БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехния


В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгейжүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет38/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   46

 

В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Құс өсіру шаруашылығындағы 

профилактикалық шараларды өткізу 

1.1. Құс қораларды залалсыздандыру, дезинсекциялау, дератизациялау әдістерін 

және тәсілдерін білу 

1.2. Құс қораларда профилактикалық шараларды өткізу дағдыларының болуы 

1.3. Құстарды топтық вакциналауды ұйымдастыра және өткізе білу  

2. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-

профилактикалық шаралардың 

сұлбаларын жасау 

2.1. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-профилактикалық шаралардың 

сұлбаларын жасау әдістемесін білу 

2.2. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-профилактикалық шаралардың 

жасалған сұлбаларын тәжірибеде қолдана білу 

3. Саңғырықты қайта өңдеу 

технологиясын және құс өліктерін 

пайдаға асыру тәсілдерін білу 

3.1. Саңғырықты қайта өңдеу технологиясын білу 

3.2. Саңғырықты қайта өңдеудің жаңа технологияларын іздеу және ескіні 

жетілдіру 

3.3. Профилакикалық шаралар жүйесінде құс өліктерін пайдаға асырудың 

маңызы туралы түсініктің болуы С.1 Модулінің технологиялық картасы «Құстар өнімділігінің есебін жүргізуы» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 140 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Ауыл шаруашылығы 

құсының 


өнімділігі 

Ауыл 


шаруашылығы 

құсының 


өнімділігінің 

түрлерін білу 

Ауыл шаруашылығы 

құсының өнімділігі 

 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар

- зертханалық 

жұмыстар

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары:. 

Жұмыртқа өнімділігі 

Жұмыртқа жасалу 

үдерісін және 

жұмыртқа 

құрылысын білу. 

Жұмыртқа сапасын 

бағалай білу 

Жұмыртқа жасалу 

үдерісі. Жұмыртқа 

құрылысы. Жұмыртқа 

сапасын және 

жұмыртқалағыштықты 

бағалау әдістері. 

Жұмыртқа құрылысын 

зерделеу 

Ет өнімділігі Құстардың жеке 

тұқымдарының ет 

өнімділігін білу 

Құс жасу. Дене 

бітімінің ет формалары. 

Құстың еттік сапасы  

Құстың еттік сапасын 

анықтау 


Қауырсын-

мамық шикізаты 

Қауырсынның және 

мамықтың сапасын 

бағалай білу 

Қауырсындану 

жылдамдығы және 

қауырсындану түсі.  

Қауырсынның және 

мамықтың сапасын 

бағалау 


Қауырсынның және 

мамықтың сапасын 

бағалауды өткізу 


Құс өсіру 

шаруашылығын

ың жанама өнімі 

Құс өсіру 

шаруашылығының 

жанама өнімін өңдеу 

технологиясын білу 

Союдың, 

инкубацияның, 

құстарды және 

жұмыртқаларды 

өңдеудің қалдықтары – 

жануар текті азықтар 

өндірісіне арналған 

шикізат ретінду 

Құс өсіру 

шаруашылығының 

жанама өнімінен құрғақ 

жануар текті азықтарды 

алу технологиясымен 

танысу 


Кочиш И.И., Петраш 

М.Г., Смирнов С.Б. Құс 

шаруашылығы , М.: 

КолоС, 2004 -  407 б. 

А.П. Калашников, О.К. 

Смирнов, Н.И. 

Стрекозов и др.; 

Справочник зоотехника 

- М.: Агропромиздат, 

1986. - 479 б. 

Құс саңғырығы Құс саңғырығын 

қайта өңдеу 

технологиясын білу 

Құс саңғырығы жоғары 

байытылған және тез 

әсер еткізетін 

тыңайтқыш ретінде 

Құс саңғырығын 

пайдалану тәсілдерімен 

танысу 


 

 С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Қызметкерлер тобын басқару және 

олардың технологиялық үдерістің нақты 

аумағында жасаған әрекеттерінің 

нәтижелеріне жауапты болу. Еңбек 

қорларын үлестіру, жұмыс барысын 

бақылай отырып, нақты және нәтижелі 

нұсқаулар беру. Алдын ала жасақталған 

жоспарлармен, сапа нормаларымен, 

жұмыстарды орындау кестелерімен және 

қаржылық сметаға сәйкес жоспармен 

салыстырып жұмыс барысын бақылау. 

Қызметкерлердің нақты тапсырмаларды 

Шешу жолдарының әралуандығын 

және оның ішінен таңдауды көздейтін 

практикалық мәселелерді шешу. 

Топтық жұмыс шеңберінде 

стратегиялық жоспарлау, жұмысты 

бағалау, жағдайды талдау, өзін-өзі 

талдау, шешім қабылдау және оларды 

жүзеге асыруға жағдай жасау, 

қызметті бақылау және реттеу 

барысында практикалық және 

танымдық дағдыларды қолдану. 

Кәсіби  (практикалық  және  теоретикалық) 

білім  мен  практикалық  тәжірибе  (немесе 

кәсіби 

салада 


практикалық 

және 


теоретикалық  білімдердің  кең  ауқымы). 

Кәсіби 


қызмет 

шеңберінде 

жүйелі 

талдаудың  әдіснамасы  және  кәсіби жағдайларды 

жобалау, 

басқару 

шешімдерді  қабылдау  әдістері,  еңбек 

қорларын 

басқару, 

нәтижелерді 

стратегиялық  жоспарлау  жағынан  жан-

жақты білімдерге ие болу. 


орындау барысында олардың техникалық 

даярлығына, денсаулығы мен 

қауіпсіздігіне, қауіпсіздік техникасын, 

гигиеналық нормаларды, қоршаған ортаны 

қорғау талаптарын сақтауына толық 

көлемде жауапы болады. Нәтижеге жетуге 

қажет болғанда балама жоспарларды басқа 

өндірістік бөлімдермен үйлестіре отырып 

қолданады. Ұйымның стратегиясы, 

саясаты, мақсаттары шеңберінде еңбек 

және оқу үдерістерін өз бетінше басқару 

және бақылау, сондай ақ мәселелерді 

талқылау, қорытындыларды дәлелдеу 

және ақпаратты сауатты пайдалану 

қабілеті. Қорытындыларды дәлелдей 

отырып, еңбек қызметінің үдерісін басқару 

және бақылау. Кәсіби қызметтің 

процедураларын құжаттандыру және 

тұтынушының, тапсырушының және 

мүдделі тараптардың компания үшін 

құндылығын назарға ала отырып, алдын 

ала бекітілген санаттарға, нормаларға 

сәйкес нәтижелерді бағалайды. Ықтимал 

келіспеушіліктер мен құн шығындарын 

назарға ала отырып, жоғары тұрған 

басшылыққа өндірістік мәліметтерді 

тапсыру және түсіндіру. 

Оларды кәсіби қызмет шеңберінде 

есепке алады және құжаттайды. 

Теоретикалық 

және 

практикалық білімдерді  қолдана  отырып,  кәсіби 

мәселелерді 

шешудің 

әртүрлі 


нұсқалары,  оның  ішінде  балама 

нұсқаларын өз бетінше әзірлеуде және 

ұсынуда  шығармашылық  тәсілдеме 

(немесе  қабілет  және  дағды)  қолдану. 

Өндірістік үдерісте, жұмыс үдерісі мен 

сапасына,  шығындарды  бюджеттеуге, 

құжаттар  мен  бухгалтерлік  есеп 

жүргізуде 

басқару 

жоспарларына 

әртүрлі 

шешімдердің 

балама 

нұсқаларын әзірлеу және ұсыну. Ағымдағы  және  қорытынды  бақылау. 

Қорларды мұқият жоспарлау, бақылау, 

сапаны  бағалау  және  тексеру  арқылы 

болжамданған  нәтижелерге  жету. 

Бекітілген нормалардан ауытқу кезінде 

шешім қабылдау; өзгерістерді басқару, 

мәселелерді  шешу  және  балама 

шешімдерді 

табу 

мақсатында жұмысты    қайта  ұйымдастыра  алу 

қабілеті. 

Кәсіби  мәселелерді  шешуге  қажеті 

ақпаратты 

өз 

бетінше 


іздену. 

Жоспарлаудың  негізгі  кезеңдерін  және 

жоспарларды 

жұмыс 


барысына 

айналдыруды назарға ала отырып бірқатар 

тапсырмаларды жобалау. 

 


С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Ауыл шаруашылығы құсының 

өнімділігінің түрлерін білу 

1.1.  Жұмыртқа және ет өнімділігінің көрсеткіштерін білу 

1.2. Жұмыртқа жасау үдерісі туралы түсініктің болуы  

1.3. Құстың дене бітімінің ет формаларын білу 

1.4. Жұмыртқа сапасын бағалауды өткізу 

1.5. Құс етінің сапасын анықтау 

1.6. Қауырсынның және мамықтың сапасын бағалауды өткізу 

2. Құс өсіру шаруашылығының жанама 

өнімін өңдеу технологиясын білу 

2.1. Құс өсіру шаруашылығының жанама өніміне не жататынын білу 

2.2. Құс өсіру шаруашылығының жанама өнімін өңдеу технологиясы туралы 

түсініктің болуы 

2.3.  Құс саңғырығын өңдеу әдістері мен тәсілдерін және қолдану аясын білу 

 

D.1 Модулінің технологиялық картасы «Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету » 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 156 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Жұмыртқа инкубациясын 

механикаландыру 

Инкубаторларды 

техникалық күту 

ережелерін білу 

Жұмыртқа 

инкубациясына 

арналған жабдық 

Жұмыртқа 

инкубациясына 

арналған жабдықтарға 

техникалық қызмет 

көрсету   

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

Құсты еден үстілік ұстаудың 

технологиялық 

Құсты еден үстілік 

ұстауға арналған 

жабдықты 

Құсты еден үстілік 

ұстауға арналған 

жабдық 


Құсты еден үстілік 

ұстауға арналған 

жабдықтарға 


үдерісін 

механикаландыру 

техникалық күту 

ережелерін білу 

техникалық қызмет 

көрсету   

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Ковалёв Ю.Н. 

Технология и 

механизация мал 

өсірушіства. – М.:  

Академия, 2000, - 416 б. 

Құсты торда ұстаудың 

технологиялық 

үдерісін 

механикаландыру 

Құсты торда 

ұстауға арналған 

жабдықты 

техникалық күту 

ережелерін білу 

Құсты торда ұстауға 

арналған жабдық 

Құсты торда ұстауға 

арналған жабдықтарға 

техникалық қызмет 

көрсету   

Жұмыртқаларды өңдеуді 

механикаландыру 

Жұмыртқаларды 

өңдеуге арналған 

жабдықты 

техникалық күту 

ережелерін білу 

Жұмыртқаларды 

өңдеуге арналған 

жабдық 


Жұмыртқаларды 

өңдеуге арналған 

жабдықтарға 

техникалық қызмет 

көрсету   

Құсты сою және өңдеу 

технологиялық 

үдерісін 

механикаландыру 

Құсты сою және 

өңдеуге арналған 

жабдықты 

техникалық күту 

ережелерін білу 

Құсты сою және 

өңдеуге арналған 

жабдық  


Құсты сою және 

өңдеуге арналған 

жабдықтарға 

техникалық қызмет 

көрсету   

 

 D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Қызметкерлер тобын басқару және олардың 

технологиялық үдерістің нақты аумағында 

жасаған әрекеттерінің нәтижелеріне жауапты 

болу. Еңбек қорларын үлестіру, жұмыс 

барысын бақылай отырып, нақты және 

нәтижелі нұсқаулар беру. Алдын ала 

жасақталған жоспарлармен, сапа 

Шешу жолдарының әралуандығын және 

оның ішінен таңдауды көздейтін 

практикалық мәселелерді шешу. Топтық 

жұмыс шеңберінде стратегиялық 

жоспарлау, жұмысты бағалау, жағдайды 

талдау, өзін-өзі талдау, шешім қабылдау 

және оларды жүзеге асыруға жағдай жасау, 

Кәсіби 


(практикалық 

және 


теоретикалық) 

білім 


мен 

практикалық  тәжірибе  (немесе 

кәсіби  салада  практикалық  және 

теоретикалық  білімдердің  кең 

ауқымы). 

Кәсіби 


қызмет 

шеңберінде  жүйелі  талдаудың нормаларымен, жұмыстарды орындау 

кестелерімен және қаржылық сметаға сәйкес 

жоспармен салыстырып жұмыс барысын 

бақылау. Қызметкерлердің нақты 

тапсырмаларды орындау барысында олардың 

техникалық даярлығына, денсаулығы мен 

қауіпсіздігіне, қауіпсіздік техникасын, 

гигиеналық нормаларды, қоршаған ортаны 

қорғау талаптарын сақтауына толық көлемде 

жауапы болады. Нәтижеге жетуге қажет 

болғанда балама жоспарларды басқа өндірістік 

бөлімдермен үйлестіре отырып қолданады. 

Ұйымның стратегиясы, саясаты, мақсаттары 

шеңберінде еңбек және оқу үдерістерін өз 

бетінше басқару және бақылау, сондай ақ 

мәселелерді талқылау, қорытындыларды 

дәлелдеу және ақпаратты сауатты пайдалану 

қабілеті. Қорытындыларды дәлелдей отырып, 

еңбек қызметінің үдерісін басқару және 

бақылау. Кәсіби қызметтің процедураларын 

құжаттандыру және тұтынушының, 

тапсырушының және мүдделі тараптардың 

компания үшін құндылығын назарға ала 

отырып, алдын ала бекітілген санаттарға, 

нормаларға сәйкес нәтижелерді бағалайды. 

Ықтимал келіспеушіліктер мен құн 

шығындарын назарға ала отырып, жоғары 

қызметті бақылау және реттеу барысында 

практикалық және танымдық дағдыларды 

қолдану. Оларды кәсіби қызмет шеңберінде 

есепке алады және құжаттайды. 

Теоретикалық және практикалық білімдерді 

қолдана  отырып,  кәсіби  мәселелерді 

шешудің  әртүрлі  нұсқалары,  оның  ішінде 

балама  нұсқаларын  өз  бетінше  әзірлеуде 

және  ұсынуда  шығармашылық  тәсілдеме 

(немесе  қабілет  және  дағды)  қолдану. 

Өндірістік  үдерісте,  жұмыс  үдерісі  мен 

сапасына, 

шығындарды 

бюджеттеуге, 

құжаттар  мен  бухгалтерлік  есеп  жүргізуде 

басқару 

жоспарларына 

әртүрлі 

шешімдердің  балама  нұсқаларын  әзірлеу 

және ұсыну. 

Ағымдағы  және  қорытынды  бақылау. 

Қорларды  мұқият  жоспарлау,  бақылау, 

сапаны  бағалау  және  тексеру  арқылы 

болжамданған нәтижелерге жету. Бекітілген 

нормалардан  ауытқу  кезінде  шешім 

қабылдау; өзгерістерді басқару, мәселелерді 

шешу  және  балама  шешімдерді  табу 

мақсатында жұмысты  қайта ұйымдастыра 

алу қабілеті. 

әдіснамасы 

және 


кәсіби 

жағдайларды  жобалау,  басқару 

шешімдерді  қабылдау  әдістері, 

еңбек 


қорларын 

басқару, 

нәтижелерді 

стратегиялық 

жоспарлау  жағынан  жан-жақты 

білімдерге ие болу. 

Кәсіби 

мәселелерді шешуге 

қажеті  ақпаратты  өз  бетінше 

іздену.  Жоспарлаудың  негізгі 

кезеңдерін  және  жоспарларды 

жұмыс  барысына  айналдыруды 

назарға  ала  отырып  бірқатар 

тапсырмаларды жобалау. 


тұрған басшылыққа өндірістік мәліметтерді 

тапсыру және түсіндіру.  

D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.  Құс өсіру шаруашылығы 

кешендерінің жабдықтарын техникалық 

күтуді ұйымдастыру және өткізу 

1.1. Құс өсіру шаруашылығы кешендерінің жабдықтарын пайдалану 

ережелерін білу және сақтау 

1.2. Құс өсіру шаруашылығының жабдықтарын техникалық күтуді және ретке 

келтіруді жүзеге асыра білу 

2. Құс өсіру шаруашылығы кешендерінің 

жабдықтарымен жұмыс жасау 

2.1. Құс өсіру шаруашылығы кешендерінің жабдықтарымен жұмыс жасай білу 

2.2. Құс өсіру шаруашылығы кешендерінің жабдықтарымен жұмыс жасау 

кезінді қауіпсіздік техникасын сақтау 

2.3. Құс өсіру шаруашылығы кешендерінің жабдықтарымен жұмыс жасау 

кезінді өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау 

 

 

11 Кәсіп. 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Зоотехник 

БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5 

 А.1 Модулінің технологиялық картасы  «Зоогигиеналық шараларды қолдану  (мал қораларды, өжірелерді тексеру, 

ластанған төсемді ауыстыруды, зәр мен көңді тазалауды бақылау)»    Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 68 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Ауа ортасының гигиенасы 

Мал шаруашылығы 

қораларындағы 

Мал шаруашылығы 

қораларындағы 

Мал шаруашылығы 

қораларындағы 

Материалдар және 

жабдықтар: 


микроклиматтың 

негізгі параметрлерін 

білу. Мал ұстайтын 

қоралардағы 

микроклиматты 

анықтай білу 

микроклимат және 

оның мал 

денсаулығына 

әсері 


микроклиматтың 

параметрлерін анықтау 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Кочиш  И.И.,  Калюжный 

Н.С.,  Волчкова  Л.А., 

Нестеров  

В.В. «Зоогигиена», - СПб: 

Лань, 2008. – 464 б.; 

Костюнина 

В.Ф., 


Туманова Е.И., Демидчик 

Л.Г. 


«Зоогигиена 

с 

основами  ветеринарии  и санитарии» 

М.: Агропромиздат, 1991. 

— 480 б.  

Жер гигиенасы және оны 

ластанудан қорғау 

Жердің химиялық 

құрамын және 

физикалық 

қасиеттерін білу. 

Биогеохимиялық 

аудандар туралы 

түсініктің болуы. 

Жерді санитарлық 

бағалауды жүргізе 

білу 


Жердің 

механикалық және 

химиялық құрамы, 

физикалық 

қасиеттері, 

олардың 


гигиеналық 

маңызы  


Биогеохимиялық 

аудандар туралы 

ілім 

Жерді санитарлық бағалауды жүргізу. Мал 

өліктерін жою және 

пайдаға асыру 

Суға, сумен жабдықтауға және 

ауыл шаруашылық 

малдарға су беруге 

қойылатын 

санитарлық-

гигиеналық 

талаптар 

Судың 


физиологиялық және 

санитарлық-

гигиеналық мәнін 

білу. А/ш малдарға 

және құстарға су 

беру тәртібі және 

техникасы туралы 

түсініктің болуы. 

Судың сапасын 

анықтай білу 

Судың санитарлық-

гигиеналық мәні. 

А/ш малдарға және 

құстарға су беру 

тәртібі және 

техникасы. 

Судың сапасын анықтау 


Мал азығына және 

азықтандыруға 

қойылатын 

гигиеналық 

талаптар 

Малдарды 

азықтандырудың 

бұзылуының 

салдарын білу. 

Малдардың сапасыз 

азықтармен улануы 

туралы түсініктің 

болуы. Азықтардың 

сапасын анықтай 

білу 


Малдарды 

азықтандыру 

гигиенасы. 

Азықпен уланудың 

алдын алу. 

Азықтардың сапасын 

анықтау 

 

 Мал 


шаруашылығы 

нысандарын 

жобалаудың және 

пайдаланудың 

гигиеналық 

негіздері 

Мал шаруашылығы 

нысандарын құру 

кезіндегі гигиеналық 

талаптарды білу. 

Жобалар және 

олардың түрлері 

туралы түсініктің 

болуы. Құрылыс 

материалдарының 

сапасын анықтай 

білу 

Мал шаруашылығы нысандарын құру 

кезіндегі 

гигиеналық 

талаптар. Құрылыс 

жобалары және 

олардың түрлері . 

Құрылыс 

материалдарының 

сапасын анықтау 

Әр түрлі жануарларды және 

құстарды өсіруге 

және ұстауға 

қойылатын 

гигиеналық 

талаптар 

Әр түрлі 

жануарларды және 

құстарды 

азықтандыруға, су 

беруге және ұстауға 

қойылатын 

Әр түрлі 

жануарларды және 

құстарды өсіруге 

және ұстауға 

қойылатын 

гигиеналық 

талаптар 

Жануарларға және 

құстарға арналған 

қоралардағы 

микроклимат 

параметрлерін анықтау 


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет