БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехнияжүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет42/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Зоотехникалық және тұқымдық есеп 

және есептілік формаларын білу 

1.1. Зоотехникалық және тұқымдық есеп және есептілік формаларын білу 

2. Зоотехникалық және тұқымдық есебін 

және есептілігін жүргізу 

2.1. Құжаттарды рәсімдеу ережелерін білу 

2.2. Құжаттарды сауатты толтыру 

2.3. Құжаттарда мазмұндалған ақпараттың растығына жауапты болу 

 

Н.1 Модулінің технологиялық картасы  «Келісімшарттар жасау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с. 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 


№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Келісімшарттардың және оның 

негізгі 


құрауыштарыны

ң мәні 


Келісімшарттардың 

негізгі құрауыштарын 

білу 

Келісімшарттардың және оның негізгі 

құрауыштарының мәні 

Келісімшарттардың 

негізгі құрауыштарымен 

танысу 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Келісімшарт мазмұны 

Келісімшарттың шарт 

топтарын білу 

Келісімшарттың 

шарттары 

Келісімшарттың 

шарттарын зерделеу 

Келісімді қатынаста 

қолданылатын 

құқықтық  және 

әлеуметтік 

нормалар 

Келісімді қатынаста 

қолданылатын 

нормаларды білу 

Келісімді 

қатынаста 

қолданылатын 

құқықтық 

және 

әлеуметтік нормалар Келісімді қатынаста 

қолданылатын 

нормалармен танысу 

Келісімшартты қорытындылауға 

дайындау  және 

келісімшарт 

қорытындысыны

ң 

негізгі 


формалары  

Келісімшартты 

қорытындылауға 

дайындай білу 

Келісімшартты 

қорытындылауға 

дайындау 

және 


келісімшарт 

қорытындысының 

негізгі формалары 

Келісімшарт 

қорытындысының негізгі 

формаларын зерделеу 

Келісімшартты қорытындылауд

ың 


жалпы 

ережелері 

Келісімшартты 

қорытындылаудың 

ережелерін білу 

Келісімшартты 

қорытындылаудың 

жалпы ережелері 

Келісімшартты 

қорытындылаудың 

ережелерімен танысу 


Келісімшарттард

ы  міндетті  түрде 

қорытындылау 

жағдайлары 

Келісімшарттарды 

міндетті 

түрде 


қорытындылау 

жағдайларын білу 

Келісімшарттарды 

міндетті 

түрде 

қорытындылау жағдайлары 

Келісімшарттарды 

міндетті түрде 

қорытындылау 

жағдайларымен танысу 

Булатецкий Ю.Е. 

Потребительское 

право, М.: Норма, - 

2013 ж. 

Суханов Е.А. 

Гражданское право, в 

2-х томах, - М.: 

Вольтерс Клувер, 2004-

2005 


Келісімшартты 

өзгерту 

және 


бұзу 

Келісімшартты 

өзгерту және бұзу 

ретін білу 

 

Келісімшартты өзгерту және бұзу 

 

Келісімшартты өзгерту және бұзу ретімен танысу 

 

Н.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Құжаттарды толтыру дағдылары 

Құжаттарды орыс және 

мемлекеттік тілдерде рәсімдеу 

қабілеті 

Құжаттарды  орыс  және  мемлекеттік  тілдерде 

рәсімдеу  ережелері;  құжаттарды  рәсімдеу 

қажеттілігі  

Н.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Келісімшарттар жасау 

1.1. Келісімшартты қорытындылауға дайындай білу 

1.2. Келісімшартты қорытындылаудың жалпы ережелерін білу 

1.3. Келісімшартты өзгерту және бұзу ретін білу 

2. Жүріс-тұрыстың этикалық нормаларын 

сақтау 

2.1. Келісімшартты қорытындылау кезіндегі жүріс-тұрыстың этикалық нормаларын білу және сақтау 

 

Н.2 Модулінің технологиялық картасы  «Қораларды дайындау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52 с. 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Қораны жөндеу Қораны жөндеуді 

өткізу 


технологиясын білу 

Қораны жөндеуді өткізу 

ережелері 

Қораны жөндеуді 

ұйымдастыру және 

өткізу 


Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Костюнина 

В.Ф., 

Туманова Е.И., 

Қораларды және аймақтарды 

тазалау 


Қораларды және 

аймақтарды 

тазалауды өткізе 

білу 


Қораларды және 

аймақтарды тазалау 

Қораларды және 

аймақтарды тазалауды 

ұйымдастыру және 

өткізу 


Қораларды 

залалсыздандыру 

Қораларды 

залалсыздандыруды 

өткізе білу 

Қораларды 

залалсыздандыруды 

өткізу ережелері 

Қораларды 

залалсыздандыруды 

ұйымдастыру және 

өткізу Қораларды дезинсекциялау 

Қораларды 

дезинсекциялауды  

өткізе білу 

Қораларды 

дезинсекциялауды  

өткізу ережелері 

Қораларды 

дезинсекциялауды  

ұйымдастыру және 

өткізу Қораларды дератизациялау 

Қораларды 

дератизациялауды 

өткізе білу 

Қораларды 

дератизациялауды өткізу 

ережелері 

Қораларды 

дератизациялауды 

ұйымдастыру және 

өткізу Қораларды жақсарту 

Қораларды 

жақсартуды өткізе 

білу 


Қораларды жақсартуды 

өткізу ережелері 

Қораларды жақсартуды 

ұйымдастыру және 

өткізу  


Демидчик 

Л.Г. 


«Зоогигиена 

с 

основами  ветеринарии и санитарии» 

М.: 


Агропромиздат, 

1991. — 480 б.   

Н.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Қораларды дайындау қабілеті  

Қораларды дайындауды өткізу 

қабілеті 

Қораларды дайындау ережелері мен 

талаптары  

Н.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Қораларды дайындау 

1.1. Қоралардағы жөндеуді ұйымдастыра және өткізе білу 

1.2. Қораларды тазалау, залалсыздандыру, дезинсекциялау, дератизациялау 

және жақсарту дағдыларының болуы  

2. Қораларды дайындауды өткізу 

кезіндегі қауіпсіздік ережелері 

2.1. Қораларды дайындауды өткізу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін білу және 

сақтау 

2.2. Жазымды оқиғаларды зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсете білу 

 

Н.3  Модулінің технологиялық картасы  «Өнімдерді тоңазыту» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Өнімді тоңазытуға 

арналған жайлар 

Өнімді тоңазытуға 

арналған жайлар 

туралы түсініктің 

болуы 

Өнімді тоңазытуға арналған жайлардың 

түрлері 


Өнімді тоңазытуға 

арналған жайлармен 

танысу 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу 

материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес 

тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; Оқу құралдары: 

Киселев 


Л.Ю. 

Основы 

Өнімді тоңазытуға арналған 

қондырғылар 

Өнімді тоңазытуға 

арналған 

қондырғылардың 

түрлерін білу 

Өнімді тоңазытуға 

арналған қондырғылар 

Салқындатқыш 

қондырғылардың жұмыс 

істеу принципін зерделеу 

Қатпарлы салқындатқыштард

а өнімдерді 

тоңазыту  

Қатпарлы 

салқындатқыштарды

ң жұмыс істеу 

принципін білу 

Қатпарлы 

салқындатқыштарда 

өнімдерді тоңазыту 

Қатпарлы 

салқындатқыштардың 

жұмыс істеу 

принциптерімен танысу 

Сұйыққойма-салқындатқыштар

ында өнімдерді 

тоңазыту  

Сұйыққойма-

салқындатқыштарды

ң жұмыс істеу 

принципін білу 

Сұйыққойма-

салқындатқыштарында 

өнімдерді тоңазыту 

Сұйыққойма-

салқындатқыштардың 

жұмыс істеу 

принциптерімен танысу 

Өнімді тоңазыту тәртіптері 

Өнімді тоңазыту 

тәртіптерін білу 

Өнімді тоңазыту 

тәртіптері 

Өнімді тоңазыту 

тәртіптерін зерделеу 

Тоңазытылған өнімді сақтау 

Тоңазытылған 

өнімді сақтау 

ережелерін білу 

Тоңазытылған өнімді 

сақтау 


Зерделеу  

технологии 

производства 

и 

первичной 

обработки 

продукции 

мал 

өсірушіства  :.  - 

СПб.  :  Лань,  2013.  - 

448 б. 

Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, 

технология 

переработки 

и 

хранения 

продукции 

мал 

өсірушіства : СПб. ; 

М.: Лань, 2012. - 624 

б. 

 

Н.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Өнімді тоңазытуды өткізу қабілеті 

Өнімді тоңазытуды ұйымдастыру 

және өткізу қабілеті 

 Өнімді тоңазыту ережелері мен 

талаптары  

Н.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Өнімдерді тоңазыту 

1.1. Өнімді тоңазыту әдістерін және тәсілдерін білу 

1.2. Өнімді тоңазыту бойынша жұмыстарды ұйымдастыра білу 1.3. Тоңазытылған өнімді сақтау ережелерін білу 

2. Өнімді тоңазыту кезіндегі қауіпсіздік 

ережелері 

2.1 Өнімді тоңазыту кезіндегі қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 

 

 

Н.4 Модулінің технологиялық картасы  «Көлік құралдарын дайындау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 68 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Көлік құралдарының 

жалпы құрылысы 

Көлік 

құралдарының жалпы құрылысын 

білу 


Көлік құралдарының 

жалпы құрылысы 

Көлік құралдарының 

техникалық 

сипаттамасын 

зерделеу 

Материалдар 

және 


жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар 

Оқу материалдары: 

 қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

Көлік 


құралдарымен 

меңгерікпен 

басқару 

Көлік құралдарымен 

басқара білу 

Көлік құралдарымен 

меңгерікпен басқару 

Көлік құралдарымен 

меңгерікпен басқару 

дағдыларын жетілдіру 

Тежегіш басқару Көлік құралдарымен 

басқара білу 

Көлік құралдарымен 

тежегіш басқару 

Көлік құралдарымен 

тежегіш басқару 

дағдыларын жетілдіру 

Көлік құралдарын тазалау 

 Көлік құралдарын 

тазалау ережелерін 

білу 


Көлік құралдарын 

тазалау тәсілдері 

Көлік құралдарын 

тазалауды өткізу 

Көлік 


құралдарына 

техникалық 

қызмет көрсету 

Көлік құралдарына 

техникалық қызмет 

көрсетуді өткізе білу 

Көлік құралдарына 

техникалық қызмет 

көрсету 

Көлік құралдарына 

техникалық қызмет 

көрсетуді өткізу зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Иларионов В. А.,Морин 

М. 

М.,Фаробин Я. 

Е.,Юрчевский  А.  А.Те-

ория  и  конструкция 

автомобиля: 

-

М:Машиностроение,1992.-416б. 

 

Н.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Көлік құралдарын дайындау қабілеті 

Көлік құралдарын дайындай білу  Көлік құралдарын дайындау ережелері 

 

Н.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Көлік құралдарын дайындау 

1.1. Көлік құралдарының жалпы құрылысын білу. 

1.2. Көлік құралдарымен меңгерікпен және тежегіш басқару туралы түсініктің 

болуы 

1.3. Көлік құралдарын тазалау дағдыларының болуы 1.4. Көлік құралдарына техникалық байқау өткізу 

2.  Көлік құралдарын дайындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелері 

2.1. Көлік құралдарын дайындау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау 

2.2. Көлік құралдарын дайындау кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау  

 

К.1 Модулінің технологиялық картасы  «Өнім ақауын талдау және оның ретсіздігі бойынша шаралар қабылдау» 


   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  58 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Өнім сапасы  Өнім сапасы 

көрсеткіштерінің 

түрлерін білу 

Өнім сапасы 

Өнім сапасы 

көрсеткіштерін 

зерделеу 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Өнім сапасын талдау 

Өнім деңгейін 

бағалай білу 

Өнім сапасын талдау 

Өнім деңгейін 

бағалауды жүргізу 

Өнім 


сұрыптамасын 

және құрылысын 

талдау 

Өнім сұрыптамасын талдай білу 

Өнім сұрыптамасын 

және құрылысын талдау 

Өнім сұрыптамасын 

және құрылысын 

талдау жүргізу 

Ақау және ақау жіберуден болатын 

ысырап түсінігі 

Өнімнің 

жарамсызын 

шығарудан болатын 

ысырап туралы 

түсініктің болуы 

Ақау және ақау 

жіберуден болатын 

ысырап түсінігі 

Өнімнің жарамсызын 

шығару себептерін 

зерделеу 

Өнім ақауын талдау 

Өнім ақауын талдай 

білу 

Өнім ақауын талдау Ақау жіберуден 

болатын ысырапты 

есептеуді жүргізу 

Өнім сапасын жетілдіру 

Өнім сапасын 

жетілдіре білу 

Өнім сапасын жетілдіру  Өнім сапасын 

жақсарту бойынша 

жұмыстар жүргізу 

Өнімнің 


ырғақтылығын 

талдау 


Өнімнің 

ырғақтылығын 

талдай білу 

Өнімнің ырғақтылығын 

талдау 

Өнімнің 


ырғақтылығына 

талдау жүргізу Вильям 

ДЖ. 


Стивенсон 

Управление 

производством.  -  М., 

ЗАО 


«Изд-во 

БИНОМ», 1999 

Савицкая  Г.В.  Анализ 

хозяйственной 

деятельности: учеб.- 2-

е изд., испр. и доп.-М.: 

ИНФРА-М,  2003.-498 

б. 


А.В.  Гличёв.  Основы 

управления  качеством 

продукции. 

Изд-во 


АМИ, 1999. 

 

К.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Өнім өндірісінің жұмысын және өнім ақауының 

пайда болу себептерін талдау. Өнім ақауының 

рұқсат етілмеуі бойынша шаралар қолдану 

Өнім ақауын талдау және оның 

ретсіздігі бойынша шаралар 

қолдану қабілеті 

Өнім ақауының түрлері және өнім 

ақауының рұқсат етілмеуі бойынша 

шаралар 


 

К.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Өнім ақауын талдау 

1.1. Өнім ақауы туралы түсініктің болуы 

1.2. Ақау түрлерін білу 1.3. Ақау жіберуден болатын ысырапты есептей білу 

1.4. Өнімнің жарамсызын шығару себептерін білу 

2. Өнім ақауының рұқсат етілмеуі 

бойынша шаралар қолдану 

2.1. Өнім сұрыптамасын және құрылысын талдай білу  

2.2. Өнім өндіруді жақсарту бойынша жұмыстар жүргізу 

2.3. Өнімнің ырғақтылығын талдай білу 

 

К.2 Модулінің технологиялық картасы  «Дайын өнімді орау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Дайын өнімді орау кезіндегі 

қауіпсіздік 

талаптары 

Дайын өнімді орау 

кезіндегі қауіпсіздік 

талаптарын білу 

Дайын өнімді орау 

кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары 

Дайын өнімді орау 

кезіндегі қауіпсіздік 

талаптарын зерделеу Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет