БАҒдарламалар жинағының жобасы темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығыPdf просмотр
бет1/15
Дата19.04.2017
өлшемі5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы 
 
 (типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
   
1.  «Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  жаңғырту»  жобасымен  жасалған  «Темір  жол  құрылысы,  жол  және  жол 
шаруашылығы» Кәсіби стандарты негізінде енгізілген. 
 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Келісілген  
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 «20» желтоқсан № 3 хаттама 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы С.Хайруллина 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-
мен 
 «30» желтоқсан № 1413 хаты 2014 жыл 
 
Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша жіберуіңізді 
өтінеміз: Ахай Маржанкул Керимбердикызы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті. Телефон: 8(724)38 21991, 
87013105597, axay64@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары
 
«Темір жол» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 «Темір жолға техникалық қызмет көрсету және жөндеу» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы
 
«Жол және  құрылыс жұмыстарына арналған машиналар мен механизмдер» пәні бойынша типтік оқу 
бағдарламасы 
 
 
 
ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы 
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 
және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 
адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 
және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: теміржол және метро құрылысы 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Жол жөндеуші, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2,3,4 

 
Жолдар мен жасанды құрылыстарға ағымдық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының (босатылған) бригадирі, 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 

 
Ақау анықтауыш арба операторы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 

 
Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу бойынша темір ұстасы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2,3,4 

 
Электрмеханик, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
 
 
05-2008 ҚР МЖ сәйкес кәсіп атауы:  

 
Жол жөндеуші 

 
Жолдар мен жасанды құрылыстарға ағымдық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының (босатылған) бригадирі   

 
Ақау анықтауыш арба операторы 

 
Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу бойынша темір ұстасы 

 
Электрмеханик  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
     Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
           Модульдер 
Жер 
төсемдерінің 
құрылыстарын 
монтаждау, 
демонтаждау 
және жөндеу 
 
Жол 
жөндеуші 
 
А. Құрылғыларды, 
материалдарды 
жұмысқа дайындау 
 
А.1  Жолдың,  инженерлік  құрылыстардың  және  жер 
төсемдерінің сыртқы құрылыстарын жөндеу үшін жол 
белгілері  мен  сигналдарын,  материалдарды  жұмысқа 
дайындау 
 
 
 
А.2   Жолдың, инженерлік құрылыстардың және жер 
төсемдерінің  сыртқы  құрылыстарын  жөндеу  үшін 
құрылғыны тексеру 
 
 
 
А.3  Жолдың,  инженерлік  құрылыстардың  және  жер 
төсемдерінің жағдайын тексеру 
 
 
В. Жолдардың, 
инженерлік 
құрылыстардың және 
жер төсемдерінің 
сыртқы құрылыстарын 
монтаждау, 
демонтаждау және 
жөндеу 
 
В.1  Жолдың,  инженерлік  құрылыстардың  және  жер 
төсемдерінің сыртқы құрылыстарын демонтаждау 
 
 
 
В.2  Жолдың,  инженерлік  құрылыстардың  және  жер 
төсемдерінің  сыртқы  құрылыстарын  жөндеу  және 
реттеу 
 
 
 
В.3  Жолдың,  инженерлік  құрылыстардың  және  жер 
төсемдерінің сыртқы құрылыстарын монтаждау 
 
 
С. Жұмыстар сапасын 
тексеру. Орындалған 
жұмыстарды тапсыру 
 
С.1  Жолдың,  инженерлік  құрылыстардың  және  жер 
төсемдерінің 
сыртқы 
құрылыстарын 
жөндеу 
жұмыстарының сапасын тексеру 
 
 
 
С.2  Жолдың,  инженерлік  құрылыстардың  және  жер 
төсемдерінің 
сыртқы 
құрылыстарын 
жөндеу 
жұмыстары  бойынша  орындалған  жұмыстарды 
тапсыру 

Қызмет түрінің атауы  Кәсіп 
  Еңбек міндеттері 
           Модульдер 
 
 
 
 
Жолдар мен 
жасанды 
құрылыстарға 
ағымдық қызмет 
көрсету және 
жөндеу бойынша 
жұмыстарды 
орындауды 
ұйымдастыру 
 
 
Жолдар мен 
жасанды 
құрылыстарға 
ағымдық қызмет 
көрсету және 
жөндеу 
жұмыстарының 
(босатылған) 
бригадирі 
 
D. Жұмысқа дайындық 
 
D.1 Еңбекті қорғау және өндірістік 
санитария бойынша нұсқаулық 
 
 
 
D.2 Аспаптарды, механизмдерді, керек-
жарақтарды, белгі бергіш материалдар мен 
оларды сақтау қоймаларын жарамдылықта 
ұстауды қамтамасыз ету 
 
 
Е. Жолдар мен жасанды 
құрылыстарға ағымдық 
қызмет көрсету және 
жөндеу бойынша 
жұмыстарды 
орындауды 
ұйымдастыру 
 
E.1 Жолдарды тексеру, ақаулықтарды 
анықтау 
 
 
 
Е.2 Ағымдық қызмет көрсету  бойынша 
жұмыстарды орындауды ұйымдастыру 
 
 
F.Жұмысқа дайындық. 
Есеп және есептілік 
 
F.1 Ағымдағы қызмет көрсету мен жөндеу 
жұмыстарының сапасын тексеру 
 
 
 
F.2 Ағымдағы қызмет көрсету мен жөндеу 
жұмыстарының алғашқы есебі және 
есептілігі   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Қызметтүрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Ақау анықтауыш 
арба 
рельстеріндегі 
ақаулықтарды 
анықтау процесін 
жүргізу 
 
Ақау анықтауыш 
арба операторы 
 
G.Арбаны жұмысқа дайындау 
 
G.1 Арбаның құрылғыларының 
жұмысқа қабілеттілігін тексеру, 
жөндеу, және реттеу 
 
 
H.Ақау анықтауыш арба 
рельстеріндегі ақаулықтарды 
анықтау процесін жүргізу 
 
H.1 Рельстерде ақауларды анықтау. 
Дефектограммалардың мағынасын 
ашу 
 
 
 
H.2 Анықталған ақауларды жіктеу, 
тексеру және оларды тіркеу 
 
 
I.Арбаның құрылғыларының 
жұмысқа қабілеттілігін 
тексеру, жөндеу, реттеу, 
басқару 
 
I.1 Ақау анықтауыш арбаларды 
техникалық пайдалану және қызмет 
көрсету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
  Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
 
Жол 
машиналарының 
механизмдерін 
жөндеу, 
құрастыру, сынау 
және ретке 
келтіру бойынша 
дәнекерлеу-
монтажды 
жұмыстар 
 
Жол 
машиналары 
мен 
механизмдерін 
жөндеу 
бойынша темір 
ұстасы 
 
J. Машиналар мен 
механизмдерді жұмысқа 
дайындау. Материалдарды және 
қосалқы бөлшектерді іріктеу. 
Санитария машиналары мен 
механизмдерінің зақымдарын 
анықтау 
 
 
J.1 Құрылғыны жұмысқа дайындау 
 
 
 
J.2 Материалдарды және қосалқы 
бөлшектерді іріктеу 
 
 
K. Тораптарды, механизмдерді 
және жүйелерді реттеу, басқару, 
сынау, техникалық қызмет 
көрсету және профилактикалық 
жөндеу 
 
K.1 Машиналар мен механизмдердің 
зақымдарын анықтау 
 
 
 
K.2 Машиналар мен механизмдерді 
жөндеу 
 
 
 
K.3 Ретке келтіру, реттеу, сынау 
 
 
L. Жұмыстар сапасын тексеру. 
Орындалған жұмыстарды 
тапсыру 
 
L.1 Жол жөндеу жұмыстарының сапасын 
тексеру 
 
 
 
L.2 Жол машиналары мен механизмдерін 
жөндеу бойынша орындалған 
жұмыстарды тапсыру  
 
 
 

Қызмет түрінің атауы  Кәсіп 
  Еңбек міндеттері 
           Модульдер 
 
 
 
 
Ақау анықтауыш 
және электр 
құрылғыларының 
технологиясы және 
ағымдық жөндеу. 
 
Электрмеханик 
 
M. Ақау анықтауыш, 
электр құрылғыларын 
жұмысқа дайындау 
 
 
M.1 Материалдарды және қосалқы 
бөлшектерді іріктеу 
 
 
 
M.2 Ақау анықтауыш, электр 
құрылғыларын жұмысқа дайындау 
 
 
N. Ақау анықтауыш, 
электр құрылғыларын 
реттеу, басқару, 
техникалық қызмет 
көрсету және 
профилактикалық жөндеу 
 
N.1  Құрылғының зақымдарын анықтау 
 
 
 
N.2 Құрылғылар мен жабдықтарға 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу                                 
 
 
 
 
N.3 Құрылғыны ретке келтіру, реттеу 
 
 
O. Жұмыстар сапасын 
тексеру. Орындалған 
жұмыстарды тапсыру 
 
O.1 Жұмыстар сапасын тексеру 
 
 
 
O.2 Орындалған жұмыстарды тапсыру 
 
 
 
 
 

1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Жол жөндеуші 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 -4 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы  «Жолдың, инженерлік құрылыстардың және жер төсемдерінің сыртқы 
құрылыстарын жөндеу үшін жол белгілері мен сигналдарын, материалдарды жұмысқа дайындау», (2 деңгей) 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 124 с. 
№ 
р/с 
 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Құрылғылард
ы, 
материалдар
ды жұмысқа 
дайындау 
 
Темір жол 
ақаулықтарын 
іздеу және анықтау 
әдістерін қолдану.  
 
 
 
Жолды, инженерлік 
құрылыстарды және жер 
төсемдерін сыртқы 
құрылыстарын жөндеуге 
арналған материалдардың 
барлық түрін; жолды 
ұстау нормаларын; 
нұсқаулықтарды, 
жергілікті актілерді білу  
 
Жолдың, инженерлік 
құрылыстардың және жер 
төсемдерінің (қуып кетуге 
қарсы құралдар, 
клеммалық және төсеуіш 
бұрандамалар мен 
балдақтар) сыртқы 
құрылыстарын жөндеуге;  
кран көмегімен 
рельсшпалдық тор және 
нұсқарды көшірулерді 
тиеу, түсіру және таратып 
салуға; ХДВ-дан баласты 
жүктеп шығаруға 
арналған материалдарды 
дайындау 
 
Құрал-жабдық: 
жолдың, инженерлік 
құрылыстардың және 
жер төсемдерінің 
сыртқы құрылыстары  
Материалдар: 
көшірілетін сигналды 
белгілер, көшірілетін 
сигналдар, жол белгілері 
және сигналдар, 
машиналар және 
механизмдер, 
мамандандырылған 
сайман   
Оқу материалдары: 
мультимедиялық 
үйретуші бағдарламалар. 

Оқу құралы: 
жолды ұстау нормалары; 
нұсқаулықтар, жергілікті 
актілер 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы   «Жолдың, инженерлік құрылыстардың және жер төсемдерінің сыртқы 
құрылыстарын жөндеу үшін жол белгілері мен сигналдарын, материалдарды жұмысқа дайындау», (3 деңгей) 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 124 с. 
№ 
р/с 
 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Құрылғылард
ы, 
материалдар
ды жұмысқа 
дайындау 
 
 
 
Темір жол 
ақаулықтарын 
іздеу және анықтау 
әдістерін қолдану.  
 
 
 
Жолды, инженерлік 
құрылыстарды және жер 
төсемдерін сыртқы 
құрылыстарын жөндеуге 
арналған материалдардың 
барлық түрін; жолды 
ұстау нормаларын; 
нұсқаулықтарды, 
жергілікті актілерді білу  
 
 
Жол белгілері мен 
сигналдарын (көшірілетін 
сигналды белгілер, 
көшірілетін сигналдар), 
жолдың, инженерлік 
құрылыстардың және жер 
төсемдерінің сыртқы 
құрылыстары – 
элементтерін жөндеуге 
арналған материалдарды 
жұмысқа дайындау. 
 
 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет