Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет258/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   254   255   256   257   258   259   260   261   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
Ж А Қ С Ы  

ХА БА Р 

БАР 

МА?

4 - с у р е т .   Ш ы лау  арқылы  ж асалған   сүраулы  

сөй лем н ің   интонаииялы к  сызыгы

Сұрау есімдіктері арқылы жасалған сұраулы 

сө й л ем н ің   и н то н а ц и я с ы   сол  есім д ік тер д ің  

сөйлем дегі  о рн ы н а  қарай  құбы лады .  Сұрау 

есімдігі сөйлемнің басында тұрған жағдайда ол 

сөйлемде екі  м ағы налы қ озек байқалады.  Оның 

б ір ін ш іс і  л о г и к а л ы қ   а к ц е н т т е л г е н   сұ р а у  

е с ім д ігін д е   б о л с а ,  е к ін ш іс і  с и н т а г м а н ы ң  

аяғы ндағы   екпін түскен  сөзден  корінеді.  Сұрау 

е с ім д іг і 

а р қ ы л ы  

ж а с а л ғ а н  

с ө й л е м н ің  

интонациясыны ң жалпы  контуры аяғы на қарай 

бэсеңдейді де,  кең диапазонм ен  ерекшеленеді. 

М ұндай  ой  екп ін і  сұрау  есім дігіне  түсетін  

сөйлемдегі мағыналық өзек эдетте негізгі тонның 

ең  ж о ға р ы   м ән ін е   ие  болады .  С ө й л е м н ің  

соңындағы оның екінші өзегі мол  ұзақтылықпен 

беріледі.  Сөйлем нің  жалпы  айтылу  қарқы ны  

орташа болады (5 -с у р е т ).

Қ Л Ш А І   1 

К Е А Е Т І Н  

Н Д І ?жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   254   255   256   257   258   259   260   261   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет