БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехнияжүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет31/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   46

Оқу құралдары:. 

Кочиш И.И., Петраш 

М.Г., Смирнов С.Б. Құс 

шаруашылығы , М.: 

КолоС, 2004 -  407 б. 

Өсіру әдістері Ауыл 

шаруашылығы 

құстарын өсіру 

әдістерін білу 

Асыл тұқымды өсіру 

және будандастыру 

Ауыл шаруашылығы 

құстарын өсіру әдістерін 

зеределеу 

Түраралық будандастыру 

Түраралық 

будандастыру 

туралы түсініктің 

болуы 

Түраралық будандастыру  Құстардың жеке түрлерінің будандаспау 

себептерін зерделеу 

Құстардың жаңа ұрпақтарын 

және кросстарын 

өсіру әдістері 

Құстардың жаңа 

ұрпақтарын және 

кросстарын өсіру 

әдістерін білу 

Құстардың жаңа 

ұрпақтарын және 

кросстарын өсіру 

әдістері 

Құстардың жаңа 

ұрпақтарымен және 

кросстарымен танысу 

Әр түрлі құстармен 

тұқымдық 

жұмыс 

жасаудың және өнімділік 

бағытының 

ерекшеліктері 

Әр түрлі құстармен 

тұқымдық жұмыс 

жасаудың және 

өнімділік 

бағытының 

ерекшеліктерін білу 

Тауықтармен, 

күркетауықтармен, 

қаздармен, мысыр 

тауықтармен тұқымдық 

жұмыс  


Әр түрлі құстармен 

тұқымдық жұмыс 

жасаудың және өнімділік 

бағытының 

ерекшеліктерін зерделеу 

Тұқымдық есеп және есептілік 

Тұқыымдық 

құжаттаманы 

Тұқымдық есеп және 

есептілік 

Жасалған тұқымдық 

жұмыс туралы 


жүргізу ережесін 

білу 


құжаттарды сауатты 

толтыру 


 

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қажетті қорларды бағалай және 

анықтай алу, зоотехникалық зерттеулерді 

жоспарлау, селекциялық-тұқымдық жұмыстарды 

жоспарлау және олардың нәтижелерін жүзеге асыру 

кезінде өз бетімен шешім қабылдау. 

Құстарды сұрыптау, топты тегі 

бойынша талдау қабілеті; тектес 

топтарды бөлу; тұқым сапасы 

бойынша өндірушілерді бағалау 

Құстардың морфологиясы 

мен  физиологиясы 

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Сұрыптаудың генетикалық негіздері 

1.1. Үйірге тегі бойынша талдау жасау 

1.2. Тұқымдас топтарды анықтай білу 

2. Ауыл шаруашылығы құстарын өсіру 

әдістерін білу 

2.1. Асыл тұқымды өсіру кезінде тұқымдарды жетілдіру жолдарын білу. 

2.2. Ұрпақ кросстары және ұрпақ үйлесушілігі туралы түсініктің болуы.  

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер 

шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және 

анықтай алу, зоотехникалық 

зерттеулерді жоспарлау, 

селекциялық-тұқымдық 

Құстарды сұрыптау, топты тегі бойынша талдау қабілеті; 

тектес топтарды бөлу; тұқым сапасы бойынша 

өндірушілерді бағалау; препотенттік дәрежесін анықтау 

және тұқымдық санаттарды тағайындау; бұрын 

қолданылған таңдауды талдау; әртүрлі өндірушілер 

тұқымдастарының ұрғашыларына сыңарларды таңдау 

Құстардың морфологиясы 

мен  физиологиясы 


жұмыстарды жоспарлау және 

олардың нәтижелерін жүзеге 

асыру кезінде өз бетімен шешім 

қабылдау. 

нәтижелерін талдау; тұқымдық өзекті іріктеу, таңдау 

сұлбасын жасақтау, таңдауға негіздеме дайындау, құс 

топтарын жақсартуға және генетикалық қайта 

құрастыруға қатысты күрделі селекциялық мәселелерді 

шешу 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Сұрыптаудың генетикалық негіздері 

1.1. Үйірге тегі бойынша талдау жасау 

1.2. Тұқымдас топтарды анықтай білу 

1.3. Тұқымдық деңгейдің берілу дағдыларының болуы 

2. Ауыл шаруашылығы құстарын өсіру 

әдістерін білу 

2.1. Асыл тұқымды өсіру кезінде тұқымдарды жетілдіру жолдарын білу. 

2.2. Ұрпақ кросстары және ұрпақ үйлесушілігі туралы түсініктің болуы. 

2.3. Құстардың жеке түрлерінің будандасу түрлерін және будандаспау себептерін 

білу 

2.4. Будандастыру кезінде бедеуліктен арылудың жаңа жолдарын іздеу 3. Тұқымдық есеп және есептілік жүргізу  3.1. Жасалған тұқымдық жұмыс туралы құжаттарды рәсімдеу ережесін білу  

3.2. Құжаттарды сауатты толтыру 

3.3. Құжаттардағы ақпараттың растығына жауапты болу  

 

В.3 Модулінің технологиялық картасы  «Микроклимат» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Ауа температурасы 

Құс қоралардағы 

температураның 

және 


Ауа температурасы және 

ылғалдылығы 

Құс қоралардағы 

температураны және 

ылғалдылықты анықтау 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, және 

ылғалдылығы 

ылғалдылықтың 

негізгі 


параметрлерін білу.  

Құс қоралардағы 

температураны және 

ылғалдылықты 

анықтай білу 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

Кочиш  И.И.,  Калюжный 

Н.С., 

Волчкова Л.А., 

Нестеров  

В.В. «Зоогигиена», - СПб: 

Лань, 2008. – 464 б.; 

Костюнина 

В.Ф., 


Туманова  Е.И.,  Демидчик 

Л.Г. 


«Зоогигиена 

с 

основами  ветеринарии  и санитарии» 

М.:  Агропромиздат,  1991. 

— 480 б.  

Ауаның газдық құрамы 

Құс қоралардағы 

ауаның газдық 

құрамын білу 

Ауаның газдық құрамы 

Құс қоралардағы 

ауаның газдық құрамын 

анықтау 


Жарықтандыру 

жарығы және 

тәртібі 


Құстың дамуы үшін 

жарықтың маңызын 

білу.  

Құс қораларда жарықтандыру 

тәртібін реттей білу 

Құстың дамуы үшін 

жарықтың маңызы.  

Құс қораларда 

жарықтандыру тәртібі 

Құстардың жасына 

қарай бөлінген топтары 

үшін жарықтандыру 

тәртібін анықтау 

Вентиляция жүйесі 

Құс қоралардағы 

вентиляция 

жүйелері туралы 

түсініктің болуы 

Вентиляция жүйесі 

Құс қоралардағы 

вентиляция 

жүйелерімен танысу 

Ауаны ылғалдау 

жүйесі 


 Құс қоралардағы 

ауаны ылғалдау 

жүйесі туралы 

түсініктің болуы 

Ауаны ылғалдау жүйесі  Құс қоралардағы ауаны 

ылғалдау жүйесімен 

танысу Құс шаруашылығы 

қораларындағы 

Құс қораларындағы 

микроклиматты 

қамтамасыз ететін 

Құс 


шаруашылығы 

қораларындағы 

микроклиматты 

Құс қораларындағы 

микроклиматты 

қамтамасыз ететін және микроклиматты 

қамтамасыз 

ететін 

және 


бақылайтын 

жабдықтар 

және аспаптар 

және бақылайтын 

жабдықтарды және 

аспаптарды қолдана 

білу 

қамтамасыз  ететін  және бақылайтын  жабдықтар 

және аспаптар 

бақылайтын 

жабдықтардың және 

аспаптардың жұмыс 

істеу принциптерімен 

танысу 

 

 Құстарды 

өсіруге және 

ұстауға 


қойылатын 

гигиеналық 

талаптар 

Құстарды 

азықтандыруға, су 

беруге және ұстауға 

қойылатын 

гигиеналық 

талаптарды білу 

Құстарды өсіруге және 

ұстауға қойылатын 

гигиеналық талаптар 

Құс қоралардағы 

микроклимат 

параметрлерін анықтау 

 

В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, құс 

қорасындағы температура тәртібін және лайықты 

ылғалдықты анықтау кезінде белгіленген нәтижелерге 

өз бетімен жетуге берілетін уақыт 

Құс қорасындағы температура 

тәртібін және лайықты 

ылғалдықты анықтау қабілеті 

Құс қорасындағы температура 

тәртібі және лайықты ылғалдық 

 

В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Құс қоралардың микроклиматын 

бағалау әдістемесін біледі 

 

1.1. Құс қоралардың микроклиматын анықтауға арналған әр түрлі аспаптармен және жабдықпен жұмыс жасау дағдыларын жақсы игеру 

1.2. Құс қоралардың микроклимат параметрлерін анықтай білу  

В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, құс 

қорасындағы температура тәртібін және лайықты 

ылғалдықты анықтау кезінде белгіленген нәтижелерге өз 

бетімен жетуге берілетін уақыт 

Құс қорасындағы температура 

тәртібін және лайықты 

ылғалдықты анықтау қабілеті 

Құс қорасындағы 

температура тәртібі және 

лайықты ылғалдық  

В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Құс қоралардың микроклиматын 

бағалау әдістемесін біледі 

 

1.1. Құс қоралардың микроклиматын анықтауға арналған әр түрлі аспаптармен және жабдықпен жұмыс жасау дағдыларын жақсы игеру 

1.2. Құс қоралардың микроклимат параметрлерін анықтай білу 

1.3. Жаңа құс қораларды құру кезіндегі гигиеналық талаптарды білу 

 

С.1 Модулінің технологиялық картасы «Құстарды іріктеу» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Құстарды секциялары 

бойынша іріктеу  

Құстарды секциялары 

бойынша іріктей білу 

Құстарды 

секциялық іріктеу 

Құстарды секциялары 

бойынша іріктеуді 

жүргізу 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

Құстарды салмағы 

бойынша іріктеу 

және үйірдің 

Құстардың салмағын 

анықтай білу. Үйірдің 

біртектілігін 

Құс салмағы және 

үйірдің біртектілігі 

Құстарды салмағы 

бойынша іріктеуді 

жүргізу 


біртектілігін 

қамтамасыз ету 

қалыптастыру бойынша 

дағдылардың болуы 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; Оқу құралдары:. 

Кочиш И.И., Петраш М.Г., 

Смирнов С.Б. Құс 

шаруашылығы , М.: КолоС, 

2004 -  407 б. 

А.П. Калашников, О.К. 

Смирнов, Н.И. Стрекозов и 

др.; Справочник зоотехника 

- М.: Агропромиздат, 1986. - 

479 б. 


Құстарды жасы 

бойынша іріктеу  

Құстарды жасы 

бойынша іріктей білу 

Құстарды жасы 

бойынша іріктеу 

Құстарды жасы 

бойынша іріктеуді 

жүргізу 


Құстарды 

түрлері бойынша 

іріктеу  

Құстарды түрлері 

бойынша іріктей білу 

Құстарды түрлері 

бойынша іріктеу 

Құстарды түрлері 

бойынша іріктеуді 

жүргізу 

Құстарды жынысы 

бойынша іріктеу  

Құстарды жынысы 

бойынша іріктей білу 

Құстарды жынысы 

бойынша іріктеу 

Құстарды жынысы 

бойынша іріктеуді 

жүргізу 

Құстарды қауырсын 

беріктілігі 

бойынша іріктеу  

Құстарды қауырсын 

беріктілігі бойынша 

іріктей білу 

Құстарды 

қауырсын 

беріктілігі 

бойынша іріктеу 

Құстарды қауырсын 

беріктілігі бойынша 

іріктеуді жүргізу 

 

 С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі . 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

құстарды іріктеу кезінде белгіленген нәтижелерге өз 

бетімен жетуге берілетін уақыт 

Құстарды салмағы мен 

секциялары бойынша іріктей 

алу қабілеті 

Құстардың морфологиясы мен  

физиологиясы 

 

С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 


Элементтер 

Өлшемдер 

1. Ауыл шаруашылық құстарын іріктеуді 

ұйымдастыру және өткізу  

1.1. Құстың салмағын анықтай білу 

1.2. Құстарды секциялары бойынша іріктеу дағдыларының болуы 

 

 С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, құстарды 

іріктеу кезінде белгіленген нәтижелерге өз бетімен 

жетуге берілетін уақыт 

Құстарды салмағы мен секциялары 

бойынша іріктей алу қабілеті 

Құстардың морфологиясы 

мен  физиологиясы 

 

С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Ауыл шаруашылық құстарын іріктеуді 

ұйымдастыру және өткізу  

1.1. Құстың салмағын анықтай білу 

1.2. Құстарды секциялары бойынша іріктеу дағдыларының болуы 

1.3. Құс үйірінің біртектілігін қалыптастыра білу 

1.4. Құстарды жынысы, жасы, қауырсын тығыздығы, түрлері бойынша іріктей 

білу 


 

С.2 Модулінің технологиялық картасы   «Құстардың жарамсызын шығару» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Құстардың жарамсызын 

шығару 


Құстардың 

жарамсызын 

Құстардың жарамсызын 

шығару 


Құстардың 

жарамсызын Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, шығарудың 

негіздеуін білу 

шығарудың 

қағидаттарымен танысу 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Оқу құралдары:. 

Кочиш И.И., Петраш 

М.Г., Смирнов С.Б. 

Құс шаруашылығы , 

М.: КолоС, 2004 -  

407 б. 


А.П. Калашников, 

О.К. Смирнов, Н.И. 

Стрекозов и др.; 

Справочник 

зоотехника - М.: 

 Ауыл шаруашылық 

құстарының 

бактериялық 

аурулары 

Ауыл шаруашылық 

құстарының 

бактериялық 

ауруларының 

белгісін және 

ағынын білу. 

Құстарды көзбен 

байқай білу  

Сүзек, пуллороз, қылау, 

туберкулез, коли 

жұқпалар 

Бактериялық 

ауруларының 

белгілерін анықтау 

үшін құстарды көзбен 

байқауды өткізу 

Ауыл 


шаруашылығы 

құстарының 

вирусты 

аурулары 

Ауыл шаруашылық 

құстарының 

вирусты 

ауруларының 

белгісін және 

ағынын білу. 

Құстарды көзбен 

байқай білу 

Ньюкасл ауруы, шешек, 

ларенготрахеит, вирусты 

гепатит, 

Вирусты ауруларының 

белгілерін анықтау 

үшін құстарды көзбен 

байқауды өткізу 

Ауыл шаруашылығы 

құстарының таз 

аурулары 

Ауыл шаруашылық 

құстарының таз 

ауруларының 

белгісін және 

ағынын білу. 

Құстарды көзбен 

байқай білу 

Аспергиллез, 

афлатоксикоз, 

Таз ауруларының 

белгілерін анықтау 

үшін құстарды көзбен 

байқауды өткізу 

Ауыл 


шаруашылығы 

Ауыл шаруашылық 

құстарының 

Кокцидиоз, бөсір ауруы, 

гетеракидоз, 

Паразиттік 

ауруларының 


құстарының 

паразиттік 

аурулары 

паразиттік 

ауруларының 

белгісін және 

ағынын білу. 

Құстарды көзбен 

байқай білу 

простогонимоз, қышыма,  

пухопероедтар 

белгілерін анықтау 

үшін құстарды көзбен 

байқауды өткізу 

Агропромиздат, 

1986. - 479 б. 

Ауыл 


шаруашылығы 

құстарының 

жұқпайтын 

аурулары 

Ауыл шаруашылық 

құстарының 

жұқпайтын 

ауруларының 

белгісін және 

ағынын білу. 

Құстарды көзбен 

байқай білу 

Авитаминоздар, болезни 

дефицита или излишка 

минералды элементтердің 

жетіспеу немесе артылу 

аурулары 

Жұқпайтын 

ауруларының 

белгілерін анықтау 

үшін құстарды көзбен 

байқауды өткізу  

С.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, жұқпалы аурулармен ауратын 

құстарды ерте кезеңде анықтау кезінде 

белгіленген нәтижелерге өз бетімен жетуге 

берілетін уақыт 

Жұқпалы аурулармен ауратын 

құстарды ерте кезеңде анықтау 

қабілеті 

Көзбен байқау арқылы және жалпы 

нормадан ауытқыған жүріс-тұрысы бар 

жеке құстар табылған жағдайда ауру 

құстарды жарамсыз етіп шығару 

әдістері.  

С.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Көзбен байқау негізінде құстардың 

жарамсызын шығаруды ұйымдастыру 

және өткізу  

1.1. Ауыл шаруашылық құстарының бактериялық, вирусты, таз, паразиттік 

және жұқпайтын ауруларының белгісін және ағынын білу 

1.2. Құсты көзбен байқауды өткізу және жалпы нормадан ауытқыған жүріс-

тұрысты құстарды анықтау 

 

С.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қажетті қорларды бағалай және 

анықтай алу, жұқпалы аурулармен ауратын 

құстарды ерте кезеңде анықтау кезінде 

белгіленген нәтижелерге өз бетімен жетуге 

берілетін уақыт 

Жұқпалы аурулармен 

ауратын құстарды ерте 

кезеңде анықтау қабілеті 

Көзбен байқау арқылы және жалпы 

нормадан ауытқыған жүріс-тұрысы бар 

жеке құстар табылған жағдайда ауру 

құстарды жарамсыз етіп шығару 

әдістері. 

 

С.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Көзбен байқау негізінде құстардың 

жарамсызын шығаруды ұйымдастыру 

және өткізу  

1.1. Ауыл шаруашылық құстарының бактериялық, вирусты, таз, паразиттік 

және жұқпайтын ауруларының белгісін және ағынын білу 

1.2. Құсты көзбен байқауды өткізу және жалпы нормадан ауытқыған жүріс-

тұрысты құстарды анықтау 

1.3. Ауру құсты шығарып тастай білу 


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет