Бағдарламасы №1 басылым «18» 09 2014ж. «Ерекше қОРҒалатын табиғи аумақтар»жүктеу 150.32 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі150.32 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ 

СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

3 деңгейлі СМЖ құжаты 

ПОӘК 


Е ПОӘК  

042-18-25.1.23/01- 2014 ж  

ПOӘК 


««Ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар» 

пәннінің оқытушыға 

арналған оқу жұмыс 

бағдарламасы 

№ 1 басылым 

«_18_» 09  2014ж. 

 

                          

«ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАР»

 

 

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕНІ 

5В060800 – Экология, 

5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау» мамандығына арналған  

 

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Семей  

2014 


 

 


ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 2 бет 

 

 Алғы  сөз 

 

1. ҚҰРАСТЫРҒАН 

Құрастырушы:  техника  ғылымдарының  кандидаты,  доцент,  Шәкәрім 

атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Экология  және  қоршаған 

ортаны қоргау» кафедрасының профессор м.а.  

        Сарсембенова О.Ж.                             ____________  «  28  »  08      2013 ж. 

 

2  ТАЛҚЫЛАНДЫ 

2.1.  Шәкәрім  атындағы  Семей  Мемлекеттік  Университеті    «Экология 

және қоршаған ортаны қорғау» кафедра отырысында 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 3 бет 

 

  

 

Мазмұны 

 

1  Қолдану аймағы                                                                                     2  Нормативтік сілтемелер                                                                        

3  Жалпы ережелер                                                                                    4  Оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы мазмұны 

5  Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі 6  Пән бойынша оқу-әдістемелік карта 

  9 

7  Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы 13 

8  Әдебиет 

14 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 4 бет 

 

1  ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ 

 

«Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар»    пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені 5В060800  – «Экология» және 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және 

қоршаған  ортаны  қорғау»  мамандығының  студенттеріне  арналған.  Бұл 

студенттерді  курс  мазмұнымен,  курстың  политикасымен,  оқу-әдістемелік 

кешен пәнді оқытудың негізгі құжаты болып есептеледі  

 

2  НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

«Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар»  осы  пәндердің  оқу-әдістемелік кешені  келесі  құжаттардың  ұсынымдарынымен  және  талаптарына  сәйкес 

берілген  пән  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру  тәртібін  белгілейді  және 

жасайды: 

-  5В060800 – «Экология» және 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және 

қоршаған  ортаны  қорғау»  мамандығының  элективті  пәндерінің  каталогі; 

Хаттама №1, 18.09.2008 ж.; 

- Мамандықтарға тиісті оқу бағдарламасына сәйкес; 

-СТУ  042-ГУ-4-2013  Университет  стандарты  «Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенін 

әзірлеу және рәсімдеудің жалпы талаптары»; 

-ДП  042-1.01-2013  «Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенінің  құрылымы  мен 

мазмұны». 

 

3  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны 

 

«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар» пәннің мақсаты мен даму сатылары.  «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар» пәннің мақсаты мен даму сатылары.  

«Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар»  пәні  базалық  пәндер  циклына 

жатады.  5В060800  –  «Экология»  және  5В073100  «Тіршілік  әрекетінің 

қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығын таңдау бойынша және 

студенттердің  қоршаған  ортаны  қорғау  туралы  білімдерін  қалыптастыруды 

қарастырады. 

 

3.2 Пәннің мақсаты: 

Берілген  пәннің  мақсаты  ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтарының 

экожүйелерін  қорғау,  оларды  өсімдік  және  жануарлар  әлемі  мәселелерін 

меңгеру болып табылады.  

Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар  –  ерекше  құқықтық  қорғау  режимі 

бар  не  мемлекеттік  табиғи-қорық  қорын  сақтау  мен  қалпына  келтіруді ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 5 бет 

 

қамтамасыз  ететін  шаруашылық  қызметі  режимімен  реттелетінжер,  су,  орман және жер қойнауы учаскелері. 

 

3.3 

 Пәнің міндеті: 

«Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар»  пәнін  меңгеру  тапсырмаларының 

маңызы  су  және  құрлық  экожүйелерін  қорғау  туралы  негізгі  мәліметтерді 

меңгеру  болып  табылады  және  де  бұл  тапсырмалар  5В073100  “Тіршілік 

әрекетінің  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау”  бакалавр  мамандығы 

бойынша  оқитын  болашақ  мамандардың  білімі  мен  қабілетінің  мемлекеттік 

стандарт талаптарына сәйкес келуінен шығады.  

 

3.4. Пәнді оқу нәтижесі 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек: 

-ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, олардың түрлерін. 

-  экожүйелер  функциясы  мен  құрылымының  бұзылуын  жою  бойынша, 

негізгі  локальді,  регионалды  (аймақтық)  экологиялық  мәселелер  және 

рационалды өлшемдер. 

Студент жасай білу керек: 

-

 табиғат  катоклизмалары  мен  антропогенді  әсерлермен  байланысты 

өтетін экологиялық процестерді анализдеу; 

-

 

қоршаған ортаның жағдайын анализдеу және бақылау; -

 

су  және  құрлық  экожүйелерінің  ластануы  мен  тозуын  алдын  ала ескерту қабілеттілігінің болуы. 

 

3.5.  Курстың пререквизиттері: 

3.5.1 Экология және ТД 

     

3.6 Курстың постреквизиттері: 

3.6.1 «Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» 

 

3.7  Жұмыс оқу жоспарынан көшірме  

 

 

Кесте 1 – Жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Кесте 1 


 

Курс  Семестр  Кредитер  Дәріс 

(сағ.) 

ПС 


(сағ.) 

ОСӨЖ 


(сағ.) 

СӨЖ 


(сағ.) 

Барлығы 


(сағ.) 

Қорытынды 

бақылау 

формасы 


  3 30 

15 


22,5 

67,5 


135 

емтихан 


 

 


ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 6 бет 

 

 4  ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНІҢ ОҚУ ЖҰМЫС 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кесте 2 -  Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.   

Тақырыптың атауы және оның мазмұны 

Сағат саны Дәрістік сабақтар. 

1 Модуль. Кіріспе. Негізгі түсініктер мен жалпы сурақтары. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-тіршілік етуінің негізі. 

Блок 1. 


1  тақырып.  Кіріспе.  Негізгі  түсініктер:  биоценоз,  биотоп, 

биогеценоз  және  экожүйе.  Экожүйенің  табиғаттық  жіктелуі: 

Түсініктердің  негізі:  табиғат  ортасы,  қоршаған  орта,  табиғатты 

қорғау, қоршаған ортаны қорғау. 

 Пәннің  мақсаты  мен  міндеті:  Қазақстанда  табиғатты  қорғау 

ғылым аспектілерінің орнығуы. 2  тақырып.Табиғатты  қорғау  іс-әрекетінің  заң  шығарушы  және 

нормативтік  құқықтық  базасы.  «Ерекше  қорғалатын  табиғи 

аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының  Заңы 3 тақырып. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-тіршілік етуінің 

негізі.  Негізгі  түсініктер  мен  анықтамалар.  Ерекше  қорғалатын 

табиғи аумақтардың негізгі категориялары. Модуль 2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

Блок 1. 


4  тақырып.  ТМД  елдерінің  ерекше  қорғалатын  табиғи 

аумақтары. 

Зоналардың  географиялық  орналасуы  және  олардың  табиғи 

климаттық ерекшелігі.  

Өсімдік және жануарлар әлемі. 

Блок 2. 


5  тақырып.  Европа  елдерінің  ерекше  қорғалатын  табиғи 

аумақтары. 

Зоналардың  географиялық  орналасуы  және  олардың  табиғи 

климаттық ерекшелігі.  

Өсімдік және жануарлар әлемі. 

Блок 3. 


6  тақырып.  Азия  елдерінің  ерекше  қорғалатын  табиғи 

аумақтары. 

Зоналардың  географиялық  орналасуы  және  олардың  табиғи 

климаттық ерекшелігі.  ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 7 бет 

 

Өсімдік және жануарлар әлемі. Блок 4. 

7  тақырып.  Қазақстанның  ерекше  қорғалатын  табиғи 

аумақтары. 

Зоналардың  географиялық  орналасуы  және  олардың  табиғи 

климаттық ерекшелігі.  

Өсімдік және жануарлар әлкемі. Блок 5. 

8  тақырып.  Қазақстандағы  өсімдіктер    әлемі.  Олардың 

экологиялық мәселелері. 9  тақырып  Қазақстандағы  жануарлар  әлемі.  Олардың 

экологиялық мәселелері. 

Коллоквиум 

Барлығы 

30 

Практикалық сабақтар. 

1 Модуль. Кіріспе. Негізгі түсініктер мен жалпы сурақтары. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-тіршілік етуінің негізі. 

 

Кіріспе.   Пәннің мақсаты мен міндеті.Қоршаған ортаны қорғау 

Табиғатты қорғау іс-әрекетінің заң шығарушы және нормативтік құқықтық базасы. Модуль 2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

ТМД елдерінің ерекше қорғалатын табиғи қорықтары 

Европа елдерінің ерекше қорғалатын табиғи аумақтары. Азия елдерінің ерекше қорғалатын табиғи аумақтары. 

Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи қорықтары Солтүстік,  Орталық  және  Оңтүстік  Америка  елдерінің  ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтары. 

0,5 


Австралия елдерінің ерекше қорғалатын табиғи аумақтары. 

0,5 


Қорықтар желісінің даму перспективасы Барлығы 15 

 

  

 

  

 

  

 

 ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 8 бет 

 

  

5  СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ 

 

Кредитттiк жүйеде оқу студентттердiң өз бетiмен  жұмыс iстеуге, сонымен 

қатар үй жұмысын орындауда  бiлiм сапасын жетiлдiредi. 

Студенттiң  оқытушымен  жасаған  жұмысы  –  кредиттiк  жүйеде  оқу  

формасының бiр түрi.  

СӨЖ тақырыптардың тізімі: 

5.1. Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы. 

5.2. Табиғатты қорғау іс-әрекетінің заң шығарушы және нормативтік құқықтық 

базасы. 

5.3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың негізгі категориялары. 

5.4.  ТМД  елдерінің  ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтары.Өсімдік  және 

жануарлар әлемі.  

5.5.  Европа  елдерінің  ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтары.Өсімдік  және 

жануарлар әлемі.   

5.6. Азия елдерінің ерекше қорғалатын табиғи аумақтары. 

5.7. Азия елдерінің ЕҚТА өсімдік және жануарлар әлемі. 

5.8.  Қазақстанның  ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтары.  Өсімдік  және 

жануарлар әлкемі 

5.9  Солтүстік,  Орталық  және  Оңтүстік  Америка  елдерінің  ерекше  қорғалатын 

табиғи аумақтары.  

5.10. Америка елдерінің ЕҚТА өсімдік және жануарлар әлемі. 

5.11.  Австралия  елдерінің ерекше қорғалатын  табиғи  аумақтары.  Өсімдік  және 

жануарлар әлемі. 

5.12. Қазақстандағы өсімдіктер  әлемі. 

5.13. Қазақстандағы жануарлар әлемі. 

5.14. Қорықтар желісінің даму перспективасы 

5.15.  Ерекше  қорғалатын  табиғи  аймақтарды  басқару  және  ұйымдастыру 

принциптері 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 9 бет 

 

  

 

6  ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА 

 

Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта  

Тақырыбы 

Көрнекі құралдар, 

ОТҚ, плакаттар, 

зертханалық 

тақталар 

Өз бетімен 

оқып 


үйренуге 

арналған 

сұрақтар 

Бақылау 


нысаны 

дәріс 


сабақтар 

Практикалық 

сабақтар 

Зертха 


на 

лық 


сабақ-р 

Кіріспе.  

 Пәннің  мақсаты 

мен 


міндеті: 

Қазақстанда 

табиғатты  қорғау 

ғылым 


аспектілерінің 

орнығуы. 

Кіріспе.  

 Пәннің 


мақсаты мен 

міндеті.Қорш

аған ортаны 

қорғау 


 

слайд 


Қазақстан

да 


табиғатты 

қорғау 


ғылым 

аспектіле

рінің 

орнығуы. ауызша 

сұрау 


Табиғатты  қорғау 

іс-әрекетінің  заң 

шығарушы  және 

нормативтік 

құқықтық  базасы.  

«Ерекше 


қорғалатын 

табиғи  аумақтар 

туралы» 

Қазақстан 

Республикасының  

Заңы 


Табиғатты 

қорғау іс-

әрекетінің 

заң 


шығарушы 

және 


нормативтік 

құқықтық 

базасы. 

 

Әдістемелік нұсқау, 

«Ерекше 


қорғалатын 

табиғи аумақтар 

туралы» 

Қазақстан 

Республикасын

ың  Заңы, 

слайдтар 

Табиғатт


ы қорғау 

іс-


әрекетіні

ң заң 


шығаруш

ы және 


норматив

тік 


құқықтық 

базасы. 


ауызша 

сұрау 


Ерекше 

қорғалатын 

табиғи  аумақтар-

тіршілік 

етуінің 

негізі. 


Негізгі 

түсініктер 

мен 

анықтамалар. Ерекше 

қорғалатын 

табиғи 

 

  

Ерекше 


қорғалат

ын табиғи 

аумақтар

дың 


негізгі 

категория

лары. 

уызша 


сұрау  

ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 10 бет 

 

аумақтардың негізгі 

категориялары. 

ТМД 

елдерінің ерекше 

қорғалатын 

табиғи аумақтары. 

 

ТМД елдерінің 

ерекше 


қорғалатын 

табиғи 


қорықтары 

 

Әдістемелік нұсқау, 

плакаттар, 

слайдтар 

ТМД 


елдерінің 

ЕҚТА 


өсімдікте

р және 


жануарла

р   


әлемі.Ола

рдың 


экологиял

ық 


мәселелер

і. 


ауызша 

сұрау 


Европа  елдерінің 

ерекше 


қорғалатын 

табиғи аумақтары. 

 

Европа 


мен 

Азия 


елдерінің 

ерекше 


қорғалатын 

табиғи 


қорықтары 

 

Әдістемелік нұсқау, 

плакаттар, 

слайдтар 

Европа  


елдерінің 

ЕҚТА 


өсімдікте

р және 


жануарла

р   


әлемі.Ола

рдың 


экологиял

ық 


мәселелер

і. 


ауызша 

сұрау 


Азия 

елдерінің 

ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтары. 

  

 Азия елдерінің 

ерекше 


қорғалатын 

табиғи 


аумақтары 

 

Әдістемелік нұсқау, 

плакаттар, 

слайдтар 

Азия 


елдерінің 

ЕҚТА 


өсімдікте

р және 


жануарла

р   


әлемі.Ола

рдың 


экологиял

ық 


мәселелер

і. 


ауызша 

сұрау 


ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 11 бет 

 

Қазақстанның ерекше 

қорғалатын 

табиғи аумақтары. 

 

Қазақстанның ерекше 

қорғалатын 

табиғи 

қорықтары  

Әдістемелік 

нұсқау, 

плакаттар, 

слайдтар 

Қазақстан

дағы 

ЕҚТА 


өсімдікте

р 

және жануарла

р   


әлемі.Ола

рдың 


экологиял

ық 


мәселелер

і. 


уызша 

сұрау 


Солтүстік 

Америка 


елдерінің  ерекше 

қорғалатын 

табиғи аумақтары. 

 

Солтүстік, Орталық 

және 


Оңтүстік 

Америка 


елдерінің 

ерекше 


қорғалатын 

табиғи 


қорықтары 

 

Әдістемелік нұсқау, 

плакаттар, 

слайдтар 

Солтүстік 

Америка 

елдерінің 

ЕҚТА 

өсімдіктер және 

жануарла


р   

әлемі.Ола

рдың 

экологиялық 

мәселелер

і. 

ауызша 


сұрау 

Орталық 


және 

Оңтүстік  Америка 

елдерінің  ерекше 

қорғалатын 

табиғи аумақтары. 

 

  

 

Орталық және 

Оңтүстік 

Америка 

елдерінің 

ЕҚТА 

өсімдіктер және 

жануарла


р   

әлемі.Ола

рдың 

экологиялық 

мәселелер

і. 

 


ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 12 бет 

 

Австралия елдерінің  ерекше 

қорғалатын 

табиғи аумақтары. 

Өсімдік 


және 

жануарлар әлемі. 

 

 

Әдістемелік нұсқау, 

плакаттар, 

слайдтар 

Австрали


я 

елдерінің 

ЕҚТА 

өсімдіктер және 

жануарла


р   

әлемі.Ола

рдың 

экологиялық 

мәселелер

і. 

ауызша 


сұрау 

Қазақстандағы 

өсімдіктер    әлемі. 

Олардың 


экологиялық 

мәселелері. 

 

 

плакаттар, слайдтар 

Қазақстан

дағы 

өсімдіктер  әлемі. 

реферат 


Қазақстандағы 

жануарлар  әлемі. 

Олардың 

экологиялық 

мәселелері. 

 

 плакаттар, 

слайдтар 

Қазақстан

дағы 


жануарла

р әлемі 


реферат 

Қорықтар 

желісінің 

даму 


перспективасы 

Қорықтар 

желісінің 

даму 


перспектива 

сы 


 

Әдістемелік 

нұсқау, 

плакаттар, 

слайдтар 

Қорықтар 

желісінің 

даму 


перспекти

васы. 


ЕҚТА-ды 

басқару 


және 

ұйымдаст


ыру 

принципт


ері 

ауызша 


сұрау 

Коллоквиум 

 

 

  

ауызша 


сұрау 

 

  

 

  

ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 13 бет 

 

  

 

 7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ 

КАРТАСЫ 

 

 Кесте 7 - Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы 

 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы 

Даналард


ың саны 

Студент


тердің 

саны 


Қамтамас

ызетулі 


пайызы 

«Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар 

туралы» 

Қазақстан 

Республикасының  

Заңы. Алматы,: Юрист 2007.-184 б. 

Электрон 

дық 


 

 

100 Заповедники 

и 

национальные парки 

Казахстана.- Алматы, 2007 

15 100 Б.Е.Есжанов,  Қ.С.Мұсабеков.  Териология. 

Оқулық.  –  Алматы:  ЖШС  РПК  «Дәуір», 

2011. – 264 б. 

15 


100 


Қазақстан  қорықтары.  Т.1.-  Алматы,  2007; 

Т.2 


100 А.Т.Қуатбаев.  Жалпы  экология:  Оқұлық.  - 

Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2012.-376 б. 100 Беркінбай  О.,  Есжанов  Б.,  Ташенов  Б.Ж., 

Құлманова  Г.А.  Қазақстан  құстары  мен 

аңдарының 

биологиясы. 

Алматы: 

«Агроуниверситет», 2010. – 212 б. 

15 100 Жұмалиев  М.,  Есжанов  Б.  Жануарлар 

әлемінің  биоалуантүрлілігі  (Сүтқоретілер). 

4-ші бөлім. Алматы: «Қазақ  университеті», 

2007. – 272 б. 

15 100 Прокопов К.П., Стариков С.В., Браташ И.В, 

Позвоночные 

Восточного 

Казахстана.- 

Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2000.-224 с. 100 

О 

концессиях; Об 

обязательном 

гарантировании  депозитов,  размещенных  в 

банках 


второго 

уровня 


Республики 

Казахстан; 

Об 

особо 


охраняемых 

природных 

территориях 

:Законы 


Республики Казахстан.-Алматы,2006 

электронд

ық 100 Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы. 

4-басылым, 

қайта 

өнделген және 

толтырылған.1  том:  Жануарлар;  1-бөлім: 100 ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 14 бет 

 

Омыртқалылар  –  Алматы,  «Нұр-Принт», 2008.-316 бет (жариялау), «DPS», 2010.- 324  

(көбейтіп шғару) 

Қазақстанның  Қызыл  кітабы.  Том  1. 

Жануарлар,  1-ші  бөлім.  Омыртқалылар.  3-

ші басылым. Алматы, 2006. - 326 б. 100 

Алматы 


облысының 

Қызыл 


кітабы. 

Алматы, 2006. - 520 б. 100 Особо  охраняемые  природные  территории 

Республики 

Казахстан. 

Сборник 


нормативных  актов.-  Алматы:  Юрист, 

2007.- 184 с. 

электронд

ық  


100 


Заповедники  Средней  Азии  и  Казахстана 

(серия «Заповедники СССР»). – М.: Мысль, 

1990.-399 с. 

15 


100 


 

 

 8  ӘДЕБИЕТ 

 

8.1  Негізгі 

 

8.1.1.«Ерекше 

қорғалатын 

табиғи 


аумақтар 

туралы» 


Қазақстан 

Республикасының  Заңы. Алматы,: Юрист 2007.-184 б. 

8.1.2. Заповедники и национальные парки Казахстана.- Алматы, 2006 

8.1.3. Б.Е.Есжанов, Қ.С.Мұсабеков. Териология. Оқулық. – Алматы: ЖШС 

РПК «Дәуір», 2011. – 264 б. 

8.1.4. Қазақстан қорықтары. Т.1.- Алматы, 2007; Т.2. 

8.1.5.  А.Т.Қуатбаев.  Жалпы  экология:  Оқұлық.  -  Алматы:  ЖШС  РПБК 

«Дәуір», 2012.-376 б. 

8.1.6.  Беркінбай  О.,  Есжанов Б., Ташенов Б.Ж., Құлманова  Г.А. Қазақстан 

құстары мен аңдарының биологиясы. Алматы: «Агроуниверситет», 2010.–212 б. 

8.1.7.  Жұмалиев  М.,  Есжанов  Б.  Жануарлар  әлемінің  биоалуантүрлілігі 

(Сүтқоретілер). 4-ші бөлім. Алматы: «Қазақ  университеті», 2007. – 272 б. 

8.1.8.Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы, 2004 

8.1.9.Оспанова  Г.С.,  Бозшатаева  Г.Т.  Экологиядан  оқу-әдістемелік  құрал. 

Алматы, 2005. 

 

8.2. Қосымша 

 

8.2.1.О 


концессиях;  Об  обязательном  гарантировании  депозитов, 

размещенных  в  банках  второго  уровня  Республики  Казахстан;  Об  особо ОӘК 

0

42-18-25.1.23/01- 2014 «18» 09 2014 ж. 

№ _1_басылым 

15 беттен 15 бет 

 

охраняемых  природных  территориях  :Законы  Республики  Казахстан.-Алматы,2006 

8.2.2.  Қазақстан  Республикасының  Қызыл  кітабы.  4-басылым,  қайта 

өнделген  және  толтырылған.1  том:  Жануарлар;  1-бөлім:  Омыртқалылар  – 

Алматы, «Нұр-Принт», 2008.-316 бет (жариялау), «DPS», 2010.- 324  (көбейтіп 

шғару) 

8.2.3.  Қазақстанның  Қызыл  кітабы.  Том  1.  Жануарлар,  1-ші  бөлім. Омыртқалылар. 3-ші басылым. Алматы, 2006. - 326 б.  

8.2.4.  Особо  охраняемые  природные  территории  Республики  Казахстан. 

Сборник нормативных актов.- Алматы: Юрист, 2007.- 184 с. 

8.2.5. Алматы облысының Қызыл кітабы. Алматы, 2006. - 520 б. 

8.2.6.  Особо  охраняемые  природные  территории  Казахстана:  экология, 

биоразноообразия и перспективы развития их сети. –Алматы,2000.-172 с. 

8.2.7.Красная  книга  Казахской  ССР.  Ч.1.Позвоночные  животные.Алма-

Ата,1978.-204 с.  

8.2.8.Экологический энциклопедический словарь. 2004. 

8.2.9.  Охрана  окружающей  среды.  Учебник.  /Автор  составитель  А.С. 

Степановских/.- М.: Юнити – Дана, 2000 

8.2.10.  Панин  С.М.  Экология  Казахстана:  /Учебник  /.-  Семипалатинск 

2005. 

8.2.11.  Заповедники  Средней  Азии  и  Казахстана  (серия  «Заповедники СССР»). – М.: Мысль, 1990.-399 с. 

8.2.12.  Коробкин  В.И.,  передельский  Л.В.  Экология.  /Учебник  для  вузов.- 

М.: Феникс, 2004.- 576 с. 

8.2.13.  Прокопов  К.П.,  Стариков  С.В.,  Браташ  И.В,  Позвоночные 

Восточного Казахстана.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2000.-224 с 

8.2.14.  

www.zapovednik.com

 

8.2.15. www.geosite.com

 

8.2.16. http:// www.buriatia.ru

 

8.2.17. http:// www.rambler.ru

 – поисковый семблер 

 

 

  

 

  

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал