Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксис


Қ а за қ   т іл ін ің   и н т о н а ц и я л ы қ   ж ү й е с і.  А .,  1996



жүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1314/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   1311   1312   1313   1314   1315   1316   1317   1318   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
Қ а за қ   т іл ін ің   и н т о н а ц и я л ы қ   ж ү й е с і.  А .,  1996.

Байтүрсынов  А.

 

Т іл -қ ү р а л .  “ Қ азақ   тілі  гр а м м а т и к а сы ”  -  Қ ы зы л -О р д а ,  1926.  1  б ө л ім .  Ф о н е т и к а .



Байтүрсынов  А.

 

Ш ы ғарм алар ы :  ө л е ң д е р ,  а у д а р м а л а р ,  зер т т еу л е р .  А .,  1989.



Байтүрсынов  А.

 

Тіл  тағы лы м ы .  А .,  1992.



Б ат м анов  И.А.

 

Ф о н е т и ч е с к а я   с и ст ем а   с о в р е м е н н о г о   к и р г и з с к о г о   язы ка.  Ф р у н зе ,  1946.



Б ры згу н о в а   Е .А .  З в у к и   и  и н т о н а ц и я   р у сск о й   р еч и .  М .,  1983.

Дж унисбеков  А.

 

П р о с о д и к а   сл о в а   в  к а за х ск о м   я зы к е.  А .,  1987.




жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   1311   1312   1313   1314   1315   1316   1317   1318   1319




©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет