БАҒдарламалар жинағының жобасы маркшейдерлік ісжүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата26.04.2017
өлшемі0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 

«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  

 

 

 

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  

Маркшейдерлік іс 

 

(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

  

 

«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО  

СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 

 

 

 

  

 

 Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 

   


1. Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 13.12.2013 № 19-04/4-5779 хатымен 

келісілген «Маркшейдерлік іс» Кәсіби стандарт жобасының негізінде енгізілген.    

2.  Алғашқы рет енгізілген 

3. Келісілген 

Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  

хаттама  № 1  «19» желтоқсан 2014 жыл 

ОӘБ төрағасы Рахимов З.Р. 

 

«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ-мен  

хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 

 

 

 Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекенжай бойынша жіберуіңізді 

өтінеміз: Харьковская Надежда Павловна, «Лисаковск техникалық колледжі» КМҚК арнайы пәндер оқытушысы, Лисаковск 

қ., 6 ықшам ауданы, 56 үй, электронды пошта - ltk_college@mail.ru 

 

  

 

  

 

  

МАЗМҰНЫ 

 Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 

3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 

3.2. 


3.3 

Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  

Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 

 

«Маркшейдерлік іс»  

«Тау-кен ісі»  

«Еңбекті, қоршаған ортаны және табиғатты тиімді пайдалануды қорғау»  

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Маркшейдерлік іс  

2014 жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  

Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 

стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 

құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 

Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 

бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  

Оқу бағдарламасы: 

еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 


пәнді игерудің басында және соңында студенттердің дайындық деңгейлеріне (құзыреттіліктеріне) қойылатын талаптарды 

әзірлеуге; 

пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 

зертханалық-тәжірибелік сабақ жоспарлары, бақылау өзіндік жұмыс, шығармашылық тапсырмалар тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен әдістері, 

оқыту саясаты) құрастыруға; 

оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды реттеуге 

арналған.  

Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 

әзірленеді.  

МОБ негізгі қолданушыларына:  

білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 

 

2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 

құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

Лауазым – атауы белгіленген үлігілік тапсырмалар, құқықтар мен міндеттердің жиынтығымен анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 

дәлелдейтін кәсіби деңгей. Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

өлшемдер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 

бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 

қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 

үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 

міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  

Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттіліктердің ұқсас жиынтықтарын шамалайтын 

сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 

шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 

және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 

адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 

және оны  

орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 

Типтік оқу бағдарламасы (sample program) –  білім алушыларды дайындаудың мазмұны мен деңгейіне қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне және білім 

алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.  Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 

ҚТ – қызмет түрі; 

ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 

ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

ҚА -    қорытынды аттестация; 

К – кеңес; 

БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 

КҚ – кәсіби қызмет; 


КС – кәсіби стандарт; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 

ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 

АА -   аралық аттестация; 

ӨО – өндірістік оқыту; 

КТ – кәсіби тәжірибе; 

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

Ф – факультатив сабақтары. 

 

 

  

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы: тау-кен өндірісі саласындағы техникалық қызметтер  

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

маркшейдер, біліктілік деңгейі: 2-4 

менеджер-маркшейдер, біліктілік деңгейі: 5-6 

 

05-2008 ҚР МЖ сәйкес кәсіп атауы:  

маркшейдерлік жұмыстар кеншісі, топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардың өлшеушісі   

техник-маркшейдер  

 

3.1. 

Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

Қызмет түрінің  

атауы

 

Кәсіп    Еңбек міндеттері 

                                Модульдер 

Т

ау-ке

н жә


не ге

ол

огиялы

қ ба


рл

ау

 жұмы

стар


ы

н қ


амтама

сы

з ету

 ү

шін же

р қ


ой

на

уы ме

н же


р 

беті


нд

е 

кеңісті

кті


-

гео


мет

ри

ялық ө

лше


мд

ер

ді о

ры

ндау

 

 М

ар

кшейде

р 

 А. Бастапқы 

мәліметтерді 

дайындау, 

төлқұжаттарды 

рәсімдеу 

 

А.1 Кен өнімдерінің жобалау параметрлерін кен орнын әзірлеу техникалық жобасына сәйкес есептеу.   

 

  

А.2 Кен өнімдерінің нақты жағдайының негізінде есептеу параметрлерін түзеу   

 

 

 А.3 Төлқұжаттарды рәсімдеу және бекіту (бұрғылау, ұңғыма, экскавация, бекіту, 

үйіндінің пайда болу жарылыстары)  

 

 

В. Кен өнімдерінің жобалау 

параметрлерін 

бұйымға шығару    

 

В.1 Түсіру жүйесі орнына аспаптар мен құрал-саймандарды орнату және кеңістікке бейімдеу  

 

  

В.2 Кен өнімдерінің жобалау параметрлерін бұйымға шығару   және оларды 

маркерлермен, белгілермен бекіту 

 

 С. Кен өнімдерінің, 

дайын өнім 

қоймаларының нақты 

жағдайын түсіру    

 

С.1 Түсіру желісі орнына аспаптар мен құрал-саймандарды орнату және кеңістікке бейімдеу  

 

  

С.2 Полигонометрикалық, теодолитті жолдарды салу, биіктік белгілерін тарату   

 

 

 С.3 Кен өнімдерінің контурларын түсіру (өткізгіш, тазарту өнімдері, ұңғымалардың 

сағалары, ұңғыма еңістерінің бұрыштары, ұңғымалардың тереңдігі және т.б.). 

 

 

D. Кен өнімдерінің нақты жағдайын 

түсіру материалдарын 

камеральді өңдеу  

 

D.1 Тахеометрикалық өлшемдер, бұрыштық және сызықтық өлшемдер журналын рәсімдеу, техникалық тегістеу, түсіру материалдарын өңдеу және AutoCAD 

бағдарламасының көмегімен графикалық материалдарды құру бойынша жұмыс   

 

 

 D.2  Компьютерлік бағдарламаларды, ГАЖ (геоақпараттық жүйелер) бағдарламаларын 

қолдану арқылы өлшемдер журналын рәсімдеу (кіріс құжаттарын толтыру, бастапқы 

мәліметтердегі қателерді түзеу)    

 

  

D.3 Кен жұмыстарының нақты жүргізілген жұмыс көлемдерін есептеуді орындау және 

құжаттарды рәсімдеу     

 

  

D.4 Графикалық маркшейдерлік құжаттаманы толықтыру және нақтылау (өндірістік алаң 

жоспарлары, деңгейжиек жоспарлары, қазбалы бірлік төлқұжаттары, сынамалау 

жоспарлары) 

 

 


Қызмет түрінің  

       атауы 

Кәсіп 

Еңбек міндеттері 

                 Модульдер 

Тау-кен және 

геологиялық 

барлау 


жұмыстарын 

маркшейдерлік 

қамтамасыз 

етуді 


ұйымдастыру   

 

Менеджер-маркшейдер 

 

E. Жоспарларды, бағдарламаларды, 

жобаларды әзірлеу 

және маркшейдерлік 

жұмыстар өндірісінің 

шарттарын, 

кәсіпорынның тау-кен 

жұмыстарын дамыту 

жоспарларын 

қалыптастыру   

 

E.1 Маркшейдерлік жұмыстар тапсырыстарын зерттеу және түсіну    

 

  

E.2 


Қызмет бойынша жоспарларды, бағдарламалар 

мен жобаларды әзірлеу, тапсырысты орындау 

бойынша маркшейдерлік қызмет жұмыскерлерінің 

мақсаты мен міндеттерін анықтау   

 

 

 E.3 Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 

 

 F. Капиталдық және 

ағымдағы 

маркшейдерлік 

жұмыстар өндірісін 

ұйымдастыру   

 

F.1 Маркшейдерлік жұмыстар өндірісіне қажетті құралдармен, еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету  

 

  

F.2 Капиталдық және ағымдағы маркшейдерлік 

жұмыстардың орындалуын бақылау 

 

  

F.3 Орындаушылардың қызметін, жоспарларын, 

бағдарламаларын, жобаларын түзету 

 

 G. Капиталдық және 

ағымдағы 

маркшейдерлік 

жұмыстар сапасын 

бақылауды 

ұйымдастыру   

 

G.1 Тапсырысты қабылдағаннан бастап тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін өндірістік-технологиялық 

цикл жұмысын талдау   

 

 

 G.2 Ұсыныстарды әзірлеу, түзету әрекеттерін 

орындау    

 

 

 G.3 Өзіндік әрекеттерд талдау және түзету   

 

 

 

1 Кәсіп. 

 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Маркшейдер 

БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  2-4  

 

А.1 Модулінің технологиялық картасы: «Кен өнімдерінің жобалау параметрлерін кен орнын әзірлеу техникалық жобасына 

сәйкес есептеу» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары     

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны  

Кен 


қазбаларының 

параметрлері  

Қолданылатын 

көліктің 

тағайындалуы және 

кен қазбасын 

жүргізу   

Ашық кен қазбалары. 

Траншеялардың 

түрлері 

мен 


тағайындалуы. 

Траншеялардың 

параметрлері.  Қазып 

суыру-жүктеу 

жабдығын 

ескере 


отырып 

карьер 


көліктерінің 

түрлерімен 

траншеяларды 

жүргізу тәсілдері.   

Карьердің 

көлденең 

қиылысуын  және 

карьерлар 

құрылысының 

кестесін құру.    

Құрал-жабдық: 

- үстелдер мен орындықтар 

- интерактивті тақта 

- бейнепроектор. 

педагогтың компьютерлік 

автоматтандырылған 

жұмыс 

орны. 


Оқу материалдары: 

Ашық  тау-кен  жұмыстарының 

тау-кен  жабдықтары  бойынша 

көрнекі  оқу  құралдары  мен 

плакаттар жинағы.   

Оқу құралдары: 

Ашық 


тау-кен 

жұмыстары 

бойынша  қысқаша  анықтамалық.   

1968. М. Недра.  

Мельников Н. В.  

Пайдалы 


қазбалар 

кенорындарын 

ашу 

Кенорындары мен капиталды 

траншеялардың 

Кенорындарды  ашу 

тәсілдерінің 

классификациясы. 

Кенорындарының 

Кенорындарын 

өңдеу 


және 

пайдалы 


қазбалардың 

орнына қарай 

кенорындарды ашу.   

нысанына 

байланысты  тау-кен-

көлік 

жабдығын таңдау.    

орнын 


ескере 

отырып ашу тәсілін 

таңдау.   

Ашық  тау-кен  жұмыстарының 

үрдістері. 1978. М. Недра.  

Ржевский В.В. 

Пайдалы  қазбалар  кенорындарын 

іздеу  және  барлау.  М.,  Недра. 

1987.  

Бирюков В.И. және басқ. Кен  орындарын  әзірлеу  бойынша 

тау-кен-геологиялық 

анықтамалық. 

 

Алматы, Информационно-

презентационный центр МСК РК. 

1997. Екі томдық.  

Бейсебаев А.М. ред. және басқ. 

Маркшейдерлік  іс  М.,  Недра. 

1970.  


Добринец Д.И. 

Жерасты 


маркшейдерлік 

желілерді  құру  және  өңдеу 

бойынша 

әдістемелік 

нұсқаулықтары. Л., Наука. 1975.  

Добкин И.И. 

Жоғары геодезия курсы, М., 4Из. 

1976.  


Закатов П.С. 

Инженерлік геодезия М., 2Из.1976 

Закатов П.С. 

 


А.1 Модулішеңберіндегінегізгі құзыреттертізбесі, (2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Түсіру  жүйесінің  салмақ  түсетін  нүктесіне  құрал-

сайман мен аспапты өздігінен орнату.   

Құрал-саймандармен 

және 

аспаптармен  жұмыс  жасау, кен 

қазбаларының 

контурларына  тән  нүктелерді 

таңдау.   

Кен 

қазбаларын түсіруде 

маркшейдерлік 

жұмыстарды 

жүргізу  талаптары.  Қауіпсіздік 

ережелері.   

 

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдер 

Ашық кен қазбалары  

Қолданылатын көлікті ескере отырып кен қазбаларының тағайындалуын 

білу.    

Бастапқы мәліметтерді дайындау 

Кен  қазбаларының  параметрлерін  ажырату  және  техникалық  талаптарға 

сәйкес бастапқы мәліметтерді дайындау.    

А.1 Модулішеңберіндегінегізгі құзыреттертізбесі, (3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Түсіру  жүйесінің  салмақ  түсетін  нүктесіне 

құрал-сайман  мен  аспапты  өздігінен  орнату.  

Нүктелік параметрлерді дәлдік, дұрыстық және 

сапалы  рәсімдеу  үшін  жауапкершілікпен 

есептеу.   

Техникалық  жобаны  түсіну  және 

түсіндіріп  беру.  Кен  қазбаларының, 

ғимараттар 

мен 


үймереттердің, 

коммуникациялардың 

бұрыштық 

және 


сызықтық 

параметрлерін 

есептеу.  Жобалау  параметрлерін 

есептеу нәтижелерін рәсімдеу.   

Кен 

қазбаларын түсіруде 

маркшейдерлік 

жұмыстарды 

жүргізу 


талаптары. 

Бірыңғай 

қауіпсіздік  ережелері,  Техникалық 

жобаларды 

әзірлеу 

ережелері, 

Маркшейдерлік 

жұмыстарды 

жүргізу бойынша нұсқаулықтар.   


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет