БАҒдарламалар жинағының жобасы маркшейдерлік іс


№  Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауыжүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата26.04.2017
өлшемі0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім  

негізінде 

жалпы орта білім  

негізінде 

3 ж. 10 ай 

2 ж. 10 ай 5.8  G.2 Ұсыныстарды әзірлеу, түзету әрекеттерін орындау    

96 

96 


5.9  G.3 Өзіндік әрекеттерд талдау және түзету   

54 


54 Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен келісім бойынша модульдер) 7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе(оқу, оқу-өндірістік, технологиялық, біліктілік) 

Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 

көлемінен кем дегенде 40%** Аралық аттестаттау   

  Қорытынды аттестаттау:   

  

9.1 


Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша 

білім беру ұйымындағы аттестаттау 

2 аптадан артық емес 

9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 

12 сағаттан кем емес 

10 


Кеңес 

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 

11 


Факультативтік сабақтар 

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 

сағаттан артық емес  

  

Барлығы  

6588 

4960 

*Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби білім 

берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа(ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін пәндер», 

«Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады  

** Оқу жоспарларын әзірлеу кезінде оқу орны біліктілік деңгейіне сәйкес модульдер (пәндер) тізімін алмастыруға және 

толықтыруға құқылы.  

 

3.3. Арнайы пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары: А.1 Кен өнімдерінің жобалау параметрлерін кен орнын әзірлеу 

техникалық  жобасына  сәйкес  есептеу.  А.3  Төлқұжаттарды  рәсімдеу  және  бекіту  (бұрғылау,  ұңғыма,  экскавация,  бекіту, 

үйіндінің  пайда  болу  жарылыстары).  С.1  Түсіру  желісі  орнына  аспаптар  мен  құрал-саймандарды  орнату  және  кеңістікке 

бейімдеу. С. 3 Кен өнімдерінің контурларын түсіру (өткізгіш, тазарту өнімдері, ұңғымалардың сағалары, ұңғыма еңістерінің 

бұрыштары, ұңғымалардың тереңдігі және т.б.). E.2   Қызмет бойынша жоспарларды, бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу, 

тапсырысты орындау бойынша маркшейдерлік қызмет жұмыскерлерінің мақсаты мен міндеттерін анықтау. E.3 Қауіпсіз еңбек 

жағдайларын қамтамасыз ету. F.2 Капиталдық және ағымдағы маркшейдерлік жұмыстардың орындалуын бақылау. 

 

«Маркшейдерлік іс» арнайы пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Маркшейдерлік-

геодезиялық 

жұмыстар 

Маркшейдерлік-

геодезиялық 

жұмыстардың 

мазмұны 


және 

оларды 


ұйымдастыру 

Жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

Маркшейдерлік 

құжаттама. 

Маркшейдерлік 

зерттеу әдістері.   

Маркшейдерлік 

құжаттаманы 

рәсімдеу. 

Маркшейдерлік 

зерттеу әдістері. 

үстелдер мен 

орындықтар 

- интерактивті тақта 

- бейнепроектор. 

педагогтың компьютерлік 

автоматтандырылған 

жұмыс орны. 

Ашық 


тау-кен 

жұмыстарының  тау-

кен 

жабдықтары бойынша 

көрнекі 


оқу  құралдары  мен 

плакаттар жинағы.   

Оқу-әдістемелік 

әдебиет жиынтығы. 

Краткий 

справочник по 

открытым горным 

работам. 1968. М. 

Недра. Мельников 

Н. В.  


Процессы 

открытых горных 

работ. 1978. М. 

Недра. Ржевский 

В.В. 

Поиски и разведка месторождений 

полезных 

ископаемых. М., 

Недра. 1987. Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Маркшейдерлік 

түсіру 

Маркшейдерлік түсіруді жүргізу 

әдістері   

Маркшейдерлік 

түсіру. 


Маркшейдерлік 

түсіру 


объектілері. 

Маркшейдерлік 

түсірудің  негізгі 

принципі.  Қазіргі 

заманғы 

маркшейдерлік 

түсірудің  негізгі 

әдістері.  Жерасты 

ғимараттарын 

салудағы 

маркшейдерлік 

түсірулер.    

Маркшейдерлік 

түсіру 


– 

кен 


графикалық 

құжаттамасының 

чертеждарын  құру 

үшін жер бетіндегі 

және 

пайдалы 


қазбалар 

кен 


орындарының 

көлемді 


контурлары 

шеңберінде 

әр 

түрлі  нүктелердің тік 

бұрышты 


кеңістік 

координаттарын 

анықтау.   

 

Бирюков В.И. и др. 

Горно-


геологический 

справочник по 

разработке 

рудных 


месторождений. 

Алматы, 


Информационно-

презентационный 

центр МСК РК. 

1997. В двух 

томах. Под ред. 

Бейсебаева А.М. и 

др. 

Маркшейдерское дело М., Недра. 

1970.  


Добринец Д.И. 

Методические 

указания по 

построению и 

обработки 

подземных 

Аспаптар 

мен 


құрал-

саймандарды 

орнату   

Өлшемдер қандай 

аспаптармен 

жасалады 

Дала 

жұмыстарына арналған 

маркшейдерлік-

геодезиялық 

құрал-саймандар 

мен 

аспаптар; түсірулер 

мен 


Бірінші 

топ: 


бұрыштық 

өлшемдер 

мен 

тахеометрикалық түсіруге 

(теодолиттер  мен 

тахеометрлер)  

арналған аспаптар;   

 


Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

графикалық 

жұмыстарды 

камералы  өңдеуге 

арналған  құрал-

саймандар 

мен 

аспаптар.    

сызықтық 

өлшемдерге 

арналған  аспаптар 

(жарықты 

қашықтық 

өлшеуіш,  рулетка 

және 


т.б.);   

сызықтық 

және 

бұрыштық өлшемдер 

мен 


түсірулерге 

арналған  қосалқы 

аспаптар,  тетіктер 

мен  құрылғылар; 

нивелирлеуге 

арналған  аспаптар 

мен  құрылғылары 

(дәлдігі  әр  түрлі 

нивелирлер);   

жерасты 


кен 

қазбаларында 

маркшейдерлік 

тіреуіш 


желіні 

бейімдеу 

және 

орталықтандыруға маркшейдерских 

сетей Л., Наука. 

1975.  

Добкин И.И. Курс высшей 

геодезии, М., 4Из. 

1976. Закатов П.С. 

Инженерная 

геодезия 

М., 


2Из.1976  Закатов 

П.С. 


Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

арналған  аспаптар 

мен 

жабдықтар   (гирокомпастар, 

болат 


сым, 

жүкарбалар, 

тораптар, 

орталықтандыру 

пластиналары 

және  т.б.);  тігінен 

кен 

қазбалары арқылы 

биіктк 


белгісін 

беру 


аспаптары   

(қашықтық 

өлшеуіштер,  ұзын 

шахталық 

таспалар); кесілген 

қазбалар 

мен 

тазарту 


забойларын 

түсіруге  арналған 

аспаптар      (бұрыш 

өлшеуіштер, 

аспалы 

буссоль 


және 

т.б.); 


Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

қазбаларға  бағыт 

беруші 

аспаптар   (лазерлі 

бағыт 


көрсеткіштер).  

 

«Тау-кен ісі» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Кен орынның 

геологиялық 

құрылымының 

элементтерін 

білу.   


 

Геология негіздері  Минералогия 

негіздері 

Минералогия 

бойынша 

тәжірибелік 

жұмыстар. Негізгі 

минералдар.   

Минералдардың 

топтамасы. 

Белоусов В. 

В.Структурная 

геология. — 3-е 

изд. — М.: 

Издательство 

МГУ, 1986. — 

С. 5. — 248 с. — 

4600 экз. 

 

Петрография негіздері 

Петрография 

бойынша 

тәжірибелік 

жұмыстар. Негізгі 

тау жыныстары. Тау 

жыныстарының 

құрылымы мен 

текстурасы.   

Тау 


жыныстарының 

топтамасы. 

Құрылымдық 

геология негіздері 

Қалыңдық 

қабатының 

 


Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

құрылымы   (жазық, 

еңіс және қатпарлы). 

Эндогенді және  

экзогенді 

геологиялық 

үрдістер; 

Тектоникалық 

қозғалыстардың 

классификациясы 

мен қасиеттері. 

Вулканогенді және 

метаморфты 

жыныстары 

орындарының 

нысандары;    

Пайдалы қазбалар 

кен орындарының 

негізгі типтері; 

адамның 


геологиялық және 

техногенді қызметі.   

Ашық 

кен 


жұмыстарының 

технологиялық 

үрдістерін 

Тау-кен ісі 

негіздері 

Кен жұмыстары 

мен кен 

қазбалары. 

Пайдалы қазбалар 

Ашық кен 

жұмыстары. 

Жерасты кен 

жұмыстары. 

 

Основы горного 

дела 


(Открытые 

горные 


работы). 

2012.  Кемеро-во: Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

жүргізу: 

кен 

жұмыстарын жүргізуді 

жоспарлау және 

техникалық 

құжаттаманы 

рәсімдеу; 

телімде 


кен 

жұмыстарын 

жүргізуді 

ұйымдастыру 

және бақылау.   

кен орындарын 

әзірлеудің ашық 

тәсілі.  

 

Тау жыныстарының физикалық-

техникалық 

қасиеттері мен 

классификациясы.  

Ашық әзірлеменің 

объектілері мен 

жағдайлары. Әзірлеу 

жүйелері мен ашу 

тәсілдері. Ашық кен 

жұмыстарының тау-

кен машиналары мен 

жабдықтары. Тау 

жыныстарын ою 

технологиясы. 

Карьерлі көлік. 

Үйіндінің пайда 

болуы.  

КузГТУ. 


В. 

А.Ермолаев. 

Процессы 

открытых  горных 

работ.  1978.  М. 

Недра.  Ржевский 

В.В. 

Основы 


горного 

дела 


[Электронный 

ресурс].  2010.  М. 

К.Н. 

Трубецкой, Ю.П. Гал-ченко 

Телімде жару 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

және бақылау   

 

Бұрғылау жару 

жұмыстарының 

негіздері 

Жарылғыш 

ұңғымаларын 

бұрғылауда 

кен 

жыныстарын бұзу.   

Соққымен бұрғылау. 

Айналмалы 

бұрғылау. 

Айналмалы-соққылы 

бұрғылау. 

Жару 

ісінің 


зертханалары 

заманауи 

өлшеу 

кешендерімен және 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Жарылғыш  заттар 

және жарылыстың 

ортаға әсері.   

Жару  теориясының 

негіздері 

және 

жарылғыш заттар. 

Өндірістік 

жарылғыш 

заттар. 


Жару 

барысында 

бастамашылық 

ету 


тәсілдері 

мен 


құралдары. 

Жарылғыш 

заттармен 

жұмыс 


жасаудың 

негізгі 


ережелері.   

аспаптарымен, 

қазіргі 

заманғы 


компьютерлермен, 

бағдарламалық 

жасақтаманың  кең 

жиынтығымен, 

заманауи  аспаптар 

және  құралдармен 

жабдықталған.  

Бұл  студенттерге 

бұрғылау 

жару 


жұмыстарының 

жаңа 


технологияларын 

игеруге, 

оларға 

өндіріс  дамуының заманауи  деігейіне 

сәйкес 


келетін 

күрделі 


инженерлік 

міндеттерді  шешу 

дағдыларын 

қалыптастыруға 

мүмкіндік береді.    

Геологиялық 

барлау  мен  тау-

кен  ісіндегі  жару 

жұмыстары.   

ЖЗ 


(жарылғыш 

заттың) 


орналасуы 

мен 


зарядтарын 

есептеудің 

негізгі 

принциптері. 

Арнайы 

жару 


жұмыстары.   

 


 

«Еңбекті, қоршаған ортаны және табиғатты тиімді пайдалануды қорғау» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Еңбекті,  қоршаған 

ортаны 

және 


табиғатты 

тиімді 


пайдалануды 

қорғау   

Жалпы 

мәліметтер Қазақстан 

Республикасының 

қоршаған  ортаны  қорғау 

саласындағы заңнамасы.   

ҚТ  бойынша 

нұсқаулықтар. 

Типтік 

ережелер.   ҚТ 

бойынша 


нұсқаулықтар. 

Типтік ережелер.   

Закон Республики 

Казахстан 

от 

15.07.1997  N  160-"ОБ 


ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ" 

 

Қоршаған ортаны қорғау 

Қоршаған 

ортаны 

қорғаудың негізгі 

принциптері.  Қоршаған 

ортаны  қорғау  негізгі 

принциптерді  сақтаудың 

негізінде 

жүзеге 


асырылады. 

Қоршаған 

ортаны 

қорғау 


объектілері.   

Ашық 


кен 

жұмыстары 

барысында 

атмосфераны 

қорғау   

Кен 


өндірісінің 

биосфераға 

әсері. 

Кәсіпорын өндірісі 

түрлерінің 

қоршаған 

ортаға 


әсерін 

салыстырмалы  бағалау.  

Кен өндірісінің қоршаған 

ортаға 


әсерін 

классификациялау.    

Геомеханикалық 

өзгерістер. Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Гидрологиялық 

өзгерістер.   

Жер 


ресурстарын 

қорғау 


және 

тиімді пайдалану   

Жер  мен  топырақтың 

ластануы. 

Қауіпті 

заттардың  көрсеткіштері 

мен  кластары.  Ластану 

деңгейін 

анықтау 

сипаттамалары. 

Жер 

ресурстарын  қорғаудың негізгі бағыттары.    

 

  

Жер  қойнауын 

қорғау 

және 


тиімді пайдалану   

Минералдық 

шикізат 

ресурстары  немесе  жер 

қойнауының ресурстары.  

Пайдалы 


қазбалардың 

жалпы  сипаттамасы  мен 

классификациясы. 

Минералды 

шикізат 

ресурстарын 

бағалау. 

Жер  қойнауын  тиімді 

пайдалану 

және 


қорғаудың 

негізгі 


жолдары.    

 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет