БАҒдарламалар жинағының жобасыжүктеу 4.89 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата22.03.2017
өлшемі4.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Ет өнеркәсібі және тамақтану саудасы кәсіпорындарының құрал-жабдықтары 
 
(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО  
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
   
1.
 
Қазақстан  Республикасы    Индустрия  және  жаңа  технологиялар  министрлігінің  2013жылғы  28  қарашадағы  №  4-11-
5/3494  хатымен  келісілген  «Ет  өнеркәсібі  және  тамақтану  саудасы  кәсіпорындарының  құрал-жабдықтары»  кәсіби 
стандартының негізінде енгізілген.   
2.
 
Алғашқы рет енгізілген  
3.
 
Келісілген  Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен 
хаттама № 2 «25» желтоқсан  2014 жыл 
ОӘБ төрағасы      
 
 
«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен  
хаттама/хат  № 1413  «30»  желтоқсан  2014 жыл 
 
 
 
Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  мекен-жай    бойынша 
хабарлауға болады: Кузембаев Канаш, Алматы технологиялық университетінің т.ғ.к., профессоры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 

Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар 

Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 
3.2. 
3.3 
Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  
Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 
 
«Тоңазытқыш құрал-жабдығы»пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
«Құрал-жабдықтарды жөндеу, монтаждау және тоқайластыру» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
«Слесарлық және электрамонтаждық жұмыстар негізі» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Ет өнеркәсібі және тамақтану саудасы кәсіпорындарының құрал-жабдықтары 
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.
 
Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі:  машиналарды және құрал-жабдықтарды жөндеу 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 
-
 
Тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының электромеханигі,  
-
 
Техник – механик.   
05-2008ҚР МЖ Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы:  
-
 
Тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының электромеханигі 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  2-5 
-
 
Техник – механик 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп                    Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Е
т 
өн
ер
кәс
іб
і ж
ән
е т
амақта
ну
 кәс
іп
ор
ы
нд
ар
ы
ны
ң ав
то
матты
 
қо
нд
ы
рғы
ла
ры
, эл
ек
тр
қо
нд
ы
рғ
ы
ла
ры
н, 
эл
ектр
құ
ралда
ры
н 
эксп
лу
атац
ияла
уға 
өтк
ізу ме
н с
ы
на
у, 
то
қай
ласт
ы
ру

мо
нт
аж
да
у 
 
 
        
 Т
оң
азытқ
ы
ш ж
ән
е са
уд
а қ
ұр
ал
-жа
бд
ы
қтар
ы
ны
ң 
эл
ектр
оме
хан
иг
і  
 
А. Ет өнеркәсібі және тағам кәсіпорындарының 
тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының 
автоматтануы мен электрмен қамтамасыз ету 
жүйелеріне және мамандандырылған 
бұйымдардың функционалдық блогтарына, 
түйіндерді тоқайластыруға, монтаждауға, 
өндіруге техникалық құжаттарын дайындау 
 
А.1 Бөлімше персоналының  өндірістік жұмысын 
ұйымдастыру және жоспарлау 
 
 
 
А.2 Сызбалармен, сызулармен, құжаттармен танысу 
А.3 Бейімдемелерді, бақылау-өлшегіш аспаптарды, 
құралдарды дайындау 
 
 
B. Ет өнеркәсібі және тағам 
кәсіпорындарының тоңазытқыш және сауда 
құрал-жабдықтарының автоматтануы мен 
электрмен қамтамасыз ету жүйелеріне және 
мамандандырылған бұйымдардың 
функционалдық блогтарына, түйіндердің 
тапсырылған сызбасы бойынша  жөндеу, 
тоқайластыру және монтаж 
 
В.1 Тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының 
агрегат механизмдерін, түйіндерін монтаждау 
 
 
 
В.2 Тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының 
механизмдерін, түйіндер жұмысын тоқайластыру 
 
 
 
В.3 Тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының  
механизмдерін, түйіндер жұмыстарын реттеу және 
жөндеу. 
 
 
C.Ет өнеркәсібі және тағам 
кәсіпорындарының тоңазытқыш және сауда 
құрал-жабдықтарының автоматтануы мен 
электрмен қамтамасыз ету сызбалары мен 
тетіктерін, барлық түйіндердің техникалық 
жағдайына бақылау және реттеу 
диагностикасы, тоқайластыру мен тексеру 
 
С.1 Тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының 
функциялануына анализ және бақылау; стандартты және 
сертификациялық сынақтарды жүргізу; метрологиялық 
тексерулерді іске асыру 
 
 
 
С.2 Сертификациялық сыналған жаңа сауда және 
тоңазытқыш құрал-жабдық жасауға және жобалауға 
қатысу; метрологиялық тексерулерді іске асыру 
С.3 Сертификациялық сыналған жаңа сауда және 
тоңазытқыш құрал-жабдық жасауға және жобалауға 
қатысу; метрологиялық тексерулерді іске асыру 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп  
            Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
И
нд
устр
иял
ы
қ қ
ұр
ал
-жабды
қта
рд
ы
 ж
өн
де
у, 
эксп
лу
атац
ияла
у жә
не мо
нта
ж б
ой
ы
нша
 жұ
м
ы
ста
рд
ы
 
жүргі
зу
 ме
н ұ
йы
мд
астыру
 
 
Т
ех
ни
к-
м
ех
ан
ик
 
 
D. Тоңазытқыш және сауда 
құрал-жабдықтарын 
эксплуатациялау және қызмет 
көрсету 
 
D.1Тоңазытқыш 
және 
сауда 
құрал-жабдықтарын 
эксплуатациялау 
 
 
 
D.2  Тоңазытқыш  және  сауда  құрал-жабдықтарына 
жөндеу-техникалық қызмет көрсетулерді іске асыру 
D.3  Тоңазытқыш  және  сауда  құрал-жабдықтарының 
тетіктерін  және  түйіндерді  жөндеу  мен  дефектацияны 
орындау 
 
 
E. Сауда объектілерін, 
өндірістік желілерді 
эксплуатациялау және 
жабдықтау, сақтау. 
 
E.1  Өндірістік  объектілерді  эксплуатациялау  және 
жабдықтау, сақтау.  
Сооружение  и  эксплуатация  объектов  производства, 
хранения. Апатты ликвидациялау 
 
 
 
E.2  Өндіріске  технологиялық  үрдісті  және  сақтауды 
жүргізу 
 
 
 
E.3  Нормативті  күштегі  құжаттарға  сай  техникалық  және 
технологиялық құжаттарды енгізу 
 
 
F. Өндірістік қуаттылықты 
қамту бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру, технологияларды 
жетілдіру 
 
F.1 Өндірістік қуаттылықты қамту бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру, технологияларды жетілдіру 
 
 
 
F.2  Өндірістік  аудан  жұмысының  негізгі  техника-
экономикалық көрсеткіштерінің есебі 
F.3  Бөлімше  персоналының    өндірістік  жұмысын 
ұйымдастыру және жоспарлау 
 
 
 

1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығы беталысындағы мамандықтың аталуы: Тоңазытқыш және сауда құрал-жабдықтарының электромеханигі. 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 - 5 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Бөлімше персоналының  өндірістік жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Оқу уақытының ұсынылатын көлемі:    76  сағ. 

р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Техникалық 
өлшеу 
Білу 
керек: 
қондырулар 
мен 
шектік 
жүйесін;квалитета
лар 
және 
и 
бұдырлардың 
параметрлері; 
қиын  профилдерді 
калибрлеудің 
негізгі 
принциптері;  өзара 
айырбастаушылық 
негіздері; 
өлшеу 
кемшіліктерін 
анықтау  әдістері; 
машина  жасаудағы 
қабысулардың  
Номиналды,  шектік  және 
нақты өлшемдер. 
Шектік ауытқулар. 
Сызудағы өлшемдерді оқу. 
Қондыру 
алаңының 
графикалық көрінісі 
Шын 
өлшемдердің 
жарамдылығын анықтау. 
Қондырудар, олардың түрлері 
және тағайындалуы. 
Қондырулар  мен  шектердің 
жүйесі. 
Өңдеудің нақтылығы. 
Шектер. 
Бұдырлық беттер. 
Техникалық өлшеу. 
Штангенциркуль. 
Зертханалық жұмыстар. 
1.    Шын  өлшемдердің 
жарамдылығын анықтау. 
2. 
 
Микрометрикалық 
өлшегіш  құрылғылардың 
қолдану 
аясы, 
өлшеу 
әдісі, құрылғысы. 
Тәжірибелік сабақтар. 
1.     Сызудағы  өлшемдерді 
оқу. 
2. Қондырулар.  
 
Оқу 
бөлмесін 
жабдықтау:  
Білім  алушылардың 
санына  қарай  отыру 
орындары; 
«Техникалық  өлшеу» 
оқу 
құрал-
жабдығының  типтік 
жиыны;  
 оқу-көрнекілік 
құралдарының 
жиыны; 
Оқытудың 
техникалық 
құрылғылары: 
компьютер, 
мультимедиа 

негізгі 
ақпарлары;құрауға 
түскен 
тетіктер 
және  механикалық 
өңдеулердің негізгі 
түрлеріне  арналған 
шекті өлшемдері; 
қарапайым 
және 
орташа 
қиындықтағы 
профилдерді 
калибрлеудің 
негізгі 
принциптері; 
қысқыш 
және 
нормаланған 
тетіктер 
мен 
түйіндердің 
материалдарына 
стандарттар; 
жинақталатын  
материалдардың 
қасиеттері 
мен 
аталуы;  аспаптар 
мен 
бақылау-
өлшегіш 
аспаптарын  реттеу 
және 
күйттелеу 
Штангенциркулмен өлшеу. 
Микрометрикалық  өлшегіш 
құрылғы. 
Микрометрикалық    тереңдік 
өлшегіштер 
мен 
нутромерлер. 
Ұзындық ұшын өлшегіштер. 
Механикалық 
берілісті 
өлшегіш бастар. 
Беттер  пішінін  ауытқуларын 
өлшегіш құрылғы. 
Бұдыр  беттерді  ауытқуларын 
бақылау 
және 
өлшегіш 
құрылғы. 
Калибрлер. 
Өлшемдерді 
өлшейтін 
құрылғыларды таңдау. 
Кәсіпте 
қолданылатын 
өлшегіш құрылғылар. 
 
проектор, 
интерактивті тақта. 
Оқытуды  ақпараттық 
қамтамасыз ету 
Ұсынылатын 
оқу 
басылымдарының 
тізімі, 
Интернет-
көздері, 
қосымша 
әдебиеттер. 
      Негізгі көздер: 
Багдасарова 
Т.А. 
 Допуски,  посадки  и 
технические 
измерения.  [Текст]: 
Контрольные 
материалы/ 
Т.А. 
 Багдасарова  .-  М.: 
ОИЦ 
"Академия", 
2010.- 58с. 
Багдасарова 
Т.А. 
 Допуски,  посадки  и 
технические 
измерения.  [Текст]: 
Рабочая тетрадь/ Т.А. 
 Багдасарова  .-  М.: 
ОИЦ 
"Академия", 
2010.- 68с. 
Багдасарова 
Т.А. 

 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Басшылықпен орындаушылық әрекет  
Жеке білім алуға және орындайтын жұмысқа 
жауаптылық  
Құрал-жабдықтардың 
негізгі 
параметрлерін өлшеу және есептеу 
Техникалық өлшеудің негізі 
Техника  қауіпсіздігінің,  өртке  қарсы 
қауіпсіздік ережесі 
Ішкі тәртіп ережесі 
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер 
Өлшемдер 
Үйрену:  қондырулар  мен  шектердің  жүйесін;квалитеталар  және  и  Техникалық  құжаттарды  анализдеуді  істей  алу; 
ережесі, 
тағайындау, құру; 
беттік 
өңделгендердің 
бақылау 
құрылғылары  мен 
әдістері 
 Допуски,  посадки  и 
технические 
измерения.  [Текст]: 
Лабораторно-
практические  работы 
/  Т.А.   Багдасарова  .- 
М.: 
ОИЦ 
"Академия", 
2010.- 
44с. 
Васильева 
Л.С. 
Черчение 
(металлообработка). 
[Текст]:  Практикум  / 
Л.С.  Васильева.-  М.: 
ОИЦ 
"Академия", 
2009.- 98с. 

Еңбекті қорғау, 
техника 
қауіпсіздігі, ішкі 
еңбек тәртіп және 
жұмыс режимі. 
Еңбекті қорғауды,  
техника 
қауіпсіздігін, ішкі 
еңбек тәртібі мен 
жұмыс режимін 
білу. 
Еңбекті қорғау, техника 
қауіпсіздігі, ішкі еңбек тәртіп 
және жұмыс режимі. 
Еңбекті қорғау, техника 
қауіпсіздігін, ішкі еңбек 
тәртібін және жұмыс 
режимдерін жөндеу 
жұмыстары кезінде 
қолдану. 

бұдырлардың  параметрлері;  қиын  профилдерді  калибрлеудің  негізгі 
принциптері;  өзара  айырбастаушылық  негіздері;  өлшеу  кемшіліктерін 
анықтау  әдістері;  машина  жасаудағы  қабысулардың    негізгі  ақпарлары; 
құрауға  түскен  тетіктер  және  механикалық  өңдеулердің  негізгі  түрлеріне 
арналған шекті өлшемдері; 
қарапайым  және  орташа  қиындықтағы  профилдерді  калибрлеудің  негізгі 
принциптері; 
қысқыш  және  нормаланған  тетіктер  мен  түйіндердің  материалдарына 
стандарттар;  жинақталатын    материалдардың  қасиеттері  мен  аталуы; 
аспаптар мен бақылау-өлшегіш аспаптарын реттеу және күйттелеу ережесі, 
тағайындау,  құру;беттік  өңделгендердің  бақылау  құрылғылары  мен 
әдістері;  Еңбекті  қорғауды,    техника  қауіпсіздігін,  ішкі  еңбек  тәртібі  мен 
жұмыс режимін білу. 
техникалық 
құжат, 
стандарт 
бойынша 
өлшемдердің  шектік  ауытқуларын  анықтау; 
берілген  өлшемдердің  жарамдылығын  анықтау 
және  берілген  сызу  бойынша  шектік  өлшемдер 
мен 
қондырулар 
шамаларының 
есептерін 
орындау;  орындалған  есеп  бойынша,  берілген 
сызу 
бойынша  түйісу 
сипатын 
анықтау; 
орындалған  есеп  бойынша  шектердің  аудан 
графиктерін  орындау;  бақылау-өлшеу  аспаптары 
мен приборларды қабылдау 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.89 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет