Бағдарламасы негізінде жасалып, 050103-«Педагогика жəне психология»жүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата29.03.2017
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

СӨЖ -14 мазмұны:  

Сендірумен, өнегенің жолдарын анықтап қарастыру Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

              образования.. М. 1993. 

              Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

              Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 8    апта 

15 кредит сағат 

№ 8 дəріс 

 

Тақырып: ЖОО-ы білім беру технологияларының орны мен мəні  Дəрістің мазмұны 

1Модульдік оқыту технологиясы  

2. Инновациялық технологияларды білім беруде қолдану 

ОЖСӨЖ-15 мазмұны:  

Жоғарғы білімді   гуманитаризациялау 

Жоғарғы білімнің мəні мен мазмұны 

СӨЖ-15 мазмұны: 

Жоғарғы білімнің мəні бойынша пікірталас ұйымдастыру Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

             образования.. М. 1993. 

              Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

 16 кредит сағат 

№ 8  практикалық сабақ 

Тақырып: ЖОО-ғы  оқу процесі 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

1. Оқу процесінің  əдіснамалық негізі 

2. 


Оқыту  процесін ұйымдастыру 

ОЖСӨЖ-16 мазмұны: 

Студенттер əрекетінің  психологиялық  негіздері 

Оқу процесін  тиімді ұйымдастыру жолдары 

СӨЖ-16 мазмұны: 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

               Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика    

 

                   образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

9 апта 

   


17 кредит сағат 

№ 9 дəріс 

Тақырып:  Оқу іс -əрекетін қалыптастыру 

Дəріс мазмұны: 

1.  П.Я.  Гальпериннің    психологиясы  ойлау    əрекетінің    жүйелі    кезеңді    қалыптастыруының  

тұжырымдамасы  

2.  Оқытудың  нəтижелілігінің  негізгі  көрсеткіштері,  оқу іс- əрекетінің сыртқы құрылымы Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

              образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 

 ОЖСӨЖ-17 мазмұны:  

Оқу іс- əрекетінің құрылымы 

Оқу іс- əрекетінің   тəсілдері 

СӨЖ-17 мазмұны:   

Оқу іс -əрекетін қалыптастыру жолдарын қарастыру 18 кредит сағат 

№ 9 практикалық сабақ 

 

10 


Тақырып: Өзін- өзі  оқыту əрекетін  коррекциялау жəне  бақылау 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  бақылау оқу – іс əректенің негізі 

2.  Оқудың нəтижесін  бақылау  формалары мен əдістері 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-18 мазмұны:  

Ағымдағы педагогикалық бақылауды қамтамасыз ететін əдістер 

Студенттің  оқу əрекетін бақылау 

СӨЖ-18 мазмұны: 

Студенттердің оқу əрекетін бақылау қажеттігі 

Түзету əдісін жүргізу 

10  апта 

 

19 кредит сағат № 10 дəріс  

Тақырып: Білім беру жүйесіндегі психологияның орны  

Дəріс мазмұны: 

1.  Білім беру жүйесіндегі психологияның орны 

2.  Оқыту мен оқытушы модельдері 

Əдебиеттер:  

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

              образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-19 мазмұны: 

Тиімді оқыту модельдері 

Оқыту стильдерінің   салыстырмалы жүйесі 

СӨЖ-19 мазмұны:  

 Оқыту мен оқытушы модельдерінің салыстырмалық кестесін жасақтау 

20 кредит сағат 

№10 практикалық сабақ 

Тақырып: Педагогикалық мақсат жəне бағалау 

Дəріс мазмұны:  

1.  Педагогикалық бағаның  құқықтық аспектілері 

2.  Педагогикалық бағаға үш талап 

Əдебиеттер:   

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

               образования.. М. 1993. 

               Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-20 мазмұны:    

Педагогикалық бағаның мəні мен  мазмұны 

Мектептегі  баға мен өлшеу 

СӨЖ-20 мазмұны:  

Бағалау саясаты бойынша  кесте құрастыру 21 кредит сағат  

 

11 


№ 11  дəріс 

Тақырып: Психологияны қолданбалы жəне теориялық пəн ретінде оқыту 

Дəріс мазмұны: 

1.ЖОО-ы психологияны оқытудың мақсаты 

2.Психологияның салалары. Психология тарихы.  

Əдебиеттер:  

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ -21 мазмұны:  

Қолданбалы психологины оқытудың негізі 

Медециналық психология.  

СӨЖ-21 мазмұны: 

Психологины оқытудың  принциптерін  сипаттау 22 кредит сағат 

№11  практикалық сабақ  

Тақырып: Психологияны оқытушының əрекетін  өзіндік ұйымдастыру мəдениеті 

Практикалық сабақ  мазмұны. 

1.  Педагогикалық əрекет түсінігі. Құрылымы, міндеті, түрлері 

2.  Педагогикалық əрекетті ұйымдастыру 

ОЖСӨЖ -22 мазмұны:  

Педагогикалық мамандық 

Ғылымдар жүйесіндегі  педагогикалық мамандық 

СӨЖ-22 мазмұны: 

Педагог-психолог мамандығының  жекелік  ерекшелігі Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                 образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 12 апта 

 

23 кредит сағат  № 12  дəріс 

Тақырып:  

Дəріс мазмұны 

1.  Сабақ үрдісінде  оқытушының  сабақты ұйымдастыру  əдісі мен технологиясы 

2.  Педагогикалық  жүйе ретінде  сабақты  ұйымжастыру  аспектісі 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                   образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ -23 мазмұны:  

Сабақты талдаудың психологиялық аспектілері. 

Сабақты психоолгиялық талдаудағы оқытушының  ролі 

СӨЖ -23 мазмұны:  

 Сабақты психоолгиялық талдаудағы кездесетін  қиындықтар 24 кредит сағат  

 

12 


№ 12 практикалық сабақ 

Тақырып: ЖОО-ы оқытушы  əрекетін талдау 

Дəріс мазмұны: 

1.  Оқытушының кəсіби əрекетін  талдау 

2.  педагогикалық қабілет құрылымы  

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

    

образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ -24 мазмұны: 

Оқытушы  құрылымы 

Педагогикалық қарым-қатынас стильдері  

СӨЖ -24 мазмұны: 

Тақырып бойынша анықтама сөздікпен жұмыс  13 апта 

 

25 кредит сағат № 13  дəріс 

Тақырып: Оқу  іс-əрекетінің  философиялық  теориясы оқу  іс- əрекетінің қалыптасуы 

Дəріс мазмұны: 

Оқу əрекетінің құрылымы 

Оқу іс- əрекетінің қалыптасуы  

ОЖСӨЖ -25 мазмұны:  

Оқытудың  икемділігі 

Педагогикалық  қызмет 

СӨЖ-25  мазмұны: 

Сабақты психологиялық талдау деңгейлері  

 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

               образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 26кредит сағат 

Практикалық сабақ № 13 

Тақырып: Педагогикалық психологияның мақсаты мен міндеті 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Педагогикалық психология пəні, құрылымы,   

2.  педагогикалық психологияның  негізгі оқыту принциптері 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                   образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-26  мазмұны:  

Педагогикалық психологияның  даму тарихы, зерттеу əдістері 

педагогикалық психологиянің  міндеттері 

СӨЖ-26 мазмұны: 

Тақырып бойынша сөзжұмбақ құрастыру 14 апта 

 


 

13 


27 кредит сағат 

№14  дəріс 

Тақырып:  Заң  психологиясының мақсаты мен міндеті 

Дəріс мазмұны: 

1.  Заң  психология пəні, құрылымы,   

2.  Заң психологиясының   салалары 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

              образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-27 мазмұны 

Заң психологиясының   даму тарихы, зерттеу əдістері 

Заң психологиясының   міндеттері 

СӨЖ-27 мазмұны 

Сөздікпен жұмыс 28 кредит сағат 

Практикалық сабақ № 14 

Тақырып:Жалпы  психологияның мақсаты мен міндеті 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Жалпы  психология пəні, құрылымы,   

       2. Таным үрдісінің  жалпы психологиядағы орны 

Əдебиеттер: 

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                      образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-28  мазмұны:  

Жалпы психологияны оқыту жəне оның ерекшелігі 

Жалпы  психологиядағы, психикалық қалып, кейіп 

СӨЖ-28  мазмұны: 

Сөздіктен  психика сөзіне анықтама беру 15 апта 

 

29 кредит сағат №15 дəріс  

Тақырып:Əлеуметтік  психологияның мақсаты мен міндеті 

Дəріс мазмұны: 

1.  Əлеуметтік  психология пəні, құрылымы,   

      2. Əлеуметтік  психологияның зерттеу əдістері  

Əдебиеттер:  

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                         образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-29 мазмұны:  

  Əлеуметтік  психологияны оқытудың ерекшелігі  

  Əлеуметтік  психологияның  басқа ғылымдармен байланысы СӨЖ-29 мазмұны:  

Психологиялық сөздікпен жұмыс  

14 


30 кредит сағат 

№15 практикалық сабақ 

Тақырып: Оқу пікірталасын ұйымдастыру жəне басқару 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Оқу пікірталасы жəне оның құрылымы 

2.  Оқу пікірталасын ұйымдастыру жəне басқару 

Əдебиеттер:  

     Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992. 

              Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

     

                   образования.. М. 1993. 

Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

               Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

               Бадмаев        Методика преподавания психологии. М.2001 

               Смирнов С.Д  Педагогика и психология  высшего образования М.2003 

               Ги  Лефрансуа  Психология для учителя  М; 2003 

               Ляудис В.Я  Методика преподавания психологии. М.2001 ОЖСӨЖ-30 мазмұны:  

Оқытушының  оқу пікірталасын  ұйымдастыруы 

Студенттің оқу пікірталасына қатысуы жəне   оны бағалауы 

СӨЖ-30 мазмұны: 

Оқу- пікірталасына арналған тақырыптар жинақтау  

4.  Негізгі жəне қосымша əдебиеттер тізімі, Интернет желісіндегі Web-сайт 

адрестері  

 

Əдебиеттер тізімі 

 

1  Исследование проблем психологии творчества. М.,1983. 2  Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. М.,1983. Т.  

3  Коч Л.А. Креативная этика. Психология и методика освоения подростками этических норм 

и понятий. М.,1999. 

4  Кулагина Н.В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. М.,1999. 

5  Кулюткин Ю.Н. Культура групповых дискуссий. СПб.,1997. 

6  Ляудис В.Я. Память в процессе развития. М.,1976. 

7  Ляудис В.Я Вклад С.М.Эйнштейна в культурно-историческую теорию развития психики 

//Актуальные проблемы истории психологии.Ереван, 1984.Т.2. 

 

      8.  Ляудис В.Я.Инновационное обучение и наука.М.,1992.             9. 

Ляудис В .Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика  

 

 

образования.. М. 1993. 10  Библер В.С. Мышление как творчество. М.1975 

11  Бодалев А.А. Личность и общение. М. 1983. 

12. Выготский Л.С. Собр.соч..:В 6 т.М.,1982.Т.1. 

13.  Выготский  Л.С. Педагогическая психология //Хрестоматия по возрастной и   

14.  педагогической психологии. М.,1980.С.49-53. 

15.  Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины. М.,1978 

16.  Кулюткин Ю.Н. Культура групповых дискуссий. СПб.,1997. 

17.  .Анастази А. Психологическое тестирование. Т1,2 М, 1982 

18.  Выготский Л.С. Собрание сочинений  6 т. М,1984 

19.  Газман О.С., Харитонова Н.Е.  В школу с игрой М,1991 

20.  Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика М, 1985 

21.  Давыдов В.В. Проблема развивающегося обучения М, 1986 

22.  Диагностика психологического развития  /под ред. Шванцары.  Прага 1978 

23.  Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития ребенка. /Под ред. Д.Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера  М, 1981 

24.  Диагностика умственного развития дошкольников /под ред. Венгера Л.А. и Холмовской 

В.В.  М, 1978 

25.  Диагностика интеллектуального развития учащихся. Рига,1980 

26.  Егорова Т.В.  Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в 

развитии. М, 1973 

27.  Ингемкамп К. Педагогическая диагностика. М, 1991 

28.  Сенсорное воспитание школьников. /под ред. А.В. Запорожец М,1963  

15 


29.  Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. 

М, 1980 


30.  Основы психодиагностики  /Под ред. Шмелева Д, 1996 

31.  Мрищук В. Методы психодиагностики в спорте. М, 1990  

32.  Сопчик Л.Н. Методы психологической диагностики М, 1990 

33.  Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М, 1995 

34.  Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста /под ред. Эльконина Д.Б. и 

Венгера А.Л. М, 1998 

35.  Психодиагностика и школа  /под ред. Гуревича К.М. Таллин, 1980 

36.  Соколова Е.Т.  Проективные методы исследований личности  М, 1980 

37.  Отстающие в учении школьники /под ред. Калмыковой З.И.  и И.Ю. Кугалиной М, 1986 

 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет