БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойыншажүктеу 193.12 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.03.2017
өлшемі193.12 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 «Бекітемін» 

Ғылыми кеңесінің төрағасы, 

ректор,  ҚР  ҰҒА  академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20___ж. 

 

  

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

OBO 3302  «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша 

 

5В012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандықтарының студенттері үшін 

 

 «Әскери-техникалық» факультеті 

 

«Кәсіптік оқыту» кафедрасы  

 

  

 

  

 

 20__ 

 

 

 

 

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы  Syllabus М.Әуезов атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  Мемлекеттік  университетінде  Республикалық 

оқу-әдістемелік секциясының мәжілісінде хаттама № 201 «10» желтоқсан  2013 

жылы  типтік  оқу  бағдарламасына  негізінде  «Кәсіптік  оқыту»  кафедрасының 

доценті,  педагогика  ғылымдарының  кандидаты  Мухаметжанова  Айгүл 

Олжабайқызы және оқытушы Құрымбаева Саягүл Қаниқызымен құрастырған. 

 

  

«Кәсіптік оқыту» кафедра отырысында талқыланды 

 

Хаттама        №_____                                «____»______________2014ж.  

Кафедра меңгерушісі_______________  «____»______________2014ж. 

                                               (қолы) 

 

  

 

Әскери-техникалық факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде бекітілген   

Хаттама №_____                           «____»______________2014ж. 

 

Төрағасы ________________         «____»______________2014 ж.                           (қолы) 

Оқытушылар туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Мухаметжанова Айгүл Олжабайқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент; 

Құрымбаева Саягүл Қаниқызы, оқытушы. 

«Кәсіптік  оқыту»  кафедрасы  ҚарМТУ-ң  1  оқу  ғимаратында  (Бейбітшілік  даңғылы  56), 

626 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-52-33 және і/б-1106. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер 

са

ны 

Сабақтардың түрі 

СӨЖ 

сағ.  


саны 

Жалпы 


сағ. 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

СОӨЖ 


сағ. саны 

Барлы


ғы 

сағ. 


саны 

Дәріс-


тер 

Практ-қ 


сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 30 

15 


45 


90 

45 


135 

емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

«Оқушылардың  бейіндік  оқуын  ұйымдастыру»  пәні  бойынша  оқу-әдістемелік  кешен 

жоғары  оқу  орнының  5В012000  –  «Кәсіптік  оқыту»,  мамандықтарының  студенттеріне 

М.Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  Мемлекеттік  университетінің  Республикалық  оқу-

әдістемелік секциясының мәжілісінде хаттама № 201 «10» желтоқсан 2013 жылы типтік оқу 

бағдарламасына сәйкес жасалған. 

«Оқушылардың  бейіндік  оқуын  ұйымдастыру»  пәні  міндетті  пәндер  циклына  кіреді 

5В012000  –  «Кәсіптік  оқыту»  бакалаврын  педагогикалық  даярлаудағы  негізі  болып 

табылады. 

 

Пәннің мақсаты 

-  толық  жалпы  білім  беру  бағдарламаларының  жеке  пәндерін  тереңірек  зерттеуді 

қамтамасыз етеді; 

-  оқушылардың индивидулады білім беру бағдарламаларын  құра отырып оқушыларды 

оқыту мазмұныны саралау үшін жағдайлар жасау; 

-  оқушылардың  қабілеттері,  индивидулады  қызығушылықтары  мен  қажетіліктеріне 

сәйкес оқушылардың түрлі категорияларының толық білім алуына бірдей мүмкіндік беруге 

әсер ету; 

-  оқушыларды  әлеуметтендіру  мүмкіндіктерін  кеңейтужоғары  кәсіптік  білім  беру 

бағдарламаларын меңгеруге мектеп бітірушілерді тиімдірек даярлау, орта жіне кәсіптік білім 

беру арасындағы ізбасарлықты қамтамасыз ету. 

 

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай:  

 Студенттерге  педагогикалық  білім  мен  практиканың  жетістігі  негізінде  мектептерді 

бейіндеудің өзекті мәселелерін терең зерттеуді қамтамасыз ету; 

 

Оқытуды ұйымдастырудағы 

теорияларға, 

тұжырымдамалар 

мен 


оқыту 

технологияларына сүйене білулерін меңгерту

 

Бейіндік  оқыту  үрдісінде  жоғары  сынып  оқушыларына  индивидуалды  білім  алу траекторияларын құру мүмкіндіктерін қолдана білуге үйрету; 

 Бейіндеуді  психоогиялық-педагогикалық  қолдаудың  диагностикалық  әдістерін 

қолдануды меңгерту; 

 

Бейіндік  оқытудың  барлық  кезеңдерінде  оқушыларға  психологялық-педагогикалық қолдауды үйрету; 

 Бейіндік 

оқытуды 


ұйымдастыруда 

заманауи 

әдістер 

мен 


инновациялық 

технологияларды қолдануды меңгерту;  

Бейіндік оқытуды 

ұйымдастыруға 

және 

педагогикалық қарым-қатынасқа 

қабілеттіліктерді дамыту; 

 

Кәсіби құзыреттіліктерді дамыту;  

Педагогикалық такт пен іскер қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу.  

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті

-

 Жоғары  сыныпта  мектептегі  білім  берудің  мазмұны  мен  негізігі  проблемаларын, 

жоғары  сынып  оқушыларының  жас  ерекшеліктерін,  толық  педагогикалық  үдерісті 

ұйымдастыру әдіснамасы мен педагогикасы, педагогикалық диагностика әдістерін; 

-

 Кәсіби  педагогикалық  міндеттерді  шешу  және  талдау  үшін  жаңа  ғылыми  әдістерді 

қолдану; 

-

 

Кәсіби этиканы технологиялық және жобалық мәдениетті, жалпылауға қабілеттілікті, анализ бен синтезді ақпаратты қабылдауды мақсатқа жету жолдарын таңдай білуді үйрену  

 

 Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды)  көрсетумен) 

меңгеру қажет: 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1. Қазақстан тарихы 

Қазақстардың даму тарихы 

Қазақстандағы білім беру мәселесі 

Қазақтан Республикасындағы педагогика мән-жайы 

Қазақ ағартушыларының дүниеге көзқарасы 

2. Философия 

Әлемдік, философия: қалыптасуы және тарихи дамуы 

ХХ ғасыр философиясы 

Қазақтың қоғамдық ой-пікірі 

Ғылымның мәні мен ерекшеліктері 

Философияның теориялық және методологиялық негіздері 

Ғылыми танымның логикасы мен методологиясы 

Қазіргі философиялық өзекті мәселелері 

3. Педагогика 

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі даму үрдісі 

Жеке тұлғаны тәрбиелеу, қалыптастыру, дамыту факторлары және 

олардың өзара байланысына сипаттама 

Балалардың жас және дара ерекшеліктері, олардың оқу-тәрбие 

процесінде есепке алу 

Тұтас педагогикалық процесс-педагогика пәні мен мұғалім 

қызметінің обьектісі 

Қазіргі мектептегі білім мазмұны 

Мектеп жұмысын жоспарлау 

Оқытудың 12 жылдық үлгісіне көшу жағдайындағы білімді 

басқарудың мемлекеттік-қоғамдық өзгешелігінің мәні және 

сипаттамасы 

 

Тұрақты деректемелер 

«Оқушылардың  бейіндік  оқуын  ұйымдастыру»  пәнін  оқыту  «Кәсіптік  педагогикадағы 

ғылыми  зерттеулер  негіздері»,  «Кәсіби  білім  берудегі  кәсіпкерлік  және  педагогикалық 

менеджмент» меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы Сабақтардың түрлері бойынша 

еңбек сыйымдылығы, сағат Дәрістер 

прак-қ 


саб. 

СОӨЖ  СӨЖ 

«Оқушылардың  бейіндік  оқуын  ұйымдастыру» пәнінің  кәсіптік  оқыту  педагогтарын  даярлау 

жүйесіндегі орны 

12  жылдық  мектептегі  бейіндік  оқыту  мазмұнын сипаттау 

Білім 

берудегі 

дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасының 

міндеттерін 

жүзеге 

асыру 


жағдайындағы бейіндік оқыту 

Бейіндік  оқытуды  ұйымдастырудың  халықаралық 

тәжірибесін талдау 

Бейіндік оқытудың мазмұны мен мәні 

Бейіндік оқыту 

қалыптастыру 

модельдерінің 

сипаттамасы 

Оқушыларға  технологиялық  білім  беру  жүйесіндегі бейіндеу 

Бейіндік  оқытуды  психологиялық-педагогикалық 

қолдау 
Бейіндеуді психологиялық-педагогикалық 

қолдаудың  диагностикалық  әдістері  мен  олардың 

сипаттамасы

 

10  Бейіндік 

оқытуды 


ұйымдастыру 

(озық 


педагогикалық тәжірибелер материалдары негізінде) 11  Бейіндік  оқытуды  басқару.  Бейіндік  оқытуды енгізудегі инновациялық үдеріс 12  Бейіндік білім  беру  мазмұнын  анықтаудағы 

деңгейлік ұстаным және түрлі деңгейдегі курстарды 

құрастыру қағидалары 13  Бейіндік  таңдау  үдерісі  мен  оқушының  жеке  оқу жоспарын құруы 14  Бейіндік оқыту  ұйымдастырудың  формалары, 

әдістері,  технологиялары  мен  нормативті-құқықтық 

базасы 

15  Бейіндік  оқытудың  инновациялық  әдістері.  Бейіндік оқыту технологиясының жалпы сипаттамасы  Барлығы 

30 


15 

45 


45 

 

Оқытушы мен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары 

ОСӨЖ тақырыбының 

атауы 

Сабақтың мақсаты 

Сабақтың 

түрі 

Тапсырма-ның 

мазмұны 


Ұсынылатын әдебиет 

«Оқушылардың 

бейіндік 

оқуын 


ұйымдастыру»  пәнінің 

кәсіптік 

оқыту 

педагогтарын  даярлау жүйесіндегі орны 

Студентт


ердің 

білімін 


жетілдіру 

Топпен 


бірлескен 

жұмыс 


жүргізу 

Реферат 


жазу 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[5], [8], [11-15] 

Қосымша  әдебиеттер:  [1], 

[3], [7] 

12  жылдық  мектептегі 

бейіндік 

оқыту 


мазмұнын сипаттау 

Студентт


ердің 

білімін 


Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 

Оқып білу мүмкіншілі

гін дамыту 

Негізгі әдебиеттер: [3], [4-

6], [9], [16], [17]. 

Қосымша  әдебиеттер:  [2], 


жетілдіру 

жүргізу, 

бірігіп 

талдау 


[3], [6], [8], [10], [12]. 

Білім 


берудегі 

дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасының 

міндеттерін 

жүзеге 


асыру  жағдайындағы 

бейіндік оқыту 

Студентт

ердің 


білімін 

жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 

жүргізу, пікірталас 

Бірлескен 

баяндама 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[5], [7], [9], [13]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]- 

[3], [5], [7], [11]. 

Бейіндік 

оқытуды 

ұйымдастырудың 

халықаралық 

тәжірибесін талдау 

Студентт

ердің 


білімін 

жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 

жүргізу 


Алған 

білімдерін 

тереңдету 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[5], [6], [8], [10], [11]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]-

[3], [6], [8], [10], [12], [17]. 

Бейіндік 

оқытудың 

мазмұны мен мәні 

Студентт

ердің 


білімін 

жетілдіру 

Шағын 

топтағы 


жұмыс 

Білімді 


кешендік 

тексеру 


Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[3], [5], [7], [9], [13]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]-

[3], [5], [7], [9], [12]. 

Бейіндік 

оқыту 


қалыптастыру 

модельдерінің 

сипаттамасы 

Студентт


ердің 

білімін 


жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 


жүргізу 

Тақырып 


бойынша 

негізгі 


баяндама 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[4], [5], [6], [9], [13]. 

Қосымша  әдебиеттер:  [1], 

[4], [6], [8], [10], [11]-[16]. 

Оқушыларға 

технологиялық 

білім 


беру 

жүйесіндегі 

бейіндеу 

Студентт


ердің 

білімін 


жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 


жүргізу 

Оқып білу 

мүмкіншілі

гін дамыту 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[6], [7]-[12], [15], [17]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]- 

[3], [6], [7]. 

Бейіндік 

оқытуды 


психологиялық-

педагогикалық қолдау 

Студентт

ердің 


білімін 

жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 

жүргізу 


Реферат 

жазу 


Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[4], [7], [8], [10], [11]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]-

[3], [5]-[7]. 

Бейіндеуді 

психологиялық-

педагогикалық 

қолдаудың 

диагностикалық 

әдістері  мен  олардың 

сипаттамасы

 

Студенттердің 

білімін 


жетілдіру 

Топпен 


бірлескен 

жұмыс 


жүргізу 

Реферат 


жазу 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[5], [8], [11-15] 

Қосымша  әдебиеттер:  [1], 

[3], [7] 

Бейіндік 

оқытуды 

ұйымдастыру 

(озық 

педагогикалық тәжірибелер 

материалдары 

негізінде) 

Студентт


ердің 

білімін 


жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 


жүргізу, 

бірігіп 


талдау 

Оқып білу 

мүмкіншілі

гін дамыту 

Негізгі әдебиеттер: [3], [4-

6], [9], [16], [17]. 

Қосымша  әдебиеттер:  [2], 

[3], [6], [8], [10], [12]. 

Бейіндік 

оқытуды 


басқару. 

Бейіндік 

оқытуды 

енгізудегі 

инновациялық үдеріс 

Студентт


ердің 

білімін 


жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 


жүргізу, 

пікірталас 

Бірлескен 

баяндама 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[5], [7], [9], [13]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]- 

[3], [5], [7], [11]. 

Бейіндік  білім  беру 

мазмұнын 

анықтаудағы деңгейлік 

ұстаным  және  түрлі 

Студентт

ердің 


білімін 

жетілдіру 

Шағын 

топтағы 


жұмыс 

Білімді 


кешендік 

тексеру 


Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[3], [5], [7], [9], [13]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]-

[3], [5], [7], [9], [12]. деңгейдегі  курстарды 

құрастыру қағидалары 

Бейіндік таңдау үдерісі 

мен  оқушының  жеке 

оқу жоспарын құруы 

Студентт


ердің 

білімін 


жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 


жүргізу 

Тақырып 


бойынша 

негізгі 


баяндама 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[4], [5], [6], [9], [13]. 

Қосымша  әдебиеттер:  [1], 

[4], [6], [8], [10], [11]-[16]. 

Бейіндік 

оқыту 

ұйымдастырудың формалары, 

әдістері, 

технологиялары 

мен 


нормативті-құқықтық 

базасы 


Студентт

ердің 


білімін 

жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 

жүргізу 


Оқып білу 

мүмкіншілі

гін дамыту 

Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[6], [7]-[12], [15], [17]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]- 

[3], [6], [7]. 

Бейіндік 

оқытудың 

инновациялық әдістері. 

Бейіндік 

оқыту 


технологиясының 

жалпы сипаттамасы 

Студентт

ердің 


білімін 

жетілдіру 

Топпен бір-

лескен жұ-

мыс 

жүргізу 


Реферат 

жазу 


Негізгі  әдебиеттер:  [2]-

[4], [7], [8], [10], [11]. 

Қосымша әдебиеттер: [1]-

[3], [5]-[7].  

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1.

 Педагогикалық әдеп студенттер мен оқытушының бір-бірін түсінуінің негізі.  

2.

 Студенттердің танымдық белсенділігін арттыру жолдары. 

3.

 Қәзіргі кезде жоғары білімнің ролі. 

4.

 Тәрбие – қоғам функциясы. 

5.

 Ұлы педагогтардың өмірі және іс-әрекеті. 

6.

 Тұтас педагогикалық процесс теориясының даму тарихы. 

7.

 Тұтас педагогикалық процесстегі  студент пен мұғалімнің өзара әрекет етуі. 

8.

 Педагогтың шығармашылық потенциалы. 

9.

 Педагог тұлғасын қалыптастырудағы педагогикалық шеберліктің ролі. 

10.


 

Қәзіргі заманғы дидактикалық жүйелер.  

11.

 

Жоғары мектептегі оқытудың ойын технологиялары. 12.

 

Жоғары мектептегі дәрістің дәстүрлі емес түрлері. 13.

 

Жоғары мектептегі практикалық сабақтарға қойылатын талаптар. 14.

 

Жоғары мектептің оқыту процесіндегі студенттердің өздік жұмыстарының ролі. 15.

 

Педагогикалық тестерге қойылатын талаптар. 16.

 

Жоғары мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері. 17.

 

Жоғары мектепте тәрбиелік іс-шараны ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. 18.

 

Жоғары мектепте қолданылатын қәзіргі заманғы оқыту технологиялары. 19.

 

Студенттердің танымдық белсенділігін арттыру жолдары. 20.

 

Педагогикалық әдеп - студенттер мен оқытушының бір-бірін түсінуінің негізі. 21.

 

Педагогикалық техника - педагогикалық шеберліктің құрамдас бөлігі. 22.

 

Кәсіби-педагогикалық қарым- қатынастар стилдері. 23.

 

Адамның  дамуына,  қалыптасуына  және  тәрбиесіне  биологиялық  және  әлеуметтік     фактордың ықпалы. 

24.


 

Оқыту  мен  тәрбие  беруді  индивидуализациялау  (жекелеу-даралау)  және 

дифференциациялау проблемасы. 

25.


 

Акселерациялау, оның әлеуметтік және педагогикалық мәні. 

26.

 

Жаңашыл  педагогтардың  алты  жастағыларды  оқытуды  және  оларға  тәрбие  беру тәжірибесі. 

27.


 

Тәрбие принциптері және олардың педагогикалық психологиялық негізі. 

28.

 

Тәрбие  принциптерін  шығармашылықпен  жүзеге  асырудың  тиімді  жолдары  мен қазіргі кездегі проблемалары. 

29.

 

Қазақтың  көрнекті  ағартушылары  мен  педагогтарының  тәрбие  принциптері  туралы еңбектері, пікірлері 

30.


 

Балаға  адамгершілік тәрбие беруде отбасының ролі. 

31.

 

Адамның жалпы мәдениеті мен оқушылардың мінез-құлық мәдениеті. 32.

 

Өнегенің тәрбиелеудегі ролі оның тәрбиелік тиімділігін арттырудың жолдары. 33.

 

Этикалық әңгіме өткізудің жолдары. 34.

 

Адамгершілік тәрбиесіндегі пікірталастың алатын орны. 35.

 

Еңбек тәрбиесінің жеке адамның жан-жақты, жарасымды дамуындағы алатын орны. 36.

 

Қазақтың ұлы ағартушылары мен ойшылдарының еңбек тәрбиесі туралы мұралары. 37.

 

Еңбекке қажеттілікті тәрбиелеудің тиімді жолдары мен проблемалары. 38.

 

Класс жетекшісінің оқу-тәрбие процесіндегі міндеттері мен жұмыс жүйесі. 39.

 

Оқушылардың таным қызығушылығын, дарындылығын дамыту бағытындағы класс   40.

 

жетекшілерінің тәжірибесі. 41.

 

Жоғарғы класс оқушыларымен жұмыс жүргізудің ерекшелігі. 42.

 

Сынып сағатын дайындау және оны өткізу әдістері. 43.

 

Тәрбие, білім беру, оқытудың өзара байланысы және олардың мектепті   44.

 

демократияландыру, гуманитарландыру, интеллектуалдандыруда алатын орны. 45.

 

Біздің қоғамымыздың дамуының қазіргі кезеңде халықтық педагогиканың маңызы. 46.

 

Қазіргі кездегі балалар тәрбиесінің өлеуметтік және педагогикалық проблемалары.ъ 47.

 

Қиын баланы жан-жақты зерттеудегі педагогикалық консилиумның мәні 48.

 

Қазіргі  қиын  жеткіншектер  мен  жас  өспірімдер  топтарына  мінездеме  және  олармен жүргізілетін жұмыстар. 

49.


 

Қиын оқушыны тәрбиелеудегі мектеп пен отбасының бірлігі. 

50.

 

Оқытудың заңдылықтары мен принциптері. 51.

 

Оқыту  мен  тәрбие  және  даму  процестерінің  өзара  шарттылығы  және  оларды  жүзеге асырудың принциптері. 

52.


 

Қазақстан мектебіндегі сабақ тиімділігін арттырудың озат тәжірибелері. 

53.

 

Сабақта оқушылардың  өздігінен орындайтын жұмыстары 54.

 

Ұжымды және жеке тұлғаны қалыптастыру. 55.

 

Сынып  жетекшісінің  мектептің,  отбасының  және  жұртшылықтың  тәрбиелік ықпалдарын реттеу іс-әрекеттері. 

56.


 

Тәрбиелік іс-әркеттерді дигностикалау. 

57.

 

Педагогикалық ынталандыру шеберлігі. 58.

 

Білім беру мазмұнны ұйымдастыру теориясы. 59.

 

Болашақ кәсіби оқыту педагогының кәсіби құзырлығы   60.

 

ҚР үздіксіз кәсіптік білім беру проблемалары  

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (70% дейін) және қорытынды аттестаттау 

(емтихан)  (30%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары  көрсеткіштерінің  сомасы  ретінде 

анықталады және кестеге сәйкеc 100% дейін мәнді құрайды.  

 

Әріптік баға бойынша бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


2,33 

2,0 


1,67 

70-74 


65-69 

60-64 


Қанағаттанарлық 

D+ 

1,33 1,0 

55-59 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Егер студент пәннiң барлық программалық сұрақтары бойынша өте жақсы бiлiмдердiң семестрдiң  iшiнде  көрсетсе,«А»  (өте  жақсы)  баға  сол  жағдайда  көрме  жасайды,  сонымен 

бiрге  өзiндiк  жұмыстың  тақырыптары  бойынша,  үнемi  шекара  тапсырмаларды  бердi, 

оқылытын  пәннiң  негiзгi  программасы  бойынша  теориялық  және  қолданбалы  сұрақтардың 

зерттеуiндегi дербестiктi көрсеттi, сонымен бiрге 

Баға «А-» (өте жақсы) аудиториялық және өзiндiк жұмыс бойынша негiзгi заңдар және 

процесстер,  ұғымдардың  өте  жақсы  бiлiмi,  пәннiң  теориялық  сұрақтарының  жалпылауына 

қабiлеттiлiк, шекара тапсырмалардың жүйелi өткiзуiн ойлайды. 

Егер  студент  пәннiң  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  өте  жақсы  бiлiмдердiң 

көрсетсе,«В+»  (жақсы)  баға  сол  жағдайда  көрме  жасайды,  негiзiнде  семестр  тапсырмалары 

өте жақсы үнемi бердi және кейбiр жақсы. 

Егер  студент  пәннiң  нақты  тақырыбының  негiзгi  мазмұн  ашатын  сұрақтар  бойынша 

жақсы  бiлiмдердiң  көрсетсе,«В»  (жақсы)  баға  сол  жағдайда  көрме  жасайды,  сонымен  бiрге 

өзiндiк жұмысты тақырып, семестр тапсырмалары жақсы және өте жақсы үнемi бердi. 

СРС  тақырыптар  бойынша,  бiрақ  шекара  тапсырмалар  семестрде  жүйесiз  бердi  және 

пән  бойынша  семестр  тапсырмаларының  өткiзуiнiң  жағдайларын  алды,  бойынша 

аудиториялық егер ол пәннiң теориялық және қолданбалы сұрақтарында жақсы бағдарласа, 

баға  «В-» (жақсы) сол жағдайда студентке көрме жасайды. 

Егер  ол  аудиториялық  жұмыстардың  барлық  түрлерiне  арналған  ұғымдық  сипаттың 

сұрақтарымен  бiлсе  және  СРС  болса,  «С+»  (жеткiлiктi  )баға  сол  жағдайда  студентке  көрме 

жасайды,  пәннiң  жеке  модулдарының  мазмұны  аша  алады,  жақсы  және  жеткiлiктi  семестр 

тапсырмаларына бередi. 

Егер  ол  аудиториялық  жұмыстардың  барлық  түрлерiне  арналған  ұғымдық  сипаттың 

сұрақтарымен  бiлсе  және  СРС  болса,  «С»  (жеткiлiктi)  баға  сол  жағдайда  студентке  көрме 

жасайды,  пәннiң  жеке  модулдарының  мазмұны  аша  алады,  жеткiлiктi  семестр 

тапсырмаларына бередi. 

Егер  студент  семестр  тапсырмаларын  семестрдiң  iшiнде  үнемi  берсе,  баға  «С-» 

(жеткiлiктi)  сол  жағдайда  студентке  көрме  жасайды,  бiрақ  аудиториялық  жұмыстардың 

сұрақтары  бойынша  және  СРС  тек  қана  ортақ  ұғымдармен  бiледi  және  тек  қана  жеке 

заңдылықтар және шеңберiнде нақты тақырыптың олардың түсiнуi түсiндiре алады. 

Егер  ол  семестр  тапсырмаларын  жүйесiз  берсе,  «D+»(жеткiлiктi)баға  сол  жағдайда 

студентке  көрме  жасайды,  аудиториялық  жұмыстардың  сұрақтары  бойынша  және  ҚIИ  тек 

қана  ортақ  ұғымдармен  бiледi  және  тек  қана  жеке  заңдылықтар  және  шеңберiнде  нақты 

тақырыптың олардың түсiнуi түсiндiре алады. 

Егер  ол  жүйесiз  семестр  тапсырмаларын  берсе,  «D»(жеткiлiктi)баға  сол  жағдайда 

студентке  көрме  жасайды,  аудиториялық  жұмыстардың  сұрақтары  бойынша  және  ҚIИ 

бiлiмдердiң  ең  төменгi  көлемiмен  бiледi,  сонымен  бiрге  жұмыстар  рұқсатнамаларға  жол 

бердi. 

Баға  «F»  (жеткiлiксiз)  студент  iс  жүзiнде  осындайда  көрме  жасайды  ең  төменгi теориялық  және жаттығу  маты бiлмейдi  - аудиториялық жұмыстардың материалымен және 

пән бойынша СРС, семестр тапсырмалары дер кездi жүйесiз сабаққа қатысып бермейдi. 

 

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші,  14-шы   

апталарында  жүргізіледі  және  бақылаудың 

келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 


Б

ақ

ылау т

үрі


 

%ік

 м

әні 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Б

арлығы


, %

 4  5  6 

10  11  12  13  14 

15 


Қатысу 

10 
*  *  * 10 


Дәрістік 

сабақтарды 

сұрау   

  

  

  

  

10 Практикалық 

сабақта 


ауызша 

сұрау 


10 

 

   

  

  

 10 


Тақырыптық 

тестілеу 

10 

  

*  *  * 


 

 

 20 

СӨЖ 


тапсыр-

масын 


орындау 

10 


 

 

  

  

  

  

 10 

Емтихан 


40 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

60 


 

 

  

 

  

  

 

  

 60 

Барлығы 


100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100 


 

Саясат және рәсімдер 

«Оқушылардың  бейіндік  оқуын  ұйымдастыру»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді 

сақтауларыңызды сұраймыз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа  жағдайларда 

түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта қайта 

тапсыру. 

6 Оқу процесіне белсене қатысу. 

7 Оқытушылар мен курстастарына шыдамды, ашык, мейірімді болыңдар.  

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Автордың 

аты-жөні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы 

Баспа, басылып 

шығатын күні 

Даналар саны 

кітапханад

а 

кафедрада 

Негізгі әдебиет 

Жолдасбекова С.А., 

Дуйсенбаев К.А.  

Организация профиль-

ного обучения школьни-

ков: Учеб. пособие для 

студ. пед. спец. 

Алматы, 2012. 

15 Назаралиева З.С..-  Педагогика профильного 

образования: Учебное 

пособие 

Алматы: 


Триумф 

«Т», 


2008 

12 
Абдыкаримов  Б.А., 

Мамерханова  Ж.М., 

Соколова М.Г. с. 

 

Методическое пособие к изучению курса 

«Педагогика 

профильного обучения».- 

Караганда, 

2007.. 

11 
Қосымша әдебиет 

Балыкбаев Т.О.

 

Тенденции  и  принципы 12-ленего 

среднего 

образования 

в 

РК// Матер. 

семинара 

«Нормативное 

обеспечение 

профессионально-

педагогической 

подготовки  учителей  в 

условиях  перехода  к  12-

летнему образованию» 

 

Тараз.- 27.03.2009

 

 Воронкова С.А.

 

Программа развития 

школы: 


проект 

предпрофильной 

подготовки  в  основной 

школе 


// 

Завуч. 


Управление  современной 

школой.- 

 

М.: 


Педагогический 

поиск.- 


2006.- 

№6 


 

  

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 

түрі 


Тапсырманың мақсаты 

және мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақыла

у түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Дәрістік 

сабақтар 

тақырыбы 

фронтальд

ы сұрау 

Дәрістік 

сабақтың 

қарастырылып отырған 

тақырыптары  бойынша 

білімдерін бекіту. 

[1-5, 12, 16] 

1 апта 


ағымдағ

ы 

3,6,9,12,14 Практикал

ық  сабақта 

ауызша 

сұрау 


Практикалық  сабақтың 

тақырыптары  бойынша 

білімдерін бекіту. 

[1-7, 12, 17] 

1 апта 

ағымдағ


ы 

3,4,7,11,13

,15 

Тақырыптық тестілеу 

Арнаулы  тақырыптар 

бойынша 

білімдерін 

бекіту 

[1-12, 15-17] 1 апта 

ағымдағ


ы 

2,4,5,6,7,9, 

10,11,12,1

Аралас сұрау (тест, 

жеке 


әңгімелеу) 

Білімді 


практикада 

пайдалану 

білігін 

қалыптастыру. 

 

Дәріс 


конспектісі, 

қадағаланаты

н тақырыптар 

бойынша 


сабақ 

материалдары

1 контактілі сағат 

аралық 


7, 14 апта 

ОСӨЖ 


және  СӨЖ 

тапсырмал

Ақпаратты  өз  бетінше 

іздеу және қайта өңдеу 

білігін қалыптастыру. 

[5-7, 12-15] 

1 апта 

ағымдағ


ы 

4,7,10,13 ар 

бойынша 


фронтальд

ы сұрау 


Емтихан 

Пән 


бойынша 

материалды  меңгеруді 

тексеру. 

Негізгі  және 

қосымша 

әдебиеттердің 

барлық тізімі. 

2 контактілі 

сағат 

қоры-


тынды 

сессия 


кезінде 

 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтар 

1.

  Педагогикалық әдеп студенттер мен оқытушының бір-бірін түсінуінің негізі.  

2.

 Студенттердің танымдық белсенділігін арттыру жолдары. 

3.

 Қәзіргі кезде жоғары білімнің ролі. 

4.

 Тәрбие – қоғам функциясы. 

5.

 Ұлы педагогтардың өмірі және іс-әрекеті. 

6.

 Тұтас педагогикалық процесс теориясының даму тарихы. 

7.

 Тұтас педагогикалық процесстегі  студент пен мұғалімнің өзара әрекет етуі. 

8.

 Педагогтың шығармашылық потенциалы. 

9.

 Педагог тұлғасын қалыптастырудағы педагогикалық шеберліктің ролі. 

10.


 

Қәзіргі заманғы дидактикалық жүйелер.  

11.

 

Жоғары мектептегі оқытудың ойын технологиялары. 12.

 

Жоғары мектептегі дәрістің дәстүрлі емес түрлері. 13.

 

Жоғары мектептегі практикалық сабақтарға қойылатын талаптар. 14.

 

Жоғары мектептің оқыту процесіндегі студенттердің өздік жұмыстарының ролі. 15.

 

Педагогикалық тестерге қойылатын талаптар. 16.

 

Жоғары мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері. 17.

 

Жоғары мектепте тәрбиелік іс-шараны ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. 18.

 

Жоғары мектепте қолданылатын қәзіргі заманғы оқыту технологиялары. 19.

 

Студенттердің танымдық белсенділігін арттыру жолдары. 20.

 

Педагогикалық әдеп - студенттер мен оқытушының бір-бірін түсінуінің негізі. 21.

 

Педагогикалық техника - педагогикалық шеберліктің құрамдас бөлігі. 22.

 

Кәсіби-педагогикалық қарым- қатынастар стилдері. 23.

 

Адамның  дамуына,  қалыптасуына  және  тәрбиесіне  биологиялық  және  әлеуметтік фактордың ықпалы. 

24.


 

Оқыту  мен  тәрбие  беруді  индивидуализациялау  (жекелеу-даралау)  және 

дифференциациялау проблемасы. 

25.


 

Акселерациялау, оның әлеуметтік және педагогикалық мәні. 

26.

 

Жаңашыл  педагогтардың  алты  жастағыларды  оқытуды  және  оларға  тәрбие  беру тәжірибесі. 

27.


 

Тәрбие принциптері және олардың педагогикалық психологиялық негізі. 

28.

 

Тәрбие  принциптерін  шығармашылықпен  жүзеге  асырудың  тиімді  жолдары  мен қазіргі кездегі проблемалары. 

29.


 

Қазақтың көрнекті ағартушылары мен педагогтарының тәрбие принциптері туралы 

еңбектері, пікірлері 

30.


 

Балаға  адамгершілік тәрбие беруде отбасының ролі.  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> Кафедра%20ПО -> СИЛЛАБУСЫ%20каф%20ПО -> СИЛЛАБУСЫ%20Нурмаганбетовой%20М.С
Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> БАҒдарламасы ( syllabus) akt 1104 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні
Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> БАҒдарламасы ( syllabus) Inf 1106 «Информатика» пəні gzh 2 Ғылыми-жаратылыстану модулі
Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mic 1211 «Микроэкономика» пәні бойынша ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> БАҒдарламасы ( syllabus) akt 1105 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні
Силлабусы%20Кафедры%20ПО -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
СИЛЛАБУСЫ%20Нурмаганбетовой%20М.С -> Ж. Бекітілген және енгізілген хаттамасымен кафедраның х.ғ. к

жүктеу 193.12 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет