БАҒдарламалар жинағының жобасы


В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей)жүктеу 5.35 Kb.
Pdf просмотр
бет3/14
Дата24.03.2017
өлшемі5.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

компетенции 
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс 
жүргізу және  қиын жағдайларда 
басшылықпен кәсіби қызмет атқару; 
өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Иірілген жіпті қайта орау 
процессінде технологиялық 
режімдерді сақтау 
Орау құрылғыларын жұмыс істеу 
принціптері және технологиялық 
параметрлерін түзету тәсілдері.Құрал 
жабдықтың жұмыс істеу принціпі 
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Иірілген  жіп  және  жіптің  қайта  ораудың 
технологиялық праметрлерін білуі керек 
1.1. Иірілген жіп және жіпті қайта орау технологиясының 
параметрлерін көрсету. 
2. Иірілген жіп және жіптін орау теориясын қолдануды 
білу. 
2.1. Иірілген жіпті және жіпті орау процессін басқару 
3. Қайта орау параметрлерінің үйлесімділігін білу 
3.1. Қайта ораудың үйлесімді параметрлерін атап шығу 
4.  Орау    машиналары  жәнеавтоматта  қайта  орау 
процесстерін жүргізе алу. 
4.1. Қайта орау процессінорау машиналары және автоматта жүзеге 
асыру 
5.  Қайта  ораудың  үйлесімді  параметрлерін  орнатуды 
білуі керек 
5.1. Қайта орау параметрлерін басқару.  
6.  Жіпті  тазарту  жолдарын  және  оларды  реттеу 
жолдарын білуіә керек. 
6.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, олардың реттеу 
әдісі.  
7. Қайта орау кезінде ақауларды жою және қалдықтарды 
азайту жолдарын білуі керек. 
7.1. Ақауларды жою және қалдықтарды қайта орауды азайту 
жолдарын анықтау. 
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді бақылауды 
ұйымдастру. 
Сәйкес келмейтін өнімді көзбен 
және  қолмен анықтау, ақаудың 
шығуы мен оның жою амалдарын 
жасау. 
Ақаудың түрлерін білу және 
оның пайда болу себептері мен 
оларды жою тәсілдері, 

ақауларды жоюға арналған 
стандартты нұсқаулық.    
 В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Иірілген жіп және жіптің қайта ораудың технологиялық 
праметрлерін білуі керек 
1.1. Иірілген жіп және жіпті қайта орау технологиясының 
параметрлерін көрсету. 
2.  Иірілген  жіп  және  жіптін  орау  теориясын  қолдануды 
білу. 
2.1. Иірілген жіпті және жіпті орау процессін басқару 
3. Қайта орау параметрлерінің үйлесімділігін білу 
3.1. Қайта ораудың үйлесімді параметрлерін атап шығу 
4. Орау  машиналарда қайта орау процесстерін жүргізе алу 
и автоматах. 
4.1. Қайта орау процессінорау машиналары және автоматта жүзеге 
асыру 
5. Қайта ораудың үйлесімді параметрлерін орнатуды білуі 
керек 
5.1. Қайта орау параметрлерін басқару.  
6. Жіпті тазарту жолдарын және оларды реттеу жолдарын 
білуіә керек. 
6.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, олардың реттеу 
әдісі.  
7. Қайта орау кезінде ақауларды жою және қалдықтарды 
азайту жолдарын білуі керек. 
7.1. Ақауларды жою және қалдықтарды қайта орауды азайту 
жолдарын анықтау. 
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы «Орау  көліктерде  еңбекті ұйымдастыру және өнімділігін арттыру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 с. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Орау    машинада 
қайта 
ораудың  
негізгі 
Иірілген  жіп  және 
жіптің 
қайта 
ораудың 
Қайта  орау  тәсілімен 
иірілген  жіпті  және 
жіпті 
Негізгі  иірілген  жіпті 
қайта орап шығу 
Құрал-жабдық: 
- М-150-1 Орау  бастын пішіні ; 

технологиялық 
процессімен 
праметрері. 
технологиялық 
праметрлерін  білуі 
керек 
орауҚалыптастырушы 
орам.  
-  арқауға өткізу машинасының 
партионды макеті 
- орау  барабан 
- иірілген ұршық; 
- денсиметр, тахометр, сызғыш, 
калькулятыр; 
-  компьютерлер 
- интерактивты тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген жіп, 
-конусты бобиналар, орауыштар 
Жұмыс құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне жіптер к 
ткачеству: Учеб. пособие / 

Жіптің сапасын 
жақсарту, мамық 
қоқыстан тазарту 
орау  
машинаның 
ақаулы 
тарауларын 
жою. 
Жіпті 
тазарту 
жолдарын 
және 
оларды 
реттеу 
жолдарын 
білуіә 
керек. 
Жіпті  тазарту  және 
олардың 
артықшылығымен 
кемшілігін. 
 
Үлгілі 
байлаудың 
нөмерін    таңдауды 
жүзеге асыру 
3.  
Жіпті қайта орау 
кезінде 
жалғаудың 
тәсілдері. 
Иірілген 
жіптің 
оралуынын 
сапасын 
бақылауды 
білуі 
керек. 
Үлгілі байлаудың 
класификациясы 
Иірілген  жіпті  соңын 
жалғау 
әр 
түрлі 
байланған 
жерлері 
және үлгілі байлаудың 
уақытын анықтау 

Үзілген жерлерді 
қайта орау 
кеінде иірілген 
жіптің 
қасиетінің 
өзгеруі 
 
Иірілген 
жіптін  
шешіп  алу  тәртібі 
жәнеұзаққа 
атқарылғандығын 
білу 
қайта  орау  кезінде 
жіптің 
бұрышсыз 
жалғануы  және  оның 
артықшылығы 
мен 
кемшіліктері 
Орау машинасында 
иірілген жіпті 
парафиндауды жүргізу 

Қайта орау 
кезінде 
қолданатын 
Машинаға қызмет 
көрсетуді 
ұйымдастру және 
Тартушы құралдардың 
артықшылығы 
мен 
кемшілігі 
Орау машинасында 
жүннен иірілген жіпті 
қайта орау барысында 
оңтайлығын анықтау 

тартушы 
құралдар 
оларға қарау 
тәртібі. 
ВолгГТУ, Волгоград, 2004. – 
108 с. 
Бурдюков А.В., Петухов Г.Н. 
Механическая технология 
производства нетканых 
материалов. Уч. Для средних 
ПТУ. М.: Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный практикум по 
технологии нетканых 
материалов: Уч. Пособ для 
вузов/ Г.Л. Барабанов, В.М. 
Горчакова, С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, В.В. Шошин. –
М.: Легпромбытиздат, 1988.- 
416с. 
Петрова И.Н., Андросов В.Ф. 
Ассортимент, свойства и 
применение нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 1991. – 208 с. 
Гензер М.С. Производство 
нетканых полотен. Уч. Пособ. 
Для втузов. –М.: Легкая и 
пищевая пром-ть, 1982. -248 с. 

Иірілген 
жіпті 
шешу барысында 
жіптің 
үзілген 
жерлерін жою 
Жіпті толтыру 
және үзілген 
жерлерін жою 
әдістерін білу 
Үлгілі байлаушы 
 
Конустарды  дайындау 
барысында 
оларды 
иірілген 
жіп 
қалдықтарынан 
тазалау 

Орау 
автоматының 
өнімділігі және 
иірілген жіптің 
қалдықтарының 
пайызы. 
Орау 
кезінде 
қалдықтарды 
азайта білу 
Қайта орау процессі 
кезіндегі қалдықтар.  
Қалдықтардың санын 
анықтау және иіретін 
ораудың үлкендігіне 
қарай иірілетін жіптің 
үзілуі 
 
В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс 
жүргізу және  қиын жағдайларда 
басшылықпен кәсіби қызмет атқару; 
өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Қайта орау процессін жүргізу 
кезінде орнатылған 
технологиялық режімді сақтау 
Орау құрылғыларын жұмыс істеу 
принціптері және технологиялық 
параметрлерін түзету тәсілдері.Құрал 
жабдықтың жұмыс істеу принціпі 
 
В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Иірілген  жіп  және  жіптің  қайта  ораудың 
технологиялық праметрлерін білуі керек 
1.1. Қайта орау кезінде технологиялық параметрлерін баяндау. 
2.  Жіпті  тазарту  жолдарын  және  оларды  реттеу 
жолдарын білуіә керек. 
2.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, олардың реттеу 
әдісі.  
3. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылауды білу.  3.1. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылау атап шығу. 
4.  Иірілген  жіптін    шешіп  алу  тәртібі  жәнеұзаққа 
атқарылғандығын білу 
4.1. Иірілген жіпті орауды атқару кезіндегі ұзақтығын анықтау 
5. Машинаға қызмет көрсетуді ұйымдастру және оларға 
қарау тәртібі. 
5.1.Орау машиналарын құрылысын баяндау және оларға қызмет 
көрсету тәртібін корсету 
6. Жіпті толтыру және үзілген жерлерін жою әдістерін 
білу 
6.1. Иірілген жіп және жіптің үзілген жерлерін жоюды жүзеге асыру. 
7. Орау кезінде қалдықтарды азайта білу 
7.1. Орау кезінде қалдықтарды азайту процессін басқару. 
 
В.2. Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы  -басқарушы  қызметі  мен  өз  міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік  міндетін  анықтау  және  қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
Сәйкес  келмейтін  өнімді  көзбен 
және    қолмен  анықтау,  ақаудың 
шығуы мен оның жою амалдарын 
жасау. 
Ақаудың түрлерін білу және оның 
пайда  болу  себептері  мен  оларды 
жою  тәсілдері,  ақауларды  жоюға 
арналған стандартты нұсқаулық.    
 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Иірілген жіп және жіптің қайта ораудың технологиялық 
праметрлерін білуі керек 
1.1. Қайта орау кезінде технологиялық параметрлерін баяндау. 
2. Жіпті тазарту жолдарын және оларды реттеу жолдарын 
білуіә керек. 
2.1. Жіп тазартқыштардың жұмысын сипаттаңыз, олардың реттеу 
әдісі.  
3. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылай алу. 
3.1. Иірілген жіптің оралуынын сапасын бақылау атап шығу. 
4.  Иірілген  жіптін    шешіп  алу  тәртібі  жәнеұзаққа 
атқарылғандығын білу 
4.1. Иірілген жіпті орауды атқару кезіндегі ұзақтығын анықтау 
5. Машинаға қызмет көрсетуді ұйымдастру және оларға 
қарау тәртібі. 
5.1.Орау машиналарын құрылысын баяндау және оларға қызмет 
көрсету тәртібін корсету 
6. Жіпті толтыру және үзілген жерлерін жою әдістерін 
білу 
6.1. Иірілген жіп және жіптің үзілген жерлерін жоюды жүзеге 
асыру. 
7. Орау кезінде қалдықтарды азайта білу 
7.1. Орау кезінде қалдықтарды азайту процессін басқару. 
 
С.1  Модулінің технологиялық картасы «Қайта оралған иірілген жіпті орау цехтан шешіп кондикциялық өлшемде 
жіберу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 120 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Иірілген 
жіп 
және 
жіпке 
қойылатын 
негізгі 
техникалық 
талаптар 
Техникалық 
талаптар 
бақылауды білу 
Иірілген  жіп  және 
жіптін 
техникалық 
талаптарға 
және 
техникалық  процесске 
сәйкес 
келуі 
бақылауды 
Техникалық 
бақылауға 
қойылатын 
талаптарды 
үйрену  және  кәсіп  орын 
өндірісінде 
үлгілі 
технологиялық  режімдерді 
үйрену  
Құрал-жабдық: 
- М-150-1 Орау  бастын 
пішіні ; 
-  үлгілі байлаудың 
жиынтығы; 
- орау  барабан 


Техникалық 
бақылаудың 
түрлері.  
Бақылаудың әдіс 
тәсілдерін білу  
және жіберілетін 
кемшіліктерді 
өлшеу 
Кіру, операциялық 
бақылауды қабылдау 
Бақылау нысанын анықтау 
және бақылаудығ белгілері 
- иірілген ұршық; 
- арқауға өткізу 
машинасының партионды 
макеті; 
-денсиметр, тахометр, 
сызғыш, калькулятыр; 
-  компьютерлер 
- интерактивты тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген жіп, 
-конусты бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін стандартты 
м/қ үлгілері, жіптер, 
иірілген жіптің стандарты 
м/қ -ға, жеке тапсырмалар; 
зертханалық жұмыстар;  
Оқу құралы: Назарова М. 
В., Романов В. Ю. Теория 
процессов подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: Учеб. 
3.  
Иірілген жіптін 
сапасын 
көрсететін 
тізімдеме 
және жіптер. 
Иірілген 
жіптің 
сапасын 
корсету 
және  орнатылған 
тізімдеменің 
тәртібін білу 
Сапа көрсеткіштерінің 
наменклатураны 
таңдау және  иірілген 
жіптің нақты сапасын 
білу 
Иірілген жіпті сапа 
көрсеткіштерінің 
номенклатурасын талдауды 
оның тағайындалуына 
байланысты иірілген жіпті 
қолдану, тұтынушы 
талабына қарай,негізгі сапа 
көрсеткіштеріне 
қойылатын талаптарына 
қарай және иірілген жіпті 
қолданатын аймағына 
қарай сапа көрсеткіші. 

Иірілген жіп 
және жіптің 
техникалық 
сапасын бақылау 
әдістері мен 
құралдары  
Иірілген  жіп  және 
жіпті 
сынау 
әдістерін 
білуі 
керек 
Иірілген жіп және жіп 
үшін 
жалпы 
техникалық 
талаптарды  реттейтін 
стандарттары. 
Тиісті мемлекеттік және 
салалық стандарттар 
әдістері бойынша иірілген 
жіп пен жіпті тексеру үшін. 

Тоқыма жіп 
сызықтық 
тығыздығы 
қалыңдығы мен 
Иірілген жіп 
диаметрін есептеу 
үшін орау 
машинасының 
Иірілген жіптін 
диаметрінанықтау 
үшін фото электрлі 
принципті қолдану 
Иірілім жібінің және 
тоқыма жібінің диаметрін 
және сызықтық 
тығыздылығын өлшеу 

біркелкі анықтау 
әдістері. 
параметрін білуі 
керек 
пособие / ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 108 с. 
Бурдюков А.В., Петухов 
Г.Н. Механическая 
технология производства 
нетканых материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. М.: 
Легпромбытиздат, 1989. – 
336 с. 
Лабораторный практикум 
по технологии нетканых 
материалов: Уч. Пособ для 
вузов/ Г.Л. Барабанов, В.М. 
Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. Шошин. –
М.: Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 

Тоқыма 
жібін 
ұзартып, 
мықтылығын 
анықтау әдістері 
Тоқыма жібін 
ұзартып, 
мықтылығын 
анықтауда үзілу 
салмағын анықтау 
Үзілу салмағын 
бұзбай созуда тоқыма 
жіптерінің 
қабілеттерін бағалау 
Тұрақты деформалау 
жылдамдығы бар, маятник 
типтегі үзу машинасында 
сынама жүргізу 

Технологиялық 
жабдықтардың 
сапасын 
бақылауда 
қолданатын 
тәсілдер 
мен 
әдістер 
Электронды 
тазалау 
құралдарын 
басқару 
Машинада 
үзілуді 
бақылау және иірілген 
жіптердің  жіңішкеріп, 
жуандауына  бағалау 
жүргізу  әдістері  мен 
аппараттары 
 Zellweger 
Uster 
фирмасының 
жіп 
тазалығышының 
электронды 
жұмысымен 
танысу. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тәуелсіз жоспарлау ақаулар иірілген жіп тану 
жауапкершілікті қамтамасыз ету басшылығымен 
стандарттарын енгізу бойынша жұмысты орындау. 
Иірілген жіптің ақауларын танып 
білу 
Иірілген жіптің ақауларын тану 
және өнімгің технологиялық 
қасиеттері, олардың түрлері, 
қолданылатың иірілген жіптің 
сызықтық қалындығының қасиеті 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдер 
1. Техникалық талаптар бақылауды білу 
1.1. Техникалық бақылау талаптарын тізімі. 
2. Рұқсат етілген өлшеу қателігі және  әдістері мен басқару 
элементтерін білу. 
2.1. Бақылау әдістері мен құралдарын анықтау. 
3.  Иірілген  жіптің  сапасын  корсету  және  орнатылған 
тізімдеменің тәртібін білу 
3.1.Иірілген жіп сапа көрсеткіштерінің ауқымын белгілеу 
тәртібін көрсетіңіз 
4. Иірілген жіп және жіпті сынау әдістерін білуі керек 
4.1. Сынақ әдісін иірілген жіп пен жіп пайдаланылады. 
5. Иірілген жіптің диаметрін білуі керек орау 
машиналарының толтыру параметрлерін есептеу үшін 
5.1. Орау машинаның толтыру параметрлерін құру 
6. Үзілу күшін анықтау әдістерін білуі,жіптің үзілу кезінде 
жою  
6.1. Иірілген жіп немесе жіп үзілу күшін анықтау әдістерін 
түсіндру,жіптің үзілу кезінде жою. 
7. Электрондық тазалау құрылғыларын басқару. 
7.1. Электорнды тазалау құрылғыларын қолдану. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын 
ала өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
 Өлшеу өнімдері, есебін жүргізу,  
Ыспен қалдықтардың шығу 
ережелер мен класификациясы 
томендету әдістері. 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Техникалық талаптар бақылауды білу 
1.1. Техникалық бақылау талаптарын тізімі. 
2. Рұқсат етілген өлшеу қателігі және  әдістері мен басқару 
элементтерін білу. 
2.1. Бақылау әдістері мен құралдарын анықтау. 
3.  Иірілген  жіптің  сапасын  корсету  және  орнатылған 
тізімдеменің тәртібін білу 
3.1.Иірілген жіп сапа көрсеткіштерінің ауқымын белгілеу 
тәртібін көрсетіңіз 

4. Иірілген жіп және жіпті сынау әдістерін білуі керек 
4.1. Сынақ әдісін иірілген жіп пен жіп пайдаланылады. 
5. Иірілген жіптің диаметрін білуі керек орау машиналарының 
толтыру параметрлерін есептеу үшін 
5.1. Орау машинаның толтыру параметрлерін құру 
6. Үзілу күшін анықтау әдістерін білуі,жіптің үзілу кезінде 
жою  
6.1. Иірілген жіп немесе жіп үзілу күшін анықтау әдістерін 
түсіндру,жіптің үзілу кезінде жою. 
7. Электрондық тазалау құрылғыларын басқару. 
7.1. Электорнды тазалау құрылғыларын қолдану. 
 
С.2 Модулінің технологиялық картасы «Технический контроль в процессах перемотки» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 102 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Иірілген 
жіп 
және 
жіпке 
қойылатын 
негізгі 
техникалық 
талаптар 
Техникалық 
талаптар 
бақылауды білу 
Иірілген жіп және жіптін 
техникалық  талаптарға 
және 
техникалық 
процесске  сәйкес  келуі 
бақылауды 
Техникалық  бақылауға 
қойылатын  талаптарды 
үйрену  және  кәсіп  орын 
өндірісінде 
үлгілі 
технологиялық 
режімдерді үйрену  
Құрал-жабдық: 
- М-150-1 Орау  
бастын пішіні ; 
-  үлгілі байлаудың 
жиынтығы; 
- орау  барабан 
- иірілген ұршық; 
- арқауға өткізу 
машинасының 
партионды макеті; 
-денсиметр, 
тахометр, ли- 
нейка, калькулятыр; 
-  компьютерлер 

Техникалық 
бақылаудың 
түрлері.  
Жіберілетін өлшеу 
қателіктерін, бақылау 
сапасы мен әдістерін 
білу 
Кіріспе, операциялы, 
қабылдау бақылауы 
Бақылау нысанын 
анықтау және 
бақылаудығ белгілері 
3.  
Иірілген жіптін 
сапасын 
көрсететін 
тізімдеме 
және жіптер. 
Иірілген  жіптің  сапасын 
корсету және орнатылған 
тізімдеменің 
тәртібін 
білу 
Сапа көрсеткіштерінің 
тізімін таңдау және  
иірілген жіптің нақты 
сапасын білу 
Иірілген жіп сапасы 
көрсеткіштері 
номенклатурасын 
талдау, тағайындалуы 
және  

иірілген жіпті қолдану 
бойынша 
тұтынушылардың 
талаптары мен негізгі 
талаптарын сапа 
көрсеткішіне 
қойылатын, қолдану 
аймағына қарай. 
- интерактивты 
тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты 
бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу 
материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 

Техникалық 
әдістер мен 
тәсілдер  
иірілген жіп 
сапасын 
бақылайтын 
Иірілген  жіп  және  жіпті 
сынау  әдістерін  білуі 
керек 
Иірілген 
жіпке 
қойылатын 
жалпы 
талаптарды 
реттейтін 
стандарттар 
Мемлекеттік және 
салалық стандарттарға 
сай иірілген жіптерді 
сынау әдістемесін өткізу 

Тоқыма 
жіптерінің  
сызықтық 
қалыңдығы мен 
тегістілігін, 
қалыңдығын 
анықтау әдістері 
Орау машинасының 
өткізу параметрлерін 
есептеп, иірілген жіп 
диаметрін білу 
Фотоэлектрлі қағидамен 
иірілім жібінің 
диаметрін анықтау 
Иірілім жібінің және 
тоқыма жібінің 
диаметрін және 
сызықтық 
тығыздылығын өлшеу 

Тоқыма 
жібін 
ұзартып, 
мықтылығын 
анықтау әдістері 
Тоқыма жібін ұзартып, 
мықтылығын анықтауда 
үзілу салмағын анықтау 
Үзілу салмағын бұзбай 
созуда тоқыма 
жіптерінің қабілеттерін 
бағалау 
Тұрақты деформалау 
жылдамдығы бар, 
маятник типтегі үзу 
машинасында сынама 
жүргізу 


Технологиялық 
жабдықтардың 
сапасын 
бақылауда 
қолданатын 
тәсілдер 
мен 
әдістер 
Электронды 
тазалау 
құралдарын басқару 
Машинада 
үзілуді 
бақылау  және  иірілген 
жіптердің 
жіңішкеріп, 
жуандауына 
бағалау 
жүргізу  әдістері  мен 
аппараттары 
 Zellweger 
Uster 
фирмасының 
жіп 
тазалығышының 
электронды  жұмысымен 
танысу. 
подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 
108 с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых 
материалов. Уч. Для 
средних ПТУ. М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии 
нетканых 
материалов: Уч. 
Пособ для вузов/ 
Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, 
С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, В.В. 
Шошин. –М.: 

Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
применение 
нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. 
Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: Легкая 
и пищевая пром-ть, 
1982. -248 с 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу және  қиын 
жағдайларда  басшылықпен  кәсіби  қызмет  атқару; 
өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Жұмысшы  органдардан  өнімдерді 
дұрыс 
шешу, 
маркалау, 
тағайындалуы бойынша жіберу. 
Маркировкалау 
ережелерін 
қабылданған, иірілген жіптерді 
кодтау,  оның  тағайындалуын, 
жіберуді білу 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдер 
1. Техникалық талаптар бақылауды білу 
1.1. Техникалық талаптар бақылауды атау. 
2. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін білу 
2.1. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін  анықтау. 
3.  Иірілген  жіптің  сапасын  корсету  және  орнатылған 
тізімдеменің тәртібін білу 
3.1.Иірілген жіптің сапасын корсету және орнатылған 
тізімдеменің тәртібін атау. 
4. Иірілген жіп және жіпті сынау әдістерін білуі керек 
4.1. Иірілген жіп және жіпті сынау. 
5. Иірілген жіптің диаметрін білуі керек орау машиналарының 
толтыру параметрлерін есептеу үшін 
5.1. Орау машинаның толтыру параметрлерін құру 
6. Тоқыма жібін ұзартып, мықтылығын анықтауда үзілу 
салмағын анықтау 
6.1. Суреттеу керек Тоқыма жібін ұзартып, мықтылығын 
анықтауда үзілу салмағын анықтау. 
7. Электронды тазалау құралдарын басқару 
7.1. Электронды тазалау құралдарын қолдану. 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы  -басқарушы  қызметі  мен  өз  міндеттерін 
орындау  барысн  бақылау,  қызметкерлердің  алдын  ала 
өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді бақылауды 
ұйымдастру. 
Сәйкес келмейтін өнімді көзбен және  
қолмен анықтау, ақаудың шығуы мен 
оның жою амалдарын жасау. 
Ақаудың  түрлерін  білу  және 
оның  пайда  болу  себептері 
мен  оларды  жою  тәсілдері, 
ақауларды  жоюға  арналған 
стандартты нұсқаулық.    
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Техникалық талаптар бақылауды білу 
1.1. Техникалық талаптар бақылауды атау. 
2. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін білу 
2.1. Жіберілетін өлшеу қателіктерін, бақылау сапасы мен 
әдістерін  анықтау. 

3.  Иірілген  жіптің  сапасын  корсету  және  орнатылған 
тізімдеменің тәртібін білу 
3.1.Иірілген жіптің сапасын корсету және орнатылған 
тізімдеменің тәртібін атау. 
4. Иірілген жіп және жіпті сынау әдістерін білуі керек 
4.1. Иірілген жіп және жіпті сынау. 
5. Иірілген жіптің диаметрін білуі керек орау 
машиналарының толтыру параметрлерін есептеу үшін 
5.1. Орау машинаның толтыру параметрлерін құру 
6. Тоқыма жібін ұзартып, мықтылығын анықтауда үзілу 
салмағын анықтау 
6.1. Суреттеу керекТоқыма жібін ұзартып, мықтылығын 
анықтауда үзілу салмағын анықтау. 
7. Электронды тазалау құралдарын басқару 
7.1. Электронды тазалау құралдарын қолдану. 
 
С.3 Модулінің технологиялық картасы «Құрал жабдықтың тазалығын бақылау және ауысымды қабылдау және 
тапсыру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Орау 
машинасына 
қызмет  көрсету 
және реттеу 
 
Орау 
машинасына 
қызмет  көрсету  және 
реттей алу 
М-150-1 
орау 
машинасын  өткізе  алу, 
тиімді 
параметрлерін 
анықтау 
М-150-1 
орау 
машинасын  өткізе  алу, 
тиімді 
параметрлерін 
есептеу 
Құрал-жабдық: 
- М-150-1 Орау  
бастын пішіні ; 
-  үлгілі байлаудың 
жиынтығы; 
- орау  барабан 
- иірілген ұршық; 
- денсиметр, 
тахометр, ли- 
нейка, 
калькулятыр; 
-  компьютерлер 

Орау  машинасы 
мен 
орау 
автоматтарында 
негізгі 
жұмыс 
тәсілдері 
Орау машинасы мен 
орау автоматтарында 
иірілген жіптерді орай 
алу 
Орау машинасы 
операторының жұмыс 
орнын ұйымдастыра алу 
Орау машинасына 
қызмет көрсету бойынша 
жұмыс орындау (жіп 
үүзілуін жою, толған 
бобиналарды шешіп, 
конустарды орната алу, 
маинаны қосу, тоқтату) 

3.  
Қалдықтарды 
есепке 
алып, 
өткізу 
Қалдықтарды 
азайту 
жолдарын 
Жіптердің 
үзілу 
себептері,  оны  ескерту, 
жіп 
үзілуін 
жою, 
шиелініскен  орамдарды 
шешуі,  патронға  дұрыс 
оралуын бақылау 
Шаңнан,  түктен  тазалау 
және 
машиналарды 
майлау, 
жұмыс 
орындарын жинау 
- интерактивты 
тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты 
бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс 
құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу 
материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне 

Шешу 
және 
жинау 
тәртібі 
машина 
түйіндерін, 
оларды  реттеуге 
қойылатын 
талаптар. 
Орау 
машинасының 
түйіндері 
мен 
механизмдеріне  реттеу 
жүргізе алу 
Шашу-жинау 
жұмыстарын 
орындау 
тәртібін 
 
 
Шешу 
және 
жинау 
тәртібі 
машина 
түйіндерін, М-150-1 орау 
машинасының 
және 
автоматының 

Орау 
машинасына 
қызмет 
көрсетуде 
техника 
қауіпсіздігі 
ережелері 
Орау 
машинасында 
қауіпсіз 
еңбек 
ету 
тәсілдерін білу 
Адамға  зиянды  және 
қауіпті 
өндірістік 
факторлардың әсері 
Орау  телімінде  жұмыс 
орнын  тәртіпке келтіру 

Ауысымда 
қабылдау  және 
өткізу 
Ауысымда қабылдау 
және өткізе алу 
Жұмыс соңында 
қауіпсіздік талаптары 
Ішкі еңбек тәртіп 
ережелерімен танысу 

жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 
108 с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых 
материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. 
М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 
технологии 
нетканых 
материалов: Уч. 
Пособ для вузов/ 
Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, 
С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, 
В.В. Шошин. –М.: 

Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
применение 
нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. 
Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: 
Легкая и пищевая 
пром-ть, 1982. -248 
с. 
 
С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс 
жүргізу және  қиын жағдайларда 
басшылықпен кәсіби қызмет атқару; 
өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Машинаның жұмыс 
органдарын тазалау,сүрту, 
жұмыс орнын тазалау 
Жабдықтарға күтім жасау кестелері мен 
ауысымды тапсырып, қабылдау ережелерін, 
техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, ішкі 
тәртіп ережелерін білу 
 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдер 
1. Орау машинасына қызмет көрсету және реттей алу 
1.1. Орау машинасына қызмет көрсету және реттеу. 
2. Орау машинасы мен орау автоматтарында иірілген 
жіптерді орай алу 
2.1. Арқау өткізу машиналарына жіптер мен иірілген жіптерді 
өткізу. 
3. Қалдықтарды азайту жолдарын 
3.1. Қалдықтарды азайту жолдарын анықтау. 
4.  Орау  машинасының  түйіндері  мен  механизмдеріне 
реттеу жүргізе алу 
4.1. Орау машинасының түйіндері мен механизмдеріне реттеу. 
5. Орау машинасында қауіпсіз еңбек ету тәсілдерін білу 
5.1. Суреттеу керек:  Орау машинасында қауіпсіз еңбек ету  
6. Ауысымда қабылдау және өткізе алу 
6.1. Ауысымда қабылдау және өткізуге қатысу. 
 
С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы -басқарушы қызметі мен өз міндеттерін 
орындау барысн бақылау, қызметкерлердің алдын ала 
өзіндік міндетін анықтау және қызметкелерді 
бақылауды ұйымдастру. 
өнімді таразылау, есеп 
құжаттарын жүргізу 
Қайтарымдар мен қалдықтардың 
шығын мөлшерін білу, олардың 
жіктелуі, азайту әдістері 
 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Орау машинасына қызмет көрсету және реттей алу 
1.1. Орау машинасына қызмет көрсету және реттеу. 
2. Орау машинасы мен орау автоматтарында иірілген 
жіптерді орай алу 
2.1. Арқау өткізу машиналарына жіптер мен иірілген жіптерді 
өткізу. 
3. Қалдықтарды азайту жолдарын 
3.1. Қалдықтарды азайту жолдарын анықтау. 
4.  Орау  машинасының  түйіндері  мен  механизмдеріне 
реттеу жүргізе алу 
4.1. Орау машинасының түйіндері мен механизмдеріне реттеу. 
5. Орау машинасында қауіпсіз еңбек ету тәсілдерін білу 
5.1. Суреттеу керек:  Орау машинасында қауіпсіз еңбек ету  
6. Ауысымда қабылдау және өткізе алу 
6.1. Ауысымда қабылдау және өткізуге қатысу. 

 
 
2 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Арқауға  өткізу жабдықтардың операторы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Арқауға өткізудін есебін үйрену, Паралельді және крестті орауға дайындау 
және орауға қалыптастыру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 90 сағ. 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Цилиндрлік,Кон
усмен  бобиналар 
мен  орамасының 
тығыздығы. 
Орамның түрлерін білуі 
керек,  айланыстардың 
жіптің 
орналауы 
ораудың 
үстінен 
орамның 
тығыздығы 
және 
ол 
орамның 
биіктігі  мен  диаметрі 
тығыздықты бөлу 
Орау    бөлімге  кіретін 
орамдардың  пішінімен 
құрлымы 
Метальды  механизмің 
талдау  және  анализ 
жасау 
Құрал-жабдық: 
- зертханалық үстелдер 
- орындықтар 
- желдеткіш 
құрылғылар 
- компьютерлер 
- интерактивты тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген жіп, 
-конусты бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс құралдары 
МТ-150 орау  бас 

Паралелді  және 
крест 
тәрізді 
орама 
Жіптің  орау  принципін 
білуі 
керекайналып 
турған 
орауышқа 
бұрамалы 
сызық 
бойынмен 
бұрамалы 
сызықтың 
иілген 
Қайта 
орағыштың 
процесінің мақсаты мен 
сипаты, 
орамасының 
жолдары.  
Конустық  бабиналарға 
иірілген  жіпті  өткізіп 
орау. 

бұрышынан орауыштын 
осіне дейін 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. Теория 
процессов 
подготовкжәне жіптер к 
ткачеству: Учеб. 
пособие / ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 108 
с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства нетканых 
материалов. Уч. Для 
средних ПТУ. М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
3.  
Қалыптастыруш
ы орам 
Орау    жабдықтардың 
қасиеттерін білуі керек, 
ораудың 
байланысты 
және 
байланыссыз 
ораудың қасиеттері 
Ораманың  тығыздығы 
және  ораудың  тапсыру 
қатынасы. 
Орау  машынаның орау  
мехенизміне 
жіпті 
өткізіп толықтыру 

Арқауға  өткізу 
роликтері 
Иірілген 
жіпті 
машынаның 
жіп 
өткізетін 
тетігінен 
дұрыс  өткізу  дағдысын 
білуі керек 
Арқауға  өткізу    жіп 
орауының  ені  бойынша 
бірыңғай тарату. 
Бір  жіптік  орамнан 
(Бабиналар)  көп  жіптік 
орамға(Арқауға  өткізу 
роликтеріне) 
өткізу 
керек  

Негізгі 
қасиеттері, 
иірілген 
жіп 
және  жіп  орау 
сызықтық 
тығыздығы  мен 
сорты, ниток. 
Иірілген  жін  және  жіп 
түрлерін 
жазба 
белгілері  арқылы  тану, 
таңба 
және 
идентификациялау үшін 
қабылданған  басқа  да 
әдістері. 
 
Иірілген жіп нысандары 
мен 
сызықтық 
тығыздығы. 
Иірілген 
жіптің 
оралуынын 
сапасын бақылау. 
Үзілуге 
жүктемесін 
және  иірілген  жіптің 
сызықтық  тығыздығы 
анықтаңыз. 

Лабораторный 
практикум по 
технологии нетканых 
материалов: Уч. Пособ 
для вузов/ Г.Л. 
Барабанов, В.М. 
Горчакова, С.А. 
Овчинникова, Ю.Я. 
Тюменев, В.В. Шошин. 
–М.: Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, свойства 
и применение нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство нетканых 
полотен. Уч. Пособ. 
Для втузов. –М.: Легкая 
и пищевая пром-ть, 
1982. -248 с. 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

Үлгілі жағдайларда тәуелсіз жұмыс жүргізу және  
қиын жағдайларда басшылықпен кәсіби қызмет 
атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Иірілген жін және жіп түрлерін жазба 
белгілері арқылы тану, таңба және 
идентификациялау үшін қабылданған 
басқа да әдістері. Оруға сәйкес 
келметін ыдысты анықтап тану 
Жасап шығарылатын өнімнің 
тауар жинағын білуі керек, 
иірілген жіптің түрлерін, жіп, 
және оның қасиетін 
 
А.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Орамның  түрлерін  білуі  керек,  айланыстардың  жіптің 
орналауы  ораудың  үстінен  орамның  тығыздығы  және  ол 
орамның биіктігі мен диаметрі тығыздықты бөлу 
1.1.Айланыстардың жіптің орналауы ораудың үстінен көрсетіп 
беру, ораудың үстінен орамның тығыздығы және ол орамның 
биіктігі мен диаметрі тығыздықты бөлуінін тыңыздыңын көр-
сетіп беру 
2.  Жіптің  орау  принципін  білуі  керекайналып  турған 
орауышқа бұрамалы сызық бойынмен бұрамалы сызықтың 
иілген бұрышынан орауыштын осіне дейін 
2.1. Жіптін орау принціпін көрсету және оның бұрамалы 
сызықтың иілген бұрышына және орауыштың осіне тәуелділігі  
3.  Орау    жабдықтардың  қасиеттерін  білуі  керек,  ораудың 
байланысты және байланыссыз ораудың қасиеттері 
3.1. Ораудың байланысты және байланыссыз ораудың 
қасиеттерін көрсету. 
4. Иірілген жіпті машынаның жіп өткізетін тетігінен дұрыс 
өткізу дағдысын білуі керек 
4.1.Иірілген жіпті машынаның жіп өткізетін тетігінен дұрыс 
өткізу жүзеге асыру 
5.  Иірілген жін  және  жіп  түрлерін  жазба  белгілері  арқылы 
тану, таңба және идентификациялау үшін қабылданған басқа 
да әдістері. 
5.1.Иірілген жіп және жіптің көрсеткіштерінің сапаға сәйкес 
келуін жазба белгілері және таңба арқылы бағалау 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы  -басқарушы  қызметі  мен  өз 
міндеттерін  орындау  барысн  бақылау, 
Машинада 
ақау 
жоқтыңын 
анықтауды  жүргізеді,және  оның 
Барлық  құрылымдардың  тағаындалуын 
білуі  керек,  жіптің  тартылу  параметрлерін, 

қызметкерлердің алдын ала өзіндік міндетін 
анықтау  және  қызметкелерді  бақылауды 
ұйымдастру. 
санитарлық  ахуалымен  жұмыс 
органдарының  жөнделуі  және 
қажетті параметрлерді орнату 
жіпті 
тазалауға 
арналған 
развотка 
тесіктерін,  орау    барабандардың  айналу 
жылдамдығын, 
машинаның 
өнімділігі 
арттыру жолдары.  
 
А.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Орамның  түрлерін  білуі  керек,  айланыстардың  жіптің 
орналауы  ораудың  үстінен  орамның  тығыздығы  және  ол 
орамның биіктігі мен диаметрі тығыздықты бөлу 
1.1.Айланыстардың жіптің орналауы ораудың үстінен көрсетіп 
беру, ораудың үстінен орамның тығыздығы және ол орамның 
биіктігі мен диаметрі тығыздықты бөлуінін тыңыздыңын көр-
сетіп беру 
2.  Жіптің  орау  принципін  білуі  керекайналып  турған 
орауышқа бұрамалы сызық бойынмен бұрамалы сызықтың 
иілген бұрышынан орауыштын осіне дейін 
2.1. Жіптін орау принціпін көрсету және оның бұрамалы 
сызықтың иілген бұрышына және орауыштың осіне тәуелділігі  
3. Орау  жабдықтардың қасиеттерін білуі керек, ораудың 
байланысты және байланыссыз ораудың қасиеттері 
3.1. Ораудың байланысты және байланыссыз ораудың 
қасиеттерін көрсету. 
4. Иірілген жіпті машынаның жіп өткізетін тетігінен дұрыс 
өткізу дағдысын білуі керек 
4.1.Иірілген жіпті машынаның жіп өткізетін тетігінен дұрыс 
өткізу жүзеге асыру 
5. Иірілген жін және жіп түрлерін жазба белгілері арқылы 
тану,  таңба  және  идентификациялау  үшін  қабылданған 
басқа да әдістері. 
5.1.Иірілген жіп және жіптің көрсеткіштерінің сапаға сәйкес 
келуін жазба белгілері және таңба арқылы бағалау 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы «Арқауға өткізудің роликтерін толтыру, жіпті тарту және тараққа 
орналастыру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 128 сағ. 
Оқу модулі 
Средства 

№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 обучения 

Арқауға  өткізу 
процессінің 
мақсаты 
Арқауға 
өткізу 
технологиялық 
процесстерін 
тағайындалуын 
білу 
Белгілі бір ұзындығы жіп 
алдын ала анықталған қажетті 
саны роликті енін арқауға 
өткізу кезінде орау. 
Орауышты 
жасау., 
технологиялық 
операцияларда  жоғары 
өнімділікті  қамтамасыз 
ету. 
Құрал-жабдық: 
- зертханалық 
үстелдер 
- орындықтар 
- желдеткіш 
құрылғылар 
- компьютерлер 
- интерактивты 
тақта 
Материалдар: 
- Иірілген жіп м/қ 
- Жүннен Иірілген 
жіп, 
-конусты 
бобиналар, 
орауыштар 
Жұмыс 
құралдары 
МТ-150 орау  бас 
Оқу 
материалдары: 
тесттер; 
Иірілген жіптін 
стандартты м/қ 
үлгілері, нитей, 

Арқауға  өткізу 
процессін 
талаптары. 
Иірілген  жіп  және 
жіпті 
ораудын 
талаптарын білу. 
Арқауға өткізу роликтері бүкіл 
ені 
бойынша 
бірыңғай 
орамасының 
тығыздығын 
қамтамасыз  ету  үшін  жіп 
тартылуына 
қойылатын 
талаптар. 
Жіптерді орап, жүргізу 
технологиялық 
схемаларымен 
құрылысын тану 
арқау 
өткізу 
машиналарында. 
3.  
Арқауға 
өткізудін 
патриондық 
тәсілі. 
Арқауға  өткізудін 
тәсілдерін білу 
Арқауға  өткізудің  әдістерінің 
мінездемесі. 
Арқауға 
өткізу 
партионды  шпулярнигін 
зерттеу. 

Арқауға 
өткізудің 
ленталы тәсілі.  
Арқауға  өткізудін 
тәсілдерін білу 
Арқауға  өткізудің  ленталы 
және  партионды  тәсілдерінің 
айырмашылығы 
Арқауға 
өткізу 
машинасында 
бөлу 
қатарын 
және 
жіп 
толтыру 
сұлбасын 
зерттеу. 

Арқауға  өткізу 
орауышына 
қойылатын 
талаптары 
Арқауға 
өткізу 
кезінде 
иірілген 
жіп 
тартылу  
Жіптін  тығыздығымен  арқауға 
өткізуші формасын ораушысы 
Олардың  пайда  болу 
себептерін 
анықтау, 
партиондық 
арқауға 
өткізу    процессі  кезінде 

әсеріне 
ететін 
факторларды білу 
пайда 
болады 
және 
орауыштардың  түрлерін 
білу. 
иірілген жіптің 
стандарты м/қ -ға, 
жеке тапсырмалар; 
зертханалық 
жұмыстар;  
Оқу құралы: 
Назарова М. В., 
Романов В. Ю. 
Теория процессов 
подготовкжәне 
жіптер к ткачеству: 
Учеб. пособие / 
ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004. – 
108 с. 
Бурдюков А.В., 
Петухов Г.Н. 
Механическая 
технология 
производства 
нетканых 
материалов. Уч. 
Для средних ПТУ. 
М.: 
Легпромбытиздат, 
1989. – 336 с. 
Лабораторный 
практикум по 

технологии 
нетканых 
материалов: Уч. 
Пособ для вузов/ 
Г.Л. Барабанов, 
В.М. Горчакова, 
С.А. Овчинникова, 
Ю.Я. Тюменев, 
В.В. Шошин. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1988.- 416с. 
Петрова И.Н., 
Андросов В.Ф. 
Ассортимент, 
свойства и 
применение 
нетканых 
материалов. –М.: 
Легпромбытиздат, 
1991. – 208 с. 
Гензер М.С. 
Производство 
нетканых полотен. 
Уч. Пособ. Для 
втузов. –М.: 
Легкая и пищевая 
пром-ть, 1982. -248 
с. 

 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Үлгілі  жағдайларда  тәуелсіз  жұмыс  жүргізу  және  
қиын  жағдайларда  басшылықпен  кәсіби  қызмет 
атқару; өзбетіше оқуды ұйымдастыру 
Машинаның  жіп  өткізетін 
органдарына иірілген жіпті 
өткізу  дағдылырын  білуі 
керек 
Құрылғы  мен  реттеу  жіпті  өткізу 
жолдарын 
білу: 
тартушы 
құрылғы,жіпті  тазалауш,    иірілген 
жіптің  әр  түрлі  типтері  үшін 
технологиялық 
параметрлерін 
белгіленген 
 
А.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Арқауға өткізу технологиялық процесстерін тағайындалуын 
білу 
1.1. Арқауға өткізу процессін тағайындалуын көрсету. 
2. Иірілген жіп және жіпті ораудын талаптарын білу. 
2.1. Иірілген жіп және жіпті орауға қойылатын  талаптарды 
айту. 
3. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
3.1. Арқауға өткізуді тәсілдерін сипаттау  
4. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
4.1. Арқауға өткізуді тәсілдерін сипаттау  
5. Арқауға өткізу кезінде иірілген жіп тартылу  әсеріне ететін 
факторларды білу. 
5.1. Арқауға өткізу кезінде жіптін тартылуына ықпалы және 
факторларын атап шығу  
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Атқарушы  -басқарушы  қызметі  мен  өз 
міндеттерін  орындау  барысн  бақылау, 
қызметкерлердің алдын ала өзіндік міндетін 
Машинаның  дайынтығын  тексеру 
және  оның  санитарлық  жағдайы, 
Барлық  құрылымдардың  тағаындалуын 
білуі керек, жіптің тартылу параметрлерін, 
жіпті 
тазалауға 
арналған 
развотка 

анықтау  және  қызметкелерді  бақылауды 
ұйымдастру. 
жұмыс  органдарын  реттеу  мен 
керекті параметрлерді орнату. 
тесіктерін,  орау    барабандардың  айналу 
жылдамдығын,  машинаның  өнімділігі 
арттыру жолдары.  
 
А.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. 
Арқауға 
өткізу 
технологиялық 
процесстерін 
тағайындалуын білу 
1.1. Арқауға өткізу процессін тағайындалуын көрсету. 
2. Иірілген жіп және жіпті ораудын талаптарын білу. 
2.1. Иірілген жіп және жіпті орауға қойылатын  талаптарды айту. 
3. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
3.1. Арқауға өткізуді тәсілдерін сипаттау  
4. Арқауға өткізудін тәсілдерін білу 
4.1. Арқауға өткізуді тәсілдерін сипаттау  
5.  Арқауға  өткізу  кезінде  иірілген  жіп  тартылу    әсеріне 
ететін факторларды білу. 
5.1. Арқауға өткізу кезінде жіптін тартылуына ықпалы және 
факторларын атап шығу  
 
А.3 Модулінің технологиялық картасы «Компьютер машина қажетті параметрлер арқауға өткізуді орнатыңыз» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 90 с 
№ 
р/с 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Өңделетін 
ақпараты бар 
экранға 
визуальді 
мәліметтерді 
енгізу және 
шығару 
Өңделетін ақпараты бар 
экрандағы  мәліметтерді 
енгізу және шығару, оқи 
алу 
Компьютер 
көмегімен 
интегрирленген  басқару 
жүйесі 
Экран 
арқылы 
мәліметтерді 
компьютерге 
енгізуді 
жүргізу 
Құрал-жабдық: 
- столы 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- принтер 
- проектор 


Сенсорлы экран 
арқылы басқару 
Арқауды 
өткізу 
машинасының  
сенсорлы 
экранымен 
қолдана алу 
Жұмыс  станциясы  және 
CDMA-жүйесі 
щиттік 
өлшеу құралында 
Жұмыс станциясы және 
CDMA-жүйесі  арқылы 
жұмысымен танысу 
- копировальный 
аппарат 
- сканер 
- аудиосистема 
- интерактивты 
тақта 
Оқу 
материалдары: 
Графические 
редакторы: Paint 
Net, Gimp, Inskape; 
Мультимедиа: K-
Lite-Codec Pack, 
FreeStudio, Audacity, 
SmathStudio; 
СУБД: FoxPro9, 
Microsoft Access 
2010; 
Офисные 
приложения: 
LibrеOffice 
3.3,OpenOffice, 
Microsoft Visio 
2010, Microsoft 
Access 2010, 
Microsoft Office 
2010, Foxit Reader, 
3.  
Өндірістік 
ақпараттарды 
және ағымдағы 
ақпараттарды 
бейнелеу 
Өндірістік 
ақпараттарды 
және 
ағымдағы 
ақпараттармен  қолдана 
алу 
Жұмыс станциясының 
микрокомпьютері, 
сенсорлы экраны 
 
Сенсорлы 
экран 
ақпараттарына  талдау 
жасау 

«меню» 
функциясы 
арқылы 
мәліметтерді 
енгізу, 
дұрыс 
емес 
мәліметтерді 
енбеуіне 
бақылау жасау 
«меню»  функциясымен 
қолдана алу. 
Машиналарға желі 
арқылы қызмет көрсету 
Процестің  жылдамдап, 
шығынның 
азаюына 
талдау жасау 

Ағымдағы 
мәліметтерге 
автоматты  есеп, 
ағымдағы 
өңделетін 
мәліметтерді 
бейнелеу 
Ағымдағы мәліметтерге 
автоматты  есептеудің 
тағайындалуының 
тиімді 
мағынасын 
анықтай алу 
Жұмыс тиімділігін және 
тәуліктік өңдеуді есепке 
алу 
Жұмыс тиімділігін және 
тәуліктік 
өңдеудің 
нәтижелерін 
баспаға 
беру 
6. 
Ақауларды 
тауып, жөндеу 
Компьютердегі 
мәліметтерді 
қолдана 
Бағдарламалы бақылаушы  Бағдарламалы 
бақылаушы  жұмысына 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет