БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехния


А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгейжүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет39/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   46

 

А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Бағудың 


тиімді 

зоогигиеналық 

жағдайларын 

қамтамасыз 

ету, 

жануарларға күтім жасау. Зоогигиеналық  шараларды 

қолдану қабілеті  

Малдарды 

қорада 


және 

жайылымда 

бағатын 

мекемелердің 

талаптары; 

қой 


шаруашылығын 

жүргізудегі зоогигиеналық талаптар  

 

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Мал шаруашылығы қораларының 

микроклиматын бағалау әдістемесін игеру 

 

1.1. Мал шаруашылығы қораларының микроклиматын анықтауға арналған әр түрлі аспаптармен және жабдықпен жұмыс жасау дағдыларын жақсы игеру 

1.2. Әр түрлі мал шаруашылығы нысандарының микроклимат параметрлерін 

анықтай білу 

1.3. Жаңа мал шаруашылығы нысандарының құрылысына қойылатын 

зоогигиеналық талаптарды білу 

2. Малдарды, олардың биологиялық 

ерекшеліктерін білуге негізделген, 

зоотехникалық бағалауды жүргізе білу 

2.1. Әр түрлі жануарларды және құстарды ұстауға және күтуге қойылатын 

зоогигиеналық талаптарды жақсы білу 

3. Малдарды азықтандырудың, өсірудің 

және ұстаудың өзгеруі салдарын болжай 

білу 

3.1. Әр түрлі жануарларды ұстауға және күтуге қойылатын зоогигиеналық талаптарды жақсы білу 

 

А.2 Модулінің технологиялық картасы «Азықты қабылдауға бақылау жасау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 28 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны 

Азықты қабылдау 

Малдардың азық 

қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Малдардың азық 

қабылдау ерекшеліктері 

Азықты 

қабылдауды бақылау 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

- малдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық нұсқаулықтар

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; Оқу құралдары: 

Пестис 


В.К. 

«Кормление 

сельскохозяйственных 

животных» 

Учебное пособие. Минск: ИВЦ 

Минфина, 2009. - 540 б. 

Күйсеу әрекеті Малдардың күйсеу 

әрекетінің 

ерекшеліктерін білу 

Малдардың күйсеу 

әрекетінің 

ерекшеліктері 

Күйсеу әрекетін 

бақылау 


Жұту әрекеті 

Жұту әрекетін 

бақылай білу 

Жұту әрекеті 

Жұту әрекетін 

бақылау 

Құбылмалы шарттарда 

азықты 


қабылдау 

үдерістерін 

бейімдеу 

Әр түрлі шарттарда 

азықты қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Құбылмалы шарттарда 

азықты қабылдау 

үдерістерін бейімдеу 

Әр түрлі 

шарттарда азықты 

қабылдауға 

бақылау жасау 

Суды қабылдау Малдардың суды 

қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Малдардың суды 

қабылдау ерекшеліктері 

Суды қабылдауын 

бақылау  


Голиков А.Н. и др. Физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

М.:  Агропромиздат,  1991.  — 

432 б. 

 

А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Функционалдық міндеттері 

шеңберіндегі жауапкершілік, 

қазіргі заман әдістерін қолдану 

кезінде қажетті ресурстарды, 

белгіленген нәтижелерге өз 

бетінше қол жеткізуге арналған 

уақытты бағалай және анықтай 

білу 

Малдың құнарлы заттар мен жеке азықтарға қажеттілігінің нормаларын анықтап білу; сыртқы белгілері мен малдық жүріс-

тұрысының өзгеруіне қарай рациондағы құнарлы заттардың 

ауытқуларын анықтап білу; әр түрлі, түрлі жастағы, 

физиологиялық жағдайы мен басқа факторлары әр түрлі малға 

арналған рационды құру және талдау; рациондардың малдың 

қажеттіліктеріне сәйкестігі туралы кәсіби қорытынды жасау ; 

құнарлы заттарды сіңіруді арттыру мақсатында минералдық 

және биологиялық белсенді заттар рациондарына қажетті 

қосымша жем мен қоспаларды анықтау және тағайындау; 

малдың азыққа деген тәуліктік, айлық, маусымдық және 

жылдық қажеттіліктерін анықтау 

Азықтың сыныпталуын, 

олардың сапасын 

бағалау әдістерін, азық 

мемлекеттік 

стандарттарын, оларды 

азықтандыруға 

дайындау тәсілдерін  

А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Азықты және суды қабылдауға 

бақылау жасау 

 

1.1. Азықты және суды қабылдау ерекшеліктерін білу  1.2. Азықты және суды қабылдауын бақылай білу  

1.3. Алынған бақылауларды талдай және қорытынды жасай білу  

В.1 Модулінің технологиялық картасы «Жемдерді зерттеу» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 36 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Жемшөп базасы 

Мал 


шаруашылығындағы 

жемшөп базасының 

маңызын білу 

Жемшөп базасы 

Оқу фермасының 

жемшөп базасымен 

танысу 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Жемшөп нәрлілігін 

жалпы бағалау 

Жемшөп нәрлілігін 

жалпы бағалау 

параметрлерін білу 

Жемшөп нәрлілігін жалпы 

бағалау 

Жемшөп нәрлілігін 

жалпы бағалаумен 

танысу 


Жемшөптің 

негізгі нәрлі 

заттары 


Жемшөптің негізгі 

нәрлі заттарын білу 

Жемшөптің негізгі нәрлі 

заттары 


Жемшөптің негізгі нәрлі 

заттарын зерделеу 

Жемшөп 


нәрлілігін 

энергетикалық 

бағалау 

Әр түрлі 

жемшөптердің 

энергетикалық 

нәрлілігін білу 

Жемшөп нәрлілігін 

энергетикалық бағалау 

Әр түрлі жемшөптердің 

нәрлілігін 

энергетикалық бағалау 

Жемшөптің ақуыздық 

нәрлілігі 

Әр түрлі 

жемшөптердің 

ақуыздық нәрлілігі 

Жемшөптің ақуыздық 

нәрлілігі 

Әр түрлі жемшөптердің 

ақуыздық нәрлілігін 

зерделеу 

Жемшөптің көмірсулы 

нәрлілігі 

Әр түрлі 

жемшөптердің 

көмірсулы нәрлілігі 

Жемшөптің көмірсулы 

нәрлілігі 

Әр түрлі жемшөптердің 

көмірсулы нәрлілігін 

зерделеу Жемшөптің 

липидті 

нәрлілігі 

Әр түрлі 

жемшөптердің 

липидті нәрлілігі 

Жемшөптің липидті 

нәрлілігі 

Әр түрлі жемшөптердің 

липидті нәрлілігін 

зерделеу 

Легеза В.Н. Мал 

өсірушіство: учеб. Для 

начин. Проф. 

Образования. – М.: 

ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2001. – 384 с. 

Калашников А.П., 

Фисин В.И., Щеглов 

В.В., Клеймёнов Н.И. 

Нормы и 

рационы кормления 

сельскохозяйственных 

животных.- 

Москва. 2003.  

-456 б. 


Жемшөптің 

минералды 

нәрлілігі 

Әр түрлі 

жемшөптердің 

минералды нәрлілігі 

Жемшөптің минералды 

нәрлілігі 

Әр түрлі жемшөптердің 

минералды нәрлілігін 

зерделеу 

Жемшөптің дәруменді 

нәрлілігі 

Әр түрлі 

жемшөптердің 

дәруменді нәрлілігі 

Жемшөптің дәруменді 

нәрлілігі 

Әр түрлі жемшөптердің 

дәруменді нәрлілігін 

зерделеу 

10 

Азықтарды органолептикал

ық бағалау 

Азықтарды 

органолептикалық 

бағалауды жүргізе 

білу 


Азықтарды 

органолептикалық бағалау 

Азықтарды 

органолептикалық 

бағалауды жүргізу 

 

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Жемді зерттеу барысын өз бетінше 

басқару және бақылау қабілеті. Еңбек 

қызметінің барысын басқару және 

бақылау. 

Зоотехникалық және химиялық 

талдау үшін әртүрлі жемдердің 

сынамаларын алу, жемдердің 

органолептикалық талдауын 

жасау қабілеті 

Жемдерді кешенді талдаудың маңызы, жем 

құнарлығын химиялық құрамы бойынша, 

азоттың, көміртек және қуат теңгерім сұлбасы 

бойынша тексеру, сондай ақ жемдердің жалпы 

құнарлығын, протеиндік, минералды және 

дәрумендік құнарлығын талдау  

В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Әр түрлі жемшөптердің нәрлілігін 

білу 

1.1. Энергетикалық, ақуызды, липидті, көмірсулы, дәруменді нәрлілігін білу 1.2. Жемшөптердің нәрлілігінің сұлбаларын жасай білу 

2. Жемшөптерді нәрлілігі бойынша 

бағалау 

2.1. Әр түрлі жемшөптерді нәрлілігі бойынша бағалаудың өлшемдерін білу 

2.2. Әр түрлі жемшөптерді нәрлілігі бойынша бағалай білу 

2.3. Жұмысты талдау және қорытынды жасау 

2.4. Азықтарды органолептикалық бағалауды жүргізе білу 

3. Жемшөптің сынамасын іріктеу 

3.1. Бағалау үшін жемшөптің сынамасын іріктеу 

3.2. Әр түрлі талдау жүргізу әдістемесін білу 

3.3. Жемшөптерді нәрлілігі бойынша талдау нәтижелерімен құжаттарды сауатты 

рәсімдеу  

В.2 Модулінің технологиялық картасы «Жемдеу» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Малдарды 

азықтандыруды 

мөлшерлеудің 

жалпы 

қағидаттары Малдарды 

азықтандырудың 

негізгі түсініктерін 

және нормаларын 

білу 

Малдарды азықтандыруды 

мөлшерлеудің жалпы 

қағидаттары 

Малдарды 

азықтандырудың негізгі 

нормаларын зерделеу Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

Бұзау емізетін сиырлардың нәрлі 

заттарды 

қажетсінуі 

Бұзау емізетін 

сиырлардың нәрлі 

заттарды қажетсінуін 

білу 

Бұзау емізетін сиырлардың нәрлі 

заттарды қажетсінуі 

Бұзау емізетін 

сиырлардың нәрлі 

заттарды қажетсінуіне 

есептеу жүргізу Сүт және ет 

малына арналған 

жепшөп 


Сүт және ет малына 

арналған жепшөптің 

түрлерін білу 

Сүт және ет малына 

арналған жепшөп 

Сүт және ет малына 

арналған жепшөптермен 

танысу 


- құрал-саймандар 

Оқу 

материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес 

тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; Оқу құралдары: 

А.  П.  Калашников, 

В. И. Фисинин, В. В. 

Щеглов, Н. И.  

Клейменов, «Нормы 

и 

рационы  кормления сельскохозяйственн

ых 


животных» 

Справочное 

пособие.- 

Москва. 2003.  

- 456 б.; 

Шошқалардың нәрлі заттарды 

қажетсінуі 

Шошқалардың нәрлі 

заттарды қажетсінуін 

білу 

Шошқалардың нәрлі заттарды қажетсінуі 

Шошқаның нәрлі 

заттарды қажетсінуіне 

есептеу жүргізу 

Шошқаларға арналған жемшөп 

Шошқаларға 

арналған жемшөптің 

түрлерін білу 

Шошқаларға арналған 

жемшөп 


Шошқаларға арналған 

жемшөптермен танысу 

Қойлардың және ешкілердің нәрлі 

заттарды 

қажетсінуі 

Қойлардың және 

ешкілердің нәрлі 

заттарды қажетсінуін 

білу 

Қойлардың және ешкілердің нәрлі 

заттарды қажетсінуі 

Қойдың және ешкінің 

нәрлі заттарды 

қажетсінуіне есептеу 

жүргізу 


Қойларға және 

ешкілерге 

арналған жемшөп 

Қойларға және 

ешкілерге арналған 

жемшөптің түрлерін 

білу 


Қойларға және 

ешкілерге арналған 

жемшөп 

Қойларға және ешкілерге арналған жемшөптермен 

танысу 


Жылқылардың 

нәрлі заттарды 

қажетсінуі 

Жылқылардың нәрлі 

заттарды қажетсінуін 

білу 

Жылқылардың нәрлі заттарды қажетсінуі 

Жылқының нәрлі 

заттарды қажетсінуіне 

есептеу жүргізу 

Жылқыларға арналған жемшөп 

Жылқыларға 

арналған жемшөптің 

түрлерін білу 

Жылқыларға арналған 

жемшөп 


Жылқыларға арналған 

жемшөптермен танысу 

10 

Түйелердің нәрлі заттарды 

қажетсінуі 

Түйенің нәрлі 

заттарды қажетсінуін 

білу 

Түйелердің нәрлі заттарды қажетсінуі 

Түйенің нәрлі заттарды 

қажетсінуіне есептеу 

жүргізу 


11 

Түйелерге 

арналған жемшөп 

Түйелерге арналған 

жемшөптің түрлерін 

білу 


Түйелерге арналған 

жемшөп 


Түйелерге арналған 

жемшөптермен танысу 

Пестис 

В.К. 


«Кормление 

сельскохозяйственн

ых животных» 

Учебное 


пособие. 

Минск: 


ИВЦ 

Минфина,  2009.  - 

540 б. 

 

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Жемдеудің заманауи әдістері мен тәсілдерін 

қолдана отырып, қызметкерлер тобын 

басқару және олардың әрекеттерінің 

нәтижелеріне жауапкершілікті өзіне арту. 

Жұмыс барысын бақылау.  

Теңгерімделген жемдеуді 

ұйымдастыру қабілеті 

Жеке мал топтарына, түрлеріне байланысты 

теңгерімделген жемдеу негіздері, анықтамалық 

әдебиеттің көмегіменғ атап айтқанда есептеу 

техникасын қолдана отырып, жемдеу 

нормаларын табу және ауыл шаруашылық мал 

түрлеріне және топтарына сәйкес азық мөлшерін 

жасқтау қабілеті 

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Малдың құнарлы заттар мен жеке 

азықтарға қажеттілігінің нормаларын 

анықтау 


1.1. Әр түрлі малдардың нәрлі заттарды және жеке жемшөптерді қажетсіну 

нормаларын білу 

1.2. Әр түрлі малдардың нәрлі заттарды және жеке жемшөптерді қажетсіну 

нормаларын есептей білу 2. Рациондардың малдың қажеттіліктеріне 

сәйкестігі туралы кәсіби қорытынды жасау 

2.1. Нәрлілік бойынша рациондардың теңгерімділігін талдай білу 

 

  В.3 Модулінің технологиялық картасы  «Заттектер алмасу көрсеткіштеріне қанды тексеру» 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Қанды биохимиялық 

зерттеу 


Қанды 

биохимиялық 

зерттеуді өткізу 

әдістемесін білу 

Материалдар, 

әдістемелер, қан 

биохимиясы нәтижелерін 

түсіндіру  

Малдың қанын алу және 

қан биохимиясын өткізу Материалдар 

және 

жабдықтар: 

- плакаттар, 

- слайдтар, 

- таблицы, 

- сұлбалар, 

- атластар, 

- альбомдар 

Оқу 

материалдары: 

- сынақтамалар; 

-дербес 

тапсырмалар; 

зертханалық жұмыстар; 

тәжірибелік жұмыстар. 

Оқу құралдары: 

Қанды жалпы ақуыз мөлшеріне 

зерттеу 


Қанды жалпы ақуыз 

мөлшеріне зерттеу 

әдістемесін білу 

Материалдар, 

әдістемелер, қанды 

жалпы ақуыз мөлшеріне 

зерттеу нәтижелерін 

түсіндіру 

Қанды жалпы ақуыз 

мөлшеріне зерттеу ді 

өткізу Қанды глюкоза мөлшеріне зерттеу 

Қанды глюкоза 

мөлшеріне зерттеу 

әдістемесін білу 

Материалдар, 

әдістемелер, қанды глюкоза мөлшеріне 

зерттеу нәтижелерін 

түсіндіру 

Қанды глюкоза мөлшеріне 

зерттеу ді өткізу 

Қанды 


триглицерид 

мөлшеріне зерттеу 

Қанды триглицерид 

мөлшеріне зерттеу 

әдістемесін білу 

Материалдар, 

әдістемелер, қанды 

триглицерид мөлшеріне 

зерттеу нәтижелерін 

түсіндіру 

Қанды триглицерид 

мөлшеріне зерттеу ді 

өткізу 


Қанды минералдық 

заттардың 

мөлшеріне зерттеу 

Қанды минералдық 

заттардың 

мөлшеріне зерттеу 

әдістемесін білу 

Материалдар, 

әдістемелер, қанды минералдық заттардың 

мөлшеріне зерттеу 

нәтижелерін түсіндіру 

Қанды минералдық 

заттардың мөлшеріне 

зерттеу ді өткізу 

Кондрахин  И.П. 

«Методы 

ветеринарной 

клинической 

лабораторной 

диагностики» 

Справочник, - М.: 

КолоС, 2004,  

«Справочник 

ветеринарного 

лаборанта» 

М.:  Колос,  1991. 

— 248 с. 

Қанды несепнәр мөлшеріне зерттеу 

Қанды несепнәр 

мөлшеріне зерттеу 

әдістемесін білу 

Материалдар, 

әдістемелер, қанды несепнәр мөлшеріне 

зерттеу нәтижелерін 

түсіндіру 

Қанды несепнәр мөлшеріне 

зерттеу ді өткізу 

Қанды холестерин мөлшеріне зерттеу 

Қанды холестерин 

мөлшеріне зерттеу 

әдістемесін білу 

Материалдар, 

әдістемелер, қанды холестерин мөлшеріне 

зерттеу нәтижелерін 

түсіндіру 

Қанды холестерин 

мөлшеріне зерттеу ді 

өткізу 

 

В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Заттектер алмасу көрсеткіштеріне 

қанды тексеру қабілеті.  

Қанды зерттеу қабілеті 

Қанды заттектер алмасу көрсеткіштеріне 

тексеру тәсілі В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  5 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.  Қанды  зат  алмасу  көрсеткіштеріне 

зерттеуді өткізу 

1.1. Қанды зерттеуге дайындай білу 

1.2. Қанды зерттеуді өткізу 

1.3. Зерттеу нәтижесін түсіндіру 

2.  Қанмен  жұмыс  жасауға  қауіпсіз  орта 

жасау 


2.1. Қанмен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасын және жеке гигиена 

ережелерін сақтау 


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет