БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехния


D.3 Модулінің технологиялық картасы   «жүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет36/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46

D.3 Модулінің технологиялық картасы   «Ұрғашыларды жасанды ұрықтандыру » 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Қойлардың жыныс 

Қойлардың  жыныс 

мүшелерінің 

Қойлардың 

жыныс 

мүшелерінің  анатомия-Қойлардың 

жыныс 


мүшелерінің 

құрылысын Материалдар және 

жабдықтар: 

мүшелері 

құрылысының 

ерекшеліктері 

құрылысын 

және 

физиологиясын білу физиологиялық 

ерекшеліктері. 

Ұрғашылардың 

жыныстық 

толуы. 

Жыныстық  цикл  және оның 

түр-тұқым 

ерекшеліктері. 

зерделеу.  Ұрғашылардың 

жыныстық 

циклінің 

сатыларымен танысу 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Никитин, 

В.Я. 

Практикум по 

акушерству, 

гинекологии 

и 

биотехнике размножения– 

М.: 


КолосС, 2004. – 208 б. 

Ұрғашылардың жыныс 

функцияларын

ың 

жүйкелік және 

гуморальдік 

реттелуі 

Ұрғашылардың 

жыныс  гормондары 

әсерінің  механизмін 

білу. 

Іздеудегі ұрғашыларды 

анықтай білу 

Жыныс 

үдерістерінің нейроэндокринді 

реттелуі. Аналық жыныс 

бездерінің 

эндокринді 

функциясы. 

Фетоплацентарлық 

жүйенің гормондары 

Ұрғашылардың 

жыныс 

гормондарының жыныс 

цикліне  әсерін  зерделеу. 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 

Қойларды жасанды 

ұрықтандыру 

технологиясы 

Ұрғашыларды 

жасанды 

ұрықтандыруға 

дайындай 

білу. 


Жасанды 

ұрықтандырудың 

техникасын 

білуі 


овец 

Ұрғашыларды 

ұрықтандыруға 

дайындау, 

оңтайлы 

уақыт және ұрықтандыру 

қысқалығы. 

Қойларды 

ұрықтандыру  тәсілдері.  

Жасанды  ұрықтандыру 

техникасы овцы 

Жасанды 


ұрықтандыру 

дағдыларын дәлбедерлерде, 

макеттерде,  тірі  малдарда 

игеріп алу 

Шәуеттің физиологиясы, 

биохимиясы 

және 

биофизикасы. Шәуеттің 

Шәуеттің  түр-тұқым 

ерекшеліктерін, 

оның 


химиялық 

құрамын 


және 

физиологиялық 

қасиеттерін білу 

Шәуеттің 

құрылысы, 

түр-тұқым 

ерекшеліктері, химиялық 

құрамы 


және 

физиологиялық 

Шәуеттің 

сапасын 


бағалауды жүргізу 

сапасын 

бағалау. 

қасиеттері. 

Шәуеттің 

сапасын бағалау. 

Порфирьев, 

И.А. 

Акушерство и 

биотехника 

репродукции 

животных–  М.:  Лань, 

2009. – 352 б. 

Михайлов 

Н.Н., 

Паршутин Г.В., 

Козлов 


 

Н.Е. 


Акушерство, 

гинекология 

и 

искусственное осеменение 

сельскохозяйственных 

животных, 

Л.: 


Агропромиздат,  1990. 

— 527 б. 

Шәуетті 


сұйылту, сақтау 

және 


тасымалдау. 

Шәуеттерді  сақтау 

және 

тасымалдау шарттарын,  шәуетке 

әсер 


ететін 

факторларды, 

пайдалануға 

дайындау 

ережелерін білу 

Шәуеттерді 

сақтау 

шарттары және тәсілдері, сыртқы 

орта 


факторларының 

әсер 


етуі,  тасымалдау  және 

шәуетті 


пайдалануға 

дайындау 

ережелері. 

Шәуетті  сұйылту  және 

еріту.  Шәуетті  сақтау 

және тасу. 

Шәуетті 

пайдалануға 

дайындау 

 

D.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Малдарды көбейтудің заманауи 

әдістерін қолдану қабілеті 

Алынған білімінің негізінде 

технологиялық шешімдерді қабылдауын 

логикалық тұрғыда және реттілікпен 

негіздей білу; мал шаруашылығындағы 

технологиялық шешімдерге шекті талдау 

жасау әдістерін түсіну және қолдана білу 

Малдың өз төлінен өсіп-өнуінің 

физиологиясы мен патологиясын, 

акушерлік негіздерін, малдың 

бедеулігінің алдын алу және онымен 

күресу, жасанды ұрықтандыру әдістерін  

D.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Қойлардың жыныс мүшелері 

құрылысының ерекшеліктерін білу 

1.1. Қойдың жыныс аппаратының анатомиясын және физиологиясын білу 

1.2. Ұрғашылардың жыныстық толуын анықтай білу 

2. Қойды жасанды ұрықтандыруды 

ұйымдастыру және жүргізу  

2.1. Ұрғашыларды ұрықтандыруға дайындай білу 

2.2. Ұрғашыларды жасанды ұрықтандырудың әдістерін және тәсілдерін білу 

2.3. Ұрғашыларды жасанды ұрықтандыру дағдыларының болуы  

D.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Малдарды көбейтудің заманауи 

әдістерін қолдану қабілеті 

Алынған білімінің негізінде 

технологиялық шешімдерді қабылдауын 

логикалық тұрғыда және реттілікпен 

негіздей білу; мал шаруашылығындағы 

технологиялық шешімдерге шекті 

талдау жасау әдістерін түсіну және 

қолдана білу 

Малдың өз төлінен өсіп-өнуінің 

физиологиясы мен патологиясын, 

акушерлік негіздерін, малдың 

бедеулігінің алдын алу және онымен 

күресу, жасанды ұрықтандыру әдістерін 

 

D.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Қойлардың жыныс мүшелері 

құрылысының ерекшеліктерін білу 

1.1. Қойдың жыныс аппаратының анатомиясын және физиологиясын білу 

1.2. Ұрғашылардың жыныстық толуын анықтай білу 

1.3. Қойлардың жыныстық циклі туралы түсініктің болуы және олардың 

ерекшеліктерін білу 

1.4. Іздеудегі ұрғашыларды анықтай білу 

2. Қойды жасанды ұрықтандыруды 

ұйымдастыру және жүргізу  

2.1. Ұрғашыларды ұрықтандыруға дайындай білу 

2.2. Ұрғашыларды жасанды ұрықтандырудың әдістерін және тәсілдерін білу 

2.3. Ұрғашыларды жасанды ұрықтандыру дағдыларының болуы 


2.4. Шәуеттің сапасын бағалауды жүргізу 

2.5. Шәуетті пайдалануға дайындай білу   

F.1 Модулінің технологиялық картасы «Қойлар мен ешкілерді электр қырқу машиналармен механикаландырылған қырқу» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Қой қырқу Қой қырқу 

ережелерін білу 

Қой қырқу, маңызы, 

мақсаты, ережелері 

Қой қырқу ережелерін 

зерделеу Материалдар 

және жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу 

материалдары: 

Қой қырқу мерзімдері 

Қой қырқу 

мерзімдерін білу 

Қой қырқу мерзімдері 

Әр түрлі тұқымды қойларды 

қырқу мерзімдерімен 

танысу Қойларды қырқуға 

дайындау 

Қойларды қырқуға 

дайындай білу 

Қойларды қырқуға 

дайындау 

Қойларды қырқуға 

дайындауды өткізу 

Қой қырқуды өткізу жоспары 

Қой қырқу 

жоспарын жасай 

білу 


Қой қырқуды өткізу 

жоспары 


Қой қырқу жоспарын жасау 

Қырқатын орын  Қырқатын орынның құрылуын білу 

Қырқатын орынның 

жарықтануы 

Қырқатын орынның 

сұлбаларын жасау 

Қырқатын агрегат 

Қырқатын 

агрегатпен жұмыс 

жасай білу 

Қырқатын агрегаттың 

түрлері. Қырқатын 

агрегатпен жұмыс 

жасау ережелері 

Қырқатын агрегатпен 

жұмыс жасау дағдыларын 

жетілдіру 


Электр қырқу 

машиналары 

Электр қырқу 

машиналарымен 

жұмыс жасай білу 

Электр қырқу 

машиналарымен жұмыс 

жасау ережелері 

Электр қырқу 

машиналарымен жұмыс 

жасау дағдыларын жетілдіру 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес 


тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Ковалёв Ю.Н. 

Технология и 

механизация мал 

өсірушіства. – М.:  

Академия, 2000, - 

416 б. Қой қырқуды өткізу кезіндегі 

қауіпсіздік 

техникасы және 

жеке гигиена 

ережелері 

Қой қырқуды өткізу 

кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын және 

жеке гигиена 

ережелерін білу 

және сақтау 

Қой қырқуды өткізу 

кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы және жеке 

гигиена ережелері 

Қой қырқуды өткізу 

кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын және жеке 

гигиена ережелерін зерделеу 

Қырқуды өткізу үшін қойларды 

тіркеу  


Қырқуды өткізу 

үшін қойларды 

тіркеу әдістерін білу 

Қырқуды өткізу үшін 

қойларды тіркеу 

тәсілдері 

Қырқуды өткізу үшін 

қойларды тіркеуді өткізу  

F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарушылық қызмет: қойылған мақсаттың 

негізінде тапсырмаларды анықтау және 

қызметті жоспарлау, жұмысында электр қырқу 

машинасын қолдану  

Қойлар мен ешкілерді электр қырқу 

машиналармен механикаландырылған 

қырқу қабілеті 

Қауіпсіздік техникасының 

ережелері  

F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.  Қой қырқуды ұйымдастыру және 

өткізу 


1.1. Қой қырқуды мерзімдерін білу және сақтау 

1.2. Қойларды қырқуға дайындай білу 

1.3. Қырқуды өткізу үшін қойларды тіркеу дағдыларының болуы 

1.4. Қой қырқуды өткізу кезінде жеке гигиена ережелерін сақтау 

1.5. Қойлармен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

2. Қырқатын агрегаттармен және электр 

қырқу машиналарымен жұмыс жасау  

2.1. Қырқатын агрегаттармен және электр қырқу машиналарымен жұмыс жасай 

білу 

2.2. Қырқатын агрегаттармен және электр қырқу машиналарымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

 

F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарушылық қызмет: қойылған мақсаттың 

негізінде тапсырмаларды анықтау және 

қызметті жоспарлау, жұмысында электр қырқу 

машинасын қолдану  

Қойлар мен ешкілерді электр қырқу 

машиналармен механикаландырылған 

қырқу қабілеті 

Қауіпсіздік техникасының 

ережелері  

F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.  Қой қырқуды ұйымдастыру және 

өткізу 

1.1. Қой қырқуды мерзімдерін білу және сақтау 1.2. Қойларды қырқуға дайындай білу 

1.3. Қырқуды өткізу үшін қойларды тіркеу дағдыларының болуы 

1.4. Қой қырқу жоспарын сауатты жасай білу 

1.5. Қой қырқуды өткізу кезінде жеке гигиена ережелерін сақтау 

1.6. Қойлармен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

2. Қырқатын агрегаттармен және электр 

қырқу машиналарымен жұмыс жасау  

2.1. Қырқатын агрегаттармен және электр қырқу машиналарымен жұмыс жасай 

білу 


2.2. Қырқатын агрегаттармен және электр қырқу машиналарымен жұмыс жасау 

кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

3.  Қой қырқуды орындау кезінде ҚТ 

сақтау 


3.1. Қой қырқуды орындау кезінде ҚТ сақталуын қадағалу 

3.2. ҚТ бойынша журналдарды рәсімдеу  

G.1 Модулінің технологиялық картасы  «Малдың жүріс-тұрысын бақылау, олардың жүріс-тұрысында нормалармен 

салыстырғанда қандай ауытқулары бар екендігін белгілеу»    Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Этология  Этология  дамуының 

қысқаша 


тарихын 

білу.  Этологияның 

пәні  мен  әдістері 

туралы 


түсініктің 

болуы 


Этология 

дамуының 

қысқаша  тарихы.  Негізгі 

түсініктер 

Малдардың жүріс-

тұрысының 

физиологиялық 

негіздерін зерделеу Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

Табиғи механизмдермен 

шартталған, 

жүріс-тұрыстың 

мақсатты, 

бейімделген 

формасы 

Малдардың  сыртқы 

орта 


шарттарына 

бейімделу тәсілдерін 

білу. 

Малдардың сыртқы 

ортаның 


құбылмалы 

шарттарына  бейімделуі. 

Күйзелу 

гомеостазды 

қалпына 

келтірудің 

бейімделген  механизмі 

ретінде. 

Күйзелудің 

малдардың 

өнімділігіне 

әсерін 


зерделеу. 

Сезік Сезіктің 

түрлерін 

және 

қасиеттерін білу 

Сезіктің түрлері. Сезіктің 

қасиеттері 

Малдардың әр түрлі 

шарттардағы сезікті 


жүріс-тұрысымен 

танысу 


- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; Оқу құралдары: 

Лысов В.Ф., Максимов 

В.И. «Основы 

физиологии и этологии 

животных» - М.: КолоС, 

2004, 


Максимюк, 

Н. 


Н. 

Морфология 

и 

физиология животных  – СПб: «Лань», 2004. 

Мак-Фарленд, 

Д. 

Поведение  животных: психобиология, 

этология  и  эволюция 

(руководство 

по 


поведению 

животных 

для 

этологов, физиологов, 

студентов)–  М:  Мир, 

1988. 

Савельев, С. 

В. 


Введение в – М., 1998. 

 

 Үйрету  негізінде жүріс-тұрыстың 

игерілген 

формалары 

Малдардың  жүріс-

тұрысының 

игерілген 

формалары  туралы 

түсініктің болуы 

Үйрету формалары 

Малдардың жүріс-

тұрысының жеке 

формаларын зерделеу 

 

Жүріс-тұрыстың детерминанттары. 

Жүріс-тұрыстың 

жасаушылары. 

Эмоциялары 

Малдардың  жүріс-

тұрысын  жасаушы 

элеменеттерді білу 

Жүріс-тұрыстың 

детерминанттары. 

Жүріс-тұрыстың 

жасаушылары. 

Эмоциялары 

Малдардың белгілі 

жағдайларда 

білдіретін 

эмоцияларын зерделеу 

 

Жүріс-тұрыс формалары 

Малдардың  жүріс-

тұрыс  формаларын 

білу 


Азықтық  жүріс-тұрысы. 

Қолайлы, 

гомеостатикалық  жүріс-

тұрысы.  Енжар  және 

белсенді қорғаныс жүріс-

тұрысы.  Зерттеу  жүріс-

тұрысы.  Ойын  жүріс-

тұрысы. 


Еліктеуіш 

жүріс-тұрысы. 

Экстраполяциялық 

жүріс-тұрысы. 

Оқыс 

жағдайлардағы жүріс-

тұрысы. 


Сыни 

жағдайлардағы 

жүріс-

тұрысы. 


Жалпы 

нормадан 

ауытқыған 

Малдардың байланыс 

белгілерін зерделеу 


(қалыпты  емес)  жүріс-

тұрысы. 


Аутопрофилактика 

– 

ауруларды ескерту, 

аутосанация - малдардың 

жүріс-тұрыс  формалары 

ретіндегі  өзін-өзі  емдеу. 

Ұйқы. Жыныстық жүріс-

тұрысы. 


Ата-аналық 

жүріс-тұрысы 

(аналық 

және 


аталық). 

Әлеуметтік  жүріс-тұрыс 

типтері.  Үйірлі  жүріс-

тұрысы.  Салттық  жүріс-

тұрыс формалары. 

Орлов,  А.  Ф.  Этология 

домашних 

и 

диких животных. 

– 

М.:ВСХИЗО, 1990.  

G.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қажетті қорларды бағалай және 

анықтай алу, жануарлардың жүріс-тұрысын 

бақылау, әдеттегі қалпымен салыстырғанда 

қандай ауытқулар болғанын белгілеу кезінде 

белгіленген нәтижелерге өз бетімен жетуге 

берілетін уақыт.   

Малдың жүріс-тұрысын бақылау, 

олардың жүріс-тұрысында 

нормалармен салыстырғанда 

қандай ауытқулары бар екендігін 

белгілеп білу   

Малдың физиологиясы, малдың 

морфологиясы 

 

G.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 


Элементтер 

Өлшемдер 

1. Малдарды бақылауды жүргізу 

1.1 Әр түрлі жағдайлардағы малдардың физиологиялық жүріс-тұрысын білу 

1.2. Малдардың жүріс-тұрыс формаларын ажырата білу 

1.3. Жағдайға байланысты малдардың жүріс-тұрысын жасаушы өлшемдері 

туралы түсініктің болуы 

2. Малдардың жүріс-тұрысының 

бұзылысын анықтай білу  

2.1. Малдарды бақылай білу 

2.2. Әр түрлі жағдайлардағы малдардың барабар емес жүріс-тұрысының 

формаларын білу 

 

G.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Функционалдық міндеттері шеңберіндегі жауапкершілік, 

малдың жүріс-тұрысын бақылау, олардың жүріс-

тұрысында нормалармен салыстырғанда қандай 

ауытқулары бар екендігін белгілеу кезінде қажетті 

ресурстарды, белгіленген нәтижелерге өз бетінше қол 

жеткізуге арналған уақытты бағалай және анықтай білу   

Малдың жүріс-тұрысын 

бақылау, олардың жүріс-

тұрысында нормалармен 

салыстырғанда қандай 

ауытқулары бар екендігін 

белгілеп білу   

Малдың физиологиясы, малдың 

морфологиясы 

 

G.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Малдарды бақылауды жүргізу 

1.1 Әр түрлі жағдайлардағы малдардың физиологиялық жүріс-тұрысын білу 

1.2. Малдардың жүріс-тұрыс формаларын ажырата білу 

1.3. Жағдайға байланысты малдардың жүріс-тұрысын жасаушы өлшемдері 

туралы түсініктің болуы 

1.4. Малдардың күйзеліс жағдайының алдын алу шараларын жүргізе білу 

1.5. Малдардағы сезіктің түрлерін және қасиеттерін білу 


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет