Бағдарламасы ф фсо пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіжүктеу 101.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі101.38 Kb.
түріБағдарламасы

Студенттеріне 

арналған пән 

бағдарламасы

Ф

ФСО ПГУ 7.18.2/07Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

«Web-технологиясы» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне арналған

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Пән бағдарламасын

бекіту парағы

Ф

ФСО ПГУ 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы 

     

___________     Тлеукенов С.К.«__»____________________200   ж.

Құрастырушы: п.ғ.к, аға оқытушы Майдисарова Динара Сәкенқызы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері үшін арналған 

 «

   Web-технологиясы 

 » пәні бойыншаПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Кафедраның отырысында қарастырылған   

«__»_______________________200   ж.  №_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі   ___________   Ж.К.Нұрбекова

                                            (қолы)

ФМ және АТ  факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған 

 «___»___________200   ж.   №______ хаттама

ӘК төрайымы   ____________  А.Т. Кишубаева 

                                  (қолы)

    


  Оқытушылар туралы мәліметтер 

Майдисарова Динара Сәкенқызы педагогика ғылымдарының кандидаты,

 

«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысыҚабылдау уақыты:  кеңес беру кестесіне сәйкес а1-102 ауд.Пән бойынша  мәліметтер 

Курс алтыншы семестрге жоспарланған. Семестрде – 22,5 дәрістік сағаты,

15 тәжерибелік сабақтар, 7,5 зертханалық сабақтар және  90  сағат студенттердің

өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және сынақ - емтихан сессиясының 

кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.2.2 Пәнді оқыту мақсаттары:

студентерге   болашақта   Web-дизайн   саласында   есептеу   техникасын

қолданып игеруде кәсіби маман болу үшін қажеттілігі білім, білік, дағдыларын

меңгерту.2.3 Пәнді оқытудың міндеттері:

қолданбалы   бағдарламалар   және   программалау   арқылы   Web-беттердіжобалау негіздерін оқыту;

қазіргі программалау тілдерінің негіздерін оқыту;WEB-беттерді жасау дағдыларын дамыту үшін, қолайлы жағдай жасау.2.4 Пәнді оқыту нәтижесінде студенттердің міндетті білімдері:

Web-объектілерді   құру   үшін   негізгі   бағдарламалық   жабдықтарыныңқызметі;

Интернет-қеңестіктің бағдарламалық қамтамасыз етуі;HTML тілінде алгоритмдерді жазу ережелері;

Интернет желісінде сайтты жоспарлау және жариялау принциптері.2.5 Пәнді оқыту нәтижесінде студенттердің игеретін біліктері:

арнайы бағдарламалық жабдықтарын қолданып Web-беттерді құру;HTML, JScript тілдерін қолдану;

сайттың логикалық және физикалық құрылымды жоспарлау;Интернет желісінде сайтты орналастыру.2.6 Курстың пререквизиттері:

- Информатика;

- Алгоритмдеу және программалау тілдері;

- Ақпараттық жүйелердің негіздері3 Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

1. Олифер В.Г., Олифер  Н.А. Компьютерные сети.Учебник. СПб:Издательство

«Питер», 1999.

2. Петров   В.Н.   Информационные   системы.   Учебник.   СПб:   Издательство

«Питер», 2002.

3. Филимонов А.Ю. Протоколы интернета.-СПб:БХВ-Петербург, 2003.

4. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. Пер. с англ. – М.:1999.

5. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных WEB-приложений.М.:2001.

6. Косентино   К.  РНР.  WEB-профессионалам:   Пер.   с   англ.-К.:   Издательская

группа BHV, 2001.

7. Леонтьев Б.  WEB-дизайн: Хитрости и тонкости:-М.:Познавательная книга

плюс, МиК, 2001.Қосымша әдебиеттер

8. Николенко Д.В. Практические занятия по JavaScript.СПб.:2002.9.  Гультяев А.К., Машин В.А. Уроки WEB-мастера. СПб.:2002.

10.Рик Дарнелл, JavaScript- справочник. 2001.

11. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по интернет-технологиям.


Пәннің тақырыптық

жоспары


Ф СО ПГУ 7.18.1/14

4 Пәнінің тақырыптық жоспары

4.1 Күндізгі ЖОБ негізінде оқитын студенттерге арналған «Web-технологиясы» 

курсының тақырыптық жоспары

т/н


Мазмұны

Сағат саны

Дәріс

Тәжір


Зерт

СӨЖ


1.

Web-технологияларының негізгі 

ұғымдары 

1,5


10

2.

Web-технологияларды қолдану орталары 

2

10

3.Web-қосымшаларды жасау 

технологиялары 

1

103.1

Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, 

DHTML тілдері

3

22

10

3.2HTML -де CSS қолдану технологиясы

3

210

3.3


XML тілі

3

210

3.4


Сценарий тілдері. JavaScript тілі

3

210

3.5


PHP технологиясы

3

33

10

3.6Web-қосымшалардағы графика.  Flash 

технологиясы

3

4

2.510

Барлығы


22,5

15

7,590

4.2 Сырттай ЖОБ негізінде оқитын студенттерге арналған «Web-технологиясы» 

курсының тақырыптық жоспары

т/н


Мазмұны

Сағат саны

Дәріс

Тәжір


1.

Web-технологияларының негізгі ұғымдары 

0.5


2.

Web-технологияларды қолдану орталары 

0.5


3.

Web-қосымшаларды жасау технологиялары 

0.5


3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

0.5


1

3.2 HTML -де CSS қолдану технологиясы

1

1

3.3 XML тілі0.5

1

3.4 Сценарий тілдері. JavaScript тілі1

1


3.5 PHP технологиясы

0.5


1

3.6 Web-қосымшалардағы графика.  Flash технологиясы

1

1

Барлығы6

6

5 Теориялық курс мазмұны5.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. Web-технологияларының негізгі ұғымдары

Web-технологияның  ұғымдары. Статикалық және динамикалық Web-беттер. Web-

қосымшаларды   жасау   құралдарына   шолу.   Web-қосымшаларды   жасаудың

аспаптық   құралдары.   Web-қосымшаларды   жасаудың   бағдарламалау

құралдары.  Сайтты   жоспарлаудың   негізгі   кезеңдері.  Web-сайттың   логикалық

құрылымы. Сайттардың базалық құрылымдар.Тақырып 2. Web-технологияларды қолдану орталары

Интернеттің   клиент-серверлік   сәулеті.  URI.  URL.  Интернет   хаттамалары.

Интернет   қызметтері.    Web-браузерлер.   Internet   Explorer   браузерінің   объекттік

моделі.  Интернетте   сайтты   жариялау   тәсілдері.   Хостинг.   Сайтты   индекстеу.

Индекстеу ережелері. Іздестіру машиналар.

Тақырып 3. Web-қосымшаларды жасау технологиялары

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

HTML-дің   қызметті.   HTML-дің   қысқаша   тарихы.   HTML  құжаттың   құрылымы.

HTML   элементтері.   Функционал   бөлімдік   элементтері.   Басқа   құжаттармен

байланыстыру.   Гипермәтіндік   сілтемелер.  Динамикалық   мүкіндіктерді   жасау

құрал-тәсілдері.   DHTML-дің   стандартты   оқиғалар   және   әдістер.   Визуалдік

фильтрлер.  Тақырып 3.2 HTML -де CSS қолдану технологиясы

CSS   тілі.  CSS   тілінің   құрылымы   және   ережелері.  Стильдердің   Ішкі   Кестелер.

Стильдердің Ауқамды Кестелер. Стильдердің Байланыстырған Кестелер.

Тақырып 3.3 XML тілі

XML-құжатты   құру   негіздері.   Тіл   конструкциялар.   Арнайы   символдар.

Құжаттардың құрылымын сыңау директивалар.  DTD.  Құрал-саймандары.  DOM-

ның объекттік моделі. Microsoft Internet Explorer-дегі XML.Тақырып 3.4 Сценарий тілдері. JavaScript тілі

JavaScript-тің   қызметі   және   қолдануы,   жалпы   мәліметтер.   JavaScript-ке

байланысты объекттік моделінің ұғымы. Қасиеттері. Әдістер. Оқиға. HTML-бетте

кодтың   орналысуы.   JavaScript-тің   URL-схемасы.   Оқиғаларды   өндеушілер.

Ауыспалар. SCRIPT контейнері. HTML-құжаттің ішінде кодты орналастыру. 

Тақырып 3.5 PHP технологиясы

PHP технологиясы. Сілтемелер. Өрнектер. PHP операциялары. PHP 

функцииялары. 

Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика.  Flash технологиясы

Macromedia flash бағдарламаның мүмкіндіктері. Flash-тың жұмыс ортасы. Кадр. 

Кілтті кадр. Графикамен және дыбыспен жұмыс. Қабаттармен жұмыс. 

Анимацияны жасау. Action script тілді қолдану. Action script құралдары арқылы 

қарапайым сценарийлерді құру. Flash-технологияны қолданып web-сайттардың 

элементтерін жасау. Flash-ті қолданып web-беттерді жасаудың негізгі бағыттары. Атаулар және бейнелер. Кірістегі бет басы. Санаушылар. Қонақ кітаптарі. Мәзір. 

Html-кодқа flash -элементтерді кірістіру.5.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

Web-қосымшаларды жасаудың аспаптық құралдары. MS WORD-та Web-

сайтты жасау тәсілдері. Сайттарды құру үшін MS Front Page редакторды қолдану. 

Программаның интерфейсі. Саймандар тақталармен жұмыс жасау.  Динамикалық 

мүмкіндіктерді қосу. Форма жасау.Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML тілі. HTML құжаттың құрылымы. HTML 

элементтері. Гипермәтіндік сілтемелер. Тізімдер. Кестелер. Web–графика. HTML-

құжаттың түстер гаммасы. Мета-тегтар. Формалар. Фреймдар.

DHTML тілі. Динамикалық мүкіндіктерді жасау құрал-тәсілдері. DHTML-дің 

стандартты оқиғалар және әдістер. Визуалдік фильтрлер.Тақырып 3.2 HTML -де CSS қолдану технологиясы

HTML -де CSS қолдану технологиясы.  CSS тілінің құрылымы және ережелері. 

Стильдердің Ішкі Кестелерді қолдану. Стильдердің Ауқамды Кестелерді қолдану. 

Стильдердің Байланыстырған Кестелерді қолдану.

Тақырып 3.3 XML тілі

XML тілі.  XML тілдің конструкциялары. XML тілі арқылы бетті белгілеу. 

Арнайы символдар. Құжаттардың құрылымын сыңау директивалар. Құрал-

саймандары. Microsoft Internet Explorer-дегі XML.

Тақырып 3.4 Сценарий тілдері. JavaScript тілі

Сценарий тілдері. JavaScript тілі.   JavaScript тілінің конструкциялары. HTML-

бетте  кодтың  орналысуы. Оқиғаларды  өндеушілер. SCRIPT контейнері.  HTML-

құжаттың ішінде кодты орналастыру. 

Тақырып 3.5 PHP технологиясы

Сілтемелер. Өрнектер. PHP операциялары. PHP функцииялары.3.6 

Web-қосымшалардағы   графика.  

  Flash   технологиясы. 

Flash


программасының   ортасымен   таңысу.   Дайын   графиканы   кірістіру.   Кескіннің

параметрлерін   баптау.   Дыбысты   қосу   және   уақыт   сызығында   орналастыру.

Қабаттармен жұмыс. ActionScript құралдар арқылы жасаған объектілерді басқару.

Web-браузер   терезесінде   көрсету   үшін   анимацияны   жасау   ерекшеліктері.

Браузермен қарым-қатынас. Көпмодульдік анимацияны жасаудың ерекшеліктері .

5.3 Зертханалық жұмыстардың мазмұны

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

Зертханалық жұмыс№1 – Динамикалық мүмкіндіктерді қосу. Форма жасау. 

Зертханалық   жұмыс№2   –    Динамикалық   мүкіндіктерді   жасау   құрал-тәсілдері.

DHTML-дің стандартты оқиғалар және әдістер.Тақырып 3.5 PHP технологиясы

 Зертханалық жұмыс№3 –  PHP операциялары.

Зертханалық жұмыс№4 –  PHP функцииялары.

Зертханалық жұмыс№5 –  PHP технологиясын Web-беттерді жасау үшін қолдану.Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика.  Flash технологиясы

Зертханалық жұмыс№6  - HTML құжаттың құрылымы. HTML элементтері. 

Гипермәтіндік сілтемелер. Тізімдер.

Зертханалық   жұмыс№7   -  HTML   элементтері.   Кестелер.   Web–графика.   HTML-

құжаттың түстер гаммасы. Мета-тегтар. Формалар. Фреймдар.

Зертханалық   жұмыс№8   –    Flash   программасының   ортасымен   таңысу.   Дайын

графиканы кірістіру. Кескіннің  параметрлерін баптау. Дыбысты қосу және уақыт

сызығында орналастыру. Қабаттармен жұмыс.

5.4 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі


Есеп беру 

түрі


Бақылау түрі  Күндізгі

бөлім 


1 Дәріс сабақтарына 

дайындық


Сабаққа 

қатысу


20 

2 Тәжірибелік сабақтарға 

дайындық

Жұмыс 


дәптері

Сабақтарға 

қатысу

30 


3 Ұй жұмыстарын әзірлеу Жұмыс 

дәптері


Сабақтарға 

қатысу


20 

4 Аудиториялық 

сабақтардың мазмұнына 

кірмеген материалдарды

оқу

Конспект  т.б

Коллоквиум 

т.б

20 


Барлығы

90

Тақырып 1. Web-технологияларының негізгі ұғымдары

Web-қосымшаларды жасаудың бағдарламалау құралдары. Сайтты 

жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Интернет хаттамалары.Тақырып 2. Web-технологияларды қолдану орталары

Internet Explorer браузерінің объекттік моделі. Интернетте сайтты жариялау 

тәсілдері. Хостинг. Сайтты индекстеу. Индекстеу ережелері. Іздестіру машиналар.

Тақырып 3. Web-қосымшаларды жасау технологиялары

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

Динамикалық   мүкіндіктерді   жасау   құрал-тәсілдері.   DHTML-дің   стандартты

оқиғалар және әдістер. Визуалдік фильтрлер.  

Тақырып 3.2 HTML -де CSS қолдану технологиясы

Стильдердің Байланыстырған Кестелер.Тақырып 3.3 XML тілі

Құрал-саймандары.   DOM-ның   объекттік   моделі.   Microsoft   Internet   Explorer-дегі

XML.

Тақырып 3.4 Сценарий тілдері. JavaScript тілі

JavaScript-тің   URL-схемасы.   Оқиғаларды   өндеушілер.   Ауыспалар.   SCRIPT

контейнері. HTML-құжаттің ішінде кодты орналастыру. 

Тақырып 3.5 PHP технологиясы

PHP операциялары. PHP функцииялары. Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика.  Flash технологиясы

Action script тілді қолдану. Action script құралдары арқылы қарапайым 

сценарийлерді құру. Flash-технологияны қолданып web-сайттардың элементтерін 

жасау. Flash-ті қолданып web-беттерді жасаудың негізгі бағыттары. Атаулар және 

бейнелер. Кірістегі бет басы. Санаушылар. Қонақ кітаптарі. Мәзір. Html-кодқа 

flash -элементтерді кірістіру.

6. Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг

Ағынды


білім 

сапасы


Апталар 

1

2

3

4

5

6

7

8

Аптада МАХ балл7

16

11

16

11

16

11

12

100Дәрістерге қатысу, 

дайындалу және топта 

жұмыс жасау

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Тәжірибелік жұмысын 

орындау және 

уақытында тапсыру

ТЖ1

5

ТЖ2


5

ТЖ3


5

ТЖ 4


5

ТЖ 5


5

ТЖ 6


5

ТЖ 7


5

ТЖ 8


5

40

Зертханалық жұмысын

орындау және 

уақытында тапсыру

ЗЖ1

5

ЗЖ25

ЗЖ3


5

ЗЖ4


5

20

СӨЖ орындау және 

қорғау

СӨЖ1


4

СӨЖ2


4

СӨЖ3


4

СӨЖ4


4

СӨЖ5


4

СӨЖ6


4

24

Межелік бақылау100

2 рейтинг

Ағынды


білім сапасы

Апталар 

9

10

11

12

13

14

15

Аптада МАХ балл

13

16

13

16

13

16

13

100

Дәрістерге қатысу, 

дайындалу және 

топта жұмыс жасау 

2

2

22

2

22

14

Тәжірибелік 

жұмысын орындау 

және уақытында 

тапсыру

ТЖ9


6

ТЖ 10


6

ТЖ 11


6

ТЖ 12


6

ТЖ 13


6

ТЖ 14


6

ТЖ 15


6

42

Зертханалық 

жұмысын орындау 

және уақытында 

тапсыру

ЗЖ5


8

ЗЖ6


8

ЗЖ7


4

ЗЖ7


4

24

СӨЖ орындау және 

қорғау

СӨЖ7


5

СӨЖ8


5

СӨЖ9


5

СӨЖ10


5

20

Межелік бақылау

100

 Бақылау түрлері :

 ТЖ – тәжірибелік жұмыс, ЗЖ- зертханалық жұмыс

,  СӨЖ –


студенттің өздік жумысы.

7 Курс саясаты 

«WEB-технологиясы» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан

міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық,

өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер   Сіз   барлық   сабақтарға   кешікпей   қатысатын   болсаңыз,   барлық

сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы

уақытында   және   сапалы   орындап   отыратын   болсаңыз,   онда   бақылау

шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз. 

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті

зертханалық   және   өз   бетімен   жұмыстар   кешенін   орындамауынан     босатпайды.

Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке

тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар. 

Дербес   компьютермен   жұмыстардан   алынған   практикалық   дағдылар   пән

бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.  

Студент   сабаққа   кешігетін   болса,   сабаққа   кіргізілмейді   және   босатылған

сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. 

Сабақтағы   ережені   бұзғаны   үшін   айып   салынады   –   бір   сабақтан   5   ұпай

алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық

жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді.

Әр   сабаққа   дайындық     және   барлық   материалдарды   оқу   міндетті.   Сіздің

дайындықтарыңыз   ауызша   сұраулармен,   бақылау   жұмыстарымен   және   межелік

бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі. 

1 Семестрдің ортасы және аяғында 100 балдық шкаламен ағымды үлгерім

анықталады (АҮ) 

2 МБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады.

Межелік   бақылауға   ағымды   үлгерімнен   баллдары   бар   студенттерғана

жіберіледі.

3 АҮ және МБ қорытынды бағалары мен пәннің рейтингі анықталады (Р1

және Р2) 

Р1(2) = AҮ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.

Егер студент МБ өте алмаса онда және 50 ден төмен балл алса, онда деканат

МБ жеке  тапсырудың уақытын тағайындайды. 

4 Студенттің рейтингтен өту (РӨ) бағасын келесі түрде есептейді 

РӨ = (Р1+Р2)/2.

Егер   пәнен   жұмыс   жоспары   бойынша   курстық   жұмыс     және

емтихан   болса   онда   рейтингтан   өтуі   анықталу   кезінде   курстық

жұмыстың бағасы ескеріледі. 

РӨ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3.

Сырттай оқитын студенттерге  рейтингтен өту бағасы келесі түрде есептеледі

РӨ = Р1 немесе РӨ = Р1*0,7 + КР*0,3.

Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі: - жұмыс бағдарламасы бойынша барлық талаптарын: СӨЖ жұмыстарын, барлық

зертқаналық және тәжірибелік тапсырмаларды жасап өткізген жағдайда 

- курстық жұмыстан жақсы баға алса және соған орай рейтингі 50 –ден жоғары

болу керек.

5 Студенттің   әр   пәннен   оқу   жетістіктерінің   денгейін  (соның   ішінде

қорытынды   баға   ретінде   МЕ   болса   да)   қорытынды   бағамен   анықталады   (Қ),

қорытынды баға РӨ және ҚБ (қорытынды бағалау – емтихан, диф. есеп,  немесе

курстық жұмыс)

И = РД*0,6 + ИК*0,4

6 КП/КЖ   комиссия   алдында   қорғалады.    Қорытынды   баға,   егер

студент   РӨ   және   қорытынды   бағалаудан   жақсы   баға   алған   жайдағана

есептеледі.   Егер   қорытынды   бағалауға   сепесіз   келмесе,   онда   ло

«қанағатанралық   емес»   деп   қабылданады   Емтиханның   нәтижесі   сол   күні

немесе ерьенгі күні жарияланады.

7 Қорытынды   бағалауда   алған   бағаны     жақсы   бағаға   көтеру   үшін     қайта

тапсырылмайды.  

8 Егер академиялық қарыздар болса, онда студен сол пәнді ақылы түрде

қайта оқиды.

Қорытынды бақылау екі тапсырмадан  тұрады:

1. Тест (40 сұрақ)

2. Тәжірибелік тапсырма 

Баға жүйесі.

Балмен 

берілген қорытынды 

баға (Қ) 

Балдардың 

цифрлық экви-

валенті (Ц)

Әріп 


жүйесінде 

берілген 

баға

Дәстүрлі жүйемен берілген бағаЕмтихан, дифзачет

зачет


95 - 100

4

AӨте жақсы

есептелді

90 - 94

3,67


A-

85 - 89


3,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

қанағаттанарлық65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 591,33

D+

50 – 541,0

D

0 - 490

F

Қанағаттанарлық емес

есептелме

ді


  Ф СО ПГУ 4.01.1/02

Танысу парағы

р/сҚұжатпен танысқан

адамның аты-жөні

Құжатпен

танысқан күніқолы

Қолдың мағынасынашу

Document Outline

 • Студенттеріне арналған пән бағдарламасы
  • Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
 • «Web-технологиясы» пәні бойынша
  • ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • Құрастырушы: п.ғ.к, аға оқытушы Майдисарова Динара Сәкенқызы
 • 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері үшін арналған
 • «Web-технологиясы» пәні бойынша
 • (қолы)
  • 2 Пән бойынша мәліметтер
  • 8. Николенко Д.В. Практические занятия по JavaScript.СПб.:2002.
   • 9.  Гультяев А.К., Машин В.А. Уроки WEB-мастера. СПб.:2002.
 • Мазмұны
 • Мазмұны

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 101.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет