БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оны


В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесіжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет3/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механимздерге ағымдағы 
қызмет көрсетуге және ұсақ жөндеуге дербестіктің 
белгілі дәрежесі және шектелген жауапкершілік 
Карьер жабдығын және 
механимздерін демонтаждау 
және монтаждау 
Электротехника, слесарлық және 
монтаждау ісінің негіздері 
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1 Машиналардың бөлшектері, 
жабдықты жөндеу және демонтаждау 
негіздері 
1.1 Жабдықтың түйіндерін және механизмдерін, орташа күрделі агрегаттарды 
және машиналарды бөлшектеуді, жөндеуді, құрастыруды және сынауды жүргізу; 
1.2 Жабдықты, орташа күрделі және жоғары білікті слесарьдың жетекшілігімен 
күрделі агрегаттарды және машиналарды жөндеуді, реттеуді және сынауды 
жүргізу; 
1.3 Жөндеуге және құрастыруға арналған орташа күрделі аспаптарды әзірлеу; 
1.4 Жүктерді еденнен басқарылатын қарапайым жүк көтергіш құралдардың және 
механизмдердің көмегімен ауыстыру кезіндегі такелаж жұмыстарын орындау; 
1.5 Күрделі жабдықты, агрегаттарды және машиналарды жөндеуді, монтаждауды, 
демонтаждауды, сынауды, реттеу және ретке келтіруді және жөндеуден кейін 
тапсыруды жүргізу. 
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы«Карьер жабдығын жөндеу және ретке келтіру - келесі бақылау-өлшеу аспаптарын 
ауыстыру және қосу: манометрлерді, вольтметрлерді, амперметрлерді» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 76 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1. 
Ретке келтіру 
туралы жалпы 
мәліметтер 
Білдектің 
түйіндерін ретке 
келтіруді және 
тексеруді орындау 
- реттеу: пайдалану 
мақсаты, технологиялық 
реттілік; 
- технологиялық үдерісті 
ретке келтіру; 
- жабдық аспаптарының 
және түйіндерінің 
жұмысындағы 
олқылықтар; 
- жұмыс барысында 
жабдық механизмдерін 
және аспаптарын ретке 
келтіру және 
олқылықтарын жою. 
- сайманды, күш беретін 
басшаларды, күш беретін 
оқпандарды ретке 
келтіруді орындау; 
- реттеуіш және 
автоматтық тәртіптегі бос 
жүрісіндегі түйіндерді 
және білдектерді ретке 
келтіруді және тексеруді 
орындау. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
2. 
Тау-кен 
жабдығының 
сенімділігі 
Тау-кен 
жабдығының 
сенімділігін 
анықтау 
- тау-кен жабдығының 
анықтамасы, негізгі 
түсініктері (төзімділігі, 
қызмет ету мерзімі, жұмыс 
кезінде тоқтап қалу, 
бұзылу, техникалық қор, 
жұмысқа жарамды күй), 
жұмыс сенімділігіне жету 
шарттары. 
- тау-кен жабдығының 
сенімділігін анықтау. 
3. 
Тау-кен 
жабдығының 
жұмысқа 
қабілеттілігіне 
қол жеткізу 
Тау-кен 
жабдығының 
жұмысқа 
қабілеттілігіне қол 
жеткізу жүйесін 
-техникалық қызмет 
көрсету; 
- жөндеу; 
- жөндеу циклі; 
 - жөндеуге жарамдылығы; 
- тау-кен жабдығының 
жұмысқа қабілеттілігіне 
қол жеткізу жүйесі. 

жүйесі 
білу 
 
- жөндеу түрлері; 
- дайындық коэффициенті. 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 
4. 
Тау-кен 
жабдығын 
жөндеу жүйесі 
Тау-кен жабдығын 
жөндеу жүйесін 
білу 
 
- жөндеу міндеттері, 
түрлері, олардың 
мерзімділігі; 
- жүргізуді ұйымдастыру, 
құжаттама; 
- ағымдағы жұмыс: 
белгілеуі, мақсаты, 
жұмыстардың жіктелуі, 
жүргізу технологиясы; 
- күрделі жөндеу: 
орындалатын 
жұмыстардың міндеттері, 
көлемі, жүргізу 
технологиясы. 
- ағымдағы жөндеуді 
жүргізу технологиясы; 
- күрделі жөндеуді 
жүргізу технологиясы. 
 
5. 
Тау-кен 
жабдығын 
жөндеу 
Тау-кен  жабдығын 
жөндеуді орындау 
- тау-кен машиналарының 
негізгі олқылықтары; 
-тазалау жұмыстарында 
(механикаландырылған 
крептерін, тазалау 
комбайндарын, қатаң 
қондырғыларды, бұрғы-
шнекті машиналарды, 
даярлау жұмыстарындағы 
машиналарды және 
механизмдерді, бұрғылау 
және кен балғаларын, қол 
- тазалау жұмыстарында 
қолданылатын 
машиналарды және 
механизмдерді жөндеу. 

және бағаналы электр 
бұрғыларын, итергіштерді, 
жүкарбаларды, қырғыш 
ленталық конвейерлерді) 
қолданылатын 
машиналарды және 
механизмдерді жөндеу; 
- экскаваторларды жөндеу: 
жөндеу міндеттері, 
орындалатын жұмыс 
түрлері, мерзімділігі, 
ұйымдастырылуы, 
техникалық құжаттамасы, 
көлемі, пайдалануға өткізу 
реті. 
6.  
Электр 
өлшейтін 
аспаптар 
Электр өлшейтін 
аспаптарды білу 
- жіктелуі, пайдалану 
мақсаты, құрылысы, 
әрекет ету қағидасы, 
желіге қосылу реті; 
- электр тогын, кернеуін, 
кедергісін, құуатын, электр 
энергиясының шығынын 
есептеу. 
- электр тогын, кернеуін, 
кедергісін, құуатын, 
электр энергиясының 
шығынын есептеу. 
 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 

Карьер жабдығына және механимздерге ағымдағы 
қызмет көрсетуге және ұсақ жөндеуге дербестіктің 
белгілі дәрежесі және шектелген жауапкершілік 
Карьер жабдығын 
және механимздерін 
демонтаждау және 
монтаждау 
Электротехника, слесарлық және 
монтаждау ісінің негіздері 
 
 
В.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1
.Тау-кен электр жабдығын жөндеу, монтаждау 
және техникалық қызмет көрсету технологиясы 
1.1 Кернеуі төмен айнымал ток электр қозғалтқыштарын тексеруді 
және ағымдағы жөндеуді орындау; 
1.2 Электр берудің әуе желілерін, қондырғыларды, найзағайдан 
сақтауыштарды жөндеуді және монтаждауды жүргізу; 
1.3 Жоғары қуатты икемді кабельдерді және конвейерлік ленталарды 
жөндеуді, өңдеуді және вулканизацияны жүзеге асыру; 
1.4 Электр беру желілерінің тірегін жылжыту жұмыстарын жүргізу; 
бақылау-өлшеу аспаптарын: амперметрлерді, вольтметрлерді, 
манометрлерді ауыстыру және қосу жұмыстарын орындау; 
1.5 Электр күш беретін қондырғыларды жерге қосу және нөлге 
теңдеу жұмыстарын жүргізу. 
 
В.3 Модулінің технологиялық картасы«Түрлендіргіш қондырғыларға, аралық станцияларға, СОБ (сигнал беру жүйесі, 
орталықтандыру және блокадалау) және рельсті қатынас жолын автоматты бағдаршамды блокадалау (АББ) құралдарына 
техникалық қызмет көрсету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 77 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1. 
Бақылау-
өлшеу 
саймандары 
және 
аспаптары 
Әмбебап және 
арнайы бақылау-
өлшеу 
саймандарын және 
аспаптарын 
қолданып, 
бөлшектердің 
өлшемдерін 
бақылайды. 
- БӨА: құрылысы, 
пайдалану мақсаты, 
қолданылу; 
- бақылау әдістері 
(пассивті және активті); 
- бөлшектерді 
білдектердегі өңдеуге 
дейін және кейін пассивті 
әдіспен өлшеу; - өлшеудің 
біріктірілген әдісі; 
- активті бақылау әдістері 
(тура және жанама); 
- пассивті және активті 
бақылау аспаптары: 
түрлері, пайдалану 
мақсаты, құрылысы, 
қолдану ережелері, 
артықшылықтары және 
кемшіліктері;  
- өлшеу-басқару 
құрылғылары: жіктелуі, 
құрылымдық 
ерекшеліктері, әрекет ету 
қағидасы, артықшылықтар 
және кемшіліктері. 
- бақылау-өлшеу 
саймандарын және 
аспаптарының құрылысы, 
пайдалану мақсаты, 
баптау және реттеу 
ережелері; 
- өңделген беттерді 
бақылау әдістері және 
құралдары. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Устройство, наладка и 
Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
2. 
Телефон 
аппараттарын, 
дауыс зорайту 
Телефон 
аппараттарын, 
дауыс зорайту 
- олқылықтарды жою; 
-  бұзылған бөлшектерді 
бөлшектеу және 
- дауыс зорайту 
байланысының 
аппаратурасын, бақылау, 

байланысының 
аппаратурасын
, бақылау, 
телесигнализа
ция және 
телебасқару,  
аппаратурасын
, СОБ 
аппаратурасын 
жөндеу 
байланысының 
аппаратурасын, 
бақылау, 
телесигнализация 
және телебасқару,  
аппаратурасын, 
СОБ 
аппаратурасын 
жөндеуді орындау 
демонтаждау;  
- жаңа бөлшектерді 
монтаждау;  
- желіге қосылу;  
- сынау;  
- пайдалануға өткізу. 
телесигнализация және 
телебасқару,  
аппаратурасын, СОБ 
аппаратурасын жөндеу. 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 
3. 
Трансформато
рларды, электр 
кабельдерін 
техникалық 
пайдалану 
және олардың 
құрылысы 
Трансформаторлар
дың, электр 
кабельдерінің 
құрылысын білу 
- жіктелуі, пайдалану 
мақсаты, техникалық 
сипаттамалар, құрылысы, 
мүмкін олқылықтар және 
оларды жою реті 
- трансформаторларды, 
электр кабельдерін 
техникалық пайдалану. 
4. 
Шахталық 
сигнал беру 
жүйесін 
техникалық 
пайдалану 
және оның 
құрылысы 
Шахталық сигнал 
беру жүйесінің 
құрылысын білу 
- түрлері, пайдалану 
мақсаты, негізгі 
элементтері, құрылысы; 
- бағдаршамдар, жол 
белгілері: мақсаты, орнату 
реті және ауыстыру; 
- шахталық сигнал беру 
жүйесін техникалық 
пайдалану  
5. 
Диспетчерлік 
басқару жүйесі 
Диспетчерлік 
басқару жүйесін 
білу 
- телебақылау, 
телефонбайланыс (түрлері, 
мақсаты, аппаратура), 
селекторбайланысы; 
- телефон байланысын 
техникалық пайдалану. 

- шахталық байланыстың 
сызықты-кабельдік 
орнатулар: телефон бөлгіш 
тұстамалар және қораптар, 
қорғаныс 
жалғастырғыштары, 
телефон кабельдері.  
 
В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механизмдерге 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу кезіндегі дербес жоспарлау және 
жауапкершілік 
Орташа күрделі сызбаларды және 
сұлбаларды оқу. Карьер 
жабдығының механизмдерінің 
және түйіндерінің жұмыс істеуін 
тексеру. 
Карьер жабдығының орташа күрделі 
түйіндерінің сұлбалары., құрастыру, 
бөлшектеу технолгиясы. ЕҚ және ҚТ 
талаптары 
 
В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері. (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Түрлендіргіш қондырғыларға, аралық 
станцияларға, СОБ (сигнал беру жүйесі, 
орталықтандыру және блокадалау) және 
рельсті қатынас жолын автоматты 
бағдаршамды блокадалау (АББ) 
құралдарына техникалық қызмет көрсету 
1.1 Сигнал беру жүйесінің және жарықтандыру құралдарын, бөлгіш, 
абоненттік кабельдік және техникалық желілерді, жоғары қуатты аралық 
станциялардың жабдығын монтаждау, демонтаждау, жөндеу, сынау және 
техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау; 
1.2 Түрлендіргіш қондырғыларға, аралық станцияларға, сигнал беру, 
орталықтандыру, блокадалау және рельсті қатынас жолын автоматтық 
бағдаршамды блокадалау құралдарына техникалық қызмет көрсетуді 
жүргізу ; 
1.3 Автоматтандырылған шамды электротехникалық жабдықьы тексеру 

және жөндеуді жүзеге асыру; кернеуі төмен айнымалы және тұрақты ток 
тізбектеріндегі ток күшін, кернеуін өлшеу. 
2. Бақылау-өлшеу саймандарымен жұмыс.  2.1 Бақылау-өлшеу саймандарын және аспаптарының пайдалану мақсатын 
және қолдану ережелерін білу; 
2.2 Бақылау-өлшеу саймандармен және аспаптармен жұмыс істеу. 
2.3 Бақылау-өлшеу саймандарының және аспаптарының орнатылатын 
тетіктерін тексеру; 
2.4 Бақылау-өлшеу саймандарын және аспаптарын реттеу; 
2.5 Сайманды және бөлшекті өлшеудің орнатылған жүйесін қолдану; 
2.6 Сайманның жай-күйін және тозуын бақылау. 
 
В.4 Модулінің технологиялық картасы«Күрделі машиналардың механикалық және электр бөліктеріне, түйіндерге және 
механизмдерге, аппаратураға, бақылау-өлшеу аспаптарына, дағдылы әрекет қондырғыларына, телемеханика құралдарына 
техникалық қызмет көрсету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 82 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Электр 
машиналарын 
жөндеу 
технологиясы 
Электр 
машиналарын 
жөндеу 
технологиясын 
білу 
- электр машиналарын 
бөлшектеу және құрастыру 
технологиясы: негізгі 
операцияларын орындау 
реті, жұмыс орнын 
ұйымдастыру; 
- жөндеу кезіндегі өлшеу: 
түрлері, мақсаты, 
құралдары; 
- әрбір жөндеу түрі 
бойынша операцияларды 
орындау. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 

- жөндеу кезіндегі сынау: 
негізгі шаралар, даярлау, 
жүргізу реті, жабдық; 
- жұмыстарды жүргізу 
жабдығы, аспаптары және 
саймандары: түрлері, 
мақсаты, қолдану 
тәсілдері.  
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 

Синхронды 
генераторлард
ың 
олқылықтары 
Синхронды 
генераторлардың 
ең көп тараған 
олқылықтарын 
білу 
- ең көп таралған 
олқылықтар: түрлері, 
пайда болу себептері, 
дефектировка, жөндеуге 
жарамдылығын анықтау 
тәсілдері, профилатикалық 
шаралар; 
- синхронды 
генераторларды жөндеу 
технологиясы: даярлау 
және негізгі операциялар, 
олардың түрлері, мақсаты, 
мазмұны, өткізуге 
қойылатын талаптар, 
орындау реттілігі, негізгі 
амалдар, қосалқы 
материалдар, бақылау 
операциялары. 
- синхронды 
генераторларды жөндеу 
технологиясы 
3. 
Синхронды 
өтемдеуіштерд
Синхронды 
өтемдеуіштердің 
- синхронды 
өтемдеуіштердің ең көп 
- синхронды 
компенсаторларды 

ің 
олқылықтары 
ең көп тараған 
олқылықтарын 
білу 
тараған олқылықтары:  
түрлері, пайда болу 
себептері, дефектировка, 
жөндеуге жарамдылығын 
анықтау тәсілдері, 
профилатикалық шаралар; 
- синхронды 
өтемдеуіштерді жөндеу 
технологиясы: даярлау 
және негізгі операциялар, 
олардың түрлері, мақсаты, 
мазмұны, өткізуге 
қойылатын талаптар, 
орындау реттілігі, 
қолданылатын 
материалдар, бақылау 
операциялары.  
жөндеу технологиясы 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 
4. 
Электр 
қозғалтқыштар
ының 
олқылықтары 
Электр 
қозғалтқыштарын
ың ең көп тараған 
олқылықтарын 
білу 
- электр 
қозғалтқыштарының ең 
көп тараған олқылықтары: 
түрлері, пайда болу 
себептері, дефектировка, 
жөндеуге жарамдылығын 
анықтау тәсілдері, 
профилатикалық шаралар; 
- электр қозғалтқыштарын 
жөндеу технологиясы: 
негізгі операциялар, 
- электр 
қозғалтқыштарын жөндеу 
технологиясы 

олардың мазмұны, 
реттілігі, өткізуге 
қойылатын талаптар, 
орындау тәсілдері және 
амалдары, қолданылатын 
материалдар.  
5. 
Жөндеу 
технологиялық 
үдерісінің 
негізгі 
кезеңдері 
Жөндеу 
технологиялық 
үдерісінің негізгі 
кезеңдері туралы 
түсінігі бар 
- даярлау; 
- бөлшектеу; 
- бөлшектерді тазалау және 
шаю; 
- бөлшектерді бақылау; 
- бөлшектерді жөндеу; 
- құрастыру; 
- техникалық құжаттама; 
- жөндеу реттілігі; 
- орындау ережелері. 
- тау-кен машиналарын 
бөлшектеу. 
6. 
Электр 
қозғалтқыштар
ын, 
генераторлард
ы, 
трансформатор
ларды, іске 
қосу 
аппаратурасын

дистанциялық 
басқару және 
Электр 
қозғалтқыштарын, 
генераторларды, 
трансформаторлар
ды, іске қосу 
аппаратурасын, 
дистанциялық 
басқару және 
қорғаныс 
аппаратурасын 
жөндеуді 
орындайды 
- олқылықтарды жою, 
саймандарды, құралдарды 
дайындау, бөлшектеу, 
жөндеу, құрастыру, сынау, 
реттеу, пайдалануға өткізу. 
- бөлшектегі түйіндерді 
және механизмдерді 
бөлшектеу;  
- бөлшектерді шаю және 
маркілеу. 
 

қорғаныс 
аппаратурасын 
жөндеу 
 
В.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі. (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механизмдерге 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі дербес жоспарлау және 
жауапкершілік 
Орташа күрделі сызбаларды 
және сұлбаларды оқу. Карьер 
жабдығының механизмдерінің 
және түйіндерінің жұмыс істеуін 
тексеру. 
Карьер жабдығының орташа күрделі 
түйіндерінің сұлбалары., құрастыру, 
бөлшектеу технолгиясы. ЕҚ және ҚТ 
талаптары 
 
В.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1 Күрделі машиналардың механикалық 
және электр бөлшектеріне, түйіндерге және 
механизмдерге, аппартураға, бақылау-
өлшеу аспаптарына, дағдылы қимыл 
қондырғыларына техникалық қызмет 
көрсету 
1.1 Аккумулятор батареяларын зарядтау; 
1.2 Электролитті үстеп құю және ауыстыру; 
1.3 Автоматтандырылмаған лампалы электротехникалық жабдықты тексеру 
және жөндеу; 
1.4 Электр жабдығын оқшаулау және  жоғары қуатты қозғалтқыштардың 
және трансформаторлардың кебуін тексеру; 
1.5 Біріктіретін жалғастырғыштарды ауыстыру жұмыстарын жүргізу. 
 
В.5 Модулінің технологиялық картасы«Аса күрделі машиналарға, түйіндерге және механизмдерге, аппараттарға, бақылау-
өлшеу аспаптарына техникалық қызмет көрсету. Электронды, телемеханикалық, радиорелелік аппаратураның, 
аппаратураның, изотропты реле құрылғылардың, асинхронды-синхрондалған реттелетін электр жетегінің автоматтық 
жүйелерін ретке келтіру және сынау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 67 с. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет