БАҒдарламалар жинағының жобасы


С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей)жүктеу 5.35 Kb.
Pdf просмотр
бет9/14
Дата24.03.2017
өлшемі5.35 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол астында 
тапсырмаларды орындау бойынша  өз бетінше 
тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, 
жүргізілуін бақылау 
Шикізат пен 
материалдардың шығынын 
есепке алу 
Шикізат пен материалдардың 
шығынын, мөлшерін, экономдау 
әдістерін, тиімділігін арттыру 
тәсілдерін өндірісте  есепке алу және 
білу 
 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу 
кезінде жіберілетін қателіктерді білу. 
1.1. Бақылау әдістері мен тәсілдерін бақылаудың, өлшеу кезінде 
жіберілетін қателіктерді  сипаттау 

2.  Тоқылмаған  кездемелердің  сапалық  көрсеткіші 
номенклатурасын орнату тәртібін білу 
2.1. Тоқылмаған кездемелердің сапалық көрсеткіші номенклату-
расын орнату тәртібін анықтау. 
3. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін білу 
3.1. Тоқылмаған материалдарды сынау әдістерін қолдану. 
4. Халықаралық стандарт талаптарын білу 
4.1. Халықаралық стандарт талаптарын атау. 
5. Кездемелердің созылуы барысында жыртылуы, 
жыртылу салмағын анықтау әдісін білу 
5.1. Жыртылуы, жыртылу салмағын анықтау әдісін атау. 
6.  Тоқылмаған  мата  бетінің  тығыздылығын  үлгілерінің 
салмағын өлшеу және формула бойынша есептеу арқылы 
анықтау  
6.1. Мата бетінің тығыздылығын материалдардың өлшеу. 
7. Есептеу әдісінің негізін білу 
7.1. Есептеу жүргізу тәртібін көрсету. 
 
4 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Техник-технолог  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4-5 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Технологиялық құжаттамаларды дайындау, жұмыс жағдайларының 
оңтайландыру, жабдықтарға қарау кестесі» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 98 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1
 
Тоқыма 
фабрикаларында 
қосу-реттеу 
жұмыстарын 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
тәртібін білу 
Өңдеу 
өндірісінде 
қосу-реттеу 
жұмыстарының  рөлі 
мен маңызы 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
өткізу 
тәртібімен танысу 
Жабдықтар: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 

ұйымдастыру 
тәртібі. 
- интерактивті тақта 
Оқу матреиалдары: 
тесттер, 
жеке тапсырмалар, 
Оқу құралдары: 
Пятинкин С.Ф., Быкова Т.П. 
Развитие кластеров: 
сущность, актуальті  подходы 
и зарубежный опыт. - Минск: 
Тесей, 2008. - 72 с. 
Программа развития СЭЗ 
«Онтустик» на 2007-2015 
гг.:постановление 
Правительства №895 от 
21.09.2006 г. с из менениями 
от 16.09.2009 
 

Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
орындауды 
ұйымдастыру 
мен кезеңдері 
Қосу-реттеу 
жұмыстарының 
кезеңдерін білу 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын  орындауды 
ұйымдастыру 
мен 
кезеңдерін талдау 
3.  
Қосу-реттеу 
жұмыстарын   
ұйымдастыру 
мен  қамтамасыз 
ету 
бойынша 
жұмыс 
сипаттамалары 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын   
ұйымдастыру   
сипаттамаларын 
білу 
Қосу-реттеу 
жұмыстары 
және 
жабдықтарды 
пайдалану 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
ұйымдастырып, өткізу 

Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
орындаудың 
координациалық 
жоспары 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
орындаудың   
жоспарын  қолдана 
алу 
Құрастырылған 
түйіннің  қызметі  және 
қосу  түйінін  реттеу 
сынауларының  жеке 
қабылдау Актісі 
  Координациялық  және 
жалпы    технологиялық  
график  бойынша  қосу-
реттеу 
жұмыстарына 
талдау 

Техникалық 
қаматамасыз  ету 
бойынша  жұмыс 
сипаттамасы. 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
техникалық 
сипаттай  алу 
Жеке 
сынамалардан 
кейін 
комиссияның 
жабдықтарды 
қабылдау  Актісі 
Қызметтік 
технологиялық 
түйін 
бойынша 
хаттама 
толтыру 
6. 
Қосу-реттеу 
жұмыстарының 
жалпы 
Қосу-реттеу 
жұмыстарының 
кестесін қолдану 
Қызметтік 
технологиялық  түйін 
бойынша 
салмақ 
Акт 
құрастыру, 
жабдықтарды  құрылыс-
құрастыруға  дайындығы 

технологиялық 
кестесі 
астында 
сыналуға 
дайындық журналы. 
сынамасынан 
кейін 
қабылдау бойынша 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол астында 
тапсырмаларды орындау бойынша  өз бетінше 
тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, 
жүргізілуін бақылау 
Құжаттарды дайындау  мекеменің  әрекетін  ұйымдастыру  негіздері, 
оны  басқару,  химиялық  және  механикалық 
өңдеу талшықты материалдардың білу 
 
В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Қосу-реттеу жұмыстарын ұйымдастыру тәртібін білу 
1.1. Қосу-реттеу жұмыстарын ұйымдастыру тәртібін  сипаттау. 
2. Қосу-реттеу жұмыстарының кезеңдерін білу 
2.1. Қосу-реттеу жұмыстарының кезеңдерін сипаттау. 
3. 
Қосу-реттеу 
жұмыстарын 
 
 
ұйымдастыру   
сипаттамаларын білу 
3.1.  Қосу-реттеу жұмыстарын   ұйымдастыруын бағалау. 
 
4.  Қосу-реттеу  жұмыстарын  орындаудың      жоспарын 
қолдана алу 
4.1. Қосу-реттеу жұмыстарының басқарылуы. 
5. Қосу-реттеу жұмыстарын техникалық сипаттай  алу 
5.1. Қосу-реттеу жұмыстарын техникалық  бағалау. 
6. Қосу-реттеу жұмыстарының кестесін қолдану 
6.1. Қосу-реттеу жұмыстарының басқарылуы. 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (5 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 

Мекеме  әрекетінің  стратегиясы  аумағында 
технологиялық процесті басқару әрекеті 
Әлемдік 
тәжірибені 
алдыңғы 
қатарлы  бағалау,  танысу,  талдау  в 
производстве нетканых материалов 
Өндіріс 
дамуының 
жаңаша 
тенденцияларынетканых 
материалов 
 
В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (5 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Қосу-реттеу жұмыстарын ұйымдастыру тәртібін білу 
1.1. Қосу-реттеу жұмыстарын ұйымдастыру тәртібін  сипаттау. 
2. Қосу-реттеу жұмыстарының кезеңдерін білу 
2.1. Қосу-реттеу жұмыстарының кезеңдерін сипаттау. 
3. Қосу-реттеу жұмыстарын   ұйымдастыру   сипаттамаларын 
білу 
3.1.  Қосу-реттеу жұмыстарын   ұйымдастыруын бағалау. 
 
4. Қосу-реттеу жұмыстарын орындаудың   жоспарын қолдана 
алу 
4.1. Қосу-реттеу жұмыстарының басқарылуы. 
5. Қосу-реттеу жұмыстарын техникалық сипаттай  алу 
5.1. Қосу-реттеу жұмыстарын техникалық  бағалау. 
6. Қосу-реттеу жұмыстарының кестесін қолдану 
6.1. Қосу-реттеу жұмыстарының басқарылуы. 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы «Технологиялық және өндірістік тәртіпті сақталуын бақылау, өндірістің 
мәдениеті, өнеркәсіптік санитарлық жағдайы, бөлменің температура мен ылғалдылық тәртібі» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 106 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Кіріспе 
нұсқаулық 
мекеме 
территориясна 
кіруде 
немесе 
жұмысқа 
Мекеме 
территориясы  мен 
құрылымдық 
бөлімшелердегі 
зиянды 
және 
қауіпті 
Өндірістік санитария мен 
техника қауіпсіздігі 
бойынша жалпы жұмысқа 
басшылық, қазіргі заманғы 
еңбекті қорғау заңыг 
сақтауға жауапкершілік. 
Зиянды 
өндірістік 
факторларды қарастыру 
Жабдықтар: 
- лабораториялық үстел 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Оқу матреиалдары: 

рәсімделуде 
рұқсат үшін. 
жұмысшыға 
өндірістік 
әсерлерді білу. 
тесттер, 
жеке тапсырмалар, 
Оқу құралдары: 
Бельцов В.М. Жабдықтар 
текстильных отделочных 
предприятий. Учебник  
для вузов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.: 
СПбПГУТД, 2000. - 568 с. 
Кулигин М.Л. Өңдеу 
өндірісінің жабдықтары. 
Конспект лекций. - 
Херсон: ХНТУ, 2009. - 
200 с.  
Шкробышева В.И., Быков 
Р.А. и др. Современное 
Жабдықтар  для отделки 
текстильных материалов. 
Учебное пособие. — 
Иваново: ИГТУ, 2008. — 
80 с.  
Сажин Б.С.  
Охрана труда на 
предприятиях 
текстильной 
промышленности. 
Учебное пособие  үшін 
ВУЗов. – М.: МГТУ им. 
2. 
Жұмыс  
орнындағы 
алғашқы 
нұсқаулық 
Жабдықтар 
мен 
қауіпті аймақтарды 
білу, 
берілген 
орында дұрыс және 
қауіпсіз 
жұмыс 
әдістері 
немесе 
берілген мамандық 
бойынша 
Тоқыма 
материалдарын 
дайындауда 
қауіпті 
аймақтар, 
дұрыс 
және 
қауіпсіз жұмыс әдістері  
Жұмыс 
орнында 
нұсқаулық 
сұрақтарымен танысу 
3. 
Жұмыс  орнында 
оқу 
Сақтандыру 
құралдары 
мен 
оқшауларды, 
блоктау  жүйесін, 
дабыл, 
жеке 
қорғаныс заттарын, 
олармен  қолдану 
ережелерін,  жұмыс 
орнын 
дұрыс, 
қауіпсіз ұстау және 
ұйымдастыру, 
жұмысқа 
дайындалу тәртібін 
білу  
Өндірістік  процестер  мен 
материалдар, 
технологиялық 
жабдықтарға, 
жұмыс 
орнына 
қойылатын 
талаптар 
Бекітілген білікті басшы 
қол 
астында 
тәжірибелік оқудан өту, 
қауіпсіз  еңбек  тәсілдері 
мен әдістері бойынша 
4. 
Қайталанған  
нұсқаулық 
Өткізу 
периоды 
мен өткізу тәртібін 
білу 
Өндірістік 
зақымдануды 
талдау 
Өндірістік 
телім 
жұмысшыларының 
жіберген 
қауіпсіздік 

ережелерін 
бұзу 
факторларын өткізу 
А.Н. Косыгина, 2004. – 
433 с. 
Охрана труда. 
Безопасность 
жизнедеятельности в 
условиях производства: 
М. И. Басаков -- Санкт-
Петербург, Феникс, 2008.- 
352 с. 
5. 
Жоспардан  тыс  
нұсқаулық 
Жоспардан 
тыс  
нұсқаулық  өткізу 
жағдайларын білу 

 
Жабдықтарды 
ауыстыру 
және 
модернизациялауда,  жаңа 
технологиялық  процестің 
өзгеруі  мен  енгізілуінде 
нұсқаулық өткізу  
Жабдықтарды 
ауыстыру 
және 
технологиялық 
процестің 
өзгеруіне 
байланысты 
жұмыс 
орнында  қауіпсіз  еңбек 
тәсілдерін қарастыру 
6. 
Өнеркәсіптік 
өндіріс 
шарттарында 
адамға 
әсер 
ететін 
факторлар. 
Дені  сау  еңбек 
шартына  қажетті 
мөлшерлер 
мен 
талаптарды 
орындай білу  

 
Өндірістік зақымдану 
себептері 
және 
кәсіби 
аурулар 
Жылу,  жарықтандыру, 
вентиляция 
бойынша 
талаптарды 
сақтауын 
тексеру 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол 
астында тапсырмаларды орындау бойынша  өз 
бетінше тапсырмаларды анықтап, өз қол 
астындағы жұмысшылардың жұмысын 
ұйымдастырып, жүргізілуін бақылау 
Өндірістің техникалық бақылауын 
жүргізеді 
Қазіргі стандарттар, техникалық 
шартар, технологиялық режимдер, 
мекемені пайдаланудың 
технологиялық ережелері 
 
А.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,   (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 

1. Мекеме территориясы мен құрылымдық бөлімшелердегі 
зиянды және қауіпті жұмысшыға өндірістік әсерлерді білу. 
1.1. Өндіріс территориясында зиянды өндірісті факторларды атау 
2. Жабдықтар мен қауіпті аймақтарды білу, берілген орында 
дұрыс  және  қауіпсіз  жұмыс  әдістері  немесе  берілген 
мамандық бойынша 
2.1. Жабдықтар мен қауіпті аймақтарды атау, берілген жерде 
қауіпсіз еңбек ету тәсілдерін көрсету. 
3.  Сақтандыру  құралдары  мен  оқшауларды,  блоктау 
жүйесін, дабыл, жеке қорғаныс заттарын, олармен қолдану 
ережелерін,  жұмыс  орнын  дұрыс,  қауіпсіз  ұстау  және 
ұйымдастыру, жұмысқа дайындалу тәртібін білу  
3.1. Сақтандыру құралдары мен оқшауларды сипаттап атау, 
блоктау жүйесін, дабыл, жеке қорғаныс заттарын, олар-мен 
қолдану ережелерін, жұмыс орнын дұрыс, қауіпсіз ұстау және 
ұйымдастыру, жұмысқа дайындалу тәртібін айту. 
4. Өткізу периоды мен өткізу тәртібін білу 
4.1. Өткізу периоды мен өткізу тәртібін, қайталап нұсқау тәртібін 
атау. 
5. Жоспардан тыс  нұсқаулық өткізу жағдайларын білу 
5.1. Жоспардан тыс  нұсқаулық өткізу жағдайларын атау. 
6. Дені сау еңбек шартына қажетті мөлшерлер мен 
талаптарды орындай білу  
6.1. Өндірістік санитария мөлшерлерін атау, өндірістік санитария 
талаптарын сақтау. 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (5 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Мекеме әрекетінің стратегиясы аумағында 
технологиялық процесті басқару әрекеті 
Өндірісті 
жоспарлау, 
реконструкциялау, 
модернизациялау, кеңейту 
 
Талшықтарды  тазалау  бойынша  машина 
жасау 
лидерлерінің 
техникалық 
сипаттамалары,  прогрессивті  технология, 
даму тенденциялары 
 
А.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (5 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Мекеме  территориясы  мен  құрылымдық  бөлімшелердегі 
зиянды және қауіпті жұмысшыға өндірістік әсерлерді білу. 
1.1. Өндіріс территориясында зиянды өндірісті факторларды 
атау 

2.  Жабдықтар  мен  қауіпті  аймақтарды  білу,  берілген  орында 
дұрыс және қауіпсіз жұмыс әдістері немесе берілген мамандық 
бойынша 
2.1. Жабдықтар мен қауіпті аймақтарды атау, берілген жерде 
қауіпсіз еңбек ету тәсілдерін көрсету. 
3.  Сақтандыру  құралдары  мен  оқшауларды,  блоктау  жүйесін, 
дабыл,  жеке  қорғаныс  заттарын,  олармен  қолдану  ережелерін, 
жұмыс  орнын  дұрыс,  қауіпсіз  ұстау  және  ұйымдастыру, 
жұмысқа дайындалу тәртібін білу  
3.1. Сақтандыру құралдары мен оқшауларды сипаттап атау, 
блоктау жүйесін, дабыл, жеке қорғаныс заттарын, олар-мен 
қолдану ережелерін, жұмыс орнын дұрыс, қауіпсіз ұстау 
және ұйымдастыру, жұмысқа дайындалу тәртібін айту. 
4. Өткізу периоды мен өткізу тәртібін білу 
4.1. Өткізу периоды мен өткізу тәртібін, қайталап нұсқау 
тәртібін атау. 
5. Жоспардан тыс  нұсқаулық өткізу жағдайларын білу 
5.1. Жоспардан тыс  нұсқаулық өткізу жағдайларын атау. 
6. Дені сау еңбек шартына қажетті мөлшерлер мен талаптарды 
орындай білу  
6.1. Өндірістік санитария мөлшерлерін атау, өндірістік 
санитария талаптарын сақтау. 
 
А.3 Модулінің технологиялық картасы «Талшықты қоспасының сапасын тексеруді іске асыру, жұмыс ерітінділері» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 180 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Дайын өнім, 
жартылай дайын 
өнім, шикізат 
сапасын бақылау 
технологиясы 
Мата 
сапасын 
бақылау жасай алу. 
стандарттар  және 
нұсқаулықтар 
бойынша 
Дайын өнім, жартылай 
дайын өнім, шикізат 
сапасын бақылау МЕМТ-ке 
сәйкес, техникалық 
шарттары мен нұсқаулығы 
Стандарт талабына сай 
мата бетінің сәйкестігін 
тексеру 
Жабдықтар: 
- лабораториялық 
үстел 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Оқу матреиалдары: 
Стандарттар ISO 105 
X12-2001; 

Дайын 
бақыланатын 
мата 
ассортименті, 
Бақыланатын 
өнімнің 
негізгі 
сапалық 
Мата өлшемі мен массаның 
сәйкестігі, жазбаларға 
сәйкестігі құжаттама және 
есептік мәліметтерге 
Матадағы сурет нөмірі мен 
түрінің анықталуы 

нөмірленуі мата 
суреттері, басқа 
да шартты 
белгілері. 
көрсеткіштерін 
білу 
ISO 6330-2000;  
тесттер, 
жеке тапсырмалар, 
Оқу құралдары: 
Бельцов В.М. 
Жабдықтар 
текстильных 
отделочных 
предприятий. 
Учебник  для вузов. - 
2-е изд., перераб. и 
доп. - СПб.: 
СПбПГУТД, 2000. - 
568 с. 
Кулигин М.Л. Өңдеу 
өндірісінің 
жабдықтары. 
Конспект лекций. - 
Херсон: ХНТУ, 2009. 
- 200 с.  
Шкробышева В.И., 
Быков Р.А. и др. 
Современное 
Жабдықтар  для 
отделки текстильных 
материалов. Учебное 
3.  
Ақаулардың  туу 
себептері. 
Жойылатын  және 
жойылмайтын 
ақауларды білу. 
Қайта  өңдеу  үшін  маталар 
мен  бұйымдарды  цехтарға 
қайтару 
қайта 
өңдеу 
үшін,ақауларды 
жөндеу 
үшін. 
Бұйымдар 
мен 
жартылай дайын өнімдердегі 
ақаулардың 
алдын 
алу 
шараларын өткізу. 
Берілген 
формалар 
бойынша 
бақылау 
нәтижелерін  есеп  жүргізу 
құжаттарына енгізу 

Өнім сорттығын 
анықтау. 
Сапа 
көрсеткіші 
бойынша 
мата 
сорттығын 
анықтау. 
Дайын өнімді таңбалап, 
ақаулардың алдын алу 
шараларын өткізу 
Мата сорттығын анықтау.  

Белгіленген 
форма бойынша 
құжаттарды 
рәсімдеу тәртібі. 
Мата 
сапасын 
бағалау нәтижелері 
бойынша  құжаттар 
құрастыру. 
Дайын бұйымға паспорт, 
төмен сапалы өнімге акт 
дайындау 
Мата  сапасын  анықтау 
көрсеткіші 
бойынша 
құжаттама жүргізу 
6. 
Қаттау-жинау 
цехының 
құжаттары 
Мата 
сапасын 
бақылау  бойынша 
нормативті 
құжаттарды білу. 
Орау 
мен 
маркілеудің 
дұрыстығын  тексеру  дайын 
өнімнің,  конвейерде  жұмыс 
істейтін 
орындаушыларға 
сапалық  бақылау  картасын 
жүргізу 
орындалған 
операциялар бойынша 
Төменгі сапалы бұйым мен 
бракка акт дайындау. 

пособие. — Иваново: 
ИГТУ, 2008. — 80 с.  
Сажин Б.С.  
Охрана труда на 
предприятиях 
текстильной 
промышленности. 
Учебное пособие  
үшін ВУЗов. – М.: 
МГТУ им. А.Н. 
Косыгина, 2004. – 
433 с. 
Шустов Ю.С. Основы 
текстильного 
материаловедения.  – 
М.: 
МГТУ 
им 
А.Н.Косыгина, 2007. 
 
А.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол астында 
тапсырмаларды орындау бойынша  өз бетінше 
тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, 
жүргізілуін бақылау 
Шикізат, материал, 
дайын өнімдердің 
сәйкессіздігін анықтай 
алу 
Талшықтардың физика-механикалық, 
химиялық қасиеттерін, олардың  сапалық 
сипаттамасын, сәйкессіздік себептерін, 
жою жолдары мен әдістерін, стандарттар 
мен сапа бойынша нұсқаулықтарды білу 
 
А.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Мата  сапасын  бақылау  жасай  алу.  стандарттар  және 
нұсқаулықтар бойынша 
1.1. Нұсқаулық, станддарттар бойынша сапа көрсеткіштерін 
өлшеу. 
2. Бақыланатын өнімнің негізгі сапалық көрсеткіштерін білу  2.1. Бақыланатын өнімнің негізгі  сапа көрсеткіштерін атау. 
3. Жойылатын және жойылмайтын ақауларды білу. 
3.1. Жойылатын және жойылмайтын ақауларды көрсету. 
4. Сапа көрсеткіші бойынша мата сорттығын анықтау. 
4.1. Мата сорттығын анықтау. 
5.  Мата  сапасын  бағалау  нәтижелері  бойынша  құжаттар 
құрастыру. 
5.1. Мата сапасын бағалауға, құжаттар құрастыруға қатысу. 
6. Мата сапасын бақылау бойынша нормативті құжаттарды 
білу. 
6.1. Өлшеу-брактау бойынша нормативті құжаттарды атау 
 
А.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (5 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Мекеме 
әрекетінің 
стратегиясы 
аумағында 
технологиялық процесті басқару әрекеті 
Әлемдік  тәжірибені  алдыңғы  қатарлы 
бағалау,  танысу,  талдау  в  производстве 
нетканых материалов 
Өндіріс 
дамуының 
жаңаша 
тенденцияларынетканых 
материалов 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет