БАҒдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.35 Kb.
Pdf просмотр
бет6/14
Дата24.03.2017
өлшемі5.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Жұмыс 
құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу 
материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 
108 с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 

Арқау 
өткізу 
машиналарына 
қызмет 
көрсетуде 
техника 
қауіпсіздігі 
ережелері 
Арқау 
өткізу 
машиналарында 
қауіпсіз 
жұмыс 
тәсілдері 
Қауіпті 
және 
зиянды 
өндірістік  факторлардың 
адамға әсері 
Жұмыс  орнын  тәртіпке 
келтіру 

Ауысымда 
қабылдау  және 
өткізу 
Ауысымда қабылдау 
және өткізе алу 
Жұмыс соңында 
қауіпсіздік ережесі 
Ішкі еңбек тәртібі 
ережесімен танысу. 

производства 
нетканых 
материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. 
М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии 
нетканых 
материалов: Уч. 
Пособ для вузов/ 
Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, 
С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, 
В.В. Шошин. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
применение 
нетканых 
материалов. –М.: 

Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. 
Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: 
Легкая и пищевая 
пром-ть, 1982. -248 
с. 
 
С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
компетенции 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу 
және  қиын жағдайларда басшылықпен кәсіби 
қызмет атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
  Машинаны  щеткамен 
тазалау, шаңсорғыш, жіп 
тартқыштарды жуу 
ерітінділерімен жуу 
Жабдықтарға күтім жасау кестелері мен 
ауысымды тапсырып, қабылдау ережелерін, 
техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, ішкі 
тәртіп ережелерін білу 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Арқау өткізу машиналарына қызмет көрсету және реттей 
алу 
1.1. Арқау өткізу машиналарына қызмет көрсету және реттеу. 
2. Арқау өткізу машиналарына жіптер мен иірілген 
жіптерді өткізе алу 
2.1. Арқау өткізу машиналарына жіптер мен иірілген жіптерді 
өткізу. 
3. Қалдықтарды азайту жолдарын 
3.1. Қалдықтарды азайту жолдарын анықтау. 
4. Шашу-жинау жұмыстарын орындау тәртібі, машинаның 
жеке бөліктерінің, оларды орнату, реттей алу 
4.1. Шашу-жинау жұмыстарын орындау тәртібі, машинаның 
жеке бөліктерін реттеу. 

5. Арқау өткізу машиналарында қауіпсіз жұмыс тәсілдері  5.1. Суреттеу керек:  Арқау өткізу машиналарында қауіпсіз 
жұмыс тәсілдерін 
6. Ауысымда қабылдау және өткізе алу 
6.1. Ауысымда қабылдау және өткізуге қатысу. 
 
С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы  -басқарушы  қызметі  мен  өз  міндеттерін 
орындау  барысн  бақылау,  қызметкерлердің  алдын  ала 
өзіндік  міндетін анықтау  және қызметкелерді бақылауды 
ұйымдастру. 
Алынған шикізаттарды, өнім, 
қалдықтарды есепке алу, есеп 
жүргізу ептілігі 
Өткізу кезінде қалдық 
шығындарының мөлшерін, 
оларды азайту шараларын, 
жоғарылаты әдістерін, тиімді 
жұмыс істеуді білу 
 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Арқау өткізу машиналарына қызмет көрсету және реттей 
алу 
1.1. Арқау өткізу машиналарына қызмет көрсету және реттеу. 
2. Арқау өткізу машиналарына жіптер мен иірілген 
жіптерді өткізе алу 
2.1. Арқау өткізу машиналарына жіптер мен иірілген жіптерді 
өткізу. 
3. Қалдықтарды азайту жолдарын 
3.1. Қалдықтарды азайту жолдарын анықтау. 
4. Шашу-жинау жұмыстарын орындау тәртібі, машинаның 
жеке бөліктерінің, оларды орнату, реттей алу 
4.1. Шашу-жинау жұмыстарын орындау тәртібі, машинаның 
жеке бөліктерін реттеу. 
5. Арқау өткізу машиналарында қауіпсіз жұмыс тәсілдері  5.1. Суреттеу керек:  Арқау өткізу машиналарында қауіпсіз 
жұмыс тәсілдерін 
6. Ауысымда қабылдау және өткізе алу 
6.1. Ауысымда қабылдау және өткізуге қатысу. 
 
 
3 Кәсіп. 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Тоқымалы емес маталардың өндірісінін жабдықтарының 
операторыматериалов. 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 
А.1Модулінің технологиялық картасы»Талшықтарды дайындау, нитей и каркасной основы» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства  
обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Шикізат 
түрлеріне  қарай 
тоқыма 
өндірісіндегі 
қалдықтары 
Қосымша 
шикізат  
базасын қолдана алу 
Шикізат түрлеріне қарай 
тоқыма өндірісіндегі 
қалдықтарының салалары 
Екінші 
тоқыма 
шикізатын  дайындау 
және өткізу 
Құрал-жабдық: 
- зертханалық 
үстелдер 
- орындықтар 
- желдеткіш 
құрылғылар 
- компьютерлер 
- интерактивты тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс құралдары 
МТ-150 орау  бас 

Түкті  шикізатты 
компоненттерді 
тарауға 
дайындау 
Қоспаларды 
жою 
шарттарын білу 
Түкті шикізатты 
компоненттерді тарауға 
дайындау мақсаты 
Тоқыма 
өндірісінің 
қалдықтарын 
дайындауды өткізу 
3.  
Түкті  шикізатты 
түктеу негізі 
Түкті  материалдардың 
тығыздылығын 
төмендету 
Түкті  масалардың  жақсы 
шарттарында  тазалау,  арам 
шөпті  түрлі  қоспаларында 
барлық компоненттерінде 
Түкті 
масалардың 
жақсы 
шарттарында 
тазалау,  арам  шөпті 
түрлі 
қоспаларында 
барлық 
компоненттерінде 
өткізу 


Түкті 
материалдардың 
үйкелу негізі. 
Арам шөпті қоспаларды 
жою тәсілдерін білу 
Интенсивті  сілку  түкті 
материалдарды, арам шөпті 
қоспалардан тазалау 
Үйкеу  машинасын  бір 
процесті 
технологиялық 
схемасымен танысу 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, Волгоград, 
2004. – 108 с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых 
материалов. Уч. Для 
средних ПТУ. М.: 

Түкті  қоспалар 
компоненттерін 
араластыру. 
Бір  текті  қоспаларды 
алу шарттарын білу 
Араласқан 
компоненттердің 
өзара 
үйлесімділігі. 
Түкті 
қоспалар 
компоненттерін 
араластыруын талдау 

Түкті тарау. 
Түкті тарау ала алу 
Таралған 
түктердің 
формалануы. 
Шляпалы, валды тарау 
машиналарының 
жұмыс  әрекеттерімен 
танысу 

Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии нетканых 
материалов: Уч. 
Пособ для вузов/ Г.Л. 
Барабанов, В.М. 
Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. 
Шошин. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
применение 
нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. 
Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: Легкая и 

пищевая пром-ть, 
1982. -248 с. 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу 
және  қиын жағдайларда басшылықпен кәсіби 
қызмет атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Тану  иірілген жіптің түрлерін, жіп, 
талшықтарды түрлі әдістер мен  
идентификациялар, бекітілген техникалық 
есепті түсіну, нұсқаулықтар мен техникалық 
талаптар 
Жасап шығарылатын 
өнімнің тауар жинағын 
білуі керек, иірілген 
жіптің түрлерін, 
талшықтар олардың 
қасиеттері 
 
А.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Қосымша шикізат  базасын қолдана алу 
1.1. Қосымша шикізат  базасын қолдану. 
2. Қоспаларды жою шарттарын білу 
2.1. Қоспаларды жою шарттарын атау. 
3. Түкті материалдардың тығыздылығын төмендету 
3.1. Түкті материалдардың тығыздылығын төмендету. 
4. Арам шөпті қоспаларды жою тәсілдерін білу 
4.1. Арам шөпті қоспаларды жою тәсілдерін атау 
5. Бір текті қоспаларды алу шарттарын білу 
5.1. Суреттеу керек:  Бір текті қоспаларды алу шарттарын. 
6. Түкті тарау ала алу 
6.1. Түкті тарау процесін басқару. 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
Мониторда 
қажетті 
параметрлерді орната алу.  
Талшықты  материалдардың  негізгі 
технологиялық 
параметрлерін, 
шығарылатын  ассортимент  өнімін, 

өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
иірілген  жіптің  түрлерін,  талшықтар 
мен  қасиеттерін,  мөлшерін  талшықтар 
мен химиялық материалдардың 
 
А.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Қосымша шикізат  базасын қолдана алу 
1.1. Қосымша шикізат  базасын қолдану. 
2. Қоспаларды жою шарттарын білу 
2.1. Қоспаларды жою шарттарын атау. 
3. Түкті материалдардың тығыздылығын төмендету 
3.1. Түкті материалдардың тығыздылығын төмендету. 
4. Арам шөпті қоспаларды жою тәсілдерін білу 
4.1. Арам шөпті қоспаларды жою тәсілдерін атау 
5. Бір текті қоспаларды алу шарттарын білу 
5.1. Суреттеу керек:  Бір текті қоспаларды алу шарттарын. 
6. Түкті тарау ала алу 
6.1. Түкті тарау процесін басқару. 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы «Талшықты базасын қалыптастыру және жабдықтарды толтыру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 228 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства 
 обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Талшықты 
қалыптастыруды
ң  механикалық 
әдістері. 
Талшықтың 
бағытын 
көлденеңіне 
немесе  көлденең- 
ұзына 
бойына  
жүргізе алу 
Түрлі бағытта түктеу 
машинасында 
талшықтарды қабаттау 
Жүн  талшықтарын  тарап, 
біріні үстіне бірін әр түрлі 
бұрышта  орналастырып, 
пішіндеу 
Құрал-жабдық: 
- зертханалық үстелдер 
- орындықтар 
- желдеткіш құрылғылар 
- компьютерлер 
- интерактивты тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген жіп, 

Талшықтардың 
негізін  
пішіндеудің 
Кенептік 
пішіндеудің 
Қарама қарсы 
зарядтардың есебінен 
кездемелер құрастыру 
Кенеп 
пішіндеуде 
талшықтардың 

электростатитка
лық тәсілі 
электростатиткалы
қ тәсілі негізін білу 
электростатикалық  өзара 
әрекеттерін білу 
-конусты бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ үлгілері, 
нитей, иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., Романов 
В. Ю. Теория процессов 
подготовкжәне жіптер к 
ткачеству: Учеб. пособие 
/ ВолгГТУ, Волгоград, 
2004. – 108 с. 
Бурдюков А.В., Петухов 
Г.Н. Механическая 
технология производства 
нетканых материалов. 
Уч. Для средних ПТУ. 
М.: Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
3.  
Талшықтардың 
негізін  
пішіндеудің 
гидравликалық 
тәсілі 
Сулы 
суспензиялар, 
қысқа 
тоқылмайтын 
талшықтардан 
кенеп 
пішіндеу 
қағидаларын білу 
Сулы  суспензиялардан  
талшықты 
кенеп 
пішіндеу негіздері 
Сулы суспензиялар, қысқа 
тоқылмайтын 
талшықтардан 
кенеп 
пішіндеу  

Талшықтардың 
негізін  
пішіндеудің 
аэродинамикалы
қ тәсілі 
Тең мықтылықтағы 
кездемелер 
алу 
әдістерін білу 
Ауа 
ағымы 
арқылы 
кенепке 
талшықтарды 
реттестіру 
Ауа ағымы арқылы торлы 
барабанға    талшықтарды 
реттестіруді жүргізу 

Талшықтар 
бейнелі 
кенеп  
пішіндеудің 
тәсілі 
Жіптерді    кенепке 
орналастыру 
негіздерін 
білу, 
оларды  
пішіндегеннен 
кейін 
Транспортердың  торлы 
бетіне 
үзілмеген 
талшықтарды 
оларды 
пішіндегеннен 
кейін 
сұйықтық 
немесе 
ерітіндімен 
заттарға 
қарамай реттестіру 
Термопластикалық 
полимердің ерітілуін және 
оның тор арқылы сүзілуін 
жүргізу 

Талшықты 
негіздері 
жіптерден 
Жіптерді 
тор 
түрінде 
реттестіріп,  кенеп 
пішіндеуді  өткізе 
алу 
Иірілген жіптердің 
бірнеше қатарлап немесе 
химиялық жіптерді тор 
немесе хаос түрінде 
орналастырып, 
реттестіру 
Иірілген  жіптехимиялық 
жіптерді  тор  немесе  хаос 
түрінде  бірнеше  қабатта 
орналастырып, 
кенеп 
қалыңдығын анықтау 

 
технологии нетканых 
материалов: Уч. Пособ 
для вузов/ Г.Л. 
Барабанов, В.М. 
Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. Шошин. –
М.: Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., Андросов 
В.Ф. Ассортимент, 
свойства и применение 
нетканых материалов. –
М.: Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство нетканых 
полотен. Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: Легкая и 
пищевая пром-ть, 1982. -
248 с. 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу және  
қиын жағдайларда басшылықпен кәсіби қызмет 
атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Машинаны дұрыс 
жөрмеп, қосып, тоқтата 
алу 
Тоқылмаған материалдар жабдықтарының 
құрылысын білу, жұмыс қағидасы, 
бекітілген  технологиялық параметрлері. 

 
А.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Талшықтың  бағытын  көлденеңіне  немесе  көлденең-  ұзына 
бойына  жүргізе алу 
1.1. Талшықтың бағытын көлденеңіне немесе көлденең- 
ұзына бойына  жүргізу. 
2. Кенептік пішіндеудің электростатиткалық тәсілі негізін білу  2.1. Суреттеу керек:  Кенептік пішіндеудің 
электростатиткалық тәсілін 
3.  Сулы  суспензиялар,  қысқа  тоқылмайтын  талшықтардан 
кенеп пішіндеу қағидаларын білу 
3.1. Сулы суспензиялар, қысқа тоқылмайтын талшықтардан 
кенеп пішіндеуді көрсету. 
4. Тең мықтылықтағы кездемелер алу әдістерін білу 
4.1. Тең мықтылықтағы кездемелер алу әдістерін атау. 
5.  Жіптерді    кенепке  орналастыру  негіздерін  білу,  оларды  
пішіндегеннен кейін 
5.1. Суреттеу керек:  Жіптерді  кенепке орналастыру 
негіздерін  
6. Жіптерді тор түрінде реттестіріп, кенеп пішіндеуді өткізе алу  6.1. Жіптерді тор түрінде реттестіру процесін басқару. 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын 
ала өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
Мониторда 
қажетті 
параметрлерді орната алу.  
Талшықты 
материалдардың 
негізгі 
технологиялық 
параметрлерін, 
шығарылатын ассортимент өнімін, иірілген 
жіптің 
түрлерін, 
талшықтар 
мен 
қасиеттерін,  мөлшерін  талшықтар  мен 
химиялық материалдардың 
 
А.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 

1.  Талшықтың  бағытын  көлденеңіне  немесе  көлденең- 
ұзына бойына  жүргізе алу 
1.1. Талшықтың бағытын көлденеңіне немесе көлденең- ұзына 
бойына  жүргізу. 
2.  Кенептік  пішіндеудің  электростатиткалық  тәсілі  негізін 
білу 
2.1. Суреттеу керек:  Кенептік пішіндеудің электростатиткалық 
тәсілін 
3.  Сулы  суспензиялар,  қысқа  тоқылмайтын  талшықтардан 
кенеп пішіндеу қағидаларын білу 
3.1. Сулы суспензиялар, қысқа тоқылмайтын талшықтардан 
кенеп пішіндеуді көрсету. 
4. Тең мықтылықтағы кездемелер алу әдістерін білу 
4.1. Тең мықтылықтағы кездемелер алу әдістерін атау. 
5.  Жіптерді    кенепке  орналастыру  негіздерін  білу,  оларды  
пішіндегеннен кейін 
5.1. Суреттеу керек:  Жіптерді  кенепке орналастыру негіздерін  
6. Жіптерді тор түрінде реттестіріп, кенеп пішіндеуді өткізе 
алу 
6.1. Жіптерді тор түрінде реттестіру процесін басқару. 
 
 
А.3 Модулінің технологиялық картасы «Жұмысқа бекітілген параметрлерді жабдықтарды орнату» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 128 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жабдықтарды 
жоспарлы-
ескерту 
жасау 
жөндеу 
Жабдықтарды 
сенімді  жұмыспен 
қамтамасыз 
ету 
жолдарын, 
тозу 
және 
ақауларды 
ескерте білу 
Техникалық қызмет 
көрсету жүйесінің негізі 
және жабдықтарды тиімді 
пайдалану 
Жабдықтарға  жоспарлы-
ескерту бойынша жөндеу 
жұмыстарын 
жүргізу 
алгоритмі, 
ақауларды 
нақтылау, 
қосымша 
бөлшектерді 
таңдап, 
сұраныс  жасау,  жөндеу 
кезінде қажет болған 
Жабдықтар: 
- лабораториялық үстел 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Оқу матреиалдары: 
тесттер, 
жеке тапсырмалар, 

2. 
Жөндеу  аралық 
қызмет  көрсету 
кезеңдері 
Біршама 
жұмыс 
қатарын, 
жабдықтарды 
жұмысқа  қалпына 
келтіру 
бойынша, 
экономды 
және 
үздіксіз 
жабдық 
жұмысын 
қатмамасыз  ететін 
бөлшектерді 
ауыстыра білу 
Жөндеу  және  техникалық 
қызмет көрсетуді алдыңғы 
қатарлы 
шет 
елдерде 
ұйымдастыру 
Тазалау,  майлау,  қарау, 
реттеу  жабдықтарды,  аз 
мөлшерлі 
пайдалану 
бөлшектерін  ауыстыру, 
аз  және  кіші  ақауларды 
жөндеу 
Оқу құралдары : 
Бельцов В.М. 
Жабдықтар текстильных 
отделочных 
предприятий. Учебник 
для вузов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.: 
СПбПГУТД, 2000. - 568 
с. 
 
Кулигин М.Л. 
Жабдықтар отделочного 
производства. Конспект 
лекций. - Херсон: ХНТУ, 
2009. - 200 с.  
 
Шкробышева В.И., 
Быков Р.А. и др. 
Современное жабдықтар 
для отделки текстильных 
материалов. Учебное 
пособие. — Иваново: 
ИГТУ, 2008. — 80 с.  
 
Сажин Б.С.  
Охрана труда на 
предприятиях 
3. 
Жабдықтарға 
жоспарлы-
ескерту 
бойынша 
жөндеу 
жұмыстарын  
ағымдағы 
кезеңде жүргізу  
Сынама және өлшеу 
жүргізу,жабдықтард
ың 
бастапқы 
кезеңдегі  ақауларын 
табуға әкелетін 
Жабдықтарға  жоспарлы-
ескерту бойын-ша жөндеу 
жұмыстарын  
құжаттамаларға 
сай 
шараларда орындау 
Бұзылуларды 
жұмыс 
кезінде орын алған жою: 
қарау, 
майлау, 
бөлшектерді 
тазалау 
жабдықтардың 
4. 
Жабдықтарға 
жоспарлы-
ескерту 
бойынша 
жөндеу 
жұмыстарын  
ортаңғы 
кезеңде жүргізу  
Жөндеу 
жұмыстарының 
циклдік,  көлемдік, 
жүйелілік бекітілген 
нормативті 
құжаттама бойынша 
білу, 
техникалық 
қалыбына  қарамай, 
Жабдықтарға  жоспарлы-
ескерту бойын-ша жөндеу 
жұмыстарына 
есептеу 
және  микропроцессорлық 
техникаларын  пайдалау, 
жабдық 
тозығын 
ескертетін  және  жөндеу 
жұмысын 
азайтатын, 
жөндеу 
шығындарын 
Жабдық 
түйіндерін 
дайындау  ұарау  үшін, 
бөлшектерді 
тазалап,ақауларды 
тауып, 
жөндеу, 
бөлшектерді  ауыстыру, 
тез  тозатын,  қажетті 
жұмыспен 
қамтамасыз 
етпейтін,  келесі  күрделі 

жабдықтар 
орналасқан жерде  
кемітіп, 
электр 
жабдықтарының  жұмыс 
тиімділігін арттыратын.  
жөндеуге 
дейін 
жетпейтін. 
текстильной 
промышленности. 
Учебное пособие для 
ВУЗов. – М.: МГТУ им. 
А.Н. Косыгина, 2004. – 
433 с. 
 
5. 
Күрделі жөндеу  Күрделі 
жөндеу 
жүргізе  кезеңдерін 
білу 
Күрделі жөндеу жүргізу: 

 
-  жұмыс  орындау 
кестесін құру; 

 
-  алдын  ала  қарау 
және тексеру; 

 

құжаттама 
дайындау; 

 

құралдар 
мен 
бөлшектерді дайындау; 

 

өртке 
қарсы 
шаралар 
мен 
техника 
қауіпсіздігі 
бойынша 
орындау. 
Қызмет 
көрсететін 
жабдыққа 
профилактикалық  өлшеу 
мен тексеру жүргізу 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет