БАҒдарламасы ( syllabus) і-т 3222 «Интернет-технологиялар» пәні wka 27 «Web-қосымшалар әзірлеу» модуліжүктеу 74.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.04.2017
өлшемі74.67 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ  

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

І-Т 3222 «Интернет-технологиялар» пәні

 

 

WKA 27 «Web-қосымшалар әзірлеу» модулі  

5B060200 «Информатика» мамандығы

 

 

  

Ақпараттық технологиялар факультеті 

 

Ақпараттық технология және қауіпсіздік кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

2013 Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасы  (syllabus) әзірленеді: АТҚ кафедрасының

 

 ғ.т.к. доцент Исағұлов С.Т.  

 

«Ақпараттық  технология  және  қауіпсіздік»  кафедрасының  отырысында талқыланған  

  № _______ хаттама  «____»______________2013ж. 

 

Кафедра меңгерушісі ________ Көккөз М.М.   «____»________2013ж.             

 

  

«Ақпараттық  технологиялар»  факультетінің  оқу-әдістемелік  кеңесімен 

мақұлданған  

№ _______ хаттама «___»______________2013ж.  

 

Төрайымы_________Капжаппарова Д.У.  «___»____________2013ж.  

 

  

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Исағұлов Саят Толеуович 

Ғылыми дәрежесі, лауазымы, қызметі ғ.т.к., доцент  

 

«Ақпараттық  технология    және  қауіпсіздік  »  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  бас корпусында  орналасқан  (Бейбітшілік  бульвары,  56),  429ауд.  аудитория, 

байланыс телефоны 56-75-98 қосымша 1054.  

 

Пәннің еңбек көлемділігі 

 

Пән сипаттамасы 

Пән  таңдау  бойынша  компонент  ретінде  базалық  пәндер  қатарына  кіреді 

және  WEB-қосымшаларды  жобалаудың  әдістерін,  тілдерін  және  құралдарын 

қарастырады.  

 

Пәннің мақсаты 

Пәннің  мақсаты  студенттерге  WEB-қосымшалардың  әдістері,  тілдері  және 

мүмкіндіктері жайлы білім беру.  

 

Пән міндеттері 

WEB-инфрақұрылымын зерттеу, JavaScript, C# тілдерін пайдалану. 

  

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиіс: WEB-қосымшаларды  құру  мен  орындаудадың  ерекшеліктерін  елестете 

білуге; 


– объектіге бағытталған JavaScript тілін; 

– объектіге бағытталған C# тілін білуге;  

– C# тілдерінде құрылымдық және программалаудың объектіге бағытталған 

әдіснама талаптарына сәйкес программа құрастыра алуға;    

– Microsoft Visual Studio 2010 пакетінің сервистік мүмкіндіктерін пайдалана 

алуға. 


– WEB-қосымшалардың клиенттік бөлігін құруға; 

–  WEB-қосымшалардың  серверлік  бөлігін  құрудың  практикалық 

дағдыларын игеруге. 

 

  

С

емес

тр

 

К

ре

дитт

ер с


ан

ы

 

ECTS

  

Сабақ түрі Ж

алп


ы с

аға


тт

ар 


са

ны

 

Б

ақ

ылау т

үрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағаттары-ның саны 

Барлық 


сағаттар 

саны 

дәріс 

практика


лық 

сабақтар 

зертхан

алық 


сабақтар 15 


30 


45 

90 


135 

Курстық 


жұмыстар 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: Информатика 

 

 

Постреквизиттер 

«Интернет-технологиялар» пәнін оқу кезінде алынған білім «Компьютерлік 

желілер» пәндерін игеру кезінде қолданылады:  

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы, (тақырыптар) Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі,сағ. 

дәріс 


практик

алық 


зертхана

лық 


СОӨЖ 

СӨЖ 


Тақырып 1: Жолдар.  

  

 Тақырып 2: Сандар мен күндер.  

  

 Тақырып 3: Массивтер және 

объектілер. 

 

  

Тақырып  4: Айнымалылармен, функциялармен және орындаудың 

реттілігін басқару. 

 

  

Тақырып  5: Браузер мүмкіндіктерін анықтау бойынша. 

  

 Тақырып 6: Терезелерді басқару. 

  

 Тақырып 7: Фреймаларды басқару. 

  

 Тақырып 8: Динамикалық нысандар. 

  

 Тақырып 9: Уақиғалар. 

  

 Тақырып 10: Сайт бойынша навигация 

жүргізу.. 

 

  

Тақырып 11: Стильдер кестесін пайдалану. 

  

 Тақырып 12: Статикалық элементтер 

үшін визуалды эффектілердің 

орындалуы

.

  

  

Тақырып 13: HTML элементтерін жайғастыру нұсқалары

.

  

  

Тақырып 14: Динамикалық құрамның қолданылуы. 

  

 Тақырып 15: DHTML-дың 

тағайындалуы және ерекшеліктері. 

 

  

Тақырып 16: Жолдармен жұмыс.  

  Тақырып 17: Сандармен және 

күндермен жұмыс.  

 

  

Тақырып 18: Массивтермен және объектілермен жұмыс. 

 

  Тақырып 19: Айнымалылармен, 

функциялармен және орындаудың 

реттілігін басқарумен жұмыс. 

 

  Тақырып 20: Браузер мүмкіндіктерін 

анықтау бойынша жұмыс. 

 

  

Тақырып 21: Терезелерді басқару бойынша жұмыс. 

 

  БАРЛЫҒЫ:  

15 


 

30 


45 

45 


 

Зертханалық сабақтар тізімі  

1. Жолдармен жұмыс. 

2. Сандармен және датамен жұмыс. 

3. Массивтермен және объектілермен жұмыс. 

4. Айнымалылармен, функциялармен және орындаудың реттілігін басқарумен 

жұмыс. 


5. Браузер мүмкіндіктерін анықтау бойынша жұмыс. 

6. Терезелерді басқару бойынша жұмыс.  

Курстық жобалар (жұмыстар) тақырыбы 

1. Әлеуметтік желі 

2. Фото-галерея. 

3. Жеке блог. 

4. Интернет-аукцион. 

5. Білімді тестілеудің жүйесі. 

6. Жаңалықтарды және мақалаларды басқару. 

7. Картотека  (мәтіндік материалдар, аудио, видео). 

8. Форум. 

9. Қоғамдық пікірді сұрастыру. 

10.Электронды сауда дүкені. 

11. Жаңалықтарды тарату. 

12. Чат. 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1. Фреймдерді басқару әдістері 

2. Динамикалық формаларды пайдалану. 

3. WEB-қосымшалардағы оқиғалар. 

4. Сайт бойынша навигация жүргізу. 

5. Стильдер кестесін пайдалану. 

6. Статикалық элементтер үшін визуалды эффектілердің орындалуы. 

7. HTML элементтерін жайғастыру нұсқалары. 

8. Динамикалық құрамның қолданылуы. 


9. DHTML-дың тағайындалуы және ерекшеліктері. 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер  (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл  

З.Ж. №1 


Жолдармен 

жұмыс істеу. 

[1,2] 

5 сағат 


Ағымдағы 

2 апта 


З.Ж. №2 


Сандармен және 

күндермен 

жұмыс істеу.  

[1,2] 


5 сағат 

Ағымдағы 

4 апта З.Ж. №3 Екі санның ең 

көп таралған 

бірнеше. 

[1,2] 


5 сағат 

Ағымдағы 

6 апта Тестілік жауап алу 

Теориялық 

білімдері мен 

практикалық 

дағдыларын 

бекіту 


[1,2] 

1  қатынас 

сағаттары 

Аралық 


7 апта 

З.Ж. №4 Толық сандар. 

[1,2] 


5 сағат 

Ағымдағы 

9 апта З.Ж. №5 Жай сандар. 

[1,2] 


5 сағат 

Ағымдағы 

11 апта 

З.Ж. №6 Сомасы 

көрсеткіштер 

көрсетілген 

санына тең. 

[1,2] 

5 сағат 


Ағымдағы 

13 апта 


Тестілік 

жауап алу 

Теориялық 

білімдері мен 

практикалық 

дағдыларын 

бекіту 


[1,2] 

1  қатынас 

сағаттары 

Аралық 


14 апта 

Курстық жұмыс 

Пән 


материалының 

игерілуін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиет тізімі 

2 қатынас 

сағаттары 

Қорытынды  Сессия 

кезінде 


40 

Барлығы   

 

 

  

100 


 

Саясат және процедуралар 

«Интернет-технологиялар»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  ұстануды 

сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу.  

Негізгі әдебиет тізімі 

1. John Resig – Pro JavaScript Teqniques – Apress, 2006. 

2. MSDN – 2010. 

 

Қосымша әдебиет тізімі 

1. Shelly Powers – Learning JavaScripr – Springeronline, 2006. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ  БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

І-Т 3222 «Интернет-технологиялар» пәні

 

 

WKA 27 «Web-қосымшалар әзірлеу» модулі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц. 

Баспаға ______    2015ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ИТБ -> Кафедра%20ИТБ -> 146%20АУД -> 5В060200 ИНФОРМАТИКА -> план 2013
5В060200 ИНФОРМАТИКА -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ИТБ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Inf 1106 «Информатика» пəні gzh 2 Ғылыми-жаратылыстану модулі
план 2013 -> Бекітемін Ғылыми кенес төрағасы
Кафедра%20ИТБ -> Кафедра меңгерушісі Көккөз М. М. 2015 ж
Кафедра%20ИТБ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Inf 1106 «Информатика» пəні gzh 2 Ғылыми-жаратылыстану модулі
Кафедра%20ИТБ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Inf 1107 «Информатика» пəні zhgig 2 Жаратылыстану ғылымы, информатика жəне графика модулі

жүктеу 74.67 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет