БАҒдарламасы ( syllabus) kg 2209 «Құрылымдық геология» zhgp 7 «Жалпы геологиялық пәндер» модуліжүктеу 96.98 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі96.98 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

                

              Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,  

ҚарМТУ ректоры,  

Ғазалиев А.М. 

 _______________________ 

     «____» _________ 201_ ж. 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

KG 2209 «Құрылымдық геология» 

 

ZHGP 7 «Жалпы геологиялық пәндер» модулі  

5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» 

мамандығы 

 

Тау кен факультеті  

«Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»  кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2015


Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) әзірлеген: аға оқытушы Копобаева А.Н. 

                 

 

Геология  және  пайдалы  қазбалар  кен  орындарын  барлау  кафедрасының отырысында талқыланған 

«__»_________2015 ж. № ____ хаттама 

Кафедра меңгерушісі Садчиков А.В. _________ «__»_____2015 ж. 

 

 Тау-кен факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«__»_______2015 ж. № __ хаттама 

Төраға Такибаева А.Т. ________ «__»_______2015 ж. 

  


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Аты-жөні Копобаева Айман Ныгметовна 

Ғылыми  дәрежесі,  өтініші,  лауазымы    техника  және  технология 

ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. 

 

Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау кафедрасы ҚарМТУ II  корпусында  (Б.Бульвары,  56)  орналасқан,  225  ауд.,  байланыс  телефоны 

____________ қос.2037. 

 

Пәннің еңбек көлемділігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер с


ан

ы

 ECTS

 

Сабақтар түрі СӨЖ сағат-

тарының 


саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


қатынас сағаттарының 

саны 


СӨОЖ 

сағат-


тарының 

саны 


 

барлық 


сағат 

тар 


  дәрістер 

практика 

лық 

зертхана


лық 15 


30 

 

45 90 

45 


 

135


 

Курст.жұ


мыс 

 

Пәннің сипаттамасы 

«Құрылымдық  геологиясы»  пәні  базалық  пәндердің  таңдау  компоненттер 

циклына кіреді.  

Пәннің мақсаты 

Жер  қыртысының  тектоникасы  жайлы  теорияны  меңгеруді,  литосфераны 

құрайтын  негізгі  құрылымдық  бірліктер  туралы  түсінік  алуды,  геологиялық 

картаны  оқуға  көмектесетін  геологиялық  құрылымдар  жайлы  мағлұмат  алуды 

пәннің  мақсаты  болып  саналады.  Практикалық  жұмыстарды  орындау 

студенттерге  жер  қойнауын  геометризациялаудың  негізгі  әдістерін  мақсатын 

ұстанады. 

 

Пәннің міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер:  

-

 

магмалық,    метаморфтық  және  шөгінді  тау  жыныстары,  сонымен  қатар, пайдалы  қазбалар түрлерінің  жатыс пішіндері туралы; 

-

 пликативті  және  дизъюнктивті  тектониканың  негізгі  генетикалық  түрлері 

туралы; 


білуі керек: 

-

 жергілікті геологиялық құрылымдарды сипаттайтын негізгі элементтерді; 

-

 литосфераны құрылымды-тектоникалық аудандастыру негіздерін.     

істей алуы керек: 

-

 

геологиялық  денелердің  жатыс  элементтерін  анықтай  отырып,  тау құбылнамасымен жұмыс жасауды; 

-

 әртүрлі генезистегі тау жыныстарының жатыс жағдайын анықтауды; 

практикалық машықтануы керек: -

 

Жер  бетінде,  сондай-ақ  ,  тереңдікте  негізгі  геологиялық  құрылымдарды элементтерімен анықтай отырып геологиялық картаны оқуға

-

 жатыс элементтерін анықтауға; 

-

 әртүрлі жатыстағы тау жыныстарының гелогиялық қимасын құруға; 

-

 геологиялық  карта  құруға  және  оны  нормативтік  құжаттар  бойынша 

рәсімдеуге. 

Пәннің  теориялық  және  практикалық  негіздерін  ұтымды  игерудің 

көрсеткіші  болып  табылатын  қурстық  жұмыс,  оқу  нәтижесінің  қорытындысы 

болып табылады. 

 

Пререквизиттер 

Бұл  берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  игеру  қажет  (тақырыб  және 

бөлімнің көрсетілуімен): 

Пәндер 


Бөлімнің аталуы (тақырыб) 

1 Химия 


Барлық бөлімдер 

2 Физика 

Барлық бөлімдер

 

3  Сызба  геометриясы  және компьютерлік графика 

Барлық бөлімдер

 

 

Постреквизиттер  «Құрылымдық геология» пәнін оқу кезінде алынған білімді «Пайдалы қазба 

кен орындар геологиясы», «Аймақтық геология және геотектоника», «Пайдалы 

қазбалар  кен  орындарын  іздеу  және  барлау»  пәндерін  игеру  кезінде 

қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақтар түрлері бойынша еңбек көлемділігі

сағ 


дәріст

ер 


прак-

тикалық 


зертхан

а-лық 


СОӨЖ 

СӨЖ 


1.

 

Кіріспе. Геогиялық карталар туралы жалпы мәліметтер. 

  

 

  2.

 

Жер қыртысындағы қабатты құрылымдар. Үйлесімсіздіктер. 

  

 

  3.

 

Қабаттардың жазықты жатысы. Қабаттардың көлбеу жатысы. 

  4.

 

Деформацияланған таужыныстардың физикалық негізі. Қабаттардың қатпарлы 

жатыс пішіні. 

   

  

5. 

Шөгінді таужыныстардың кейбір 

айрықша жатыс пішіндері. Интрузивті 

магматизм жайлы жалпы түсінік. 

Вулканогенді магматизм жайлы жалпы 

түсінік. Метаморфты жыныстардың жатыс 

пішіндері. 

  

 

  6.

 

Таужыныстардағы жарықтар. Үзіліп жылжыған таужыныстар қабаттары. 

  

 

 7.

 

Жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері 

  

 

  8.

 

 Геологиялық карта және оның дайындалуы 

  9.

 

  Картада және қимада қабаттардың көлденең жатысын зерттеу 

  10.

 

  Қабаттардың жатыс элементтерін зерттеу   

  

 

11. 

 Карта бойынша еңіс жатысты 

қабаттардың жер бетіне шығуын құру 

  

 

 12.

 

 Қабаттардың еңіс жатысы бойынша қуаттылығын анықтау 

  

 

 13.

 

  Картада және қимада үзілісті бұзылымды зерттеу 

  

 

 14.

 

 Картада және қимада магмалық тау жыныстарының жатыс жағдайын зерттеу 

  

 

 15.

 

 Картада және қимада метаморфты тау жыныстарының жатыс жағдайын зерттеу 

  

 

 16.

 

 Күрделі геологиялық құрылымдардан тұратын геологиялық картаны талдау. Қима 

құру 


 

  

 

17. 

 Тектоникалық карта құру 

   

 

18. 

 Аймақтың геологиялық құрылым 

тарихын зерттеу және аймақтың даму тарихы 

бойынша график құру. 

   

 

БАРЛЫҒЫ: 15 

30 


45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1. Геологиялық карта және оның дайындалуы 

2.  Картада және қимада қабаттардың көлденең жатысын зерттеу 

3.  Қабаттардың жатыс элементтерін зерттеу  

4. Карта бойынша еңіс жатысты қабаттардың жер бетіне шығуын құру 

5. Қабаттардың еңіс жатысы бойынша қуаттылығын анықтау 

6.  Картада және қимада үзілісті бұзылымды зерттеу 

7. Картада және қимада магмалық тау жыныстарының жатыс жағдайын 

зерттеу 

8. Картада және қимада метаморфты тау жыныстарының жатыс жағдайын 

зерттеу 

9. Күрделі геологиялық құрылымдардан тұратын геологиялық картаны 

талдау. Қима құру 

10. Тектоникалық карта құру 

11. Аймақтың геологиялық құрылым тарихын зерттеу және аймақтың даму 

тарихы бойынша график құру.  

Курстік жұмыстардың тақырыптары: 

Карта номері бойынша ..... ауданының геологиялық сипаттамасы  

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы  

1.

 Лықсыма, олардың топтамасы мен пайда болу жағдайы. 

2.

 

 Жылжу, олардың ьопьамасы және пайда болу жағдайы. 3.

 

 Ығыспа, олардың топтамасы және пайда болу жағдайы. 4.

 

 Магмалық тау жынысының бедерге қатысты денелердің топтамасы. 5. Метаморфты тау жыныстарының ішкі құрылымдық элементтерін атаңыз. 

6. Метаморфты жыныстардың негізгі белгілері. 

7. Лакколит пен лаполитті салыстырмалы бейнелеу. 

8.  Жарылым элементтері ( жылыспа масалында). 

9. Жарылым классификациясы (геометриялық, генетикалық). 

10. Бірінші жарылымдар, олардың құрылуы, маңызды ерекшеліктері. 

11. Жарылым үгілуі, олардың ерекшеліктері және пайда болу жағдайы. 

12. Үгілу жарылымдары, олардың пайда болуы және ерекшеліктері. 

13.  Үзінді  жарылымдары,  олардың  белгілері,  морфологиясы  және  пайда 

болу шарты. 

14.

 

 Оқпан жарылымдары, олардың ерекшеліктері және пайда болу шарты. 15.

 

 Кливаж, оның типтері және оның қатпармен байланысы. 16.

 

 Жарықшақтарды зертеудің әдістері. 17.

 

 Жарықшақтарды өлшеуді бейнелеудің сызбалық әдістері.  

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер  (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау түрі 

Тапсырма мақсаты 

мен мазмұны 

Ұсынылаты

н әдебиет 

Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл  

№1 практ.  

жұмыс 

Геологиялық  карта және 

оның 


дайындалуы 

[1],[2],[3], 

[4] 

1 апта 


Ағымдағы 

1 апта 


№2 практ.  

жұмыс 

Картада 


және 

қимада 


қабаттардың 

көлденең  жатысын 

зерттеу 

[1],[2],[3], 

[4] 

1 апта 


Ағымдағы 

2 апта 


№3 практ.  

жұмыс 

Қабаттардың жатыс элементтерін 

зерттеу 


[1],[2],[3], 

[4] 


1 апта 

Ағымдағы 

3 апта №4 практ.  жұмыс 

Карта бойынша 

еңіс жатысты 

қабаттардың жер 

бетіне шығуын 

құру 


 

[1],[2],[4]  

1 апта 

Ағымдағы 4 апта 

№5 практ.  жұмыс 

Қабаттардың  еңіс 

жатысы  бойынша 

қуаттылығын 

анықтау 

[1],[2],[4] 

1 апта 

Ағымдағы 5 апта №6 практ.  

жұмыс 


Картада 

және 


қимада 

үзілісті 

бұзылымды зерттеу 

[1],[2],[4] 

1 апта 

Ағымдағы 6 апта 

Бақылау жұмысы 1 

Жазба жұмысы 

[1],[2],[4]  

байланыс сағат 

Межелік 


7 апта 

№7 практ.  жұмыс 

Картада және 

қимада магмалық 

тау жыныстарының 

жатыс жағдайын 

зерттеу 


 

[2],[3], [1] 

1 апта 

Ағымдағы 8 апта 

№8 практ.  жұмыс 

Картада 


және 

қимада 


метаморфты 

тау 


жыныстарының 

жатыс 


жағдайын 

зерттеу 


 

[2],[3],[4] 

1 апта 

Ағымдағы 9 апта 

№9 практ.  жұмыс 

Күрделі 


геологиялық 

құрылымдардан 

тұратын 

геологиялық 

картаны 

талдау. 


Қима құру 

[1],[2],[3] 

1 апта 

Ағымдағы 10 апта 

№10 практ.  жұмыс 

Тектоникалық 

карта құру 

[1],[2],[3] 

1 апта 

Ағымдағы 11 апта 

№11 практ.  жұмыс 

Аймақтың 

геологиялық 

құрылым  тарихын 

зерттеу 

және 


аймақтың 

даму 


тарихы 

бойынша 


график құру. 

[1],[2],[3] 

1 апта 

Ағымдағы 13 апа 

Бақылау жұмысы 2 

Жазба жұмысы 

[1], [2], [4] 

байланыс сағат 

Межелік 


14 апта 

Курстық жұмыс 

Пән материалының 

игерілуін тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттер 

тізімі 

2 қатынас сағаттары 

Қорытын-


ды 

Сессия 


кезінде 

100 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

 «Құрылымдық  геологиясы»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  сақтауды 

өтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 


4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5.  Жіберілген  практикалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген  уақытта  қайта 

тапсыру.  

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Жүнісов А.А. Құрылымдық геология, Алматы 2011 ж.; 

2.

 Хамза  С.,  Хамзин  Б.С.  Жердің  жаратылуы,  құрамы,  құрылысы,  даму 

тарихы, Қарағанды 2005; 

3.

 

Кряжева,  Т.В.  Пашкова,  М.А.  Марченко,  И.А.  Мукашева,  Л.С. Сатибекова,  С.Б.  «Құрылымдық геология  пәні бойынша  курстық  жұмысты 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар», Қарағанды: ҚарМТУ, 2014.   Қосымша әдебиет тізімі 

4. Бәкіров С. Геология негіздері Алматы, 1995ж. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

KG 2208 «Құрылымдық геология» 

 

ZHGP 7 «Жалпы геологиялық пәндер» модулі  

 

  

 

  

 

  

 

  

31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ГРМПИ -> Кафедра%20ГРМПИ -> силлабусы
syllabus -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
силлабусы -> БАҒдарламасы ( syllabus) Gео 2205 «Геология» пәні Zhkр 6 «Жалпы кәсіптік пәндер» модуль
силлабусы -> Кафедра меңгерушісі Садчиков А. В. 2014 ж

жүктеу 96.98 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет