БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехния


В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгейжүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет34/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46

 

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, жем берудің 

заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдану кезінде 

белгіленген нәтижелерге өз бетімен жетуге берілетін 

уақыт  


Теңгерілген азық мөлшерін  

құрып білу 

Жегізіп тауысуға дайындау 

әдістері 

 

 

В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 


1. Азықтандыру алдында азықтарды тексеруді  

және органолептикалық бағалауды жүргізу 

1.1. Азықтарды тексеруді жүргізу 

1.2. Азықтандыру алдында азықтарды органолептикалық бағалау 

дағдыларының болуы 

2. Малдарға азықтарды таратуды ұйымдастыру 

және жүргізу 

2.1. Малдарға азықтарды тарату тәсілдерін білу  

2.2. Малдарға азықтарды тарату нормаларын сақтау 

 

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Функционалдық міндеттері шеңберіндегі 

жауапкершілік, қажетті ресурстарды, белгіленген 

нәтижелерге өз бетінше қол жеткізуге арналған 

уақытты бағалай және анықтай білу, азықтандырудың 

қазіргі заман әдістері мен тәсілдерін қолдану 

Теңгерілген азық мөлшерін  

құрып білу 

Дайындама технологиясы және 

азықтандыруға дайындау 

тәсілдері 

 

 В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Азықтандыру алдында азықтарды 

тексеруді  және органолептикалық 

бағалауды жүргізу 

1.1. Азықтарды тексеруді жүргізу 

1.2. Азықтандыру алдында азықтарды органолептикалық бағалау 

дағдыларының болуы 

2. Малдарға азықтарды таратуды 

ұйымдастыру және жүргізу 

2.1. Малдарға азықтарды тарату тәсілдерін білу  

2.2. Малдарға азықтарды тарату нормаларын сақтау 

3. Азықтарды дайындау және сақтау 

бойынша жұмыстарды бақылау 

 

3.1.  Жемдерді дайындау ережелерін білу 3.2.  Азықтарды сақтау тәсілдерін білу 

3.3. Азықтарды дайындауды және сақтауды бақылауын жүзеге асыру  

В.2 Модулінің технологиялық картасы «Қойлар мен ешкілерге су беру» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 50 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Қойларға және ешкілерға су 

берудің 


гигиеналық 

талаптар 

Қойларға және 

ешкілерға су беру 

талаптарын білу 

Қойларға және ешкілерға 

су берудің гигиеналық 

талаптар 

Қойларға және 

ешкілерға су берудің 

гигиеналық 

талаптармен танысу Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

А. П. Калашников, В. 

И.  Фисинин,  В.  В. 

Щеглов, Н. И.  

Клейменов, «Нормы и 

Қойларға және ешкілерға су 

беруге арналған 

судың сапасы 

Қойларға және 

ешкілерға су беруге 

арналған судың 

сапасын анықтай 

білу 


Қойларға және ешкілерға 

су беруге арналған судың 

сапасы 

Судың сапасын бағалауды өткізу 

Қой өсіру шаруашылығында

ғы сумен 

жабдықтау жүйесі 

Сумен жабдықтау 

жүйесін білу 

Қой өсіру 

шаруашылығындағы 

сумен жабдықтау жүйесі 

Қой өсіру 

шаруашылығындағы 

сумен жабдықтау 

жүйесімен танысу 

Қойларға және ешкілерға су 

беруді 


ұйымдастыру 

Қойлар мен 

ешкілерге су беруді 

ұйымдастыру білу  

Қойлар мен ешкілерге су 

беруді ұйымдастыру 

Қойлар мен ешкілерге 

су беруді ұйымдастыру рационы  кормления 

сельскохозяйственны

х 

животных» Справочное пособие.- 

Москва. 2003.  

- 456 б.; 

Пестис 


В.К. 

«Кормление 

сельскохозяйственны

х животных» 

Учебное 

пособие. 

Минск: 

ИВЦ 


Минфина, 2009. - 540 

б. 


 

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қажетті қорларды бағалай және 

анықтай алу, су берудің заманауи әдістері мен 

тәсілдерін қолдану кезінде белгіленген нәтижелерге 

өз бетімен жетуге берілетін уақыт 

Су берудің теңгерілген азық 

мөлшерін  құрып білу  

Мал физиологиясы 

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Қойларға және ешкілерге су беруді 

ұйымдастыру 

1.1. Қойларға және ешкілерға су берудің гигиеналық талаптарын білу және 

сақтау 


 

1.2. Қойларға және ешкілерге су беруді ұйымдастыра білу 

2. Малдармен жұмыс жасау кезінде ҚТ 

сақтау 


2.1. Малдармен жұмыс жасау кезінде ҚТ сақтау 

 

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, су берудің 

заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдану кезінде 

белгіленген нәтижелерге өз бетімен жетуге берілетін 

уақыт 


Су берудің теңгерілген азық 

мөлшерін  құрып білу 

Мал физиологиясы 

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Қойларға және ешкілерге су беруді 

ұйымдастыру 

 

1.1. Қойларға және ешкілерға су берудің гигиеналық талаптарын білу және сақтау 

1.2. Қойларға және ешкілерге су беруді ұйымдастыра білу 

1.3. Судың сапасын бағалау дағдыларының болуы 

2. Малдармен жұмыс жасау кезінде ҚТ 

сақтау 

2.1. Малдармен жұмыс жасау кезінде ҚТ сақталуын қадағалау 2.2. ҚТ бойынша журналдарды рәсімдеу 

 

 В.3 Модулінің технологиялық картасы  «Азықты қабылдауға бақылау жасау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Азықты 


қабылдау 

Қойлардың және 

ешкілердің азық 

қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Қойлардың және 

ешкілердің азық 

қабылдау ерекшеліктері 

Азықты қабылдауды 

бақылау 


Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

- малдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Пестис  В.К.  «Кормление 

сельскохозяйственных 

животных» 

Учебное 

пособие. 

Минск:  ИВЦ  Минфина, 

2009. - 540 б. 

Голиков  А.Н.  и  др. 

Физиология 

Күйсеу әрекеті Қойлардың және 

ешкілердің күйсеу 

әрекетінің 

ерекшеліктерін білу 

Қойлардың және 

ешкілердің күйсеу 

әрекетінің 

ерекшеліктері 

Күйсеу әрекетін 

бақылау 


Жұту әрекеті 

Жұту әрекетін 

бақылай білу 

Жұту әрекеті 

Жұту әрекетін бақылау 

Құбылмалы шарттарда 

азықты 


қабылдау 

үдерістерін 

бейімдеу 

Әр түрлі шарттарда 

азықты қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Құбылмалы шарттарда 

азықты қабылдау 

үдерістерін бейімдеу 

Әр түрлі шарттарда 

азықты қабылдауға 

бақылау жасау 

Суды қабылдау Қойлардың және 

ешкілердің суды 

қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Қойлардың және 

ешкілердің суды 

қабылдау ерекшеліктері 

Суды қабылдауын 

бақылау  


сельскохозяйственных 

животных 

М.: 

Агропромиздат, 1991. — 432 б. 

 

В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қажетті қорларды бағалай 

және анықтай алу, жем жеуді қадағалау 

кезінде белгіленген нәтижелерге өз бетімен 

жетуге берілетін уақыт 

Малдың құнарлы заттар мен жеке 

азықтарға қажеттілігінің нормаларын 

анықтай білу  

Азықтың сыныпталуын, олардың 

сапасын бағалау әдістерін, азық 

мемлекеттік стандарттарын, 

оларды азықтандыруға дайындау 

тәсілдерін  

В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Азықты қабылдауға бақылау жасау  

 

1.1. Қойлардың және ешкілердің суды қабылдау ерекшеліктерін білу 1.2. Қойлардың және ешкілердің суды қабылдауын бақылай білу  

1.3. Алынған бақылауларды талдай және қорытынды жасай білу  

В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Функционалдық міндеттері 

шеңберіндегі жауапкершілік, қазіргі 

заман әдістерін қолдану кезінде 

қажетті ресурстарды, белгіленген 

нәтижелерге өз бетінше қол 

Малдың құнарлы заттар мен жеке азықтарға қажеттілігінің 

нормаларын анықтап білу; сыртқы белгілері мен малдық 

жүріс-тұрысының өзгеруіне қарай рациондағы құнарлы 

заттардың ауытқуларын анықтап білу; әр түрлі, түрлі 

жастағы, физиологиялық жағдайы мен басқа факторлары әр 

түрлі малға арналған рационды құру және талдау; 

Азықтың 

сыныпталуын, 

олардың сапасын 

бағалау әдістерін, 

азық мемлекеттік 

стандарттарын, жеткізуге арналған уақытты бағалай 

және анықтай білу 

рациондардың малдың қажеттіліктеріне сәйкестігі туралы 

кәсіби қорытынды жасау ; құнарлы заттарды сіңіруді 

арттыру мақсатында минералдық және биологиялық 

белсенді заттар рациондарына қажетті қосымша жем мен 

қоспаларды анықтау және тағайындау; малдың азыққа деген 

тәуліктік, айлық, маусымдық және жылдық қажеттіліктерін 

анықтау 

оларды азықтандыруға 

дайындау тәсілдерін 

 

В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Азықты қабылдауға бақылау жасау  

 

1.1. Қойлардың және ешкілердің суды қабылдау ерекшеліктерін білу 1.2. Қойлардың және ешкілердің суды қабылдауын бақылай білу  

1.3. Алынған бақылауларды талдай және қорытынды жасай білу 

2. Малдарды азықтандыруды 

ұйымдастыру 

2.1. Малдарды дұрыс азықтандыруды ұйымдастыра білу 

2.2. Малдарды азықтандыру нормасын қадағалау  

В.4 Модулінің технологиялық картасы «Зоогигиеналық шараларды қолдану  (мал қораларды, өжірелерді тазалау, 

ластанған төсемді ауыстыру, зәр мен көңді тазалау)»    Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 50 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Ауа ортасының гигиенасы 

Қойларға арналған 

қоралардағы 

микроклиматтың 

негізгі параметрлерін 

білу. Қой ұстайтын 

Қойларға арналған 

қоралардағы 

микроклимат және 

оның мал 

денсаулығына әсері 

Қой ұстайтын мал 

шаруашылығы 

қораларындағы 

микроклиматтың 

параметрлерін анықтау Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  қоралардағы 

микроклиматты 

анықтай білу 

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Кочиш 


И.И., 

Калюжный 

Н.С., 

Волчкова Л.А., 

Нестеров  

В.В.  «Зоогигиена»,  - 

СПб:  Лань,  2008.  – 

464 б.; 

Костюнина 

В.Ф., 

Туманова Е.И., 

Демидчик 

Л.Г. 

«Зоогигиена с 

основами 

Жер гигиенасы және оны 

ластанудан 

қорғау 

Жердің химиялық 

құрамын және 

физикалық 

қасиеттерін білу. 

Биогеохимиялық 

аудандар туралы 

түсініктің болуы. 

Жерді санитарлық 

бағалауды жүргізе 

білу 

Жердің механикалық және химиялық 

құрамы, физикалық 

қасиеттері, олардың 

гигиеналық маңызы  

Биогеохимиялық 

аудандар туралы ілім 

Жерді санитарлық 

бағалауды жүргізу. Мал 

өліктерін жою және 

пайдаға асыру 

Қой өсіретін кешендерді 

жобалаудың 

және 

пайдаланудың гигиеналық 

негіздері 

Қой өсіретін 

кешендерді құру 

кезіндегі гигиеналық 

талаптарды білу. 

Жобалар және 

олардың түрлері 

туралы түсініктің 

болуы. Құрылыс 

материалдарының 

сапасын анықтай білу 

Қой өсіретін 

кешендерді құру 

кезіндегі гигиеналық 

талаптар. Құрылыс 

жобалары және 

олардың түрлері. 

Құрылыс 

материалдарының 

сапасын анықтау 

Қойларды өсіруге және 

ұстауға 


қойылатын 

Қойларды 

азықтандыруға, су 

беруге және ұстауға 

қойылатын 

Қойларды өсіруге 

және ұстауға 

қойылатын 

гигиеналық талаптар 

Қойларды ұстауға 

арналған қоралардағы 

микроклимат 

параметрлерін анықтау 


гигиеналық 

талаптар 

гигиеналық 

талаптарды білу  

ветеринарии 

и 

санитарии» М.:  Агропромиздат, 

1991. — 480 б.   

В.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

мал қораларды, өжірелерді тазалау, ластанған төсемді 

ауыстыру, зәр мен көңді тазалау,  бағудың тиімді 

зоогигиеналық жағдайларын қамтамасыз ету, 

жануарларға күтім жасау кезінде белгіленген 

нәтижелерге өз бетімен жетуге берілетін уақыт 

Зоогигиеналық шараларды 

қолдану қабілеті 

Малдарды қорада және 

жайылымда бағатын мекемелердің 

талаптары; қой өсіру 

шаруашылығын жүргізудің 

зоогигиеналық талаптары  

В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Қой ұстайтын қоралардың 

микроклиматын бағалау әдістемесін игеру 

1.1. Қой ұстайтын қоралардың микроклиматын анықтауға арналған әр түрлі 

аспаптармен және жабдықпен жұмыс жасау дағдыларын жақсы игеру 

1.2. Қой ұстайтын қоралардың микроклимат параметрлерін анықтай білу 

2. Малдарды, олардың биологиялық 

ерекшеліктерін білуге негізделген, 

зоотехникалық бағалауды жүргізе білу 

2.1. Қойларды ұстауға және күтуге қойылатын зоогигиеналық талаптарды 

жақсы білу 

 

В.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   


Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, мал 

қораларды, өжірелерді тазалау, ластанған төсемді 

ауыстыру, зәр мен көңді тазалау,  бағудың тиімді 

зоогигиеналық жағдайларын қамтамасыз ету, 

жануарларға күтім жасау кезінде белгіленген 

нәтижелерге өз бетімен жетуге берілетін уақыт 

Зоогигиеналық шараларды 

қолдану қабілеті 

Малдарды қорада және жайылымда 

бағатын мекемелердің талаптары; қой 

өсіру шаруашылығын жүргізудің 

зоогигиеналық талаптары 

 

В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Қой ұстайтын қоралардың 

микроклиматын бағалау әдістемесін 

игеру. 


 

1.1. Қой ұстайтын қоралардың микроклиматын анықтауға арналған әр түрлі 

аспаптармен және жабдықпен жұмыс жасау дағдыларын жақсы игеру 

1.2. Қой ұстайтын қоралардың микроклимат параметрлерін анықтай білу 

1.3. Қой өсіру шаруашылығы кешендерін құру кезіндегі гигиеналық талаптарды 

біледі 


2. Малдарды, олардың биологиялық 

ерекшеліктерін білуге негізделген, 

зоотехникалық бағалауды жүргізе білу 

2.1. Қойларды ұстауға және күтуге қойылатын зоогигиеналық талаптарды жақсы 

білу 

3. Малдарды азықтандырудың, өсірудің және ұстаудың өзгеруі салдарын болжай 

білу 


3.1. Қойларды азықтандыру және су беруге, ұстау және өсіру гигиенасын 

сақтауды епті талдау және қорытынды жасау  

С.1 Модулінің технологиялық картасы «Жануарлармен санитарлық-профилактикалық жұмыстар жүргізу»» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Эпизотияға қарсы 

іс-шаралар 

жүйесіндегі 

залалсыздандыру. 

Қой қораларда 

ағымдағы 

залалсыздандыруды 

жүргізу 

Залалсыздандыру түрлері. 

Залалсыздандырудың 

химиялық құралдары. 

Залалсыздандырудың 

физикалық әдістері. 

Залалсыздандырудың 

сапасын бақылау. 

Залалсыздандырудың 

аэрозольдық әдістері. 

Залалсыздандырудың 

түрлерін ажырату. 

Залалсыздандырудың 

сапасына бақылау 

өткізу.  

 

Материалдар  және жабдықтар: 

- плакаттар, 

- слайдтар, 

- таблицы, 

- сұлбалар, 

- атластар, 

- альбомдар 

-  залалсыздандыруға 

арналған 

қондырғылар, 

-  залалсыздандыруға 

арналған аспаптар, 

-  залалсыздандыруды 

өткізуге 

арналған 

физикалық 

және 

химиялық құралдар, Оқу материалдары: 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

зертханалық жұмыстар; 

тәжірибелік жұмыстар. 

Оқу құралдары: 

1)  Костюнина  В.Ф., 

Туманова 

Е.И., 


Демидчик 

Л.Г. 


Жұқпалы аурулар 

кезінде 

залалсыздандыру  

Қой қораларды 

мәжбүрлі 

залалсыздандыруды 

өткізу   

Сарып, туберкулез және 

малдардың басқа жұқпалы 

аурулары кезінде 

залалсыздандыру 

Сарыптың, 

туберкулездің және 

малдардың басқа 

жұқпалы ауруларының 

таралуы кезінде 

залалсыздандыруды 

өткізу Мал шаруашылығы 

жүктерін тасудан 

кейін көлік 

құралдарын 

(кемелерін, 

ұшақтарды 

автокөліктерді, 

вагондарды) 

залалсыздандыру

дың 


ерекшеліктері 

Көлік құралдарын 

залалсыздандыруды

ң ерекшеліктерін 

білу 

Кемелерді залалсыздандыру. 

Ұшақтарды 

залалсыздандыру. 

Автокөліктерді 

залалсыздандыру. 

Вагондарды 

залалсыздандыру 

Көлік құралдарын 

залалсыздандыруды 

өткізу 


Дезинсекция және 

дезакаризация 

Мал шаруашылығы 

қораларында 

дезинсекция 

жүргізу. 

Малдардың сырт 

терісін өңдеуді 

жүргізу 


Дезинсекция және 

дезакаризация әдістері 

мен құралдары 

Дезинсекцияны және 

дезакаризацияны 

өткізу. Малдардың 

сырт терісін өңдеу 

«Зоогигиена 

с 

основами ветеринарии 

и 

санитарии»  М.:  Агропромиздат, 

1991. — 480 б. ; 

2)  Кузьмин  В.А.,  

Соколова 

Л.Н., 

Сонин 


П.Ф. 

«Эпизоотология 

с 

микробиологией»  – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2005, 432 б. 

3) 


Иванов 

А.И. 


«Общая 

эпизоотология 

с 

ветеринарной санитарией», 

издательство: 

БашГау, 2007; 

4) 


«Ветеринарное 

законодательство 

Республики 

Казахстан»,  Астана-

2005 Жәндіктер және өрмекші 

тәрізділер – ауыл 

шаруашылық 

және жабайы 

жануарлардың 

эктопаразиттері 

Жәндіктердің және 

өрмекші 


тәрізділердің 

жіктелуін білу 

Бөгелек аурулар. 

Жәндіктер - малдардың 

эктопаразиттері. Кенелер - 

малдардың 

эктопаразиттері. 

Шыбындармен, 

бөгелектермен, шыбын-

шіркейлермен, 

кенелермен күрес 

Дезинсекицяны және 

дезакаризацияны 

ұйымдастыру және 

өткізу Дератизация  Мал шаруашылығы 

қораларында 

дератизация өткізу 

Дератизация әдістері және 

құралдары 

Мал шаруашылығы 

қораларында 

дератизация өткізу 

Қой  қораларында мекендейтін 

кеміргіштердің 

түр-тұқымдық 

құрамы 


және 

олардың 


биологиясы 

Қой қораларында 

мекендейтін 

кеміргіштердің 

құрамын білу 

Қой қораларында 

мекендейтін кеміргіштер, 

олардың биологиясы. 

Кеміргіштердің 

малдардың түрлі 

ауруларын қоздыратын 

таратушы ретіндегі рөлі  

Қой қораларында 

мекендейтін 

кеміргіштердің түр-

тұқымдық құрамын 

анықтау.  


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет