БАҒдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.35 Kb.
Pdf просмотр
бет4/14
Дата24.03.2017
өлшемі5.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Часть 3. 
Использование 
дополнительных 
средств 
графического 
редактора для 
создания 
орнаментальных 
композиций. М., 
МГТУ им. 
А.Н. Косыгина, 
2007. 60 с. 
 
А.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз 
міндеттерін орындау барысын бақылау, 
қызметкерлердің алдын ала өзіндік міндетін 
анықтау және қызметкелерді бақылауды 
ұйымдастру. 
Дайын өнім, шикізат, 
материалдардың сай 
еместігін анықтай алу 
Талшықтардың физика-механикалық, 
химиялық қасиеттерін, олардың сапалық  
сипаттамаларын, сәййкессіздік себептерін, 
жою жолдарын, стандарттар, 
нұсқаулықтарды білу 
 
А.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Өңделетін  ақпараты  бар  экрандағы    мәліметтерді  енгізу 
және шығару, оқи алу 
1.1.Сенсорлы экран мәліметтерін қолдану. 
2.  Арқауды  өткізу  машинасының    сенсорлы  экранымен 
қолдана алу 
2.1.Арқауды өткізу машинасының  сенсорлы экранымен 
компьютердің қолдану. 
3.  Өндірістік  ақпараттарды  және  ағымдағы  ақпараттармен 
қолдана алу 
3.1. Өндірістік ақпараттарды және ағымдағы ақпараттармен 
қолдану.  
4. «меню» функциясымен қолдана алу. 
4.1. «меню» функциясымен қолдану, арқауды өткізу 
машинасында тәжірибеде.  
5. 
Ағымдағы 
мәліметтерге 
автоматты 
есептеудің 
тағайындалуының тиімді мағынасын анықтай алу 
5.1. Ағымдағы мәліметтерге автоматты есептеудің 
тағайындалуының тиімді мағынасын анықтайу 
6.  Компьютердегі  мәліметтерді  қолдана  алу,  ақауларды 
тауып, жөндеуде 
6.1.Компьютердегі мәліметтерді қолдану. 
А.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз 
міндеттерін орындау барысын бақылау, 
мекеме жұмысына сай. 
Ұйымдастыру жұмысы ептілігі 
Жаңа технологияны енгізу тиімділігінің 
экономикалық есебі, прогресивті 
технология, рационализаторлық 
ұсыныстар, өнертабулар, компьютерлік 

бағдарламаларды білу: Excel, Word, E-mail 
т.б. 
 
А.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Өңделетін  ақпараты  бар  экрандағы    мәліметтерді  енгізу 
және шығару, оқи алу 
1.1.Сенсорлы экран мәліметтерін қолдану. 
2.  Арқауды  өткізу  машинасының    сенсорлы  экранымен 
қолдана алу 
2.1.Арқауды өткізу машинасының  сенсорлы экранымен 
компьютердің қолдану. 
3.  Өндірістік  ақпараттарды  және  ағымдағы  ақпараттармен 
қолдана алу 
3.1. Өндірістік ақпараттарды және ағымдағы ақпараттармен 
қолдану.  
4. «меню» функциясымен қолдана алу. 
4.1. «меню» функциясымен қолдану, арқауды өткізу 
машинасында тәжірибеде.  
5. 
Ағымдағы 
мәліметтерге 
автоматты 
есептеудің 
тағайындалуының тиімді мағынасын анықтай алу 
5.1. Ағымдағы мәліметтерге автоматты есептеудің 
тағайындалуының тиімді мағынасын анықтайу 
6.  Компьютердегі  мәліметтерді  қолдана  алу,  ақауларды 
тауып, жөндеуде 
6.1.Компьютердегі мәліметтерді қолдану. 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы «Тиісті орау процесі арқауға өткізу әдістерін иірілген жіптерді немесе жіптерді 
арқауға өткізу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 244 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства  
обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Арқауға 
өткізудің 
Арқауға 
жіп 
өткізу 
талаптарын білу. 
Негіздерді дайындау 
Жіптерді орап, жүргізу 
технологиялық 
Құрал-жабдық: 

әдістерінің 
мінездемесі. 
схемаларымен 
құрылысын тану 
арқау 
өткізу 
машиналарында. 
- зертханалық 
үстелдер 
- орындықтар 
- желдеткіш 
құрылғылар 
- компьютерлер 
- интерактивты 
тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты 
бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс 
құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу 
материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 

Арқауға 
өткізудін 
патриондық 
тәсілі. 
Арқауға 
өткізудін 
тәсілдерін білу 
Процес  мақсаты  және 
арқауға 
өткізу 
процессін талаптары. 
Арқауға 
өткізу 
партионды  шпулярнигін 
зерттеу. 
3.  
Арқауға 
өткізудің 
ленталы тәсілі.  
Арқауға 
өткізудін 
тәсілдерін білу 
Арқауға 
өткізудің 
ленталы 
және 
партионды  тәсілдерінің 
айырмашылығы 
Арқауға 
өткізу 
машинасында 
бөлу 
қатарын 
және 
жіп 
толтыру 
сұлбасын 
зерттеу. 
4.  
Партиялық 
арқауға өткізудің 
негізгі 
технолониялық 
параметрлері 
Арқауға  өткізудің  негізгі 
технолониялық 
параметрлерінің 
сапа 
процесіне әсері 
Арқауға 
өткізудің 
жылдамдығы, жіптердің 
тартылуы, 
иірілген 
жіптердің 
үзілуі, 
ақаулар, шығын көлемі, 
өнімділігі  арқау  өткізу 
машиналарының 
 

Үзілісті 
және 
үзіліссіз 
арқау 
өткізу  
Үзілісті және үзіліссіз 
арқау өткізу өнімділігін 
жоғарылата алу 
Партиялық 
арқау 
өткізуде 
жіптерді 
толтыру 
негіздерінің 
тығыздылығы жеке 
Арқау 
рамасының 
құрылысы мен жұмысы 

Иірілген жіпті 
арқауға өткізуде 
Иірілген жіптің сапасын 
арттыруға әсер ете алу 
Арқауға 
өткізу 
машиналарының  тиімді 
параметрлері 
Арқауға өткізудің 
ақаулары 
 

қасиеттерінің 
өзгеруі 
 
 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 
108 с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых 
материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. 
М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии 
нетканых 
материалов: Уч. 

Пособ для вузов/ 
Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, 
С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, 
В.В. Шошин. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
применение 
нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. 
Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: 
Легкая и пищевая 
пром-ть, 1982. -248 
с. 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

Үлгілі  жағдайларда  тәуелсіз  жұмыс  жүргізу  және  
қиын  жағдайларда  басшылықпен  кәсіби  қызмет 
атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Арқауға  өткізу  процесін  иірілген 
жіптерде  берілген  технологиялық 
режимде жүргізу 
Арқауға  өткізу  машиналарының 
қрылысы мен жабдықтарын, оның 
берілген  технологиялық  жұмыс 
параметрлерін білу 
 
В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Арқауға жіп өткізу талаптарын білу. 
1.1. Арқауға жіп өткізу талаптарын атау. 
2. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
2.1. Суреттеу керек:  Арқауға өткізудін патриондық тәсілі. 
3. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
3.1. Суреттеу керек:  Суреттеу керек:  Арқауға өткізудін 
патриондық тәсілі. 
4. 
Арқауға 
өткізудің 
негізге 
технолониялық 
параметрлерінің сапа процесіне әсері 
4.1. Арқауға жіп өткізу параметрлерін көрсету.  
5. Үзілісті және үзіліссіз арқау өткізу өнімділігін 
жоғарылата алу 
5.1. Арқауға жіп өткізу өнімділігін өлшеу. 
6. Иірілген жіптің сапасын арттыруға әсер ете алу 
6.1. Иірілген жіптің сапасын арттыруды басқару. 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын 
ала өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
Компьютерлердің параметрлерін 
орната алу, жылдамдық 
көрсеткіштерін алу, үзілу т.б. 
Өнімнің тағайындалуы мен 
ассортиментін шығарылатын, 
тоқуға дайындалатын арқау 
технологиясын, бағдарламасын 
білу 
 
В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 

1. Арқауға жіп өткізу талаптарын білу. 
1.1. Арқауға жіп өткізу талаптарын атау. 
2. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
2.1. Суреттеу керек:  Арқауға өткізудін патриондық тәсілі. 
3. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
3.1. Суреттеу керек:  Суреттеу керек:  Арқауға өткізудін 
патриондық тәсілі. 
4. 
Арқауға 
өткізудің 
негізге 
технолониялық 
параметрлерінің сапа процесіне әсері 
4.1. Арқауға жіп өткізу параметрлерін көрсету.  
5. Үзілісті және үзіліссіз арқау өткізу өнімділігін 
жоғарылата алу 
5.1. Арқауға жіп өткізу өнімділігін өлшеу. 
6. Иірілген жіптің сапасын арттыруға әсер ете алу 
6.1. Иірілген жіптің сапасын арттыруды басқару. 
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы «Иірілген жіптегі үзілістерді жою, жіпті қол түйіндеуішімен немесе автоматты 
түрде, арқауға өткізу машиналарын жұмысын ұйымдастру.» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства  
обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Арқауға  өткізу 
процессінің 
мақсаты 
Арқауға 
өткізу 
технологиялық 
процесстерін 
тағайындалуын білу 
Белгілі бір ұзындығы 
жіп 
алдын 
ала 
анықталған  қажетті 
саны  роликті  енін 
арқауға өткізу кезінде 
орау. 
Орауышты 
жасау., 
технологиялық 
операцияларда 
жоғары 
өнімділікті қамтамасыз ету. 
Құрал-жабдық: 
- зертханалық 
үстелдер 
- орындықтар 
- желдеткіш 
құрылғылар 
- компьютерлер 
- интерактивты 
тақта 
Материалдар: 

Арқау 
рамасының 
құрылысы  мен 
жұмысы  
Шпулярник талаптарын 
білу 
Арқауға 
өткізу 
машиналарының 
негізгі 
жұмысшы 
органдары 
Жіптерді 
орап, 
жүргізу 
технологиялық схемаларымен 
құрылысын тану 
арқау өткізу машиналарында. 

3.  
Партионды 
арқау 
өткізу 
машиналары 
Партионды арқау өткізу 
машиналары 
ерекшелігін білу 
Барабансыз 
арқау 
өткізу  машиналары 
артықшылығы 
Партионды 
арқау 
өткізу 
машиналары  ерекшелігімен 
танысу 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты 
бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс 
құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу 
материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, 
4.  
Таспалы 
арқау 
өткізу 
машиналары 
Таспалы  арқау  өткізу 
машиналарында 
таспалардың 
қалыптасуының 
қамтамасыздандырылу
ын білу 
Таспалы арқау  өткізу 
машиналарында 
таспалардың 
кемшіліктері 
мен 
артықшылықтары 
Негізгі жұмысымен танысу  
Таспалы 
арқау 
өткізу 
машиналарында 
жұмыс 
органдарында. 

Жіп тартқыштар, 
арқауға 
өткізу 
процесінде  жіп 
тарту 
Жіп 
тартқыштардың 
құралдарын 
қай 
жағдайларда 
қолданбауын білу 
Шайбалы 
тартқыштардың 
кемшіліктері 
Арқау 
өткізуде 
тартқыш 
құралдарына 
қойылатын 
талаптар мен құрылысын тану 

Арқау 
өткізу 
машиналарының 
өнімділігі 
Арқау 
өткізу 
машиналарының 
өнімділігін 
арттыру 
түрлерін білу 
Арқау өткізу валигіне 
жіптерді 
орау 
тығыздылығын 
берілгенге 
сай 
қамтамасыз ету 
Арқау  өткізу  машинасының 
нақты өнімділігін анықтау 

Волгоград, 2004. – 
108 с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых 
материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. 
М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии 
нетканых 
материалов: Уч. 
Пособ для вузов/ 
Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, 
С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, 
В.В. Шошин. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 

Ассортимент, 
свойства и 
применение 
нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. 
Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: 
Легкая и пищевая 
пром-ть, 1982. -248 
с. 
 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу және  
қиын жағдайларда басшылықпен кәсіби қызмет 
атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Арқауға өткізу процесін иірілген 
жіптерде берілген технологиялық 
режимде жүргізу 
Арқауға өткізу машиналарының 
қрылысы мен жабдықтарын, оның 
берілген технологиялық жұмыс 
параметрлерін білу 
 
В.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. 
Арқауға 
өткізу 
технологиялық 
процесстерін 
тағайындалуын білу 
1.1. Арқауға өткізу процессін тағайындалуын көрсету. 

2. Шпулярник талаптарын білу 
2.1. Шпулярник талаптарын атау. 
3. Партионды арқау өткізу машиналары ерекшелігін білу 
3.1. Партионды арқау өткізу машиналары ерекшелігін көрсету. 
4.  Таспалы  арқау  өткізу  машиналарында  таспалардың 
қалыптасуының қамтамасыздандырылуын білу 
4.1. Суреттеу керек:  арқау өткізу машиналарында таспалардың 
қалыптасуын 
5.  Жіп  тартқыштардың  құралдарын  қай  жағдайларда 
қолданбауын білу 
5.1. Жіп тартқыштардың құралдарын қай жағдайларда 
қолданбауын көрсету. 
6.  Арқау  өткізу  машиналарының  өнімділігін  арттыру 
түрлерін білу. 
6.1.Арқау өткізу машиналарының өнімділігін арттыру түрлерін 
атау. 
 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді бақылауды 
ұйымдастру. 
Компьютерлердің параметрлерін 
орната алу, жылдамдық 
көрсеткіштерін алу, үзілу т.б. 
Өнімнің тағайындалуы мен 
ассортиментін шығарылатын, 
тоқуға дайындалатын арқау 
технологиясын, бағдарламасын 
білу 
 
В.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. 
Арқауға 
өткізу 
технологиялық 
процесстерін 
тағайындалуын білу 
1.1. Арқауға өткізу процессін тағайындалуын көрсету. 
2. Шпулярник талаптарын білу 
2.1. Шпулярник талаптарын атау. 
3. Партионды арқау өткізу машиналары ерекшелігін білу 
3.1. Партионды арқау өткізу машиналары ерекшелігін көрсету. 
4.  Таспалы  арқау  өткізу  машиналарында  таспалардың 
қалыптасуының қамтамасыздандырылуын білу 
4.1. Суреттеу керек:  арқау өткізу машиналарында таспалардың 
қалыптасуын 
5.  Жіп  тартқыштардың  құралдарын  қай  жағдайларда 
қолданбауын білу 
5.1. Жіп тартқыштардың құралдарын қай жағдайларда 
қолданбауын көрсету. 

6.  Арқау  өткізу  машиналарының  өнімділігін  арттыру 
түрлерін білу. 
6.1.Арқау өткізу машиналарының өнімділігін арттыру түрлерін 
атау. 
 
В.3 Модулінің технологиялық картасы «Арқауға өткізу процесінің сапасын бақылау, арқауға өткізу машиналар 
жұмысын ұйымдастыру » 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Средства 
 обучения 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Арқау 
өткізу 
процесінің 
негізгі 
технологиялық 
параметрлері 
Арқау  өткізу  процесінің 
негізгі 
технологиялық 
параметрлерін білу 
Иірілген  жіптер  мен 
жіптерді 
 
өткізу. 
Қалыптастырушы орам  
Иірілген  жіптер  мен 
жіптерді  өткізу 
Құрал-жабдық: 
- М-150-1 Орау  
бастын пішіні ; 
-  үлгілі байлаудың 
жиынтығы; 
- орау  барабан 
- иірілген ұршық; 
- денсиметр, 
тахометр, ли- 
нейка, 
калькулятыр; 
-  компьютерлер 
- интерактивты 
тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 

Жіптің сапасын 
жақсарту, мамық 
қоқыстан тазарту 
удаление 
дефектных 
участков на 
сновальных 
машинах. 
Жіпті  тазарту  жолдарын 
және 
оларды 
реттеу 
жолдарын білуіә керек. 
Жіпті  тазарту  және 
олардың 
артықшылығымен 
кемшілігін. 
 
Үлгілі 
байлаудың 
нөмерін 
 
таңдауды 
жүзеге асыру 
3.  
Жіпті қайта орау 
кезінде 
жалғаудың 
тәсілдері. 
Иірілген 
жіптің 
оралуынын 
сапасын 
бақылай алу. 
Үлгілі байлаудың 
класификациясы 
Иірілген  жіпті  соңын 
жалғау 
әр 
түрлі 
байланған  жерлері  және 
үлгілі 
байлаудың 
уақытын анықтау 


Иірілген жіпті 
арқауға өткізуде 
қасиеттерінің 
өзгеруі және 
үзілуі 
 
Иіру  ұзақтығы  мен  арқау 
өткізу  валигінен  шешу 
тәртібін білу 
Түйінсіз өңдеу 
қосылыстары тәсілдері 
жіптерді орауда, оның  
артықшылығы 
мен 
кемшіліктері. 
Иірілген  жіптерді 
шлихтовкалау арқау 
өткізу машиналарында. 
-конусты 
бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс 
құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу 
материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 
108 с. 

Арқау өткізуде 
қолданатын 
тартпа 
құралдары 
Машинаға қызмет 
көрсетуді ұйымдастру 
және оларға қарау тәртібі. 
Тартушы  құралдардың 
артықшылығы 
мен 
кемшілігі 
Арқау өткізуде 
қолданатын жүн  тартпа 
иірімділігінің тиімділігін 
анықтау 

Арқау  өткізуде 
жіп үзілуін жою 
Жіпті толтыру және 
үзілген жерлерін жою 
әдістерін білу 
Үлгілі байлаушы 
 
Конустарды 
дайындау 
барысында 
оларды 
иірілген 
жіп 
қалдықтарынан тазалау 

Арқау өткізу 
машиналарының 
өнімділігі және 
иірім 
шығындарының 
пайызы 
Арқау 
өткізу 
машиналарының 
иірім 
шығындарын  азайта  алу  
пайызы 
Арқау өткізуде 
шығындар процесі 
Қалдықтардың санын 
анықтау және иіретін 
ораудың үлкендігіне 
қарай иірілетін жіптің 
үзілуі 

Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых 
материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. 
М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии 
нетканых 
материалов: Уч. 
Пособ для вузов/ 
Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, 
С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, 
В.В. Шошин. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет