Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет128/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
Ж асал ы м   б ел гіл ер і:  тіл  ү ш ы ,  д ір іл  

жуы сы ңқы ,  кейінді,  тербелімді  (үнді),  еріндік 

дауыссыз дыбыс.

Айтылым белгілері:  бос жуысыңқы,  көмей 

қуысты дауыссыз дыбыс.Естілім  белгілері:  бос  лепті,  үнді,  жуан, 

ерін әуезді дауыссы з дыбыс.Ж алпы  си п а тт а м а сы :  тіл  ұ ш ы ,  д ір іл  

ж у ы с ы ң қ ы ,  ү н д і,  к е й ін д і  (ж у а н ),  е р ін д ік  

дауыссыз дыбыс.

Ж іңіш ке  еріндік  түрі:  ТҮ Р,  ӨР  т.б.  (19-4- сурет)

Жасалымы:  тіл  ұшы  мен  қы зыл  иек  өзара 

тербеле жуысады  (2-2), жасалу орнына қарай тіл 

ұшы;  тіл  ауыз  қуы сы нда  ілгері  итініп  жатады 

(6),  тілдің  ж аты сы на  қарай  ілгерінді;  дауыс 

желбезегі мол тербеледі (5-2), желбезек қатысына 

қарай  тербелімді;  ерін  дөңгеленіп  (сүйірленіп) 

барып  (1-2)  ж асалады ,  ерін  қаты сы на  қарай 

еріндік дыбыс болып табылады.Айтылымы:  тіл  ұшы  мен  қы зыл  иек  өзара 

бос  ж у ы сад ы ,  ж уы сы м   к ү ш ін е   қ а р а й   бос 

жуысыңқы; ауыз қуысы кішірейіп,  көмей қуысы 

үлкейеді,  үстеме  жасалы м  орны на  қарай  ауыз 

қуысты дыбыс болып табылады.

Е стіл ім і:  тіл  ұш ы   м ен   қ ы зы л   и е к т ің  

ж уы сы м ы   бос  л е п п е н   а я қ та л а д ы ,  ж уы сы м  

б ітім ін е  қ а р а й   бос  л е п ті;  д а у ы с сы з  ы ңы л 

дыбысталады,  үн  қаты сы на  қарай  үнді;  әуез 

қатысына қарай жіңішке және ерін әуезді дыбыс 

болып табылады.

Р 10 жіңішке еріндік түрінің айырым белгілері


жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет