Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет9/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
10

АЛҒЫ  СӨЗ

-  И нтонация;  О.Бекжан  -  Ж ай  сөйлем  туралы 

түсінік. Ж ай сөйлемнің қүралымды қ үйысымы. 

Ж ай сөйлемнің түрлаулы мүшелері.  Сөйлемнің 

үйірлі мүшелері.  Сойлемнің бірыңғай мүшелері;

Қ.Есенов -  Үстеулер созжасамы; Е.Жанпейісов -

Алғы  соз.  Зат  есімдер  созжасамы.  Субстантив 

зат  есімдер.  С ы н  есімдер  созжасамы.  М одаль 

создер;  Ә.Жүнісбек -  Қ азақ  тілінің д ы бы стары ;Ә.Ибатов,  А.Бексейітова  -  Есімдік;  С.Исаев

Создің м орф ем алы қ қүрам ы .  Создің морфоло- 

гиялы қ қүры лы м ы .  Соз таптары ж әне олардың 

қүры лы мы .  Етістік.  С апалы қ сын есім нің ш ы- 

рай кжегоруіясы^А.Қалыбаева -  Етістікгер сөзжа- 

самы.  Туынды  түбір  етістіктер;  Б.Қапалбеков  - 

Көсемш е.  С абақтас  қүрм алас  сөйлемдер.  Коп 

компонентті  қүрм алас  сойлемдер;  Б.Қасым  - 

Күрделі зат есімдер.  Күрделі етістіктер.  Қ үран- 

ды  етістіктер;  Ж .М анкеева  -  Тарихи  туынды 

түбірлер;  С.Мырзабеков - Д ыбыс тіркесі.  Буын. 

Д ы б ы сты қ  өзгерістер;  С.Омарбекүлы  -  Екпін. 

Зат есім;  Н.Оралбаева -  Созж асам тіл  білімінің 

жеке саласы  (Созжасамның тілдің басқа салала- 

рымен байланысы.  Созжасам жүйесі.  Созжасам 

тәсілдері.  Созжасамдық мағына). Туынды создер 

және  оларды ң түрлері.  Күрделі  сөздер.  Созж а-

самдық единицалар (созжасамдық үя, созжасам- 

д ы қ жүп,  созжасамдық тізбек,  созжасамдық та- 

рам, созжасамдық саты). Түрлі реңкті зат есімдер. 

Күрделі  сын  есімдер.  Сан  есімдер  созжасамы. 

Ж етекш і  етістік  пен  көмекш і  етістік,  олардың 

ара қатынасы.  Комекші етістік және аналитика- 

л ы қ   ф орма; Б.Сагындықүлы -  Көп  компонентті 

аралас қүрмалас сойлемдер.  Коп  бағы ны ңқы лы  

с а б а қ т а с   қ ү р м а л а с   с ө й л е м д е р .  К оп   с ы ң а р -

лы   с а л а л а с   қ ү р м а л а с   с о й л е м д е р ;  Қ.  Есенов

Г.Садырова  -  К ү р д е л е н г е н   ж а й   с о й л е м д е р ;

Т.  Қордабаев\,  Г.  Садырова - Бөгде соз және оны ң 

түрлері;  Т.Сайрамбаев  -  Есімді  соз  тіркестері; Ш .Сарыбаев  -  Одағайлар;  Ж .Сәдуақас  -  Ж ай 

сойлем нің түрлаусыз мүш елері.  Бір негізді жай 

сөйлемдер. Ж ақты сөйлемдер; М.Сергалиев- Соз 

ж о н е  со з  тү л ға л а р ы   -  с и н т а к с и с   н ы сан ы . 

Синтаксистік байланыс және соз тіркесі. Күрделі 

синтаксистік түтастық.  Синтаксистік конструк- 

цияларды ң синонимдігі; Ж. Сүлейменова -  Сын 

есім (шырай категориясынан басқасы).  Сан есім. 

Ш ақ категориясы.  Үстеу.  Ш ылау; Б.Ш алабай - 

Қүрмалас сойлемнің грамм атикалы қ табиғаты. 

Қүрмалас сойлемнің түрлері.  Салалас қүрмалас

сойлемдер; А.Ы сқақов  -  Еліктеуіш создер.

жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет