БАҒдарламасы мамандығы 6М060200-Информатика Бағыты: бейіндікжүктеу 131.34 Kb.
Pdf просмотр
Дата29.04.2017
өлшемі131.34 Kb.
түріБағдарламасы

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

 «А. Байтұрсынов 

атындағы Қостанай 

мемлекеттік 

университеті» РМК 

Ақпараттық технологиялар 

факультеті  

      


 

 

  

 

 2016-2017 оқу жылына арналған 

 

КЕШЕНДІК  ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Мамандығы 6М060200-Информатика 

 

Бағыты: бейіндік  

 

  

 

  

 

  

 

 Қостанай, 2017 

 

Бағдарлама  пәндердің  типтік  оқу  бағдарламасы  25.09.2015ж.    №1109  негізінде құрастырылған, 

бағдарлама 

құрастырушылар 

т.ғ.к., 


информатика 

кафедрасының доценті Кудубаева С.А., оқытушы Алиппаева Д.Ж.  

 

 

  

 

Информатика кафедра  отырысында қарастырылды және үсынылды,    25.01. 2017 ж.  № 1 хаттама 

 

 Ақпараттық  технологиялар  факультетінің  әдістемелік  кеңес  отырысында 

мақұлданды,   26.01. 2017 ж.  № 1 хаттама 

 

 

Ақпараттық технологиялар факультетінің кеңес шешімімен  бекітілді,     27.01. 2017 ж.  № 1 хаттама 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Мазмұны  

Кіріспе....…………………………………………………………………….. 

1  Бағдарламалық қамтаманы құру технологиялары …...………..……….. 2 Е-learning қаражаты мен технологиялары .………………………...……. 

3 Қолданбалы математика ……………..................…………….……….…. 13 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Кіріспе   

Қорытынды  мемлекеттік  емтихан  пәнаралық  емтихан  түрінде  өтеді.  Оның 

міндеті  студенттердің  оқу  бағдарламасында  көрсетілген  оқу  материалды 

меңгеру  деңгейін анықтау болып табылады және 6М060200 – «Информатика» 

мамандығы  бойынша  мамандар  дайындау  негізін  құрайтын  пәннің  негізгі 

мазмұны қамтылған.      

Қорытынды емтихан, диссертацияны қорғаудан 1 ай  бұрын өткізіледі. 

Мамандықтың 

қорытынды 

емтиханына 

кәсіптендіру 

пәндер 


циклі 

магистратуранынын білім беру бағдарламасы (МЖМБС 2012) бойынша пәндер 

кіреді.  

  - Бағдарламалық қамтаманы құру технологиялары; 

  - Е-learning қаражаты мен технологиялары; 

  - Қолданбалы математика. 

 

1. Бағдарламалық қамтаманы құру технологиялары Курстын мақсаты білім беру аймағын жүйелеу мен үйрену: бағдарламалық 

құралдардық  құрал  –  саймандарын  қолданау  және  құрылым    принципі 

(ұйымдастырушылық,  функционалды,  технологиялық  концепция);  құрастыру 

аймағының  құрылу әдісі,дұрыстау, орнату, бағдарламалық құралдардық құрал 

– саймандарын қолданау арқылы бағдарламаны құжаттандыру 

Берілген курсты қорыта келе магистрант: 

- визуалды бағдарламалауды білу; файл- менеджерін білу; 

-  бағдарлама  жазу  барысында  түрлі  моділдерді  құрастыру;  өзіндік 

компонетді  құрастыру;бағдарламалық  құралдардық  құрал  –  саймандарын 

қолданау компонентін ресімдеу;оқиғаны өндеушілерді құруды игеру.  

 

2. Е-learning қаражаты мен технологиялары Пәнді  оқытудың  мақсаты  тыңдаушылардың  нормативті,  ғылыми  және 

психологиялы-педагогикалық 

негіздері 

мен 


электронды 

оқытудың 

технологияларының 

мазмұнын 

қолдана 

отырып, 


жоо 

мен 


мектепте 

информатика пәнін оқытуды игеруі болып табылады.  

Пәнді оқу барысында магистрант: 

  e-learning  дистационды  технологиялардың  түрлерін,  жеке  білім  алу 

үшін қажетті ақпаратты электронды берудің негізгі әдістерін білуі керек; 

  кейс  технологияларын  құруды,  вебинарларды  өткізу  үшін  қажетті 

дидактикалық  материалдарды,  сабақтың  сұхбат,  индивидуалды  кеңес  құруды 

игеруі керек; 

  информатика  және  компьютер  циклінің  басқа  пәндері  бойынша 

интерактивті  пәндерді  өткізу    дағдысын,  пәндер  бойынша  және  лабораторлық  

жобалар  мен  практикалық  жұмыстарды  өзіндік  жобалауды,  заманауи 

информатиканы оқытудың оқыту –методикалық қамтамасыз етуді қолдану мен 

құруда дағдысы болуы керек. 

 


 

3. Қолданбалы математика Пәнді 

оқытудың 

мақсаты 

ғылыми-техникалық 

жүйелер 

мен 


процесстердің    математикалық,  ақпараттық  және  имитациялық  модельдерін 

зерттеу;  компьютерлік  жүйелер  мен  ақпаратты  өңдеу  құрылғыларын  зерттеу 

болып табылады. 

Пәнді оқу барысында магистрант:

 

-  бағдарламалаудың  жүйелерін,  тілдерін,  әдістер  мен  технологияларын білуі керек; 

-  зерттеу  жүмыстарында  заманауи  компьютерлерді,  есептеуіш  жүйелері 

мен  желілерді  қолдануды;  ғылыми  техникалық  және  жаратылыстану 

ғылымдары 

облысындағы 

қолданбалы 

математиканың 

есептері 

үшін 

бағдарламалық  пакеттерді  тәжірибе  жүзінде  қолдану;  жаңа  заманауи компьютерлік  жүйелердің  математикалық  қамтамасыз  етуін  құру  мен 

модельдеуін игеруі керек; 

- бағдарламалаудың тілдерін, тәсілдері мен игеруі керек; 

-  математикалық  модельдердің  процестері  мен  объектілерін  қолдануда 

және құруда; ғылым, техника, экономика мен басқарудың есептерін шешу үшін 

бағдарламалық  қамтамасыз  етуде;  заманауи  ақпараттық  технологияларды 

конструкторлық жобалау, қаржы және басқару қызметінде құру мен қолдануда 

құзіретті болуы керек.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1 Бағдарламалық қамтаманы құру технологиялары  

1 Тақырып   Бағдарламалық қамтаманы өңдеудің қазіргі заманғы 

технологиясына шолу 

       Тарихи  аспектідегі  программалау  технологиясы.  Негізгі  ұғымдар  мен 

түсініктер.  Программалық  қамтаманың  жіктелуі.  Программалық  өнімді 

құрудың  ерекшеліктері.  Программалық  қамтамағы  қойылатын  талаптармен 

жұмыс жасау принципі. Жобалаудың мәселесі. 

 

2 Тақырып Бағдарламалық қамтамасын өңдеу үрдісін ұйымдастыру Программалық  өнімді  құру  ерекшеліктері.  Программалық  қамтамағы 

қойылатын талаптармен жұмыс жасау принципі. Жобалаудың мәселесі. 

 

3 Тақырып Программалық қамтама жасауға қойылатын талаптар Программалық қамтамағы қойылатын талаптарды анықтау. Бағдарламалық 

қамтама  архитектурасын  таңдау.  Құрылым  және  деректер  форматы. 

Статистикалық,  жартылай  статистикалық  және  динамикалық  құрылымдар. 

Модульді  программалау.  Құрылымдық  жағдайдағы  спецификацияларды 

анықтау және талаптардың анализі. 

 

4 Тақырып Программалық құралдарды жобалау Жасалынатын 

программалық 

қамтаманың 

құрылымдық 

схемасы. 

Функционалды  схема.  Алгоритмді  құрудағы  қадамдық  әдіс.  Константайн 

картасының құрылымы. Джексонның құрылымдық картасы.  

CASE-технология.  Программалық  қамтаманы  жасау  жылдамдығы.  RAD 

методологиясы.  Экстремальды  программалау.  Жобалау  мәні.  Жобалау  және 

тестілеу. 

 

5 Тақырып Программалық құралдарды тестілеу Терминдер  және  анықтамалар.  «Ақ  жәшік»  және  «қара  жәшік»  тестілеу. 

Тесті 


жасау 

реті. 


Тестілеуді 

автоматтандыру. 

Модульді 

тестілеу. 

Интеграционды  тестілеу.  Жүйелік  тестілеу.  Программаның  тиімділігі  және 

оптимизациясы. Программалау стилі. Программалық қамтаманың сенімділігі.  

 

6 Тақырып Программалық құжаттардың түрлері Түсіндерме 

хат. 


Қолданушы 

басшылығы. 

Жүйелік 

программист 

қолданушысы. 

 

7 Тақырып Интерфейс жасау Бағдарламаны әзірлеудің құрал-жабдықтары. Программалау технологиясы. 

Программалық  өнімді  қорғау.    Қолданбалы  программа  пакеті.  Программалық 

қамтаманы  жасау  құндылығының  бағасы.  Эксплуатациялау  кезеңіндегі  ПҚ 

тиімділігін бағалау әдісі. 

 


 

8 Тақырып Программалық қамтаманы ұжымдық жасау Қолданбалы  программа  пакеттері.  Microsoft  Visual  SourceSafe  версиясын 

бақылау жүйесі. Subversion версиясын бақылау жүйесі. 

 

9  Тақырып  Программалық  өнімдерді  жасаудың  экономикалық аспектілері және қолдану 

ПҚ  жасаудың  құнының  бағасы.  Сызықтық  әдіс.  Функционалды 

нүктелердің 

әдісі. 


Эмпириялық 

деректерді 

қолданумен 

бағасы. 


Эксплуатациялау кезінде ПҚ тиімділігін бағалау әдісі.  

 

10 Тақырып Объектіге бағытталған бағдарламалау Программалау 

технологиясының 

дәуірі. 

Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалық  құралдары.  Объектіге  бағытталған  бағдарламалау  принципі. 

Программалауға  объектілі  бағытталған  жол.  Объектіге  бағытталған  талдау. 

Объектіге бағытталған жобалау.  

 

11  Тақырып  Бағдарламалау  тілінде  конструктрлеу  және  және деструктора ұғымы   

Бағдарламалау  тілінде  конструктрлеу  және  және  деструктора  ұғымы  

Конструктрлеу және және деструктора ұғымы.  

 

12 Тақырып Бағдарламалау тіліне инкрементальды жол Бағдарламалау  тілі  ұғымы.  Инкрементальды  бағдарламалау  ұғымы. 

Бағдарламалау тіліне инкрементальды жол.  

 

13  Тақырып  Бағдарламалау  тілінде  процедура  мен  функцияларды қолдану 

Процедура  ұғымы.  Функция  ұғымы.  Рекурсивті  функция.  Түзу  және 

жанама рекурсия. 

 

14 Тақырып Бағдарламалау тіліндегі модуль ұғымы Модуль ұғымы.  

 

15 Тақырып Бағдарламалық қамтама сапасын бағалау критерийлері Программалық 

қамтама 


ұғымы. 

Программалық 

қамтама 

сапасы. 


Программалық  қамтама  сапасын  бағалау  критерийлері:  қарапайымдылығы, 

тиімділігі. 

 

Емтихан  сұрақтарының  тізімі    

1. Бағдарламалық қамтаманы өңдеудің қазіргі заманғы технологиясына 

шолу 

2. Бағдарламалық қамтамасын өңдеу үрдісін ұйымдастыру 3. Программалық қамтама жасауға қойылатын талаптар 

 

4. Программалық құралдарды жобалау 5. Программалық құралдарды тестілеу 

6. Программалық құжаттардың түрлері 

7. Интерфейс жасау 

8. Программалық қамтаманы ұжымдық жасау 

9.  Программалық  өнімдерді  жасаудың  экономикалық  аспектілері  және 

қолдану 


10. Объектіге бағытталған бағдарламалау 

11. Бағдарламалау тілінде конструктрлеу және және деструктора ұғымы   

12. Бағдарламалау тіліне инкрементальды жол 

13. Бағдарламалау тілінде процедура мен функцияларды қолдану 

14. Бағдарламалау тіліндегі модуль ұғымы 

15. Бағдарламалық қамтама сапасын бағалау критерийлері 

 

Ұсынылатың  әдебиет тізімі    

1.  Иванова  Г.  С.  Технология  программирования.  М.:  Изд-во  МГТУ  им. 

Баумана, 2002.  

2.  Вельбицкий И. В. Технология программирования. Киев, 1984.  

3.  Грейди  Буч,  Джеймс  Рамбо,  Айвар  Джекобсон.  UML  руководство 

пользователя. М.: ДМ К, 2000.  

4.  Дин  Леффингуэлл,  Дон  Уидриг.  Принципы  работы  с  требованиями  к 

программному обеспечению. М.: Вильяме, 2002.  

5.  Дэвид С. Платт. Знакомство с Microsoft .NET. M.: Русская редакция, 2001. 

6.  Липаев  В.  В.  Проектирование  программных  средств.  М.:  Высшая  школа, 

1990.  

7.  Майерс  Г.  Искусство  тестирования  программ.  М.:  Финансы  и  статистика, 1982.  

8.  Брукс  Ф.  Мифический  человеко-месяц,  или  Как  создаются  программные 

системы. СПб.: Символ-Плюс, 1999.  

9.  Роберт  Дж.  Орберг.  СОМ+  технология.  Основы  и  программирование  М.: 

Вильяме, 2000. 478 с.  

10. Аджиев В. // Открытые системы. 1998. № 1.  

11. Батенко Л. П. // Менеджмент и менеджер. 2003. № 3. 

12. Алистэр Коуберн, Лори Вильяме. Парное программирование: преимущества 

и недостатки. 

13. Жоголев  Е.  А.  Введение  в  технологию  программирования  (конспект 

лекций). М.: ДИАЛОГ-МГУ, 1994. 

14. Страуструп Б. Язык программирования C++. Киев: ДиаСофт, 1993.  

15. Модели и структуры  данных / В. Д.  Далека,  А. С.  Деревянко, О. Г. Кравец, 

Л. Е. Тимановская. Харьков: ХГПУ, 2000. 

16. Вендров  А.  М.  CASE-технологии.  Современные  методы  и  средства 

проектирования информационных систем. М.: Финансы и статистика, 1998. 

 


 

2 Е-learning қаражаты мен технологиялары           1  Тақырып    Білім  беру  мақсатындағы  компьютерлік  технологиялар 

Ақпараттық  ресурстар.  Ақпараттық  технологиялар. Е-learning  технологиялары, 

білім беру мекемелеріндегі олардың қолданылуы мен практикасы. 

 

2  Тақырып  Е-learning-тің  негізгі  саймандары.  е-learning  саймандарын қолдану: электронды курстар, тестілеудің автоматтық жүйелері, форумдар  мен 

чаттар,  вебинарлар  (веб-семинарлар)  немесе  онлайн-семинарларды  ЖОО 

әдістемесінде  қолдану.  Электронды  курстың  түсінігі  және  мазмұны. 

Электронды курстарды құрастыру қиындығы. 

 

3  Тақырып      Е-learning  курсы  үшін  пәннің  оқыту-методикалық комплексін  құру.  ОӘК-нің  негізгі  бөлімдері.  Пәннің  оқыту  бағдарламасы. 

Силлабус. Дәріс тезистері. Практикалық сабақтар. Зертханалық сабақтар. СӨЖ 

жоспары.  Мультимедиялық  курс.  Пәнді  үйрену  бойынша  әдістемелік 

ұсыныстар. Пәннің оқыту-методикалық қамтамасыз етудің картасы. 

 

4  Тақырып  Е-learning  жүйесінде  білімді  қадағалау.  Е-learning жүйесінде  тесттік  технологиялардың  дамуы.  Е-learning  технологиясын 

қолданатын білім беру бағдарламалардың конкурентті басымдылығы. Модульді 

магистрлік  бағдарламалар  мен  квалификацияны  көтеру  бағдарламалары,  білім 

контролін тестілейтін элементтері бар мультимедиялық курстар.  

 

5 Тақырып  Е-learning кадрлардың квалификациясын көтеру құралы ретінде.  Сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту,  білім  берудегі  принципиальді 

жаңарту мен қиындылығын оқыту үшін форумдар мен чаттарды ұйымдастыру.  

Чат  –  синхронды  қарым  қатынас  ретінде.  Мұғалімдердің  квалификациясын 

көтеру  институттарында    видео  және  аудио  семинарларын  өткізу.  Чат 

ұйымдастырудың, форумдардың әдістемесі. 

6  Тақырып  Оқушының  өзіндік  жұмысын  ұйымдастыру.  Оқушының 

өзіндік  жұмысты  ұйымдастыру  бойынша  ұсыныстар.  Заманауи  маман 

даярлаудағы  өзіндік  таным  жұмысының  орны.  Өзіндік  жұмысты  жоспарлау. 

Өзіндік  жұмысты  нормалау.  Өзіндік  жұмыстың  контролі.  Өзіндік  жұмыстың 

мониторингі. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Оқушының озіндік жұмысқа 

мотивациялау. Өзіндік жұмыстың ұйымдастырылуы мен формалары. Е-learning 

технологиясын қолдану көмегімен методикалық қамтамасыз ету мен бақылау. 

 

7  Тақырып    Оқу    контентін  құру.  Контентті  басқару.  Оқушыларға контентті  жеткізу.  Оқу  процессін  жоспарлау.  Оқу  қорытындысы  бойынша 

білімді  бақылау.  Оқу  қорытындысының  контролі  мен  есебі.  Оқу  процессіндегі 

қарым-қатынас. Жүйе түрлері. Learning Management System (LMS) орындайтын 

функциялары.  Оқу  процессін  жоспарлау  мен  басқару,  білім  контролі, 

қорытындыны есептеу, контентті жеткізу, Learning Content Management System 


10 

 

(LCMS)  қарым-қатынас.  Content  Management  System  (СMS)  контентін  жеткізу. «Авторлық  құрылғылар»  контентін  жеткізу.  LMS  LCMS  CMS  TMS  ERP 

жүйелерінің өзара байланысы мен түрлері.  

 

8  Тақырып  LMS  архитектурасы.  Масштабтылылық.  Аппараттық қамтамасыз  етуге  талаптар.  Орнатуға  шығынды  азайту  жолы  ретінде  WEB-

бағыттау,  жүйені  қайта  құру.  Интерфейсті  құру  кезіндегі  порталды 

технологияларды  қолдану.  Өзіндік  модификациялар,  интеграциялар  үшін 

жүйелердің ашықтылығы. Стандарттылығы. Жүйе бөлімдері  мен интерфейстің 

қарым-қатынасы  үшін  ашық  спецификациялардың  үлкен  көлемін  қолдану. 

Базалық  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мен  қосымша  бағдарламалық 

қамтамасыз  ету  деңгейіндегі  қорғаныс  құрылғыларын  қамтамасыз  ету.  Жүйе 

сенімділігі. Деректердің тұтастығы. Үлестірілімдік 

 

Емтихан  сұрақтарының  тізімі    

1.  Е-learning  технологиялары,  білім  мекемелерінде,  бизнес-оқыту 

жүйесінде  оларды қолданудың практикасы 

2.  Е-learning  саймандарын  қолдану:  электрондық  курстар,  тестілеудің 

автоматты  жүйелері,  форумдар  мен  чаттар,  вебинарлар  (веб-семинарлар) 

немесе онлайн-семинарлар.  

3.  Электрондық  курстің  түсінігі  мен  оның  мазмұны.  Шығару  күрделілігі 

бойынша электрондық курстардың типтері 

4.  УМК-ның  негізгі  бөлімдері.  Пәннің  оқыту  бағдарламасы.  Силлабус. 

Дәріс тезистері. Практикалық тапсырмалар. 

  5.  Зертханалық  тапсырмалар.  СӨЖ  жоспары.  Мультимедиялық  курс. 

Пәнді  үйрену  бойынша  әдістемелік  ұсыныстар.  Пәннің  оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің картасы. 

6.  Е-learning  жүйесінде  білімді  қадағалау.  Е-learning  жүйесінде  тесттік 

технологиялардың дамуы.  

7.    Е-learning  технологиясын  қолданатын  білім  беру  бағдарламалардың 

конкурентті басымдылығы. 

8.  Модульді  магистрлік  бағдарламалар  мен  квалификацияны  көтеру 

бағдарламалары, 

білімді 


бағалайтын 

тестілейтін 

элементтері 

бар 


мультимедиялық курстар.  

9.  Сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту,  білім  берудегі  принципиальді 

жаңарту мен қиындылығын оқыту үшін форумдар мен чаттар ұймдастыру.   

  10.  Чат  –  синхронды  қарым  қатынас  ретінде.  Мұғалімдердің 

квалификациясын  көтеру  институттарында    видео  және  аудио  семинарларын 

өткізу. Чат ұйымдастырудың, форумдардың әдістемесі. 

11.  Заманауи  маман  даярлаудағы  өзіндік  таным  жұмысының  орны. 

Өзіндік жұмысты жоспарлау. Өзідік жұмысты нормалау. 11 

 

12.  Оқушының  озідік  жұмыстың  мотивациясы  жайында.  Өзіндік жұмыстың  ұйымдастырылуы  мен  формалары.  Е-learning  технологиясын 

қолдану көмегімен методикалық қамтамасыз ету мен бақылау. 

13.  Е-learning үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. 

14.  Оқу    контентін  құру.  Контентті  басқару.  Оқушыларға  контентті 

жеткізу. 

 15. Е-learning жүйесінде оқу процессін жоспарлау. 

16.  Оқу  қорытындысы  бойынша  білім  контролі.  Оқу  қорытындысының 

контролі мен есебі. 

17. Е-learning оқу процессіндегі қарым-қатынас.  

18.  Жүйе  түрлері.  Learning  Management  System  (LMS)  орындайтын 

функциялары.  Оқу  процессін  жоспарлау  мен  басқару,  білім  контролі, 

қорытындыны есептеу, контентті жеткізу, Learning Content Management System 

(LCMS)  қарым-қатынас.  Content  Management  System  (СMS)  контентін  жеткізу. 

«Авторлық  құрылғылар»  контентін  жеткізу.  LMS  LCMS  CMS  TMS  ERP 

жүйелерінің өзара байланысы мен түрлері. 

19.  LMS  архитектурасы.  Масштабтылылық.  Аппараттық  қамтамасыз 

етуге талаптар. Орнатуға шығынды азайту жолы ретінде WEB-бағыттау, жүйені 

қайта құру.        

20.  Интерфейсті  құру  кезіндегі  порталды  технологияларды  қолдану. 

Өзіндік модификациялар, интеграциялар үшін жүйелердің ашықтылығы. 

21. Стандарттылығы. Жүйе бөлімдері мен интерфейстің қарым-қатынасы 

үшін ашық спецификациялардың үлкен көлемін қолдану. 

22.  Жүйе  бөлімдері  мен  интерфейстің  қарым-қатынасы  үшін  ашық 

спецификациялардың үлкен көлемін қолдану   

23. Базалық бағдарламалық қамтамасыз ету мен қосымша бағдарламалық 

қамтамасыз ету деңгейіндегі қорғаныс құрылғыларын қамтамасыз ету. 

24. Жүйе сенімділігі. Деректердің тұтастылығы. Үлестірілімдік. 

 

 Ұсынылатың  әдебиет тізімі  

1.  ГОСО РК. Основные положения. 2011г. 

2.  Кужелева Г.А.  Методика преподавания информатики.  Учебное пособие. 

Илецк,  2013. -310с.  

3. Шутилина  Н.В.Технологии  e-learning,  практика  их  применения  в  системе 

бизнес-образования/ www.gigabaza.ru 

4. Дневник e-learning/ электронный ресурс/ www.liveinternet.ru> community/e-

learning 

5.  Методика преподавания информатики: учеб. пособие для студ. пед. вузов 

/ М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под общей ред. ЛапчикаМ.П. – 

М. : Академия, 2001.  

6.  Ибрагимов 

И.М. 

Информационные технологии 

и 

средства дистанционного  обучения:  Учебное  пособие  для  студентов  педвузов.  – 

М.: Академия, 2005. – 336 с. 12 

 

7. Юнина,  Е.  А.  Технологии  качественного  обучения  в  школе:  учеб.-метод. пособие  /  Е.  А.  Юнина.  –  М.:  Педагогическое  общество  России,  2007.  – 

224 с. Программа дисциплины "Технологии  и средства e - learning"  для 

обучающихся (Syllabus) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


13 

 

3 Қолданбалы математика 1  Тақырып   Mathcad  формулаларымен  жұмыс  жасау.  Функциялар, 

айнымалылар,  операторлар,  гиперсілтемелер.  Mathcad  жүйесі  тілінің  кіріс 

алфавиті.  Тұрақтылар.  Айнымалылар.  Операторлар.  Кірістірілген  функциялар. 

Айнымалыларға мағына беру. Шығару кестесі. Арифметикалық операцияларды 

орындау.  Комбинаторика  функциясы  мен  сандар  теориясы.  Гиперсілтемелерді 

орнату. 


2 Тақырып    Құжатты жасау мен өңдеу Құжаттарды алғаш дайындау. 

Өңдеудің  негізгі  операциялары.  Блоктарды  белгілеу.  Mathcad  терезесінде 

объектілерді 

орналастыру. 

Mathcad 

терезесінен 

объектілерді 

басқа 


қосымшаның 

терезесіне 

ауыстыру. 

Кірістірілген 

объектілерді 

өңдеу. 


Есептеулердегі  қателер  және  есептеуді  кейінге  қалдыру.  Жасырылған 

аудандарды түзету мен кілттеу. 

 

3  Тақырып     Mathcad  жүйесінде  графикамен  жұмыстың  басы  Бір функциямен екі өлшемді графиканы құру. Айнымалының ранжировкасымен бір 

функциямен  екі  өлшемді  графиканы  құру.  Функция  қатарының  графигін  құру. 

Функцияның  параметрлік  тапсырмасымен  графиктер.  Екі  өлшемді  графикті 

форматтаудың қарапайым қолдануы. 

 

4  Тақырып      Үш  өлшемді  графика  Матрица  бойынша  төбелер  мен нүктелерді  құру.  Берілген  параметрлік  төбелерді  құру.  Кесегі  бар  үш  өлшемді 

фигураны  құру.  Үш  өлшемді  графикті  матрицаны  берілуінсіз  құру.  Контурлі 

графиктерді құрудың стандартты тәсілі. Үш өлшемді  гистограмманы құру. 

 

5  Тақырып      Символдік  процессордың  мүмкіндіктері  Символды есептеулер.  Символды  операция  объектілерін  белгілеу.  Өрнекті  оңайлату. 

Интегралдарды  есептеу.  Қосындылар  мен  туындыларды  есептеу.  Өрнекті 

кеңейту. Алғашқы функцияларды есептеу. Тейлор қатары.. 

 

6  Тақырып      Жүйелер  мен  теңдеулерді  шешу  Бір  белгісізі  бар  теңдеу  F(x)=0

  түбірлерін  табу  алгоритмі.  Теңдеудің  символды  шешімі.  Теңдеу 

жүйелері.  Сызықты  теңдеулерді  шешу  жүйесі.  Теңсіздіктерді  шешу. 

Функцияның экстримумын іздеу.

 

 

7  Тақырып     Оптимизация  есептерін  шешу  Сызықты  бағдарламалау есептері.  Максималды  пайданы  алу  есебі  тармақтар  мен  шекара  тәсілі  арқылы 

шешіледі. 

Әдеттегі 

дифференциалды 

теңдеулер 

жүйесі. 


Әдеттегі 

дифференциалды  теңдеулер  жүйесін  шешу.  Пуассон  мен  Лапластың 

дифференциалды  теңдеулерді  шешуі  үшін  функция.  Қиын  дифференциалды 

теңдеулер жүйесін шешу. Дафинг дифференциалды теңдеуін шешу 

 


14 

 

8  Тақырып     MathCAD  ортасында  бағдарламалау  Бағдарламалаусыз бағдарламалау.  Бағдарламаны  құру.  Нұсқауларға  шолу.  Бағдарламалық 

кодының  қатарын  қосу.  Шартты  операторлар.  Цикл  операторлары.  Мағынаны 

қайтару. 

 

9  Тақырып     Математикалық  статистика  мәліметтерді  статистикалық өңдеу.  Типтік  статистикалық  функциялары.  Бөлу  функциялары.  Бөлу 

квантилері.  Дұрыс  (Гаусстік)  бөліну.  Дұрыс  бөліну  заңы  бойынша  екі 

вектордың  генерациясы.  Басқа  статистикалық  бөлінулер.  Статистикалық 

мінездеме.  Орта  мағына  мен  дисперсия.  Ковариация  мен  корреляция. 

Функцияның  матрицаға  статистикалық  әрекеті.  Статистикалық  гипотезаны 

тексеру. 

 

Емтихан  сұрақтарының  тізімі    

1. Mathcad жүйесінің кіріс алфавиті. 

2.Математикалық мағына, айнымалылар. 

3.Өңдеудің негізгі операциялары. 

4.Жолды іздеу мен ауыстыру.  

5.Екілік графикті бір функциямен құру. 

6. Қосындылар мен туындыларды есептеу. 

7. Матрица және төбелер бойынша құру. 

8.Функцияның экстремумын іздеу. 

9.Символды есептеулер. 

10. Контурлі графиктерді құрудың стандартты тәсілі. 

11. F(x)=0 түбірін табу алгоритмі. 

12. Айнымалыларға мағына беру. 

13.Сызықты бағдарламалаудың есептері. 

14. Параметрлік графиктер. 

15.Бағдарламаларды құру. 

16. Пуассона  мен Лапластың дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін 

функция. 

17.Мәліметтердің статистикалық өңдеуі. 

18. Бөлу функциялары. 

19.Кірістірілген функциялар. 

20.Статистикалық мінездеме. 

21. Mathcad терезесінде объектілерді алмастыру. 

22. Көлемді фигураны құру. 

23.Екілік графикті бір функциямен құру.  

24.Туындыларды есептеу. 

25.Берілген үстінгі параметрлік құрылым. 

26.Теңдеулер жүйесінің шешімі. 

27. Белгілінген объектінің символдық операциясы. 

28. Циклдың операторы. 15 

 

29. Символдық теңдеулердің шешімі. 30. Қалыпты (Гаусстық) бөлу. 

31.Әдеттегі жүйелердің дифференциальдық теңдеулері. 

32. Жасырынды аймақты түзейту және бұғаттау. 

33. Шартты операторлар. 

34.Комбинаториканың функциялары мен сандық теориясы. 

35.Статистикалық функциялардың түрлері. 

36. Кесу арқылы үш өлшемді фигураны      құру. 

37.Қалыңдығын есептеу ықтималдықты тарату функциялары. 

38.Сызықты теңлеулердің сызықты шешімі. 

39.Дифференциалдық Дафинга теңдеуінің шешімі. 

40. Қалыпты тарату заңымен екі вектордың генерациясы. 

 

Ұсынылатың  әдебиет тізімі  

1.Малыхин  В.И.  Математическое  моделирование  экономики:учебно-

практическое пособие для вузов. Москва: Изд. УРАО, 1998 -159с. 

2. Исследование операций в экономике. Под редакцией Н.Ш.Кремера, уч. 

пособие,Москва:Банки и биржи, изд. ЮНИТИ,1997 - 407с. 

3.Гудилов  С.В.,  Зубрицкас  И.И,  Лысухо  П.В.  Математические  основы 

обработки  экспериментальных  данных  //  Для  направления  23.03.03  – 

«Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  комплексов»  Великий 

Новгород, 2014 (26,5 Мб) 

4.  Едемский  В.А.,  ГантмахерВ.Е.  Математический  аппарат  для  анализа, 

синтеза  и  формирования  троичных  последовательностей:  учеб.  НовГУ  им. 

Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014. - 205с. 

5.Тихонов  А.Н.,  Костомаров  Д.П.  Вводные  лекции  по  прикладной 

математике. – М.: Наука, 1984 

6.  Охорзин  В.А.  Прикладная  математика  в  системе  MathCad.  –  C-

Петербург.: Лань, 2007 

7.Мышкис  А.Д.  Что  такое  прикладная  математика?  Вестник  высшей 

школы, 1967, №2 

8.Налимов  В.В.  Логические  основания  прикладной  математики.  -  М.: 

Издательство МГУ, 1979 

9.Блехман  И.И.,  Мышкис  А.Д.,  Пановко  Я.Г.  Прикладная  математика: 

логика, особенности подходов. – Киев: Наукова думка, 1976 

10.Колногоров А.В. Управление в случайной среде.  НовГУ им. Ярослава 

Мудрого - Великий Новгород; 2013 г.- 87с. -Библ. 30 назв. – ISBN 978-5-98769-

112-0 

11.  Кирьянов  Б.Ф.  Основы  работы  в  среде  Delphi.Вел.  Новгород,  НовГУ (эл. ресурс), 2013г., 33 с. 

12.  Охорзин,  В.  А.  Численные  методы  в  системе  MATHCAD  /  В.  А. Охорзин. Красноярск: Изд_во СибГАУ, 2003. 

 

Document Outline

  •           1 Тақырып  Білім беру мақсатындағы компьютерлік технологиялар Ақпараттық ресурстар. Ақпараттық технологиялар. Е-learning технологиялары, білім беру мекемелеріндегі олардың қолданылуы мен практикасы.
  • 1 Тақырып  Mathcad формулаларымен жұмыс жасау. Функциялар, айнымалылар, операторлар, гиперсілтемелер. Mathcad жүйесі тілінің кіріс алфавиті. Тұрақтылар. Айнымалылар. Операторлар. Кірістірілген функциялар. Айнымалыларға мағына беру. Шығару кестесі. Арифметикалық операцияларды орындау. Комбинаторика функциясы мен сандар теориясы. Гиперсілтемелерді орнату.
  • 2 Тақырып    Құжатты жасау мен өңдеу Құжаттарды алғаш дайындау. Өңдеудің негізгі операциялары. Блоктарды белгілеу. Mathcad терезесінде объектілерді орналастыру. Mathcad терезесінен объектілерді басқа қосымшаның терезесіне ауыстыру. Кірістірілген объектілерді өңдеу. Есептеулердегі қателер және есептеуді кейінге қалдыру. Жасырылған аудандарды түзету мен кілттеу.
    • 6 Тақырып   Жүйелер мен теңдеулерді шешу Бір белгісізі бар теңдеу  F(x)=0 түбірлерін табу алгоритмі. Теңдеудің символды шешімі. Теңдеу жүйелері. Сызықты теңдеулерді шешу жүйесі. Теңсіздіктерді шешу. Функцияның экстримумын іздеу.


жүктеу 131.34 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет