

оқытушы модельдерімен таныстыру.  

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

  5. Столеренко Л.Д. Педагогическая психолгия М;2006 

 

 

  № 11  дəріс Тақырып: Психологияны қолданбалы жəне теориялық пəн ретінде оқыту 

Дəріс мазмұны: 

1.ЖОО-ы психологияны оқытудың мақсаты 

2.Психологияның салалары. Психология тарихы.  

Мақсаты: Жоғарғы оқу орнындағы  психологияны оқытудың  мақсаты мен міндеттерімен таныстырып, оның 

салаларын  жеке дара қарастыру. 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 


 

43 


  5. Жарықбаев Қ  жантану негіздері А;2004 

  6. Намазбаева Психолгия  А;2006 № 12  дəріс 

Тақырып:  

Дəріс мазмұны 

3.  Сабақ үрдісінде  оқытушының  сабақты ұйымдастыру  əдісі мен технологиясы 

4.  Педагогикалық  жүйе ретінде  сабақты  ұйымдастыру  аспектісі 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

№ 13  дəріс 

Тақырып: Оқу  іс-əрекетінің  философиялық  теориясы оқу  іс- əрекетінің қалыптасуы 

Дəріс мазмұны: 

Оқу əрекетінің құрылымы 

Оқу іс- əрекетінің қалыптасуы  

Мақсаты:    Жоғарғы  оқу  орныныдағы  оқу  əрекетінің    құрылымы  мен    қалыптасу  кезеңдерін    анықтап 

көрсету. 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

№14  дəріс 

Тақырып:  Заң  психологиясының мақсаты мен міндеті 

Дəріс мазмұны: 

1.Заң  психология пəні, құрылымы,   

2.Заң психологиясының   салалары 

Мақсаты:Психологияның заң саласымен таныстарып,  заңдық психологияның   маңызыдылғы мен  

құрылымын  айқындау. 

Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

   5. Еникеев Е Юридическая психология  М;2003 

№15 дəріс  

Тақырып:Əлеуметтік  психологияның мақсаты мен міндеті 

Дəріс мазмұны: 

 1.  


      2. Əлеуметтік  психологияның зерттеу əдістері  

Мақсаты:    Психологиядағы  əлеуметтік  психологияның    орнын,  пəндік  құрылымы,  зерттеу  əдəстері  мен  

өзіндік ерекшелеігін айқындау.  

 Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян Практикалық  сабақтарға  əдістемелік  нұсқау. 

№ 1 практикалық сабақ 

Тақырып: ЖОО- ы психологияны оқытудың мақсаты мен мазмұны 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.Психологияны гуманитарлық пəн ретінде оқытудың мақсаты 

      2.   Психология гуманитарлық пəн ретінде оқытудың  мəні  

Мақсаты: Психологияның мəні жəне  оны оқытудың  маңыздылығын үйрету 

1.  Психологияны оқытудың мақсаты  қандай? 

2.  Психологияны оқытудың мазмұны неде? 

3.  Қоғамдағы психологияның қазіргі кездегі  орны  қандай? Əдістемелік  нұсқаулар:  Психологиялық консилиум отырысы. Рольдік  ойын.   

№ 2 практикалық сабақ 

Тақырып: Оқудың белсенді əдістері 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.Белсенді  танымдық іс- əрекет  оқудың психологиялық  теориясының негізі 

2. Бағдарламалы оқыту əдісі 

3. Интерактивті оқыту əдістері Мақсаты Оқытудың белсенді əдістерін практика жүзінде қолдануды үйрету. 

Əдістемелік  нұсқаулар: екі жақты жəне үш жақты күнделік  

№ 3 практикалық сабақ 

 

44 


Тақырып: Оқу сабақтарының  негізгі формалары 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Дəріс сабақтарын өткізуге қойылатын талаптар 

2.  Эвристикалық əңгіме, проблемалық дəріс 

Мақсаты: Оқу сабақтарының  формалары жəне оларды өткізуге қойылатын талаптармен таныстыру. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Дөңгелек стол. 

№ 4 практикалық сабақ   

Тақырып:  Таным   əрекетінің  дамуын басқарудың құралы – оқу тапсырмаларының  таксономиясы 

 Практикалық сабақ  мазмұны: 

1.  Таным  əрекеті туралы түсінік 

2.  Д. Толлингиреева бойынша таксономия  

Мақсаты:Таным əрекетінің дамуы  жəне  оқу тапсырмаларының таксаномиясымен  таныстыру. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  жоба əдісі 

№ 5 практикалық жұмыс 

Тақырып:  Педагогтың сөзі тəрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Педагог сөзі оның іс-əрекетінің құрылымында. 

            2.Сөз мəдениеті, оның элементтері. 

Мақсаты:  Педагог тұлғасының  ерекшеліктерімен жəне оған тəн талаптармен  таныстыру. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Дөңгелек стол. 

№6  практикалық сабақ 

Тақырып: Оқушылардың  өздік жұмысын басқару 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Психологияны терең меңгеру мотивациясын қалыптастыру 

2.  Өздік жұмысқа комплексті ықпал жасау 

Мақсаты: Оқушылардың  өздік жұмысты тиімді ұйымдастыру  тəсілдерін анықтап оны практика жүзінде 

қолдану. Əдістемелік  нұсқаулар:  Мозайка əдісі  

 

№ 7 практикалық сабақ Тақырып:Психологияны оқытудағы сендірудің мəні мен маңызы 

Практикалық сабақ мазмұны: 

    1.Сенім жəне оның  психологиядағы орны 

    2. Сенімнің  негізгі формалары мен  тəсілдері  

Мақсаты: Психолгиялық ықпал етудегі сенімнің орны мен  тəсілдерін тиімді қолдануға үйрету. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Дөңгелек стол. 

№ 8  практикалық сабақ 

Тақырып: ЖОО-ғы  оқу процесі 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

1.Оқу процесінің  əдіснамалық негізі 

2.Оқыту  процесін ұйымдастыру Мақсаты:ЖОО-ы оқу процесін тиімді ұйымдастыру  шарттарымен таныстыру

Əдістемелік  нұсқаулар:  Семинар- диспут. 

№ 9 практикалық сабақ 

Тақырып: Өзін- өзі  оқыту əрекетін  коррекциялау жəне  бақылау 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  бақылау оқу – іс əрекетнің негізі 2.  Оқудың нəтижесін  бақылау  формалары мен əдістері 

Мақсаты:Өзін- өзі оқыту əрекетін ұйымдастыру жəне  оны бақылау формаларының тиімділігімен 

таныстыру. Əдістемелік  нұсқаулар:   рефераттарды талқылау 

№10 практикалық сабақ 

Тақырып: Педагогикалық мақсат жəне бағалау 

Дəріс мазмұны:  

1.  Педагогикалық бағаның  құқықтық аспектілері 

2.  Педагогикалық бағаға үш талап 

Мақсаты:Педагогикалық баға  саясаты мен оны  қою саясатының əділдігімен талабын қарастыру. 

Əдістемелік  нұсқаулар:   пікір- талас 

№11  практикалық сабақ  

Тақырып: Психологияны оқытушының əрекетін  өзіндік ұйымдастыру мəдениеті 

Практикалық сабақ  мазмұны. 

1.  Педагогикалық əрекет түсінігі. Құрылымы, міндеті, түрлері 

2.  Педагогикалық əрекетті ұйымдастыру 

Мақсаты:Педагогтық əрекетті тиімді ұйымдастыру жолдарын студенттерге баяндау. 


 

45 


Əдістемелік  нұсқаулар:  түртіп алу стратегиясын пайдалану 

№ 12 практикалық сабақ 

Тақырып: ЖОО-ы оқытушы  əрекетін талдау 

Дəріс мазмұны: 

1.  Оқытушының кəсіби əрекетін  талдау 

2.  педагогикалық қабілет құрылымы  

Мақсаты:ЖОО-ы оқытушы тұлғасына қойылатын талаптар мен  кəсіби əрекетін тиімді ұйымдастыру 

жолдарын қарастыру. Əдістемелік  нұсқаулар:  кубизм стратегиясын пайдалану 

Практикалық сабақ № 13 

Тақырып: Педагогикалық психологияның мақсаты мен міндеті 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Педагогикалық психология пəні, құрылымы,   

2.  педагогикалық психологияның  негізгі оқыту принциптері 

Мақсаты:Ғылымдар жүйесіндегі педагогикалық психолгияның орны мен маңызы жəне оқыту ерекшелігін 

қарастыру. Əдістемелік  нұсқаулар:  РАФТ  (роль, аудитория, форма, тақырып) стратегиясын пайдалану. 

Практикалық сабақ № 14 

Тақырып:Жалпы  психологияның мақсаты мен міндеті 

Практикалық сабақ мазмұны: 

2.  Жалпы  психология пəні, құрылымы,   

3.  Таным үрдісінің  жалпы психологиядағы орны 

Мақсаты:Қоғамдағы  жалпы психологияның орны  жəне оқыту əдістемесімен таныстыру. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  «ББҮ» стратегиясын пайдалану 

№15 практикалық сабақ 

Тақырып: Оқу пікірталасын ұйымдастыру жəне басқару 

Практикалық сабақ мазмұны: 

3.  Оқу пікірталасы жəне оның құрылымы 

4.  Оқу пікірталасын ұйымдастыру жəне басқару 

Мақсаты:Мəселееге  байланысты  оқу  пікір-  таласын  тиімді  ұйымдастыру  жолдарын  жəне  басшылыққа 

алатын принциптерді қарастыру. Əдістемелік  нұсқаулар:  Дөңгелек үстел 

 

9.  СОӨЖ сабақтарға əдістемелік нұсқаулар. 

 

 

Коллоквиум: Мұғалім  жəне студент  арасында  сұрақ  жəне жауап  түрінде  өткізіледі. Əр студентке 10 

сұрақтан  қойылады, студент  қойылған  сұщраққа  уақыт  ұтуы  үшін тез  жауап беруі  керек. 1 сұраққа 1 

мин  уақыт  беріледі 

-     Үлкен шеңбер əдісі: Жұмыс үш кезеңнен тұрады.  

Бірінші кезең. Топ үлкен шеңбер болып отырғыштарға отырады. Мұғалім мəселені ұсынады. 

Екінші кезең. Белгілі уақыт ішінде (10 минут) əрбір оқушы жеке осы мəселені шешудің жолдарын 

қағаздарын жазады.  

Үшінші кезең. Шеңбер бойынша əрбір оқушы өз ұсыныстарын ұсынады, топ бұл ұсынстарды сынамай 

тыңдайды, жəне əңгіме бойынша тақтаға жазылып тұратын ортақ шешімге қосу, қоспауға дауысқа 

салады. 

 

“Үлкен шеңбер” əдісін сұрақтың шешімін тез табу керек болған жағдайда қолдануға болады. Осы 

форманың көмегімен мысалы, заң жобаларын немесе нұсқауларды, нормативті-құқықтық актілерді 

жасауға болады.  

Аквариум  əдісі: “Аквариум” – балаларға мəселені  “қоғам алдында” талқылауға ұсынғандағы диалог 

формасы. Шағын топ белгілі бір мəселе бойынша диалогты жүргізуге кімге сеніп тапсыруға болатынын 

таңдайды. Кейде тілек білдірушілер бірнеше болуы мүмкін. Қалған барлық оқушылар көрермен ролін 

атқарады.  Соныдықтан да мұны аквариум деп атайды.  

-Мозайка əдісі: "Мозайка" интенсивті қарым-қатынас кезінде мəселенің оптималды шешімін 

“жоғарыдан-төмен” (педагогтан-оқушыға) емес, тең деңгейде (өзара оқушылар арасында) табуға 

мүмкіндік береді. Бұл технологияның қиындығы: əсіресе бірінше сабақтарда топтарды қайта құру 

үрдісінде мұқият зейінділікті талап етеді. “Мозайка”  əдістемесі бойынша сабақты ұйымдастыру кестесі 

Кезеңдер 

Позициялар 

Мазмұны 

 

46 


1 кезең. Жеке жұмыс. 

А Б 


В Г 

Педагог тапсырма ұсынады (көлемі бойынша кең): оқулықтың үш-төрт 

параграфын  оқып,  конспект  құратыру;  өзект  і  тақырып  т.б.  бойынша 

пікірталасқа  сұрақтар  əзірлеу;  Дайындалуға  жəне  тапсырманы 

орындауға  15-20  минут  уақыт  беріледі.  Берілген  уақыт  ішінде  топағы 

əрбір  оқушының  өзінің  орындалған  тапсырманың  варианты  болуы 

керек. 

2 кезең. Жұппен жұмыс А <-> Б 

В <-> Г 


Əрбір  қатысушы  өзіне  партнер  таңдайды:  мысалы,  А  Б-мен  жұмыс 

жасайды,  Г  В-мен  жұмыс  жасайды  (немесе  басқаша).  Тапсырма 

бұрынғыша қалады. Бұл кезеңнің мақсаты топтық жұп арасында ортақ 

шешім  қабылдау.  Табылған  шешім  екі  қатысушының  да  ортақ  пікірін 

білдіруі керек. Талқылау уақыты – 10 минут.  

3  кезең.  Жұппен  жұмыс 

(жалғасы) 

А Б 


| | 

В Г 


Жұп  ауысады.  Жұмыс  мазмұны  бұрынғыша  қалады.  Жаңа  жұптар  өз 

шешімдерімен  алмасады  жəне  мəселені  жаңартудың  мүмкіндіктері 

іздестіріледі.  Талқылау  уақыты  –  10  минут.  Осылайша,  топтағы  əрбір 

қатысушы  басқаның  пікірін  тыңдауға  мүмкіндік  алады,  мəселені 

өзіндік түсінуін ұсынады, табылған шешімді қорғауға үйренеді. 

4  кезең.  Топтық  шешім 

қабылдау 

А Б 


\ / 

/ \ 


В Г 

Топ  мүшелері  бір  жерге  жиналады.  Барлығы  шешімдермен  таныс 

болғандықтан  бұл  кезеңнің  мақсаты  ортақ  шешім  қабылдайды.  Мұнда 

зейін тек мазмұндық бөлігіне ғана емес, сонымен бірге оның орындалу 

формасына  да  бөлінеді  (шешім  конспект,  сурет,  кесте,  тақпақ  т.б. 

түрінде болуы мүмкін). Уақыт – 10 минут. 

 

Сабақ  соңында  əрбір  топ  мəселені  шешу  жолдарын  ұсынады.  Таңдалған  эксперттік  комиссия  ұсынылған жобалардың  мазмұны  мен  безендірілуін  бағалайды.  Жұмыстың  мұндай  интерактивті  формасы  өзара  біріккен 

əрекет іскерліктерін қалыптастыруға көмектеседі. Əсіресе бұл халық көп жерде үндемей, тасада қалуға тырысатын 

ұялшақ  оқушылар  үшін  өте  пайдалы.  Микротоптар-микроəлемдер,  əдетте  бұл  осындай  балалардың    жəне 

жеткіншектердің өзін-өзі бағалауына жағымды əсерін тигізеді.  

-  Психологиялық  консилиум:  Психологиялық  мəселе    бойынша  əдістерді    қолдануды    талқылау.  Топ 

рольдерге  бөлінеді: психологтар, сарапшылар, түрлі  мекеме өкілдері. 

-  «Ассоциация»  стратегиясы:  «Ассоциация»  стратегиясын  əдетте  студенттер  жаңа  ұғымды 

меңгеру кезінде қолданады. Бұл арқылы олар осы ұғым бойынша бұрыннан білетін түсініктерін топ болып 

ортаға салады. Əрбір топта 4-5 студенттен артық болмағаны дұрыс. Содан кейін əрбір студент жеке не топ 

болып  «Түртіп  алу»,  «3-4  айналым»  тағы  да  басқа  əрбір  пəнге  жəне  мəтінге  тиімді  стратегияларды 

пайдалана  отырып,  жазып  келген  материалдарын  талдау  жасайды.  Игерілген  білімдерін  қолдана  отырып, 

студенттер жаңағы ұғымға қайта оралып оны толықтырады. «Түртіп алу» стратегиясын қолданғанда əсіресе 

ұяң мінезді студенттердің пікірлерін тыңдап, оны бағалап отырған тиімді. Мысалы: 

 

 -Түртіп алу:«Түртіп алу» страгиясы бойынша əрбір студент мəтінге «+» - жаңалық, «v» келісемін,  

«-»  -  келіспеймін, басқаша  ойлаймын,   «?»  -  түсінбедім деген  белгілер қою арқылы əрбір сөйлемге немесе 

ойға  талдау  жасайды.  Төменде  көрсетілген  кестені  мəтінді  оқи  отырып  толтырады.  Бұл  жерде  студенттер 

белгіленген  уақыт  ішінде  жұмыстарын  аяқтаған  соң  бірі-біріне  өзара  кеңес  бере  алады,  өз  ойларын  айтуға 

үйренеді. Игерілген білімдерін қолдана отырып, студенттер жаңағы ұғымға қайта оралып оны толықтырады. 

«Түртіп  алу»  стратегиясын  қолданғанда  əсіресе  ұяң  мінезді  студенттердің  пікірлерін  тыңдап,  оны  бағалап 

отырған дұрыс.  

 

 

Психодиагнос

тика 

Пəн 


Зерттеу… 

Диагноз


… 

Ғылым  
 

47 


«+» жаңалық 

«v» келісемін 

«-» келіспеймін, 

басқаша ойлаймын 

«?» түсінбедім 

 

  

 

  

 

  

 

Кубизм стратегиясы:Бұл стратегия кубиктің 6 жағына байланысты жəне соған орай берілетін тақырып немесе тапсырмаларға байланысты. Студенттер əдетте алты топқа бөліне отырып, белгілі бір 

тақырып не оқу материалын жан-жақты талдайды. Яғни, əрбір топ өзіне берілген тапсырма бойынша 

белгіленген уақыт ішінде өз жұмыстарын жан-жақты, мəнді, терең ашып, талдап көрсетуі тиіс. 

Дайындыққа жəне өз жұмыстарын қорғауға уақыт белгіленеді. Мысалы, 1-топ «салыстырыңыз», 2-топ 

«суреттеңіз», 3-топ «талдаңыз», 4-топ «ұсыныс жасаңыз», 5-топ «дəлелдеңіз», 6-топ «ассоциация 

жасаңыз» деген тапсырмалар алады. Кейде əрбір топқа бөлек тақырыптар да берілуі мүмкін.  Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет