БАҒдарламалар жинағының жобасы мал дәрігерлігіжүктеу 4.96 Kb.
Pdf просмотр
бет1/18
Дата20.03.2017
өлшемі4.96 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ
  
 
Мал дәрігерлігі 
 
(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 
 
 
 
Астана 2014 
 

 
 
АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1. «Мал дәргерлігі» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған, Қазақстан Республикасының ауылшаруашылық 
министрлігінің 2013 жылғы 23 желтоқсанындағы № 20-20/22562/20-20/21666  хатымен келістірілген. 
3. Келісілген  
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 «25» қараша № 10 хаттама 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Канжигитов Е.К.   
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-
мен 
 «30» желтоқсан № 1413 хаттамасы/хаты 2014 жыл 
 
 
 
Бағдарламаның  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертулер  мен  ұсыныстарды  келесі  мекен-жай  бойынша 
жіберуіңізді  өтінеміз:  Ақмола  облысы,  Бурабай  ауданы,  Қатаркөл  ауылы,  тел.:  8  (716  36)  91  2  47,    Дайындаған:    Петрова 
Юлия Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары   
«Мал және өсімдіктен алынатын өнімдерге мал дәрігерлік-санитарлық сараптау» Пәні бойынша типтік оқу 
бағдарламасы  
«Микробиология мен эпизоотология» Пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Паразитология және инвазиялық аурулар» Пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
ОҚУ БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Мал дәрігерлігі 
2014 жыл 
 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
 

 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың 
жиынтығы әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары 
жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
 Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін 
жиынтығынан құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

 
 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
Өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

 
 
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық 
бөлігі.   
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен Өлшемдер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 

 
 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 
БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы  
 
Экономикалық қызмет түрі: Мал дәрігерлік қызметі 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Мал дәрігерлік фельдшер (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 - 4) 

 
Малды мал дәрігерлік қарау бойынша оператор (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 - 3) 

 
Мал дәрігерлік санитар (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 - 3) 

 
Зертханашы (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 - 3) 

 
Малдарды жасанды ұрықтандыру бойынша техник (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 - 4)  
 
        МК сәйкес кәсіп атауы:  

 
Мал дәрігерлік фельдшер, Мал дәрігерлік техник  

 
Малды мал дәрігерлік қарау бойынша оператор 

 
Мал дәрігерлік санитар  

 
Зертханашы  

 
Малдарды және құстарды жасанды ұрықтандыру бойынша оператор, Малдарды жасанды ұрықтандыру бойынша 
техник  

 
 
3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Ауру малдар мен 
құстарды емдеу 
және күту, 
көптеген емдеу-
сақтандыру 
шараларын 
дайындау және 
жүргізу 
 
Мал 
дә
рі
гер
лі
к фель
дше
р 
 
А. Жануарлар мен құстардың жасы мен 
жыныс топтары мен ауру және тәжірибе 
жүргізілетін мал басын күту, таңдау, қарау 
және тарату 
 
А.1 
Жануарлар мен құстардың жасы мен 
жыныс топтары мен ауру және тәжірибе 
жүргізілетін мал басын күту, таңдау, қарау және 
тарату
 
 
 
В. Емдік және профилактикалық мақсатта 
малдың тері жабынына өңдеу жүргізу 
және ұйымдастыру, залалсыздандыру, 
дератизация, дезинсекциялау  
 
В.1 
Емдік және профилактикалық мақсатта 
малдың тері жабынына өңдеу жүргізу және 
ұйымдастыру, залалсыздандыру, дератизация, 
дезинсекциялау және вакциналау
 
 
 
 
В.2 Ауыл шаруашылық малдары және мал 
дәрігерлік-санитарлық шараларға қатысатын 
мал дәрігерлік мамандарды қауіпсіз ортамен 
қамтамасыз ету 
 
 
С. Мал және құстарды қарауға және 
емдеуге дайындау, стационарлық емдеуде, 
карантинде, оқшаулағышта жатқан малдар 
мен құстарға қызмет көрсету; мал 
дәрігерлік емхана, зертхана, орталық пен 
пункттердің снаитарлық жағдайын 
бақылау, сақтандыру және емдеу 
құралдарын, құрылғыларын, жабдықтарын 
және материалдарын таңдау және 
дайындау 
 
С.1  Ауыл шарушалығындағы малдар мен 
құстарды жұқпалы және инвазиялық 
аурулардан мал дәрігерлік сақтандыру 
жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу 
 
 
 
С.2  Арнайы аппаратура мен жабдықтарды 
қолдану арқылы мал дәрігерлік емдік 
диагностикалық процесс жүргізу 
 
 
D. Малдарға жаппай диагностикалық 
тексеру, екпе жүргізу, ұйымдастыру, 
малдың өлігін утилизациялау, 
патологоанатомиялық  сою 
 
D.1  
Малдарға жаппай диагностикалық тексеру, 
екпе жүргізу, ұйымдастыру
 
 
 
 
D.2  М
алдың өлігін утилизациялау, 

 
 
патологоанатомиялық  сою
ға қатысу 
 
 
F. Ауру және ауруға күмән тудыратын 
малдарды оқшауландыру және карантин 
бойынша шаралар жүргізу. Малдардан қан 
сынамасын алу 
 
F.1  
Ауру және ауруға күмән тудыратын 
малдарды оқшауландыру және карантин 
бойынша шаралар жүргізу.
 
 
 
 
F.2  
Малдардан қан сынамасын алу
 
 
 
G. Ауру малдарды есепке алу, 
жарамсыздығын анықтау, жасалған 
жұмысты талдау. Малды күтудің 
санитарлық нормаларын, аурудан 
сақтандыру және емдеу мәселелері 
бойынша кеңес беру; басқа 
жұмыскерлерді басқару 
 
G.1 Мал дәрігерлік емдік-диагностикалық 
әрекеттер жүргізу 
 
 
 
G.2 Малды қоректендіру және пайдалану, 
күтудің ерекшеліктері бойынша нұсқау беру 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Ауру малдар мен 
құстарды емдеу 
және күту, 
көптеген емдеу-
сақтандыру 
шараларын 
дайындау және 
жүргізу 
 
Малды
 м
ал 
дә
рі
гер
лі
к қа
ра
у 
бо
йы
нша 
оп
ер
ато
р 
 
А. Малдар мен құстарды жаппай 
тексеру кезінде диагностикалық 
препараттарды, термометрия енгізу, 
жаппай емдеу-сақтандыру жұмыстарын 
жүргізу 
 
А.1 Құстар мен мал басын таңдау, тарату және 
мал дәргерлік сақтандыру шараларының 
құралдары 
 
 
 
А.2 Дезинфекциялық техника құралдары, 
механизмдерін орнату, реттеу және қолдану, 
механизмдердегі ақаулықтарды жою 
 
 
В. Малдар мен құстардың аурулары 
мен жаппай қырылуының алдын алу 
бойынша мал дәрігерлік сақтандыру 
шараларын жүргізу. Ауру малдарды 
оқшауландырғышта күту 
 
В.1 Малдар мен құстардың аурулары мен 
жаппай қырылуының алдын алу бойынша мал 
дәрігерлік сақтандыру шараларын жүргізу 
 
 
 
В.2 Ауру малдарды оқшауландырғышта күту 
 
 
С. Малдың улануы, жаралануы, 
 
С.1 Дезинфекциялау, вакциналау нәтижелерін 

 
 
піштіру, жарақат алуы және зерттеу 
үшін материал алу кезінде мал 
дәрігерлік мамандар арқылы көмек 
көрсетіп, емдеу 
талдау, агрегаттар мен механизмдерді 
монтаждау және жөндеу, жөндеу 
жұмыстарының сапасын тексеру 
 
 
 
С.2 Ауру малдарды іріктеу және 
жарамсыздығын анықтау, механизмдерді іске 
қосу және ақаулықтарын жою 
 
 
 
С.3  Жұқпайтын және хирургиялық аурулар 
кезінде малдарды емдеу бойынша жұмысқа 
қатысу 
 
 
 
С.4 Зерттеу үшін материалдарды жіберу, орау, 
сүрлеу және таңдауға қатысу 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Малдарды 
дауалау, 
тұрақты жаппай 
егуге 
дайындаужәне 
жүргізу кезінде 
мал дәрігерлік 
мамандарға 
көмек көрсету 
және карантин 
және 
оқшауландыру 
бойынша 
 
Мал 
дә
рі
гер
лі
к са
ни
тар
 
 
А. Емдік құралдар, жабдықтар, 
материалдарды дайындау және жүргізу 
 
А.1  
Емдік құралдар, жабдықтар, материалдарды 
дайындау және жүргізу
 
 
 
В. Ауру, тәжірибелік және зертханалық 
құстар мен малдарды күту. құстар мен 
мал басының денсаулық жағдайын байқау 
 
В.1  
Ауру, тәжірибелік және зертханалық құстар мен 
малдарды күту
 
 
 
 
В.2  Қ
ұстар мен мал басының денсаулық жағдайын 
байқау
 
 
 
С. Мал дәрігерлік емханада, зертханада, 
учаске мен пунктте санитарлық тәртіпті 
сақтау. Мал дәрігерінің нұсқауы бойынша 
ауру және ауруға күмән тудыратын 
малдарды оқшауландыру және карантин 
бойынша шаралар жүргізу 
 
С.1  
Мал дәрігерлік емханада, зертханада, учаске мен 
пунктте санитарлық тәртіпті сақтау.
 
 
 
 
С.2  
Мал дәрігерінің нұсқауы бойынша ауру және 
ауруға күмән тудыратын малдарды оқшауландыру және 
карантин бойынша шаралар жүргізу
 
 
 
D. Аппарат пен механизмдердің 
көмегімен малдарды дауалау, жаппай егу, 
 
D.1  
Аппарат пен механизмдердің көмегімен малдарды 
дауалау, жаппай егу
 
кезінде мал дәрігерлік 

 
 
шаралар жүргізу 
сонымен қатар өліктерді утилизациялау 
және патологоанатомиялық сою кезінде 
мал дәрігерлік мамандармен көмек 
көрсету.   
мамандармен көмек көрсету
 
 
 
 
D.2  Ө
ліктерді утилизациялау және 
патологоанатомиялық союға қатысу
 
 
 
F. Дезинфекциялайтын ерітінділерді 
дайындау. Вакциналау, дезинфекция және 
дезинсекция жүргізу 
 
F.1  
Вакциналау, дезинфекция және дезинсекция 
жүргізу
 
 
 
 
F.2 Дезинфекциялық техника құралдары, 
механизмдерін орнату, реттеу және қолдану, 
механизмдердегі ақаулықтарды жою  
 
 
G. Малдар мен құстардың қанын сынауға 
алу. Жасалған шараларды талдау 
 
G.1  Вакциналау, дезинфекция, дезинсекция, қан 
сынамаларының нәтижелерін талдау 
 
 
 
G.2  Ауру малдарды іріктеу және жарамсыздығын 
анықтау, механизмдерді іске қосу және 
ақаулықтарын жою 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Зертханалық 
талдау, сынау, 
өлшеу және 
зерттеу және 
өңдеу жүргізу 
кезіндегі басқа 
да жұмыстарды 
жүргізу 
 
Зер
тх
ан
аш
ы
 
 
А. Зертханалық талдау, өлшеу, әр түрлі 
есептеуіш және графикалық жұмыстарды 
орындау, зертханалық жабдықтардың 
жағдайын тексеру, оны іске қосу 
 
А.1  Малдар мен құстарды көзбен шолып қарау 
және жабдықтар, құралдар реактивтер мен олардың 
күйін таңдау 
 
 
 
А.2 Таңдалған жабдықты, реактивті, құралдың, 
жабдық режимін таңдау, сәйкестендіру, орнату 
және жөндеу. 
 
 
В. Зертханалық препараттар мен 
жұғындылардан, малдардың қалыпты және 
патологиялық ағзалары мен ұлпаларынан 
 
В.1  Зертханалық препараттар мен жұғындылардан, 
малдардың қалыпты және патологиялық ағзалары 
мен ұлпаларынан кесінділер дайындау 

 
 
 
 
кесінділер дайындау. Қорек орталарын 
дайындау 
 
В.2  Қорек орталарын, бояулар, су дистилляторлары 
мен ерітінділерін дайындау 
 
 
С. Зертханалық малдарды күту, зертханалық 
ыдыстарды жуу және зарарсыздандыру 
 
С.1  Зертханалық малдарды күту 
 
 
 
С.2  Зертханалық ыдыстарды жуу және 
зарарсыздандыру 
 
 
D. Тәжірибе жүргізуге жабдықты (құралдар 
мен аппаратура) дайындау, оны дайындалған 
нұсқаулық пен басқа да техникалық 
құжаттамаға сәйкес тексеру және 
сәйкестендіру 
 
D.1  Құралдар мен жабдықтардың жұмысының 
оңтайлы режимін таңдау, орнату, сәйкестендіру; 
құралдардың көрсеткіштерін түсіру, режимдерін 
сәйкестендіру 
 
 
F. Талдау, сынау, зерттеу, өлшеу нәтижелерін 
әдістемелік құжаттарға сәйкес рәсімдеу, 
өңдеу және жүйелеу және оларды есепке алу. 
Әдебиет көздерінен, нормативті техникалық 
құжаттамадан мәліметтерді таңдап алу. 
Орындалған жұмыстар бойынша техникалық 
құжаттаманы құру және рәсімдеуге қатысу 
 
F.1  Сынау және зерттеу нәтижелерін талдау, 
жүйелеу және есепке алу, әдебиет мәліметтерін 
іріктеу 
 
 
 
F.2  Орындалған жұмыстар бойынша техникалық 
құжаттаманы құру және рәсімдеу 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
 
Кәсіп 
       
Еңбек міндеттері 
 
Модульдер 
Сыртқы 
Өлшемдері 
бойынша аң 
аулауда 
ұрғашыларын 
анықтау. 
Өндірушілерден 
ұрықтар алу. 
Жасанды 
 
Малда
рд
ы
 жа
сан
ды
 
ұр
ы
қта
нд
ы
ру
 б
ой
ы
нша 
тех
ни
к 
 
 
А. Жасанды ұрықтандыру бойынша 
дайындау жұмыстарын жүргізу: 
физиологиялық ерітінді дайындау, 
ұрықты жібіту және оның сапасын 
анықтау; дәрі-дәрмекті дайындау, 
құралдар мен ыдыстарды жуу, 
дезинфекциялау, зарарсыздандыру 
 
А.1  Жасанды ұрықтандыру бойынша дайындау 
жұмыстарын жүргізу: физиологиялық ерітінді 
дайындау, ұрықты жібіту және оның сапасын 
анықтау; дәрі-дәрмекті дайындау, құралдар мен 
ыдыстарды жуу, дезинфекциялау, зарарсыздандыру 
 
 
В. Ұрықтандырылатын құстар мен 
малдарға санитарлық өңдеу жүргізу. 
 
В.1  Ұрықтандырылатын құстар мен малдарға 
санитарлық өңдеу жүргізу. Жасанды ұрықтандыру 

 
 
ұрықтандыру. 
Ұрықтандырылғ
ан құстар мен 
малдарды есепке 
алу және 
станция, 
өндіріске есеп 
беру 
Жасанды ұрықтандыру пунктін таза 
ұстау 
пунктін таза ұстау 
 
 
С. Ұрықтандырылған малдар мен 
құстарды есепке алу. Орамалдар мен 
арнайы киімді жуу. Пунктті жылыту 
және тазалау 
 
С.1  Ұрықтандырылған малдар мен құстарды есепке 
алу. Орамалдар мен арнайы киімді жуу. Пунктті 
жылыту және тазалау 
 
 
D. Сынама еркек малдың көмегімен 
сыртқы Өлшемдері бойынша торайлау, 
бұзаулау, төлдеуден кейін аулауда 
жұғындыларын анықтау 
 
D.1  Сынама еркек малдың көмегімен сыртқы 
Өлшемдері бойынша торайлау, бұзаулау, төлдеуден 
кейін аулауда жұғындыларын анықтау 
 
 
F. Мал мен құстарға санитарлық өңдеу 
жүргізу, өндірушілерден ұрықтарды 
алу, ұрықты еріту және сақтау 
 
F.1. Мал мен құстарға санитарлық өңдеу жүргізу, 
өндірушілерден ұрықтарды алу, ұрықты еріту және 
сақтау 
 
 
G. Жасанды ұрықтандыру жүргізу. 
Станция және өндіріске есеп беру 
 
G.1  Жасанды ұрықтандыру жүргізу. 
 
 
 
G.2  Станция және өндіріске есеп беру 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.96 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет