Бағдарламасы / бет ф-пр-02 2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасыжүктеу 190.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.03.2017
өлшемі190.35 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

 

 

  

 


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

Құрастырғандар:  аға оқытушы  Қ.Жақыбаева 

аға оқытушы  Н.Әміреев 

э.ғ.д. профессор М.Жұмабаева 

 

  

«Іскерлік  қазақ  тілі»  курсының  типтік  бағдарламасы  (міндетті  компонент  үшін)  

негізіндеЖұмыс  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасы    Білім  және  ғылым  министрлігінің 

07.02.2011  жылғы  №39  бұйрығына  сәйкес  (1-қосымша),  5В090800  –  Бағалаумамандығы  үшін 

құрастырылған.  

  

 

 Жұмыс бағдарламасы Тілдер кафедрасының мәжілісінде қарастырылған 

         № «_____» хаттама__________________2014 ж. 

 

 

Кафедра меңгерушісі:  ______________   Г.Ә.Садыр   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы  

Алғы   сөз 

 

 

Кәсіби  қазақ  тілін    оқыту  үрдісінде  болашақ  маманды  қалыптастыру  үшін  сөйлеуде қолайлы  жағдай  туғызу,  тіл  үйренушілерді  мамандығына  сәйкес  оқыту,  мамандықтарына 

қатысты  лексикалық  минимумды  игерту  қарастырылады.  Кәсіби  қазақ  тілінің  зерттеу  нысаны 

—  сөйлеу  тілі  қалыптасқан  үйренушілердің  қазақша  сөйлеуін,  жазуын,  баяндауын 

мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.  

 

Кәсіби  қазақ  тілі  пәнін  оқыту  практикалық  сабақтар,  ОБСӨЖ  (Студенттің 

оқытушы  басшылығымен  жүргізілетін  жұмысы),  СӨЖ  (Студенттің  өздік  жұмысы) 

арқылы жүзеге асырылады.  

Кәсіби  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты:  коммуникативтік  құзыреттілік  дағдыны қалыптастыру  және  дамыту,  бәсекеге  қабілетті  әрі  құзыреттілігі  жоғары  тұлғаның 

кәсіптік  маңызы  бар  жағдайларда  ғылыми  тілмен  қазақша  ойын  толық  және  анық 

жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. 

 

Кәсіби қазақ тілін оқытудыңміндеттері:  

 қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;  

 қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту; 

 студенттердің  ауызша  және  жазбаша  кәсіби  салада  сөйлеу  тәртібі  мен  мәдениетінің 

деңгейін көтеру; 

 

мамандық  туралы  энциклопедиялық  және  зияткерлік  –  мәдени  мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; 

 студенттердің  диалогтық  және  монологтық  сөйлеуін,  ауызша  және  жазбаша  түрде 

дамыту. 


 

 

Алдыңғы  деректемелер:  мәліметтерді  беруге  дайындығы  болуы;  белгілі  бір 

тақырыпты  талқылауға  деген  өз  қабылдауының  болуы;  тұрмыстық  сөйлеу  жағдаяттарында 

әңгімені  қолдау  және  талқылай  білуі;  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын  білдіре  алуы; 

мәліметтерді  беруге  дайын  болуы;  нұсқау,  кеңес  бере  білу;  мәліметтерді  беруге  дайындығы 

болуы керек. 

 

 Кейінгі  деректемелер:  оқудың  басты  стратегиясын  пайдалану;  мәтіннің  негізгі 

идеясын  түсініп,    қажетті  ақпараттарды  ала  білу;  мамандық  бойынша  ғылыми  баяндама, 

мәлімдеме,  хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша  құра  білу,  таңдаған 

кәсібі бойынша баяндама жасай білу. оқу-кәсіби сала бойынша сәлемдесуді, алғыс білдіруді, 

сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. білуі тиіс. 

 

Пәнді  оқу  барысында  студенттер  бакалаврдың  біліктілік  моделіне  сәйкес  төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек: 

 

Пән  бойынша  үйренген  тілдік  дағдыларды,  лексикаларды  жинақтай  келе,  ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын 

нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан 

орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді 

таңдап алуға дағдыландырады.   

 

Пәндік мамандандырылған: 

Тыңдалым бойынша:   

 берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге 

керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі; __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері бойынша негізгі 

ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс; 

 

іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс; 

Оқылым бойынша: 

-

 

оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі; 

-

 мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан 

толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі; 

-

 

мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі; 

-

 мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; 

-

 хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс; 

Жазылым бойынша: 

 

мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, 

толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс; 

 

ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс; 

 нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары 

жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс. 

Айтылым бойынша: 

 өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. 

 берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі; 

 баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;  

 айтушының  ой-пікіріне  өзінің  тұжырымдарымен  жауап  беріп,  әр  түрлі  сұрақтар  қою 

негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі; 

 

мамандығы  бойынша  жаңалықтармен  бөлісіп,  ол  жайында  өз  көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі; 

 естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс; 

 қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметтері мен оған қажетті тілдік сөз орамдарын, 

сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету; 

 

сөз мәдениетінің негізін ұлттық әдеп пен тілдік этикетті білдіретін шаблондар арқылы игерту; 

  кәсіби  тілде  сөйлеу  мен  жазу  үлгілерін  ресми  кездесулерде,  келіссөздерде, 

пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру; 

 

іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу  дағдыларын қалыптастыру.   

Қазақ  тілі  Қазақстан  Республикасының  «Тілдер  туралы  Заңның»  4-бабында  жазылғандай 

қазақ  тілі  мемлекеттік  тіл  болып  саналғандықтан  мемлекеттік  тілдің  мәртебесін  көтеру 

мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі. 

 

Кәсіби  қазақ  тілінде  берілген  бағдарлық  тақырыптарды  игеру  арқылы  ресми  тілде сөйлеу,  жазу  түрлеріне  машықтандыру,  кәсіби  терминдер  бойынша  ауызша  және  жазбаша 

жұмыстарын сауатты жүргізу ескеріледі.   

 

Сонымен  қатар,  кез  келген  ресми  және  бейресми  жағдайларда  қарым-қатынас  жүргізе алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.  

 

 

 

 

 

 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 р/с 

 

       Тақырып атаулары 

 

Байланыс сағаттары  

 

Оның ішінде Практикалық сабақтар  ОБСӨЖ 

СӨЖ 


1. 

Бағалаудың негізгі ұғымдары 

2. 

Бағалаудың қағидалары және 

бағалауға әсер ететін факторлар 3. 


Бағалау қызметін құқықтық реттеу 4. 


Бағалауда қолданылатын жүйелік 

талдау 
5. 

Бағалаудың негізгі аспаптарына 

шолу және капитализация әдісі 6. 


Уақытқа байланысты ақша құны. 7. 


Бағалау қызметіндегі 

математикалық статистиканың 

әдістері 

1 – аралық бақылау 

8.   Бағалау қызметіндегі 

математикалық әдістерді қолдану 9.   Қаржылық есеп беру мен 

коэффициценттердің талдануы 10.  Қаржыландыру аспаптарын талдау 

11.  Элвудтың ипотекалы-

инвестициялық техникасы 

12.  Бағалаудағы шығындық тәсіл 13  Сатуда тура және салыстырмалы 

талдау тәсілдерін қолдану кезеңдері 14.  Бағалаудағы табыстық тәсіл 

15.  Физикалық- калдық әдісі бойынша 

капитализация әдісі 

 

 Барлығы         90              

45 

15 


30 

2 - аралық бақылау 

Емтихан сессиясы 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы                                 3. Пән  мазмұны 

 

1-тақырып.Бағалаудың негізгі ұғымдары  

1.Бағалаудың анықтамалары. Бағалауда қолданылатын құн ұғымдары.Бағалаудағы 

 құнның қажеттілігі. Нарық жағдайындағы құнның қажеттілігі. Нарық жағдайындағы 

меншік.  

2.Мүліктің 

құнын 


бағалаудағы 

негіздемелер. 

Құн 

түрлері 


(нарықтық, 

инвестициялық,сақтандырушылық, баланстық, арнайы, жойылу т.б.) 

3. Құнның баға мен шығыннан айырмашылығы. Айырбас кезіндегі құн. Пайдалану негізіндегі 

құн. 


4.Көшеде жүру тәртібі 

 

2-тақырып. Бағалаудың қағидалары және бағалауға әсер ететін факторлар  

1. Бағалаудың өз ара байланысты қағидаларының үш тобы (меншік иесінің көзқарасына 

негізделген, меншікті эксплуатациялаумен байланысты, нарық жағдайын анегізделген)  

2. Өндіріс факторлары: жер, капитал, еңбек өміршеңдік циклдар, ұсыныс пен сұраныс заңдары, 

экономикалық өлшем, салым  

3. Бағалау объектісінің орналасуымен байланысты факторлар: білім беру, денсаулық сақтау, 

транспорттық жүйелер, саябақтар мен скверлер, сауда және қоғамдық тамақтану объектілерінің 

болуы.  

4..Бағдаршамның шығу тарихы  

3-тақырып. Бағалау қызметін құқықтық реттеу.  

1.ҚР бағалау қызметін реттеу туралы бойынша заң. Жылжымайтын мүлікті, жылжитын мүлікті, 

зияткерлік меншікті бағалау ережелері  

2.Бағалау бойынша есеп беруді рәсімдеуге қойылатын талаптар. Бағалаушының іс құлықтық 

кодексі. 

3. Базар тынысы  

4-тақырып. Бағалауда қолданылатын жүйелік талдау.  

1.Жүйелік талдау зерттеудің теориялы-қолданбалы бағыты ретінде  

2.Бағалау қызметін жүйелік талдауда қолданылатын ақпараттық технологиялар 

3. Көк базар тарихынан  

5-тақырып. Бағалаудың негізгі аспаптарына шолу және капитализация әдісі  

1.Сатып алу кезеңі. Жалпы ренталық мультипликатор. Табыстың жалпы ставкасы.  

   Өзіндік капиталға жалпы жылдық түсімдер. 

2. Таза ағымдағы құн. Элвул техникасы. Капитализация коэффиценттеріне  шолу. 

3. Электр қуатын үнемдеу 

 

6-тақырып.Уақытқа байланысты ақша құны.  

1. Ақшаның алты қызметі.Бірліктердің жинақталған құны. Күрделі пайыз сұлбасы. Күрделі 

пайыз бойынша есептеу.   

2.  72- жылдың ережесі  және  жинақталу. Дискретті және үздіксіз жинақталу.Реверсияның 

ағымдық құны, оның есептелу формуласы. Аннуитеттің ағымдық және болашақ құны. 

Аванстық аннуитет.   

3. Суды үнемдеу  

7-тақырып. Бағалау қызметіндегі математикалық статистиканың әдістері 

 1. Мәліметтерді статистикалық өңдеу әдістері.Орташа шама әдістері. Ең кіші квадрат әдісі мен 

дисперсиясы. Регрессиялық және корреляциялық талдау.  


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

2. Сызықтық регрессия. Сызықтық емес регрессия. Қосарланған  корреляция әдісі. Бағалауда 

көптік сызықтық регрессиялық әдісті қолдану.   

3.Бұқаралық ақпарат құралдары 

Аралық бақылау. Тіл ұстарту, қайталау 

 

8-тақырып. Бағалау қызметіндегі математикалық әдістердіқолдану.  

1. Бағалауда эконометрикалық әдістерді қолдану. Болжам әдістері.Ауытқу орташасы бойынша 

экстрополяция. Мерзімдік құбылма негізінде болжамдар жасау.  

2. Excel графикалық  құрамы көмегімен болжамдар жасау. Математикалық бағдарламалау 

әдістері.Өндірістік программалауды оптимизациялау. Тәуекелділікті төмендету. 

Шағансыздықты талдау.    

3. Қазақ тіліндегі сайттар 

 

9-тақырып.Қаржылық есеп беру мен коэффициценттердің талдануы. 

1.Бухгалтерлік баланстың тік және көлденең талдануы. Балансты талдау кезінде есептелген 

іскерлік белсенділіктің коэффициценттері.  

2. Есеп беру мәліметтері бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептелген іскерлік 

белсенділіктің  коэффициценттері. Есеп беру мәліметтері бойынша шығындар мен табыстар 

туралы есептелген коэффициценттер. Қаржылық коэффициценттерді талдау.  

3. Сүйікті ісіңіз 

 

10-тақырып. Қаржыландыру аспаптарын талдау. Ипотекалық несие.  

1. Ұдайы ипотекалық несие төлем сомасының есебі. Несиелік тұрақтылық. Несиенің негізгі 

сомасының есебі. Несие мерзімінің есебі. Пайыз ставкасының  есебі.  

2. Несиелік дисконттар және несиені ұзақ мерзімді қайтару. Негізгі соманың фиксирленген 

төлемі бойынша несие, өспелі төлем, кері аннуитет.  

3. Тойыңыз тойға ұлассын 

 

11-тақырып. Элвудтың ипотекалы-инвестициялық техникасы. 

1. Элвуд формуласы. Элвудтың  «С- таблицасын» қолдану.Ипотекалық қарыз бен элвуд 

техникасы.Инвестициялық топ әдісі бойынша элвуд  коэффициценттер есебі. С- факторын 

құрастыру. 

2.Cөз әдебі 

3. Қазақтардың жиі тойлайтын тойы 

 

12-тақырып. Бағалаудағы шығындық тәсіл. Тозуды бағалау. Орынбасу құны.  

1. Шығындар мен құн. Қайта қалпына келтірудің толық құны мен орын басудың толық құны. 

Құрылыстың толық құнын бағалау әдісі.Тура және жанама шығындар. Тозуды бағалау, 

физикалық тозу,функционалды тозу. Экономикалық тозу.  

2. Көшбасының сөйлеу әдебіне қойылатын талаптар  

3. Әр үйге шаттық орнайды 

 

13-тақырып. Сатуда тура және салыстырмалы талдау тәсілдерін қолдану кезеңдері.  

1. Аналогтарды таңдау. Қосарланған сату. Жалпы түзетулер. Салыстыру бірліктері   

Құрылыс жүргізілген учаскелер. Сату бағасы мен табыс қатынасы негізделген жобаларды  

   Бағалау 

2. Жұрт алдында сөйлеу әдебі 

3. Үй салу оңай ма? 

 

 

  

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 14-тақырып. Бағалаудағы табыстық тәсіл.  

1. Бағалаудағы табыстық тәсілге негізделген методология. Бағалаудың ағымды және болашақ 

құнын бағалау. Бағалау объектісінің нарықтық құнын бағалаудағы табыс тәсілінің орны. 

Табысты тура капитализациялау әдісі. Ақша ағымдарын дисконттау әдісі.   

2. Пікірталас мәдениеті 

3.Адам, сен алдымен, өзіңді таны 

 

15-тақырып.Физикалық- калдық әдісі бойынша капитализация әдісі.  

1.Жерді пайдаланудың теориялық негізі. Жер экономикасының  калдық теориясы. 

   Ғимарат үшін калдық теориясы. Жалпы меншік үшін калдық техникасы.   

2. Келіссөзде кездесетін орамдар (оралымдар) 

3. Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба? 

Аралық бақылау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 5 Тақырыптар, СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары  

 

1-тақырып: «Мамандық әлемінде» тақырыбында топтық жұмыс(1-7 апта аралығында) 

 

2-тақырып.  «EXPO-2017:  Қазақстанның  инновациялық  дамуының  жаңа  мүмкіндіктері» 

тақырыбында топтық жұмыс жұмыс (8-14 апта аралығында) 

 

СӨЖ жұмысының әдістемелік нұсқауы 

1. Журнал толығымен қазақ тілінде дайындалуы тиіс. 

2.  Журналға  атау,  таңба  ойластырып,  оған  журналдың  бірініші  бетіне  бас  редактордың 

мақаласы  ретінде  негіздеме  жасау.  Журналдың  атауы,  таңбасы  мамандыққа  қатысты  қазақ 

тілінде болғаны жөн. Ол ерекше заманға сай, тартымды болуы керек. 

3.  Журналдың  ішінде  редакциялық  алқаның  құрамы  көрсетілуі  керек.  Редакция  мүшелерінің 

суреттері  (редактор,  журналистер,  фототілші,  корректор  т.б),  лауазымдары,  атақ  дәрежесі, 

журналдың  нөмірі,  мазмұны,  бағасы,  таралымы,  шыққан  баспасы,  қаласы,  байланыс 

мәліметтері салынуы керек.    

4. Журнал сыртқы мұқабасын қоспағанда кем дегенде 12 беттен тұруы керек. 

5. Журналдың әрбір беті қызықты, мазмұнды, кәсіби-танымдық материалдардан, ақпараттардан, 

сұхбаттардан,  студенттік  өмір  оқиғаларын  баяндайтын  мәліметтерден,  суреттерден, 

жарнамалардан құралады.  

6.  Мақалалар  топ  мүшелерінің  атынан  дайындалып,  ұсынылады.  Таңдап  алған  проблемаларға 

қатысты бірнеше мақалаларды оқып, өзіндік көзқарасты, пікірді өз мәтініңе айналдыру қажет. 

7.  Әрбір  мақала  өте  ұзақ  емес,  өзекті,  тың,  болашақ  мамандар  үшін  пайдалы,  бүгінгі  таңдағы 

күрделі, даулы тақырыптарды қозғауы тиіс. 

8. Журнал бетінде қолданылған кәсіби сөздер мен терминдердің, сөз орамдарының глоссарийі 

берілсе. 

9. Сондай-ақ жалпы қаржы саласына қатысты қазақы ұғымдардың түсініктемесі,  мақал-мәтел, 

нақыл сөздер, жұмбақтар, күлкілі оқиғалар да іріктеліп салынуы тиіс.  

10.  Журнал  бетінде  қазақ  тіліндегі  жарнамалар,  бос  жұмыс  орындарына  хабарландырулар 

беруге болады. 

11.  Журналдың  бір  беті  студент  шығармашылығына  берілсе,  мүмкіндігінше  университет 

«жұлдызын» ашып, оның суреті, шығармашылығы, қысқаша өмірбаяны салынуы тиіс. 

12. Журнал бетіндегі суреттер студенттердің төл туындылары болуы тиіс. 

13. Журнал бетіндегі ақпараттар стильдік, грамматикалық жағынан сауатты болуы тиіс. 

14.  Университет  өміріндегі  жаңалықтар,  шешімі  табылмай  отырған  мейлінше  күрделі  мәселе 

бойынша кейбір мамандардан алынған сұхбаттар беруге болады. 

15.Жұмыс  істеп  жүрген  университет  түлегінен  сұхбат  алып,  болашақ  мамандарға  кеңестер 

беруге болады. 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар 

 

№ 

Тақырыптар   

Сөйлесім тапсырмалары 

Пайдаланылатын 

әдебиеттер  

1.

  Көшеде жүру тәртібі 

Сұрақтарға  жауап  беріңіз. 

Микродиалогті 

толықтыру. 

Сұхбатты  рөлдерге  бөліп  оқу. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер.  

2.

  Бағдаршамның 

шығу 


тарихы  

Сұрақтарға  жауап  беріңіз. 

Суретке  қарап  әңгіме  құрау. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 7-10 беттер. 

3.

  Базар тынысы 

Базарда 


сауда 

жүргізу. 

Жағдаяттық 

тапсырма 

бойынша жұмыс.  

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге 

арналған 

оқу-

әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 11-14 беттер. 

4.

 

 Көк базар тарихынан Диалогтен  базардағы  саудаға 

қатысты  сөздер  мен  сөз 

тіркестрімен жұмыс. Дөңгелек 

үстел. 


Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер. 

5.

  Электр қуатын үнемдеу 

Тақырыпқа 

қатысты 

сөздермен  жұмыс.  Диалогті 

монологке 

айналдыру. 

Арнайы 

сұхбат 


жүргізу. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 14-17 беттер. 

6.

 

 Суды үнемдеу Тірек 

сөздермен 

жұмыс. 

Берілген  сұрақтармен  жұмыс. Пікірталас. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге 

арналған 

оқу-

әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 22-24 беттер. 

7.

 

 Бұқаралық ақпарат 

құралдары 

Диалогпен 

жұмыс. 


Микродиалогті 

толықтыру. 

Мақала, 

публицистикалық 

очерк,сыни  мақала,  Аудио 

материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 25-28 беттер. 

8.

  Қазақ тіліндегі сайттар 

Аудио  материалмен  жұмыс. 

Диалог  бойынша  сұрақтармен 

жұмыс. Бейнематериал 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 28-31 беттер. 

9.

  Сүйікті ісіңіз 

Диалогті 

монологке 

айналдырыңыз. 

Диалогті 

рөлдерге  бөліп  оқу.    Аудио,  

материалмен, 

радио 


бағдарламасымен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге 

арналған 

оқу-

әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 39-45 беттер. 

 10. 

Тойыңыз тойға ұлассын Диалогті  рөлдерге  бөліп  оқу. 

Микродиалогті 

сұрақтармен 

толықтыру. 

Диалогті 

толықтыру.  Сурет,  фотосурет, 

пейзаж, 

портрет. 

Аудио 

материалмен жұмыс. Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

Астана, 2010 жыл. 53-55 беттер. 

11. 


Қазақтардың 

жиі 


тойлайтын тойы  

Тақырып бойынша сөздер мен 

сөз 

тіркестерімен жұмыс. 

Сұрақтарды  мәтін  мазмұнына 

сәйкес  орналастыру.  Аудио 

материалмен 

жұмыс. 

Сауалнама.  Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 56-58 беттер. 

12. 


Әр үйге шаттық орнайды   Полилогті рөлдерге бөліп оқу. 

Диалог  бойынша  сұрақтарға 

жауап  беру.  Микродиалогті 

сұрақтармен 

толықтыру. 

Аудио материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 59-58 беттер. 

13. 


Үй салу оңай ма? 

Полилог  бойынша  сұрақтарға 

жауап  беру.  Берілген  сөздер 

мен  сөз  тіркестерімен  жұмыс. 

Сауалнама. 

Аудио 


материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге 

арналған 

оқу-

әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 64-67 беттер. 

14. 

Адам, 


сен 

алдымен, 

өзіңді таны 

Диалогті  рөлдерге  бөліп  оқу. 

Диалог  бойынша  сұрақтарға 

жауап 


беру. 

Полилогті 

рөлдерге  бөліп  оқу.  Аудио 

материалмен жұмыс. 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 

үйренуге 

арналған 

оқу-


әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу 

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 68-72 беттер. 

15. 


Компьютерсіз 

өмірді 


елестете аласыз ба? 

Полилог  бойынша  сұрақтарға 

жауап беру. Диалогті рөлдерге 

бөліп  оқу.  Микродиалогті 

сұрақтармен 

толықтыру.Мақаладан 

проблеманы  анықтау.  Аудио 

Н.Құрман, 

Н.Тойбазарова, 

Б.Құрманова, 

К.Көпеш, 

Г.Нышанова  Сұхбат.  Қазақ  тілін 

коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге 

арналған 

оқу-

әдістемелік  кешен.  2-негізгі  оқу __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

материалмен жұмыс.  

құралы.  Тіл  дамыту  –  В1,  В2.  –

Астана, 2010 жыл. 72-74 беттер. 

 

 Негізгі және қосымша әдебиетер 

Негізгі әдебиеттер: 

1.Қ.А.Жақыбаева., Г.Ш.Акимбекова. «Қазақ тілі» оқу құралы  (жоғары деңгей). Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы Экономика, Алматы 2012 

2. Ш.Бағиева. Іскери қазақ тілі. Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. Алматы, 2012 

3. С.Иманқұлова, Н.Егізбаева, Ғ.Иманалиева «Қазақ тілі». Оқу құралы. Алматы, 2008ж. 

. З.Күзекова. Қазақ тілінің практикалық курсы (гуманит.) Алматы, «Ғылым», 2009ж. 

5.Қазақ тілі кешені. Ф.Оразбаеваның жетекшілігімен,Алматы, 2009ж. 

З. Күзекова, Р. Әбдіқұлова. Қазақ тілі. Жоғары оқу орындарының орыс бөлімдерінде тілді 

оқытып үйретудің екінші кезеңіне арналған оқулық. Алматы, «Раритет», 2011ж.  

www.til.gove.kz (қазақ тілін жеделдетіп оқытуға арналған мультимедиалық кешен).                 − 

Астана, 2010. 

7.Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін 

коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер. 

 

Қосымша әдебиеттер: 

1. Ж.М. Аяпова. М. Арынов. Іскер адамның орысша-қазақша экономикалық сөздігі. Алматы. 

2002 ж. 

2.  Г. Камешова. Қазақ тілі. Іскери қарым-қатынас үшін, Алматы, 2009ж. 

4. З.Күзекова. Қазақ тілінің практикалық курсы (гуманит.) Алматы, «Раритет», 2011ж. 

5.  З.Күзекова. Қазақ тілінің практикалық курсы. Экон. фак .студ. арн. Практикалық курс, 

Алматы, 2009ж. 

6.  Ғ.Ә.Байтілеуова., Ш.С.Сұлтанова. Іскерлік қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2009ж. 

7. Қ.А.Жақыбаева, Ш.М.Бағиева. Қазақ тілі. Жалғастырушы деңгей. «Ұлытау» мәдени-

лингвистикалық жобасының тыңдаушыларына арналған оқу құралы. Алматы, 2011ж. 

8. А.Салқынбай, Ж.Иманасова. Қазақ тілі. Алматы, 2007ж. 

9. Г.Қ. Рысбаева. Қазақ тілі (грамматикалық анықтағыш), Алматы, 2000ж. 

10. 

http://www.nur.kz/ 

11. 


http://www.google.kz/

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 1-аралық бақылауға жұмысына арналған сұрақтар 

1.Бағалау дегеніміз не? 

2. Бағалаудың қандай түрлері бар? 

3. Бағалауда құн не үшін қажет? 

4. Құн дегенімз не? 

5. Құнның қандай түрлері бар? 

6. Мүліктің құнын қалай бағалайды? 

7. Нарық жағдайындағы меншіктің жай-күйі қалай? 

8. Өндіріс факторлары дегеніміз не? Оған не жатады? 

9. Құнның баға мен шығыннан айырмашылығы неде? 

10. Бағалау объектісінің орналасуымен байланысты факторларды атаңыз. 

11. Бағалау бойынша есеп беруді рәсімдеуге қойылатын талаптарды атаңыз. 

12. Ақша ағымдарын дисконттау әдісітуралы не білесіз? 

13. ҚР бағалау қызметін реттеу туралы бойынша заң.  

14. Жылжымайтын мүлікті, жылжитын мүлікті, зияткерлік меншікті бағалау ережелері   

15. Бағалау бойынша есеп беруді рәсімдеуге қойылатын талаптар. 

16.  Бағалаушының іс құлықтық кодексін атаңыз. 

17.Жүйелік талдау зерттеудің теориялы-қолданбалы бағыты ретінде қалай  

      қолданылады? 

18. Бағалау қызметін жүйелік талдауда қолданылатын ақпараттық технологияларды 

      атаңыз. 

19. Жалпы ренталық мультипликатор туралы не білесіз? 

20. Өзіндік капиталға жалпы жылдық түсімдер қайдан түседі? 

 

Сөйлесім сұрақтары: 

1.Көше тәртібін бұзған жолаушыны көрсеңіз қандай ескерту жасар едіңіз? 

2.Көше тәртібін өрескел бұзған жүргізушіні байқасаңыз қандаай шара қолданасыз? 

3. Алғашқы бағдаршам қалай пайда болған? Оны ойлап тапқан кім? 

4. Түрлі-түсті бағдаршамдар қашан пайда болды? 

5. Базардың «көк базар аталуының себебі не? 

6. Көк базар тарихы туралы не білесіз? 

7. Базарға көк-сөк сатып алуға бардыңыз. Диалог құрастырыңыз.  

8.  Электр қуатын қалай ұнемдеуге болады? Ақыл-кеңесіңізді беріңіз. 

9. Күннен алынатын электр қуатының пайдасы туралы не айтасыз? 

10. Әлемдік электр көзін үнемдеуге қосар үлесіңіз турал ыайтып берсеңіз. 

11.  Судың адамға берер пайдасы туралы не айтасыз? 

12. Әлемдік су көздері туралы не білесіз? 

13. БҰҰ азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымдарының болжамы туралы не білесіз? 

14. Қазақша БАҚ туралы не білесіз? 

15. Қазақша газеттен оқыған қызық әңгімеңіз туралы айтып беріңізші... 

16. Қазақша сайтттардың мазмұндылығы,сауаттылығы туралы пікір қосыңыз. 

17. Қазақша сайттардың қызықтылығы, тартымдылығы туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. 

18. Бала тәрбиесіне қай жастан көңіл бөлген жөн? 

19. Баланы тәрбиелеудегі ата-ананың, қоғамның, ортаның әсері мен рөлі қандай? 

20. Әдепті адам деп қандай адамды айтар едіңіз? Жастар арасындағы  адамгершілік  

      қарым- қатынас жайлы  не айтасыз? 

21. Қазақтар адам жасын қалай бөлген? 

22. Өзіңіздің сүйікті ісіңіз туралы айтсаңыз. 

23. Адам сүйікті ісімен айналысса, көптеген жетістікке жетеді дегенге қосарыңыз... 

24. Болашақтағы жоспарыңыз туралы айтып берсеңіз. 

25. Болашақтың формуласын жасай аласыз ба?  

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 2-аралық бақылау жұмысына арналған сұрақтар 

1.Бағалауда эконометрикалық әдістерді қалай қолданады? 

2.Болжам әдістері турал не білесіз? 

2. Excel графикалық  құрамы көмегімен болжамдарды қалай жасайды?  

3.Математикалық бағдарламалау әдістерін атаңыз. 

4.  Өндірістік программалауды оптимизациялау қалай жүзеге асырылады? 

5. Бухгалтерлік баланстың тік және көлденең қалай талданады? 

6.Тәуекелділікті қалай төмендетуге болады?  

7.Есеп беру мәліметтері бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептелген іскерлік 

белсенділіктің  коэффициценттері қалай жүзеге асырылады?  

8.Есеп беру мәліметтері бойынша шығындар мен табыстар туралы есептелген коэффициценттер 

қалай қойылады? 

9. Қаржылық коэффициценттер дегеніміз не?  

10. Ұдайы ипотекалық несие төлем сомасының есебі қалай жүргізіледі? 

11. Несиелік тұрақтылық дегеніміз не? 

12. Несиенің негізгі сомасының есебі қалай жүргізіледі? 

12. Несие мерзімінің есебі қалай анықталады? 

13. Пайыз ставкасының  есебіқалай жүргізіледі? 

14. Несиелік дисконттар және несиені ұзақ мерзімді қайтару қалай белгіленеді? 

15. Элвуд формуласы туралы не білесіз?  

16.Элвудтың  «С- таблицасын» қалай  қолдануға болады? 

17. Шығындар мен құн қалай есептеледі және белгіленеді? 

18.Тура және жанама шығындар дегеніміз не? 

19. Бағалаудағы табыстық тәсілге негізделген методология. 

20. Бағалаудың ағымды және болашақ құны қалай бағаланады? 

21. Бағалау объектісінің нарықтық құнын бағалаудағы табыс тәсілінің орны туралы не  

білесіз? 

22. Табысты тура капитализациялау әдісі туралы айтыңыз. 

23.Ақша ағымдарын дисконттау әдісі туралы не білесіз? 

24..Жерді пайдаланудың теориялық негізі туралы не білесіз? 

25. Жер экономикасының  калдық теориясы туралы не айта аласыз? 

 

Сөйлесім сұрақтары: 

1. Қазақша ай таттарының шығуы туралы не білесіз? 

2. Григориан күнтізбесі туралы естігеніңіз бар ма? 

3. Туған күніңізді қалай тойлайсыз? 

4. Сіздің отбасыңыздағы жиі тойланатын той туралы әңгімелеңіз. 

5. Қазақтардың жиі тойлайтын тойы туралы не айтасыз? 

6. Қазақстандықтардың жиі тойлайтын тойы және қалай тойлайды? 

7. Әр үйдегі ынтымақ, шаттықты қалай орнатуға болады? 

8. Сіз отбасыңыздың бақытты болуы үшін не істер едіңіз... 

9. Адам алдымен өзін қалай таныта алуы керек? Қай жағынан өзін таныту керек? 

10. Қазіргі қоғамдағы адамды дәрежесіне,атақ-даңқына, байлығына қарай бағалауға қосар 

     ойыңыз...  

11. Білімді ұрпақ – келешектің негізі» дегенге қосар ойыңыз... 

12. «Келешектің негізі – білімде» деген пікірге не айтар едіңіз? 

13. «Туған жерді шын мәнінде құрметтей аламыз ба? деген ойға қосар пікіріңіз. 

14. «Әнші құм - табиғат ескерткіші» туралы естідіңіз бе? 

15. Қазақстндық ғылым және ғалымдар туралы не білесіз? 

16. Қазақстан ғарышы туралы білетініңізді ортаға салыңыз. 

17. «Болашақ» бағдарламасының мақсаты мен міндеттері туралы қосар ойыңыз. 

18. Айтыс өнерінің ерекшеліктері туралы әңгімелеңіз. __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

19. Қазақтың күй өнері туралы не білесіз? 

20. Компътердің пайдасы мен зияны тура қосар ойыңыз.  

Емтиханға арналған сұрақтар 

1.Бағалау дегеніміз не? Бағалаудың қандай түрлері бар? Бағалауда құн не үшін қажет? 

2. Құн дегенімз не? Құнның қандай түрлері бар? Мүліктің құнын қалай бағалайды? 

3. Нарық жағдайындағы меншіктің жай-күйі қалай? 

4. Өндіріс факторлары дегеніміз не? Оған не жатады? 

5. Құнның баға мен шығыннан айырмашылығы неде? 

6. Бағалау объектісінің орналасуымен байланысты факторларды атаңыз. 

7. Бағалау бойынша есеп беруді рәсімдеуге қойылатын талаптарды атаңыз. 

8. Ақша ағымдарын дисконттау әдісітуралы не білесіз? 

9. ҚР бағалау қызметін реттеу туралы бойынша заң.  

10. Жылжымайтын мүлікті, жылжитын мүлікті, зияткерлік меншікті бағалау ережелері   

11. Бағалау бойынша есеп беруді рәсімдеуге қойылатын талаптар. 

12.  Бағалаушының іс құлықтық кодексін атаңыз. 

13.Жүйелік талдау зерттеудің теориялы-қолданбалы бағыты ретінде қалай  

      қолданылады? 

14. Бағалау қызметін жүйелік талдауда қолданылатын ақпараттық технологияларды 

      атаңыз. 

15. Жалпы ренталық мультипликатор туралы не білесіз? 

16. Өзіндік капиталға жалпы жылдық түсімдер қайдан түседі? 

17.Бағалауда эконометрикалық әдістерді қалай қолданады? 

18.Болжам әдістері турал не білесіз? 

19. Excel графикалық  құрамы көмегімен болжамдарды қалай жасайды?  

20.Математикалық бағдарламалау әдістерін атаңыз. 

21. Өндірістік программалауды оптимизациялау қалай жүзеге асырылады? 

22.Тәуекелділікті қалай төмендетуге болады?  

23..Бухгалтерлік баланс тік және көлденең  қалай талданады? 

24. Есеп беру мәліметтері бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептелген 

іскерлік белсенділіктің  коэффициценттері қалай жүзеге асырылады? 

25.Есеп беру мәліметтері бойынша шығындар мен табыстар туралы есептелген  

   коэффициценттер қалай қойылады? 

26. Қаржылық коэффициценттер дегеніміз не?  

27. Ұдайы ипотекалық несие төлем сомасының есебі қалай жүргізіледі? 

28.Несиелік тұрақтылық дегеніміз не? 

29. Несиенің негізгі сомасының есебі қалай жүргізіледі? 

30.  Несие мерзімінің есебі қалай анықталады? 

31. Пайыз ставкасының  есебіқалай жүргізіледі? 

32. Несиелік дисконттар және несиені ұзақ мерзімді қайтару қалай белгіленеді? 

33. Элвуд формуласы туралы не білесіз? 

34. Элвудтың  «С- таблицасын» қалай  қолдануға болады? 

35. Шығындар мен құн қалай есептеледі және белгіленеді? 

36.Тура және жанама шығындар дегеніміз не?  

37. Бағалаудағы табыстық тәсілге негізделген методология.  

38.Бағалаудың ағымды және болашақ құны қалай бағаланады?  

39.Бағалау объектісінің нарықтық құнын бағалаудағы табыс тәсілінің орны туралы не 

 білесіз? 

40. Табысты тура капитализациялау әдісі туралы айтыңыз.  

41. Ақша ағымдарын дисконттау әдісі. Туралы не білесіз? 

42.Жерді пайдаланудың теориялық негізі туралы не білесіз? 

43. Жер экономикасының   калдық теориясы туралы не айта аласыз?  


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы Емтиханға арналған сөйлесім сұрақтары 

 

1.Көше тәртібін бұзған жолаушыны көрсеңіз қандай ескерту жасар едіңіз? 

2.Көше тәртібін өрескел бұзған жүргізушіні байқасаңыз қандаай шара қолданасыз? 

3. Алғашқы бағдаршам қалай пайда болған? Оны ойлап тапқан кім? 

4. Түрлі-түсті бағдаршамдар қашан пайда болды? 

5. Базардың «көк базар аталуының себебі не? 

6. Көк базар тарихы туралы не білесіз? 

7. Базарға көк-сөк сатып алуға бардыңыз. Диалог құрастырыңыз.  

8.  Электр қуатын қалай ұнемдеуге болады? Ақыл-кеңесіңізді беріңіз. 

9. Күннен алынатын электр қуатының пайдасы туралы не айтасыз? 

10. Әлемдік электр көзін үнемдеуге қосар үлесіңіз турал ыайтып берсеңіз. 

11.  Судың адамға берер пайдасы туралы не айтасыз? 

12. Әлемдік су көздері туралы не білесіз? 

13. БҰҰ азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымдарының болжамы туралы не білесіз? 

14. Қазақша БАҚ туралы не білесіз? 

15. Қазақша газеттен оқыған қызық әңгімеңіз туралы айтып беріңізші... 

16. Қазақша сайтттардың мазмұндылығы,сауаттылығы туралы пікір қосыңыз. 

17. Қазақша сайттардың қызықтылығы, тартымдылығы туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. 

18. Бала тәрбиесіне қай жастан көңіл бөлген жөн? 

19. Баланы тәрбиелеудегі ата-ананың, қоғамның, ортаның әсері мен рөлі қандай? 

20. Әдепті адам деп қандай адамды айтар едіңіз? Жастар арасындағы  адамгершілік  

      қарым- қатынас жайлы  не айтасыз? 

21. Қазақтар адам жасын қалай бөлген? 

22. Өзіңіздің сүйікті ісіңіз туралы айтсаңыз. 

23. Қазақша ай таттарының шығуы туралы не білесіз? 

24. Григориан күнтізбесі туралы естігеніңіз бар ма? 

25. Туған күніңізді қалай тойлайсыз? 

26. Сіздің отбасыңыздағы жиі тойланатын той туралы әңгімелеңіз. 

27. Қазақтардың жиі тойлайтын тойы туралы не айтасыз? 

28. Қазақстандықтардың жиі тойлайтын тойы және қалай тойлайды? 

29. Әр үйдегі ынтымақ, шаттықты қалай орнатуға болады? 

30. Сіз отбасыңыздың бақытты болуы үшін не істер едіңіз... 

31. Адам алдымен өзін қалай таныта алуы керек? Қай жағынан өзін таныту керек? 

32. Қазіргі қоғамдағы адамды дәрежесіне,атақ-даңқына, байлығына қарай бағалауға қосар 

     ойыңыз...  

33. Білімді ұрпақ – келешектің негізі» дегенге қосар ойыңыз... 

34. «Келешектің негізі – білімде» деген пікірге не айтар едіңіз? 

35. «Туған жерді шын мәнінде құрметтей аламыз ба? деген ойға қосар пікіріңіз. 

36. «Әнші құм - табиғат ескерткіші» туралы естідіңіз бе? 

37. Қазақстндық ғылым және ғалымдар туралы не білесіз? 

38. Қазақстан ғарышы туралы білетініңізді ортаға салыңыз. 

39. «Болашақ» бағдарламасының мақсаты мен міндеттері туралы қосар ойыңыз. 

40. Айтыс өнерінің ерекшеліктері туралы әңгімелеңіз. 

41. Қазақтың күй өнері туралы не білесіз? 

42. Компътердің пайдасы мен зияны тура қосар ойыңыз. 

 

 Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова

жүктеу 190.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет