БАҒдарламасы «6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі»жүктеу 137.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.03.2017
өлшемі137.61 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

БЕКІТЕМІН 

Кӛптілді білім беру институтының директоры 

__________________Аяпова Т.Т. 

 «______» _________________2016 ж. 

 

  

 

  

 

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ «6М011900–Шетел тілі:  

екі шетел тілі» мамандықтары бойынша 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2016 

Қабылдау  емтихандарының бағдарламасына сәйкес әзірленген: 

 

 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы; 

•  2011  жылғы  17  маусымдағы  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым 

министрлігінің №261 Жарлығымен бекітілген, докторантураменмагистратура 

мемлекеттік білім беру стандарттары,; 

2012  жылғы  19  қаңтардағы  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  № 

109бұйрығымен  бекітілген  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  кәсіптік 

бағдарламалар бойыншақабылдау емтихандарының «ережелер үлгісі»; 

•Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  ____ 

№бұйрығымен бекітілген  ___________  201_  жылдан6M011900  -  Шетел  тілі: 

екі  шетел  тілі  мамандығы,  «ЖОО  үлгілі  оқу  жоспарларын  бекіту  және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы» типтік оқу бағдарламасы. 

 

  

Кәсіби  шетел  тілі  коммуникациясы  кафедрасының  мәжілісінде  талқыланып 

бекітілді протокол № ____ «___» ___________ 2016ж. 

 

Кафедра меңгерушісі:  

___________ 

 

Букабаева Б.Е. Кӛптілді 

білім 


беру 

институтының  оқу  ісі  жӛніндегі 

директор 

орынбасары 

 

 

___________  

Кондыбаева А.С. 

Оқуға  қабылдану  емтиханының  бағдарламасы  Кӛптілді  білім  беру 

институтының  кеңесінде  бекітілді  протокол  №  ____  «___»  ___________ 

2016ж. 

 

  

 

  

 

  

 

 6M011900 - Шет тілі: екі шет тілі мамандығы бойынша  магистратураға түсу 

емтихандарының 

мақсаты 

педагогикалық-психологиялық және 

филологиялық  циклдері  мен    «Шетел  тілін  оқыту  әдістемесі»  бакалвириат 

деңгейінің  іргелес  даму  нәтижесінде  ғылым,  ғылыми-зерттеу  және 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар саласында, мәдени ортақ кәсіби және 

пәндік  нақты  құзыретін  қалыптастыру  деңгейін  тексеру  болып  табылады. 

Атап айтқанда, ӛтініш беруші, мынадай құзыреттіліктерді кӛрсетуге  білуі керек: 

  қазіргі заманғы әдіснама ғылымының даму жай-күйі мен тенденциялары; 

  қазіргі  заманғы  шетелдік    білім  беру  білім  беру  жүйесінің  ерекшелігін 

анықтайтын негізгі факторлар; 

  қазіргі  шетелдік    білім  берудегімәдениетаралық  коммуникативтік 

теориясының тұжырымдамалық негіздері

  қазіргі заманғы шетелдік  білім беру жүйесінде шетел тілі және шетел тілі 

мәдениетінің рӛлі; 

  қазіргі  заманғы  шетелдік  білім  берудегі    әлеуметтік  және  педагогикалық 

контекстегі жүйесі; 

  жаңа  ғылым  (антропология)  сипаты  және  оның  тұжырымдамасы 

шеңберіндегі  негізгі  методологиялық  санаттар  парадигмасыныңбасты 

(міндеттері, мазмұны, принциптері, әдістері, тәсілдері, және басқалар.); 

  шетелдік    білім  беру  оқу-әдістемелік  әдіснамалық  принциптерінің  

маңызды сипаттамалары; 

  орта  лингвистикалық  тұлғаны  қалыптастыру  индикаторы  ретінде 

мәдениетаралық  құзыреттілігін  қалыптастырудың  тұжырымдамалық 

негізі; 


  шетел  тілдерінде  және  орта  лингвистикалық  тұлға  қалыптастыру 

деңгейлерінің жалпыеуропалық жүйесі; 

  шетелдік    білім  беру  әдістерін  дамытудың  негізгі  тарихи  кезеңдерін 

дамыту; 


  шетелдік  білім берудегіқазіргі заманғы технологиялар; 

  міндеттері, мазмұны, талаптар, қиындықтар, кезеңдері, оқытудың әр түрлі 

кезеңдерінде  сӛйлеу  мен  тіл  мәселелері  барлық  түрлерін  үйретудегі 

жаттығулар жүйесі; 

  шетелдік    білім  беру  мұғалімдерінің  кәсіби  жұмысының    теориялық 

психологиялық-педагогикалық негіздері; 

  шетелдік    білім  беру  сабақтарында    әр  түрлі  типтердегі    дидактикалық 

талаптардықалыптастыру; 

  шетелдік білім беру қызметінің оқу-әдістемелікмазмұны; 

  шетелдік  білім беру сабақ жоспарлаудың түрлері және  сипаттамалары; 

  шетелдік    білім  беру  мұғалімдерінің  кәсіби  және  педагогикалық 

құзыреттілігінің моделі. білуі керек: 

-    «Шетел  тілін  оқыту»  мен  «Шетелдік  білім  беру»  тұжырымдамасын  

ажырату; 


-қазіргі  заманғы  шетелдік  білім  беру  жүйесінің  ерекшелігін  анықтайтын 

негізгі факторларды сипаттау; 

-  оқытудың түрлі кезеңдеріндегі мазмұн, мақсаттарын анықтау; 

- «Тілдік тұлға», «екінші тілдік тұлға», «мәдениетаралық құзыреттілік»  

түсініктерін анықтау және сипаттау. 

- әдістеменің аралас  ғылымдарортасындағы орнын анықтау; 

-сӛйлеу мен тіл мәселелерін оқытудың түрлерін анықтау; 

- сӛйлеу әрекетінің және түрлі кезеңдердегі тіл аспектілерінің түрлерін оқыту 

мақсаттарын жүзеге асыруда іркілістер, қателер және қиындықтар себептерін 

анықтау; 

-барлық қажетті талаптар,ғасай оқыту құралын таңдаңыз; 

 - шетелдік білім берудегіоқу-әдістемелік кешендерді талдау

- мүдделері, жасы мен студенттердің жеке сипаттамаларын ескере отырып,  

білім беру процесін жоспарлау; 

- шетел тілін оқытудың  түрлі сатыларында заманауи технологияларды  

пайдалану: инновациялық, коммуникациялық және интерактивті  

технологиялар. 

меңгеру керек: 

  ақпараттық  технологияларды  пайдалана  отырып,  соның  ішінде  пән 

дидактикасының әр түрлі әдістерін жобалауды, топтауды; 

  интербелсенді  дамыған  технологиялар  мен  студент  тұлғасын 

әлеуметтендіруді    білдіреді:  ойын  технологиясын,  шығармашылық 

технологиясын ( «ми шабуылы» және оның нұсқалары, синектикалық әдіс, 

«синектических дауыл», негізгі сұрақтар әдісі, ұқсастық); 

  кәсіби  құзыреттілікті  дамытуға  бағытталған  технологиялар:  жағдайды 

талдау технологиясы (кейстер, ақпараттық технологиялар); 

  арақашықтық және модульдік оқыту технологиясы. 

  студенттердің тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу әдістері. 

Пән (тақырып) мазмұны мен тізімі, оқуға түсушінің білім көрсеткіші  

1 Бөлім. Шетелдік білім берудің қазіргі кезеңдегі әлеуметтік дамуы 

 «Шет  тілі»,  «тілдік  оқыту»,  «тілді  меңгеру»,  «шетел  тілінде  білім  беру» 

түсініктемелері.  Шетел  тілдік  білім  жүйесінің  қазіргі  заманғы  ерекшелігін 

анықтайтын  негізгі  факторлар.  «Қазіргі  заманғы  шетел  тілінде  білім  беру 

жүйесіндегі  шетел  тілі  және  шетел  тілі  мәдениетінің  рӛлі.  Қазіргі  заманғы 

білім беру жүйесі және оның әлеуметтік және педагогикалық контексі.  

2-тарау. Шетелдік білім беру теориясының ғылыми бағыты. 

Әдіснама    курсымен  шетел  тілі  мұғалімінің  кәсіби  педагогикалық 

дайындау  жүйесіндегі  орнының  міндеттері.  Әдістеменің  пәні  мен  объектісі. 

Жалпы  және  жеке  әдістері.Ғылыми  әдістің  (тақырыбы,  негізгі  ұғымдардың 

жүйесі,  белгілі  бір  ғылыми-зерттеу  әдістері)  тәуелсіздігін  анықтайтын 

факторлар. 

Ғылым ретінде қолданылатын зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы. 

Негізгі  әдіснамалық  санаттар:  принципі,  әдісі,  әдістемелік  тәртібі,  тәсілі, құралы,  білім  беру  жүйесі,  жүзеге  асыру  жүйесі,  және  жаттығулар 

жиынтығы.  Әдістерге  тәуелділігі,  қағидаттары,  әдістері  мен  оқыту 

мақсаттары және кезеңдері. Шетел тілін оқытудың негізгі компоненті ретінде 

жаттығулар жиынтығы.  

Әдістеменің басқа ғылымдармен байланысы: психология, лингвистика, 

педагогика және басқалар. 

Шетел  тілдерін  оқытудың  әдістемелік  негіздері.  Оқытудың  мақсаты 

әлеуметтік-педагогикалық 

және 


әдістемелік 

категория 

міндеттері.Прагматикалық 

аспект 


шетел 

тілін 


оқытудың 

міндеттері.Когнитивтік 

аспект 

шетел 


тілін 

оқытудың 

міндеттері. 

Педагогикалық  аспект  шетел  тілін  оқытудың  міндеттері.  Оқытудың  әртүрлі 

сатыларында қолданылатын мақсаттардың ерекшеліктері. 

Қазіргі заманғы шет тілдік білім берудегімәдениетаралық парадигмасы. 

Мәдениетаралық  қарым-қатынастүрлері  мен  формалары.  «Мәдениетаралық 

құзыреттілік»  ұғымын  түсіндірудегі  әр  түрлі  тәсілдер.  Екінші  тілдік  тұлға  - 

шеттілдік білім берудің мақсаты мен нәтижесі. Мәдениетаралық құзыреттілік 

екінші тілдік лингвистикалық тұлғаны қалыптастырудың индикаторы. Шетел 

тілдерін деңгейлі меңгерудегі жалпыеуропалық жүйе. 

3-тарау.Шетелдік білім берудің  мазмұны мен қағидаттары. 

 Шет  тілдерін  оқыту  мазмұны,  оның  лингвистикалық,  психологиялық, 

әлеуметтік-мәдени, 

әдістемелік 

компоненттері.Міндеттері, 

әдістері, 

құралдары,  оқу  мазмұны:  оқу  талаптары  мен  оның  компоненттерін 

анықтайтын  шетел  тілдерін  оқыту  принциптері.  Шетел  тілін  оқытудың 

дидактикалық және жеке-әдістемелік принциптері. 

4 тарау.Шетелдік білім берудің әдістері. 

«Әдіс» ғылыми категория ретіндегі түсінік, ӛзін-ӛзі анықтайтын тәсіл, 

табиғи  құбылыстар  мен  әлеуметтік  ӛмірді  зерттеу  анықтайтын  термин. 

Шетел тілін  оқыту әдістемесі дамуының негізгі кезеңдері. Оқыту әдістерінің 

проблемалық  классификациясы.  Әдістер  -  оқытуға  бағыттайды:тікелей 

түсіне,  аралас, қарқынды.  Жетекші  тікелей  әдістердің  сипаттамасы:  тікелей, 

табиғи,  аудио-визуалды,  аудио-тілдік.  Саналы  әдістердіңерекшелігі: 

грамматикалық-аударма, саналы –тәжірибелі, саналы-салыстырмалы. Қазіргі 

заманғы  қарқынды  әдістер:  суггестопедикалық,  белсендіру  әдісі,  «смарт-

әдісі»,  «жылдам  әдісі».  Коммуникативтік  оқыту  әдісі  (NoamChomsky, 

DelHymes,  S.Savingnon,  Е.И.Пассов).  Мәдениетаралық-коммуникативтік 

оқыту әдісі (И.И.Халеева, Н.Д.Гальскова, С.С.Құнанбаева). 5 тарау. Шетелдік білім берудіңқұралдары. 

Оқыту  құралдарының    жүйесі.  Оқытушының  оқыту  құралдары. 

Оқушыларға  арналған  оқу  құралдары.  Аудио-бейнелік  оқыту  құралдары. 

Оқытуға арналған техникалық құралдар. 

Бейне  таспамен  жұмыс  жасау  әдістемесі  (дауысты  және  дауыссыз). 

Дикторлық  мәтінді  құрастыру  принциптеріменбейне  фильмге  кӛрнекілікті 

іріктеу.  Бейнефильммен    жұмыс  жасаудың  мақсатты  бағыттың  негізгі 

кезеңдері:  лексикалық  және  грамматикалық  дағдыларын  қалыптастыру; 

ауызша тілдік дағдыларын қалыптастыру , ауызша және ауызша емес қарым-


қатынас  дағдыларын  дамыту;  оқушылардың  ӛлкетану  білімін  кеңейту. 

Оқытуға арналған бейне таспалардыңтапсырмалар кешенін әзірлеу. 

Қазіргі  заманғы  білім  берудегі  технологиялар  (Е.С.Полат).  Шетел 

тіліндегіқарым-қатынасты  оқытудың  инновациялық  және  коммуникациялық 

технологиялары  (АКТ).  Интернет  арқылы  шетел  тілдерін  оқыту.  шетел 

тілдерінқашықтықтан  оқыту.  Интерактивті  технологиялар  арқылы  шетел  

тілінде  қарым-қатынастықты  оқыту.  Ынтымақтастықтыоқыту.  Пікір  талас, 

ми  шабуылы.  Проблемалық  бағыттағы    рӛлдік  ойындар.  Жағдайлық  талдау 

әдісі (Casestudy). Жобалауды  оқыту. «Оқушының портфелі». 

2бөлім: Сөйлеу әрекетінің түрлері және тіл аспектілерін оқыту. 

6-тарау.  Шетелдік  білім  берудеқарым-қатынастың  фонетикалық 

жағынан оқыту. 

Орта    мектептегі  (І  және  ІІ  оқыту  моделі)  үйренуге  тиісті 

лингвистикалық  материалдың  кӛлеміне  арналған  бағдарламаталаптары. 

Сӛйлеуге  және  оқуға  арналған  лингвистикалық  материалды  іріктеу 

критерийлері.  Қазіргі  заманғы  әдістемелер  мен  оқыту  әдістерінің 

тарихындағы тілдік материалдарды оқытудағы түрлі кӛзқарастар. 

Шетел  тіліндедауыс  ырғағына  үйрету.  Ана  тілімен  салыстырғанда 

шетел тілінің дыбыстық жүйесінің қысқаша сипаттамасы. Араласудың негізгі 

кӛздері. Фонетикалық материалдыіріктеудің критерийлері. 

Фонетикалық  дұрыс  сӛйлеу  қарым-қатынас  құралының  маңызды 

шарттарының  бірі.  Сӛздің  айтылуы  мен  интонациясын  қалыптастыру, 

ырғақты  дағдылар  мен  сӛйлеудің  фонетикалық  аспектісі-  оқытудың  басты 

мақсаты  болып  табылады.  Қабылдау  және  сӛйлеу  дыбыс  аспектілерінің 

ерекшеліктері.  Оқытудың  әртүрлі  сатыларында  фонетикалық  материалды 

түсіндірудің  әдістерін  енгізу  ментәсілдерін  қолдану.  Транскрипцияны 

қолданудыңмүмкіндігі мен пайдаланудың мақсаты. 

Фонетикалық  жаттығулар  типологиясы.  Айтылуын  оқытуға  арналған 

техникалық  құралдарды  пайдалану.  Сӛздің  айтылуы  мен  интонациясын 

бақылау тәсілдері мен әдістері және ырғақ дағдылары. 

7  тарау.  Шетелдік  білім  берудеқарым-қатынастың  лексикалық 

жүйесін оқыту. 

Ана  тілі  мен  шетел  тілінің  лексикалық  жүйесін  салыстыру  

сипаттамасы.  Орта  мектеп  бағдарлама  талаптарындағы  лексикалық 

материалдар  кӛлемі.  Орта  мектепте  сӛйлесіммен  оқылымға  арналған 

лексикалық критерийлерді іріктеу. Лексиканың әдістемелік типологиясы. 

Лексикалық  минимум  дағдыларына  бағытталған  әртүрлі  кӛзқарастар. 

Мектепте  шетел    тілін  оқытуға  арналған  лексикалық  минимумды 

ұйымдастыру принциптері. Лексикалық минимуммен жұмыс жасадың негізгі 

кезеңдері.  Сӛйлесіммен  білім  деңгейінің  сипатына  қарай  лексикалық 

минимумнің  мәнін  ашу  тәсілдері  мен  әдістері  (кӛріну,  аударма,  түсіндіру, 

контекст, сӛзжасамдық талдау және басқалар.). 

Лексикалық  бағыттағы  жаттығуларклассификациясы.  Лексиканы 

автоматтандыруға арналған қойылатын талаптар: лексикалық қиындықтарды 

шектеу,лексикалық 

ұтымды 

мӛлшерін анықтау, 

әр 


сабақтағы 

сӛзерекшеліктерін  ескеру  ,  міндеттерін,  оқыту  деңгейін,  жаңа  сӛздің 

лексикалық және грамматикалық формалары мен құрылымдарынжәне басқа 

да  нысандары  мен  әдістерін  оқыту.  Лексикалық  дағдыларын  бақылаудың 

формалары  мен  тәсілдері.  Лексикалық  дағдыларын  қалыптастыру 

ерекшеліктері. 

8 тарау. Шетелдік білім берудеқарым-қатынастың грамматикалық 

жүйесін оқыту.  

Сӛйлесім,  оқылым  және  жазылымдыүйретудегі  грамматиканың  рӛлі. 

Ана тілі мен шетел тілінің грамматикалық жүйесін салыстыру  сипаттамасы. 

Сӛйлесім  мен  оқылымды  үйретудегі  алдын  алу  жолдарындағы  тіларалық 

кедергілердің 

сипаты. 


Орта 

мектеп 


бағдарлама 

талаптарындағы 

грамматикалық  материалдар  кӛлемі.  Орта  мектепте  сӛйлесім  мен  оқылымға 

арналған  грамматикалық  критерийлерді  іріктеу.  Сӛйлесім  мен  оқылымды 

оқытуда  грамматикалық  материалды  әдістемелік  тұғыда  ұйымдастыру 

туралы мәселені шешуге арналған әр түрлі тәсілдер. 

Сӛйлесімді грамматикалық бағытта оқыту. Грамматикалық дағдыларға 

бағытталғанәртүрлі  кӛзқарастар.  Грамматикалық  материалдармен  жұмыс 

жасаудағы  негізгі  кезеңдер.  Лингвистикалық  құбылыстар  мен  оқыту 

кезеңінің  сипатына  қарай,  грамматикалық  материалды  енгізу  жолдары  мен 

тәсілдері.  Белгілі  бір  грамматикалық  құбылыстардың  «лексикалық» 

мүмкіндігі  мен  орындылығы.  Грамматикалық  жаттығулар  типологиясына 

бағытталғанәртүрлі кӛзқарастар.Грамматиканы оқытудағы ерекшеліктер. 

9- тарау. Шетелдік білім берудетыңдалымды үйрету. 

Шетел  тілінде  қарым-қатынастың  жалпы  сипаттамасы.  Қарым-қатынастың 

негізгі  аспектілері  (коммуникативтік,  интербелсенді  және  түйсіну).  Ресми 

және  бейресми  қарым-қатынас.  Шетел  тіліндегі  байланысты  оқытудың 

әлеуметтік және тұлғааралық рӛлдер ерекшеліктері. Уәждеме және мақсатты 

байланыс.  Пән,  тапсырма  және  байланыс  нәтижесі.  Тапсырмалар  байланыс 

нысаныныңформасы .

 

Шетел    тіліндегі  сӛйлесімнің  жалпы  сипаттамасы.  Тыңдалым 

(қабылдау  және  мәтінді  түсіну)  ауызекі  қызметінің  түрі.  Ауызекі  сӛйлесім, 

оқылым  және  жазылымның    тыңдалыммен  байланысы.  Қабылдау  және 

тыңдап  түсіну  лингвистикалық  және  психолингвистикалық  негізгі 

қиындықтар  (айтылу,  сӛздің  жылдамдығы,мән  беру  ,  композициялық  және 

стилистикалық ерекшеліктеріне баса назар аудару); олардың алдын алу және 

шешу  әдістері.  Таспаға  жазу  тікелей  қарым-қатынас  және  сӛйлесім, 

тыңдалым және ситуациялық контекст, монолог және диалог ерекшеліктері. 

Тыңдалымдыүйрету  және  олардың  ӛзара  қарым-қатынастағы  негізгі 

кезеңдері.  Тыңдалым  дағдыларын  дамытуға  бағытталған  жаттығулар:  а) 

дайындау; 

б) 

сӛйлеу. 


Шетелдік 

мәтінді 


қабылдауға 

оқытуға 


арналғанаудиомәтіндер. 

Оқытудыңкезеңдеріне 

қарайтыңдау 

арқылы 


диалогтік  және  монологтік  сӛздерді  түсінудің  әдістері  мен  тәсілдері. 

Тыңдалымды үйретуге арналған технологиялық құралдарды пайдалану. 

Шетелдік  сӛйлеуді  қабылдау  мен  түсінуге  үйрету.  Мектепте 

тыңдалымды  оқытуға  бағытталған  бағдарламаның  талаптары.  Тыңдалымды қабылдау  қиындығы    мен  оларды  жеңу  жолдары.  Тыңдалымды  оқытудың 

негізгі  кезеңдері.  Тыңдалым  дағдыларын  дамытуға  бағытталған  жаттығулар 

жиынтығы.  (Орта  және  жоғары  деңгейін  үйрету  үшін)  аудиомәтіндерді 

мұғалімгеарналған кітабында талдау  

10-тарау. Шетелдік білім берудеоқылымды үйрету  

Оқылым  ауызекі  қызметінің  түрі.  Орта  мектепте  шетел  тілдерін 

оқытудағы оқылымның орны  мен  рӛлі.  Орта мектепте оқылымды үйретудің 

мақсаттары  мен  міндеттері.  Оқылым  оқытудыңмақсаты  мен  құралы.  Негізгі 

операциялар 

оқылымныңтехникасы. 

Оқылымныңпсихофизиологиялық 

сипаты.  Оқылымның  перцептивті  және  семантикалық  ӛңдеу  ерекшеліктері. 

Оқылымдағыішкі  және  сыртқы  сӛйлеу.  «Кемелденген  оқырман»  түсінігін 

анықтау.  Оқылымныңауызекі  және  жазылыммен  байланысы.  Фонетикалық 

дұрыс  оқылымныңжәне  кӛрнекі-есту-сӛйлеубайланыстары  -  фонетикалық 

дұрыс  оқылымныңнегізгі  факторы.  Оқылымның  тетіктерін  қалыптастыру 

үшін  ауызекісӛйлесімнің  рӛлі.  Шет  тіліндегі  дыбыс  және  графикалық 

жүйелер  арасындағы  айырмашылықтар  мен  айырмашылықтар  жүйелерінің 

отандық  және  шетелдікграфикалық-фонематикалық  қарым-қатынастарды 

қалыптастырудағы қиындықтар. Оқылымтехникасына үйрету. Оқыту әдістері 

(дыбысты,  буынды,  бүкіл  сӛз).  (Кӛрнекі  құралдар  мен  техникалық 

жабдықтарды пайдалана отырып) жаттығулар мен ішінен және дауыстап оқу 

ӛнерін үйрету. Жылдам оқылымды дамыту. 

Оқылым  түрлері  (үйренуге,  танысуға,  сынауға,  іздеуге),  олардың 

қысқаша  сипаттамасы.  Орта  мектептің  түрлі  кезеңдерінде  оқылым 

дағдыларының  талаптарындамыту.  Мәтіндер  таңдау  мен  оларға  бейімделу. 

Оқылым 

түрлерініңмәтіндерге қойылатын 

талаптары. 

Оқылым 

түрлерініңоқу-әдістемелік әдістері. Оқылымға арналған мәтінмен жұмыстың үш  компонентті  құрылымы.  Оқылымға  арналған  мәтіндітүсінудің  әдістері 

мен тәсілдері. Тесттік бақылау ерекшеліктері. 11-тарау.Шетелдік білім берудесөйлесімдіүйрету. 

  Сӛйлесім  ауызша  қызметінің  түрі.  Сӛйлесімніңтыңдалыммен,  оқылыммен 

және  жазылымменбайланысы.  Сӛйлесімнің  негізгі  лингвистикалық  және 

психологиялық  қиындықтары.  Орта  мектепте  шет  тілін  оқытуда  «дайын» 

және  «дайын  емес»  сӛзінде,  дайындалған  және  дайындалмаған  сӛйлеу 

қатынасының  ұғымдары.  Сӛйлеудің  негізгі  түрлері:  монолог  және  диалог. 

Диалогтік  және  монологтіксӛйлесімге  үйретудің  проблемасы.  Сӛйлеу 

жағдайлары мен оларды қалай құрудың негізгі түрлері.

 

Монологтік  сӛйлеуге  үйрету.  Монологтік  сӛйлеудің  психологиялық сипаттамалары  (логикалық  байланыс,  мағыналы  аяқталу,  мәтінмәндік  және 

басқалар.).  Монологтік  сӛйлеудің  тілдік  сипаттамалары  (толықтығы, 

ашықтығы,сӛйлемнің  әр  құрылымдылығы,  байланыстылығы).  Монологтік 

сӛйлеуді  үйретудің  лингвоәдістемелік  сипаттамасы.  Монологтық  сӛйлеудің 

әр  кезеңдегі  бағдарлама  талаптары.  Монологтік  сӛйлеуге  арналған 

жаттығулар:  а)  логикалық  сӛйлем  жиынтығы;  б)  мәтінді  ашу,  оқыту, 

тақырыбына негізделген жағдайлар. Монологтік сӛйлеудің деңгейін бақылау 

әдістері мен тәсілдері.

 


Диалогтік  сӛйлеуге  үйрету.  Диалогтік  сӛйлеудің  психологиялық 

сипаттамасы (кем дегенде екі серіктестермен, сұрау, жағдайлық жайттар мен 

мезеттік, коммуникативтік мотивация, эмоционалдық әсіремелер). Диалогтік 

сӛйлеудің 

тілдік 

ерекшеліктерін (репликация, 

олардың 


экстралингвистикалық  шарттылығы,жартылай  модель,  клишелер  және 

басқалар.). Диалогтік сӛйлеуге үйретудің бастапқысыдиалогтік бірлік. Оқыту 

мақсаттарына сәйкес оларды топтастырып, диалогтік сӛйлеу мен жүйелілігін 

үйретудің  негізгі  түрлерінің  сипаттамасы.  Диалогтік  сӛйлеуге  оқытудың 

негізгі  жолдары    (диалог  үлгісі  негізінде,  сатылай  үйрету  негізінде,  рӛлдік 

ойындар  кӛмегімен).Диалогтік  сӛйлеуді  дамытуға  арналған  жаттығулар. 

Диалогтік байланысқа үйретуге пайдаланылатын тіректердің сипаттамасы.

 

12-тарау:  Шетелдік  білім  берудежазылым  мен  жазу  аспектісіне үйрету. 

Жазылым  мен  жазу  аспектісіне  үйрету.Жазылымаспектісі  орта 

мектепте  мақсат  пен  оқыту  құралы  болып  саналады.  Психофизиологиялық 

хаттардың  қысқаша  сипаттамасы.  Жазылымаспектісі  сӛйлеу  қызметінің 

нысаны. 

Орта мектепте шетел тілін оқытудың түрлі кезеңдеріндегіжазылымның 

рӛлі. Жазылым аспектісінің оқылым және сӛйлесіммен байланысы. Жазылым 

техникасын  меңгеру:сурет,  каллиграфия,  бастапқы  кезеңдердегіорфография. 

Фонетикалық  және  дыбыс-хат  сәйкестігін  белгілеуге  арналған  емле 

жаттығулар, сурет және каллиграфия  негізінде жүзеге асырылады. 

Жоғарғы  және  орта  кезеңдерінде  жазу  әдістерінің  техникасы  мен 

орфографиясын  жетiлдiруге  арналған  жаттығулар:  кӛшіру,әр  бағыттағы 

диктанттар,  оларды  дайындау  және  жүзеге  асыру  әдістері.  Жазылым 

аспектісі  ӛз  ойларын  білдіруге  үйрететін  дағдылар  мен  ептілік  әдістері. 

Жазбаша  жұмыстарды  түрлері  (эссе  түрлері,  белгілі  тақырыпқа  шығарма 

жазу,  аннотация  немесе  оқылған  мәтінге  ой-пікір,  хат  жазу  мәтіні,  анкета 

нысандарын толтыру, және т.б ..). 

Бөлім3. Шетелдік білім берудеұйымдастырылатын нысандармен 

бақылау. 

13-тарау.Шетелдік білім берудеұйымдастырумен жоспарлау. 

Шетелдік білім берудеұйымдастырунысандарының түрлері. 

Тілдік  практикалық  сабақ.  Мектептегі  шетел  тіліндегі  сабақ  түрлері: 

міндетті  және  элективті  курстар.  Оларды  жоспарлау.  Жоспарлауғаарналған 

маңызды  талаптар:  оқушылардың  білімі,  шетел  тіліндегі  білім  деңгейінің 

дайындығы,  мүдделері  мен  жалпы  даму  деңгейінің  қызығушылығы; 

бағдарламаны  меңгеруі,  оқулықтар,  оқу  құралдары  мен  басқа  да  оқу-

әдістемелік  құралдар;  арнайы  пәнді  табысты  меңгерту  мақсатындағы  нақты 

шарттарын  қолдану.  Қазіргі  заманғы  талаптарға  сай  сабақтардың  түрлері. 

Шетел тілі сабақтарының сипаттамасы. Сабақтардың мақсаттары мен оқыту 

мазмұнына  байланысты  негізгі  міндеттерінің  қатынасы.  Сабақтың 

құрылымдық  түрлері.  Сабақтың  барысы  мен  типологиялық  критерийлері. 

Әртүрлі  сабақтардың  сипаттамасы.Оқушылардың  оқу  қызметін  жоспарлау және  оңтайландыра  басқару  негізінде  шеттілдік  сӛйлеуге  дайындауды 

жандандыру жолдары. 

Шетел  тілі  сабақтарының  ерекшеліктері.  Сӛздік,  шетел  тілі 

сабағындағы  жағдайлық  және  функционалдық  бағдар,  оның  күрделілігі, 

ақпараттық  мазмұны,  қарқындылығы  мен  даралылығы.  Шетел  тілі 

сабақтарына  білім  беру  бастауыш,  орта  және  жоғарғы  деңгейдегі 

ерекшеліктері. 

Сабақ - циклдік сабақтарды меңзейді. Логикалық сабақтар және оларды 

ӛткізу  технологиясы.  Сабақтардыңміндеттері.  Сабақтардың  типтері,  түрлері 

және  нұсқаулары.  Сабақтардың  циклдары.  Сабақтың  негізгі  кезеңдері. 

Оқушылардың  ӛзіндік  жұмысының  сыныптық  және  білім  берудегібасқару 

қызметін қарқындату әдістері. «Шетел тілі сабағы» бейнефильмді талдау.

 

Тақырыптық  және  сабақты  жоспарлау.  Сабақ  жоспарларының  әдісі. Сабақ  жоспарын  дайындауда  оқытушыларға  арналған  кітаптарды 

шығармашылықпен  пайдалану.  Тақырыптық  жоспарлау  және  оның 

міндеттері.  Аудиториялық,  зертханалық  және  үй  тапсырмасындағы  ӛзара 

байланыстытақырыптық  жоспардағы  кӛрінісі.  Сабақ  жоспарлары,  оны 

кӛрсету, бағалау, тақырыптық жоспарды циклді талдау.

 

Шетел  тілі  сабақтарының  стандартты  емес  формалары.  Шеттілдік қарым-қатынас  түрлері  мен  дағдыларының  білімін  дамыту  үшін  қажетті 

сабақ  нысандарын  түрлері.  Таңдамалы  шетел  тілі  сабақтарының 

ерекшеліктері.  Әдістемелік  әдебиеттер  ұсынылған  стандартты  емес 

сабақтарды  талдаудың  түрлері.  Сабақ  ӛткізудің  нысанын  таңдау 

критерийлері.  Рӛлдік  ойындар,  пікірталас,  экскурсиялар,  «ми  шабуылы», 

сұхбат  және  стандартты  емес  сабақтардың  басқа  да  түрлерін  ұйымдастыру 

мен  ӛткізу  әдістері.  Стандартты  емес  сабақтиптеріндегі  педагогикалық 

байланыстың ерекшеліктері.

 

Өзіндік 

жұмыс.Шетел 

тіліндегі 

ӛздік 

жұмыстың мазмұны. 

Оқушылардың  ӛзіндік  жұмысына  арналған  қажетті  негізгі  дағдылар: 

жалпылай  оқыту  және  сӛйлеу  қызметінің  түрлері.  Ӛзіндік  жұмысты 

басқарудағы  әдістер  мен  құралдар.  Оқушылардың  шетел  тілі  кабинетіндегі 

сабақтан тыс ӛзіндік жұмыс. 

Оқушылардың  ӛзіндік  жұмысының  қатаң,  икемді  және  эвристикалық 

басқару  ерекшеліктері.  Оқушыларғатілді  оқытуға  және  жазуғаүйрету 

сыныптағы  ӛзіндік  жұмысын  ұйымдастыру  мен  басқарудың  нәтижесі. 

Оқушылардың  шетел  тілі  пәнінен  ӛзіндік  жұмысынсабақтан  тыс  уақытта 

басқаруға арналған фоно – компьютерлік және мәтіндік бағдарламаларәдісін 

құру мен қолдану.

  

Факультативті шетел тілі курсы.Факультативті шетел тілі курсының 

мақсаты  мен  міндеттері.  Диалогтік  сӛйлеу  саласындағы    мәрелік  талаптар. 

Монолог  сӛйлеу  саласындағы    мәрелік  талаптар.Тыңдалым  және  жазылым 

саласындағы  талаптар.  Әдістемелік  ұйымдастыру  принциптері  мен 

факультативті  курс  жүргізу.  Факультативті  шетел  тілі  курсының  негізгі 

кезеңдері.  Факультативті  шетел  тілі  курсында  оқылыммен  сӛйлесімнің 

ерекшеліктері. Факультативті курсына жоспар-конспект дайындау. 14-тарау.Шетелдік білім берудегібақылау. 

Бақылау  әдістемелік  мәселе.  «Бақылау»,  «ӛзін-ӛзі  басқару»,  «бағалау» 

және «белгілеу» анықтамасы туралы түсінік. Білім беру қызметіндегібелгілеу 

мен бағалаудың рӛлі. Шетел тілін оқытудың бақылау  функциялары. Шетел 

тілі  сабақтарында  бақылауды  ұйымдастыруға  қойылатын  талаптар.  Бақылау 

объектілері. Ағымдық тақырыптық, мерзімдік және қорытынды бақылаудың 

түрлері.  Ӛзін-ӛзі  бақылау  және  ӛзара  бақылау.  Мониторинг  және  ӛзін-ӛзі 

бақылауды  бағдарлаудың  рӛлі.  Сӛйлеу  қызметінің  жекелеген  тест  түрлерін 

құруға және ӛткізуге арналғанәдістер. 

Бақылаудың  негізгі  объектілері  ретінде  сӛйлеу  дағдыларына  арналған 

талаптар.  Диалогтік  және  монологтік  сӛйлеу  тыңдалым  ,оқылым,  жазылым 

дағдыларын  бақылау    және  түсіну    қабілеттерінің  әдістері  мен  формалары. 

Шетел  тіліндегі  қолданыстағы  оқулықтардың  бақылау  нысандары  мен 

әдістерін талдау(білім берудің түрлі деңгейлерінде). 15-тарау.  Шетелдік  білім  берудегімұғалімінің  тұлғасы  мен  кәсіби 

қызметі. 

Шетел  тілі  мұғалімдеріндаярлаудың  қағидалары.  Мұғалімдердің әдістемелік 

шеберлігі  мен  әдістемелік  мәдениеті.  Кәсібидеңгейлер.  Шетелтілі 

мұғалімдерінің  кәсіби  бағдары.Шетел  тілі  мұғалімдерінің  кәсіби  -

педагогикалық құзыреттілік үлгісі. 

Қабылдау  емтихандарының сұрақтары 

1.  Әдістемені білім беру, ғылыми және практикалық пән ретінде анықтау. 

2.  Шетел тілін оқыту әдістемесі  - тәуелсіз ғылым. 

3.  Қазіргі шетел тілін оқыту әдістемесінің даму кезеңдері  . 

4.  Қазіргі  заманғы  білім  беру  жүйесіндегі  шетел  тілі  мен  шет  тілі 

мәдениетінің рӛлі. 

5.  Шетел  тілін  оқыту  әдістемесінің  мазмұны  мен    мақсаттарын  бӛлудегі 

қиындықтар  

6.  Шетел 

тілін 


оқыту 

әдістемесінің 

мақсаты 

мәдениетаралық 

коммуникативтік құзыреттілік. 

7.  Шетел  тілін  оқыту  әдістемесінің  қазіргі  заманғы  тәсілдері  мен 

принциптері.  

8.  Қазіргі  заманғы  шетел  тілінде  білім  беру  әдіснамасын  дамыту  жӛнінде 

мәдени  лингвистиканың,  мәдениетаралық  қарым-қатынас  теориясының, 

когнитивті лингвистиканың  және психолингвистиканың  әсері. 

9.  Шетелдік  білім  беруәдістемесініңнегізгі  категориясы  –  тілдік 

тұлға.Екінші  тілдік тұлғаның түсінігі. 

10. Шетелдік білім берудегітұлғалық-бағдарланған тәсіл. 

11. Шетелдік білім берудегі коммуникативтік -бағдарланған тәсіл. 

12. Шетелдік білім берудегі когнитивті -лингвомәдени тәсіл. 

13. Шетелдік білім берудегімазмұнды -орталықтандырылған тәсіл.

 

14. Шетел тілдерін оқыту әдістемесіндегі  ғылыми-зерттеу әдістері. 15. Шетел  тілдерін  оқыту  құралдары:  оқу  құралы  дидактикалық  басқару 

үрдісі мен оқытудыңнегізгі құралы: а.  (міндетті  емес)қазіргі  заманғы  шетел  тілінің  оқулықтарына  мәтіндік 

талдау. 


 б.  шетел  тілінің  қолданыстағы  оқулықтарындағы  жаттығулар  жүйесін 

талдау. 


с.  шетел  тілінің  қолданыстағы  оқулықтарындағы  кӛрініс  тапқан 

әдістемелік жүйесін талдау. 

16.Ауызша вербальды мәдениетаралық қарым-қатынас формалары:        

    оқытудың диалогтік, монологтік, байланыстық нысаны. 

17. Вербальды қарым-қатынас жасаудың жағдаяттық жолдары мен     

Модельдеу тәсілдері. 

18. Тыңдалымды үйрету - ауызша мәдениетаралық қарым-қатынас формасы.  

19.  Оқылымды  үйрету  -  лингвомәдени  тәсілдердің  контексінде  (оқытудың 

сатысына қарай ).  

20. Шетел  тілінде оқытудың қазіргі заманғы теориясы тұрғысынан жазылым 

аспектісінің    қарым-қатынас  формаларын  үйрету(оқытудың  сатысына 

қарай ).  

21. Оқушылардың  мәдениетаралық  құзыреттілігін  қалыптастырудағы  ойын 

технологияның проблемалық сипаты. 

22. Шетел  тілдері  сабақтарында  «бірлесе  білім  беру»  технологиясын 

пайдалану. 

23.  Шетелдік білім берудегі жобалау технологиясы. 

24. Қазақстан Республикасындағы шетел тілінде білім беруді ақпараттандыру 

қиындықтары. 

25. Қашықтықтан  білім  беру:  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді 

қашықтықтан дамыту перспективалары мен жай-күйі. 

26. Шетел тілдерін оқытуда мультимедиялық бағдарламаларды қолдану. 

27. Білім  беру  процесінің  менеджменті:  шетел  тілі  сабағы  оқу  процесін 

басқару нысаны. 

28. Мәдениетаралық  коммуникацияны  меңгеру  сабақтан  тыс  іс-шаралар 

меңгерудің мүмкіндіктері. 

29. Шетел тілдерін оқытудағы ӛздік жұмысын ұйымдастыру - ӛзін-ӛзі талдау 

тәсілі, ӛзін-ӛзі бағалау және ӛзін-ӛзі дамыту болып табылады. 

30. Шетел  тілдерін  оқытуда  ұлттық  әдістемені  дамыту.  Қазақстандық 

ғалымдардың отандық әдістемені дамытуға қосқан үлесі. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

Негізгі әдебиеттер: 

1.  Гальскова  Н.Д.,  Гез  Н.И.  Теория  обучения  иностранным  языкам. 

Лингводидактика и методика. Москва, Academa, 2004. 

2.  Гальскова  Н.Д.  Современная  методика  обучения  иностранным  языкам. 

Москва, 2004. 

3.  Халеева  И.Н.  Основы  теории  обучения  пониманию  иноязычной  речи. 

Москва, 1989. 

4.  Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва, 1987. 5.  Зимняя  И.А.  Ключевые  компетенции  –  новая  парадигма  результата 

образования. Москва, Высшее образование сегодня, 2003, №5. 

6.  Миролюбов  А.А.  Методика  обучения  иностранным  языкам:  традиции  и 

современность. Обнинск, Титул, 2010. 

7.  Кунанбаева  С.С.  Современное  иноязычное  образование:  методология  и 

теории. – Алматы, 2005. 

8.  Кунанбаева  С.С.  Теория  и  практика  современного  иноязычного 

образования. – Алматы, 2010. 

9.  Колкер Я.М. и др. Практическая методика обучения иностранному языку 

М., 2001. 

10. Колкер  М.Я.,  Устинова  Е.С. Обучение  восприятию  на  слух  английской 

речи: Практикум. М, 2002. 

 

Қосымша әдебиеттер: 

1.  Алхазишвили  А.А.  Основы  овладения  устной  иноязычной  речью.  –  М., 

1998. 

2.  Банкевич Л.В. Тестирование лексики иностранного языка. – М., 1981. 3.  Бордовская  Н.В.  Современные  образовательные  технологии.  Учебное 

пособие. – М., 2010. 

4.  Вербицкий  А.А.  Активное  обучение  в  высшей  школе:  контекстный 

подход. – М.: Высшая школа, 1991. 

5.  Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1990. 

6.  Гершунский  Б.С.  Философия  образования  для  XXI  века.  –  М., 

Академкнига, 2001. 

7.  Елизарова  Г.В.  Культура  и  обучение  ИЯ.  –  Санкт-Петербург,  КАРО, 

2005. 

8.  Зимняя  И.А.  Ключевые  компетенции  –  новая  парадигма  результата образования. Высшее образование сегодня. – М., 2003, № 5. 

9.  Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.  – М., 

1991. 

10.  Козлов  П.Г.  Интегративная  роль  результата  в  технологии  обучения иностранному языку. // Новые технологии в учебном процессе в вузе. – 

Алматы, 1995. 

 

Авторлар:  Ешімбетова З.Б. –п.ғ.к., асс.проф.; 

Шаяхметова Д.Б. –п.ғ.к., доцент 

 

  

 

 

 

Каталог: docs -> postupaushim
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
postupaushim -> Абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық
postupaushim -> Бекітемін Педагогика-психология институтының директоры С. М. Кеңесбаев
postupaushim -> Жаратылыстану және география институтының директоры К. Д. Каймулдинова
postupaushim -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
postupaushim -> Оқу жылының мамандық бойынша магистратураға қабылдау емтихан
postupaushim -> Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім туралы» заңы
postupaushim -> Оқу жылының мамандық бойынша докторантураға қабылдау емтихан
postupaushim -> Бағдарламасы Құрастырушылар: Ботаника және жалпы биология кафедрасының

жүктеу 137.61 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет