БАҒдарламалар жинағының жобасы


В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей)жүктеу 5.35 Kb.
Pdf просмотр
бет5/14
Дата24.03.2017
өлшемі5.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу және  
қиын жағдайларда басшылықпен кәсіби қызмет 
атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Арқауға өткізу процесін 
иірілген жіптерде берілген 
технологиялық режимде 
жүргізу 
Арқауға өткізу машиналарының 
қрылысы мен жабдықтарын, оның 
берілген технологиялық жұмыс 
параметрлерін білу 
 
В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Арқау  өткізу  процесінің  негізгі  технологиялық 
параметрлерін білу 
1.1. Суреттеу керек:  Арқау өткізу процесінің негізгі 
технологиялық параметрлерін. 
2.  Жіпті  тазарту  жолдарын  және  оларды  реттеу  жолдарын 
білуіә керек. 
2.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, олардың 
реттеу әдісі.  

3. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылай алу. 
3.1. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылау талаптарын 
атау. 
4. Иіру ұзақтығы мен арқау өткізу валигінен шешу тәртібін 
білу 
4.1. Иіру ұзақтығы мен арқау өткізу валигінен шешу тәртібін 
анықтау.  
5. Машинаға қызмет көрсетуді ұйымдастру және оларға 
қарау тәртібі. 
5.1.Суреттеу керек:  Машинаға қызмет көрсетуді ұйымдастру 
және оларға қарау тәртібін. 
6. Жіпті толтыру және үзілген жерлерін жою әдістерін білу  6.1. Иірілген жіп және жіптің үзілген жерлерін жоюды жүзеге 
асыру. 
7. Арқау өткізу машиналарының иірім шығындарын азайта 
алу  пайызы 
7.1. Арқау өткізу машиналарының иірім шығындарын азайта 
алуды басқару. 
 
В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді бақылауды 
ұйымдастру. 
Автоматты сапа бақылау 
және визуальділік ептілікке 
ие болу 
Сәйкессіздік себептерін оны жою 
тәсілдерін, стандарттар, 
нұсқаулықтар, әдістемелік 
ұстанымдар сапа бойынша білу 
 
В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Арқау  өткізу  процесінің  негізгі  технологиялық  параметрлерін 
білу 
1.1. Суреттеу керек:  Арқау өткізу процесінің негізгі 
технологиялық параметрлерін. 
2. Жіпті тазарту жолдарын және оларды реттеу жолдарын білуіә 
керек. 
2.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, 
олардың реттеу әдісі.  
3. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылай алу. 
3.1. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылау 
талаптарын атау. 

4. Иіру ұзақтығы мен арқау өткізу валигінен шешу тәртібін білу 
4.1. Иіру ұзақтығы мен арқау өткізу валигінен шешу 
тәртібін анықтау.  
5. Машинаға қызмет көрсетуді ұйымдастру және оларға қарау 
тәртібі. 
5.1.Суреттеу керек:  Машинаға қызмет көрсетуді 
ұйымдастру және оларға қарау тәртібін. 
6. Жіпті толтыру және үзілген жерлерін жою әдістерін білу 
6.1. Иірілген жіп және жіптің үзілген жерлерін жоюды 
жүзеге асыру. 
7.  Арқау  өткізу  машиналарының  иірім  шығындарын  азайта  алу  
пайызы 
7.1. Арқау өткізу машиналарының иірім шығындарын 
азайта алуды басқару. 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы «Арқауға өткізу ролигінің  дайын болған өнімнің сапасып тексеру және оны 
маркалау » 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 102 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Иірілген 
жіп 
және 
жіпке 
қойылатын 
негізгі 
техникалық 
талаптар 
Техникалық  талаптар 
бақылауды білу 
Иірілген  жіп  және 
жіптін 
техникалық 
талаптарға 
және 
техникалық 
процесске 
сәйкес 
келуі бақылауды 
Техникалық 
бақылауға 
қойылатын 
талаптарды 
үйрену  және  кәсіп  орын 
өндірісінде 
үлгілі 
технологиялық  режімдерді 
үйрену  
Құрал-жабдық: 
- М-150-1 Орау  
бастын пішіні ; 
-  үлгілі байлаудың 
жиынтығы; 
- орау  барабан 
- иірілген ұршық; 
- денсиметр, тахометр, 
ли- 
нейка, калькулятыр; 
-  компьютерлер 
- интерактивты тақта 

Техникалық 
бақылаудың 
түрлері.  
Жіберілетін өлшеу 
қателіктерін, бақылау 
сапасы мен әдістерін 
білу 
Кіріспе, операциялы, 
қабылдау бақылауы 
Бақылау нысанын анықтау 
және бақылаудығ белгілері 
3.  
Иірілген жіптін 
сапасын 
Иірілген 
жіптің 
сапасын корсету және 
Сапа 
көрсеткіштерінің 
Иірілген жіп сапасы 
көрсеткіштері 

көрсететін 
тізімдеме 
және жіптер. 
орнатылған 
тізімдеменің  тәртібін 
білу 
тізімін таңдау және  
иірілген жіптің нақты 
сапасын білу 
номенклатурасын талдау, 
тағайындалуы және  
иірілген жіпті қолдану 
бойынша тұтынушылардың 
талаптары мен негізгі 
талаптарын сапа 
көрсеткішіне қойылатын, 
қолдану аймағына қарай. 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. Теория 
процессов 
подготовкжәне жіптер 
к ткачеству: Учеб. 
пособие / ВолгГТУ, 

Техникалық 
әдістер мен 
тәсілдер  
иірілген жіп 
сапасын 
бақылайтын 
Иірілген  жіп  және 
жіпті сынау әдістерін 
білуі керек 
Иірілген 
жіпке 
қойылатын 
жалпы 
талаптарды  реттейтін 
стандарттар 
Мемлекеттік және салалық 
стандарттарға сай иірілген 
жіптерді сынау әдістемесін 
өткізу 

Тоқыма 
жіптерінің  
сызықтық 
қалыңдығы мен 
тегістілігін, 
қалыңдығын 
анықтау әдістері 
Арқау өткізу 
машиналарының 
толықтыру 
параметрлерін білу 
Фотоэлектрлі 
қағидамен иірілім 
жібінің диаметрін 
анықтау 
Иірілім жібінің және тоқыма 
жібінің диаметрін және 
сызықтық тығыздылығын 
өлшеу 

Тоқыма 
жібін 
ұзартып, 
мықтылығын 
анықтау әдістері 
Тоқыма жібін 
ұзартып, 
мықтылығын 
анықтауда үзілу 
салмағын анықтау 
Үзілу салмағын 
бұзбай созуда 
тоқыма жіптерінің 
қабілеттерін бағалау 
Тұрақты деформалау 
жылдамдығы бар, маятник 
типтегі үзу машинасында 
сынама жүргізу 


Технологиялық 
жабдықтардың 
сапасын 
бақылауда 
қолданатын 
тәсілдер 
мен 
әдістер 
Электронды  тазалау 
құралдарын басқару 
Машинада 
үзілуді 
бақылау 
және 
иірілген 
жіптердің 
жіңішкеріп, 
жуандауына  бағалау 
жүргізу  әдістері  мен 
аппараттары 
 Zellweger 
Uster 
фирмасының 
жіп 
тазалығышының электронды 
жұмысымен танысу. 
Волгоград, 2004. – 108 
с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых материалов. 
Уч. Для средних ПТУ. 
М.: Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии нетканых 
материалов: Уч. Пособ 
для вузов/ Г.Л. 
Барабанов, В.М. 
Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. 
Шошин. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
применение нетканых 

материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. Уч. 
Пособ. Для втузов. –
М.: Легкая и пищевая 
пром-ть, 1982. -248 с. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
  
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу 
және  қиын жағдайларда басшылықпен кәсіби 
қызмет атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Жабдықтар мен дайын өнімді және 
шығарылатын брактарын сыртқы 
түрлеріне қарай тани алу, 
тағайындалуы бойынша жіберу 
арқау өткізу түрлерінің 
брактары, валик сортын 
анықтау. барлық орау 
түрлерінде иірілген жіпті 
маркалау ережесі мен кодын 
білу 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Техникалық талаптар бақылауды білу 
1.1. Техникалық талаптар бақылауды атау. 
2. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін білу 
2.1. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін  анықтау. 
3.  Иірілген  жіптің  сапасын  корсету  және  орнатылған 
тізімдеменің тәртібін білу 
3.1.Иірілген жіптің сапасын корсету және орнатылған 
тізімдеменің тәртібін атау. 

4. Иірілген жіп және жіпті сынау әдістерін білуі керек 
4.1. Иірілген жіп және жіпті сынау. 
5. Арқау өткізу машиналарының толықтыру 
параметрлерін білу 
5.1. Арқау өткізу машиналарының толықтыру параметрлерін  
құру. 
6. Тоқыма жібін ұзартып, мықтылығын анықтауда үзілу 
салмағын анықтау 
6.1. Суреттеу керекТоқыма жібін ұзартып, мықтылығын 
анықтауда үзілу салмағын анықтау. 
7. Электронды тазалау құралдарын басқару 
7.1. Электронды тазалау құралдарын қолдану. 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
Автоматты сапа бақылау 
және визуальділік ептілікке 
ие болу 
Сәйкессіздік себептерін оны жою 
тәсілдерін, стандарттар, 
нұсқаулықтар, әдістемелік 
ұстанымдар сапа бойынша білу 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Техникалық талаптар бақылауды білу 
1.1. Техникалық талаптар бақылауды атау. 
2. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін білу 
2.1. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін  анықтау. 
3.  Иірілген  жіптің  сапасын  корсету  және  орнатылған 
тізімдеменің тәртібін білу 
3.1.Иірілген жіптің сапасын корсету және орнатылған 
тізімдеменің тәртібін атау. 
4. Иірілген жіп және жіпті сынау әдістерін білуі керек 
4.1. Иірілген жіп және жіпті сынау. 
5. Арқау өткізу машиналарының толықтыру параметрлерін 
білу 
5.1. Арқау өткізу машиналарының толықтыру параметрлерін  
құру. 
6. Тоқыма жібін ұзартып, мықтылығын анықтауда үзілу 
салмағын анықтау 
6.1. Суреттеу керекТоқыма жібін ұзартып, мықтылығын 
анықтауда үзілу салмағын анықтау. 
7. Электронды тазалау құралдарын басқару 
7.1. Электронды тазалау құралдарын қолдану. 
 

С.2 Модулінің технологиялық картасы «Қабылданған құжаттаманы толтыру, сынуды санау,ыстанудың есебі» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 90 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства  
обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Негізгі 
қасиеттері,  сорт 
и 
линейная 
плотность 
пряжи, ниток. 
Иірілген  жін  және 
жіп түрлерін жазба 
белгілері  арқылы 
тану,  таңба  және 
идентификациялау 
үшін  қабылданған 
басқа да әдістері. 
Иірілген  жіп  нысандары 
мен  сызықтық  тығыздығы. 
Иірілген жіптің оралуынын 
сапасын бақылау. 
Үзілуге 
жүктемесін 
және  иірілген  жіптің 
сызықтық  тығыздығы 
анықтаңыз. 
Құрал-жабдық: 
- зертханалық үстелдер 
- орындықтар 
- желдеткіш құрылғылар 
- компьютерлер 
- интерактивты тақта 
Материалдар: 
- хлопковое волокно, 
Жұмыс құралдары 
 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
стандартные образцы 
хлопкового волокна; 
- стандарты на хлопок. 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., Романов 
В. Ю. Теория процессов 
подготовкжәне жіптер к 

Жіптің  сапасын 
жақсарту, мамық 
қоқыстан тазарту 
удаление 
дефектных 
участков. 
Жіпті 
тазарту 
жолдарын 
және 
оларды 
реттеу 
жолдарын 
білуіә 
керек. 
Жіпті 
тазарту 
және 
олардың  артықшылығымен 
кемшілігін. 
 
Өлшеуші 
және 
бақылаушы 
құрал 
жабдықтарды  үйрену, 
иірілген  жіпті  қайта 
орау 
кезінде 
техникалық  процессті 
бақылауды қолдану. 
3.  
Иірілген 
жіпті 
және  жіпті  қайта 
орау  процессін 
жетілдіру 
Қайта  орау  кезінде 
ақауларды 
жою 
және  қалдықтарды 
азайту  жолдарын 
білуі керек. 
Қайта  орау  процессінде 
иірілген  жіптің  физикалық 
және 
механикалық 
қасиеттеріне  ықпал  жасау, 
иірілген  жіпті  эмульсиялау 
және 
парафинаттау 
есебінен жақсарту. 
Жарамсыз 
қалдықтардың 
түрлерімен 
танысу, 
олардың  пайда  болу 
себептерімен 
оның 
алдын алу 


Пороки и отходы 
пряжи 
при 
перемотке. 
Қайта  орау  кезінде 
ақауларды 
жою 
және  қалдықтарды 
азайту  жолдарын 
білуі керек 
Ақаулар мен қалдықтарды 
алдын алу іс-шаралар 
себептері. 
Қайта орау кезіндегі 
қалдықтардын санын 
анықтау. 
ткачеству: Учеб. пособие 
/ ВолгГТУ, Волгоград, 
2004. – 108 с. 
Бурдюков А.В., Петухов 
Г.Н. Механическая 
технология производства 
нетканых материалов. 
Уч. Для средних ПТУ. 
М.: Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии нетканых 
материалов: Уч. Пособ 
для вузов/ Г.Л. 
Барабанов, В.М. 
Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. Шошин. –
М.: Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., Андросов 
В.Ф. Ассортимент, 
свойства и применение 
нетканых материалов. –
М.: Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 

Үзілген жерлерді 
қайта орау 
кеінде иірілген 
жіптің 
қасиетінің 
өзгеруі 
 
Иірілген 
жіптін  
шешіп  алу  тәртібі 
жәнеұзаққа 
атқарылғандығын 
білу 
Түйінсіз өңдеу 
қосылыстары тәсілдері 
жіптерді орауда, оның   
артықшылығы 
мен 
кемшіліктері. 
Орау машинасында 
иірілген жіпті 
парафиндауды жүргізу 

Иірілген 
жіпті 
шешу барысында 
жіптің 
үзілген 
жерлерін жою 
Жіпті толтыру 
және үзілген 
жерлерін жою 
әдістерін білу 
Үлгілі байлаушы 
 
Конустарды  дайындау 
барысында 
оларды 
иірілген 
жіп 
қалдықтарынан 
тазалау 

Гензер М.С. 
Производство нетканых 
полотен. Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: Легкая и 
пищевая пром-ть, 1982. -
248 с. 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы  -басқарушы  қызметі  мен  өз  міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік  міндетін  анықтау  және  иірілген  жіп  түрлерін 
тану. 
Иірілген    жіп,  крючок-ілмек, 
спицалар түрлерін тану. 
Иірілген    жіп,  крючок-ілмек, 
спицалар  түрлерінің  сорты  мен 
қасиеттерін білу 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Иірілген жін және жіп түрлерін жазба белгілері арқылы 
тану,  таңба  және  идентификациялау  үшін  қабылданған 
басқа да әдістері. 
1.1.Иірілген жіп және жіптің көрсеткіштерінің сапаға сәйкес 
келуін жазба белгілері және таңба арқылы бағалау 
2. Жіпті тазарту жолдарын және оларды реттеу жолдарын 
білуіә керек. 
2.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, олардың 
реттеу әдісі.  
3. Қайта орау кезінде ақауларды жою және қалдықтарды 
азайту жолдарын білуі керек. 
3.1. Ақауларды жою және қалдықтарды қайта орауды азайту 
жолдарын анықтау. 
4. Қайта орау кезінде ақауларды жою және қалдықтарды 
азайту жолдарын білуі керек 
4.1. Ақауларды жою және қалдықтарды қайта орауды азайту 
жолдарын анықтау. 
5.  Иірілген  жіптін    шешіп  алу  тәртібі  жәнеұзаққа 
атқарылғандығын білу 
5.1. Иірілген жіпті орауды атқару кезіндегі ұзақтығын анықтау 

6. Жіпті толтыру және үзілген жерлерін жою әдістерін 
білу 
6.1. Иірілген жіп және жіптің үзілген жерлерін жоюды жүзеге 
асыру. 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
Алынған шикізаттарды, өнім, 
қалдықтарды есепке алу, есеп 
жүргізу ептілігі 
Өткізу кезінде қалдық 
шығындарының мөлшерін, 
оларды азайту шараларын, 
жоғарылаты әдістерін, тиімді 
жұмыс істеуді білу 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері.,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Иірілген  жін  және  жіп  түрлерін  жазба  белгілері 
арқылы  тану,  таңба  және  идентификациялау  үшін 
қабылданған басқа да әдістері. 
1.1.Иірілген жіп және жіптің көрсеткіштерінің сапаға сәйкес 
келуін жазба белгілері және таңба арқылы бағалау 
2.  Жіпті  тазарту  жолдарын  және  оларды  реттеу 
жолдарын білуі керек. 
2.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, олардың реттеу 
әдісі.  
3. Қайта орау кезінде ақауларды жою және қалдықтарды 
азайту жолдарын білуі керек. 
3.1. Ақауларды жою және қалдықтарды қайта орауды азайту 
жолдарын анықтау. 
4. Қайта орау кезінде ақауларды жою және қалдықтарды 
азайту жолдарын білуі керек 
4.1. Ақауларды жою және қалдықтарды қайта орауды азайту 
жолдарын анықтау. 
5.  Иірілген  жіптін    шешіп  алу  тәртібі  жәнеұзаққа 
атқарылғандығын білу 
5.1. Иірілген жіпті орауды атқару кезіндегі ұзақтығын анықтау 
6. Жіпті толтыру және үзілген жерлерін жою әдістерін 
білу 
6.1. Иірілген жіп және жіптің үзілген жерлерін жоюды жүзеге 
асыру. 
 

С.3 Модулінің технологиялық картасы «Тазалау және жіп Арқауға өткізу  машиналар қалдықтарын жою әдістері» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства  
обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Арқау 
өткізу 
машиналарына 
қызмет  көрсету 
және реттеу 
 
Арқау 
өткізу 
машиналарына  қызмет 
көрсету және реттей алу 
Арқау 
өткізу 
машиналарының 
тиімділігін анықтау 
 
Арқау 
өткізу 
машиналарының 
тиімділігін 
анықтауды 
есепке алу 
Құрал-жабдық: 
- М-150-1 Орау  
бастын пішіні ; 
-  үлгілі байлаудың 
жиынтығы; 
- орау  барабан 
- иірілген ұршық; 
- денсиметр, 
тахометр, ли- 
нейка, 
калькулятыр; 
-  компьютерлер 
- интерактивты 
тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты 
бобиналар, 
орауыштар 

Арқау 
өткізу 
машиналарында  
жұмыс жасаудың 
негізгі тәсілдері 
Арқау өткізу 
машиналарына жіптер 
мен иірілген жіптерді 
өткізе алу 
Арқау өткізу 
машиналарының 
операторының жұмыс 
орнын ұйымдастыру 
Арқау өткізу 
машиналарына қызмет 
көрсету жұмыстарын 
орындау (шпулярдан 
үзілген жіпті алу, 
шпулярникке  конус 
орнату, машинаны 
тоқтату) 
3.  
Қалдықтарды 
есепке 
алып, 
өткізу 
Қалдықтарды 
азайту 
жолдарын 
Жіптердің үзілу себептері, 
оларды  ескерту  тәсілдері, 
жіп, 
иірілген 
жіп 
үзілулерді бақылау, дұрыс 
орауды валикке қадағалау 
Шаңнан,  түктен  тазалау 
және 
машиналарды 
майлау, 
жұмыс 
орындарын жинау 

Шашу-жинау 
жұмыстарын 
орындау  тәртібі, 
машинаның жеке 
Шашу-жинау 
жұмыстарын  орындау 
тәртібі, 
машинаның 
жеке 
бөліктерінің, 
Шашу-жинау 
жұмыстарын 
орындау 
тәртібін 
 
Шашу-жинау 
жұмыстарын 
түйіндер 
мен 
механизмдердің 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет