БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехния


F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгейжүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет33/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   46

 

F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Құстың жүріс-тұрысын бақылау 

1.1. Құстың физиологиялық және патологиялық жүріс-тұрысын білу 

1.2. Құстың жүріс-тұрысын бақылау дағдыларының болуы 

1.3. Құстың жүріс-тұрысын бақылау нәтижелері бойынша талдай және 

қорытынды жасай білу 

2. Құстың жүріс-тұрысының бұзылуын 

анықтай білу 

2.1. Құстардың әр түрлі жағдайлардағы барабар емес жүріс-тұрысының 

формаларын білу 2.2. Құстардың жүріс-тұрысындағы бұзылыстарды болдырмау 

 

F.2 Модулінің технологиялық картасы   «Құсқа емдік көмек көрсету» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Құс өсіру шаруашылығынд

ағы 


профилактикалы

қ шаралар 

Құс қораларды 

залалсыздандыру, 

дезинсекциялау, 

дератизациялау 

әдістерін және 

тәсілдерін білу 

Құс қораларды 

профилактикалық 

залалсыздандыру, 

дезинсекциялау, 

дератизациялау 

Залалсыздандыруды, 

дезинсекциялауды, 

дератизациялауды өткізу Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу 

материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес 

тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

Құсты 


вакциналаудың 

топтық әдістері 

Құсты топтық 

вакциналауды өткізу 

ережелерін және 

әдістерін білу 

Топтық вакциналаудың 

энтеральды, аэрозольді 

және интрамускулярлы 

әдістері 

Құстарды топтық 

вакциналауды өткізу 

Құс өсіру шаруашылығынд

ағы емдеу-

профилактикалы

қ шаралардың 

сұлбалары 

Емдеу-


профилактикалық 

шаралардың 

сұлбаларын жасай 

білу 


Құс өсіру 

шаруашылығындағы 

емдеу-профилактикалық 

шаралардың сұлбалары 

Құс фабрикасындағы 

емдеу-профилактикалық 

шаралардың сұлбаларын 

жасау әдістемесімен 

танысу Құстың жұқпайтын 

аурулары 

Құстың негізгі 

жұқпайтын 

ауруларын білу 

Құстың жұқпайтын 

аурулары: белгілері, 

емделуі, алдын-алу 

Құстың негізгі 

жұқпайтын ауруларымен 

танысу 


Құстың жұқпалы 

аурулары 

Құстың негізгі 

жұқпалы ауруларын 

білу 


Құстың жұқпалы 

аурулары: белгілері, 

емделуі, алдын-алу 

Құстың негізгі жұқпалы 

ауруларымен танысу 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары:. 

Кочиш И.И., 

Петраш М.Г., 

Смирнов С.Б. Құс 

шаруашылығы , М.: 

КолоС, 2004 -  407 

б. 

А.П. Калашников, О.К. Смирнов, Н.И. 

Стрекозов и др.; 

Справочник 

зоотехника - М.: 

Агропромиздат, 

1986. - 479 б.  

F.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Ауылшаруашылық құс ауруларының алдын алу 

мақсатында жалпы сақтандыру шараларын 

қолдану қабілеті 

Жануарларға алғашқы жәрдем 

беру қабілеті 

Құстарға алғашқы жәрдем беру 

шараларын, құстардың 

морфологиясын білу 

 

F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Құс өсіру шаруашылығындағы 

профилактикалық шараларды өткізу 

1.1. Құс қораларды залалсыздандыру, дезинсекциялау, дератизациялау 

әдістерін және тәсілдерін білу 


1.2. Құс қораларда профилактикалық шараларды өткізу дағдыларының болуы 

1.3. Құстарды топтық вакциналауды ұйымдастыра және өткізе білу  

2. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-

профилактикалық шаралардың 

сұлбаларын жасау 

2.1. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-профилактикалық шаралардың 

сұлбаларын жасау әдістемесін білу 

2.2. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-профилактикалық шаралардың 

жасалған сұлбаларын тәжірибеде қолдана білу 

 

F.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Ауылшаруашылық құс ауруларының алдын алу 

мақсатында жалпы сақтандыру шараларын қолдану 

қабілеті 

Жануарларға алғашқы 

жәрдем беру қабілеті 

Құстарға алғашқы жәрдем беру 

шараларын, құстардың 

морфологиясын білу 

 

F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Құс өсіру шаруашылығындағы 

профилактикалық шараларды өткізу 

1.1. Құс қораларды залалсыздандыру, дезинсекциялау, дератизациялау 

әдістерін және тәсілдерін білу 

1.2. Құс қораларда профилактикалық шараларды өткізу дағдыларының болуы 

1.3. Құстарды топтық вакциналауды ұйымдастыра және өткізе білу  

2. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-

профилактикалық шаралардың 

сұлбаларын жасау 

2.1. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-профилактикалық шаралардың 

сұлбаларын жасау әдістемесін білу 

2.2. Құс өсіру шаруашылығындағы емдеу-профилактикалық шаралардың 

жасалған сұлбаларын тәжірибеде қолдана білу 

3. Құстардың негізгі ауруларының 

белгілерін білу 

3.1. Құстардың негізгі ауруларының белгілерін білу  

3.2. Құстардың негізгі ауруларын емдеудің жаңа қағидаттарын іздеу және 

ескілерін жетілдіру 


3.3. Құстардың негізгі ауруларының пайда болуын ескерте білу 

 

 

9 Кәсіп. 

 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Қой өсіретін кешендер мен механикаландырылған фермалардың 

операторы БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 - 4 

 

 А.1 Модулінің технологиялық картасы  «Мүкәммалды дайындау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Мүкәммалдың пайдалану 

мақсаты 


Мүкәммалды 

мақсаты 


бойынша 

қолдана білу 

Мүкәммалдың 

пайдалану мақсаты 

Мүкәммалды  тәжірибе 

жүзінде пайдалану Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

Мүкәммалды пайдалану 

Мүкәммалды 

пайдалану 

тәсілдерін білу 

Мүкәммалды 

пайдалану ережелері 

Мүкәммалды пайдалану 

Мүкәммалды залалсызданды

ру 


Мүкәммалды 

залалсыздандыруды

ң  тәсілдерін  және 

әдістерін білу 

Мүкәммалды 

залалсыздандырудың 

тәсілдері мен әдістері 

Мүкәммалды 

залалсыздандыруды 

жүргізу 


Мүкәммалды 

сақтау  

Мүкәммалды  сақтау 

ережелерін білу 

Мүкәммалды 

сақтау 

ережелері Мүкәммалды  сақтауды 

ұйымдастыру Мүкәммалды 

жөндеу 

Мүкәммалға жөндеу жүргізе білу 

Мүкәммалды 

жөндеу 

технологиясы Мүкәммалды 

ұйымдастыру 

және 

жүргізу 


-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; Оқу құралдары: 

Мүкәммалды  пайдалану 

бойынша нұсқаулықтар. 

Мүкәммалмен жұмыс 

істеу 


кезіндегі 

қауіпсіздік 

ережелері 

Мүкәммалмен 

жұмыс  істеу  кезінде 

қауіпсіздік 

ережелерін сақтау 

Мүкәммалмен  жұмыс 

істеу 

кезіндегі қауіпсіздік ережелері 

Мүкәммалмен 

жұмыс 

істеу 


кезіндегі 

қауіпсіздік  ережелерімен 

танысу 

 

А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, құрал-

саймандарды жұмыста қолдану кезінде белгіленген 

нәтижелерге өз бетімен жетуге берілетін уақыт  

Мүкәммалмен жұмыс жасау 

дағдыларының болуы 

Мүкәммалдың пайдалану 

мақсаты, олардың жұмыс істеу 

принциптері  

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Мүкаммалды пайдалану  

1.1. Мүкәммалмен жұмыс істеу ережелерін білу 

1.2.Мүкәммалды мақсаты бойынша қолдана білу 

2. Мүкәммалды залалсыздандыру  

2.1. Мүкәммалды залалсыздандыруға дайындай білу 

2.2. Мүкәммалды залалсыздандыру дағдыларының болуы 

2.3. Мүкәммалды залалсыздандыру жұмысы кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 


Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Функционалдық міндеттері шеңберіндегі 

жауапкершілік, мүкәммалды жұмыс барысында 

қолдану кезінде қажетті ресурстарды, белгіленген 

нәтижелерге өз бетінше қол жеткізуге арналған 

уақытты бағалай және анықтай білу 

Мүкәммалмен жұмыс жасау 

дағдыларының болуы 

Мүкәммалдың пайдалану 

мақсаты, олардың жұмыс істеу 

принциптері 

 

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Мүкаммалды пайдалану  

1.1. Мүкәммалмен жұмыс істеу ережелерін білу 

1.2.Мүкәммалды мақсаты бойынша қолдана білу 

2. Мүкәммалды залалсыздандыру  

2.1. Мүкәммалды залалсыздандыруға дайындай білу 

2.2. Мүкәммалды залалсыздандыру дағдыларының болуы 

2.3. Мүкәммалды залалсыздандыру жұмысы кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

3. Мүкәммалды жөндеу және сақтау  

3.1. Мүкәммалды жөндеу дағдыларының болуы 

3.2. Мүкәммалды сақтау тәсілдерін білу 

4. Мүкәммалмен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  

4.1. Мүкәммалмен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін 

білу 


4.2. Мүкәммалмен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін 

сақтау 


 

А.2 Модулінің технологиялық картасы «Қойларды шомылдыру, жүндердің ластанған жерін тазарту, терінің ластанған 

жерін тазалау»    Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Қойлардың тұяқшаларын 

күтуге арналған 

құрал-

саймандар Қойлардың 

тұяқшаларын  күтуге 

арналған 

құрал-


саймандар  қолдана 

білу 


Тұяқтарды 

тазалауға 

арналған 

құрал-


саймандар: 

тұяққа 


арналған  атауыз,  түрпі, 

тұяққа  арналған  пышақ. 

Тұяқтарды 

тазалауға 

арналған 

құрал-


саймандарды 

қолдану 


ережелері 

Тұяқтарды 

тазалауға 

арналған 

құрал-

саймандардың тәжірибеде қолданылуы 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Калашников 

В.В., 

Пустовой  В.Ф.  (ред.) Практическое 

жылқы 


өсіруші 

ство. 


Қойларды 

тіркеу  

Тұяқшаларды  күту 

жұмыстарын  жүзеге 

асыру 


үшін 

қойларды  тіркеудің 

тәсілдерін білу 

Қойларды  тұрған  және 

жатырған  күйінде  тіркеу 

тәсілдері 

Қойларды 

тіркеу 


дағдыларын меңгеру  

Қойлардың аяқтарын  және 

тұяқшаларын 

күту 

Қой тұяқшаларының құрылысының 

ерекшеліктерін білу. 

Қой 

тұяқшаларын күте білу 

Тұяқшалар 

құрылысының 

ерекшеліктері. 

Қой 

тұяқшаларын күту 

ережелері. 

Қой 

тұяқшалары ауруларының алдын алу 

Қой 


тұяқшаларын 

тазалауды  және  кесуді 

жүргізу 

Мал жаю, оның маңызы. 

Мал 


жаюды 

ұйымдастыра білу. 

Мал жаю, оның маңызы.  Мал 

жаюды 


ұйымдастыру 

және 


жүргізу 

Қой 


терісін 

және 


жүнін 

күту гигиенасы. 

Қой  терісін  және 

жүнін 


күту 

ережелерін білу 

Тері және оның мәні. Қой 

жүнінің  жіктелуі.  Қой 

терісін  және  жүнін  күту 

ережелері және тәсілдері. 

Қой  терісін  және  жүнін 

ластанудан 

тазалауды 

жүргізу 


Справочник  М.:  Колос, 

2000. — 376 б. 

Марук  В.  Лошади  и 

уход за ними  

Минск: Белфакс, 2003. - 

256 б. 


 Жигачев 

А.И. 


«Разведение 

сельскохозяйственных 

животных  с  основами 

частной зоотехнии» 

М.:  КолосС,  2009.-408 

б.; 


Кузнецов 

А.К. 


«Ветеринарная 

хирургия, 

офтальмология 

и 

ортопедия»  М.:  Колос, 1969. — 469 б. 

Қойларды шомылдыру 

Қойларды 

шомылдыру 

ережелерін білу 

Қойларды 

шомылдырудың мәні. 

Қойды  емдеуге  және 

профилактикалық 

өңдеуге  арналған  Куп-2-

жылжымалы 

қондырғысы 

 

Куп-2-жылжымалы қондырғысымен танысу. 

Қондырғымен 

жұмыс 

жасау 


кезіндегі 

қауіпсіздік  техникасын 

сақтау 

 

А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қойларды шомылдыру, жүндердің 

ластанған жерін тазарту, терінің ластанған жерін 

тазалау барысында еңбек қауіпсіздігін қатамасыз 

ету кезінде белгіленген нәтижелерге өз бетімен 

жетуге берілетін уақыт 

Қойларды шомылдыру, 

жүндердің ластанған жерін 

тазарту, терінің ластанған жерін 

тазалау дағдыларын меңгеру 

Қойларды шомылдыру, 

жүндердің ластанған жерін 

тазарту, терінің ластанған жерін 

тазалау тәсілдері және 

қауіпсіздік техникасының 

ережелері  


 

А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Тұяқтарды тазалауға арналған құрал-

саймандарды пайдалану  

1.1. Тұяқтарды тазалауға арналған құрал-саймандармен жұмыс жасай білу 

1.2.Тұяқтарды тазалауға арналған құрал-саймандарды қолдана білу 

2. Қойлардың тұяқшаларын тазалауды және 

кесуді жүргізу   

2.1. Тұяқтарды күту жұмыстарын жүзеге асыру үшін қойларды тіркей білу 

2.2. Тұяқтарды тазалау және кесу дағдыларының болуы  

2.3. Қойлармен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

3. Қой терісін және жүнін күтуді жүргізу 

3.1. Қой терісін және жүнін күту дағдыларының болуы 

4. Қойларды шомылдыруды ұйымдастыру 

және өткізу 

4.1. Қойды емдеуге және профилактикалық өңдеуге арналған Куп-2-

жылжымалы қондырғысымен жұмыс жасау дағдыларының болуы  

А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қажетті қорларды бағалай және 

анықтай алу, қойларды шомылдыру, жүндердің 

ластанған жерін тазарту, терінің ластанған жерін 

тазалау барысында еңбек қауіпсіздігін қатамасыз 

ету кезінде белгіленген нәтижелерге өз бетімен 

жетуге берілетін уақыт 

Қойларды шомылдыру, 

жүндердің ластанған жерін 

тазарту, терінің ластанған жерін 

тазалау дағдыларын меңгеру 

Қойларды шомылдыру, 

жүндердің ластанған жерін 

тазарту, терінің ластанған жерін 

тазалау тәсілдері және 

қауіпсіздік техникасының 

ережелері   

А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Тұяқтарды тазалауға арналған құрал-

саймандарды пайдалану  

1.1. Тұяқтарды тазалауға арналған құрал-саймандармен жұмыс жасай білу 

1.2.Тұяқтарды тазалауға арналған құрал-саймандарды қолдана білу 


2. Қойлардың тұяқшаларын тазалауды 

және кесуді жүргізу   

2.1. Тұяқтарды күту жұмыстарын жүзеге асыру үшін қойларды тіркей білу 

2.2. Тұяқтарды тазалау және кесу дағдыларының болуы  

2.3. Тазалау және кесу кезінде тұяқшалардың зақымдалуы кезінде қойларға 

көмек көрсете білу 

2.4. Қойлармен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

3. Қой терісін және жүнін күтуді жүргізу  3.1. Қой терісін және жүнін күту дағдыларының болуы 

3.2. Қой терісі ауруларының алдын ала білу 

3.3. Қой жүнін жіктей білу 

4. Мал жаюды ұйымдастыру және 

жүргізу 


4.1. Мал жаюдың маңызын білу 

4.2. Мал жаюды ұйымдастыра және жүргізе білу 

5. Қойларды шомылдыруды 

ұйымдастыру және өткізу 

5.1. Қойды емдеуге және профилактикалық өңдеуге арналған Куп-2-

жылжымалы қондырғысымен жұмыс жасау дағдыларының болуы  

В.1 Модулінің технологиялық картасы «Азықтағы қажеті жоқ қоспаларды қарау, сілку, тазалау, малдың оттығына, 

астауларға салу »    Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Азықтандыру алдында 

азықтарды 

тексеру 

Азықтарды тексере 

білу  

Азықтарды көзбен байқау.  

Азықтандыру алдында 

азықтарды тексеруді  

жүргізу 


Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

Азықтарды органолептикал

ық бағалау 

Азықтарды 

органолептикалық 

бағалауды жүргізе 

білу 


Азықтарды 

органолептикалық 

бағалау 

Азықтарды 

органолептикалық 

бағалауды жүргізу Малдарға 

азықтарды 

тарату 


Азықтарды тарату 

тәсілдерін білу 

Малдарға азықтарды 

тарату тәсілдері 

Малдарға азықтарды 

тарату технологиясымен 

танысу 

- аспаптар, - құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; Оқу құралдары: 

Пестис  В.К.  «Кормление 

сельскохозяйственных 

животных» 

Учебное  пособие.  Минск: 

ИВЦ Минфина, 2009. - 540 

б. Азықтарды дайындауды 

бақылау 


Азықтарды 

дайындауға бақылау 

жүргізе білу 

Азықтарды дайындау 

тәсілдері 

Азықтарды дайындауды 

бақылау 

Азықтарды сақтауды 

бақылау  

Азықтарды сақтауға 

бақылау жүргізе 

білу  

Азықтарды сақтау тәсілдері 

Азықтарды сақтауды 

бақылау  


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет