БАҒдарламалар жинағының жобасы


А.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (5 деңгей)жүктеу 5.35 Kb.
Pdf просмотр
бет10/14
Дата24.03.2017
өлшемі5.35 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 
А.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (5 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Мата  сапасын  бақылау  жасай  алу.  стандарттар  және 
нұсқаулықтар бойынша 
1.1. Нұсқаулық, станддарттар бойынша сапа көрсеткіштерін 
өлшеу. 
2. Бақыланатын өнімнің негізгі сапалық көрсеткіштерін білу 
2.1. Бақыланатын өнімнің негізгі  сапа көрсеткіштерін атау. 
3. Жойылатын және жойылмайтын ақауларды білу. 
3.1. Жойылатын және жойылмайтын ақауларды көрсету. 
4. Сапа көрсеткіші бойынша мата сорттығын анықтау. 
4.1. Мата сорттығын анықтау. 
5.  Мата  сапасын  бағалау  нәтижелері  бойынша  құжаттар 
құрастыру. 
5.1. Мата сапасын бағалауға, құжаттар құрастыруға қатысу. 
6. Мата сапасын бақылау бойынша нормативті құжаттарды білу.  6.1. Өлшеу-брактау бойынша нормативті құжаттарды атау 

 
А.4 Модулінің технологиялық картасы «Технологиялық жабдықтардың жұмысын бақылау, орнатылған 
көршеткіштерді сақтау, профилактикалық кестені сақтау, жөндеу, жабдықтарды тазалау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 128 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 
1. 
Жабдықтарды 
жоспарлы-ескерту 
жасау жөндеу 
Жабдықтарды 
сенімді  жұмыспен 
қамтамасыз 
ету 
жолдарын, 
тозу 
және 
ақауларды 
ескерте білу 
Техникалық қызмет 
көрсету жүйесінің 
негізі және 
жабдықтарды тиімді 
пайдалану 
Жабдықтарға жоспарлы-ескерту 
бойынша  жөндеу  жұмыстарын 
жүргізу  алгоритмі,  ақауларды 
нақтылау, 
қосымша 
бөлшектерді  таңдап,  сұраныс 
жасау,  жөндеу  кезінде  қажет 
болған 
Жабдықтар: 
- лабораториялық 
үстел 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Оқу матреиалдары: 
тесттер, 
жеке тапсырмалар, 
Оқу құралдары: 
Бельцов В.М. 
Жабдықтар 
текстильных 
отделочных 
предприятий. 
Учебник  для вузов. - 
2-е изд., перераб. и 
доп. - СПб.: 
2. 
Жөндеу  аралық 
қызмет  көрсету 
кезеңдері 
Біршама 
жұмыс 
қатарын, 
жабдықтарды 
жұмысқа  қалпына 
келтіру  бойынша, 
экономды 
және 
үздіксіз 
жабдық 
жұмысын 
қатмамасыз  ететін 
бөлшектерді 
ауыстыра білу 
Жөндеу 
және 
техникалық 
қызмет 
көрсетуді 
алдыңғы 
қатарлы  шет  елдерде 
ұйымдастыру 
Тазалау,  майлау,  қарау,  реттеу 
жабдықтарды, 
аз 
мөлшерлі 
пайдалану 
бөлшектерін 
ауыстыру, 
аз 
және 
кіші 
ақауларды жөндеу 
3. 
Жабдықтарға 
жоспарлы-
Сынама 
және 
өлшеу 
Жабдықтарға 
жоспарлы-ескерту 
Бұзылуларды  жұмыс  кезінде 
орын алған жою: қарау, майлау, 

ескерту бойынша 
жөндеу 
жұмыстарын  
ағымдағы 
кезеңде жүргізу  
жүргізу,жабдықтар
дың 
бастапқы 
кезеңдегі 
ақауларын  табуға 
әкелетін 
бойын-ша 
жөндеу 
жұмыстарын  
құжаттамаларға 
сай 
шараларда орындау 
бөлшектерді 
тазалау 
жабдықтардың 
СПбПГУТД, 2000. - 
568 с. 
 
Кулигин М.Л. Өңдеу 
өндірісінің 
жабдықтары. 
Конспект лекций. - 
Херсон: ХНТУ, 2009. 
- 200 с.  
 
Шкробышева В.И., 
Быков Р.А. и др. 
Современное 
Жабдықтар  для 
отделки текстильных 
материалов. Учебное 
пособие. — Иваново: 
ИГТУ, 2008. — 80 с.  
 
Сажин Б.С.  
Охрана труда на 
предприятиях 
текстильной 
промышленности 
Учебное пособие  
үшін ВУЗов. – М.: 
МГТУ им. А.Н. 
4. 
Жабдықтарға 
жоспарлы-
ескерту бойынша 
жөндеу 
жұмыстарын  
ортаңғы  кезеңде 
жүргізу  
Жөндеу 
жұмыстарының 
циклдік,  көлемдік, 
жүйелілік 
бекітілген 
нормативті 
құжаттама 
бойынша 
білу, 
техникалық 
қалыбына қарамай, 
жабдықтар 
орналасқан жерде  
Жабдықтарға 
жоспарлы-ескерту 
бойын-ша 
жөндеу 
жұмыстарына  есептеу 
және 
микропроцессорлық 
техникаларын 
пайдалау, 
жабдық 
тозығын 
ескертетін 
және  жөндеу  жұмысын 
азайтатын, 
жөндеу 
шығындарын  кемітіп, 
электр  жабдықтарының 
жұмыс 
тиімділігін 
арттыратын.  
Жабдық  түйіндерін  дайындау 
ұарау 
үшін, 
бөлшектерді 
тазалап,ақауларды 
тауып, 
жөндеу, бөлшектерді ауыстыру, 
тез  тозатын,  қажетті  жұмыспен 
қамтамасыз  етпейтін,  келесі 
күрделі 
жөндеуге 
дейін 
жетпейтін. 
5. 
Күрделі жөндеу 
Күрделі 
жөндеу 
жүргізе  кезеңдерін 
білу 
Күрделі 
жөндеу 
жүргізу: 

 
-  жұмыс  орындау 
кестесін құру; 

 
-  алдын  ала қарау 
және тексеру; 

 

құжаттама 
дайындау; 
Қызмет  көрсететін  жабдыққа 
профилактикалық  өлшеу  мен 
тексеру жүргізу 


 
-  құралдар  мен 
бөлшектерді дайындау; 

 

өртке  қарсы 
шаралар  мен  техника 
қауіпсіздігі 
бойынша 
орындау. 
Косыгина, 2004. – 
433 с 
 
А.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Атқарушы  -басқарушы  әрекет  басшының  қол  астында 
тапсырмаларды  орындау  бойынша    өз  бетінше 
тапсырмаларды 
анықтап, 
өз 
қол 
астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, жүргізілуін 
бақылау 
Жабдықтардың 
қалып-күйін 
талдап, бағалай алу 
Жабдықтардың  құрылысы  мен 
пайдалану  ережеерін,  оларға 
күтім жасау ережелерін білу 
 
А.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Жабдықтарды  сенімді  жұмыспен  қамтамасыз  ету 
жолдарын, тозу және ақауларды ескерте білу 
1.1. Ақау, тозықтарды  ескерту жолдарымен тізбектеу 
Жабдықтарды сенімді жұмыспен қамтамасыз ету тәсілдері 
2.  Біршама  жұмыс  қатарын,  жабдықтарды  жұмысқа 
қалпына  келтіру  бойынша,  экономды  және  үздіксіз 
жабдық  жұмысын  қатмамасыз  ететін  бөлшектерді 
ауыстыра білу 
2.1. Жабдықтарды жұмысқа қалпына келтіру бойынша, экономды 
және үздіксіз жабдық жұмысын қатмама-сыз ететін бөлшектерді 
ауыстыру жұмыстарына қатысады. 
3. Сынама және өлшеу жүргізу,жабдықтардың бастапқы 
кезеңдегі ақауларын табуға әкелетін 
3.1. Сынама және өлшеу жүргізу,жабдықтардың ба-стапқы кезеңдегі 
ақауларын табу, жабдықтарды сынау үшін нұсқаулықтар қолдану. 

4. Жөндеу жұмыстарының циклдік, көлемдік, жүйелілік 
бекітілген  нормативті  құжаттама  бойынша  білу, 
техникалық  қалыбына  қарамай,  жабдықтар  орналасқан 
жерде. 
4.1. Жөндеу жұмыстарының циклдік, көлемдік, жүйелілік бекітілген 
нормативті құжаттама бойынша білу, техникалық қалыбына қарамай, 
жабдықтар орналасқан жерде. 
5. Күрделі жөндеу жүргізе кезеңдерін білу 
5.1. Күрделі жөндеу жүргізе кезеңдерін атау, олардың негізін 
сипаттау 
 
А.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (5 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Мекеме 
әрекетінің 
стратегиясы 
аумағында  технологиялық  процесті 
басқару әрекеті 
Өндірісті 
жоспарлау, 
реконструкциялау, 
модернизациялау, кеңейту 
 
Талшықтарды тазалау бойынша машина жасау 
лидерлерінің  техникалық  сипаттамалары, 
прогрессивті технология, даму тенденциялары 
 
А.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (5 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Жабдықтарды  сенімді  жұмыспен  қамтамасыз  ету 
жолдарын, тозу және ақауларды ескерте білу 
1.1. Ақау, тозықтарды  ескерту жолдарымен тізбектеу 
Жабдықтарды сенімді жұмыспен қамтамасыз ету тәсілдері 
2.  Біршама  жұмыс  қатарын,  жабдықтарды  жұмысқа 
қалпына  келтіру  бойынша,  экономды  және  үздіксіз 
жабдық  жұмысын  қатмамасыз  ететін  бөлшектерді 
ауыстыра білу 
2.1. Жабдықтарды жұмысқа қалпына келтіру бойынша, экономды 
және үздіксіз жабдық жұмысын қатмама-сыз ететін бөлшектерді 
ауыстыру жұмыстарына қатысады. 
3. Сынама және өлшеу жүргізу,жабдықтардың бастапқы 
кезеңдегі ақауларын табуға әкелетін 
3.1. Сынама және өлшеу жүргізу,жабдықтардың ба-стапқы кезеңдегі 
ақауларын табу, жабдықтарды сынау үшін нұсқаулықтар қолдану. 
4. Жөндеу жұмыстарының циклдік, көлемдік, жүйелілік 
бекітілген  нормативті  құжаттама  бойынша  білу, 
4.1. Жөндеу жұмыстарының циклдік, көлемдік, жүйелілік бекітілген 
нормативті құжаттама бойынша білу, техникалық қалыбына қарамай, 
жабдықтар орналасқан жерде. 

техникалық  қалыбына  қарамай,  жабдықтар  орналасқан 
жерде. 
5. Күрделі жөндеу жүргізе кезеңдерін білу 
5.1. Күрделі жөндеу жүргізе кезеңдерін атау, олардың негізін 
сипаттау 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы «Жұмыс орындаушылардың тобының ұйымдастыру; өндірістік қызметтің 
жоспарлау және ұйымдастыру, еңбек реттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 72 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Саланың даму 
перспективасы 
мен ерекшелігі 
Тоқыма 
өнеркәсібінің    даму 
перспективасы  мен 
ерекшелігін білу 
Сала 
және 
нарықтық 
экономика 
СЭЗ  «Онтустик»  мекмесі 
бойынша 
SWOTталдау 
жасау. 
Жабдықтар: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Оқу матреиалдары: 
тесттер, 
жеке тапсырмалар, 
Оқу құралдары: 
Пятинкин С.Ф., 
Быкова Т.П. Развитие 
кластеров: сущность, 
актуальті  подходы и 
зарубежный опыт. - 
Минск: Тесей, 2008. - 
72 с. 

Мекеме 
шаруашылық 
субьектісі 
ретінде 
Шаруашылық 
субьектілердің 
жалпы 
сипаттамаларын 
білу 
Материалды техникалық-
еңбектік, қаржы 
ресурстары саласының 
өндірістік 
бағдарламалары мен 
өндірістік қуаттылығы 
Мекемнің 
дамуының 
экономикалық 
көрсеткіштеріне 
талдау 
жасау 
3.  
Мекеме 
формалары, 
олардың 
өндірістік, 
ұйымдастырушы
лық 
Өндіріс 
типтері 
және 
олардың 
құрылысын білу 
Ұйым 
инфрақұрылымымен 
саланы басқару 
Тоқыма 
өнеркәсібінің 
мекемелік 
құрылысына 
өндірістік талдау жасау 

құрылымдары, 
өндіріс типтері, 
олардың 
сипаттамасы 
Программа развития 
СЭЗ «Онтустик» на 
2007-2015 гг.: 
постановление 
Правительства №895 
от 21.09.2006 г. с 
изменениями от 
16.09.2009. 
Долинская М.Г., 
Соловьев И.А. 
Маркетинг и 
конкурентоспособност
ь промышленной 
продукции М.: Изд-во 
стандартов, 1991. 
Лифиц И.М. Теория и 
практика оценки 
конкурентоспособност
и товаров и услуг. – 
М.: Юрайт, 2001 
Родионова В.Н., 
Федоркова Н.В., 
Чекменев А.Н. 
Стратегический 
менеджмент: Учеб. 
пособие, - М.: Изд-во 
РИОР, 2005 

Нарық 
коньюнктурасын
ың 
тоқыма 
өндірісінің 
ұйымдастыруын
а әсері 
Нарық 
экономикасының 
шарттарының 
тоқыма 
өндірісін 
ұйымдастыру 
саласына әсерін білу 
Ұйымның 
маркетингтік 
әрекеті 
Отандық  өңдеу  мекемелері 
мен шет елдік аналогтардың 
салыстыруларын 
жүргізу, 
өндіріс ұқсастығын анықтау 

Өнімнің 
бәсекестік  
проблемасын 
ұйымдастырушы
лық 
-
экономикалық 
шешу жолдары 
  
Негізгі өндірістік 
технологиялық процестер. 
Мақта  маталарын  өндіретін 
оңтүстік  Қазақстандағы  екі 
мекемесінің  өнімінің  құнын 
салыстыру 
6. 
Тоқыма  өнімінің 
бәсекелестік 
қабілетін 
жақсарту 
факторлары 
Шығарылатын 
өнімнің бәсекелестік 
қабілетін  жақсарту 
шараларын 
өткізе 
алу 
Сапа және бәсекеге 
қабілеттілігі өнімнің, 
инновациялық және 
инвестициялық саясаты 
Мекемеге    инновациялық 
технологияны 
енгізу 
бойынша талдауы. 

Хардинг Г. Маркетинг 
промышленных 
товаров. Пер. с англ. – 
М.: Сирин, 2002 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
 
  Білім 
Атқарушы -басқарушы әрекет басшының қол астында 
тапсырмаларды орындау бойынша  өз бетінше 
тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, 
жүргізілуін бақылау 
Алдыңғы 
қатарлы 
халықаралық 
тәжірибені, техникалық құралдар мен 
ақпараттық 
технологияларды, 
заманауи бағдарламаларды қолдану 
Өндірісті 
ұйымдастыру, 
экономика,  мөлшерлі  еңбекті 
білу 
 
В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Тоқыма  өнеркәсібінің    даму  перспективасы  мен 
ерекшелігін білу 
1.1. Қазақстанда тоқыма өнеркәсібінің  даму перспективасын сипаттау. 
2. Шаруашылық субьектілердің жалпы сипаттамаларын 
білу 
2.1. Шаруашылық субьектілердің жалпы сипаттамаларын  атау. 
3. Өндіріс типтері және олардың құрылысын білу 
3.1. Өндіріс типтері және олардың құрылысын атау. 
4.  Нарық  экономикасының  шарттарының  тоқыма 
өндірісін ұйымдастыру саласына әсерін білу 
4.1. Өндіріс саласын сипаттау. 
5.  Шығарылатын  өнімнің  бәсекелестік  қабілетін 
қамтамасыз ету жолдарын білу 
5.1. Шығарылатын өнімнің бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету 
жолдарын сипаттау. 
6.  Шығарылатын  өнімнің  бәсекелестік  қабілетін 
жақсарту шараларын өткізе алу 
6.1. Шығарылатын өнімнің бәсекелестік қабілетін жақсарту шараларын  
жасау. 
 

В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (5 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Атқарушы  -басқарушы  әрекет  басшының  қол  астында  тапсырмаларды 
орындау бойынша  өз бетінше тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, жүргізілуін бақылау 
Әлемдік тәжірибені 
алдыңғы қатарлы 
бағалау, танысу, 
талдау 
Өндіріс дамуының жаңаша 
тенденциялары 
 
В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (5 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Тоқыма  өнеркәсібінің    даму  перспективасы  мен 
ерекшелігін білу 
1.1. Қазақстанда тоқыма өнеркәсібінің  даму перспективасын 
сипаттау. 
2.  Шаруашылық  субьектілердің  жалпы  сипаттамаларын 
білу 
2.1. Шаруашылық субьектілердің жалпы сипаттамаларын  атау. 
3. Өндіріс типтері және олардың құрылысын білу 
3.1. Өндіріс типтері және олардың құрылысын атау. 
4.  Нарық  экономикасының  шарттарының  тоқыма 
өндірісін ұйымдастыру саласына әсерін білу 
4.1. Өндіріс саласын сипаттау. 
5.  Шығарылатын  өнімнің  бәсекелестік  қабілетін 
қамтамасыз ету жолдарын білу 
5.1. Шығарылатын өнімнің бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету 
жолдарын сипаттау. 
6. Шығарылатын өнімнің бәсекелестік қабілетін жақсарту 
шараларын өткізе алу 
6.1. Шығарылатын өнімнің бәсекелестік қабілетін жақсарту 
шараларын  жасау. 
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы «Шығарылған өнімдердің саны мен сапасын бақылау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 82 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 


Комплетіленген 
өнімге 
есеп 
жүргізу 
Комплетіленген 
өнімге 
есеп 
жүргізу 
ереджелерін білу 
Мата  бөліктерін  таңдау 
және 
мата 
партиясын 
қалыптастыру 
Әр  бір  мата  бөлігін, 
кездеменің    соңғы  екі 
жағынан да таңбалау. 
Жабдықтар: 
- лабораториялық үстел 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Оқу матреиалдары: 
Стандарттар ISO 105 X12-
2001; 
ISO 6330-2000;  
тесттер, 
жеке тапсырмалар, 
Оқу құралдары: 
Бельцов В.М. Жабдықтар 
текстильных отделочных 
предприятий. Учебник  
для вузов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.: 
СПбПГУТД, 2000. - 568 с. 
Кулигин М.Л. Өңдеу 
өндірісінің жабдықтары. 
Конспект лекций. - 
Херсон: ХНТУ, 2009. - 
200 с.  
Шкробышева В.И., Быков 
Р.А. и др. Современное 
Жабдықтар  для отделки 
текстильных материалов. 

Мата, 
кездеме 
соңдарын  тігіп, 
құжаттарын 
рәсімдеу. 
Тігіс 
сапасына 
қойылатын 
талаптарды білу 
Мата 
соңдарын 
өңдеу 
желісіне дейін бекіту 
Мата  соңдарын  тігу,  тігіс 
мықтылығын бағалау. 
3.  
Қоса 
жүретін 
құжаттарды 
тексеру, 
қиқымдарды 
есепке 
алып, 
тізімге тіркеу 
Бөліктерді 
есептеп, 
тізімге 
алу 
ережелерін 
білу 
Қоса  жүретін  құжаттарды 
тексеру, 
қиқымдарды 
есепке 
алып, 
тізімге 
тіркеудің 
технологиялық 
процесте маңызы 
Қиқымдарды 
 
есепке 
алып,  тізімге  тіркеудің 
физика-механикалық 
көрсеткіштері 

Өлшеу 
нәтижеерін жазу,   
этикетка 
жабыстыру 
өлшенген өнімге, 
кездемені 
таңбалау 
Маталарды 
таңбалап, 
этикеткаларды 
жабыстыра  білу 
физика-механикалық 
көрсеткіштерін  этикеткада 
беру.  
Матаны дұрыс тарту және 
реттеу  бойынша  жұмыс 
жүргізу,  мата  шеттерінің 
дұрыс қатталуы 

Этикеткаға жазу, 
маршрутты карте 
немесе  
артикулында, 
сорттың, 
метражын, 
Этикеткасы 
бойынша артикул, 
сорт, 
мата 
метражын 
анықтай алу 
Мата  артикулында сортын, 
метражын рәсімдеу 
Өлшенген  өнімді  бөліктік 
қабаттау немесе рулондық 
орау жүргізу 

рулонға  немесе 
бөлікке бекіту 
Учебное пособие. — 
Иваново: ИГТУ, 2008. — 
80 с.  
Сажин Б.С.  
Охрана труда на 
предприятиях 
текстильной 
промышленности. 
Учебное пособие  үшін 
ВУЗов. – М.: МГТУ им. 
А.Н. Косыгина, 2004. – 
433 с. 
Шустов  Ю.С.  Основы 
текстильного 
материаловедения.  –  М.: 
МГТУ  им  А.Н.Косыгина, 
2007 
6. 
Дайын 
өнімді 
таңбалау, 
орау 
және жіберу  
Дайын 
өнімді 
таңбалай алу 
Шағымдарды  қарау  тәртібі 
және 
спалы 
өнімді 
орамдағы 
жарнамалау 
тәртібі 
Дайын  өнімді  таңбалау, 
орау 
7. 
Дайын 
өнімге 
паспорт  рәсімде, 
төменгі 
сорт 
өнімдеріне 
акт 
дайындау 
Дайын 
өнімге 
паспорт  рәсімдей 
алу 
Белгіленген 
формалар 
бойынша 
нәтижелерді 
тіркеу.  
төменгі  сорт  өнімдеріне 
акт  дайындау  бойынша 
жұмыс жүргізу 
 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Атқарушы  -басқарушы  әрекет  басшының  қол 
астында  тапсырмаларды  орындау  бойынша    өз 
бетінше тапсырмаларды анықтап, өз қол астындағы 
жұмысшылардың 
жұмысын 
ұйымдастырып, 
жүргізілуін бақылау 
Шығарылатын өнім сапасы мен 
санын анықтай алу 
Стандарттар,  нұсқаулықтар,  әдістер 
есептеудің  өндірістік  жабдықтар  мен 
өнімділікті 
 
В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдер 
1. Комплетіленген өнімге есеп жүргізу ереджелерін білу 
1.1. Комплетіленген өнімге есеп жүргізу ереджелерін сипаттау 
2. Тігіс сапасына қойылатын талаптарды білу 
2.1. Тігіс сапасына қойылатын талаптарды  атау 
3. Бөліктерді есептеп, тізімге алу ережелерін білу 
3.1. Бөліктерді есептеп, тізімге алу ережелері бойынша тәртібін 
көрсету. 
4. Маталарды таңбалап, этикеткаларды жабыстыра  білу 
4.1.  Маталарды таңбалап, этикеткаларды жабыстыру. 
5.  Этикеткасы  бойынша  артикул,  сорт,  мата  метражын 
анықтай алу 
5.1. Этикеткасы бойынша артикул, сорт, мата метражын анықтау. 
 
6. Дайын өнімді таңбалай алу 
6.1. Дайын өнімді таңбалау. 
7. Дайын өнімге паспорт рәсімдей алу 
7.1. Дайын өнімге паспорт рәсімдеу. 
 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (5 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Мекеме 
әрекетінің 
стратегиясы 
аумағында 
технологиялық процесті басқару әрекеті 
Әлемдік 
тәжірибені 
алдыңғы 
қатарлы  бағалау,  танысу,  талдау  в 
производстве нетканых материалов 
Өндіріс 
дамуының 
жаңаша 
тенденцияларынетканых 
материалов 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет