БАҒдарламасы «Бизнес-үрдістерді жобалау»жүктеу 355.33 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата28.04.2017
өлшемі355.33 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2   3

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

                   ИННОВАЦИЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

 

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050700  

«Менеджмент» мамандығы бойынша ғылыми – білім кешені  

 

  

 

  

 

 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 ОҚУ ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

«Бизнес-үрдістерді жобалау» пәні бойынша  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР 2014 ЖЫЛ   

 

 

 

БЕКІТЕМІН 

ИнЕУ ӨӘЖ және СМ жөніндегі проректоры 

б.ғ.к., проф.____________Л.С. Комардина 

“___” _______________ 2014ж. 

 

 

Құрастырған: аға оқытушы ____________ Ифутина Е.А.                          аға оқытушы ____________ Сыздикова А.А. 

 

 «Экономика және менеджмент» кафедрасы 

 

ОҚУ ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 «Бизнес-үрдістерді жобалау» пәні бойынша 

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050700 «Менеджмент» мамандығында 

жалпы орта, орта кәсіптік және жоғары білім негізінде  

күндізгі және сырттай, қашықтықтан оқыту нысаны бойынша оқитын студенттер үшін 

Оқу формасы 

Күндізгі базасында 

Сырттай 

базасында 

 

Қашықтықтан жалпы орта 

білім беру  

орта кәсіби 

білім беру 

жоғары білім 

Курс 
Семестр  

Кредит саны 

Дәрістер  

15 

10 


Тәжірибелік тапсырмалар 

15 

СӨОЖ 

15 


 

 

Тәртіп жүйесіндегі сағаттар 24 


СӨЖ 

45 


78 

60 


Барлығы  

90 


90 

90 


Бақылау формасы 

емтихан 


емтихан  

емтихан, 

бақылау жұмыс 

 

«Менеджменттің  теориясы  және  тәжірибесі»  типтік    оқу  бағдарлама  негізінде  Алматы,  2007ж., 5В051000  «Мемлекеттік  және  жергілікті  басқару»,  5В050700  «Менеджмент»  мамандықтарының 

оқу-жұмыс жоспары және элективті пәндер каталогі  негізінде әзірленген 

 

Басқару Академиясының ғылыми-әдістемелік кеңесінде бекітіліп, баспаға ұсынылған Хаттама  № ___ «____» __________ 2014 ж. 

 

   Басқару Академиясы ҒӘК төрайымы ИнЕУ доценті ___________ Н.К. Полетаева  

 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қаралды  Хаттама №__  «__» _______ 2014 ж. 

 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі э.ғ.к., доцент ____________ А.С. Нарынбаева  

 

Келісілді:  

АӘБ бастығы _____________ Н.Б. Сарбасова  


ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

Курстың мақсаты: студенттердің бойында бизнес – үрдістерді моделдеу және жоспарлау 

туралы теориялық білімді қалыптастыра отыра, тәжірибеде қолдану. Курстың міндеттері: 

-

 Бизнес – жоспарлауда қолданылатын негізгі түсініктерді анықтау (бизнес-үрдіс, бизнес-

үрдістердің  реинжиннирингі); 

-

 

Бизнес-үрдістердің моделдеу және жоспарлаудың жаңа әдістерін қарау; -

 

Бизнес – моделдеудің құралдары арқылы бизнес-үрдістердің жобаларын қолдану. Кустың құрылымы: 

«Бизнес-үрдістер жобалау» курсы екі негізгі модулге бөлінеді: Бірінші модульдің мақсаты: кәсіпорынды басқару үрдісін анықтау. 

Екінші  модульдің  мақсаты:    бизнес  –  үрдістердің  моделдеуін  және  жобалаудың 

құралдарын талдау. 

Курсты оқу барысында студенттер білу тиіс: 

-

 бизнес – үдерістердің теориясын; 

-

 ұйымның құрылымдық принциптерін; 

-

 жаңа жоспарлаудың әдістері мен әдіс құрылымына талдау жасау; 

-

 бизнес-үдерістерді сипаттаудағы жүйелік құралдарды қолдану; 

-

 бизнес – үдерістердің негізгі қағидаларына талдау жасау. 

Теориялық білімнің көлемін және мәселелерді меңгеру нәтижесінде, студенттер білуі тиіс: 

-

 

ұйымды басқарудағы үрдістік амалды қолдану керек; -

 

бизнес-үрдістердің түсінігінің әдістерін қолдана отырып, олардың құрал-жабдықтарымен меңгеру. 

      Курсты оқу барысында студенттер келесі дағдылармен қамту қажет

-

 

ұйымның құрылымына талдау жасау және оны жетілдіру бойынша  ұсыныстарды жасау; -

 

басқару тапсырмаларын шешу барысында ұйымның басшылық қарым-қатынасын ұйымдастыру; 

-

 ұйымның коммуникациялық үрдістеріне талдау жасай отыра, оның тиімділігін 

жоғарлату бойынша ұсыныстар жасау; 

-

 

бизнес-жүйелерге талдау жасау және зерттеу жүргізу; -

 

формальді модельдер  түрінде сипаттама беру және құрастыру; -

 

бизнес – үрдістерді жақсарту бойынша ұсыныстарды қалыптастыру.       Курсты оқу нәтижесінде студенттер иемдене білу тиіс: 

-

 бизнес-үрдістерді талдау жасау және модельдеудің тәжирибелік дағдыларынмен; 

-

 бизнес-үрдістерді модельдеудің әдістерімен; 

-

 бизнес- үрдістерді модельдеудің құралдарымен. 

      Курсты оқу нәтижесінде студенттер компетентті болуы тиіс: 

-

 

бизнес-бірлікті есептеуде құралдарды қолдану; -

 

отандық жағдайлардың ерекшеліктерін ескере келе бизнес-үрдістерді жаңалау бойынша амалдарды талдау дағдыларын қолдану; 

-

 бизнес-үрдістерді модельдеу. 

      Бақылау формасы: емтихан. 

      Пререквизиттер: 

«Бизнес-үрдістерді 

жобалау» 

курсын 


меңгеру 

барысында 

«Менеджментің теориясы мен тәжирибесі», «Менеджмент сапасы» курстарымен байланысты. 

      Постреквизиттер: «Баланстық көрсеткіштер жүйесі», «Корпоративтік басқару», «Басқару 

шешімдерін әзірлеу». 

 

 

  

 

  

 

 Бағдарламаның мазмұны 

Күндізгі оқу формасындағы студенттерге арналған жалпы орта білім және орта кәсіптік 

білім беру базасы 

Моду


льдер 

саны 


№ 

Тақырыбы 

Сабақ 

түрі 


Сабақ мазмұны 

Сағат 


саны 

модуль  

Басқарудың үрдістік 

тұжырымдамас

ы 

Дәріс 


Басқару үрдістері. Үрдіс жүйесін қалыптастыру. 

Әдістердің таңдауы. Үрдістік басқарудың 

философиясы 

Тәжірибелік сабақ 

Кәсіпорынды басқарудағы үрдістік амалды 

қолдану 

СОӨЖ Үдеріс басқару объектісі ретінде. Жобаларды 

басқару негіздері 

СӨЖ 


Үрдіс және оның компоненттері Бизнес-

үрдістерді 

жоспарлау 

Дәріс 


Бизнестің моделдерін жасап шығару. Бизнес – 

үдерістер. Кәсіпорынның негізгі бизнес-

үдерістерін жоспарлау. Ұйымның 

құрылымдарын жоспарлау. Кәсіпорынның 

басқару жүйесінде бәсекеге қабілеттілігін 

қалыптастыру. Кәсіпорынға жаңа басқару 

жүйелерін енгізуге дайындау. 

Тәжірибелік сабақ 

Кәсіпорынның бизнес жоспарын дайындау 

СОӨЖ 


Бенчмаркинг 

СӨЖ Логистикалық интегралдық қолдаудың жүйесін 

жасау 


Бизнес-үдерістерді 

анықтау және 

сипаттау 

Дәріс 


Бизнес-үдерістерді анықтау. Қызметтер ағашын 

құрастырудың қағидалары. Декомпозиция. 

Басқарушы, көмекші және  негізгі бизнес-

үдерістер. Бизнес-үдерістердің ұйымның 

типтерінің диалектикасы. Бизнес-үдерістердің 

ұйымның мақсаттарына  ұқсастықтары. 

Табыстың критикалық факторлары 

Тәжірибелік сабақ 

Кәсіпорынның басқарушы, көмекші және  

негізгі бизнес-үдерістері 

СОӨЖ Бизнес-үдерістердің басқару тұжырымдамасы 

СӨЖ Компанияның бизнес-үдерістердің типтік 

құрамы 


Бизнес-үдерістердің 

негізгі түрлері. 

Ұйымның 

үдерісінің 

жіктемесі. 

Үдерістер 

жіктемесі 

Дәріс 


Бизнес-үдерістер түрлері. Бизнес-үдерістердің 

негізгі типтері. Міңездемесі. Үдерістің шығу 

жолдары. Үдерістер классификациясы. 

Тәжірибелік сабақ 

Кәсіпорынның бизнес-үдерістер құрамының 

типтері. 

СОӨЖ Үдерістердің бастапқы, қолдаушы және 

дамытушы 

СӨЖ 


Ұйымнның негізгі үдерістері. Ұйымның 

қосалқы үдерістері Ұйымның қызметінде 

бизнес-


үрдістердің 

қағидалары 

Дәріс 

Ұйымды басқару объектісіндегі түрлері мен үдерістері. Үдерістердің санымен көлемі 

бойынша ережелер. Ұйымда басшыны 

тағайындау үдерістері 

Тәжірибелік сабақ 

Басшылықты тағайындау, үдерістердің саны мен 

көлемі СОӨЖ Ұйымдық құрылымның қызметі мен өзгерісі 

СӨЖ Ұйымның матрицалық және дивизиондық 

құрылымы Бизнес-


үрдесінің 

құрал-


саймандарын 

сипаттау 

Дәріс 

Бизнес-үрдістерінің технологиясын сипаттау. Бизнес-үрдістерінің сипаттаудың мысалдары. 

Sadt әдіснамасы. IDF0-IDF5. DFD әдіснамасы. 

Oracle әдіснамасы. BAAN әдіснамасы. ARIS 

әдіснамасы 

Тәжірибе


лік сабақ 

Бизнес-үрдістердің құрал-саймандарын 

сипаттауын қолдану. 

СОӨЖ Интегралды ақпараттық жүйелерінің сәулеті.  

СӨЖ ARIS  және IDEF0 әдіснамасын салыстыру Бизнес-

үрдістерін 

құрастыру 

бөлімдерін 

құрастыру 

технологиясы 

Дәріс 

Үрдістердегі тұтынушы/тасымалдаушы және кіру/шығу сипаттамасы. Үрдістердің басшылық 

қызметіне сипаттама беру. Үрдістердің 

қорытынды нұктесіне сипаттама беру. 

Тәжірибелік сабақ 

Үрдістердің қорытынды нүктесіне сипаттама 

беру СОӨЖ Үрдістердің көрсеткіштерін сипаттау 

СӨЖ Үрдістердің бір-бірімен кіру мен шығу 

жолдарына кесте бойынша талдау модуль  

Бизнес-үрдістердің 

регламенттеуі 

Дәріс 

Бизнес-үрдістердің орындалу кезеңдері, құжаттары мен сипаттамалары. Ұйымның 

негізгі регламенті. Үрдістер мен құрылымдық 

сыныптары. Регламенттің құрылымдық және 

құрамы. Регламенттің түрлері 

Тәжірибе


лік сабақ 

Үрдістерді орындауда басшылықтың 

қызметкерлермен байланысы 

СОӨЖ Басқару үрдістерінде регламенттік функциялары  1 

СӨЖ 


Бизнестің модельдеу барысы Бизнес-

үрдістердің 

үлгіленуі. 

Дәріс 


Қоғам жағдайында жеке интеграция – бұл 

жүйелік кіру барысы. Мамандандыру, 

унификация, ашық спецификациясы және ашық 

жүйелер. Модель түрлері OSE/RM, MIS, 

MUSIC, OSI ақпараттық үрдістерінің негізі 

ретінде. Үрдістердің жүйелік анықтау облысы: 

коммуникация облысы, ақпараттық облысы, 

жүйелік және үрдістер облысы, тұтынушы 

облысы  

Тәжірибелік сабақ 

Бизнес-үрдістердің модельдеу кезеңдері 

СОӨЖ 


Модельдің бағалық салыстыру және оның 

жағдайы 


СӨЖ 


Ашық спецификацияны дамыту мен 

қолданудағы тәжірибелік жұмыс – бұл ғаламдық 

ақпараттандырудың негізі 

10 Бизнес-

үрдістердің 

модельдеу 

имитациясы 

Дәріс 

Бизнес-үрдістерінің үлгілерін имитациясын тағайындау. Кәсіпорынның ұйымнық нұсқасын 

негіздеу арқылы негізгі имитациялық үлгілерін 

қолдану. Имитациялық үлгілерінің 

құралдарының сипаттамасы: ReThink, Ithink, 

Piligrim, Workflow-Analyser, PДO, ARIS 

Simulation. Имитациялық үлгілерін құру. 

Имитациялық үлгілердің негізі бөлшектері. Кіру 

өлшемдерінің тапсырмасы. Имитациялық 

тәжіриебенің көрінісі. Бизнес үрдістердің 

ұйымдық нақтылық критерийлері. Имитациялық 

тәжіриебенің көріністері. Бизнес үрдістернің 

имитациялық үлгілернің нәтижесін талдау. Тәжірибе

лік сабақ 

Кәсіпорында бизнес-үрдістердің имитациялық 

моделін жасау. 

СОӨЖ 


Статистикалық мәліметтердің генерациясы және 

олардың кестелік және графикалық бейнеленуі. 

СӨЖ 


Ұйымның статистикалық мәліметтері бойынша 

эксперименттер нәтижелерін қолдану. 

Моделдеудің нәтижелерімен талдау жасау 

әдістері. 

11 


Бизнес-

үрдістердің 

үлгілерінде 

SADT 


технологиясын 

қолдану 


Дәріс 

Басқару үрдісінде классикалық әдісті қолдану. 

Ұйым менб-үрдістердің ұқсастықтарының 

құрылымдығы. Бизнес-жобаны жасаудағы 

қағидалар 

Тәжірибелік сабақ 

Үрдістердің декомпозициясы. 

СОӨЖ 


SADT функционалдық моделі. SADT 

функционалдық моделінің құрамы 

СӨЖ 


Декомпозиция стратегиясы. 

12 Бизнес 

үрдістердің 

бағалуына 

талдау жасау 

(ABC – Activity 

Based Costing) 

Дәріс 

Бизнес-үрдістердің функционалдық-құндылық талдау жасаудың маңызы. Ұғымдары: шығын 

орталығы, кіріс орталығы, құндылық 

объектілері, операциялар, шикізаттар. Объектіні 

бағалауда шығын шикізаттарының шығыстарын 

екі кезеңдік кестені қолдану, дәстүрлі кестеден 

айырмашылығы Easy ABC Plus функционалдық, 

бағдарламалық құралдардың мінездемесі BAAN 

VuRB. Ақпараттық жүйелік құралдармен 

енгізілген. Бизнес үрдістердің шығын бағасы 

анықтау. Бизнес үрдістердің операциясының 

түрлері. Бизнес үрдістерінің операцияларын 

қолдану критерийлері 

Тәжірибе


лік сабақ 

Бизнес-үрдістердің функциялық бағасына 

талдау жасау 

СОӨЖ Объектінің бағалау түрлері, бизнес-үрдістердің 

функциялық бағасына талдау жасау 

СӨЖ 


Шығын критерийлеріне бухгалтерлік есеп-

қисаптардың маңызы 

13 


Бизнес-

үрдістердің 

оңтайлық 

технологиясын

ың кешені 

Дәріс 


Бизнес-үрдістердің реинжинирингтік 

компоненттік технологиясының мәні. Нақты 

кәсіпорынның корпаративтік – ақпараттық 

жүйесі мен ұйымдық-экономикалық 

шешімдердің типтік бейімделуі. Компоненттік 

технологияларды бизнес-үрдістерде қолдана 

отырып, реинжинирингтік кезеңдерді орындау 

ерекшеліктері.  Бизнес-үрдістердің 

реинжинирингінің компоненттік 

технологияларды іске асырудың модельді-

бейімделген, құралдық ақпараттық құралдардың 

сипаттамасы: Enteprise Nodeler (ВААN V), 

Business Reengineering. Кәсіпорын моделінің 

негізгі компонеттерін ұйымдастыру. Жүйенің 

репозиториясындағы кәсіпорын моделінің 

компонеттері. Компоненттер ішінен бизнес-

үрдістер конфигурациясының технологиясы. 

Кәсіпорын моделінің түрлері. Базалық немесе 

референттік моделінің жобалық модельге, ал 

жобалық моделінің референттік модельге қайта ауысуының кезектілігі .  

Тәжірибе


лік сабақ 

Реинижирингтік бизнес-үрдістер 

СОӨЖ 


Реинижирингтік бизнес-үрдістер дамыту 

СӨЖ Реинижирингтік бизнес-үрдістердің қағидалары. 

Бизнес-үрдістерді жақсарту, жоба құрылымын 

ұйымдастыру. Ұйымның басқару жүйесін 

басқалап қадағалау, бизнес-үрдістерді өзгерту 

14 


Бизнес-

үрдістер 

мониторингі 

мен 


контроллингі 

Дәріс 


Кәсіпорын үрдістерің орындалуын бақылау 

және  қорытындылау, нәтиежелерінің негізгі 

көрсеткіштерінің өзгеруі, бизнес-үрдістернің 

шығу бағаларының стратегиясы. 

Тәжірибе


лік сабақ 

Компанияның үрдістерінің нәтижелілігінің 

негізгі көрсеткіштерін анықтау 

СОӨЖ Контроллингтің негізгі тапсырмалары. 

контроллинг жүйесін қалыптастырудың 

қағидалары 

СӨЖ Нәтиженің көлемі мен үрдістердің көлемі – 

европалық және жапондық әдістеріндегі 

айырмашылығы 

15 Бизнес 

үрдістердің 

басқаруының 

жүйесімен 

және басқару 

стратегиясын 

енгізу және 

құрастыру 

Дәріс 

Стратегиялық жүйенің мақсаты мен көрсеткіштері. Бизнес үрдістерімен біріктіру. 

Басқару үрдістерін мен стратегиялық жүйені 

енгізу құрастыру 

Тәжірибелік сабақ 

Кәсіпорынның стратегиялық мақсаты мен 

көрсеткіштерін енгізу мен жұмыс істеу 

СОӨЖ Кәсіпорынның стратегиялық картасы. Графикті 

дайындау 

СӨЖ 


Басқарудың стратегиялық жүйесіне кіру мен 

шығу жолдары 

      Қорытынды:                   Лекция: 15 сағ. 

      Тәжірибелік сабақтар: 15 сағ. 

      СРСП: 15 сағ. 

                  СРС: 45 сағ. 

   

 

  

 

  

 

      Барлығы: 90 сағ. 

 

Бағдарламаның мазмұны  

жоғарғы білім базасында сырттай оқитын студенттерге арналған 

Моду


ль 

саны 


№ 

Тақырыбы 

Сабақ 

түрі 


Сабақ мазмұны 

Сағат 


саны 

модуль  

 

  

 

  

 

  

 

 Басқаруды

ң үрдістік 

тұжырымд


амасы 

Дәріс 


Басқару үрдістері. Үрдіс жүйесін қалыптастыру. 

Әдістердің таңдауы. Үрдістік басқарудың 

философиясы 

0,5 


Тәжірибе

лік сабақ 

Кәсіпорынды басқарудағы үрдістік амалды қолдану 

СӨЖ Үдеріс басқару объектісі ретінде. Жобаларды басқару 

негіздері Бизнес-үрдістерді 

жоспарлау 

Дәріс 

Бизнестің моделдерін жасап шығару. Бизнес – үдерістер. Кәсіпорынның негізгі бизнес-үдерістерін 

жоспарлау. Ұйымның құрылымдарын жоспарлау. 

Кәсіпорынның басқару жүйесінде бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастыру. Кәсіпорынға жаңа 

басқару жүйелерін енгізуге дайындау. 

ТәжірибеКәсіпорынның бизнес жоспарын дайындау 

0,5 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

модуль 

лік сабақ 

 

 

СӨЖ Бенчмаркинг. 

Логистикалық қолдауды жүйелік құрастыру Бизнес-үдерістерді 

анықтау 


және 

сипаттау 

Дәріс  

Бизнес-үрдістерді белгілеу. Негізгі, көмекші басқаратын бизнес-үрдістер. Бизнес-үрдістердің 

диолектикасы.Ұйымдар мақсатына бизнес-

үрдістердің сәйкестігі. 

Тәжірибелік сабақ 

Кәсіпорынның негізгі, көмекші және басқаратын 

бизнес-үрдістері. 

0,5 


СӨЖ 

Бизнес-үрдістерді басқаратын тұжырымдама. 

Компанияның қызметінде бизнес-үрдістердің типтік 

құрамы. 


Үрдістердің негізгі 

түрлері.Ұй

ымның 

үрдісінің жіктелуі. 

Үрдістерді

ң жіктелуі. 

Дәріс  


Бизнес-үрдістерінің түрлері: бизнес-үрдістерінің 

негізгі типтері.Үрдістердің жіктелуі. 

Тәжірибе


лік сабақ 

Кәсіпорынның бизнес-үрдісінің типтік құрамы. 

СӨЖ 


Бірінші қолдау және дамушы үрдістері. Ұйымдардың 

негізгі үрдістері. Ұйымдардың көмекші үрдістері  Ұйымның қызметінде 

бизнес-


үрдістердің 

қағидалары 

Дәріс 

Басқару объект түрінде ұйымдағы үрдістер. Үрдістердің өлшемін және санын анықтау ережелері. 

Иесін тағайындау және оны басқаруға әр үрдістердің 

ресурстарын тапсыру. 

0,5 


Тәжірибе

лік сабақ 

Иесін таңайындау үрдістердің санын, мөлшерін 

анықтау. 

СӨЖ 


Үрдістерді анықтау. Дивизиондық матрицалық 

құрылымдардың үрдістері. Бизнес-үрдесінің 

құрал-


саймандар

ын 


сипаттау 

Дәріс 


Бизнес-үрдістерінің технологиясын сипаттау. Бизнес-

үрдістерінің түрлері. Әдіснама Sadt  IDFO-IDF5. 

Әдіснама   DFD. Әдіснама   Oracle. Әдіснама  BAAN. 

Әдіснама  ARIS. 

Тәжірибе


лік сабақ 

Бизнес-үрдістердің құрал-саймандарын сипаттауын 

қолдану. 

СӨЖ Ақпараттық жүйелерінің сәулеті. Әдіснама  ARIS 

және IDEFO  салыстыру  Бизнес-үрдістерін 

құрастыру 

бөлімдерін 

құрастыру 

технология

сы. 


Дәріс 

Жабдықтаушының кіру, шығуын бейнелеу. 

Үрдістердің басшылығының қызметін сипаттау. 

Тәжірибелік сабақ 

Үрдістердің бақылау нүктелерін сипаттау. 

СӨЖ 


Үрдістердің көрсеткіштерін сипаттау. Өз арасындағы 

үрдістердің кіруінің және шығуының кестелік 

келісілгені. Бизнес-

үрдісінің 

регламентт

еуі 


Дәріс 

Бизнес-үрдістерін орындалуын баяндайтын құжаттар. 

Ұйымдастырудың негізгі регламенттері. 

Бөлімшелердің қызметкерлердің құрылымдық 

регламенттері. Регламент түрлері 

Тәжірибелік сабақ 

Үрдістерді орындайтын қызметкерлерін, басшы 

өкілеттілігін сайлау.  СӨЖ 

Үрдіс басқарудың регламенті. Бизнес-үрдістердің 

үлгіленуі. 

Дәріс 

Қоғам жағдайында жеке интеграция – бұл жүйелік кіру барысы. Мамандандыру, унификация, ашық 

спецификациясы және ашық жүйелер. Модель түрлері 

OSE/RM, MIS, MUSIC, OSI ақпараттық үрдістерінің 

негізі ретінде. Үрдістердің жүйелік анықтау облысы: 

коммуникация облысы, ақпараттық облысы, жүйелік 

және үрдістер облысы, тұтынушы облысы 

Тәжірибе


лік сабақ 

Бизнес-үрдістерінің үлгілеу кезеңдері 

0,5 

СӨЖ 


Модельдің бағалауын салыстыру және оның 

жағдайлары. Ашық ерекшеліктерінің қолдануы мен 

дамытудың тәжрибелік жұмысы-ғаламдық 

ақпараттың  

негізі. 

10 Бизнес-

үрдістердің 

модельдеу 

имитацияс

ы 

Дәріс  


Бизнес-үрдістерінің үлгілерін имитациясын 

тағайындау. Кәсіпорынның ұйымнық нұсқасын 

негіздеу арқылы негізгі имитациялық үлгілерін 

қолдану. Имитациялық үлгілерінің құралдарының 

сипаттамасы: ReThink, Ithink, Piligrim, Workflow-

Analyser, PДO, ARIS Simulation және т.б. 

Имитациялық үлгілерін құру. 

Имитациялық үлгілердің негізі бөлшектері. Кіру 

өлшемдерінің тапсырмасы. Имитациялық 

тәжіриебенің көрінісі. Бизнес үрдістердің ұйымдық 

нақтылық критерийлері. Имитациялық тәжіриебенің 

көріністері. Бизнес үрдістернің имитациялық 

үлгілернің нәтижесін талдау. 

 Тәжірибе

лік 


жұмыс  

Кәсіпорынның бизнес-үрдістерінің имитациялық 

үлгілерін құрастыру. 

СӨЖ Статистикалық мәліметтер мен оның кестелері және 

графикалық ұсыныстарының генерациясы. Ұйымның 

статистикалық тәжірибелерінің нәтижесін қайта 

қарау. Үлгілердің нәтижелерінің әдісін талдау.  

11 


Бизнес-

үрдістердің 

үлгілерінде 

SADT 


технология

сын 


қолдану  

Дәріс 


Басқару үрдісіндегі классикалық әдісті қолдану. 

Бизнес үрдістердегі ұйымның құрылымыдық 

ұқсастықтары. Бизнес үлгілерінің қағидаларын 

құрастыру.   

 

Тәжірибиелік сабақ 

Декомпозициялық үрдістер 

 

СӨЖ SADT үлгісінің функциясы.  SADT үлгісінің 

функциялық құрамы. Декомпозицияның стратегиясы.  12 

Бизнес 


үрдістердің 

бағалуына 

талдау 

жасау 


(ABC – 

Activity 

Based 

Costing) Дәріс  

Бизнес-үрдістердің функционалдық-құндылық талдау 

жасаудың маңызы. Ұғымдары: шығын орталығы, 

кіріс орталығы, құндылық объектілері, операциялар, 

шикізаттар. Объектіні бағалауда шығын 

шикізаттарының шығыстарын екі кезеңдік кестені 

қолдану, дәстүрлі кестеден айырмашылығы Easy ABC 

Plus функционалдық, бағдарламалық құралдардың 

мінездемесі BAAN VuRB. Ақпараттық жүйелік 

құралдармен енгізілген. Бизнес үрдістердің шығын 

бағасы анықтау. Бизнес үрдістердің операциясының 

түрлері. Бизнес үрдістерінің операцияларын қолдану 

критерийлері 

Тәжіриебелік сабақ 

Бизнес үрдістердің  функционалдық бағалауына  

талдау беруде бағдарламалық құралдарды қолдану. 

СӨЖ Объектілерді бағалаудың түрлері. Бизнес үрдістердің 

фунционалдық бағалауына талдау беруде қолдану. 

Шығын кетіру критерилерін қолдануда бухгалтерлік 

және өндірістік- тұрмыстық ақпараттық жүйені 

қолданудың рөлі. 

 13 

Бизнес-


үрдістердің 

оңтайлық 

технология

сының 


кешені 

Дәріс 


 

Бизнес-үрдістердің реининженеринг технологияның 

кешені. Нақты кәсіпорын ұжымдық – ақпараттық 

жүйенің және ұйымдық экономикалық шешімді 

қолдануда бейімдеу. Кенді технологияны қолдануда 

бизнес-үрдістердің реининженеринг 

технологиясының кезеңдерін  орындау. Бизнес-

үрдістердің реининженеринг технологиясының 

кешендерін орындауда үлгілік анықтаулық 

құралдарының мінездемесі: Enterprise Modeler (BAAN  

V), Business Reenqineerinq. Кәсіпорын үлгісінде 

негізгі компоненттерін ұйымдастыру. Кәсіпорын 

моделінің кешенінде  репозитория жүйесі. Кәсіпорын 

модельдерінің түрлері. Компоненттер ішінен бизнес-

үрдістер конфигурациясының  кешені. Кәсіпорын 

модельдерінің түрлері. Базалық немесе референттік 

моделінің жобалық модельге, референттік модельдің 

жобалық модельге қайтақұру тізбектілігі. 

Тәжіриеб


елік сабақ 

Бизнес-үрдістердің реининжинирингі 

 СӨЖ  

Бизнес-үрдістердің реининжинирингі және 

қалыптасуы. Бизнес-үрдістердің жақсаруының 

жобасы. Жобаның құрылымын  ұйымдастыру. 

Бизнес-үрдістердің ұйымда жақсаруына 

басшылықтың өзгеруі 

14 


Бизнес-

үрдістеріні

ң 

мониторингі және 

контролли

 Дәріс 

Кәсіпорын үрдістерің орындалуын бақылау және  қорытындылау, нәтиежелерінің негізгі 

көрсеткіштерінің өзгеруі, бизнес-үрдістернің шығу 

бағаларының стратегиясы. 

Тәжириебелік сабақ 

Кәсіпорынның нәтиежелік үрдістерінің 

көрсеткіштерін анықтау 

0,5 


нгі 

СӨЖ 


Қорытындылаудың негізгі тапсырмалары. 

Қалыптастыру жүйесінің принциптері. Үрдіс шарасы 

және нәтиеже шарасы- жапон және Еуропалық 

айырмашылық 

15 


Бизнес 

үрдістердің 

басқаруын

ың 


жүйесімен 

және 


басқару 

стратегияс

ын енгізу 

және 


құрастыру 

 

Дәріс Стратегиялық жүйенің мақсаты мен көрсеткіштері. 

Бизнес үрдістерімен біріктіру. Басқару үрдістерін мен 

стратегиялық жүйені енгізу құрастыру 

Тәжириебелік сабақ 

Кәсіпорында стратегиялық мақсаттармен 

көрсеткіштерінің жүйесін енгізу және құрастыру. 

СӨЖ Кәсіпорынның стратегиялық картасы. Графиктерді 

құрастыру. Басқарудың стратегиясының жүйесінен 

кіру және шығу. 

                                                                                                                      Барлығы: Дәріс- 10 сағ.                                                                                                                       Тәжіриебелік сабақ- 2 сағ. 

                                                                                                                      СӨЖ- 78 сағ. 

                                                                                                                      Барлығы: 90 сағ. 

 

 Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасының білім
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус

жүктеу 355.33 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет