БАҒдарламалар жинағының жобасы зоотехния


В.2 Модулінің технологиялық картасы «жүктеу 4.96 Mb.
Pdf просмотр
бет21/46
Дата03.05.2017
өлшемі4.96 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   46

 

В.2 Модулінің технологиялық картасы «Азықты қабылдауға бақылау жасау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 28 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Азықты қабылдау 

Маралдардың азық 

қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Маралдардың азық 

қабылдау 

ерекшеліктері 

Азықты қабылдауды 

бақылау 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

- малдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық нұсқаулықтар

Күйсеу әрекеті  Маралдардың күйсеу әрекетінің 

ерекшеліктерін білу 

Маралдардың 

күйсеу әрекетінің 

ерекшеліктері 

Күйсеу әрекетін бақылау 

Жұту әрекеті Жұту әрекетін 

бақылай білу 

Жұту әрекеті 

Жұту әрекетін бақылау 

Құбылмалы шарттарда 

азықты 


қабылдау 

Әр түрлі шарттарда 

азықты қабылдау 

ерекшеліктерін білу 

Құбылмалы 

шарттарда азықты 

қабылдау 

үдерістерін 

бейімдеу 

Әр түрлі шарттарда 

азықты қабылдауға 

бақылау жасау үдерістерін 

бейімдеу 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; Оқу құралдары: 

Пестис  В.К.  «Кормление 

сельскохозяйственных 

животных» 

Учебное  пособие.  Минск: 

ИВЦ Минфина, 2009. - 540 

б. 

Голиков 


А.Н. 

и 

др. Физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

М.:  Агропромиздат,  1991. 

— 432 б. 

Суды қабылдау  Маралдардың суды қабылдау 

ерекшеліктерін білу  

Маралдардың суды 

қабылдау 

ерекшеліктері  

Суды қабылдауын 

бақылау  

 

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі 

жауапкершілігі, қажетті қорларды бағалай 

және анықтай алу, жем жеуді қадағалау 

кезінде белгіленген нәтижелерге өз 

бетімен жетуге берілетін уақыт 

Малдың құнарлы заттар мен жеке 

азықтарға қажеттілігінің нормаларын 

анықтай білу 

Азықтың сыныпталуын, олардың 

сапасын бағалау әдістерін, азық 

мемлекеттік стандарттарын, оларды 

азықтандыруға дайындау тәсілдерін 

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 


Элементтер 

Өлшемдер 

1. Азықты және суды қабылдауға 

бақылау жасау 

 

1.1. Азықты және суды қабылдау ерекшеліктерін білу  1.2. Азықты және суды қабылдауын бақылай білу  

1.3. Алынған бақылауларды талдай және қорытынды жасай білу  

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Функционалдық міндеттері 

шеңберіндегі жауапкершілік, 

қазіргі заман әдістерін қолдану 

кезінде қажетті ресурстарды, 

белгіленген нәтижелерге өз 

бетінше қол жеткізуге арналған 

уақытты бағалай және анықтай 

білу 

Малдың құнарлы заттар мен жеке азықтарға қажеттілігінің нормаларын анықтап білу; сыртқы 

белгілері мен малдық жүріс-тұрысының өзгеруіне 

қарай рациондағы құнарлы заттардың ауытқуларын 

анықтап білу; әр түрлі, түрлі жастағы, физиологиялық 

жағдайы мен басқа факторлары әр түрлі малға 

арналған рационды құру және талдау; рациондардың 

малдың қажеттіліктеріне сәйкестігі туралы кәсіби 

қорытынды жасау ; құнарлы заттарды сіңіруді 

арттыру мақсатында минералдық және биологиялық 

белсенді заттар рациондарына қажетті қосымша жем 

мен қоспаларды анықтау және тағайындау; малдың 

азыққа деген тәуліктік, айлық, маусымдық және 

жылдық қажеттіліктерін анықтау 

Азықтың сыныпталуын, 

олардың сапасын бағалау 

әдістерін, азық мемлекеттік 

стандарттарын, оларды 

азықтандыруға дайындау 

тәсілдерін 

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Азықты және суды қабылдауға 

бақылау жасау 

 

1.1. Азықты және суды қабылдау ерекшеліктерін білу  1.2. Азықты және суды қабылдауын бақылай білу  

1.3. Алынған бақылауларды талдай және қорытынды жасай білу 2. Малдарды азықтандыруды және су 

беруді ұйымдастыру 

2.1. Малдарды дұрыс азықтандыруды және су беруді ұйымдастыра білу 

2.2. Малдарды азықтандыру нормасын қадағалау  

 В.3 Модулінің технологиялық картасы  «Маралдардың теңдестірілген азығын жасау » 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Маралдарға арналған 

рациондарды 

жасау техникасы 

Азықтандыру 

нормасын және 

рацион құрылымын 

білу  

Маралдарға арналған рациондарды жасау 

техникасы 

Рациондарды жасау 

техникасын игеру Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар 

Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; 

Маралдарды азықтандыру 

нормасы және 

рационы 

Маралдарды 

азықтандыру 

нормасын білу 

Маралдарды 

азықтандыру нормасы 

және рационы 

Маралдарға арналған 

рациондарды жасау 

Маралдың бұқасын 

азықтандыру 

нормасы 

Маралдың бұқасын 

азықтандыру 

нормасын білу 

Маралдың бұқасын 

азықтандыру нормасы 

Маралдың бұқасына 

арналған рациондарды 

жасау Ұрғашы маралды 

азықтандыру 

нормасы 

Ұрғашы маралды 

азықтандыру 

нормасын білу 

Ұрғашы маралды 

азықтандыру нормасы 

Ұрғашы маралға 

арналған рациондарды 

жасау Марал төлін азықтандыру 

нормасы 


Марал төлін 

азықтандыру 

нормасын білу 

Марал төлін 

азықтандыру нормасы 

Марал төліне арналған 

рациондарды жасау 


Оқу құралдары: 

А. П. Калашников, В. И. 

Фисинин, В. В. Щеглов, 

Н. И.  


Клейменов, «Нормы и 

рационы 


кормления 

сельскохозяйственных 

животных»  Справочное 

пособие.- 

Москва. 2003.  

- 456 б.; 

Пестис 

В.К. 


«Кормление 

сельскохозяйственных 

животных» 

Учебное 


пособие. 

Минск: ИВЦ Минфина, 

2009. - 540 б.; 

Владимиров Н.И. 

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных:  

учебное пособие /  

Барнаул: Изд-во АГАУ, 

2008. 211 с  

В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі жауапкершілігі, 

қажетті қорларды бағалай және анықтай алу, жем 

берудің заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдану 

кезінде белгіленген нәтижелерге өз бетімен жетуге 

берілетін уақыт  

Теңгерілген азық 

мөлшерін  құрып білу 

Дайындама технологиясы және 

азықтандыруға дайындау тәсілдері 

 

 

В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Кәсіби қызметтегі технологияның жиі ауысу 

шарттарын біледі. 

 

1.1. Маралдардың теңдестірілген азығын таладу және жасау бойынша компьтерлік бағдарламалармен жұмыс жасаудың тәжірибелік 

дағдыларын епті қолдану 

2. Малдарға арналған азықтардың және азықтық 

қосымшалардың мемлекеттік стандарттардың 

және техникалық шарттардың талаптары 

ескерілген химиялық құрамын бағалау әдістері, 

биологиялық және нәрлілік құндылықтары туралы 

білімі бар. 

2.1. Маралдардың арналған әр түрлі азықтардың нәрлілігін және 

биологиялық құндылықтарын жақсы білу. 

 

 

В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Функционалдық міндеттері шеңберіндегі 

жауапкершілік, қажетті ресурстарды, белгіленген 

нәтижелерге өз бетінше қол жеткізуге арналған 

Теңгерілген азық 

мөлшерін  құрып білу 

Дайындама технологиясы және 

азықтандыруға дайындау тәсілдері 

 


уақытты бағалай және анықтай білу, азықтандырудың 

қазіргі заман әдістері мен тәсілдерін қолдану  

В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Кәсіби қызметтегі технологияның жиі ауысу 

шарттарын біледі. 

1.1. Маралдардың теңдестірілген азығын таладу және жасау 

бойынша компьтерлік бағдарламалармен жұмыс жасаудың 

тәжірибелік дағдыларын епті қолдану 

2. Малдарға арналған азықтардың және азықтық 

қосымшалардың мемлекеттік стандарттардың және 

техникалық шарттардың талаптары ескерілген 

химиялық құрамын бағалау әдістері, биологиялық және 

нәрлілік құндылықтары туралы білімі бар. 

2.1. Маралдардың арналған әр түрлі азықтардың нәрлілігін және 

биологиялық құндылықтарын жақсы білу. 

 

3. Малдарды құнарлы азықтандыруға бақылау жүргізу жұмыстарын ұйымдастырады 

 

3.1.  Малдың өнімділігін көтеру және ауруларының алдын алу мақсатында малдарды құнарлы азықтандыруды бақылаудың 

биохимиялық және зоотехникалық әдістерін дұрыс талдау және  

қорытындылар жасау 

 

В.4 Модулінің технологиялық картасы «Малдың құнарлы заттар мен жеке азықтарға қажеттілігінің нормаларын анықтау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Малдарды 

азықтандыруды 

мөлшерлеудің 

Малдарды 

азықтандырудың 

негізгі түсініктерін 

Малдарды 

азықтандыруды 

мөлшерлеудің жалпы 

қағидаттары 

Малдарды 

азықтандырудың 

негізгі нормаларын 

зерделеу 

Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 


жалпы 

қағидаттары 

және нормаларын 

білу 


- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- тәжірибелік жұмыстар; 

Оқу құралдары: 

А.  П.  Калашников,  В.  И. 

Фисинин, В. В. Щеглов, Н. 

И.  


Клейменов, «Нормы и 

рационы 


кормления 

сельскохозяйственных 

животных» 

Справочное 

пособие.- 

Москва. 2003.  

- 456 б.; 

Пестис  В.К.  «Кормление 

сельскохозяйственных 

животных» 

Маралдардың нәрлі заттарды 

қажетсінуі 

Маралдардың нәрлі 

заттарды қажетсінуін 

білу 

Маралдардың нәрлі заттарды қажетсінуі 

Маралдардың нәрлі 

заттарды 

қажетсінуіне есептеу 

жүргізу 

Маралдарға арналған жемшөп 

Маралдарға арналған 

жемшөп түрлерін 

білу 


Маралдарға арналған 

жемшөп 


Маралдарға арналған 

жемшөптерімен 

танысу Маралдарға арналған 

минералды 

қосымшалар 

Маралдарға арналған 

минералды 

қосымшалардың 

құрамын білу 

Маралдарға арналған 

минералды 

қосымшалар 

Маралдарға арналған 

минералды 

қосымшалардың 

құрамын зерделеу Учебное  пособие.  Минск: 

ИВЦ Минфина, 2009. - 540 

б.; 

Владимиров Н.И. Кормление 

сельскохозяйственных 

животных:  

учебное пособие /  

Барнаул:  Изд-во  АГАУ, 

2008. 211 с  

В.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім   

Атқарымдық 

міндеттер 

шеңберіндегі 

жауапкершілігі,  қажетті  қорларды  бағалай  және 

анықтай  алу,  жем  жеуді  қадағалау  кезінде 

белгіленген  нәтижелерге  өз  бетімен  жетуге 

берілетін уақыт 

Малдың  құнарлы  заттар 

мен 


жеке 

азықтарға 

қажеттілігінің 

нормаларын 

анықтай 

білу 


 Азықтардың  сапасын  тексеру  әдістері, 

азық 


МЕСТ-тері, 

жегізіп 


тауысуға 

дайындау әдістері  

В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Малдың құнарлы заттар мен жеке азықтарға 

қажеттілігінің нормаларын анықтау 

1.1. Маралдардың нәрлі заттарды және жеке жемшөптерді қажетсіну 

нормаларын білу 

1.2. Маралдардың нәрлі заттарды және жеке жемшөптерді қажетсіну 

нормаларын есептей білу 


2. Рациондардың малдың қажеттіліктеріне 

сәйкестігі туралы кәсіби қорытынды жасау 

2.1. Нәрлілік бойынша рациондардың теңгерімділігін талдай білу 

 

 В.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Функционалдық 

міндеттері 

шеңберіндегі 

жауапкершілік, 

қазіргі  заман  әдістерін  қолдану 

кезінде 

қажетті 


ресурстарды, 

белгіленген 

нәтижелерге 

өз 


бетінше  қол  жеткізуге  арналған 

уақытты бағалай және анықтай білу 

Малдың  құнарлы  заттар  мен  жеке  азықтарға  қажеттілігінің 

нормаларын  анықтап  білу;  сыртқы  белгілері  мен  малдық 

жүріс-тұрысының  өзгеруіне  қарай  рациондағы  құнарлы 

заттардың  ауытқуларын  анықтап  білу;  әр  түрлі,  түрлі 

жастағы, физиологиялық жағдайы мен басқа факторлары әр 

түрлі  малға  арналған  рационды  құру  және  талдау; 

рациондардың  малдың  қажеттіліктеріне  сәйкестігі  туралы 

кәсіби  қорытынды  жасау  ;  құнарлы  заттарды  сіңіруді 

арттыру  мақсатында  минералдық  және  биологиялық 

белсенді  заттар  рациондарына  қажетті  қосымша  жем  мен 

қоспаларды анықтау және тағайындау; малдың азыққа деген 

тәуліктік, айлық, маусымдық және жылдық қажеттіліктерін 

анықтау 

Азықтың  сыныпталуын, 

олардың сапасын бағалау 

әдістерін, 

азық 

мемлекеттік стандарттарын,  оларды 

азықтандыруға дайындау 

тәсілдерін 

 

В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. Малдың құнарлы заттар мен жеке 

азықтарға қажеттілігінің нормаларын 

анықтау 


1.1. Маралдардың нәрлі заттарды және жеке жемшөптерді қажетсіну 

нормаларын білу 

1.2. Маралдардың нәрлі заттарды және жеке жемшөптерді қажетсіну 

нормаларын есептей білу 

1.3. Малдың малдардың азыққа деген тәуліктік, айлық, маусымдық және 

жылдық қажеттіліктерін анықтау 2. Азықты азықтандыруға дайындау 

2.1. Азықтарды азықтандыруға дайындау тәсілдерін білу. 

2.2. Азыққа қатысты МЕСТ-терді білу 

3. Рациондардың малдың қажеттіліктеріне 

сәйкестігі туралы кәсіби қорытынды жасау 

3.1. Нәрлілік бойынша рациондардың теңгерімділігін талдай білу 

3.2. Рациондардың мал қажеттіліктеріне сәйкестігі туралы қорытынды жасай 

білу 


С.1 Модулінің технологиялық картасы «Күйлеген ұрғашы малды анықтау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60 с. 

№ 

р/с 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Маралдардың жыныс мүшелері 

құрылысының 

ерекшеліктері 

Маралдардың 

жыныс 

мүшелерінің құрылысын 

және 


физиологиясын білу 

Маралдардың 

жыныс 

мүшелерінің анатомия-

физиологиялық 

ерекшеліктері. 

Ұрғашылардың 

жыныстық 

толуы. 


Жыныстық  цикл  және 

оның 


түр-тұқым 

ерекшеліктері. 

Маралдардың 

жыныс  мүшелерінің 

құрылысын 

зерделеу. 

Ұрғашылардың 

жыныстық  циклінің 

сатыларымен 

танысу 


Материалдар және 

жабдықтар: 

- альбомдар, 

- тізбелер, 

- плакаттар,  

- сұлбалар, 

- слайдтар, 

- аппараттар, 

- аспаптар, 

- құрал-саймандар, 

- интерактивтік тақта, 

ұсынулар, видеоматериалдар Оқу материалдары: 

-  қадамдық 

нұсқаулықтар; 

- сынақтамалар; 

Ұрғашылардың жыныс 

функцияларыны

ң  жүйкелік  және 

гуморальдік 

реттелуі 

Ұрғашылардың  жыныс 

гормондары 

әсерінің 

механизмін 

білу. 


Іздеудегі  ұрғашыларды 

анықтай білу 

Жыныс 

үдерістерінің нейроэндокринді реттелуі. 

Аналық жыныс бездерінің 

эндокринді 

функциясы. 

Фетоплацентарлық 

жүйенің гормондары 

Ұрғашылардың 

жыныс 


гормондарының 

жыныс 


цикліне 

әсерін 


зерделеу. 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 


Іздеудегі 

ұрғашыларды 

сыртқы белгілері 

бойынша 

анықтау 


Іздеудегі  ұрғашыларды 

сыртқы 


белгілері 

бойынша анықтай білу 

Іздеу 

сатысындағы ұрғашылардың    сыртқы 

белгілері 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

сыртқы 

белгілері бойынша анықтау 

-дербес тапсырмалар; 

- зертханалық 

жұмыстар; 

- тәжірибелік 

жұмыстар; Оқу құралдары: 

Никитин, 

В.Я. 

Практикум по 

акушерству, 

гинекологии 

и 

биотехнике размножения животных 

/  В.Я.  Никитин,  М.Г. 

Миролюбов, 

В.П. 


Гончаров. – М.: КолосС, 

2004. – 208 б. 

Порфирьев, 

И.А. 


Акушерство 

и 

биотехника репродукции  животных 

/ И.А. Порфирьев, А.М. 

Петров.  –  М.:  Лань, 

2009. – 352 б. 

Михайлов 

Н.Н., 


Паршутин  Г.В.,  Козлов 

Іздеудегі ұрғашыларды 

топтық  контакт 

әдісімен анықтау 

Іздеудегі  ұрғашыларды 

топтық контакт әдісімен 

анықтай білу 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтауға 

арналған 

топтық контакт әдісі 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

топтық 


контакт 

әдісімен анықтау 

Іздеудегі ұрғашыларды 

анамнез  әдісімен 

анықтау 

Іздеудегі  ұрғашыларды 

анықтауға 

арналған 

анамнез 

мәліметтерін 

талдай білу  

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтауға 

арналған 

анамнез әдісі 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анамнез 

әдісімен 

анықтау 

Еркек-сынағыштарды 

қолданумен 

іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 

Еркек-сынағыштардың 

көмегімен 

іздеудегі 

ұрғашыларды  анықтай 

білу 


Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтауға арналған еркек-

сынағыштарды пайдалану 

Еркек-

сынағыштарды қолданумен 

іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 


Іздегіш 


еркек-

анықтағыштары

ның  көмегімен 

іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 


Іздегіш 

еркек-


анықтағыштарының 

көмегімен 

іздеудегі 

ұрғашыларды  анықтай 

білу 

Іздеудегі ұрғашыларды 

анықтауға  арналған  аулау 

еркек-анықтағыштарды 

пайдалану 

Іздегіш 

еркек-


анықтағыштарының 

көмегімен  іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 


Іздегіш 


детекторлардың 

көмегімен 

іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 

Іздегіш детекторлардың 

көмегімен 

іздеудегі 

ұрғашыларды  анықтай 

білу 


Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтауға  арналған  аулау 

детекторларын пайдалану 

Іздегіш 

детекторлардың 

көмегімен  іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 

Н.Е. 


Акушерство, 

гинекология 

и 

искусственное осеменение 

сельскохозяйственных 

животных, 

Л.: 


Агропромиздат,  1990. 

— 527 б. 

 

 

 Іздеудегі 

ұрғашыларды 

аспаптық әдіспен 

анықтау  

Іздеудегі  ұрғашыларды 

аспаптық 

әдіспен 


анықтай білу 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтауға 

арналған 

аспаптық әдіс 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

аспаптық 

әдіспен 


анықтау  

10 


Іздеудегі 

ұрғашыларды 

сүттегі 

прогестронның 

құрамы бойынша 

және 


сүттің 

температурасы 

бойынша 

анықтау 


Іздеудегі  ұрғашыларды 

сүттегі  прогестронның 

құрамы  бойынша  және 

сүттің  температурасы 

бойынша анықтай білу 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

анықтау 


үшін 

сүттегі 


прогестронның  құрамын 

зерттеу 


және 

сүттің 


температурасын анықтау 

Іздеудегі 

ұрғашыларды 

сүттегі 


прогестронның 

құрамы 


бойынша 

және 


сүттің 

температурасы 

бойынша анықтау 


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   46
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет