БАҒдарламалар жинағының жобасы құрылыс бұйымдарының және құрылымдарының өндірісіжүктеу 5.29 Kb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата14.03.2017
өлшемі5.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
 
Құрылыс бұйымдарының және құрылымдарының өндірісі 
 
 (типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы
 
 
 
 
Астана 2014 
 

 
АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1. «Құрылыс бұйымдарының және құрылымдарының өндірісі» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған, ҚР Индустрия 
және жаңа технологиялар Министрінің м.а. 2014 жылдың6 қаңтарындағы № 4 Бұйрығымен бекітілген 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Келісілген 
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 «10» қараша хаттама 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Стороженко В.В. 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-
мен 
 «30» желтоқсан № 1413 хаттамасы/хаты 2014 жыл 
 
Бағдарламаның  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертулер  мен  ұсыныстарды  келесі  телефон  нөмері  бойынша 
хабарлауыңызды сұраймыз: 87021785913 Толстова Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАЗМҰНЫ 
 
1. 
Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. 
Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. 
Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
3.2  Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
3.3   Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары 
 
«Құрылыс өндірісінің негіздері»пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
 «Материалтану»пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
«Техникалық механика негіздері»пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Құрылыс бұйымдарының және құрылымдарының өндірісі 
2014 жыл 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Типтік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіптік стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіптік 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек функцияларын орындауға 
байланысты құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік құзыреттілік оның негізгісі болып 
табылады.  
 
Модулді оқу өзіне модульдік оқу жоспарын  (тәжірибеде басқаша – блокты оқу жоспары деп атайды) және оқу 
пәндерінің модульдік бағдарламалары жиынтығын қамтитын модульдік оқу-білім бағдарламасын іске асырады. 
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

 
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 
және оны орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 
және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 
адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Кәсіптік стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы 
мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Критерийлер (өлшемдер)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
критерийлер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің еңбек функциялары мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіптік білім берудің кез келген 
деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 
(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)–    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер(оқытудың басты элементтері) –дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
АА -   аралық аттестация; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
К – кеңес; 

 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
ҚМ - қосымша модуль; 
ҚТ – қызмет түрі; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы;; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: Өзге бейметалл минерал өнімдер өндірісі. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 
-
 
Кептіргіш камераларды және пештерді тиеу операторы 
-
 
Шихталаушы 
-
 
Бұйымдар, құрылымдар және құрылыс материалдар өндірісінің қалыптаушысы 
-
 
Отырғызушы 
-
 
Қабырғалық бұйымдар өндірісіндегі басқару құрылғысының операторы 
-
 
Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісінің түсіруші-орналыстырушы 
-
 
Құрылыс материалдарының өндірісіндегі жабдықтарды реттеуші 
 
ҚР 05-2008 МКбойынша кәсіп атауы: 
-
 
Кептіргіш агрегаттардың машинисі, туннельдік пеш тиеушісі, шикізатты, отынды және қабырғалық бұйымдардың 
тиеуші-түсірушісі, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3 
-
 
Шихталаушы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
-
 
Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісінің қалыптаушысы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
-
 
Отырғызушы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
-
 
Қабырғалық бұйымдар өндірісіндегі басқару құрылғысының операторы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
-
 
Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісінің түсіруші-орналыстырушы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3 
-
 
Құрылыс материалдарының өндірісіндегі жабдықтарды реттеуші, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Кептіргіш 
камераларды
, күйдіру 
пештерін, 
туннельдік 
пештердің, 
айналмалы 
және шахта 
пештерін 
тиеу және 
түсіру 
жұмыстарын 
басқару, 
шикізатты, 
диатомалық, 
трепельді 
және басқа 
жылу 
оқшаулайты
н 
бұйымдарды 
оларды 
күйдіру 
 
Кеп
ті
рг
іш ка
мер
ала
рд
ы
 жә
не к
үй
ді
ру
 п
ештер
ін
 т
ие
у 
оп
ер
ат
ор
ы
   
 
А. Қолданылатын жабдықтардың және 
механизмдердің жай-күйін тексеру.  
Материалдарды және жабдықтарды 
жұмысқа дайындау. 
 
А.1  Қызмет  көрсетілетін  жабдықты  және 
мезанизмдерді  көзбен  байқау  және  тестілік 
іске қосу, итергіштерді, көтергіштерді және 
т.б. тексеру 
 
 
 
 
А.2 Температуралық тәртіптің технологияға 
сәйкестігін  тексеру,  кептіргіш  камерадағы 
және/немесе 
күйдіру 
пешіндегі 
температуралық тәртіпті реттеу және баптау 
 
В. Пештерді тиеу және түсіру жұмыстарын 
басқару, шикізатты, диатомалық, трепельді 
және басқа жылу оқшаулайтын бұйымдарды 
күйдіру 
кезінде 
тиеу 
және 
түсіру 
механизмдерін  және  аспаптарын  реттеу, 
іске  қосу  және  тоқтату.  Материалдың 
қоректендіру 
құрылғыларына 
және 
қоректендіру  құрылғыларынан  кептіргіш 
атанақтарға (қондырғыларға) біркелкі келіп 
түсуін  қамтамасыз  ету.  Қоректендіру 
құрылғыларының,  кептіргіш  атанақтардың 
(қондырғылардың) 
жұмысын 
бақылау. 
Бұйымдарды күйдіретін вагоншаларға және 
басқа    күйдіру  аспаптарына  қалыпқа 
келтіріп  салу.  Күйдірілген  шикізатты  қою. 
Қызмет 
көрсетілетін 
жабдықтың 
 
 
 
А.3Бөлімшеде 
қолданылатын 
барлық 
жабдықтарды және механизмдерді байқау. 
 
 
 
 
В.1 
Кептіргіш  камераларды,  күйдіру 
пештерін тиеу-түсіру 
 
 
 
 
В.2  Кептіргіш  камералардың  және  күйдіру 
пештердің температуралық тәртібін бақылау 
және реттеу 
 
 
 
 
В.3 
Міндеттерді 
орындау 
кезінде 
бағыныштылардың жұмысын бақылау және 
оған қажет түзетулерді енгізу 
 
 
 

 
кезінде тиеу 
және түсіру 
механизмдер
ін және 
аспаптарын 
реттеу, іске 
қосу және 
тоқтату 
 
 
жұмысындағы  олқылықтардың  алдын  алу 
және жою. 
 
С.1.  Бұйымдарды  тиісті  тиеу-түсіруді 
тексеру. 
Блэндерлердің, 
кептіргіш 
вагоншалардыі және күйдіргіш арбалардың 
жай-күйі 
 
 
С. Жабдықтың жай-күйін бақылама 
тексеру. Нұсқаулықтарға, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік талаптарына сәйкес, орындалған 
жұмыстарлың сапасын бағалау 
 
 
 
 
С.2 Кептіргіш камералары, күйдіру пештері 
қақпаларының жабылу дұрыстығын тексеру 
 
 
 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
 
Кәсіп 
 
Еңбек міндеттері 
 
 
Модульдер 
Құрылыс 
материалдар
ының және 
бұйымдарын
ың 
өндірісінде 
жұмыс 
шихталарын 
жасау және 
мөлшерлеу; 
шихтаны  
кестеге және 
технологиял
ық үдеріске 
сәйкес 
пештерге 
 
Ши
хтал
ау
шы
 
 
А. Қолданылатын жабдықтардың және 
механизмдердің жай-күйін тексеру.  
Материалдарды және жабдықты жұмысқа 
дайындау 
 
А.1 Жұмыс шихтасын жасау және 
мөлшерлеу 
 
 
 
А.2 Тиеуші құрылғыларды дайындау 
 
 
 
А.3  Болмашы олқылықтарды жою 
 
 
В.Перлитті, вермикулитті,доломитті және 
басқа материалдарды күйдіру (күп болып 
кебуі) үшін жұмыс шихтасын жасау және 
мөлшерлеу.  
Жұмыс кестесін және күйдіру үдерісіне 
сәйкес шихталарды пештерге тиеу.  
Тиеу механизмдерімен басқару; з 
 пештердің, тасымалдағыштардың, 
скиптердің, бақылау-өлшеу және іске 
 
В.1 Шихталарды кестеге және 
технологиялық үдеріске сәйкес шойын 
балқытқышқа, пештерге тиеу 
 
 
 
В.2 Тиеуіш құрылғылармен басқару 
 
 
 
 
В.3 Қосалқыы бөлшектерді және сайманды 
орнату 

 
тиеу; тиеуіш 
құрылғылар
мен және 
басқа 
жабдықтарм
ен басқару 
 
қосқыш аппаратураның және басқа 
механизмдердің құрылысын білу ;  
шихта құрамының өнім сапасына әсері; 
шихтаны жасау әдістері;  
құрауыштардың пайдалану мақсаты. 
 
 
С.Жабдықтың жай-күйін бақылама тексеру.  
Өндіріске келіп түсетін материалдардың 
және құрауыштардың сапасын бағалау. 
Орындалған жұмыстардың сапасын бағалау 
 
С.1. Дайын өнімдерді алу 
 
 
 
С.2 Әзірленген бұйымдардың сапасын 
тексеру 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Бұйым
да
рд
ы
, құ
ры
лы
мд
ар
ды
 
жән
е 
құ
ры
лы
с 
мате
ри
ал
да
ры
н 
қалып
таст
ы
ру
 кез
ін
де к
өл
емд
і-
қалып
ты
қ м
аши
на
ны
ң 
ба
рл
ы
қ 
мех
ан
изм
де
рі
ні
ң ж
ұмыс
ы
н 
басқ
ар
у 
 
 
Бұйым
да
р, 
құ
ры
лы
мд
ар
 жә
не 
құ
ры
лы
с мате
ри
алд
ар
 
өн
ді
рі
сі
ні
ң қ
алып
та
ушы
сы
 
 
А. Қолданылатын жабдықтардың және 
механизмдердің жай-күйін тексеру.  
Материалдарды және жабдықты жұмысқа 
дайындау 
 
А.1 Құрылыс материалдарының 
құрауыштарын ауыстыру және қалыпқа 
салу 
 
 
 
А.2 Механизмдермен және жабдықпен 
басқару 
 
 
 
А.3   
Темір бетон бұйымдарды және 
құрылымдарды қалыптау үшін даярлау 
жұмыстарын жүргізу, гипсокартон 
табақтарын қалыптау кезінде қосалқы 
жұмыстарды орындау  
 
 
 
В.1  

 
В. Құрылыс бұйымдарын қалыптау 
жұмыстарын орындау.  
Қажетті консистенциядағы шикізаттың 
қалыптау жабдығына біркелкі түсуін 
қамтамасыз ету. 
Қызмет көрсетілетін жабдықтың 
жұмысындағы олқылықтардың алдын алу 
және жою; қызмет көрсетілетін жабдықты 
іске қосу, тоқтату және майлау ережелері; 
қалыпталатын бұйымдардың сапасына 
қойылатын талаптар; қолданылатын 
саймандардың және аспаптардың 
пайдалану мақсаты. 
Қарапайым және орташа күрделі темір 
бетон бұйымдарын қалыптау жұмыстарын 
орындау. 
 
 
 
В.2  
Бұйымдарды ірі блоктардың, өңдегіш 
тақталардың және т.б. силикат және 
пеносиликат массасынан қалыптау 
бойынша қосалқы жұмыстарды орындау  
 
 
С. Жабдықтың жай-күйін бақылама 
тексеру.  
Орындалған жұмыстардың сапасын 
нұсқаулықтарға, өндірістік қауіпсіздік 
талаптарын сәйкес бағалау 
 
С.1.  
Күрделі (көбірек габаритті, жұқа 
қабырғалы) бұйымдарды және 
құрылымдарды қалыптау жұмыстарын 
орындау 
 
 
 
С.2  
Қызмет көрсетілетін жабдықты жөндеуге 
қатысу 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Сақиналы 
күйдіргіш 
 
От
ыр
ғы
з
уш
ы
 
 
А.Қолданылатын жабдықтардың және 
механизмдердің жай-күйін тексеру. 
 
А.1 Тиеуші құрылғыларды және 
материалдарды дайындау 

 
пештердің 
камераларын
а қам 
кірпішті, 
жабынқышт
ы, 
керамикалық 
блоктарды, 
сусіңгіш 
құбырларды 
салу; қам 
кірпішті 
брактау және 
т.б. 
 
Материалдарды және жабдықты жұмысқа 
дайындау 
 
 
В.Құрылыс бұйымдарын шығару жұмыстарын 
орындау.  
Сақиналы күйдіргіш пештердің камераларына қам 
кірпішті, жабынқышты, керамикалық блоктарды, 
сусіңгіш құбырларды салу. Қам кірпішті брактау. 
Төмен қатарларды салу. Пеш табаны 
каналдарының аяқатырн салу. 
Желтартқыш торларды отын түтікшелердің астына 
қалау. Қам кірпіш касетталарын жабынқышты 
салу үшін құру. Кірпішті жабынқышпен немесе 
сусіңгіш құбырлармен бірге салу. Қағаз 
қалқаларды орнату. Тар табанды жолдарды 
ауыстырып салуға қатысу 
 
В.1 Жоғары білікті 
отырғызушының жетекшілігімен 
сақиналы пештерге кірпішті салу. 
 
 
 
В.2 Сақиналы күйдіргіш пештердің 
камераларына қам кірпішті
жабынқышты, керамикалық 
блоктарды, сусіңгіш құбырларды 
салу 
 
 
С. Жабдықтың жай-күйін бақылама тексеру. Қам 
кірпішті салу, кірпішті жабынқышпен немесе 
сусіңгіш құбырлармен біріктірілген салу әдістерін 
білу; салудың пеш өнімділігіне әсерінің 
қағидалары; қам сапасына қойылатын талаптар. 
Қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмысындағы 
олқылықтардың алдын алу және жою; қызмет 
көрсетілетін жабдықты іске қосу, тоқтату және 
майлау ережелері; шығарылатын бұйымдардың 
сапасына қойылатын талаптар; қолданылатын 
саймандардың және аспаптардың пайдалану 
мақсаты. Орындалған жұмыстардың сапасын 
 
С.1 Вагоншаның немесе сақиналы 
пештің астын сынықтардан және 
ұсақталған тастардан тазалау 
 
 
 
С.2 Кірпішті жабынқышпен немесе 
сусіңгіш құбырлармен бірге салу 
 
 
 
С.3 Тар табанды жолдарды, 
дөңгелектерді және металл 
табақтарды ауыстырып салуға 
қатысу, вагоншаларды пештерге 
ауыстыру 

 
нұсқаулықтарға, өндірістік қауіпсіздік талаптарын 
сәйкес бағалау 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет