Бағдарламасы негізінде жасалып, 050103-«Педагогика жəне психология»жүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата29.03.2017
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

  5. Жарықбаев Қ  жантану негіздері А;2004 

  6. Намазбаева Психолгия  А;2006 

№ 13  дəріс 

Тақырып: Оқу  іс-əрекетінің  философиялық  теориясы оқу  іс- əрекетінің қалыптасуы 

Дəріс мазмұны: 

Оқу əрекетінің құрылымы 

Оқу іс- əрекетінің қалыптасуы  

Мақсаты:    Жоғарғы  оқу  орныныдағы  оқу  əрекетінің    құрылымы  мен    қалыптасу  кезеңдерін    анықтап 

көрсету. 

1.  Оқыту  психологиясы  көптеген    сұрақтарды  қалыптастырады    соның  ішінде    тұлғаның  іс-əрекетінің  

тəсілдерінің бекітілуімен  таңдау процесін  осының нəтижесінде  адамды жеке тəжірибеге   оның білімі мен 

іскерлік дағдысы қалыптасады.  Оқу адаммен өмір бойына  бірге жүреді.  Себебі оның əлеммен əрекеттесуі  

нəтижесінде  жаңалықтарды танып  өз қажеттілігін қанағаттандырудың  тəсілдерін жаңартады.  

     Оқыту адамның   организмінің  физиологиялық пісіп- жетілу  процесінде болатын  жəне функционалдық  

жағдайлардан  т. б. Ерекшеленеді.  Оқу кең мағыналы түсінік  оның мағынасына  оның ұйымдасқан түрлері 

есес  адамның  күнделікті өмірден  тəжірибе білім  алуының төтенше процестері кіреді.  

    Іс-  əрекеттік  үйлесім  тұрғысынан    псизология  оқытудың    ұйымдасқан  формасы    оқу  іс-  əректі  деп 

қарастырады.   Оқу іс- əрекетінің  құрылымының  маңызды  элементі  оқу тапсырмасы  Оқу тапсырмасын 

шешу барысында  оқушы белгілі бір  оқу əрекеті мен  операциялар орындайды.  Оқу іс- əрекеті  мотивтері 

əртүрлі    болуы  мүмкін    бірақ  оның    негізгі  мотиві    танымдық  қызығушылық    болып  табылады.  Оқу  іс- 

əрекетін    жүзеге  асыру    бұл  оқушының    белгілі  бір  мотивтің  көмегімен    жүретін    оқу  тапсырмаларын  


 

37 


шешуде    оқу  əрекеті    мен  операцияларды    жүйелі  орындауы.    Бұл  əрекет    мақстаы  теориялық    білімді 

меңгерту.    Оқу тапсырмасын шешудің мақсаты оқу процесіне  өзгеріс енгізетін  іс- əрекет тəсілерін  игеру.  

Оқушының  тапсырмаларпды    шешу  процесі    оқу  іс-  əрететі  болып  табылады.    Оның  құрамына  мына 

элементтер кіреді: 

• 

 Оқушының немесе оқытушының  өз алдына  оқу тапсырмасын қоюы • 

 Оқушының тапсырамаларды шешуі 

• 

 Оқушының бұл тапсырмаларды өзгертуі • 

 Белгілі қарам- қатынастық млделдеу 

• 

 Бұл қарым- қатынас моделін  жаңадан ойластыру • 

 Берілегн мəселе бойынша  жеке тапсырмалар  жүйесін құру 

• 

Іс- əректтің орындалуын қадағалау • 

 өзін- өзі бағалау 

Эльконин  мен  Давыдовтың      баяндауы  бойынша      оқу  іс-  əрекеті  бұл      ойлаудың    интенсивті    дамуына  

көмектетсетін  жəне теориялық  білімді меңгеруге  бағытталған  оқушының іс -əреттінің бір түрі.  Оқу -іс-

əрететін   басқа іс -əрекет  еңбек , ойын, спорт сабақтары  іс -əретет тəсілдерімен  жəне əртүрлі   білімді ұғу 

процесімен  теңдестіруге болмайды.  

    Оқу  іс-əрететі  «оқу»    терминімен  белгіленеді    басқа  процестерден  осынысымен  ажыратылады.    Оқу  іс- 

əрететі оқудың  ерекше түрі  ол арнайы ұйымдастыруды жəне оқушылар  оны жүзеге асыра  отырып  өздерін 

өзгертеді.  Оқу іс-əрететінің м маңызды құрылымы  оқу тапсырмасы.  Оқу тапсырмасын шешу барысмында  

оқушылардың    зерттеп  жатырған    оьбьектісі    жəне  сол  туралы    ойлары    айтарлықтай    өзгерістерге 

ұшырайды. Бірақ соңында  əрекет етуші өзі өзгеріске өзі ұшырайды.  

   Оқу  іс-əрететі  процесінде    оқушылар    алдына  ұсынылған  тəжірибеден    үлгі  алады.  Оқу  іс-  мəретеніің 

жалпы құрылымы: 

Қажаттілік -  тапсырма-  мотив-  іс-əрекет -   операциялар  

   Қажаттілік  соқу  іс-  əретенінде    пəн  салаларыныан    оқушылардың  теориялық    білімді  алуға    деген 

ұмтылысы.    Теориялық    білім  белгілі    бір  пəн  бойынша    пайда  болады,    дамуы  қалыптасуы    заңдары  мен  

заңдылықтарды көрсетеді.  Оны  тек  ұйымдасқан  оқу  іс-  əректе  процесінде  ұғуға  болады.  

   2.  Психология  пəні    оқытушы  алдындағы    ең  бірінші    мəселе.  Оқушының  оқу  іс-əрекетін  қалыптастыру  

немесе қарапайым  түрде  айтқанда  психологияны  оқытуды  үйрету.  Оқу іс- əрекетін қалай қалыптастыру 

керек. Бұл  əрбір психологияны   оқушының   оның дұрыс оқуға  үйрету « дұрыс оқу»  түсінігі  мазмұнына 

негізделген  Психологиялық аспектілерде   мəселе былай қойылады  оқушының санасында  бұрыннан жоқ  

белгісізді,  оның санасына  енгізіп   хабардар ету,  яғни  обьективтіден   субььективтіге    айналып отырады. 

Бұл  мəселенмен  50  жылдары  П.Я.  Гальперин  айналысты.    Олар  ақыл-ой    əрекетін  қалыптастыру  процесін  

зерттеген.    Гальпериннің  концепциясында      оқу  əрекетінің  ерекше  жүйесі,    сол  əрекеттерді  орындау  

оқушыларды  жаңа  біліммен    əкеледі  деген.    Сондықтан  да  оқытудың    мақсаты  істі  біліп,    əрекет  ету,  

қандайда оқыту болмасын  оқыту адамды бір нəрсе істеуге   үйрету  үшін  оқушыға оны  қалай істеу керек 

екенін  яғни  оқушылардың іс- əректені дұрыс орындауға бағыттау.    

Өзіндік бақылау сұрақтары 

Оқу іс- əрекеті дегеніміз не? 

Оқу іс- əрекетінің құрылымдары қандай? 

Студенттердің оқу əрекетін қалыптастыру жолдары қандай? 

Оқу іс- əректін қалай қалыптастыру керек? 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

№14  дəріс 

Тақырып:  Заң  психологиясының мақсаты мен міндеті 

Дəріс мазмұны: 

1.Заң  психология пəні, құрылымы,   

2.Заң психологиясының   салалары 

Мақсаты:Психологияның заң саласымен таныстарып,  заңдық психологияның   маңызыдылғы мен  

құрылымын  айқындау. 

Өзіндік бақылау сұрақтары 

1.  Заң психологиясы қандай пəн ?  

2.  Заң психологиясын оқыту əдістемесі қандай? 

3.  Заң психологиясының   салалары 

4.  Заң  психология  құрылымы неде?   

Заң психологиясы – университеттер мен академиялардың психологиялық факультеттерінде оқылатын 

психология ғылымының саласы. Бірақ бұл қолданбалы ғылым емес, бұл теориялық, түсіндіруші негізінде 

ретроспективті талдайтын психологияның қазіргі күйі. Психология тарихы психика туралы көне көзқарастар 

мен қазіргі ғылыми ұсыныстарды құрастырып, ғылымды оның динамикасы бойынша дамытады.  


 

38 


     Психологиялық ғылымның тарихы көне заманнан біздің уақытқа дейінгі жүру жолдарын қадағалайды, 

түсіндіреді жəне қазіргі теориялар мен болжамдарды тереңірек түсінуге, оларға қалай тарихи тұрғыдан 

қарау керектігіне көмектеседі. 

     Ғылымның логикасын жəне тарихын ұғыну студенттерге белсенділік жəне ғылыми психологиялық 

білімді меңгеру мүмкіндіктеріне сенімді сезінуге, сонымен қатар, ғылыми психологиядағы немесе нақты 

практикалық психологияның аумағындағы қолданбалы облыстарда өзінің зерттеулерінде жаңа ғылыми 

немесе практикалық қорытындыларға келуге септігін тигізеді. 

     Сондықтанда, студенттерде «алыстағы өткен шақтың ұйымдары» деген сияқты көзқарас қалыптаспауы 

керек, керісінше бұл бүгінгі мəселелр мен теорияларды ұғынуға арналған. 

      Ресейдегі 1917-жылға дейінгі жəне одан кейінгі жылдардағы отандық психологияның дамуы жоғары 

зейін мен жайдары қатынасты қажетсінеді. 

Кеңестік кезең барлық оқулықтардағы отандық психологтардың есімдерімен байланысты. Революцияға 

дейінгі кезеңде  И.М.Сеченов, И.П.Павлов сияқты физиологтардың, А.Ф.Лазурский сияқты психологтың, 

Психоневрологиялық институтының психология лабораториясын басқарған В.М.Бехтеревтің көзқарастары 

толықтай зерттелінді. 

     Ал, қазіргі уақытта жоғары оқу орындарының психологиялық факультеттерінің дəрістік курстары 

бойынша оқу бағдарламасына кіргізіліп отыр. Осы тақырыпта көптеген мақалалар басылып жатыр. 

      Осы ғылым бойынша сабақ беретін оқытушылар екі теорилық тəртіптің бір ізді жүргізуі керек – жалпы 

психология жəне психология тарихы. Кейде тарих ерте беріледі, кейде керісінше, ал кейде қатар беріледі. 

       Егер дəрісте психология тарихы бойынша талқыланған көзқарас қате болып шығып, студенттер оны 

солай қабылдап алса, онда содан соң ғылымның тарихи даму үрдісін түсінуде шынайы қиыншылықтар 

пайда болады. Олар қазіргі психологияның категориялы апппаратын игермеу, бүгінгі күнде ашылған 

психологиялық жəне тағы басқа механизмдердің функциялану заңдарын білмеу, ғылымның орны туралы 

тарихи ақпататтарды сыни қабылдау мүмкіндіктерінен айрылу психологияның өрлеуіне теріс əсерін 

тигізеді. Көне кезде маңызды орында тұрған теория, қазіргі уақытқа келгенде роль оймай қалған жағдай 

студенттерге түсініксіз болады. Мысалы: олар Декарт пен Сеченовтің рефлекс түсінігінің принциптік 

ерекшеліктерін байқамайды: ХVІІ-ғасырдағы Р.Декарттың «рефлекторлық доға» теорисымен 

салыстырғанда, И.М.Сеченовтың рефлекторлықтеориясынң қандай жаңалығы бар екенін білмеулері мүмкін.  

      Егер тарих жалпы психологиядан кейіннемесе қатарлас болса, онда бұл қиыншылық түсіріледі.  

      Басқа бір қиыншылық көне заманда ұмытылып қалған психологиялық ұсыныстарды еске сақтамаудан 

болады.Дұрыс тарихтың ролін түсінбеу жəне бағаламау, қазіргіге бағдарлануға жəне болашақты болжауға, 

ең бастысы, психологияның қоғамдық-тарихи даму үрдісінің заңдылығын обьективті, шығармашылық 

меңгеруге, студенттің іс-əрекеттік мотивациясының қалыптасуына, өз бетімен оқуға қызығушылығын 

арттыруға кедергі келтіреді. 

        Студентке психология тарихы мен жалпы психологияның байланыстылығын, оның салаларын түсінуге 

көмектесетін əдістемелік құралдардың бірі түрі мəселелік оқу тапсырмаларын қолдануға болады. Студент 

психология тарихын оқи отырып, жалпы психология мен оның салаларының пайда болуы мен дамуын 

салыстырады. 

        Бұл студентке тек қазіргі психологияның өткір көкейкестілігін тануғакөмектесіп қоймай, сонымен қоса 

көне психологияның қоғамдық обьективті идеяларын түсінуге, психиканы түсінудегі адамзаттың алға келе 

жатырғандығын ұғынуға көмектеседі. 

        Жоғарыда айтылған психология тарихын оқуда жəне студенттердің меңгеруіне байланысты пайда 

болатын қиындықтарды көріп, мынадай қорытындыға келуге болады: студенттердің дəрісті тыңдауларынан 

бастап, өздік жұмыстарды орындаулары , оқу қызметін басқаруы оқытушы үшін арнайы əдістемелік 

тапсырманы ұсынады. Уақытындағы мəліметтердің жойылуы жəне оларды тікелей бақылаудың мүмкін емес 

күші танушы субьектіде «тек бір шансты» қалдырады – тарихты ойлаудың күшімен түсіну. Осыдан 

оқытушыға да «бір шығыс» қалады – сəйкесінше оқу тапсырмаларын өз бетімен орындауды ұсына отырып, 

студенттердің ойлау жұмыстарын басқару. Ал, өздік жұмыс пен семинар сабақтарын бағдарламалы оқыту 

əдісінің көмегімен басқарған жөн: студенттердің оқу материалдарының мазмұны мен логикасына, дəрістер 

мен берілген əдебиеттерде салынған мəселелік сұрақтар бөлімдерін құрастыру. Семинарда өздік жұмысқа 

берілген, осы сұрақтар бойынша пікірталас ұйымдастырылуы мүмкін. 

        Осыдан психология тарихынан сабақ беру əдістемесі облысындағы негізгі қорғаныш мынадай формула 

бойынша көрінуі мүмкін: дəрістің мəселелік құрастырылуынан – студенттердің өз беттерімен 

бағдарламаланулары арқылы – семинарлық сабақта шығармашылық пікірталасқа. 

          Бір сөзбен айтқанда, психология тарихы бойынша дəріс оның өткен жолынан қазіргі күйге келтіруді 

ретроспективті талдау негізіндегі əңгімеге айналдыруға талаптануы керек. 

       Əрине, көптеген студенттер психология тарихы бойынша білім көздерін аша алмайды, бұл оқытушының 

жауапкершілік сапасының жоғары болуына əсерін тигізеді. Дəріске келесідей талаптар қойылады: 

      Біріншіден, дəріс мазмұнындағы психология тарихының ғасырлары мен кезеңдері қысылған жəне қатаң 

логикалық түрде болуы қажет. 

       Екіншіден, ғылыми ашылулармен байланысты тарихи жалғасушы жағдайлар ғылыми мəліметтердің 

базасын  көрсетуші жəне тарихи уақыттың обьективті көрінуін жүзеге асыратындай болып құрастырылуы 

керек. Ең маңыздысы, студент тек жылдармен байланысқан хронологияны көріп тұрмай, сонымен қоса 

қоғамдық практикаға бағынатын логика мен сұранысты, ғылыми ойдың қозғалысын байқауы қажет.  

39 


       Үшіншіден, психология тарихын анықталған ақпарат ретінде талқылап, негізгі түсініктердің өзгеріп 

отыратындығын естен шығармауы керек, бірақ терминдер сақтала берулері мүмкін.  

        Төртіншіден, өте жақсы болар еді, егер де оқытушы бір кездері принциптік жаңа қорытындыға келу, 

берілген мəселеге қазіргі көзқарастармен қарау маңызды жағдай болады.     

 Өзіндік бақылау сұрақтары 

5.  Заң психологиясы қандай пəн ?  

6.  Заң психологиясын оқыту əдістемесі қандай? 

7.  Заң психологиясының   салалары 

8.  Заң  психология  құрылымы неде?   

        Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

   5. Еникеев Е Юридическая психология  М;2003 

№15 дəріс  

Тақырып:Əлеуметтік  психологияның мақсаты мен міндеті 

Дəріс мазмұны: 

1. Əлеуметтік  психологияның мақсаты мен міндеті 

      2. Əлеуметтік  психологияның зерттеу əдістері  

Мақсаты:    Психологиядағы  əлеуметтік  психологияның    орнын,  пəндік  құрылымы,  зерттеу  əдəстері  мен  

өзіндік ерекшелеігін айқындау.  

  Əлеуметтік  психология – университеттер мен академиялардың психологиялық факультеттерінде оқылатын 

психология ғылымының саласы. Бірақ бұл қолданбалы ғылым емес, бұл теориялық, түсіндіруші негізінде 

ретроспективті талдайтын психологияның қазіргі күйі. Психология тарихы психика туралы көне көзқарастар 

мен қазіргі ғылыми ұсыныстарды құрастырып, ғылымды оның динамикасы бойынша дамытады.  

     Психологиялық ғылымның тарихы көне заманнан біздің уақытқа дейінгі жүру жолдарын қадағалайды, 

түсіндіреді жəне қазіргі теориялар мен болжамдарды тереңірек түсінуге, оларға қалай тарихи тұрғыдан 

қарау керектігіне көмектеседі. 

     Ғылымның логикасын жəне тарихын ұғыну студенттерге белсенділік жəне ғылыми психологиялық 

білімді меңгеру мүмкіндіктеріне сенімді сезінуге, сонымен қатар, ғылыми психологиядағы немесе нақты 

практикалық психологияның аумағындағы қолданбалы облыстарда өзінің зерттеулерінде жаңа ғылыми 

немесе практикалық қорытындыларға келуге септігін тигізеді. 

     Сондықтанда, студенттерде «алыстағы өткен шақтың ұйымдары» деген сияқты көзқарас қалыптаспауы 

керек, керісінше бұл бүгінгі мəселелр мен теорияларды ұғынуға арналған. 

      Ресейдегі 1917-жылға дейінгі жəне одан кейінгі жылдардағы отандық психологияның дамуы жоғары 

зейін мен жайдары қатынасты қажетсінеді. 

Кеңестік кезең барлық оқулықтардағы отандық психологтардың есімдерімен байланысты. Революцияға 

дейінгі кезеңде  И.М.Сеченов, И.П.Павлов сияқты физиологтардың, А.Ф.Лазурский сияқты психологтың, 

Психоневрологиялық институтының психология лабораториясын басқарған В.М.Бехтеревтің көзқарастары 

толықтай зерттелінді. 

     Ал, қазіргі уақытта жоғары оқу орындарының психологиялық факультеттерінің дəрістік курстары 

бойынша оқу бағдарламасына кіргізіліп отыр. Осы тақырыпта көптеген мақалалар басылып жатыр. 

      Осы ғылым бойынша сабақ беретін оқытушылар екі теорилық тəртіптің бір ізді жүргізуі керек – жалпы 

психология жəне психология тарихы. Кейде тарих ерте беріледі, кейде керісінше, ал кейде қатар беріледі. 

       Егер дəрісте психология тарихы бойынша талқыланған көзқарас қате болып шығып, студенттер оны 

солай қабылдап алса, онда содан соң ғылымның тарихи даму үрдісін түсінуде шынайы қиыншылықтар 

пайда болады. Олар қазіргі психологияның категориялы апппаратын игермеу, бүгінгі күнде ашылған 

психологиялық жəне тағы басқа механизмдердің функциялану заңдарын білмеу, ғылымның орны туралы 

тарихи ақпататтарды сыни қабылдау мүмкіндіктерінен айрылу психологияның өрлеуіне теріс əсерін 

тигізеді. Көне кезде маңызды орында тұрған теория, қазіргі уақытқа келгенде роль оймай қалған жағдай 

студенттерге түсініксіз болады. Мысалы: олар Декарт пен Сеченовтің рефлекс түсінігінің принциптік 

ерекшеліктерін байқамайды: ХVІІ-ғасырдағы Р.Декарттың «рефлекторлық доға» теорисымен 

салыстырғанда, И.М.Сеченовтың рефлекторлықтеориясынң қандай жаңалығы бар екенін білмеулері мүмкін.  

      Егер тарих жалпы психологиядан кейіннемесе қатарлас болса, онда бұл қиыншылық түсіріледі.  

      Басқа бір қиыншылық көне заманда ұмытылып қалған психологиялық ұсыныстарды еске сақтамаудан 

болады.Дұрыс тарихтың ролін түсінбеу жəне бағаламау, қазіргіге бағдарлануға жəне болашақты болжауға, 

ең бастысы, психологияның қоғамдық-тарихи даму үрдісінің заңдылығын обьективті, шығармашылық 

меңгеруге, студенттің іс-əрекеттік мотивациясының қалыптасуына, өз бетімен оқуға қызығушылығын 

арттыруға кедергі келтіреді. 

        Студентке психология тарихы мен жалпы психологияның байланыстылығын, оның салаларын түсінуге 

көмектесетін əдістемелік құралдардың бірі түрі мəселелік оқу тапсырмаларын қолдануға болады. Студент 

психология тарихын оқи отырып, жалпы психология мен оның салаларының пайда болуы мен дамуын 

салыстырады. 


 

40 


        Бұл студентке тек қазіргі психологияның өткір көкейкестілігін тануғакөмектесіп қоймай, сонымен қоса 

көне психологияның қоғамдық обьективті идеяларын түсінуге, психиканы түсінудегі адамзаттың алға келе 

жатырғандығын ұғынуға көмектеседі. 

        Жоғарыда айтылған психология тарихын оқуда жəне студенттердің меңгеруіне байланысты пайда 

болатын қиындықтарды көріп, мынадай қорытындыға келуге болады: студенттердің дəрісті тыңдауларынан 

бастап, өздік жұмыстарды орындаулары , оқу қызметін басқаруы оқытушы үшін арнайы əдістемелік 

тапсырманы ұсынады. Уақытындағы мəліметтердің жойылуы жəне оларды тікелей бақылаудың мүмкін емес 

күші танушы субьектіде «тек бір шансты» қалдырады – тарихты ойлаудың күшімен түсіну. Осыдан 

оқытушыға да «бір шығыс» қалады – сəйкесінше оқу тапсырмаларын өз бетімен орындауды ұсына отырып, 

студенттердің ойлау жұмыстарын басқару. Ал, өздік жұмыс пен семинар сабақтарын бағдарламалы оқыту 

əдісінің көмегімен басқарған жөн: студенттердің оқу материалдарының мазмұны мен логикасына, дəрістер 

мен берілген əдебиеттерде салынған мəселелік сұрақтар бөлімдерін құрастыру. Семинарда өздік жұмысқа 

берілген, осы сұрақтар бойынша пікірталас ұйымдастырылуы мүмкін. 

        Осыдан психология тарихынан сабақ беру əдістемесі облысындағы негізгі қорғаныш мынадай формула 

бойынша көрінуі мүмкін: дəрістің мəселелік құрастырылуынан – студенттердің өз беттерімен 

бағдарламаланулары арқылы – семинарлық сабақта шығармашылық пікірталасқа. 

          Бір сөзбен айтқанда, психология тарихы бойынша дəріс оның өткен жолынан қазіргі күйге келтіруді 

ретроспективті талдау негізіндегі əңгімеге айналдыруға талаптануы керек. 

       Əрине, көптеген студенттер психология тарихы бойынша білім көздерін аша алмайды, бұл оқытушының 

жауапкершілік сапасының жоғары болуына əсерін тигізеді. Дəріске келесідей талаптар қойылады: 

      Біріншіден, дəріс мазмұнындағы психология тарихының ғасырлары мен кезеңдері қысылған жəне қатаң 

логикалық түрде болуы қажет. 

       Екіншіден, ғылыми ашылулармен байланысты тарихи жалғасушы жағдайлар ғылыми мəліметтердің 

базасын  көрсетуші жəне тарихи уақыттың обьективті көрінуін жүзеге асыратындай болып құрастырылуы 

керек. Ең маңыздысы, студент тек жылдармен байланысқан хронологияны көріп тұрмай, сонымен қоса 

қоғамдық практикаға бағынатын логика мен сұранысты, ғылыми ойдың қозғалысын байқауы қажет. 

       Үшіншіден, психология тарихын анықталған ақпарат ретінде талқылап, негізгі түсініктердің өзгеріп 

отыратындығын естен шығармауы керек, бірақ терминдер сақтала берулері мүмкін.  

        Төртіншіден, өте жақсы болар еді, егер де оқытушы бір кездері принциптік жаңа қорытындыға келу, 

берілген мəселеге қазіргі көзқарастармен қарау маңызды жағдай болады.     Өзіндік бақылау сұрақтары 

1.  Психолгиядағы əлеуметтік психолгияның орны? 

2.  Əлеуметтік  психологияның құрылымы қандай? 

3.   Əлеуметтік  психологияның өзіндік ерекшелігі неде? 

4.  Əлеуметтік  психологияның зерттеу əдістерін атаңыз? 

Ұсынылатын əдебиеттер 

  1. Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

  2.   Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

  3.     Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

  4. Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

  5. Сухов А.Н. Социальная психология  М;2007 

  6. Марозов М. Социальная психология  М;2003 

 

 7. Электрондық оқу құралдары пəн бойынша қарастырылмаған. 

 

8.  Практикалық (семинарлық) жəне лабораториялық сабақтар бойынша методикалық ұсыныстар. 

Теориялық материалды меңгеру  бойынша  əдістемелік  нұсқау. 

 

№ 1  

Тақырып:      Оқу    іс-  əрекетінің    философиялық  теориясы    жəне    оқу  іс-  əрекетінің    қалыптасуы  мен 

бағыттары.  Дəрістің мазмұны 

      1.Оқу іс- əрекеті жəне оның  маңызды компоненттері 

     2.Студенттердің оқу əрекетін қалыптастыру 

Əдістемелік нұсқау: Дəріс- баян 

Мақсаты: Студенттерге  оқу  іс- əрекеті туралы жəне   олардың  философиялық негізі  қалыптасу  əрекеті  

мен бағытары туралы ақпарат беру.   

№ 2 дəріс 

Тақырып:  Оқыту теориясы жəне білім беру жұйесіндегі оқыту əдістері 

Дəрістің мазмұны 

1.Интерактивті оқыту əдісі 

2.Проблемалық оқыту əдісі 


 

41 


   Мақсаты: Қазіргі кездегі  оқытудың  жаңа əдістері туралы   ақпарат беріп, оларды  қолдану ерекшелігі   

үйрету. 


Əдістемелік нұсқау: дəріс- баян 

№ 3 дəріс 

Тақырып:  Оқу сабақтарының формалары  жəне оларды  өткізу  əдістемесі 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет