БАҒдарламасы м 301 мамандық Мамандық 5В040400 Дәстүрлі музыка өнеріжүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата28.05.2017
өлшемі1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

  

 

  

 

  

 

 ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

М 301 МАМАНДЫҚ  

Мамандық  5В040400 - Дәстүрлі музыка өнері, 

мамандандыру – «Халық аспаптары» 

(қобыз прима) 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2013 

 


 

АЛҒЫСӨЗ  

 

Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясымен ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛГЕН 

 

РЕЦЕНЗЕНТТЕР: 

Мұсаходжаева Р.К. – Қазақ Ұлттық өнер университетінің 

профессоры 

Қосбасарова Б.А. – Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық 

консерваториясының профессоры 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы Өкілетті кеңесімен №03-3/ 585  08.04.2013 ж. БЕКІТІЛДІ 

және ЕНГІЗІЛДІ   

 

 Типтік оқу бағдарламасы мемлекеттік жалпыға ортақ 

мамандықтары  - 5В040400 - «Дәстүрлі музыка өнері» 

бойынша білім стандарттарына  сәйкес құрастырылды. 

 

  

Бұл типтік бағдарламаны Қазақстан Республикасының 

білім және ғылым Министрлігінің рұқсатысыз көбейту 

және тарату мүмкін емес. 

 

  

 

  

 

  

ТҮСНІКТЕМЕ  

 

«Мамандық  (халық  аспаптары)»  (бакалавриат)  пәні бойынша  типтік  оқу  бағдарламасы  ҚР  МБСТ  5В040400  – 

«Дәстүрлі 

музыка 

өнері», 


«Халық 

аспаптары» 

мамандандыру негізінде әзірленген. 

 

Жоғары  білікті  мамандарды  тәрбиелеуде  мамандық пәні  іргелі  кәсіби  бакалавр  дайындаудағы  негізгі  пән  бола 

отырып,  музыкант  тұлғасының  көркемдік  көрінісінің 

негізгі  машықтары  мен  білімдерін  қалыптастыратын 

арнайы сыныптың рөлі маңызды.  

Сабақтардың жеке сипаты (педагог пен оқушы бірге 

бір  жұмыс  жасайды)  және  жоғары  оқу  мекемесіне  түсу 

үшін  белгілі  бір  деңгейдің  талабы  музыкалық  білімнің 

өзіне тән белгілері болып табылады. Пререквизиттер: Арнайы сынып алдағы пәндермен 

тығыз  байланысты,  атап  айтқанда:  осы  саладағы  озат 

жетістіктерге  сәйкес  келетін  орта  кәсіби  білім  барысында 

алынған  музыка  саласындағы  машықтарды,  білімдерді 

және 

көркем 


түсініктерді 

көрсететін 

мамандықпен, 

сольфеджио,  гармония,  әлемдік  музыка  тарихымен,  қазақ 

музыкасының 

тарихымен, 

арнайы 

пәндерді оқыту 

әдістемесімен, 

орындаушылқ 

өнері 


тарихымен, 

ансамбльмен, оркестрлік сыныппен.  

  Осы  пәндердің  тізбесін  өту  кезінде  студент: 

орындалатын жұмысқа деген кәсіби көзқарасты көрсететін 

тәсілмен 

музыка 


саласындағы 

өзінің 


машықтарын, 

білімдерін және кәсіби түсінігін қолдана білуі; оқуға деген 

ынтасын және өзіндіктің жоғары деңгейімен одан ары білім 

алуды  жалғастыруға 

қажетті 

алынған  практикалық, 

шығармашылық машықтарын көрсете білуі тиіс. 

Постреквизиттер: Оқытылатын арнайы сынып пәнін 

меңгеруге  қажетті  білімдер,  білулер  және  машықтар  бар 

пәндер  тізбесі  болып  табылатындар:  ансамбль,  оркестрлік 


 

сынып,  домбырашымен  бірге  дуэтте  күй  орындау  (күй шеберлігі), нотаны парақтан оқу, орындаушылық практика, 

орындаушылық  өнерінің  тарихы,  арнайы  пәндерді  оқыту 

әдістемесі,  сольфеджио,  гармония,  полифония,  музыкалық 

нысандарды  талдау,  қазақ  музыкасының  тарихы,  әлемдік 

музыка  тарихы.  Осы  пәндерді  өту  және  зерделеу 

нәтижесінде  студент  өзінің  көркемдік  идеяларын  құру, 

жүзеге 

асыру 


және 

көрсету 


машықтарын 

игереді, 

репертуарлық  тізіммен  жұмыс  тәжірибесін,  бірлескен 

қызмет  (ансамбль,  оркестр)  және  бұқаралық  орындау 

машығына 

ие 


болады. 

Сондықтан 

да 

музыкалық-орындаушылық  қызметін  одан  ары  жетілдіру  үшін 

музыкалық-теориялық,  көркемдік-орындаушылық  базаны 

алады.      

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

1 бөлім. Музыка туындысын зерделеу принциптері 

1.1Тақырып. 

Музыкалық 

шығарманың 

мағыналық 

құрылымын ашу принциптері 

1.2 Тақырып. Нота мәтінін зерделеудегі сатылай көзқарас 

1.3Тақырып.  Ірі  және  шағын  нысанмен  жұмыс  істеудің 

негізгі міндеттері 

 

2 бөлім. Қобыз техникасының жалпы негіздері 

2.1 Тақырып. Оң және сол қолдың негізгі қозғалыстарының 

механизмін дамыту.  

2.2  Тақырып.  Сол  қол  қозғалыстарының  негізгі  түрлері 

және оларды дамыту. 

2.3 


Тақырып.  Оң  қол  функциялары.  Штрихтардың 

негізгі тобын игеру. 

 

 

125  

 

  

 

  

 

  

 

 ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(жоғары кәсіби білім – бакалавриат) М 301 МАМАНДЫҚ (қобыз) 

 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР:       Каленбаева М.К. – профессор, ҚР еңбек сіңірге әртісі 

Молдакәірмова Г.А. – профессор, ҚР халық әртісі 

Рауандина Ш.З. – доцент, ҚР мәдениет қайраткері 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (высшее профессиональное образование – бакалавриат) 

Spe 301 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (кобыз) 

 

СОСТАВИТЕЛИ:  Каленбаева М.К. – профессор, Заслуженный артист РК. 

  Молдакаримова Г.А. – профессор, Народная  артистка РК 

Рауандина Ш.З. – доцент, Деятель культуры РК 

 

  

___________________________________________________ 

Типография Казахской национальной консерватории им. 

Курмангазы, г. Алматы, пр. Абылай  хана, 86 

124 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Пояснительная записка ………………………………….....67     

 

Тематический план дисциплины ……………….................68    

Введение ………………………...……………............…..…69 

 

Основная часть ………………………….......…….………..73    

Содержание дисциплины…………….....….….. …….…….73 

 

Требования к годовым учебным программам ....................86                                     

Требования к техническим зачетам......................................87  

 

Примерный репертуарный список……........…..……….....88  

 Примерные вопросы коллоквиума……...........….…..…..115   

Самостоятельная работа студента…….................….…....116   

Примерный перечень заданий  для самостоятельной  

работы студента…................................................................117 

Рекомендуемая литература………..............…………........117   

 

  

 

  

 3 бөлім. Дәстүрлі халық музыкасы репертуарын 

зерделеу(ансамбль құрамында) (Күй шеберлігі) 

3.1  Тақырып. Күйлерді меңгерудегі практикалық 

машықтарды игеру. 

 

4 бөлім. Нотаны парақтан оқу машығы 

4.1 Тақырып. Нотаны парақтан оқу машығын дамыту. 

4.2 Тақырып. Нотаны парақтан оқуды ойнау механизмі. 

4.3  Тақырып. Нотаны парақтан оқуды дамытудағы 

назардың рөлі. 

 

5 бөлім. Көрермен алдында өнер көрсетуге дайындық 

5.1 


Тақырып. 

Студенттің 

музыкалық-орындаушылық 

қызметін жүзеге асыру нысандары. 

5.2  Тақырып.  Студенттердің  орындаушылық  конкурстарға 

қатысуы. 

 

6 бөлім. Дипломдық рефератты жазу және қорғау 

6.1 Дипломдық рефераттың мақсаты мен бағыты. 

6.2 Дипломдық рефераттың құрылымы. 

6.3 Дипломдық рефератты басқару және рецензиялау. 

 

КІРІСПЕ 

 

Заманауи 

қобыз 

өзінің 


бастауын 

шаман-


бақсылардың  салттық  рәсімдерінде  пайдаланылған  ежелгі 

музыкалық  аспап  –  қылқобыздан  бастау  алады.  Аңыз 

әңгімелерде  бұл  аспапты  шамамен  8-9  ғасырларда  өмір 

сүрген  халық  әншісі,  көріпкел,  жыршы  Қорқыттың  ойлап 

тапқаны  туралы  айтылады.  Уақыт  өте  келе  қобыз  едәуір 

өзгерістерге  ұшырайды,  сонымен  бірге  оны  қолдану  аясы 

да өзгереді.  


 

1934 жылы халық аспаптар оркестрінің өмірге келуі қазақ  халқының  өнеріндегі  айтулы  оқиға  болды.  Қобызда 

бір  орындаушының  ғасырлар  бойғы  дәстүрінен  көп 

дауысты 

оркестрлік 

орындауға 

көшу 


аспаптың 

жаңалануына  жол  ашты.  Айталық,  ХХ-ғасырдың  30-шы 

жылдарында  қылқобыз  негізінде  үш  ішекті  қобыз-прима 

жасалды, 

сосын 

ұлттық 


оркестрдің 

концерттік 

репертуарының  ұлғаюына  байланысты  1958  жылы  төрт 

ішекті  қобыз-прима  дүниеге  келді.  Аспапты  жетілдіру  ең 

алдымен  оркестрлік  орындаудың  деңгейін  көтерумен 

байланысты  болды,  өз  алдында  қобыз  ішекті  аспабының 

болуы  оркестрлік  орындауды  байытты  және  халық 

күйлерін орындауға интонациялық ерекшелік берді.  

Қобыздық 

кәсіби 


орындаушылықтың 

көрнекті 

өкілдері  ретінде  талантты  музыканттар  –  ҚазКСР  Халық 

әртісі  Гульнафиз  Баязитова,  ҚазКСР  Халық  әртісі, 

профессор  Фатима  Балғаева  болды.  Қобыз  мектебінің 

қалыптасуына 

белгілі 

скрипкашы, 

Санкт-Петербор 

консерваториясының  профессоры  И.А.Лесман  үлкен  үлес 

қосты. 

Құрманғазы атындағы 

Қазақ 


Ұлттық 

консерваториясы  халық  аспаптар  кафедрасының  алғашқы 

түлегі  Ф.Ж.Балғаеваға  қазақ  ұлттық  мектебінің  іргесін 

қалаудың  жауапты  әрі  мәртебелі  міндеті  жүктелді. 

Ауқымды  концерттік  қызметі,  педагогикалық  шеберлігі, 

саны  жағынан  көп  дайындалған  кадрлар,  сонымен  қатар 

қобызға арналған оқу және концерттік репертуарды құруға 

сіңірген  еңбегі  оны  Қазақстанның  қобыз  өнерінің 

құрушысы мен басшысы ретінде заңды түрде айқындайды.  

Қазіргі  уақытта  қобыз  мектебі  Қазақстанның 

орындаушылық  өнерінде  лайықты  орын  алады.  Қобыз 

мектебінің  ары  қарай  дамуында  ҚазКСР  еңбек  сіңірген 

әртісі,  профессор  Г.А.Каленбаеваның,  ҚР  халық  әртісі, 

профессор  Р.К.Молдакәрімованың,  ҚР  еңбек  сіңірген 

қайраткері,  профессор  Р.К.Мұсаходжаеваның  және  т.б. 

123 


 

Айтжан Есенұлы «Кюи-послание всевышнего»,  

Алматы,1997г. 

Қурманғазы «Сарыарқа» «Қ.Ахмедьяров),Алматы, 1995г. 

А.Райымбергенов,С.Аманова «Голоса народных муз»,  

Алматы,1990г 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


122 

 

Соколовский  Н.Этюды  для  скрипки  на  разные  виды техники. 5 кл. / Киев, «Музична Украина», 1981 

Соколовский  Н.Этюды  для  скрипки  на  разные  виды 

техники. 6 кл. / Киев, «Музична Украина», 1987 

Шпор Л.  Маленькие пьесы № 1, № 6 / Лейпциг, Петерс, Б\г 

Балгаева  Ф.  Этюды  для  скрипки  (рукопись)  Алма- 

Ата,1960 

Кайзер 

Н. 


36 

этюдов 


1-3 


тетради/,/ 

Москва, 


«Музыка»,1966 

Крейцер Р. 42 этюда, Этюды /сбор. Ямпольского/ 

Рык И. 24 этюда для кобыза. (рукопись)/ Алма- Ата,1969 

Мазас Ф. Этюды./ Краков, «Музыка», 1987 

Коган И. 24этюда для скрипки/Алма-Ата, «Жалын», 1978  

Родэ П. 24 каприса. / Москва, «Музыка», 1988 

Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. / Будапешт,«Музыка», 

1988 


Львов  А.  24  каприса.  Тетрадь  1  /Москва-  Ленинград, 

Музгиз, 1947 

Львов  А.  24  каприса.  Тетрадь  2  /Москва-  Ленинград, 

Музгиз, 1948 

Коргуев  С.  Упражнение  двойными  ногами.  /  Москва, 

«Музыка», 1954 

Избранные  этюды  для  скрипки  /составители:  Гарлицкий 

М., Родионов К.,Фортунатов К./. Москва, Музгиз, 1969 

Этюды  русских  и  советских  композиторов  /  составители: 

С.Сапожников и Т.Ямпольский/ Москва, 1972 г. 

 

Сборники кюев: 

Қ.Ахмедьяров «Шынар»,Алматы,1999г. 

Дина «Әсем коңыр» (К.Ахмедияров и Г.Ахмедияров)   

Дина «Әсем қоңыр» (Қ.Ахмедьяров и Ғ.Ахмедьяров),  

Алматы,1997г. 

Б.Ыскаков «Сары арқа саздары»,Алматы,2007г. 

Тәттімбет «Саржайлау» (Е.Усенов),Алматы,1988г. 

 шығармашылық және педагогикалық қызметтері үлкен рөл 

атқарды, 

бұл 

халықтық музыка 

өнерінің 

үздік 

дәстүрлерінің тізбесіндегі заңды буын болды. Курс  мақсаты:  музыкалық-практикалық  және  теориялық 

тәртіптің  машықтары  мен  білімдердің  қажетті  кешенін 

білетін,  өзінің  көркемдік  идеяларын  құруға,  іске  асыруға 

және көрсетуге қабілетті жоғары білікті маманды даярлау. Курс міндеттері: 

-  шығармашылық  қызмет  түрі  ретінде  музыкалық 

орындаушылықтың 

ерекшеліктерін 

пракикалық 

игеру және сезіну; 

-  орындаушылық  интерпретацияның  ерекшеліктерін 

талдау  мен  бағалаудың,  ұлттық  мектептердің, 

орындаушылық  стильдердің  әдістемесін  пайдалана 

білу  және  музыкалық  шығарманың  жеке  көркемдік 

итерпретациясын құру; 

-  музыкалық-мәтіндік  мәдениетті  игеру,  авторлық 

нота  мәтінін  тереңдете  оқу  және  аша  білуге  деген 

қабілетті дамыту; 

-  орындаушылық интонациялау мәдениетін жетілдіру, 

орындаудың көркемдік құралдар кешенін пайдалану 

машығына ие болу; 

-  музыкалық 

жады 

механизмдерін, есту-ойлау 

үрдістер  ерекшеліктерін,  эмоциялық,  еріктік  сала 

көріністерін,  нақты  кәсіби  қызмет  жағдайында 

шығармашылық 

елестету 

жұмысын 


ұтымды 

қолдану; 

-  өзінің 

орындаушылық 

шеберлігін 

жетілдіруге 

бағытталған 

тұрақты 


және 

жүйелі 


жұмысқа 

дайындылықты дамыту; 

-  артистизмді, өзін көрсету еркіндігін, орындаушылық 

ерігін, 


жалғыз 

орындау 


кезіндегі 

назарды 


шоғырландыруды 

көрсете 


білу 

қабілеттілігін 

қалыптастыру; 


 

-  өзінің артистік 

ұмтылыстарымен 

қатар 

тыңдаушылардың  сұраныстарын,  сонымен  қатар музыкалық-ағартушылық  қызметті  ескере  отырып 

репертуарды үнемі кеңейту; 

-  концерттік және студиялық жағдайларда музыкалық 

орындаушылық 

машықтарын 

және 


өзінің 

орындаушылық  қызметінде  заманауи  техникалық 

құралдарды:  дыбысжазғыш  және  дыбысшығарғыш 

аппаратураны пайдалану машықтарын игеру. 

           «Арнайы сынып» білім беру бағдарламасы біткенде 

           бакалавр: 

-  тұлғалық дамудың жоғары деңгейіне ие болуы; 

-  музыкалық 

шығарманы 

орындауда 

көркемдік 

көрініс машығын іске асыра білуге; 

-  мамандандырудың  нақты  саласында  тереңдете 

немесе  жүйелі  түрде  кеңейте  отырып,  негізгі 

концерттік-орындаушылық  репертуармен  жұмыс 

машығына ие болуы; 

-  бірлескен қызмет (ансамбль) машығына ие болуы; 

-  ел алдында өнер көрсету машығына ие болу; 

-  аспапта 

орындау 


өнері 

дамуының 

негізгі 

тенденциялары, 

сонымен 

қатар 


концерттік-

орындаушылық  жұмыстың  нысандары  мен  түрлері 

туралы түсінігі болуы тиіс. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақстанның  заманауи  жоғары  оқу  орындары қызметінің  негізгі  бағыттары  –  оқыту  сапасын  жетілдіру, 

құзыретті, 

еңбек 

нарығының ауыспалы 

жағдайына 

бейімделетін, 

бәсекеге 

қабілетті, 

белсенді 

өмірлік 

ұстанымы  бар  инновациялық  бағдарлы  маманды  даярлау. 

Жоғары  мектептің  алдында  тұрған  мағызды  міндеттердің 

бірі  оқытудың  нәтижесіне  бағытталған  сапалы  білім  беру 

121 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: Очерки по методике обучения игре на скрипке (под ред. М. 

Блока). Москва, 1960 г.  

Л.  Гуревич.  Скрипичные  штрихи  и  аппликатура  как 

средство интерпретации. Ленинград, 1988 г. 

Б.  Гутников.  Об  искусстве  скрипичной  игры.  Ленинград, 

1988 г. 


Д.  Жумабекова.  История  смычкового  (скрипичного) 

исполнительского искусства в Казахстане. Алматы, 1985 г.   

 

Сборники гамм, этюдов, упражнений. 

Алексеев А. Гаммы и арпеджио -  Москва, «Музгиз»,1951 

Яньшинов  А.  Гаммы  и  трезвучия  в  1  позиции  для  нач. 

скрипачей Москва, «Музгиз»,1935 

Григорян  А  .  Гаммы    и  арпеджио  для  скрипачей  /Москва, 

«Музыка», 1988  

Флеш  К.  Гаммы  и  арпеджио  /1  часть/  Москва, 

«Музыка»,1971 

ШевчикО.-  соч.1.  Школа  скрипичной  техники,  соч.8. 

Упражнения  для  смены  позиций,  Тетрадь  2/  Москва- 

Ленинград, Музгиз, 1941 

ШевчикО.-  соч.1.  Школа  скрипичной  техники,  соч.8. 

Упражнения  для  смены  позиций,  Тетрадь  3/  Москва- 

Ленинград, Музгиз, 1966 

Шрадик  Г.  Школа  скрипичной  техники,  1  часть  /  Москва, 

Музгиз, 1940 

Шрадик  Г.  Школа  скрипичной  техники,  2  часть  /  Москва, 

Музгиз, 1960 

Гроссман Д. Упражнения для развития левой руки /Москва, 

«Музыка», 1964 

Данкля  Ш.  50  упражнений  для  скрипки.  Этюды  для 

скрипки./ Москва, «Музыка», 1966 

 Упражнения  для  этюдов  Донт  Я.,  Ф.Крейцера.,  П.Родэ  / 

Москва, «Музыка», 1964 120 

 

Пьесы  и  произведения  крупной  формы  для  скр.  и  ф-но.-                                                                                   Москва, «Музыка»,1980 

Пьесы зарубежных композиторов ХУ111 в. для скр. и ф-но. 

Москва,«Музыка», 1974 

Пьесы  зарубежных  композиторов    для  скр.  и  ф-

но.С.Сапожников.- Москва, «Советский композитор»1971 

Пьесы  зарубежных  композиторов    для  скр.  и  ф-но.-  

Москва,«Музыка»,1963 

Пьесы русских композиторов для скр. и ф-но. -   

Москва,«Советский композитор»1986 

Пьесы  советских  композиторов  для  скр.  и  ф-но.-  Москва, 

«Музыка»,1972 

Равель  М.  Избранные  пьесы.  Ред.Д.Цыганова.-  Москва, 

«Музыка»,1956 

Равель М. Рапсодия «Цыганка».- Москва, «Музыка»,1982 

Крейслер  Ф.Сочинение  для  скр.  и  ф-но.  Вып.  1-  Москва, 

«Музыка»,1975 

Крейслер  Ф.Сочинение  для  скр.  и  ф-но.  Вып.  11-  Москва, 

«Музыка»,1975 

Паганини Н. Концерты № 1, № 2. для скр. И ф-но- Москва, 

1982,2003 

Мачавариани  А.  Концерт  для  скр.  и  ф-но  -  Москва, 

1951,2002 

Лало  Э.  Испанская  симфония,  для  скр.  и  ф-но  -  Москва, 

1985, 1955, 2004 

Вьетан  А.  Концерты  1-5  для  скрипки  с  оркестром  /  

Москва,1986,1968,1969,1977,2002 

Глазунов  А.  Концерт  для  скрипки  с  оркестром.-  Москва, 

1960,1952,1989 

Венявский  Г.  Концерты  №  1,2  для  скрипки  с  оркестром  / 

Москва,1953,1959,1988.  

 

 

 бағдарламалары 

болып 


табылады. 

Жаңа 


ұрпақ 

бағдарламалары  Жоғары  білімнің  еуропалық  кеңістігінің 

(ЖБЕК)  Біліктілік  жақтауымен  келісілген  Дублиндік 

дескрипторларға, халықаралық үлгіге сай болуы, құзыретті 

тұрғы 

негізінде қалыптасуы, 

кәсіби 


стандарттар 

талаптарына сай болуы тиіс.  

Толық  курсты  ойдағыдай  зерделеген  және  игерген 

бітірушілерге  «5В040400  –  Дәстүрлі  музыкалық  өнер» 

мамандығына  сәйкес  алған  «Халық  аспаптары»  білім  беру 

бағдарламасымен 

концерттік 

орындаушы, 

оркестр, 

ансамбль  әртісі,  оқытушы,  біліктіліктері  беріледі.  Білім 

беру  үрдісі  біткенінің  негізгі  белгісі  ретінде  студентпен 

кемінде  10-12  кредитті  игеру  болып  табылады  (таңдау 

бойынша компоненттен 2 кредитпен толықтырылады). 

Осы  пән  бойынша  білім  беру  үрдісінде  бакалавр 

мәдениет  пен  өнерді  тұтастай  алғанда  стильдер  мен 

жанрлары,  негізгі  тенденциялары  туралы,  жаңа  заманауи 

орындаушылық  бағыттар  туралы  толық  мағлұмат  алуы, 

жан-жақты  концерттік  репертуарды  практика  жүзінде 

игеруі тиіс, бұл: 

-  кәсіби-техникалық  және  орындаушылық  шеберлікті 

көтеруге; 

-  музыкалық шығарманың образын ой елегінен өткізу 

және 

мақсатын ашуға: 

басты 


идеяны, 

драматургиялық 

желіні, 

музыкалық 

стильді, 

жанрды,  негізгі  концепцияны,  айырықшылықтың 

музыкалық құралдары және т.б.; 

-  шығарманы 

тұлғалық 

интерпретацияның, 

орындаушылық  концепцияның  түрлі  амалдарын 

игеру  үшін  тұлғалық  шығармашылық  ойлауды 

қалыптастыруға; 

-  шығармашылық 

ойлаудың 

құрылымдарын 

қалыптастыруға; 


10 

 

-  шығармашылық бастама 

мен 


өзіндікті 

жандандыруға; 

-  орындаушының  кәсіби  қызметіне  қажетті  ерікті, 

өжеттілікті, 

назарды 

қалыптастыру 

үрдісінде 

көмектесетін  зияткерлік  және  музыкалық  жадыны, 

фантазияны,  әртістік  қабілетті,  рухани  баюды  және 

жетілуді дамытуға себепкер болады.   

Курс  бағдарламасы  мамандық  бойынша  тұлғалық-

практикалық  сабақтар  өткізу  жолымен  жүзеге  асырылады. 

Студенттің жұмысы келесі нысанда өтеді: жан-жақты және 

түрлі 


жанрдағы 

концерттік 

репертуарды 

орындау; 

академиялық  концерттерде,  техникалық  теңдестірілген 

сынақтарда өнер көрсету және бір оқу жылында емтиханда 

жеке 

бағдарламаны орындау; 

конкурстар 

мен 

фестивальдерге дайындалу және қатысу. Осы 

бағдарлама 

заманауи 

бірегей 


ноталық 

әдебиетті, 

сонымен 

қатар 


қазақ 

музыкалық 

материалындағы  ауқымды  концерттік  және  педагогикалық 

репертуарды  есепке  ала  отырып  құрылған.  Бір  жылда 

студент  түрлі  нысандағы,  стильдегі  және  жанрдағы  14 

шығарманы,  сонымен  қатар  инструктивті  материалды 

(этюдтер,  гаммалар,  жаттығулар  -  6)  жаттауы  тиіс. 

Емтихандық  талаптармен  көзделген  негізгі  міндетті 

материалмен  қатар,  репертуарға  Қазақстанның  заманауи 

сазгерлерінің 

бірегей 

туындылары, 

қазақтың 

халық 


әуендері  мен  күйлерінің  аранжировкалары  және  қайта 

қойылуы 


енгізілуі 

мүмкін. 


Студенттің 

қорытынды 

мемлекеттік  аттестациясы  емтихан  –  жеке  концертін 

орындау  нысанында  өткізіледі.  Концерттік  бағдарлама 

ұзақтығы  40-45  минуттан  аспайтын  түрлі  нысандағы, 

стильдегі  және  жанрдағы  шығармалардан  құрылуы  тиіс. 

Бакалавриатты  бітіргендерге  «өнер  бакалавры»  біліктілігі 

беріледі. 
жүктеу 1.18 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет